DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea din 27 septembrie 2011 in Cauza Lipanescu si altii impotriva Romaniei

Hotarari CEDO - Curtea Europeana a Drepturilor Omului
2014 [3 decizii]
2013 [8 decizii]
2012 [12 decizii]
2011 [9 decizii]
2010 [17 decizii]
2009 [10 decizii]
2008 [11 decizii]
2007 [9 decizii]
2006 [6 decizii]
2005 [1 decizii]
2004 [3 decizii]
2003 [2 decizii]
2002 [1 decizii]
2001 [1 decizii]
1999 [1 decizii]
1998 [2 decizii]
TOTAL [96 decizii]
Cautare jurisprundenta, spete:    

Drept OnLine pune la dispozitia tuturor specialistilor din domeniul juridic o colectie de decizii, sentinte din practica judiciara. Pentru a regasi un anumit text puteti utiliza mecanismul de cautare, prin introducerea unui criteriu sau prin alegerea domeniului de Drept.

Sistemul de practica judiciara are un caracter pur consultativ, avand un rol de informare, neavand un caracter oficial.


Detaliu speta


Hotararea din 27 septembrie 2011 in Cauza Lipanescu si altii impotriva Romaniei

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Publicata in
Monitorul Oficial nr. 831/2012 - M. Of. 831 / 11 decembrie 2012Data: 27-09-2011


CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

Strasbourg

Cererile nr. 17.139/04, 19.852/04, 36.487/04, 45.197/04, 14.291/05, 1.359/06 si 50.718/06

Hotararea este definitiva. Aceasta poate suferi modificari de forma.

In Cauza Lipanescu si altii impotriva Romaniei,
Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sectia a treia), reunita intr-o camera compusa din Egbert Myjer, presesinte, Luis Lopez Guerra, Mihai Poalelungi, judecatori,, si Marialena Tsirli, grefier adjunct de sectie,
dupa ce a deliberat in camera de consiliu, la 6 septembrie 2011,
pronunta prezenta hotarare, adoptata la aceeasi data.


PROCEDURA


1. La originea cauzelor se afla 7 cereri (nr. 17.139/04, 19.852/04, 36.487/04, 45.197/04, 14.291/05, 1.359/06 si 50.718/06) indreptate impotriva Romaniei, prin cae resortisantii acestui stat (reclamantii) au sesizat Curtea in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia).

2. Din motive de ordin practic, Curtea va numi in continuare Cererea nr. 17.139/04 "Lipanescu si altii impotriva Romaniei", chiar daca, dupa decesul reclamantului in 2008, procedura a fost continuata de mostenitorii acestuia, Constantin Lipanescu si Elena Tataru.
In mod similar, Curtea va numi in continuare cererea nr. 1.359/06 "Ardelean impotriva Romaniei", chiar daca, dupa decesul reclamantei in 2011, procedura a fost continuata de fiica acesteia, Gabriela Gabor [a se vedea Dalban impotriva Romaniei (MC), nr. 28.114/95, pct. 1, CEDO 1999)].^1
-------------
^1 Rectificat la 14 ianuarie 2011: textul punctului 2 era urmatorul: "Din motive de ordin practic, Curtea va numi in continuare Cererea nr. 1.359/06 "Ardelean impotriva Romaniei", chiar daca, dupa decesul reclamantei in februarie 2011, procedura a fost continuata de fiica acesteia, Gabriela Gabor [a se vedea Dalban impotriva Romaniei (MC) nr. 28.114/95, pct. 1, CEDO 1999-VI]."

3. Guvernul roman (Guvernul) este reprezentat de agentul guvernamental, dl. H.-R. Radu.

4. In urma intrarii in vigoare a Protocolului nr. 4, prezentele cereri au fost atribuite unui comitet de 3 judecatori.


IN FAPT


I. Circumstantele cauzei

5. Reclamantii sunt resortisanti romani cae au obtinut hotarari judecatoresti in favoarea lor in diverse proceduri civile referitoare la diverse bunuri. Aceste decizii definitive au fost anulate printr-un recurs in anulare introdus de procurorul general al Romaniei. Datele de identificare a reclamantilor si descrierea detaliata a procedurilor care ii privesc se gasesc in tabelul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

II. Dreptul intern relevant

6. Dispozitiile legale si jurisprudenta interne relevante sunt descrise in Hotararea Brumarescu impotriva Romaniei [(MC), nr. 28.342/95, pct. 31-44, CEDO 1999-VII].

7. Articolele relevante din Codul de procedura civila in vigoare la momentul faptelor prevedeau:

Art. 330
"Procurorul general poate, fie din oficiu, fie la cererea ministrului Justitiei, sa formuleze in fata Curtii Supreme de Justitie un recurs in anulare impotriva unei decizii definitve si irevocabile pentru urmatoarele motive:
1. cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti,
2. cand prin hotararea atacata s-a produs o incalcare esentiala a legii, ce a determinat o solutie gresita a cauzei pe fond ori aceasta hotarare este vadit netemeinica;"

Art. 330^1
"In cazurile prevazute de art. 330 pct. 1 si 2, recursul in anulare se poate declara in termen de 1 an de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila."

8. Art. 330 si 330^1 au fost abrogate de art. I pct. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila, intrata in vigoare la 27 august 2003. Conform art. II din ordonanta:
"[...] Hotararile pronuntate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta raman supuse cailor de atac si termenelor prevazute de legea sub care au fost pronuntate."


IN DREPT


I. Conexarea cauzelor

9. Tinand cont de asemanarea cererilor in ceea ce priveste faptele si problema de fond pe care o ridica, Curtea decide sa le conexeze si sa le examineze impreuna, intr-o singura hotarare.

II. Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 din Conventie si a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie

10. Conform reclamantilor, hotararile prin care autoritatea jurisdictionala suprema romana a admis recursurile in anulare incalca art. 6 1 si art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, care prevad:
Art. 6
"Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil [...] a cauzei sale, de catre o instanta [...], care va hotari [...] asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil [...]".

Art. 1 din Protocolul nr. 1
"Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute d elege si de principiile generale ale dreptului international.
Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor."

A. Cu privire la admisibilitate

1. Cererea nr. 36.487/04

11. Guvernul invoca exceptia nerespectarii termenului de 6 luni. Acesta subliniaza ca hotararea interna definitiva a fost pronuntata de Curtea Suprema de Justitie la 22 septembrie 2003, dar ca prezenta cerere a fost introdusa aproape un an mai tarziu, si anume la 6 septembrie 2004.

12. Analiza dosarului indica faptul ca, tinand seama de problemele de comunicare intre instantele romane, reclamantul a avut posibilitatea de a-si consulta dosarul abia incepand cu 23 marti 2004. Avand in vedere ca cererea a fost introdusa la 6 septembrie 2004, Curtea constata ca termenul de 6 luni a fost respectat.

2. Cererea nr. 14.391/05

13. Guvernul sustine ca doar prima reclamanta poate pretinde ca este victima in sensul art. 34 din Conventie, deoarece este singura care a participat la procedura care face obiectul prezentului dosar.

14. Reclamantii sustin ca al doilea reclamant, sotul primei reclamante, poate pretinde ca este victima in sensul art. 34 din Conventie, deoarece a fost afectat de solutia justitiei romane in mod similar sotiei acestuia (a se vedea Amuur impotriva Frantei, 25 iunie 1996, pct. 36, Culegere de hotarari si decizii 1996-III).

15. Curtea observa ca al doilea reclamant nu a participat in niciun moment la procedura in fata instantelor romane si, prin urmare, nu s-a prevalat de actiunile existente in legislatia romaneasca. Avand in vedere jurisprudenta sa cu privire la acest aspect [Caraher impotriva Regatului Unit (dec.), nr. 24.520/94, CEDO 2000-I], Curtea considera ca este necesar sa admita exceptia preliminara invocata de Guvern in ceea ce priveste absenta calitatii de victima a celui de-al doilea reclamant.

16. Rezulta ca, in masura in care a fost introdusa de al doilea reclamant, Cererea nr. 14.391/05 este incompatibila ratione personae cu dispozitiile Conventiei.

3. Cererea nr. 1.359/06

17. Guvernul sustine ca reclamanta nu poate pretinde ca este victima unei incalcari a drepturilor garantate de Conventie si de protocoalele la Conventie, deoarece statul nu a obtinut inca inscrierea dreptului sau in cartea funciara.

18. Curtea remarca faptul ca, in speta, hotararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie din 20 octombrie 2005 este opozabila reclamantei si, de altfel, statul a solicitat inscrierea dreptului sau de proprietate in registrul funciar. In consecinta, nu numai ca statul nu a recunoscut si reparat incalcarea pretinsa, dar intentioneaza sa asigure efecte depline hotararii in cauza (a contrario, Popescu impotriva Romaniei, nr. 38.360/97, pct. 26-27, 25 noiembrie 2003).

19. In orice caz, Curtea observa ca, in cauza, capetele de cerere ale reclamantei nu se limiteaza la ingerinta, prin hotararea Inaltei Curti, in dreptul sau de proprietate, ci se refera, de asemenea, la incalcarea art. 6 1 din Conventie prin aceeasi hotarare. Or, reclamanta poate pretinde in mod incontestabil ca este victima anularii unei hotarari judecatoresti definitive in favoarea sa (Popescu, citata anterior, pct. 28).

20. Prin urmare, este necear sa se respinga exceptia Guvernului.

4. Cererea nr. 50.718/06

21. Guvernul pretinde ca la 21 octombrie 2009 reclamantii au incheiat o tranzactie prin care au cumparat imobilul in litigiu si ca, din acest motiv, nu mai pot sustine ca sunt victime in sensul art. 34 din Conventie.

22. Curtea remarca, in primul rand, ca reclamantii au incheiat tranzactia in cauza ca urmare a unor actiuni de evacuare introduse de terti.

23. De asemenea, Curtea observa ca statul nu a recunoscut si reparat incalcarea, dar ca hotararea prin care reclamantii au pierdut posesia casei lor a produs efecte depline (a contrario, Popescu impotriva Romaniei, citata anterior, pct. 26 si 27). Curtea observa, in continuare, ca capetele de cerere ale reclamantei nu se limiteaza la ingerinta, prin hotararea Inaltei Curti, in dreptul sau de proprietate, ci se refera, de asemenea, la incalcarea art. 6 1 din Conventie prin aceeasi hotarare. Or, reclamantii pot pretinde in mod incontestabil ca sunt victime ale anularii unei hotarari judecatoresti definitive in favoarea lor (Poescu, citata anterior, pct. 28).

24. Prin urmare, este necesar sa se respinga exceptia Guvernului

5. Concluzie

25. Curtea cosntata, de altfel, ca aceste cereri nu sunt in mod vadit nefondate, in sensul art. 25 2 din Conventie. Curtea subliniaza ca acestea nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar sa fie declarate admisibile.

B. Cu privire la fond

26. Reclamantii sustin ca infirmarea de catre autoritatea jurisdictionala suprema a hotararilor definitive pe calea recursului in anulare a adus atingere principiului securitatii raporturilor juridice si dreptului lor la respectarea bunurilor.

27. Facand trimitere la Cauza Brumarescu, Guvernul recunoaste ca, in conformitate cu jurisprudenta contanta a Curtii, admiterea unei cai de atac extraordinare care repune pe rol o hotarare definitiva printr-o procedura de supervizare este considerata drept o incalcare a principiului securitatii raporturilor juridice [Brumarescu impotriva Romaniei (MC), nr. 28.342/95, pct. 62, CEDO 1999-VII]. Cu toate acestea, Guvernul subliniaza ca, in urma hotararii citate anterior, Codul de procedura civila a fost modificat, iar prevederile legale care permiteau procurorului general sa sesizeze Curtea Suprema de Justitie, denumita ulterior Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu un recurs in anulare impotriva unei hotarari definitive, au fost abrogate.

28. Curtea reaminteste ca, in Cauza Brumarecu (citata anterior, pct. 61-62), a concluzionat ca fusese incalcat art. 6 1, pe motiv ca anularea unei hotarari definitive ca urmare a exercitarii unei cai de atac extraordinare era contrara principiului securitatii juridice. In temeiul acestui principiu, nicio parte nu este autorizata sa solicite supervizarea unei hotarari definitive si executorii numai cu scopul de a obtine o reexaminare a cauzei si o noua hotarare in aceasta privinta. Instantele de grad superior nu trebuie sa foloseasca puterea de supervizare decat pentru a corecta erorile de fapt sau de drept si erorile judiciare, si nu pentru a efectua o reexaminare. Supervizarea nu trebuie sa devina o cale de atac mascata si simplul fapt ca ar putea exista doua puncte de vedere asupra subiectului in cauza nu este un motiv suficient pentru a rejudeca o cauza. Nu se pot face derogari de la acest principiu decat atunci cand acest lucru este impus de motive substantiale si imperative (Riabykh impotriva Rusiei, nr. 52.854/99, pct. 52, CEDO 2003-IX).

29. Tinand seama de toate documedntele aflate in dosare, Curtea considera ca nimic nu permite ca prezentele cauze sa se distinga de Cauza Brumarescu, citata anterior, in ceea ce priveste capatul de cerere intemeiat pe securitatea raporturilor juridice.

30. In ceea ce priveste capatul de cerere care priveste art. 1 din Protocolul nr. 1, Curtea reaminteste ca dreptul de proprietate al reclamantilor asupra bunurilor in litigiu a fost recunoscut prin hotararile definitive ale unor instante romanesti. Asadar, reclamantii erau proprietarii unor bunuri in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 (Savu impotriva Romaniei, nr. 19. 982/04, pct. 22, 4 noiembrie 2008).
Curtea s-a pronuntat in repetate randuri in cauze care au ridicat probleme similare, in care a constatat incalcarea art. 1 din Protocolul nr. 1, datorita repunerii pe rol a solutiei pronuntate in mod definitiv in cazul unui litigiu si privarii reclamantilor de bunurile de care beneficiau la incheierea procedurii, ca urmare a unui recurs in anulare (a se vedea, printre altele, Brumarescu, citata anterior, pct. 61, 77 si 80, Societatea Comerciala "Masinexportimport Industrial Group" S.A. impotriva Romaniei, nr. 22.687/03, pct. 32 si 46-47, 1 decem brie 2005, si Piata Bazar Dorobanti S.R.L. impotriva Romaniei, nr. 37.513/03, pct. 23 si 33, 4 octomb rie 2007).
Dupa ce a examinat prezentele cauze, Curtea considera ca Guvernul nu a prezentat niciun fapt sau argument convingator care sa poata conduce la o concluzie diferita. In consecinta, Curtea considera ca, in ciuda marjei de apreciere de care beneficiaza statul in materie, pretinsele erori in aplicarea legii nu pot fi suficiente pentru a legitima privarea de un bun dobandit perfect legal in urma unui litigiu civil solutionat definitiv (a se vedea hotararile Blidaru impotriva Romaniei, nr. 8.695/02, pct. 55, 8 noiembrie 2007, si Societatea Comerciala "Masinexportimport Industrial Group" S.A., citata anterior, pct. 46).

31. In consecinta, au fost incalcate art. 6 1 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1 in cauzele mentionate anterior.

III. Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie

32. Art. 41 din Conventie prevede:
"Daca Curtea declara ca a avut loc o incalcare a conventiei sau a protocoalelor sale si daca dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite decat o inlaturare incompleta a consecinelor acestei incalcari, Curtea acorda partii lezate, daca este cazul, o reparatie echitabila".

A. Prejudiciu

33. Reclamantii solicita urmatoarele sume cu titlu de prejudiciu material si moral suferit:
  Nr.cererii  Prejudiciu material               Prejudiciu moral

1. 17.139/04  69.868 EUR                    13.973 EUR

2. 19.952/04  Beneficiile salariale de care a fost privata   "Reparatie echitabila" 
         reclamanta

3. 36.487/04  12.661 EUR reprezentand suma recalculata pe   "Reparatie echitabila" 
         care ar fi trebuit sa o restituie reclamantul 
         statului roman

4. 45.197/04  Restituirea terenului in litigiu si demolarea   5.000 EUR
         imobilului construit de terti sau 100.000 EUR 
         reprezentand valaorea terenului

5. 14.391/05  154.300 EUR reprezentand valorea terenului in  10.000 EUR
         litigiu

6. 1.359/06   Restituirea imobilului in litigiu sau       6.800 EUR
         266.000 EUR reprezentand valoarea acestuia; 
         6.800 EUR reprezentand chiriile neincasae 
         in perioada 2005-2007

8. 50.718/06  Restituirea terenului in litigiu sau 
         20.000 EUR reprezentand valoarea acestuia    15.000 EUR34. Guvernul contesta sumele solicitate de reclamanti si propune urmatoarele sume:
  Nr. cererii  Prejudiciu material         Prejudiciu moral
1. 17.139/04  67.000 EUR             -
2. 19.952/04  1.670 EUR              Suma conforma cu jurisprudenta in materie
3. 36.487/04  12.541 EUR             -
4. 45.197/04  67.133 EUR             -
5. 14.391/05  80.843 EUR             -
6. 1.359/06   93.702 EUR (valoarea fiecaruia 
         dintre cele doua apartamente)    -
8. 50.718/06  -                  -


35. In prezentele cauze, Curtea reaminteste faptul ca a concluzionat ca a existat o incalcare a art. 6 din Conventie si a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, datorita anularii hotararilor judecatoresti definitive prin care li s-au recunoscut reclamantilor valorile patrimoniale, ca urmare a recursului in anulare formulat de procurorul general.

36. In prezentele cauze, Curtea observa ca, in temeiul hotararii pronuntate in cadrul recursului in anulare, reclamantii au fost obligati sa restituie statului roman diverse sume de bani sau imobile. In consecinta, Curtea considera ca, in cazul in care statul parat nu va proceda la o astfel de restituire in termen de 6 luni de la pronuntarea prezentei hotarari, acesta va fi obligat sa plateasca reclamantilor, cu titlu de prejudiciu material, valoarea actuala a bunurilor in litigiu, pe care Curtea o stabileste dupa cum urmeaza:
  Nr. cererii  Prejudiciu material in caz 
         de nerestituire (EUR)
1. 17.139/04  60.000
2. 19.952/04  1.670
3. 36.487/04  12.600
4. 45.197/04  83.000
5. 14.391/05  118.843
6. 1.359/06   220.000 (pentru cele doua apartamente)
8. 50.718/06  12.000


37. De asemenea, Curtea acorda fiecarei parti reclamante suma de 2.600 EUR cu titlu de prejudiciu moral.

B. Cheltuieli de judecata

38. In cererile nr. 19.852/04, 36.487/04 si 50.718/06, reclamantii solicita, de asemenea, 65 EUR, 165 EUR si, respectiv, 2.375 EUR pentru cheltuielile de judecata efectuate in fata instantelor interne si a Curtii. Reclamantii au prezentat documente justificative in aceasta privinta.

39. In celelalte cereri, reclamantii nu au solicitat rambursarea cheltuielilor de judecata.

40. Guvernul nu se opune rambursarii cheltuielilor de judecata efectuate, cu conditia prezentarii documentelor justificative.

41. Tinand seama de jurisprudenta sa si pronuntandu-se in echitate, Curtea considera ca este rezonabil sa acorde urmatoarele sume cu titlu de cheltuieli de judecata:
- 65 EUR reclamantului din Cererea nr. 19.852/04;
- 165 EUR reclamantului din Cererea nr. 36.487/04;
- 1.000 EUR reclamantului din Cererea nr. 50.718/06.

C. Dobanzi moratorii

42. Curtea considera ca rata dobanzilor moratorii sa se intemeieze pe rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana, majorata cu 3 puncte procentuale.


PENTRU ACESTE MOTIVE,

In unanimitate,

CURTEA


1. hotaraste sa conexeze cererile;
2. declara Cererea nr. 14.391/05 inadmisibila in masura in care a fost introdusa de al doilea reclamant;
3. declara cererile admisibile pentru celelalte capete de cerere;
4. declara ca au fost incalcate art. 6 1 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie;
5. hotaraste:
a) ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantilor, in caz de nerestituire, in termen de 3 luni, urmatoarele sume, care trebuie convertite in lei romanesti la rata aplicabila la data solutionarii, la care se adauga orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit:
(i) in Cererea nr. 17.139/04:
- 68.000 EUR (saizeci si opt mii euro) pentru prejudiciul material;
- 2.600 EUR (doua mii sase sute euro) pentru prejudiciul moral;
(ii) in Cererea nr. 19.852/04:
- 1.670 EUR (o mie sase sute saptezeci euro) pentru prejudiciul material;
- 2.600 EUR (doua mii sase sute euro) pentru prejudiciul moral;
- 65 EUR (saizeci si cinci euro) pentru cheltuielile de judecata;
(iii) in Cererea nr. 36.487/04:
- 12.600 EUR (douasprezece mii sase sute euro) pentru prejudiciul material;
- 2.600 EUR (doua mii sase sute euro) pentru prejudiciul moral;
- 165 EUR (o suta saizeci si cinci euro) pentru cheltuielile de judecata;
(iv) in Cererea nr. 45.197/04:
- 83.000 EUR (optzeci si trei mii euro) pentru prejudiciul material;
- 2.600 EUR (doua mii sase sute euro) pentru prejudiciul moral;
(v) in Cererea nr. 14.391/05:
-118.000 EUR (o suta optsprezece mii euro) pentru prejudiciul material;
- 2.600 EUR (doua mii sase sute euro) pentru prejudiciul moral;
(vi) in Cererea nr. 1.359/06:
- 220.000 EUR (doua sute douazeci mii euro) pentru prejudiciul material;
- 2.600 EUR (doua mii sase sute euro) pentru prejudiciul moral;
(vii) in Cererea nr. 50.718/06:
-12.000 EUR (douasprezece mii euro) pentru prejudiciul material;
- 2.600 EUR (doua mii sase sute euro) pentru prejudiciul moral;
- 1.000 EUR (o mie euro) pentru cheltuielile de judecata;
b) ca, de la expirarea termenului mentionat si pana la efectuarea platii, aceste sume trebuie majorate cu o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana, aplicabila pe parcursul acestei perioade si majorata cu 3 puncte procentuale;
6. respinge cererea de reparatie echitabila pentru celelalte capete de cerere.


Redactata in limba franceza, apoi comunicata in scris la 27 septembrie 2011, in temeiul art. 77 2 si art. 77 3 din regulament.ANEXA


Numarul cererii si data introducerii Date de identificare a reclamantilor Obiectul litigiului Hotarare definitiva Decizie pronuntata in urma recursului in anulare
1. 17.139/04 (introdusa la 14 mai 2004) LIPANESCU Constantin, resortisant roman, Actiune in revendicare privind un bun imobiliar constand in doua case Hotararea din 4 iunie 2002 a Curtii de Apel Ploiesti prin care reclamantul a obtinut restituirea bunului sau Prin Hotararea din 6 noiembrie 2003, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in anulare al procurorului general, a anulat Hotararea din 4 iunie 2002 a Curtii de Apel Ploiesti si a respins actiunea reclamantului nascut in 1919 si decedat in martie 2008
Procedura este continuata de Lipanescu Constantin, fiul acestuia, si Tataru Elena, fiica acestuia^2
2. 19.852/04 (introdusa la 13 mai 2004) MITRICA Ivenita, resortisant roman, s-a nascut in 1947 si locuieste in Craiova Actiune vizand obligarea angajatorului reclamantei sa ii acorde acesteia beneficiile salariale rezultate din Legea nr. 50/1990 (conform careia se incadreaza la o treapta de salarizare superioara) pentru perioada 1979-1994 Prin Hotararea din 17 iulie 2002, Curtea de Apel Craiova a admis actiunea reclamantei si a dispus Penitenciarului Craiova sa incadreze reclamanta la o treapta de salarizare superioara pentru perioada 1979-1994 Prin Hotararea din 18 noiembrie 2003, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in anulare al procurorului general, a anulat Hotararea din 17 iulie 2002 a Curtii de Apel Craiova si a respins actiunea reclamantei
3. 36.487/04 (introdusa la 6 septembrie 2004) ZAHU Traian, resortisant roman, s-a nascut in 1947 si locuieste la Baia Mare Actiune civila in repararea prejudiciului suferit pentru 6 luni de detentie (1 martie 1995 - 20 septembrie 1995) in cadrul unei anchete penale in urma careia reclamantul a fost achitat Hotararea definitiva din 5 ianuarie 2001 a Tribunalului Maramures, prin care statul a fost obligat la plata catre reclamant a sumei de 1 miliard lei, adica 32.000 EUR, pentru repararea prejudiciului suferit in cursul perioadei de 6 luni de detentie La 22 septembrie 2003, Curtea Suprema de Justitie a admis un recurs in anulare introdus de procurorul general si a redus valoarea despagubirii acordate reclamantului la 600 milioane lei, adica 16.000 EUR
4. 45.197/04 (introdusa la 6 noiembrie 2004) PASCU Ion si Maria (soti), resortisanti romani, s-au nascut in 1939 si, respectiv, 1953 si locuiesc in Sinaia Actiune in revendicare privind un teren de 100 m2. Reclamantii au solicitat tribunalului sa dispuna sotilor A.M. demolarea garajului construit de acestia pe terenul in cauza, precum si plata unei despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului Hotararea definitiva din 13 iunie 2002 a Curtii de Apel Ploiesti, prin care sotii A.M. au fost obligati sa le restituie reclamantilor o suprafata de 197,6 m2 de teren (situat pe Strada Calea Bucuresti nr. 19, Sinaia), precum si sa demoleze un garaj si doua camere construite pe terenul in cauza La 12 mai 2004, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis un recurs in anulare formulat de procurorul general si a anulat Hotararea definitiva din 13 iunie 2002
5. 14.391/05 (introdusa la 5 aprilie 2005) 1. FLOROIU Niculina, resortisant roman, s-a nascut in 1963 si locuieste in Bacau La 12 decembrie 1995, prima reclamanta a introdus impotriva M.C. si ST. o actiune pentru anularea partiala a unui titlu de proprietate care priveste un imobil al carui teren aferent fusese nationalizat si anularea contractului de vanzare-cumparare incheiat ulterior Prin hotararea definitiva din 28 iunie 2001, Curtea de Apel Bacau a admis actiunea primei reclamante si i-a dat castig de cauza Prin Hotararea definitiva din 11 octombrie 2004, Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a admis recursul in anulare introdus de procurorul general si a anulat Hotararea definitiva din 28 iunie 2001
2. FLOROIU Vasile, resortisant roman, s-a nascut in 1958 si locuieste in Bacau
6. 1.359/06 (introdusa la 30 decembrie 2005) ARDELEAN Aurelia, resortisant roman, s-a nascut in 1949 si decedata in 2011 Gabor Gabriela, fiica acesteia La 21 octombrie 1999, T.A., tatal reclamantei, a introdus, in calitate de legatar universal, o actiune in revendicare privind apartamentele nr. 2 si 3 dintr-un imobil nationalizat Prin Hotararea definitiva din 11 iunie 2003, Curtea de Apel Timisoara a admis cererea lui T.A Prin Hotararea definitiva din 20 octombrie 2005, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in anulare introdus de procurorul general si a anulat Hotararea definitiva din 11 iunie 2003
7. 50.718/06 (introdusa la 23 octombrie 2006) 1. NICOARA Vasile, resortisant roman, s-a nascut in 1944 si locuieste la Baia Mare Actiune vizand anularea partiala a unui titlu de proprietate asupra unui teren, emis de Comisia de aplicare a Legii nr. 18/1991 in favoarea unui tert, si anularea contractului de vanzare-cumparare a terenului in cauza Hotararea definitiva din 31 ianuarie 2002 a Curtii de Apel Cluj, prin care a fost recunoscut dreptul de proprietate al reclamantei asupra unui teren si a unei constructii Hotararea din 26 aprilie 2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care a admis recursul in anulare introdus de procurorul general si a respins actiunea reclamantilor
2. NICOARA Floarea, resortisant roman, s-a nascut in 1948 si locuieste in Baia Mare ---------------
^2 Rectificat la 14 noiembrie 2011: textul era urmatorul: "LIPANESCU Constantin, resortisant roman, s-a nascut ih 1919 si locuieste in Ploiesti".

Lista hotarari CEDO


Cautare text
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
129 useri online

Useri autentificati: