DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor
Varianta 2005 (regulamentul a fost actualizat in 2007 - link prezent in cadrul textului)

Link util: Regulament privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, 2007

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 823 din 12/09/2005Art. 1
Evaluarea judecatorilor si procurorilor vizeaza imbunatatirea performantelor profesionale ale acestora, cresterea eficientei activitatii instantelor si parchetelor si a increderii publice in autoritatea judecatoreasca.

Art. 2
Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si de performanta, judecatorii si procurorii sunt supusi la fiecare 3 ani unei evaluari privind eficienta, calitatea activitatii si integritatea, obligatia de formare profesionala continua si absolvirea unor cursuri de specializare. In cazul judecatorilor si procurorilor numiti in functii de conducere, evaluarea se face si asupra modului de indeplinire a atributiilor manageriale.

Art. 3
Indicatorii de evaluare stabiliti pe baza criteriilor de la art. 2 sunt prevazuti in ghidul de evaluare a performantelor judecatorilor si procurorilor, care se adopta de Consiliul Superior al Magistraturii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 4
(1) Prima evaluare a judecatorilor si procurorilor se face la 2 ani de la numirea in functie, iar urmatoarele evaluari se fac la fiecare 3 ani, de regula, in luna februarie a anului urmator.
(2) Pentru judecatorii si procurorii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii evaluarea se face dupa 3 ani de la incetarea mandatului.
(3) Evaluarea judecatorilor si procurorilor detasati se face de institutia la care acestia functioneaza, in raport de specificul activitatii desfasurate si de reglementarile existente la acele institutii. Dupa incetarea detasarii evaluarea va avea loc, conform prezentului regulament, la implinirea a 3 ani de activitate efectiva ca judecator sau procuror.

Art. 5
(1) Evaluarea judecatorilor si procurorilor se face de comisii constituite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecatori si procurori, formate astfel:
a) pentru judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si 2 judecatori desemnati de colegiul de conducere al instantei supreme;
b) pentru judecatorii de la judecatorii, tribunale, tribunale specializate si curti de apel si procurorii de la parchetele de pe langa acestea, din presedintele instantei sau, dupa caz, conducatorul parchetului si 2 judecatori, respectiv 2 procurori, desemnati de colegiul de conducere al instantei sau parchetului;
c) pentru procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din conducatorul sectiei sau directiei si 2 procurori desemnati de colegiul de conducere;
d) pentru procurorii din cadrul Directiei de investigare a infractiunilor de criminalitate organizata si terorism si Parchetului National Anticoruptie, din procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, si cate 2 procurori desemnati de colegiile de conducere.
(2) Evaluarea judecatorilor si procurorilor care fac parte din comisiile de evaluare se efectueaza de comisiile de evaluare de la instantele sau de la parchetele ierarhic superioare.
(3) Evaluarea celor 2 judecatori care fac parte din comisia Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face de o comisie formata din 2 judecatori desemnati de sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre membrii sai.
(4) Evaluarea procurorilor care fac parte din Comisia Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si din comisia Parchetului National Anticoruptie se face de o comisie formata din 2 procurori desemnati de sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre membrii sai.
(5) Presedintele fiecarei comisii este judecatorul sau, dupa caz, procurorul cu functia cea mai mare.

Art. 6
(1) Comisiile de evaluare se numesc pentru o perioada de 3 ani. Membrii comisiilor trebuie sa aiba, de regula, o atestare ca evaluatori in urma absolvirii cursurilor speciale organizate de Institutul National al Magistraturii.
(2) Comisiile functioneaza cu participarea tuturor membrilor si hotarasc cu majoritate de voturi.
(3) In cazul in care unul sau unii dintre membri sunt in imposibilitate de a se prezenta la lucrarile comisiei, evaluarea se va face dupa completarea comisiei potrivit procedurii prevazute pentru numirea acesteia.

Art. 7
In procedura de evaluare, comisiile pot consulta orice evidenta a instantelor sau parchetelor, inclusiv actele de control, precum si mapele profesionale ale judecatorilor si procurorilor. Mapele profesionale se pot consulta numai la sediul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 8
(1) Raportul de evaluare a activitatii profesionale se intocmeste separat, pentru fiecare judecator si procuror.
(2) Prin raportul de evaluare a activitatii profesionale a judecatorului sau procurorului se acorda unul dintre urmatoarele calificative: "Foarte bine", "Bine", "Satisfacator" sau "Nesatisfacator".
(3) Daca in perioada pentru care se face evaluarea judecatorul sau procurorul a fost sanctionat disciplinar prin hotarare irevocabila, se acorda calificativul imediat inferior celui care rezulta din evaluare.

Art. 9
Daca judecatorul sau procurorul primeste la anumiti indicatori unul dintre calificativele "Bine", "Satisfacator" ori "Nesatisfacator", in raportul de evaluare se va motiva acordarea calificativului si se vor face recomandarile necesare.

Art. 10
(1) Judecatorii sau procurorii nemultumiti de calificativul acordat pot face contestatie la sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Contestatiile formulate de judecatori se solutioneaza de sectia pentru judecatori, iar contestatiile formulate de procurori se solutioneaza de sectia pentru procurori.
(3) Contestatia se depune la presedintele comisiei de evaluare, care, in cursul aceleiasi zile, o transmite sectiei competente din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, impreuna cu raportul de evaluare si copii de pe documentele avute in vedere la evaluare.
(4) Pentru solutionarea contestatiei, sectiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere comisiilor de evaluare orice informatii pe care le considera necesare. Contestatia se solutioneaza cu citarea obligatorie a judecatorului sau, dupa caz, a procurorului, pentru a fi audiat.
(5) Judecatorii si procurorii evaluati de comisiile de evaluare din cadrul sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii pot face contestatie la sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, in termenul prevazut la alin. (1). Magistratii care au facut parte din comisia de evaluare nu pot participa la solutionarea contestatiei de catre sectia Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) Hotararile sectiilor pot fi atacate, in termen de 5 zile de la comunicare, la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(7) Hotararile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive si irevocabile.

Art. 11
(1) Judecatorii si procurorii care primesc calificativul "Nesatisfacator" sunt obligati sa urmeze, pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni, cursuri speciale organizate de Institutul National al Magistraturii.
(2) Judecatorii si procurorii care primesc calificativul "Satisfacator" in urma a doua evaluari consecutive sunt obligati sa urmeze, pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni, cursuri speciale organizate de Institutul National al Magistraturii.
(3) Pentru judecatorii sau procurorii cu privire la care comisia de evaluare a facut recomandari conform art. 9, recomandarile vor fi inaintate sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a dispune cu privire la obligatia de a efectua cursuri de specializare. Daca se dispune organizarea acestor cursuri, va fi informat Institutul National al Magistraturii.
(4) Pentru judecatorul sau procurorul cu functie de conducere, caruia i s-au facut recomandari conform art. 9, va fi sesizata sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii pentru a dispune, potrivit legii.

Art. 12
(1) Cursurile prevazute la art. 11 alin. (1) si (2) se incheie cu sustinerea unui examen, constand in verificarea cunostintelor teoretice si practice, prin probe scrise si orale, de catre comisii numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, formate dintr-un membru al personalului de instruire al acestuia si 2 judecatori sau, dupa caz, 2 procurori.
(2) Tematica si bibliografia pentru disciplinele care fac obiectul examenului sunt propuse de Institutul National al Magistraturii si aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii. Ele se afiseaza cu cel putin 30 de zile inainte de examen, la instantele si parchetele in cadrul carora exista judecatori sau, dupa caz, procurori participanti la cursuri.

Art. 13
(1) Probele scrise teoretice constau in lucrari scrise, cu subiecte distincte pentru judecatori si procurori, din dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal si dreptul procesual penal.
(2) Probele scrise practice constau in solutionarea unor spete si intocmirea unor acte procedurale, distincte pentru judecatori si procurori.
(3) Probele scrise teoretice si practice se vor sustine pe parcursul a doua zile, dupa urmatoarea repartizare:
a) prima zi: proba teoretica constand in dreptul civil, dreptul procesual civil si proba practica constand in solutionarea unei spete si intocmirea de acte procedurale;
b) a doua zi: proba teoretica constand in dreptul penal, dreptul procesual penal si proba practica constand in solutionarea unei spete si intocmirea de acte procedurale.
(4) Timpul alocat pentru probele scrise este stabilit de comisia de examinare, in raport de complexitatea subiectelor, dar nu mai mult de 4 ore.
(5) La proba practica este permisa consultarea legislatiei, cu exceptia celei comentate si adnotate.
(6) Notarea se face cu note de la 1 la 10, cu doua zecimale. Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut este mai mic sau egal cu aceasta nota.
(7) Nota probei scrise teoretice este media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie.
(8) Nota probei scrise practice este media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie.
(9) Nota finala a probei scrise este media aritmetica dintre nota probei scrise teoretice si nota probei scrise practice.
(10) Rezultatul examenului poate fi contestat in termen de 48 de ore de la afisare, la sediul Institutului National al Magistraturii. Contestatiile se solutioneaza de catre comisiile de contestatii numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, formate dintr-un membru reprezentant al personalului de instruire al acestuia si 2 judecatori sau, dupa caz, 2 procurori, altii decat cei care fac parte din comisia de examinare. In urma contestatiei lucrarea va fi reanalizata, candidatul neputand sa obtina o nota inferioara celei contestate. Nota astfel acordata este definitiva.

Art. 14
(1) Probele orale teoretice si practice se sustin la urmatoarele materii: fundamentele constitutionale ale statului de drept, institutiile de baza din dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciara, dreptul comunitar, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor.
(2) Examinarea se face pe baza de bilete, care contin atat subiecte teoretice, cat si subiecte practice.
(3) Pentru pregatirea raspunsurilor, judecatorul sau procurorul va beneficia de un timp de gandire de 30 de minute.
(4) Notarea se face cu note de la 1 la 10, cu doua zecimale. Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut este mai mic sau egal cu aceasta nota.
(5) Nota pentru proba orala este media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei. Nota astfel acordata este definitiva.

Art. 15
(1) Nota finala este media aritmetica dintre nota probei scrise si cea a probei orale, determinate potrivit art. 13 alin. (9) si art. 14 alin. (5).
(2) Pentru absolvirea cursurilor speciale, candidatul trebuie sa obtina cel putin media generala 7 (sapte) si nu mai putin de 5 (cinci) la fiecare dintre materiile de examen.

Art. 16
Absenta nejustificata echivaleaza cu nepromovarea examenului. Pentru cei care, din motive temeinice, nu pot participa la examen, acesta se va sustine in termen de maximum o luna de la incetarea cauzei ce a determinat neprezentarea. In aceste situatii, judecatorul sau procurorul are obligatia de a instiinta conducerea Institutului National al Magistraturii atat cu privire la motivul neprezentarii la examen, cat si referitor la data incetarii acestuia, prezentand dovada motivelor invocate.

Art. 17
Raportul de evaluare se inainteaza Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 18
Pentru judecatorii sau procurorii care primesc in urma a doua evaluari consecutive calificativul "Nesatisfacator" sau care nu au promovat examenul prevazut la art. 12 alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii propune presedintelui Romaniei eliberarea din functie, pentru incapacitate profesionala.

Art. 19
Personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri va fi evaluat in termenele prevazute de prezentul regulament, de catre o comisie constituita prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit criteriilor specifice activitatii desfasurate.


Poate fi de interes si:
Regulament privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor si Hotararea nr. 676/2007 de aprobare a Regulamentului
Hotarare pentru modificarea si completarea Regulamentului Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, hotarare nr. 81/2008
Hotarare pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de judecator si procuror, fara concurs, hotarare nr. 123/2008
Regulament al Institutului National al Magistraturii, INM
Acord privind cooperarea intre Romania si Eurojust, 2005
Ordonanta de urgenta 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, OUG 100/2007
Regulament de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, regulament SNG din 2007
Ordin privind stabilirea plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru judecatori, procurori, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, ordin nr. 866/2008
Lege nr. 97/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei
OUG nr. 46/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Curti de Apel, adrese utile
Hotarare nr. 538/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
HG nr. 817/2008, hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior
Decizie nr. 1029/2008 asupra sesizarii de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea art. 54 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Comunitate juridica. Informatii pentru profesiile juridice
OUG nr. 195/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei
Hotarare nr. 1315/2008 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Hotarare nr. 1314/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
OUG nr.50/2006 privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene. Ordonanta de urgenta nr. 50/2006
Legea nr. 77/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2006 privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
36 useri online

Useri autentificati: