DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament privind transformarea institutiilor financiare in institutii de credit, regulament nr. 1/2008

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 30/01/2008

Banca Nationala a Romaniei

Avand in vedere prevederile art. 97, 99, 100 si 420 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.


Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
Institutiile financiare, persoane juridice romane, reglementate sau supravegheate de o autoritate competenta, se pot transforma in oricare categorie de institutie de credit prevazuta la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu respectarea tuturor cerintelor generale si specifice de autorizare aplicabile respectivei categorii de institutie de credit, prevazute de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte.

Art. 2
(1) Procesul transformarii unei institutii financiare in institutie de credit cuprinde doua etape:
a) aprobarea transformarii institutiei financiare in institutie de credit;
b) autorizarea functionarii institutiei de credit rezultate.
(2) Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la o cerere de aprobare a transformarii unei institutii financiare in institutie de credit in termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii si a tuturor documentelor prevazute la art. 7, in sensul aprobarii transformarii sau al respingerii cererii, si comunica in scris solicitantului hotararea sa.
(3) In vederea obtinerii autorizatiei de functionare de catre institutia de credit rezultata in urma procesului de transformare a institutiei financiare, solicitantul este obligat ca, in termen de maximum doua luni de la comunicarea aprobarii transformarii in institutie de credit, sa intreprinda demersurile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor operationale prevazute de lege si reglementari pentru categoria de institutie de credit rezultata, sa indeplineasca formalitatile pentru inscrierea in registrul comertului a mentiunilor corespunzatoare transformarii si sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei documentele prevazute la art. 11.
(4) Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la autorizarea functionarii institutiei de credit rezultate in termen de cel mult 4 luni de la data primirii tuturor documentelor prevazute la art. 11.
(5) Banca Nationala a Romaniei poate sa solicite orice documente si informatii suplimentare, inclusiv prin realizarea unor interviuri profesionale cu persoanele nominalizate sa exercite responsabilitati de administrare si/sau de conducere, iar titularii cererii de autorizare pot sa prezinte, din proprie initiativa, orice informatii si documente considerate de acestia necesare in sustinerea cererii.
(6) Actele inregistrate la Banca Nationala a Romaniei incepand cu ziua care preceda intervalul de 30 de zile anterior datei incheierii termenelor in care Banca Nationala a Romaniei trebuie sa se pronunte, in conformitate cu prevederile alin. (2) si (4), nu vor fi luate in considerare la analizarea acestor cereri si vor putea fi restituite titularilor cererilor.

Art. 3
In cazul respingerii unei cereri de aprobare a transformarii, hotararea Bancii Nationale a Romaniei va cuprinde si motivele care au stat la baza acesteia.

Art. 4
(1) Aprobarea transformarii unei institutii financiare in institutie de credit nu garanteaza obtinerea autorizatiei de functionare de catre institutia de credit rezultata, aceasta indicand doar permisiunea data solicitantului de a demara procesul de transformare in institutie de credit, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile respectivei categorii de institutie de credit si in conformitate cu modalitatile prevazute in documentatia prezentata.
(2) Aparitia unor modificari fata de conditiile in care a fost acordata aprobarea de transformare unei institutiei financiare va determina o noua evaluare din partea Bancii Nationale a Romaniei in etapa de autorizare a functionarii, putand atrage revocarea hotararii de aprobare a transformarii, in cazul in care aceste modificari sunt contrare prevederilor legale sau prezentului regulament.
(3) Autorizatia de functionare a institutiei de credit rezultate va fi insotita de aprobarile si confirmarile prevazute la art. 3 alin. (4) si, dupa caz, de cele prevazute la art. 42 alin. (1) sau la art. 56 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007.
(4) Neacordarea autorizatiei de functionare atrage revocarea aprobarii transformarii.


Capitolul II - Aprobarea transformarii institutiei financiare in institutie de credit

Art. 5
Capitalul social al institutiei financiare care solicita aprobarea transformarii in institutie de credit trebuie sa fie constituit numai din varsaminte in numerar, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007.

Art. 6
(1) Rata riscului de credit aferent portofoliului institutiei financiare care solicita aprobarea transformarii in institutie de credit, calculata ca raport intre expunerea neajustata, aferenta creditelor si dobanzilor clasificate in categoriile indoielnic si pierdere si total credite si dobanzi clasificate, calculate potrivit art. 8 alin. (3), exclusiv elemente in afara bilantului, nu trebuie sa se situeze, in fiecare dintre ultimele 4 trimestre anterioare datei depunerii cererii, peste media anuala a sistemului bancar romanesc calculata si publicata de Banca Nationala a Romaniei.
(2) Institutiile financiare nebancare care, la data depunerii cererii de aprobare a transformarii in institutie de credit, sunt inscrise de mai putin de un an in registrele tinute de Banca Nationala a Romaniei in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, vor indeplini cerinta mentionata la alin. (1) incepand cu data inscrierii in registrele respective.

Art. 7
(1) In vederea obtinerii aprobarii transformarii in institutie de credit, institutia financiara trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei o cerere de aprobare a transformarii, potrivit modelului prevazut in anexa, insotita de documentatia prevazuta de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 pentru aprobarea constituirii categoriei de institutie de credit in care urmeaza sa se transforme institutia financiara solicitanta, precum si de situatiile financiare intocmite, la nivel individual si, dupa caz, la nivel consolidat, pentru sfarsitul trimestrului precedent datei depunerii cererii, semnate de reprezentantii legali si auditate fara rezerve de catre un auditor financiar.
(2) Situatiile financiare prevazute la alin. (1) vor fi intocmite in scopul sustinerii cererii de autorizare si cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile institutiilor de credit in vigoare la data depunerii cererii de aprobare a transformarii.
(3) Auditorul financiar prevazut la alin. (1) trebuie sa aiba experienta relevanta in domeniul auditarii situatiilor financiare ale institutiilor de credit.

Art. 8
(1) Planul de activitate va fi intocmit potrivit prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 si cu respectarea dispozitiilor de mai jos.
(2) Planul de activitate va cuprinde si urmatoarele informatii:
a) situatia curenta a institutiei financiare solicitante, referitor la dimensiunea si structura clientelei, tipul activitatilor desfasurate si produsele oferite, structura organizatorica si de personal, inclusiv prezentarea sediilor secundare, descrierea sistemului informatic utilizat pentru evidenta si prelucrarea datelor si pentru generarea rapoartelor prevazute de lege, costurile salariale si de functionare, sursele de finantare utilizate, rentabilitatea economica si rentabilitatea financiara, prezentarea detaliata si in evolutie a surselor de constituire a capitalului social, precum si numarul actiunilor detinute de catre fiecare actionar;
b) nivelul provizioanelor specifice de risc de credit inregistrate in evidenta contabila la sfarsitul ultimelor 4 trimestre anterioare datei depunerii cererii, calculate potrivit reglementarilor aplicabile institutiilor financiare nebancare;
c) situatiile clasificarii creditelor si plasamentelor aflate in portofoliu si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit la sfarsitul ultimelor 4 trimestre anterioare datei depunerii cererii, insotite de normele interne mentionate la alin. (3);
d) situatia activelor si pasivelor bilantiere clasificate pe categorii economice si termene de scadenta si exigibilitate, dupa caz, la sfarsitul ultimelor 4 trimestre anterioare datei depunerii cererii;
e) graficul de realizare a masurilor necesare pentru indeplinirea cerintelor de organizare si conducere a activitatii, precum si a cerintelor prudentiale aplicabile institutiilor de credit, inclusiv cele privind majorarea capitalului social, pentru conectarea la sistemele de plati si la sistemul de comunicatii interbancare.
(3) Clasificarea creditelor si plasamentelor si calculul necesarului de provizioane, solicitate la alin. (2) lit. c), vor fi efectuate in conformitate cu dispozitiile aplicabile institutiilor de credit prevazute de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Normele metodologice ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest scop, institutia financiara va elabora si va aplica normele interne, cu respectarea dispozitiilor art. 5 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Estimarile prevazute la art. 23 alin. (1) lit. e) si alin. (4) lit. d) si f) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 vor fi intocmite la nivel individual si, dupa caz, la nivel consolidat.
(5) Estimarile prevazute la art. 23 alin. (1) lit. e) si alin. (4) lit. d) si f) din Regulamentul nr. 11/2007 vor fi realizate cu luarea in considerare a situatiei curente a institutiei financiare care solicita transformarea in institutie de credit, a necesarului de provizioane calculat in conformitate cu dispozitiile alin. (3) si, in acest sens, vor cuprinde si seriile de date aferente valorilor realizate la data pentru care au fost intocmite situatiile financiare prevazute la art. 7 alin. (1).
(6) Situatia activelor si pasivelor prevazuta la alin. (2) lit. d) se va intocmi in conformitate cu dispozitiile Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2007 privind raportarea statistica a activelor si pasivelor bilantiere a institutiilor financiare nebancare.
(7) Institutiile financiare nebancare inscrise de mai putin de un an in registrele tinute de Banca Nationala a Romaniei in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, vor furniza informatiile prevazute la alin. (2) lit. b), c) si d) pentru trimestrele incheiate intre data inscrierii in registrele respective si data depunerii cererii de aprobare a transformarii.

Art. 9
Raportul auditorului financiar, prevazut la art. 23 alin. (6) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007, se va referi si la seriile de date mentionate la art. 8 alin. (5) si va cuprinde si urmatoarele:
a) prezentarea detaliata a surselor de constituire a capitalului social evidentiat in situatia financiara mentionata la art. 7 alin. (1), precum si a numarului actiunilor detinute de fiecare participant la capitalul social;
b) certificarea conformitatii informatiilor cuprinse in documentele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) si d) cu datele inscrise in evidenta contabila a societatii.


Capitolul III - Autorizarea functionarii institutiei de credit

Art. 10
(1) La data la care se depun documentele prevazute la art. 11, institutia de credit rezultata in urma procesului de transformare a institutiei financiare trebuie sa indeplineasca cerintele de organizare si conducere a activitatii, precum si cerintele prudentiale prevazute de lege si reglementari pentru categoria de institutie de credit rezultata.
(2) In vederea autorizarii functionarii, trebuie dovedita indeplinirea, pentru sfarsitul lunii precedente datei la care se depun documentele prevazute la art. 11, a cerintelor prudentiale referitoare la:
a) nivelul minim al capitalului initial prevazut de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare categorie de institutie de credit rezultata;
b) nivelul fondurilor proprii cel putin la nivelul cerintelor de capital prevazute la art. 126 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, si in Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006;
c) participatiile calificate in entitati nefinanciare, prevazute la art. 143-147 si, dupa caz, cerintele art. 307 si 325 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007;
d) expunerile mari prevazute in Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/110/2006;
e) lichiditate, potrivit Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2001 privind lichiditatea bancilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Incepand cu data inscrierii in registrul comertului a mentiunilor corespunzatoare transformarii si pana la autorizarea functionarii ca institutie de credit, institutia financiara va putea desfasura in continuare doar acele tipuri de activitati care ii erau permise potrivit legislatiei aplicabile si care se regasesc in actul constitutiv prevazut la art. 11 alin. (1) lit. a).

Art. 11
(1) In vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca institutie de credit, in termenul prevazut la art. 2 alin. (3) vor fi prezentate Bancii Nationale a Romaniei urmatoarele documente:
a) copia legalizata a actului constitutiv actualizat, cuprinzand toate modificarile efectuate corespunzator proiectului actului constitutiv prevazut la art. 25 alin. (2) lit. a) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 si copia hotararii judecatorului delegat care a dispus inregistrarea acestuia la registrul comertului;
b) documentele prevazute la art. 25 alin. (2) lit. c), d) si g), alin. (5) si (7) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007;
c) copia certificata a certificatului de inregistrare a mentiunilor in registrului comertului efectuate potrivit art. 2 alin. (3);
d) documentele prevazute la art. 26 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 pentru sediile secundare deschise;
e) comunicare privind existenta reglementarilor proprii intocmite cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, si ale reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea acesteia si aprobate de organele statutare competente potrivit actului constitutiv prevazut la lit. a);
f) situatia majorarilor de capital social efectuate ulterior datei situatiilor financiare prevazute la art. 7 alin. (1), insotita de documentul emis de institutia de credit la care este deschis contul in care a fost varsat capitalul social, care sa confirme sumele varsate de fiecare actionar;
g) informare privind nivelul provizioanelor specifice de risc de credit inregistrate in evidentele contabile, calculate potrivit reglementarilor aplicabile institutiilor financiare nebancare;
h) situatiile privind clasificarea creditelor si plasamentelor aflate in portofoliu si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 8 alin. (3);
i) calculul, la nivel individual si, dupa caz, consolidat, al indicatorilor ce atesta indeplinirea cerintelor prudentiale prevazute la art. 10 alin. (2);
j) informare privind capacitatea de conectare la sistemele de plati si la sistemul de comunicatii interbancare incepand cu data autorizarii functionarii, precum si referitoare la existenta disponibilitatilor banesti necesare achitarii contributiei initiale la Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar;
k) documentele prevazute la art. 55 lit. c) si la art. 61 alin. (1) lit. d) si e), alin. (3) si (4) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007, daca este cazul.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) lit. g) si h) vor fi prezentate pentru sfarsitul lunii precedente termenului prevazut la art. 2 alin. (3).
(3) La calculul indicatorilor prevazuti la alin. (1) lit. i) va fi luat in considerare, dupa caz, necesarul de provizioane calculat in conformitate cu dispozitiile alin. (1) lit. h).
(4) Prevederile art. 25 alin. (3), (4) si (8) si ale art. 61 alin. (2) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 se aplica in mod corespunzator.


Capitolul IV - Respingerea cererii de autorizare

Art. 12
(1) In scopul bunei functionari a sistemului bancar si al asigurarii viabilitatii si stabilitatii acestuia, prin crearea premiselor necesare desfasurarii activitatii fiecarei institutii de credit, persoana juridica romana, in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente, Banca Nationala a Romaniei va putea respinge o cerere de transformare potrivit art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in oricare etapa a procesului transformarii unei institutii financiare in institutie de credit.
(2) In afara situatiei prevazute la alin. (1), cererea de transformare a unei institutii financiare in banca de economisire si creditare in domeniul locativ, persoana juridica romana, va putea fi respinsa de Banca Nationala a Romaniei, potrivit art. 295 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in oricare etapa a procesului de autorizare.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 13
Directia reglementare si autorizare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei va confirma in scris, in termen de 5 zile, primirea cererii de autorizare si a tuturor documentelor prevazute la art. 7.

Art. 14
Pe parcursul procesului de autorizare, personalul Bancii Nationale a Romaniei cu atributii pe linia supravegherii institutiilor de credit poate efectua inspectii la sediul institutiei financiare supuse procesului de autorizare, in scopul verificarii conformitatii informatiilor cuprinse in documentatia prezentata in sustinerea cererii de autorizare cu situatia existenta si al respectarii dispozitiilor cu caracter general si special aplicabile categoriei institutiei de credit in care se transforma.

Art. 15
Prevederile art. 72-77 si 79 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 se aplica in mod corespunzator.

Art. 16
(1) Institutiile de credit autorizate sa functioneze in conditiile prezentului regulament au obligatia de a deschide cont curent la Banca Nationala a Romaniei in termen de 15 zile de la primirea autorizatiei de functionare.
(2) In termen de 5 zile de la data autorizarii functionarii, institutia de credit va transmite Bancii Nationale a Romaniei reglementarile proprii, aprobate de organele statutare, referitoare la activitatile desfasurate, conform obiectului de activitate autorizat.

Art. 17
Anexa face parte integranta din prezentul regulament.


ANEXA la regulament
                           CERERE DE AUTORIZARE
  Domnule Guvernator,  
  Subsemnatul/Subsemnatii, ...........................................................................................,
                              
(numele si prenumele) in calitate de imputernicit/imputerniciti conform .....................................................................,
(numarul si data procurii autentice/delegatiei avocatiale) solicit/solicitam aprobarea transformarii institutiei financiare .......................................................
(denumirea institutiei financiare) si autorizarea institutiei de credit*) rezultate ..................................................................... .
(denumirea institutiei de credit) Mentionez/Mentionam urmatoarele: - persoanele desemnate sa exercite responsabilitati de administrare si/sau conducere in calitate de administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului sunt: ................................; - denumirea si adresa sediului social ale institutiei de credit la care se va deschide/este deschis contul in care va fi varsat capitalul social sunt: ......................................................................................; - adresa sediului social si, dupa caz, a sediului real al institutiei de credit este/sunt: ........................ . In sustinerea cererii mele/noastre anexez/anexam urmatoarea documentatie, in conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2008 privind transformarea institutiilor financiare in institutii de credit: ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Autoritatea de reglementare a institutiei financiare este .........................................................., iar autoritatea de supraveghere este ................................................................................... Adresa noastra de contact este: ..................................................................................... Telefon .......................... Fax .................................. Data ............................. Semnatura ............................ Domnului Guvernator al Bancii Nationale a Romaniei

___________
*) Sintagma institutie de credit va fi inlocuita in mod corespunzator cu categoria institutiei de credit pentru care se solicita autorizarea.


Poate fi de interes si:
Legea privind obligatiunile ipotecare, legea nr 32/2006
Regulament nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, republicat 2008
Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare
Ordin privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Nationala a Romaniei, ordin nr. 7/2006
Norma tehnica nr. 4/2008 privind cecul
Norma nr. 9/2008 pentru modificarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare
OUG nr. 174/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative privind protectia consumatorilor
Regulament nr. 2/2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice
Regulament nr. 8/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare
Legea nr. 274/2009 privind infiintarea Universitatii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti
Circulara nr. 30/2009 privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda nationala
Regulament nr. 15/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte
Ordin nr. 2531/2009 privind Procedura de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a unui imprumut din veniturile din privatizare, in situatii exceptionale in care resursele financiare ale Fondului sunt
Regulament nr. 16/2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului
Comunicat nr. 2/2009 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea
Legea 312/2009 pentru aprobarea OUG nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare
Regulament nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor
Comunicat 1/2010 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea
OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonanta de Urgenta 50/2010
HG 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar. Hotararea 1235/2010


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
48 useri online

Useri autentificati: