DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament al Institutului National al Magistraturii, 2007
INM - Institutul National al Magistraturii[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 31/03/2007

Completari si modificari
 • Hotarare nr. 452/2007
 • Hotarare nr. 81/2008

  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Institutul National al Magistraturii, denumit in continuare Institut, este organizat si functioneaza potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si potrivit prevederilor prezentului regulament.
  (2) Institutul este institutie publica aflata sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.
  (3) Institutul are personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti.
  (4) Institutul realizeaza formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor in functie, precum si formarea formatorilor, in conditiile legii.
  (5) Institutul nu face parte din sistemul national de invatamant si educatie si nu este supus dispozitiilor legale referitoare la acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor.


  Capitolul II - Structura organizatorica a Institutului


  Art. 2
  (1) Structura organizatorica a Institutului include:
  a) organele de conducere;
  b) Departamentul de formare profesionala initiala;
  c) Departamentul de formare profesionala continua;
  d) Departamentul de formare a formatorilor;
  e) Departamentul economico-financiar si administrativ.
  (2) Departamentele prevazute la alin. (1) colaboreaza in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin. Personalul acestora exercita atributiile stabilite prin fisa postului, intocmita de conducatorul departamentului si aprobata de directorul Institutului.


  Capitolul III - Conducerea Institutului


  Art. 3
  Organele de conducere ale Institutului sunt: Consiliul stiintific, directorul, 2 directori adjuncti si directorul executiv.

  Art. 4
  (1) Consiliul stiintific este format din 13 membri dupa cum urmeaza: un judecator al Inaltei Curti de Casatie si Justitie; un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; un judecator al Curtii de Apel Bucuresti; un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti; 3 profesori universitari de la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Facultatea de Drept a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca; 3 reprezentanti alesi ai personalului de instruire din cadrul Institutului; un reprezentant al auditorilor de justitie; un reprezentant al asociatiilor profesionale, legal constituite, ale judecatorilor si procurorilor, precum si directorul Institutului.
  (2) Durata mandatului membrilor Consiliului stiintific este de 3 ani si poate fi reinnoit, cu exceptia reprezentantului auditorilor de justitie, care este ales pentru un an.
  (3) Consiliul stiintific este convocat de catre directorul Institutului sau, dupa caz, o treime din numarul membrilor sai, Consiliul pedagogic ori de Consiliul Superior al Magistraturii.
  (4) Sedintele Consiliului stiintific sunt prezidate de catre directorul Institutului, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre membrii Consiliului stiintific, desemnat de acesta.

  Art. 5
  (1) Desemnarea judecatorilor si procurorilor in Consiliul stiintific se face dintr-o lista de 3 propuneri, inaintata Consiliului Superior al Magistraturii de catre colegiile de conducere ale instantelor si parchetelor prevazute la art. 4 alin. (1).
  (2) Profesorii universitari de la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Facultatea de Drept a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca vor fi recomandati de decanatele celor 3 facultati, la solicitarea Institutului, transmisa cu 3 luni inainte de expirarea mandatelor.
  (3) Reprezentantii personalului de instruire din cadrul Institutului sunt alesi prin vot secret, in adunarea generala a acestuia, convocata si prezidata de directorul Institutului.
  (4) Reprezentantul auditorilor de justitie este ales prin vot secret, in adunarea generala a auditorilor de justitie, convocata si prezidata de directorul Institutului. Alegerea se face in cel mult 30 de zile de la inceputul anului de invatamant.
  (5) Reprezentantul asociatiilor profesionale, legal constituite, ale judecatorilor si procurorilor este desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii dintre propunerile formulate de aceste asociatii. Criteriile de selectie a candidatilor se stabilesc prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa consultarea tuturor asociatiilor profesionale, legal constituite, ale judecatorilor si procurorilor.

  Art. 6
  Institutul este obligat sa solicite Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile prezentului regulament, desemnarea noilor membri cu cel putin 3 luni anterior expirarii mandatelor membrilor in functie.

  Art. 7
  (1) Consiliul stiintific hotaraste asupra problemelor care privesc organizarea si functionarea Institutului.
  (2) Consiliul stiintific are urmatoarele atributii:
  a) propune Consiliului Superior al Magistraturii planurile de invatamant pentru cursurile de formare profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, organizate sau, dupa caz, coordonate de Institut;
  b) propune Consiliului Superior al Magistraturii numarul anual de cursanti ai Institutului, data si locul organizarii concursului de admitere la Institut, tematica si bibliografia pentru concursul de admitere si programul de formare profesionala a auditorilor de justitie;
  c) propune Consiliului Superior al Magistraturii programul de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor;
  d) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea si revocarea din functie a directorului si a directorilor adjuncti ai Institutului;
  e) avizeaza numirea si eliberarea din functie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor;
  f) propune Consiliului Superior al Magistraturii structura organizatorica, statele de functii si statele de personal ale Institutului;
  g) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea comisiilor de organizare, de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului, concursul de admitere in magistratura, examenul sustinut de persoanele numite fara concurs in functia de judecator sau de procuror, la finalizarea cursului de 6 luni de formare profesionala in cadrul Institutului, examenul de capacitate, concursul pentru promovarea judecatorilor si procurorilor in functii de executie si concursul sau examenul pentru numirea acestora in functii de conducere, in conditiile legii;
  h) avizeaza proiectul de buget al Institutului;
  i) aproba Regulamentul de ordine interioara al caminului auditorilor de justitie si Regulamentul bibliotecii Institutului;
  j) propune Consiliului Superior al Magistraturii modificarea regulamentului Institutului;
  k) aproba programul relatiilor externe ale Institutului.
  (3) Consiliul stiintific hotaraste asupra oricaror alte probleme care privesc organizarea si functionarea Institutului, stabilite de lege, regulamente ori de Consiliul Superior al Magistraturii.

  Art. 8
  (1) Consiliul stiintific isi desfasoara activitatea in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
  (2) Sedintele Consiliului stiintific sunt ordinare sau extraordinare.
  (3) Consiliul stiintific se intruneste lunar in sedinta ordinara.
  (4) Lucrarile sedintei se inregistreaza si se consemneaza intr-un proces-verbal care va fi semnat de participantii la sedinta.
  (5) Hotararile Consiliului stiintific se semneaza de directorul Institutului sau, dupa caz, de membrul desemnat care a prezidat sedinta.

  Art. 9
  (1) Consiliul pedagogic este organul consultativ al Consiliului stiintific.
  (2) Din Consiliul pedagogic fac parte directorul si directorii adjuncti ai Institutului, sefii de catedra, titularii de disciplina, precum si 2 reprezentanti ai coordonatorilor de practica, unul pentru grupele de judecatori si unul pentru grupele de procurori.
  (3) Cei 2 reprezentanti ai coordonatorilor de practica sunt alesi anual, in adunarile generale ale acestora, convocate si prezidate de directorul Institutului.

  Art. 10
  Consiliul pedagogic analizeaza si formuleaza propuneri privind:
  a) directiile de studiu ale Institutului;
  b) programul de invatamant si programele analitice intocmite pentru fiecare disciplina din cadrul formarii profesionale initiale;
  c) domeniile si temele cuprinse in programul de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor;
  d) modul de organizare a activitatii de formare profesionala initiala si activitatii de formare profesionala continua, precum si masurile necesare indeplinirii obiectivelor de studiu ale Institutului;
  e) orice alte aspecte privind activitatea de studiu desfasurata de Institut.

  Art. 11
  (1) Consiliul pedagogic se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea directorului Institutului sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
  (2) Consiliul pedagogic isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.
  (3) Lucrarile Consiliului pedagogic sunt conduse de persoana desemnata la inceputul sedintei dintre membrii sai.
  (4) Lucrarile Consiliului pedagogic se inregistreaza si se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de participantii la sedinta.
  (5) Hotararile Consiliului pedagogic se semneaza de persoana care a prezidat sedinta.

  Art. 12
  (1) Directorul Institutului si directorii adjuncti sunt numiti pentru un mandat de 3 ani de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului, din randul personalului de instruire de specialitate juridica al Institutului, al judecatorilor si procurorilor sau al cadrelor didactice din invatamantul superior juridic, acreditat potrivit legii.
  (2) Directorul Institutului si adjunctii acestuia pot fi revocati din functie in conformitate cu dispozitiile art. 51 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.
  (3) Directorul executiv este numit si revocat din functie in conditiile legii.

  Art. 13
  (1) Directorul Institutului are, in principal, urmatoarele atributii:
  a) asigura conducerea curenta a activitatii Institutului;
  b) convoaca Consiliul stiintific al Institutului in sedinte ordinare sau extraordinare si stabileste proiectul ordinii de zi;
  c) reprezinta Institutul in relatiile cu autoritatile si institutiile publice, persoanele fizice si persoanele juridice din tara si din strainatate;
  d) este ordonator secundar de credite;
  e) numeste si elibereaza din functie, prin decizie, personalul Institutului, in conditiile legii;
  f) ia masuri pentru executarea hotararilor Consiliului stiintific al Institutului.
  (2) Directorul Institutului exercita orice alte atributii prevazute de lege sau regulamente ori stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii sau de Consiliul stiintific al Institutului.
  (3) Directorul Institutului poate delega directorilor adjuncti o parte din atributiile sale.

  Art. 14
  (1) Directorii adjuncti ai Institutului au, in principal, urmatoarele atributii:
  a) asigura respectarea programelor de studiu si a normelor de disciplina interioara;
  b) asigura elaborarea, dupa caz, a proiectelor programului de invatamant, de politici si strategii de formare a judecatorilor si procurorilor;
  c) coordoneaza departamentele incredintate de directorul Institutului;
  d) asigura elaborarea proiectului statului de functii si statului de personal;
  e) asigura elaborarea proiectului programului de relatii externe al Institutului;
  f) asigura efectuarea lucrarilor necesare pentru relatiile cu autoritatile si institutiile publice, cu specialistii romani sau straini, precum si cu reprezentantele diplomatice straine din Romania, in vederea promovarii intereselor Institutului in raporturile cu acestea;
  g) asigura relatiile cu mass-media si cu publicul;
  h) efectueaza lucrarile privind primirea in audienta la conducerea Institutului.
  (2) Directorii adjuncti exercita orice alte atributii prevazute de lege sau regulamente ori stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul stiintific sau de directorul Institutului.
  (3) Directorul Institutului stabileste, prin decizie, atributiile fiecarui director adjunct.

  Art. 15
  (1) Directorul executiv conduce activitatea Departamentului economico-financiar si administrativ.
  (2) Atributiile directorului executiv sunt stabilite prin decizie de catre directorul Institutului.

  Art. 16
  Sefii de departament sunt numiti de directorul Institutului, la propunerea Consiliului stiintific, din randul personalului de specialitate juridica, asimilat judecatorilor si procurorilor, al Institutului si al judecatorilor si procurorilor detasati in cadrul Institutului.


  Capitolul IV - Departamentul de formare profesionala initiala


  Art. 17
  (1) Durata formarii profesionale a auditorilor de justitie este de 2 ani. Dupa absolvirea primului an de studiu auditorii de justitie opteaza, in ordinea mediilor si in raport cu numarul posturilor stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii, pentru functia de judecator sau procuror.
  (2) Programul de formare profesionala a auditorilor de justitie se elaboreaza de catre personalul de instruire al Institutului, in cadrul catedrelor, si se supune spre avizare Consiliului stiintific.
  (3) Programul de formare profesionala prevazut la alin. (2) se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific.

  Art. 18
  (1) In primul an de studii formarea profesionala a auditorilor de justitie se axeaza pe aprofundarea cunostintelor necesare pentru profesiile de judecator si procuror, conform programului de formare.
  (2) Numarul de conferinte si dezbateri tematice pentru fiecare disciplina este prevazut in programul de invatamant si se desfasoara in conformitate cu programele analitice aprobate.
  (3) Programul de invatamant are la baza programele analitice pentru fiecare disciplina, cu precizarea temelor si subtemelor, precum si a numarului de ore alocat pentru fiecare.
  (4) Auditorii au obligatia de a intocmi un referat din una dintre materiile prevazute in planul de invatamant, considerat ca o componenta distincta in planul de invatamant si luat in considerare ca atare la calculul mediei finale.
  (5) Nota acordata auditorilor de justitie la sfarsitul primului an de studiu, la fiecare materie, reprezinta media dintre nota obtinuta pentru activitatea desfasurata la dezbaterile tematice si nota obtinuta la evaluarea finala.
  (6) Media finala a primului an de studiu reprezinta media notelor obtinute la fiecare materie, conform alin. (5).

  Art. 19
  (1) In primul an de studiu formarea profesionala a auditorilor de justitie vizeaza si asigurarea unei formari pluraliste si dobandirea cunostintelor in domenii adiacente dreptului, prin realizarea de proiecte extracurriculare.
  (2) Lista proiectelor extracurriculare este aprobata in fiecare an de Consiliul stiintific.
  (3) La realizarea fiecarui proiect colaboreaza mai multi auditori, sub coordonarea unui formator INM sau a unui profesionist din domeniul proiectului respectiv.
  (4) Realizarea proiectelor are loc in cursul celor doi ani de studii.
  (5) Evaluarea proiectelor extracurriculare se realizeaza cu "admis" sau "respins", la finalul celui de-al doilea an de studiu. Auditorii de justitie care primesc la evaluare calificativul "respins" nu se pot inscrie pentru sustinerea examenului de absolvire, avand posibilitatea inscrierii in urmatoarea sesiune a examenului, in situatia completarii proiectului si evaluarii cu calificativul "admis".

  Art. 20
  (1) Activitatea auditorilor de justitie din cel de-al doilea an de studiu se desfasoara conform programului de practica, in cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si al altor institutii, sub indrumarea coordonatorilor de practica sau a persoanelor de contact din cadrul respectivelor institutii, alternativ cu modulele stabilite conform programei Institutului.
  (2) Stagiile de practica, desfasurate la alte institutii, nationale si internationale, vor avea o durata minima totala de 15 zile.
  (3) Coordonatorii de practica sunt judecatori si procurori de la instante si, respectiv, parchete, ce fac parte din personalul de instruire al Institutului. Coordonatorii sunt propusi de Consiliul stiintific si numiti de Consiliul Superior al Magistraturii. Persoanele de contact din cadrul institutiilor in care se desfasoara stagiile de practica sunt desemnate de conducerea acestor institutii.
  (4) Auditorii de justitie din cel de-al doilea an de studiu vor primi o nota reprezentand evaluarea continua a activitatii in stagiu, constand in media ponderata a evaluarilor coordonatorilor pentru perioadele de stagiu de la instante si parchete. Media ponderata se calculeaza in functie de numarul de zile alocate fiecarui stagiu, conform programului de stagiu aprobat. Aceasta nota va avea o pondere egala cu a celorlalte note acordate auditorilor de justitie in al doilea an de studiu, conform alin. (6).
  (5) Pe perioada stagiului, auditorii completeaza caietul de practica, continand toate lucrarile cu caracter practic efectuate in perioada de stagiu, in conformitate cu structura aprobata de Consiliul stiintific la inceputul fiecarui an. Evaluarea caietelor de practica se realizeaza de o comisie formata din reprezentanti ai coordonatorilor de practica si ai titularilor de catedra. Nota primita la evaluarea caietelor de practica reprezinta 50% din nota ce reprezinta evaluarea continua a activitatii de stagiu, conform alin. (4).
  (6) Nota acordata auditorilor de justitie la sfarsitul celui de-al doilea an de studiu reprezinta media dintre notele obtinute la testarile mentionate la alin. (8) si la evaluarea continua a stagiilor mentionata la alin. (4) si (5), conform programului de formare initiala.
  (7) Auditorii de justitie din cel de-al doilea an de studiu continua, in paralel cu stagiile de practica, formarea in cadrul Institutului, conform programului de formare initiala, sub forma de module, cu caracter preponderent practic.
  (8) Auditorii de justitie din cel de-al doilea an de studiu sustin pe parcursul anului testari la sfarsitul fiecarei etape a stagiului de practica, precum si la terminarea fiecarui modul, conform programului de practica si programului de invatamant.

  Art. 21
  (1) Formatorii sunt obligati sa respecte programa analitica si orarul. In mod exceptional, modificarea orarului si a programei analitice sau inlocuirea formatorilor se poate face de directorul Institutului, cu acordul Consiliului stiintific.
  (2) In cadrul fiecarei catedre/discipline se organizeaza lunar sau ori de cate ori este nevoie sedinta membrilor acesteia, la convocarea titularului de catedra/disciplina, in scopul asigurarii pregatirii unitare a auditorilor de justitie.

  Art. 22
  (1) Personalul de instruire evalueaza activitatea desfasurata de auditorii de justitie, prin acordarea de note sau, dupa caz, calificative, intr-o fisa individuala.
  (2) Criteriile de evaluare se aproba de Consiliul stiintific al Institutului, la propunerea Consiliului pedagogic.
  (3) Notele si calificativele se centralizeaza la incheierea fiecarei perioade de studiu sau stagiu de practica si au pondere in media finala de absolvire.
  (4) Nota minima admisa la fiecare proba este 5,00 (cinci).
  (5) Auditorii de justitie au dreptul sa ceara recorectarea lucrarilor in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor la sediul Institutului. Cererea de recorectare trebuie sa contina motivele pe care se intemeiaza, prin raportare la baremul afisat.
  (6) Proba sau examenul la care nu s-a obtinut nota minima prevazuta la alin. (4) mai poate fi sustinuta/sustinut o singura data, in prima sesiune anuntata de Institut. Nepromovarea la cea de-a doua sesiune atrage exmatricularea din Institut, in baza hotararii Consiliului stiintific.

  Art. 23
  Trimestrial sau ori de cate ori este necesar Consiliul stiintific face analiza modului de desfasurare a procesului de invatamant si a stagiilor de practica, avand in vedere si opiniile auditorilor de justitie.


  Capitolul V - Departamentul de formare profesionala continua


  Art. 24
  Departamentul de formare profesionala continua este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute, aprobat prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Art. 25
  Institutul elaboreaza programul anual de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor, pe care il supune aprobarii Consiliului Superior al Magistraturii pana cel mai tarziu in luna noiembrie a anului in curs, pentru anul urmator.

  Art. 26
  Institutul coordoneaza activitatea de formare profesionala continua descentralizata a judecatorilor si procurorilor, realizata de curtile de apel si de parchetele de pe langa acestea, prin avizarea tematicii de pregatire, furnizarea materialelor documentare si formarea formatorilor.


  Capitolul VI - Departamentul de formare a formatorilor


  Art. 27
  Institutul realizeaza formarea formatorilor, conform dispozitiilor art. 103 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 28
  Selectia candidatilor care si-au anuntat intentia de a deveni formatori ai Institutului se realizeaza de catre o comisie numita prin hotarare a Consiliului stiintific, conform unei proceduri publice si transparente, cu aplicarea unor criterii obiective stabilite prin strategia de recrutare a formatorilor Institutului, aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii.

  Art. 29
  (1) Dupa etapa de pregatire si evaluare finala a formatorilor, Consiliul stiintific propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea acestora.
  (2) In mod exceptional, Consiliul stiintific poate folosi ca formatori la formarea continua si alti specialisti decat cei aflati pe lista de formatori, situatie care va fi comunicata de indata Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.

  Art. 30
  Personalul de instruire al Institutului beneficiaza de formare in domeniul tehnicilor pedagogice.


  Capitolul VII - Departamentul economico-financiar si administrativ


  Art. 31
  Departamentul economico-financiar si administrativ este format din:
  a) Serviciul financiar-contabil;
  b) Serviciul resurse umane;
  c) Serviciul secretariat, protocol si administrativ;
  d) Serviciul documentare.

  Art. 32
  Serviciul financiar-contabil are urmatoarele atributii:
  a) asigura buna desfasurare a activitatii financiar-contabile;
  b) angajeaza, alaturi de director, prin semnatura directorului executiv sau, in lipsa acestuia, a inlocuitorului sau, Institutul in toate operatiunile patrimoniale;
  c) organizeaza efectuarea lucrarilor de planificare financiara, intocmirea lucrarilor cu privire la veniturile si cheltuielile Institutului, planul de casa, fondul pentru salarii, precum si a altor lucrari financiar-contabile, conform legii;
  d) organizeaza si asigura controlul gestiunii si efectuarea inventarierii patrimoniului Institutului;
  e) pastreaza registrele si dosarele administrative privind activitatea financiar-contabila;
  f) indeplineste orice alte atributii cu caracter financiar-contabil prevazute de lege sau incredintate de conducerea Institutului.

  Art. 33
  Serviciul resurse umane are urmatoarele atributii:
  a) organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, personal contractual si functionari publici din cadrul Institutului;
  b) asigura si raspunde de respectarea conditiilor cerute de lege privind incadrarile in grilele si gradele salariale;
  c) completeaza carnetele de munca si registrul de evidenta a salariatilor;
  d) urmareste intocmirea fiselor de evaluare a salariatilor;
  e) urmareste intocmirea si pastrarea declaratiilor de interese, declaratiilor de avere si a celorlalte declaratii prevazute de lege ale personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor si ale functionarilor publici;
  f) propune actualizarea statului de functii si a statului de personal;
  g) indeplineste orice alte atributii referitoare la resursele umane, incredintate de conducerea Institutului.

  Art. 34
  Serviciul secretariat, protocol si administrativ are urmatoarele atributii:
  a) pastreaza dosarele auditorilor de justitie;
  b) intocmeste foile matricole, cataloagele si alte evidente necesare privind activitatile de invatamant, frecventarea si absolvirea cursurilor si elibereaza atestate auditorilor de justitie;
  c) primeste si distribuie corespondenta Institutului, redacteaza corespondenta trimisa de acesta sub semnatura directorului sau a directorilor adjuncti;
  d) asigura arhivarea documentelor primite sau elaborate in Institut si raspunde de pastrarea si conservarea acestora;
  e) comunica celorlalte compartimente datele si documentele necesare, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin;
  f) raspunde de activitatea administrativ-gospodareasca a Institutului, asigurand aprovizionarea cu bunurile necesare si gestionarea acestora;
  g) duce la indeplinire masurile stabilite pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de lucru in Institut, conform normelor de protectie a muncii si celor pentru paza cladirii si a bunurilor, precum si pentru paza contra incendiilor, conform legii;
  h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau incredintate de conducerea Institutului.


  Capitolul VIII - Drepturile si obligatiile auditorilor de justitie


  Art. 35
  (1) Auditorii de justitie au, in principal, urmatoarele drepturi:
  a) sa beneficieze de o pregatire unitara pentru functia de judecator sau procuror;
  b) sa utilizeze mijloacele de documentare puse la dispozitie prin intermediul bibliotecii Institutului;
  c) sa beneficieze de cazare in caminul Institutului, in limita locurilor disponibile, potrivit Regulamentului de ordine interioara al caminului auditorilor de justitie;
  d) sa participe la elaborarea unor publicatii sau studii de specialitate, a unor lucrari literare ori stiintifice sau la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter politic.
  (2) Auditorii de justitie au orice alte drepturi prevazute de lege sau de regulamente.

  Art. 36
  (1) Auditorii de justitie au, in principal, urmatoarele obligatii:
  a) sa-si indeplineasca in mod corespunzator indatoririle ce le revin si sa-si respecte obligatiile cu caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente sau ordine de serviciu;
  b) sa respecte Regulamentul Institutului, Regulamentul bibliotecii si Regulamentul de ordine interioara al caminului auditorilor de justitie;
  c) sa respecte orarul fixat de conducerea Institutului, precum si normele de conduita prevazute de lege;
  d) sa nu se serveasca de actele pe care le indeplinesc in exercitarea atributiilor de serviciu pentru a-si exprima sau manifesta convingeri politice;
  e) sa aiba o atitudine echidistanta, fara influente legate de rasa, sex, religie, nationalitate, precum si de statutul socioeconomic, politic si cultural al unei persoane ori alte asemenea criterii discriminatorii;
  f) sa nu dezvaluie sau sa foloseasca pentru alte scopuri decat cele legate direct de exercitarea profesiei informatiile pe care le-au obtinut in aceasta calitate;
  g) in cazul in care, potrivit legii, lucrarile au un caracter confidential, sa pastreze materialele respective in incinta Institutului, instantei, parchetului sau altei institutii si sa nu permita consultarea lor decat in cadrul prevazut de lege sau regulament;
  h) sa foloseasca resursele si mijloacele materiale care le sunt puse la dispozitie, conform destinatiei lor, exclusiv in interesul dobandirii de cunostinte profesionale.
  (2) Auditorii de justitie au orice alte obligatii prevazute de lege sau de regulamente.
  (3) Absentele auditorilor de justitie de la programul de formare profesionala initiala se consemneaza in foile de prezenta de catre personalul de instruire sau, dupa caz, de coordonatorii de practica ori persoanele de contact prevazute la art. 20 alin. (1).

  Art. 37
  (1) In cazul in care auditorii de justitie savarsesc o abatere de la indatoririle ce le revin potrivit dispozitiilor legale sau regulamentare, pot fi sanctionati disciplinar de catre directorul Institutului sau, dupa caz, de Consiliul stiintific, in conformitate cu art. 18 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
  a) desfasurarea de activitati publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice in exercitarea atributiilor ce le revin;
  b) atitudinile ireverentioase fata de colegi, de personalul de instruire si de conducere al Institutului, precum si fata de persoanele cu care intra in contact in perioada efectuarii stagiului;
  c) absentele nemotivate de la programul de formare profesionala initiala, daca acestea depasesc 8 ore intr-o luna.
  (3) Sanctiunile disciplinare ce pot fi aplicate auditorilor de justitie sunt urmatoarele:
  a) avertismentul;
  b) diminuarea indemnizatiei proportional cu numarul absentelor nemotivate, daca acestea depasesc 8 ore intr-o luna;
  c) diminuarea indemnizatiei cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 3 luni;
  d) exmatricularea din Institut.

  Art. 38
  (1) Avertismentul se aplica, in scris, de catre directorul Institutului, in termen de 30 de zile de la constatarea abaterii, si poate fi contestat la Consiliul stiintific, in termen de 30 de zile de la comunicare.
  (2) Sanctiunile prevazute la art. 26 alin. (3) lit. b), c) si d) se aplica de Consiliul stiintific al Institutului, in termenul prevazut la alin. (1).
  (3) Decizia sau, dupa caz, hotararea de sanctionare se motiveaza si se comunica in termen de 10 zile de la aplicarea sanctiunii.
  (4) Hotararile Consiliului stiintific prevazute la alin. (1) si
  (2) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ si fiscal.
  (5) Sanctiunile aplicate auditorilor de justitie prin hotarari irevocabile se consemneaza in dosarul personal al acestora.

  Art. 39
  (1) Aplicarea sanctiunii disciplinare este in mod obligatoriu precedata de efectuarea cercetarii cu privire la faptele care constituie incalcari ale prevederilor legale sau regulamentare.
  (2) Cercetarea prealabila se efectueaza de catre unul dintre directorii adjuncti. In cursul acestei proceduri se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei si orice alte date concludente. Sunt obligatorii ascultarea auditorului de justitie cercetat si verificarea apararilor acestuia.
  (3) Cercetarea se finalizeaza printr-un referat, in care se consemneaza rezultatul constatarilor. Persoana cercetata are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa solicite probe in aparare.
  (4) Raspunderea disciplinara se prescrie in termen de un an de la savarsirea faptei.

  Art. 40
  Auditorii de justitie raspund pentru pagubele aduse patrimoniului Institutului, conform dispozitiilor legale.

  Art. 41
  Pe durata celor 2 ani de studii, dosarul profesional al auditorilor de justitie se pastreaza la Institut.


  Capitolul IX - Personalul Institutului


  Sectiunea 1 - Dispozitii comune


  Art. 42
  In cadrul Institutului isi desfasoara activitatea urmatoarele categorii de personal:
  a) judecatori si procurori;
  b) personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor;
  c) functionari publici;
  d) personal contractual;
  e) cadre didactice din invatamantul juridic superior, acreditat conform legii.

  Art. 43
  (1) Personalul de instruire al Institutului este asigurat, de regula, din randul judecatorilor si procurorilor in functie, care pot fi detasati in cadrul Institutului, cu acordul lor si cu avizul Consiliului stiintific, in conditiile legii.
  (2) Pentru desfasurarea procesului de formare profesionala Institutul poate folosi, in conditiile legii, si cadre didactice din invatamantul juridic superior, acreditat potrivit legii, alti specialisti romani si straini, precum si personal de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (3) Personalul de instruire al Institutului are obligatia de a asigura desfasurarea programelor de formare profesionala initiala, de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor, precum si de formare a formatorilor, pe baza programelor aprobate.

  Art. 44
  (1) Personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor indeplineste atributii specifice de organizare si instruire in cadrul departamentelor de formare profesionala initiala, de formare profesionala continua si de formare a formatorilor.
  (2) Salarizarea personalului de instruire al Institutului prin plata cu ora se face in functie de numarul de ore de seminar sau de curs sustinute, de indemnizatia bruta lunara a functiei de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de norma didactica stabilita conform art. 80 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (3) Personalul prevazut la alin. (1) beneficiaza de drepturile si are indatoririle prevazute de lege pentru judecatori si procurori.

  Art. 45
  (1) Posturile de functionari publici se ocupa in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Ocuparea posturilor de catre personalul contractual se face in conformitate cu prevederile Codului muncii.
  (3) Personalul de conducere al Institutului, personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, functionarii publici si personalul contractual raspund penal, disciplinar si civil, conform legii.

  Art. 46
  Colaboratorii externi ai Institutului sunt salarizati conform legii.

  Sectiunea 2 - Ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor


  Art. 47
  (1) Poate ocupa un post de executie de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, in departamentele de formare a judecatorilor si procurorilor din cadrul Institutului, persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si care ocupa postul potrivit dispozitiilor art. 48 sau care promoveaza concursul organizat de Institut.
  (2) Numirea pe posturi de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor a persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) se face prin decizie a directorului Institutului.

  Art. 48
  (1) Candidatii la concursul de admitere la Institut care indeplinesc conditiile prevazute la art. 27 alin. (1) din Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, dar care nu au fost declarati admisi in limita locurilor scoase la concurs, pot ocupa posturile vacante de personal asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Institutului, mentionate in lista publicata odata cu anuntul referitor la concursul de admitere la Institut, dupa promovarea probei eliminatorii constand in verificarea cunostintelor de limba straina, reglementata de art. 50 alin. (1) din prezentul regulament.
  (2) Ocuparea posturilor vacante se face in ordinea descrescatoare a notei obtinute ca medie aritmetica intre nota de la concursul de admitere la Institut si nota obtinuta la proba eliminatorie constand in verificarea cunostintelor de limba straina. Departajarea candidatilor cu note egale se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la cele 3 probe ale concursului de admitere la Institut, in ordinea sustinerii acestora.
  (3) Rezultatele concursului de admitere la Institut pot fi valorificate in termen de un an de la data finalizarii concursului. Posturile de personal asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Institutului National al Magistraturii care se vacanteaza ulterior validarii concursului pot fi ocupate de candidatii mentionati la alin. (1), care opteaza, in termen de doua saptamani de la anuntul referitor la vacantarea posturilor, pentru ocuparea acestora si care promoveaza proba eliminatorie constand in verificarea cunostintelor de limba straina, reglementata de art. 50 alin. (1) din prezentul regulament. Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
  (4) Posturile vacante de personal asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Institutului, care nu se ocupa potrivit dispozitiilor alin. (1) sau (3), se scot la concursul organizat de Institut.

  Art. 49
  (1) Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta urmatoarele acte:
  a) cerere-tip;
  b) actul de identitate, in copie;
  c) certificatul de nastere si, dupa caz, certificatul de casatorie, in copie;
  d) diploma de licenta si foaia matricola a anilor de studii, in copie;
  e) certificatul de cazier judiciar;
  f) certificatul de cazier fiscal;
  g) curriculum vitae;
  h) carnetul de munca sau alte acte doveditoare ale vechimii in specialitate, in copie;
  i) chitanta de plata a taxei de inscriere;
  j) doua fotografii color dimensiunea 2/3 cm.
  (2) Copiile actelor mentionate la alin. (1) vor fi certificate spre conformitate de Serviciul resurse umane.
  (3) Candidatii vor depune si o recomandare privind profilul moral si profesional de la ultimul loc de munca. Candidatii care nu au mai fost angajati anterior vor depune o recomandare de la ultima institutie de invatamant absolvita.
  (4) Candidatii sunt obligati sa depuna la dosar o adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, din care sa reiasa ca sunt apti pentru exercitarea functiei.

  Art. 50
  (1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unei probe scrise la o limba straina, la alegere dintre engleza si franceza, a unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice si a unui interviu.
  (2) Tematica pentru probele de concurs si bibliografia, data si locul sustinerii concursului, numirea comisiilor de concurs, numarul de posturi scoase la concurs, precum si cuantumul taxei de inscriere la concurs se propun de catre directorul Institutului si se aproba de Consiliul stiintific.
  (3) Data si locul sustinerii concursului si numarul posturilor vacante, termenul pentru depunerea actelor de inscriere la concurs si cuantumul taxei de inscriere se aduc la cunostinta celor interesati prin afisare la sediul Institutului, prin intermediul mass-mediei si prin publicarea pe pagina de internet a Institutului, cu cel putin 30 de zile inainte de data concursului. Tematica si bibliografia se afla in permanenta pe pagina de internet a Institutului, incepand cu data anuntarii concursului si pe toata durata acestuia.
  (4) Cererile-tip pentru inscrierea la concurs se depun cu cel putin 15 zile inainte de data concursului la Serviciul resurse umane al Institutului.
  (5) Consiliul stiintific al Institutului numeste comisiile de examinare si comisiile de contestatii.

  Art. 51
  (1) Comisia de examinare pentru proba scrisa la limba straina elaboreaza 3 variante de subiecte, care se depun in plicuri sigilate.
  (2) Cele 3 plicuri vor fi prezentate de un delegat al comisiei de examinare, in ziua concursului, in sala de desfasurare a acestuia.
  (3) Un reprezentant al candidatilor va proceda la tragerea la sorti a plicului cu subiecte, care va fi desigilat si prezentat de delegatul comisiei de examinare. Delegatul comisiei de examinare comunica subiectele, ora de incepere si ora de incheiere a concursului.
  (4) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii scrise la limba straina este de doua ore din momentul comunicarii subiectelor.
  (5) Intrarea candidatilor in salile de concurs se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala si a actului de identitate. Dupa verificarea identitatii, fiecare candidat pastreaza, la vedere, actul de identitate, pana la predarea lucrarii scrise. Pe lista se mentioneaza prezenta fiecarui candidat.
  (6) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba.
  (7) Inainte de a se comunica subiectele, candidatii inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza a fi lipit, dupa care se aplica stampila Institutului.
  (8) Pe toata durata desfasurarii probei scrise la limba straina, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de examinare, persoanele care supravegheaza desfasurarea probei si persoanele desemnate cu aplicarea stampilei pe coltul indoit al colilor destinate probei scrise.
  (9) In vederea elaborarii lucrarii scrise, candidatii primesc coli de hartie avand stampila Institutului. Se poate folosi numai cerneala sau pix cu pasta de culoare neagra.
  (10) La expirarea timpului prevazut la alin. (4), responsabilul de sala strange lucrarile in ordinea predarii lor de catre candidati, sub semnatura, dupa care le preda comisiei de examinare, care le inscrie intr-un borderou.
  (11) In cazul in care concursul se desfasoara in mai multe sali, se intocmeste cate un borderou pentru lucrarile din fiecare sala.
  (12) Lucrarea se considera predata de candidat dupa verificarea starii acesteia de catre responsabilul de sala si dupa semnarea borderoului de catre candidat.
  (13) Pe toata durata desfasurarii probei scrise este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. In cazuri exceptionale, parasirea temporara a salii de concurs se poate face numai cu insotitor.
  (14) Frauda dovedita se sanctioneaza cu eliminarea din concurs. In acest caz, responsabilul de sala intocmeste un proces-verbal despre constatarile facute si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda". Procesul-verbal va fi comunicat candidatului si comisiei de examinare.
  (15) Baremul de corectare stabilit de comisia de examinare se afiseaza la centrul de concurs cu 15 minute inainte de incheierea probei. In termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la barem, care se solutioneaza de comisia de contestatii in cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se afiseaza la sediul Institutului si se publica pe pagina de internet a Institutului.
  (16) Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa la limba straina candidatii trebuie sa obtina cel putin nota 7,00 (sapte).
  (17) Rezultatele se afiseaza la sediul Institutului si pe pagina de internet a acestuia.
  (18) Candidatii nemultumiti de notele acordate la proba scrisa la limba straina pot depune contestatie la Serviciul resurse umane din cadrul Institutului in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor.
  (19) In vederea solutionarii contestatiilor, coltul lucrarii se lipeste din nou.
  (20) Contestatiile se solutioneaza de comisia de contestatii in termen de 48 de ore de la inregistrare. Nota obtinuta la contestatii este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.

  Art. 52
  (1) Candidatii admisi la proba scrisa la limba straina sustin o lucrare scrisa de verificare a cunostintelor teoretice la doua dintre urmatoarele discipline: drept civil, dreptul familiei, drept comercial, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, organizare judiciara, elemente de drept comunitar si protectia europeana a drepturilor omului.
  (2) Disciplinele la care candidatii sustin lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor teoretice se aproba, pentru fiecare post vacant, de Consiliul stiintific al Institutului, la propunerea directorului acestuia.
  (3) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii scrise de verificare a cunostintelor teoretice se stabileste de comisia de examinare si nu poate depasi 4 ore.
  (4) Dispozitiile art. 51 alin. (5)-(14) se aplica in mod corespunzator.

  Art. 53
  (1) Corectarea lucrarilor scrise de verificare a cunostintelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare. Baremul de corectare se afiseaza la centrul de concurs cu 15 minute inainte de incheierea probei. In termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la barem, care se solutioneaza de comisia de contestatii in cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se afiseaza la sediul Institutului si se publica pe pagina de internet a Institutului.
  (2) Lucrarea scrisa la fiecare dintre materiile de concurs se noteaza cu note de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece). Nota 1,00 (unu) se acorda atunci cand punctajul obtinut este mai mic sau egal cu aceasta nota.
  (3) Nota lucrarii scrise de verificare a cunostintelor teoretice o reprezinta media aritmetica a notelor obtinute la fiecare dintre materiile de concurs.
  (4) Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice, candidatii trebuie sa obtina cel putin media 7,00 (sapte), dar nu mai putin de nota 5,00 (cinci) la fiecare materie de concurs.
  (5) Dispozitiile art. 51 alin. (17)-(20) se aplica in mod corespunzator.

  Art. 54
  (1) Candidatii care au fost declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice sustin un interviu in fata comisiei de examinare, in scopul identificarii aptitudinilor specifice functiei pentru care candideaza.
  (2) Prestatia candidatului la interviu se noteaza cu note de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece) de catre fiecare membru al comisiei.
  (3) Nota finala la interviu o reprezinta media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare membru al comisiei.
  (4) Nu se admit contestatii cu privire la notele obtinute la interviu.

  Art. 55
  (1) Media generala de promovare a concursului este cel putin 7,00 (sapte).
  (2) Media generala a concursului o reprezinta media aritmetica a notelor obtinute la proba scrisa la limba straina, proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice si interviu.
  (3) Candidatii care au obtinut media 7,00 (sapte) vor fi declarati admisi.
  (4) Repartizarea candidatilor declarati admisi la concurs se face in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute, in limita posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul si in functie de optiunea candidatilor si de probele de concurs sustinute.
  (5) Rezultatele concursului pot fi valorificate in termen de 1 an de la data afisarii rezultatelor finale, posturile vacante urmand a fi ocupate de candidatii declarati admisi, in ordinea mediilor obtinute.

  Art. 56
  In termen de 3 zile de la data sustinerii interviului, comisiile de examinare predau intregul material de concurs Serviciului resurse umane din cadrul Institutului, care va lua masuri pentru afisarea rezultatelor concursului la sediul Institutului si pe pagina de internet a acestuia.

  Art. 57
  (1) Lucrarile scrise si celelalte documente relevante privind concursul se anexeaza la dosarele profesionale ale candidatilor admisi.
  (2) Orice alte documente privind concursul se arhiveaza si se pastreaza potrivit nomenclatoarelor arhivistice.
  (3) Taxa de inscriere se restituie candidatilor care isi anunta retragerea cu cel putin 15 zile inainte de prima proba de concurs.

  Sectiunea 3 - Ocuparea posturilor vacante de personal contractual din cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ


  Art. 58
  Poate ocupa un post de personal contractual in cadrul Institutului persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
  a) este cetatean roman cu domiciliul in Romania si are capacitate deplina de exercitiu;
  b) are studii ce corespund functiei;
  c) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;
  d) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;
  e) a promovat concursul sau examenul organizat potrivit prezentului regulament.

  Art. 59
  (1) Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
  a) cerere-tip;
  b) actul de identitate, in copie;
  c) certificatul de nastere si, dupa caz, certificatul de casatorie, in copie;
  d) actul doveditor al studiilor urmate, in copie;
  e) certificatul de cazier judiciar;
  f) certificatul de cazier fiscal;
  g) curriculum vitae;
  h) carnetul de munca sau alte acte doveditoare ale vechimii in munca, in copie;
  i) doua fotografii color, dimensiunea 2/3 cm;
  j) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare.
  (2) Candidatii vor depune si o recomandare privind profilul moral si profesional de la ultimul loc de munca sau de la ultima institutie de invatamant absolvita, dupa caz.
  (3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta insotite de documentele originale si vor fi certificate spre conformitate cu originalul de Serviciul resurse umane.

  Art. 60
  (1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice sau a unei probe practice, precum si a unei probe orale.
  (2) Materiile de concurs, tematica si bibliografia se propun de sefii compartimentelor in care se afla postul vacant si se aproba de conducerea Institutului.

  Art. 61
  (1) Data si locul sustinerii concursului, numarul posturilor si termenul pentru depunerea actelor de inscriere la concurs se aduc la cunostinta celor interesati la sediul Institutului, prin intermediul mass-mediei si prin publicarea pe pagina de internet a Institutului cu cel putin 30 de zile inainte de data concursului.
  (2) Tematica si bibliografia se afla in permanenta pe pagina de internet a Institutului, incepand cu data anuntarii concursului si pe toata durata desfasurarii acestuia.
  (3) Cererile pentru inscrierea la concurs se adreseaza directorului Institutului si se depun, cu cel putin 10 zile inainte de data concursului, la Serviciul resurse umane.

  Art. 62
  In functie de specificul posturilor scoase la concurs si de numarul candidatilor, conducerea Institutului stabileste comisia de examinare, precum si comisia de solutionare a contestatiilor.

  Art. 63
  (1) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari sau in rezolvarea unor teste-grila.
  (2) Comisia de examinare intocmeste cu o zi inaintea concursului 3 variante de subiecte (cu exceptia probei constand in test-grila), care se depun in plicuri sigilate.
  (3) Seturile de subiecte pentru proba scrisa se semneaza de toti membrii comisiei de examinare si se inchid in plicuri sigilate.
  (4) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examinare, in functie de gradul de dificultate si de complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
  (5) Cele 3 plicuri sigilate vor fi prezentate de un delegat al comisiei de examinare, in ziua concursului, in sala in care acesta se desfasoara.
  (6) Un reprezentant al candidatilor va proceda la tragerea la sorti a plicului cu subiecte, care va fi desigilat si prezentat de delegatul comisiei de examinare.
  (7) Delegatul comisiei de examinare comunica subiectele, ora de incepere si ora de incheiere a concursului.

  Art. 64
  (1) Intrarea candidatilor in salile de concurs se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala si a actului de identitate. Dupa verificarea identitatii, fiecare candidat va pastra la vedere actul de identitate, pana la predarea lucrarii scrise. Pe lista se va mentiona prezenta fiecarui candidat.
  (2) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba.
  (3) Inainte de a se dicta subiectele, candidatii isi inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza a fi lipit, dupa care se aplica stampila Institutului.
  (4) Pe toata durata desfasurarii probei scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de examinare, persoanele care supravegheaza desfasurarea probei si persoanele desemnate cu aplicarea stampilei pe coltul indoit al colilor destinate probei scrise.
  (5) In vederea elaborarii lucrarii scrise, candidatii vor primi coli de hartie avand stampila Institutului. Se va putea folosi numai cerneala de culoare neagra sau pix cu pasta de culoare neagra.
  (6) La expirarea timpului prevazut la art. 63 alin. (4) delegatul care a supravegheat desfasurarea probei strange toate lucrarile, in ordinea predarii lor de catre candidati, sub semnatura, dupa care le preda comisiei de examinare, care le inscrie intr-un borderou.
  (7) Daca examinarea se face in mai multe sali, se va intocmi cate un borderou pentru lucrarile din fiecare sala.
  (8) Lucrarea se considera predata de candidat dupa verificarea starii acesteia de catre delegatul care a supravegheat desfasurarea probei si dupa semnarea borderoului de catre candidat.
  (9) Pe toata durata desfasurarii probei scrise este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. In cazuri exceptionale, parasirea temporara a salii de concurs se face numai cu insotitor.
  (10) Frauda dovedita se sanctioneaza cu eliminarea din concurs. In acest caz, responsabilul de sala intocmeste un proces-verbal despre constatarile facute si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda". Procesul-verbal va fi comunicat candidatului si comisiei de examinare.

  Art. 65
  (1) Corectarea lucrarilor scrise de verificare a cunostintelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare.
  (2) Lucrarea scrisa la fiecare dintre materiile de concurs se noteaza cu note de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece). Nota 1,00 (unu) se acorda atunci cand punctajul obtinut este mai mic sau egal cu aceasta nota.
  (3) Nota lucrarii scrise de verificare a cunostintelor teoretice este media aritmetica a notelor obtinute la fiecare dintre materiile de concurs.

  Art. 66
  Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice, candidatii trebuie sa obtina cel putin media 7,00 (sapte).

  Art. 67
  (1) Candidatii nemultumiti de notele acordate pot depune contestatie la Serviciul resurse umane din cadrul Institutului, in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor.
  (2) In vederea solutionarii contestatiilor, coltul lucrarii se lipeste din nou.
  (3) Contestatiile se solutioneaza de comisia de contestatii, in termen de 48 de ore de la inregistrare. Nota obtinuta la contestatie este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.

  Art. 68
  Pentru posturile ce presupun desfasurarea unei activitati de secretariat, administrative, de gospodarire, de intretinere-reparatii si de deservire, concursul va consta intr-o proba practica si o proba orala.

  Art. 69
  (1) In urma sustinerii probei practice, candidatul va fi declarat "admis" sau "respins".
  (2) Criteriile de evaluare a candidatilor la proba practica se stabilesc de comisia de examinare, in functie de natura posturilor vacante scoase la concurs.
  (3) Nu se admit contestatii cu privire la rezultatele obtinute la proba practica.

  Art. 70
  (1) Candidatii care au fost declarati admisi la proba de verificare a cunostintelor teoretice sau, dupa caz, la proba practica vor sustine o proba orala.
  (2) Proba orala se noteaza cu note de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece) de catre fiecare membru al comisiei de examinare.
  (3) Nota finala la proba orala o reprezinta media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare membru al comisiei de examinare.
  (4) Nu se admit contestatii cu privire la notele obtinute la proba orala.

  Art. 71
  (1) Media generala de promovare a concursului este de cel putin 7,00 (sapte).
  (2) Media generala a concursului este media aritmetica a notelor obtinute la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice, respectiv la proba practica si la proba orala.
  (3) Candidatii care au obtinut media 7,00 (sapte) vor fi declarati admisi.
  (4) Repartizarea candidatilor declarati admisi la concurs se face in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute, in limita posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul si in functie de optiunea candidatilor si de probele de concurs sustinute.
  (5) La medii egale, comisia va stabili candidatul declarat admis in ordine descrescatoare a notelor obtinute la cele doua probe, in ordinea sustinerii acestora.

  Art. 72
  Rezultatele concursului pot fi valorificate in termen de un an de la data afisarii rezultatelor finale, posturile vacante urmand a fi ocupate de candidatii declarati admisi, in ordinea mediilor obtinute.

  Art. 73
  In termen de cel mult 3 zile de la data finalizarii concursului, comisia de examinare va preda intregul material de concurs Serviciului resurse umane din cadrul Institutului, care va lua masuri pentru afisarea rezultatelor concursului la sediul acestuia.

  Art. 74
  Numirea candidatilor declarati admisi la concurs se face de catre directorul Institutului.

  Art. 75
  Lucrarile scrise si procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexeaza la dosarele profesionale ale candidatilor declarati admisi.

  Art. 76
  Candidatii declarati admisi sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta. In cazul neprezentarii nejustificate la post, la termenul stabilit, postul este declarat vacant, in conditiile legii, urmand sa se comunice urmatoarei persoane, declarata reusita la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.

  Art. 77
  Dosarele, lucrarile scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalti candidati si alte lucrari privind concursul se arhiveaza si se pastreaza potrivit nomenclatoarelor arhivistice.  Poate fi de interes si:
  Hotarare CSM 327/2015 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
  Hotarare CSM 1260/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul aparatului propriu al
  Hotararea CSM 1216/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura
  Hotararea CSM 866/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Cons
  Hotarare CSM 862/2014 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului Natio
  Hotararea 694/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012
  Hotararea CSM 545/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  Hotarare CSM 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului S
  Hotarare 130/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
  Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
  Hotarare CSM nr. 1080/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, nr. 387/2005
  Hotarare nr. 881/2013 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
  Legea 137/2013 privind aprobarea OUG 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind
  Hotararea CSM 49/2013 pentru completarea Regulamentului Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007
  Hotararea 50/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea
  Hotararea CSM 1132/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
  HG 1169/2012 privind suplimenterea bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume pr
  Hotararea CSM 1061/2012 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii
  Hotararea CSM 911/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea jude
  Hotararea 610/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecato
  Legislatia administratiei publice locale (actualizat 01.07.2013). Cod 511
  Editie coordonata de prof. univ. dr. Tofan Dana

  Pret: 13.9 lei
  11.81 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  54 useri online

  Useri autentificati: