DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Acord cu privire la crearea sistemului international si a Organizatiei de telecomunicatii spatiale "Intersputnik", 1971
Traducere prezentata de INDACO[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Referit in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1006 din 18/12/2006Partile contractante, recunoscind necesitatea de a contribui la consolidarea si dezvoltarea armonioasa a relatiilor economice, stiintifice, tehnice si culturale si a altor raporturi prin intermediul comunicatiilor telegrafice si telefonice, precum si a radiodifuziunii si televiziunii prin satelitii artificiali ai Pamintului, recunoscind utilitatea colaborarii in cercetarile teoretice si experimentale, precum si in proiectarea, crearea, exploatarea si dezvoltarea sistemului international de telecomunicatii cu ajutorul satelitilor artificiali ai Pamintului, in interesul dezvoltarii colaborarii internationale bazate pe respectarea suveranitatii si independentei statelor, pe egalitatea in drepturi si neamestecul in treburile interne, precum si pe intrajutorarea si avantajul reciproc, pornind de la dispozitiile Rezolutiei 1721 (XVI) a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite si ale Tratatului din 27 ianuarie 1967 asupra principiilor activitatii statelor cu privire la exploatarea si utilizarea spatiului extraatmosferic, inclusiv a Lunii si a altor corpuri ceresti, au convenit asupra celor ce urmeaza:

Articolul 1
1. Se creeaza un sistem international al serviciului de telecomunicatii prin sateliti artificiali ai Pamintului.
2. In vederea asigurarii colaborarii si coordonarii eforturilor pentru proiectarea, crearea, exploatarea si dezvoltarea sistemului de telecomunicatii, partile contractante instituie o organizatie internationala "Intersputnik", denumita mai jos organizatie.

Articolul 2
1. "Intersputnik" este o organizatie internationala deschisa.
2. Sunt membri ai organizatiei guvernele care au semnat prezentul acord si au depus instrumentele de ratificare in conformitate cu articolul 20, precum si guvernele altor state care au aderat la prezentul acord in conformitate cu articolul 22.

Articolul 3
Sediul organizatiei se stabileste la Moscova.

Articolul 4
1. Sistemul international de telecomunicatii prin sateliti artificiali ai Pamintului cuprinde ca elemente componente:
 • complexul spatial compus din satelitii de telecomunicatii cu translatoare, dispozitive de bord si sistemele terestre de ghidare, care asigura normala functionare a satelitilor;
 • statiile de sol, care realizeaza intercomunicatiile prin satelitii artificiali ai Pamintului.
  2. Complexul spatial este proprietatea organizatiei sau se inchiriaza de la membrii organizatiei care poseda asemenea sisteme.
  3. Statiile de sol sunt proprietatea statelor sau organizatiilor de exploatare particulare recunoscute.
  4. Membrii organizatiei au dreptul sa conecteze statiile de sol construite de ei la sistemul de telecomunicatii al organizatiei, daca aceste statii raspund cerintelor tehnice ale organizatiei.

  Articolul 5
  Crearea sistemul international de telecomunicatii este prevazuta in urmatoarele etape:
 • etapa lucrarilor experimentale efectuate de catre membrii organizatiei la statiile lor de sol, cu utilizarea cailor de telecomunicatii puse la dispozitia organizatiei cu titlu gratuit de catre Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice de pe satelitii sai de telecomunicatii. Termenul acestei etape: sfirsitul anului 1973;
 • etapa lucrarilor, cu utilizarea cailor de telecomunicatii de pe satelitii de telecomunicatii ai membrilor organizatiei, cu titlu de inchiriere;
 • etapa de exploatare comerciala a sistemului de telecomunicatii, cu utilizarea complexului spatial care este proprietatea organizatiei sau este inchiriat de la membrii ei. Trecerea la aceasta etapa va avea loc atunci cind crearea complexului spatial apartinand organizatiei sau inchirierea lui va fi recunoscuta ca rationala din punct de vedere economic de catre partile contractante.

  Articolul 6
  Lansarea si plasarea pe orbita a satelitilor de telecomunicatii care sunt proprietatea organizatiei, precum si ghidarea lor pe orbita, se realizeaza de catre membrii organizatiei care poseda mijloace corespunzatoare, pe baza acordurilor incheiate intre organizatie si acesti membri.

  Articolul 7
  Organizatia coordoneaza activitatea sa cu Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor si coopereaza cu alte organizatii, ale caror activitati sunt legate de utilizarea satelitilor de telecomunicatii atit din punct de vedere tehnic (folosirea spectrului de frecventa, aplicarea normelor tehnice la canalele de telecomunicatii si a standardelor la aparataj), cit si in probleme de reglementare internationala.

  Articolul 8
  Organizatia este persoana juridica si are competenta sa incheie acorduri, sa achizitioneze, sa inchirieze si sa instraineze bunuri si sa intreprinda actiuni de procedura.

  Articolul 9
  1. Pe teritoriile statelor ale caror guverne sunt membri ai organizatiei, aceasta se bucura de capacitatea indispensabila realizarii obiectivelor si functiilor sale. Gradul acestei capacitati va fi definit prin acorduri corespunzatoare cu organele competente ale statelor pe al caror teritoriu organizatia isi va realiza activitatea.
  2. Problemele care nu sunt prevazute de prezentul acord si de acordurile mentionate la paragraful 1 al acestui articol vor fi reglementate conform legislatiei statelor pe teritoriul carora se exercita activitatea organizatiei.

  Articolul 10
  1. Organizatia poarta raspunderea materiala pentru obligatiile sale in limitele bunurilor care ii apartin.
  2. Organizatia nu poarta raspunderea materiala pentru angajamentele partilor contractante, dupa cum partile contractante nu sunt raspunzatoare pentru angajamentele contractate de organizatie.

  Articolul 11
  1. Pentru conducerea activitatii organizatiei se creeaza urmatoarele organe:
 • consiliul, organul conducator;
 • directia, organul executiv si administrativ permanent, prezidat de directorul general.
  Data crearii si inceperii activitatii directiei se stabilesc de consiliu.
  2. Pina la inceperea activitatii directiei, functiile directorului general privind reprezentarea organizatiei, care sunt mentionate la paragraful 2 al articolului 13, vor fi indeplinite de presedintele consiliului.
  3. Pentru controlul activitatii financiare a organizatiei se creeaza o comisie de revizie.
  4. Consiliul poate constitui de asemenea organe auxiliare, indispensabile pentru realizarea scopurilor prezentului acord.

  Articolul 12
  1. Consiliul este compus din reprezentanti ai fiecarui membru al organizatiei, cite un reprezentant de fiecare membru.
  2. Fiecare membru al organizatiei dispune de un vot in consiliu.
  3. Consiliul se intruneste in sesiune cel putin o data pe an. O sesiune extraordinara poate fi convocata la cererea oricarui membru al organizatiei sau a directorului general, daca pentru aceasta convocare se pronunta cel putin o treime din membrii organizatiei.
  4. Sesiunile consiliului au loc, de regula, la sediul organizatiei. Consiliul poate decide organizarea sesiunilor pe teritoriul altor state, ale caror guverne sunt membri ai organizatiei, la invitatia acestora.
  Pina la inceperea activitatii directiei, consiliul se intruneste succesiv in statele ale caror guverne sunt membri ai organizatiei, in ordinea denumirii acestora dupa alfabetul rus. In acest caz, cheltuielile de organizare a sesiunilor le suporta membrii gazda ai organizatiei.
  5. Presedintia sesiunilor consiliului este indeplinita succesiv de reprezentantii membrilor organizatiei, in ordinea denumirii acestor membri ai organizatiei dupa alfabetul rus. In calitate de vicepresedinte va fi numit reprezentantul membrului organizatiei urmator in ordinea alfabetica. Presedintele si vicepresedintele isi pastreaza imputernicirile pina la urmatoarea sesiune a consiliului.
  6. Problemele prevazute prin prezentul acord in competenta consiliului. Consiliul:
  1) examineaza si aproba masurile cu privire la crearea, achizitionarea sau inchirierea complexului spatial, precum si cu privire la exploatarea acestuia;
  2) aproba planurile de dezvoltare si de perfectionare a sistemului de telecomunicatii al organizatiei;
  3) stabileste conditiile tehnice pentru satelitii de telecomunicatii al organizatiei;
  4) examineaza si adopta programul de plasare pe orbita a satelitilor de telecomunicatii al organizatiei;
  5) aproba planul de repartizare a cailor de telecomunicatii intre membrii organizatiei, precum si procedura si conditiile de folosire a cailor de telecomunicatii de catre alti beneficiari;
  6) stabileste conditiile tehnice pentru statiile de sol;
  7) stabileste daca statiile de sol propuse pentru conectare la sistemul de telecomunicatii al organizatiei corespund conditiilor tehnice;
  8) alege pe directorul general si pe adjunctul sau si controleaza activitatea directiei;
  9) alege pe presedintele si pe membrii comisiei de revizie si aproba modul de lucru al acestei comisii;
  10) aproba structura si personalul directiei, precum si regulamentul cu privire la personalul directiei;
  11) adopta planul lucrarilor organizatiei pentru anul calendaristic urmator;
  12) examineaza si adopta bugetul organizatiei si raportul asupra executarii acestuia, precum si bilantul si repartitia beneficiilor organizatiei;
  13) examineaza si aproba rapoartele anuale ale directorului general asupra activitatii directiei;
  14) aproba raportul comisiei de revizie;
  15) ia cunostinta de declaratiile oficiale ale guvernelor care doresc sa adere la acord;
  16) stabileste procedura si termenele de plata a cotizatiilor, precum si noua repartizare a cotizatiilor, conform paragrafului 5 al articolului 15;
  17) stabileste tariful pentru transmiterea unitatii de informatie sau cel de inchiriere a caii de pe satelitii de telecomunicatii al organizatiei;
  18) examineaza propunerile de amendamente la prezentul acord si le supune aprobarii partilor contractante conform prevederilor articolului 24;
  19) adopta procedura pentru lucrarile sale;
  20) examineaza si solutioneaza alte probleme care decurg din acord.
  7. Consiliul trebuie sa tinda ca hotaririle sale sa fie adoptate in unanimitate. Daca aceasta nu poate fi realizata, hotaririle consiliului se considera adoptate, daca pentru ele s-au obtinut cel putin doua treimi din voturile tuturor membrilor consiliului. Hotaririle consiliului nu sunt obligatorii pentru acei membri care nu le-au sustinut si si-au declarat rezerva in scris cu privire la ele; ulterior insa acesti membri pot sa se ralieze la hotaririle adoptate;
  8. In executarea functiilor sale prevazute la paragraful 6 al acestui articol, consiliul nu trebuie sa depaseasca fondurile fixate de partile contractante.
  9. Prima sesiune a consiliului va fi convocata de guvernul statului in care se afla sediul organizatiei, cel mai tirziu la 3 luni dupa intrarea in vigoare a prezentului acord.

  Articolul 13
  1. Directia se compune din directorul general, adjunctul sau si personalul necesar.
  2. Directorul general, actionand pe principiul conducerii unice, este principalul functionar administrativ al organizatiei si, in aceasta calitate, o reprezinta in relatiile cu organele competente ale membrilor organizatiei in toate problemele care se refera la activitatea ei, precum si in relatiile cu statele ale caror guverne nu sunt membri ai organizatiei si cu organizatiile internationale cu care consiliul va considera necesar sa colaboreze.
  3. Directorul general este raspunzator fata de consiliu si actioneaza in limitele imputernicirilor acordate de prezentul acord si de hotaririle consiliului.
  4. Directorul general indeplineste urmatoarele functii:
  1) asigura executarea hotaririlor consiliului;
  2) negociaza cu administratiile de telecomunicatii, cu organizatiile de proiectare si intreprinderile industriale ale membrilor organizatiei in problemele de proiectare a sistemului in ansamblu, precum si in cele de proiectare, fabricare si furnizare a elementelor si blocurilor aparatajului de bord de pe satelitii de telecomunicatii ai organizatiei;
  3) negociaza in problemele de lansare a satelitilor de telecomunicatii pentru organizatie;
  4) incheie, in numele consiliului si in limitele imputernicirilor stabilite de consiliu, acorduri internationale si altele;
  5) intocmeste proiectul de buget pentru anul financiar urmator, il supune spre aprobare consiliului si raporteaza despre executarea bugetului pe anul financiar expirat;
  6) pregateste, pentru a fi prezentat consiliului, raportul de activitate al directiei pe anul expirat;
  7) elaboreaza proiectele de plan ale lucrarilor organizatiei, precum si cele de dezvoltare si perfectionare a sistemului de telecomunicatii si le prezinta consiliului spre aprobare;
  8) asigura pregatirea, convocarea si tinerea sesiunilor consiliului.
  5. Directorul general si adjunctul sau se aleg dintre cetatenii statelor ale caror guverne sunt membri ai organizatiei, pentru o perioada de 4 ani. Adjunctul directorului general nu poate fi ales, de regula, decit pe o singura perioada. Directorul general si adjunctul sau nu pot fi cetateni ai unuia si aceluiasi stat.
  6. Personalul directiei se alege dintre cetatenii statelor ale caror guverne sunt membri ai organizatiei, tinindu-se seama de competenta profesionala si de reprezentarea geografica echitabila.

  Articolul 14
  1. Comisia de revizie se compune din trei membri alesi de consiliu pe termen de 3 ani dintre cetatenii diverselor state ale caror guverne sunt membri ai organizatiei.
  Presedintele si membrii comisiei de revizie nu pot executa nici o functie in cadrul organizatiei.
  2. Directorul general pune la dispozitia comisiei de revizie toate materialele si documentele necesare acesteia.
  3. Raportul comisiei de revizie se prezinta consiliului organizatiei.

  Articolul 15
  1. Pentru asigurarea activitatii organizatiei se creeaza un fond statutar (mijloace fixe si circulante). Hotarirea cu privire la crearea si marimea fondului statutar se adopta de partile contractante la propunerea consiliului, incheindu-se un proces-verbal special. Cotizatiile membrilor organizatiei pentru crearea fondului statutar se stabilesc proportional cu gradul de utilizare de catre acestia a cailor de telecomunicatii.
  2. Daca in procesul de perfectionare a sistemului de telecomunicatii se dovedeste necesara majorarea fondului statutar, suma cotizatiilor suplimentare trebuie sa fie repartizata intre membrii organizatiei care au acceptat aceasta majorare.
  3. Cotizatiile membrilor organizatiei la fondul statutar servesc pentru acoperirea urmatoarelor cheltuieli ale organizatiei:
  1) lucrarile de cercetari stiintifice si de constructii experimentale relative la complexul spatial si statiile de sol;
  2) proiectarea, crearea, achizitionarea sau inchirierea complexului spatial;
  3) lansarea si plasarea pe orbita a satelitilor de telecomunicatii ai organizatiei;
  4) alte obiective legate de activitatea organizatiei.
  4. Pina la crearea fondului statutar activitatea organizatiei se realizeaza in conformitate cu bugetul special stabilit pentru fiecare an calendaristic. Cheltuielile prevazute de buget pentru intretinerea personalului directiei, organizarea sesiunilor consiliului si alte masuri de ordin administrativ se acopera de catre membrii organizatiei in limitele stabilite de partile contractante la propunerea consiliului si confirmate intr-un proces-verbal special.
  5. Ca urmare a aderarii de noi membri la organizatie sau a iesirii unui membru din organizatie, partea de contributie a celorlalti membri ai organizatiei se modifica corespunzator.
  6. Devizele care trebuie depuse pentru fondul statutar si bugetul organizatiei se stabilesc de partile contractante la propunerea consiliului.
  7. Pentru suma care n-a fost depusa in termen de membrii organizatiei, se percepe de organizatie o dobinda de 3% pe an.
  8. In cazul neindeplinirii de catre membrii organizatiei a obligatiilor lor financiare timp de un an, consiliul decide cu privire la suspendarea partiala sau totala a drepturilor ce decurg din calitatea de membru al organizatiei.
  9. Beneficiul provenit din exploatarea sistemului de telecomunicatii se repartizeaza intre membrii organizatiei, proportional cu partile de contributie. Prin hotarirea membrilor organizatiei beneficiul poate fi folosit pentru majorarea fondului statutar sau pentru crearea altor fonduri speciale.
  10. Cheltuielile de intretinere pentru participantii la consfatuirile si sesiunile legate de indeplinirea sarcinilor organizatiei, inclusiv sesiunile consiliului, sunt suportate de partile contractante care isi trimit reprezentantii lor la aceste consfatuiri si sesiuni.

  Articolul 16
  1. Organizatia exploateaza complexul spatial, punand la dispozitia membrilor sai si altor beneficiari, in conformitate cu prevederile prezentului acord, cai de telecomunicatii.
  2. Caile de telecomunicatii de care dispune organizatia se repartizeaza intre membrii organizatiei, in functie de necesitatile lor. Caile de telecomunicatii care depasesc necesitatile tuturor membrilor organizatiei pot fi inchiriate altor beneficiari.
  3. Caile de telecomunicatii se ofera contra plata conform tarifelor stabilite de consiliu. Tarifele trebuie sa fie la nivelul tarifelor medii mondiale, calculate in franci aur.
  Sistemul de plati pentru serviciile de telecomunicatii se stabileste de consiliu.

  Articolul 17
  1. Orice parte contractanta poate denunta prezentul acord, instiintind in scris guvernul depozitar.
  Denuntarea acordului de catre aceasta parte contractanta intra in vigoare la incheierea anului financiar in care expira termenul de un an din ziua in care guvernul depozitar a primit instiintarea de denuntare. Aceasta parte contractanta trebuie sa efectueze, in termenele stabilite de consiliu, varsamintele care i-au fost fixate pentru anul financiar in care denuntarea intra in vigoare si sa indeplineasca celelalte angajamente financiare.
  2. Suma compensarii in bani a partii contractante care a denuntat acordul se stabileste de consiliu in conformitate cu contributia acestei parti contractante la fondul statutar al organizatiei, tinindu-se seama de uzura fizica si morala a mijloacelor fixe. Compensatia baneasca se plateste dupa ce consiliul a aprobat raportul asupra bugetului pe anul financiar in care denuntarea intra in vigoare.

  Articolul 18
  1. Prezentul acord poate fi anulat cu acordul tuturor partilor contractante.
  Abrogarea acordului inseamna lichidarea organizatiei.
  Procedura de lichidare a organizatiei se stabileste de consiliu.
  2. In cazul lichidarii organizatiei se vor valorifica mijloacele sale fixe, iar membrii organizatiei vor primi o compensatie in bani corespunzatoare cu partile lor de contributie la investitiile pentru crearea sistemului de telecomunicatii, tinindu-se seama de uzura fizica si morala a mijloacelor fixe. Mijloacele circulante disponibile, cu exceptia celor utilizate pentru indeplinirea obligatiilor organizatiei, vor fi distribuite intre membrii organizatiei, proportional cu varsamintele lor banesti facute pina la ziua lichidarii organizatiei.

  Articolul 19
  Limbile organizatiei sunt engleza, spaniola, rusa si franceza.
  Ordinea de folosire a limbilor se hotaraste de consiliu in functie de necesitatile reale ale organizatiei.

  Articolul 20
  1. Prezentul acord este deschis pentru semnare pina la 31 decembrie 1972 in orasul Moscova.
  2. Acordul va fi supus ratificarii. Instrumentele de ratificare vor fi depuse guvernului U.R.S.S., care este desemnat ca depozitar al prezentului acord.

  Articolul 21
  Acordul intra in vigoare dupa depunerea a sase instrumente de ratificare.

  Articolul 22
  1. Guvernul oricarui stat care nu a semnat prezentul acord poate sa adere la el. In acest caz, guvernul declara oficial consiliului organizatiei ca impartaseste obiectivele si principiile activitatii organizatiei si isi asuma obligatiile ce decurg din prezentul acord.
  2. Instrumentele de aderare la acord se depun guvernului depozitar.

  Articolul 23
  Pentru guvernele care vor depune instrumentele de ratificare sau cele de aderare dupa intrarea in vigoare a prezentului acord, acesta va intra in vigoare in ziua depunerii instrumentelor sus-mentionate.

  Articolul 24
  Amendamentele la prezentul acord intra in vigoare pentru fiecare parte contractanta care le accepta, dupa aprobarea lor de catre doua treimi din partile contractante. Amendamentul intrat in vigoare devine obligatoriu pentru celelalte parti contractante dupa acceptarea de catre ele a acestui amendament.

  Articolul 25
  1. Guvernul depozitar al prezentului acord notifica tuturor partilor contractante data fiecarei semnari, data depunerii fiecarui instrument de ratificare si a fiecarui instrument de aderare, data de intrare in vigoare a acordului, precum si toate celelalte notificari primite.
  2. Prezentul acord va fi inregistrat de guvernul depozitar conform articolului 102 al Cartei Organizatiei Natiunilor Unite.

  Articolul 26
  Prezentul acord, ale carui texte in limbile rusa, engleza, spaniola si franceza sunt autentice, va fi depus in arhivele guvernului depozitar. Copiile de pe acord, corespunzator legalizate, vor fi trimise de guvernul depozitar partilor contractante.
  Drept pentru care subsemnatii, imputerniciti corespunzator in acest scop, au semnat prezentul acord.
  Incheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971.


  ------------------------------


  Protocol din 30/11/1996 privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea Sistemului International si a Organizatiei de Comunicatii Spatiale - INTERSPUTNIK
  Traducere realizata de INDACO  Partile contractante, actionand in directia scopurilor si obiectivelor Organizatiei Internationale de Comunicatii Spatiale INTERSPUTNIK, recunoscand necesitatea imbunatatirii bazei legale a activitatii Organizatiei Internationale de Comunicatii Spatiale INTERSPUTNIK si luand in considerare tranzitia INTERSPUTNIK catre operarea pe baze comerciale a sistemului de comunicatii prin satelit administrat de INTERSPUTNIK, au convenit sa introduca urmatoarele amendamente si revizuiri la Acordul cu privire la crearea Sistemului International si a Organizatiei de Comunicatii Spatiale - INTERSPUTNIK, datat 15 noiembrie 1971, denumit in continuare Acord:

  Articolul 1
  Articolul 1 din Acord se modifica dupa cum urmeaza:
  1. In paragraful 2 se introduce urmatorul subparagraf: "INTERSPUTNIK este o organizatie internationala deschisa."
  2. Se adauga noile paragrafe 3 si 4:
  "3. In termenii prezentului acord:
  membru al Organizatiei inseamna un guvern pentru care prezentul acord a intrat in vigoare;
  Acord de exploatare inseamna Acordul de exploatare al Organizatiei Internationale de Comunicatii Spatiale INTERSPUTNIK;
  semnatar inseamna o entitate de telecomunicatii si/sau administratie de telecomunicatii desemnata de catre un membru al Organizatiei conform prevederilor art. 2, pentru care Acordul de exploatare a intrat in vigoare;
  segment spatial al Organizatiei inseamna sateliti de comunicatii cu translatoare, sisteme de ghidare a satelitilor si facilitati de control la sol, care asigura operarea normala a satelitilor detinuti sau inchiriati de Organizatie;
  capital social in actiuni inseamna capitalul propriu al Organizatiei format de semnatari, pentru sprijinirea activitatii Organizatiei;
  proprietatea Organizatiei inseamna orice lucru care, indiferent de natura sa, poate fi subiectul unui drept de proprietate, inclusiv drepturile contractuale si alte drepturi, venituri si dobanzi.
  4. Conform prevederilor acestuia, se infiinteaza Acordul de exploatare."

  Articolul 2 Articolul 2 din Acord se modifica dupa cum urmeaza:
  1. Se exclud paragrafele 1 si 2.
  2. Se includ urmatoarele paragrafe noi:
  "1. Fiecare membru al Organizatiei va numi un semnatar aflat sub jurisdictia sa, care sa semneze Acordul de exploatare. Oricare membru al Organizatiei poate numi mai multi semnatari.
  2. Un membru al Organizatiei va notifica in scris depozitarului prezentului acord si depozitarului Acordului de exploatare numele semnatarului sau semnatarilor numiti de acesta.
  3. Relatiile dintre un membru al Organizatiei si semnatar vor fi guvernate de legile nationale proprii. Membrul Organizatiei va da directive necesare semnatarului in conformitate cu legile nationale.
  4. Un membru al Organizatiei nu va fi raspunzator pentru niciuna dintre obligatiile semnatarilor."

  Articolul 3
  La articolul 3 din Acord se adauga urmatorul text:
  "Daca se recomanda de Comitetul operational, Consiliul poate decide reamplasarea sediului central al Organizatiei in una dintre tarile membre."

  Articolul 4
  La articolul 4 din Acord, in paragraful 2 se inlocuieste:
  "... de la membrii Organizatiei care poseda asemenea sisteme" cu "... de catre Organizatie".

  Articolul 5
  La articolul 5 din Acord, in prima fraza din subparagraful 3 se inlocuieste:
  "... de la membrii ei" cu "... de catre Organizatie".

  Articolul 6
  Articolul 6 din Acord se modifica dupa cum urmeaza:
  "Lansarea, pozitionarea pe orbita si controlul satelitilor de telecomunicatii care sunt in proprietatea Organizatiei se realizeaza de catre membrii Organizatiei care poseda mijloace corespunzatoare sau de alti contractori pe baza de acorduri relevante."

  Articolul 7
  In paragraful 2 din articolul 10 din Acord se inlocuieste:
  "partilor contractante, dupa cum partile contractante nu sunt raspunzatoare pentru angajamentele contractate de Organizatie" cu "Membrii Organizatiei si in mod similar nici membrii Organizatiei nu sunt raspunzatori pentru angajamentele contractate de Organizatie".

  Articolul 8
  Articolul 11 din Acord se modifica dupa cum urmeaza:
  1. In paragraful 1 se inlocuieste "conducerea" cu "indeplinirea".
  2. La paragraful 1 se adauga un nou alineat intre alineatele "Consiliul" si "Directia":
  "Comitetul operational - un organ al Organizatiei, pentru examinarea imediata si luarea de decizii pe diferite probleme referitoare la activitatea Organizatiei;".
  3. Se exclude ultimul subparagraf din paragraful 1.
  4. Se exclude paragraful 2.
  5. Paragraful 4 se modifica dupa cum urmeaza: "Consiliul si Comitetul operational pot constitui, in cadrul competentelor lor, organe auxiliare indispensabile pentru realizarea scopurilor prezentului acord si ale Acordului de exploatare."
  6. Se introduce paragraful 5: "Adunarile organelor Organizatiei pot sa aiba loc nu numai in teritoriile membrilor Organizatiei, dar si in oricare alt loc considerat de Organizatie ca fiind cel mai favorabil pentru activitatea sa."

  Articolul 9
  Articolul 12 din Acord se modifica dupa cum urmeaza:
  1. La paragraful 3 se adauga cuvintele "a Comitetului operational" dupa cuvintele "oricarui membru al Organizatiei".
  2. Se exclude al doilea subparagraf din paragraful 4.
  3. Se reformuleaza paragraful 6 dupa cum urmeaza:
  "6. Consiliul are competenta:
  6.1. sa ia decizii in domeniul politicii generale si al obiectivelor pe termen lung ale Organizatiei, inclusiv reglementarea si accesul nediscriminatoriu la segmentul spatial;
  6.2. sa supravegheze executarea prevederilor prezentului acord si ale Acordului de exploatare;
  6.3. sa asigure ca activitatea Organizatiei este in conformitate cu obiectivele si principiile Cartei Natiunilor Unite, precum si cu prevederile oricarui alt acord international care genereaza obligatii Organizatiei prin decizia sa;
  6.4. sa ia decizii in baza recomandarilor Comitetului operational;
  6.5. sa analizeze si sa aprobe rapoartele anuale ale Comitetului operational referitoare la activitatea sa;
  6.6. sa analizeze si sa aprobe rapoartele anuale ale directorului general referitoare la activitatea Organizatiei;
  6.7. sa aprobe propriile reguli de procedura;
  6.8. sa defineasca regiunile geografice pe baza reprezentarii geografice corecte in Comitetul operational si sa aleaga un numar adecvat de membri ai Comitetului operational din fiecare regiune;
  6.9. sa ia decizii cu privire la probleme referitoare la relatiile oficiale ale Organizatiei cu statele atat membre, cat si nemembre ale Organizatiei si cu organizatii internationale;
  6.10. sa ia decizii cu privire la orice amendamente la prezentul acord sau la Acordul de exploatare;".
  4. Se reformuleaza paragraful 7 dupa cum urmeaza:
  "7. Consiliul trebuie sa tinda ca hotararile sale sa fie aprobate in unanimitate. Daca acest lucru nu poate fi realizat, hotararile Consiliului se considera adoptate daca pentru ele s-au obtinut cel putin doua treimi din voturile membrilor Organizatiei care au participat si au votat. Hotararile aprobate devin obligatorii pentru fiecare membru al Organizatiei.
  O hotarare nu devine obligatorie pentru oricare membru al Organizatiei care nu a aprobat-o si ca o consecinta directa se retrage din Organizatie.
  Orice hotarare referitoare la structura existenta sau la obiectivele majore ale Organizatiei poate fi aprobata doar prin consimtamantul comun al membrilor Organizatiei.
  Pentru a stabili daca hotararea Consiliului are drept rezultat modificarea structurii sau a obiectivelor majore ale Organizatiei, se aplica procedura mentionata in primul subparagraf din paragraful 7 al prezentului articol."
  5. Se exclude paragraful 9.

  Articolul 10
  Se adauga articolul 12 bis:

  "ARTICOLUL 12 bis
  1. Comitetul operational este organul Organizatiei infiintat in scopul luarii in consideratie a luarii de decizii rapide cu privire la activitatea Organizatiei. Orice semnatar poate fi membru al comitetului.
  2. Comitetul operational:
  2.1. examineaza si aproba probleme referitoare la constructia, procurarea sau inchirierea, precum si operarea segmentului spatial;
  2.2 aproba planuri de dezvoltare si imbunatatire a sistemului de comunicatii al Organizatiei;
  2.3. defineste specificatii tehnice pentru satelitii de comunicatii ai Organizatiei;
  2.4. examineaza si aproba programele de plasare pe orbita pentru satelitii de comunicatii ai Organizatiei;
  2.5. aproba planurile de alocare a canalelor de comunicatii membrilor Organizatiei si semnatarilor, precum si criteriul adecvat pentru folosirea segmentului spatial al Organizatiei de catre alti utilizatori, inclusiv procedura de autorizare a acestei utilizari;
  2.6. defineste specificatii tehnice pentru statii de sol; stabileste procedura de acceptare a unei statii de sol pentru acces;
  2.7. hotaraste daca o statie de sol care intentioneaza sa acceseze sistemul de comunicatii al Organizatiei corespunde specificatiilor tehnice;
  2.8. in cadrul competentelor sale, daca este necesar, creeaza organe auxiliare si organizeaza adunari specializate;
  2.9. aproba structura si personalul Directiei, precum si regulamentele cu privire la activitatea Directiei;
  2.10. aproba planul de actiune al Organizatiei pentru urmatorul an calendaristic;
  2.11. adopta politica de finantare a Organizatiei, examineaza si aproba regulile financiare, bugetele anuale si rapoartele financiare anuale, stabileste tarifele pentru transmisia unitatilor de informatie sau taxele pentru inchirierea canalelor asociate cu folosirea satelitilor de comunicatii ai Organizatiei si ia decizii referitoare la oricare alte probleme financiare, inclusiv investitia de actiuni si redistribuirea lor;
  2.12. stabileste marimea capitalului social in actiuni;
  2.13. ia decizii referitoare la tratarea cu institutiile bancare nationale sau internationale in vederea obtinerii de credite si defineste termenii si conditiile finantarilor externe din alte surse;
  2.14. examineaza si aproba rapoartele directorului general referitoare la activitatea Organizatiei;
  2.15. alege presedintele si membrii Comisiei de revizie, aproba procedura de lucru si rapoartele acestei comisii;
  2.16. aproba amendamente la Acordul de exploatare si le supune Consiliului pentru ratificare;
  2.17. anual, prezinta Consiliului rapoartele sale de activitate;
  2.18. numeste un arbitru atunci cand Organizatia este implicata intr-o actiune de arbitraj;
  2.19. formuleaza si urmareste politica Organizatiei de protectie a proprietatii intelectuale si industriale referitoare la inventii sau la informatii tehnologice create ca rezultat al activitatii Organizatiei sau in cadrul contractelor cu Organizatia;
  2.20. supravegheaza activitatea Directiei;
  2.21. aproba procedura pentru lucrarile sale;
  2.22. indeplineste oricare alte functii, potrivit prevederilor oricarui alt articol al prezentului acord sau al Acordului de exploatare, precum si oricare alte functii necesare pentru atingerea scopurilor Organizatiei."

  Articolul 11
  Articolul 13 din Acord se modifica dupa cum urmeaza:
  1. Din paragraful 2 se elimina "actionand pe principiul conducerii unice".
  2. Paragraful 3 se reformuleaza dupa cum urmeaza: "Directorul general este raspunzator in fata Consiliului si Comitetului operational si actioneaza in limitele imputernicirilor sale, iar in cadrul acestei activitati este indrumat prin hotararile Consiliului si ale Comitetului operational."
  3. Subparagrafele paragrafului 4 se numeroteaza dupa cum urmeaza: 4.1, 4.2, 4.3 si se modifica astfel:
  a) La subparagraful 1 se adauga: "... si ale Comitetului operational".
  b) Din subparagraful 2 se exclude: "cu administratiile de telecomunicatii, cu organizatiile de proiectare si intreprinderile industriale ale membrilor Organizatiei".
  c) La subparagraful 4 se adauga "in numele Organizatiei" dupa "incheie".
  d) In subparagrafele 5 si 7 se inlocuieste "Consiliu" cu "Comitetul operational".
  e) La subparagraful 6 se adauga: "si Comitetului operational" dupa "Consiliului"; se inlocuieste "Directiei" cu "Organizatiei".
  f) La subparagraful 8 se adauga: "ale Comitetului operational si ale organelor lor auxiliare".
  4. La paragraful 5 se adauga: "Directorul general este ales in comun de Consiliu si de Comitetul operational, care, daca este necesar, il pot revoca din post."
  5. Paragraful 6 se reformuleaza dupa cum urmeaza: "Personalul Directiei se alege dintre cetatenii statelor ale caror guverne sunt membre ale Organizatiei, tinandu-se seama de competenta lor profesionala si de reprezentarea geografica echitabila, si, daca este necesar, in cazuri exceptionale, din cetateni ai statelor ale caror guverne nu sunt membre ale Organizatiei."

  Articolul 12
  Articolul 14 din Acord se modifica dupa cum urmeaza:
  La paragraful 1 se inlocuieste "Consiliul" cu "Comitetul operational".
  La paragraful 3 se inlocuieste "se prezinta Consiliului" cu "se aproba de Comitetul operational".

  Articolul 13
  Articolul 15 din Acord se reformuleaza dupa cum urmeaza:
  "1. In vederea sustinerii activitatilor Organizatiei se instituie un capital social in actiuni din contributiile semnatarilor.
  2. Investitia de actiuni in capitalul social in actiuni trebuie sa fie corespunzatoare satisfacerii cheltuielilor ulterioare ale Organizatiei pentru extindere, in masura in care incasarile din exploatare sunt insuficiente pentru acest scop:
  a) costuri pentru cercetare si dezvoltare referitoare la segmentul spatial si la sistemul terestru de control al satelitilor de comunicatii;
  b) costuri pentru proiectarea, construirea, procurarea sau inchirierea de segment spatial si sisteme terestre de control al satelitilor de comunicatii;
  c) costuri pentru lansarea si plasarea pe orbita a satelitilor de comunicatii ai Organizatiei;
  d) alte costuri asociate activitatii Organizatiei."

  Articolul 14
  Articolul 16 din Acord se modifica dupa cum urmeaza:
  1. La paragraful 1 se inlocuieste "membrilor Organizatiei" cu "semnatarilor".
  2. La paragraful 2 se inlocuieste "membrilor Organizatiei" cu "semnatarilor".
  3. Paragraful 3 se reformuleaza astfel: "Caile de telecomunicatii disponibile se ofera contra plata, conform tarifelor stabilite de Comitetul operational."

  Articolul 15
  Articolul 17 din Acord se modifica dupa cum urmeaza:
  "1. Oricare membru al Organizatiei sau semnatar poate sa se retraga in mod voluntar din Organizatie oricand, instiintand in scris depozitarul asupra acestui lucru. Notificarea corespunzatoare retragerii unui semnatar din Organizatie este prezentata in scris de membrul din Organizatie care a desemnat respectivul semnatar.
  Retragerea unui membru al Organizatiei atrage retragerea simultana a oricarui semnatar desemnat de acest membru.
  2. Dupa primirea de catre depozitar a instiintarii cu privire la hotararea de retragere, membrul Organizatiei care a dat o asemenea instiintare si oricare semnatar desemnat de acesta sau un semnatar a carui retragere a fost notificata pierde dreptul de reprezentare si dreptul de vot in oricare dintre organele Organizatiei si nu isi asuma nicio obligatie dupa data primirii acestei notificari. Totusi, dupa retragerea oricarui semnatar, atat Organizatia, cat si semnatarul raman raspunzatoare pentru angajamentele financiare. Retragerea devine efectiva si prezentul acord si/sau Acordul de exploatare isi pierd valabilitatea pentru orice membru al Organizatiei si/sau semnatar la expirarea a 3 luni de la data primirii instiintarii scrise de catre depozitar, asa cum a fost mentionat in paragraful 1.
  3. Ori de cate ori un semnatar se retrage din Organizatie, membrul Organizatiei care a desemnat acel semnatar, inainte de data efectiva de retragere, poate sa desemneze un nou semnatar de la acea data sau de la data retragerii din Organizatie. Daca un membru al Organizatiei nu reuseste sa indeplineasca masurile mentionate inainte de data efectiva de retragere a semnatarului, se considera ca acesta inceteaza a fi membru de la data mentionata.
  4. Daca din orice motiv un membru al Organizatiei doreste sa desemneze un nou semnatar, acest membru al Organizatiei instiinteaza depozitarul, in scris, in acest sens. Acordul de exploatare intra in vigoare pentru noul semnatar si isi pierde valabilitatea pentru cel anterior din momentul in care noul semnatar isi asuma obligatiile pe care predecesorul sau nu a reusit sa le indeplineasca si semneaza Acordul de exploatare."

  Articolul 16
  Articolul 18 din Acord se modifica dupa cum urmeaza:
  1. In primul subparagraf al paragrafului 1 se inlocuieste "partilor contractante" cu "membrilor Organizatiei".
  La al treilea subparagraf al paragrafului 1 se adauga: "in baza recomandarilor inaintate acestuia de catre Comitetul operational" dupa "Consiliu".
  2. La articolul 18, paragraful 2 se modifica astfel:
  "2. In cazul lichidarii Organizatiei orice costuri rezultate din vanzarea proprietatilor sale vor fi platite dupa ce Organizatia isi indeplineste toate obligatiile sale fata de semnatari, in functie de actiunile acestora la capitalul social in actiuni al Organizatiei."

  Articolul 17
  La articolul 22 din Acord se adauga doua noi paragrafe, paragrafele 3 si 4, cu urmatorul cuprins:
  "3. Niciun stat nu poate continua sa fie sau sa devina membru al Organizatiei decat daca oricare semnatar numit de acesta semneaza Acordul de exploatare.
  4. Nu se admit rezerve la prezentul acord si la Acordul de exploatare."

  Articolul 18
  Articolul 24 din Acord se modifica dupa cum urmeaza:
  "1. Oricare membru al Organizatiei poate propune amendamente la prezentul acord.
  Textul continand propuneri de amendamente se inainteaza Directiei, care in termen de 3 luni de la primirea propunerilor va solicita membrilor Organizatiei si semnatarilor acestora comentarii si va pune in circulatie aceste comentarii.
  Comitetul operational va examina si va aproba o recomandare referitoare la un amendament dat in cadrul urmatoarei sale reuniuni, dar in niciun caz mai devreme de expirarea perioadei de 3 luni de la data punerii in circulatie.
  2. Dupa ce un amendament propus este examinat de Comitetul operational, acesta va fi revizuit la urmatoarea sesiune a Consiliului Organizatiei. Daca Consiliul aproba amendamentul, acesta va intra in vigoare la data primirii de catre depozitar a ultimelor instiintari de acceptare din partea a doua treimi din numarul membrilor Organizatiei. Un amendament care intra in vigoare devine obligatoriu pentru toti membrii Organizatiei."

  Articolul 19
  1. Prezentul protocol va fi acceptat de fiecare membru al Organizatiei in conformitate cu procedurile sale interne. Notificarile de acceptare a prezentului protocol vor fi inaintate depozitarului Acordului.
  2. Prezentul protocol va intra in vigoare incepand cu data primirii de catre depozitar a notificarilor mentionate in paragraful 1 din partea a doua treimi din numarul guvernelor care vor fi membre ale Organizatiei la data cand textul protocolului este acceptat.
  3. Prezentul protocol devine obligatoriu pentru oricare membru al Organizatiei care il accepta dupa intrarea sa in vigoare, de la data cand un astfel de membru al Organizatiei inainteaza o notificare corespunzatoare depozitarului.
  4. Membrii Organizatiei pot sa declare ca accepta aplicarea provizorie a Acordului privind crearea sistemului international si a Organizatiei de telecomunicatii spatiale INTERSPUTNIK, asa cum sunt amendate de prezentul protocol, cu o notificare corespunzatoare adresata depozitarului.
  5. Pentru oricare membru al Organizatiei care a confirmat acceptarea textului prezentului protocol sau a inaintat notificarea depozitarului, asa cum se mentioneaza in paragraful 4, prevederile Acordului care stabilesc reguli, altele decat cele ce reies din prezentul protocol, vor fi suspendate impreuna cu protocolul la Acord din 26 noiembrie 1982, incepand cu data acceptarii textului prezentului protocol sau cu data notificarii de catre un astfel de membru catre depozitarul prezentului protocol.
  6. Nu se admit rezerve la prezentul protocol.

  Articolul 20
  1. Depozitarul prezentului protocol, care este depozitarul Acordului, va notifica tuturor membrilor Organizatiei despre data fiecarei acceptari, depuneri a oricarui document de accedere, intrarea in vigoare a prezentului protocol sau despre orice alte instiintari primite.
  2. Prezentul protocol, ale carui versiuni in limbile rusa, engleza, spaniola si franceza sunt in egala masura autentice, se depoziteaza in arhivele depozitarului. Copiile protocolului corespunzator legalizate vor fi trimise de catre depozitar membrilor Organizatiei


  ------------------------------


  Hotarare nr. 274 din 21/03/2007 privind desemnarea semnatarului Acordului de exploatare al Organizatiei Internationale de Comunicatii Spatiale - "Intersputnik"  [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 26/03/2007

  In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 2 paragraful 1 din Acordul cu privire la crearea sistemului international si a Organizatiei de telecomunicatii spatiale "Intersputnik", incheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 307/1972, modificat prin Protocolul adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 si intrat in vigoare la 4 noiembrie 2002 privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului international si a Organizatiei de telecomunicatii spatiale "Intersputnik", incheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 307/1972, astfel cum a fost acceptat prin Legea nr. 437/2006,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  Articol unic
  Se desemneaza Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A. ca semnatar al Acordului de exploatare al Organizatiei Internationale de Comunicatii Spatiale - "Intersputnik".


  Poate fi de interes si:
  Niciun link inscris in sistemul contextual

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  28 useri online

  Useri autentificati: