DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 14/01/2008

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania


Sectiunea I - Generalitati


Art. 1
(1) Principalele forme de educatie medicala continua, denumita in continuare EMC, constau in:
a) participarea la cursuri postuniversitare;
b) participarea la manifestari stiintifice;
c) publicarea de materiale stiintifice medicale;
d) participarea la cursuri EMC teoretice si/sau practice;
e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate, acreditate de Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, denumit in continuare CMDR;
f) dezbateri pe teme specifice medicinei dentare.
(2) Comisia de EMC a CMDR poate aproba si credita ca EMC si alte manifestari ori activitati ce corespund definitiei date EMC.

Art. 2
(1) CMDR, prin Comisia profesional-stiintifica, invatamant si Comisia de EMC, acrediteaza furnizorii de EMC conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Colegiul medicilor dentisti judetean, denumit in continuare CMDJ, verifica respectarea programului si a continutului manifestarii EMC aprobate. Nerespectarea programului si a continutului anuntat in cererea de creditare atrage sanctionarea furnizorului de catre CMDJ.

Art. 3
(1) Manifestarile stiintifice pot fi organizate de catre urmatoarele institutii: facultatile de medicina dentara, CMDR, prin structurile teritoriale acreditate, societatile stiintifice medicale acreditate si asociatiile profesionale nationale medicale acreditate, sub egida CMDR, astfel:
a) facultatile de medicina dentara - un simpozion pe an;
b) societatile stiintifice de profil organizeaza:
- un congres la 2 ani;
- un simpozion sau o conferinta alternativ cu congresul o data pe an;
c) asociatiile profesionale nationale acreditate organizeaza:
- un congres anual (national sau international);
- cursuri EMC de una-doua zile;
- un simpozion sau o conferinta locala de una-doua zile, o data pe an.
d) in cadrul congreselor, simpozioanelor, conferintelor sau expozitiilor nu se vor desfasura cursuri EMC sau ele nu vor fi creditate.
(2) EMC este sustinuta de cadre didactice universitare (conferentiari sau profesori) ori medici recunoscuti pe plan intern sau international, cu competenta in domeniu si acreditati anterior de Comisia de EMC si Comisia profesional-stiintifica ale CMDR, pe baza de curriculum vitae, cu precizarea domeniului de specialitate.
(3) Lectorii din strainatate invitati de organizatorii manifestarilor EMC trebuie sa fie atestati si recomandati de societatile stiintifice de profil din tara de origine, conform legislatiei in vigoare.
(4) Nu se crediteaza cu ore de EMC manifestarile profesionale organizate de societatile comerciale.
(5) Certificatele eliberate de societatile comerciale nu reprezinta competenta in domeniu.

Art. 4
Acreditarea lectorilor si furnizorilor de EMC se va efectua anual de catre Comisia de EMC si Comisia profesionalstiintifica a CMDR pana la sfarsitul lunii decembrie pentru anul urmator.

Art. 5
Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul sau de educatie medicala continua. Medicul dentist poate participa la orice manifestare stiintifica in functie de interesul sau profesional, creditata sau nu de catre CMDR. Punctajul se inscrie de catre CMDJ pe certificatul de membru si se vizeaza o data la 5 ani, conform legii.

Art. 6
Medicii dentisti care solicita intreruperea activitatii (femei gravide, bolnavi sau plecati din tara) pot solicita printr-o cerere depusa la colegiul medicilor dentisti teritorial scutirea de la efectuarea orelor de EMC pe o perioada determinata, cu avizul de principiu al colegiului teritorial.

Art. 7
(1) Creditarea manifestarilor stiintifice se va face de catre Comisia de EMC a CMDR.
(2) Cererea de creditare va fi vizata de Comisia de EMC a colegiului medicilor dentisti teritorial si va fi depusa la CMDR cu cel putin o luna inainte de desfasurarea efectiva a manifestarii EMC, insotita de programul manifestarii, pe zile, ore, de lista lectorilor si CV-ul fiecaruia. Congresele, conferintele si simpozioanele vor fi creditate de Comisia de EMC si Comisia profesional-stiintifica a CMDR.
(3) Pentru congrese, conferinte si simpozioane internationale, se va anexa o scrisoare din partea organizatorului, cuprinzand lista invitatilor.
(4) Pentru ca manifestarea stiintifica sa fie clasificata drept internationala este necesar ca din numarul total de comunicatori o treime sa fie din afara tarii, iar din numarul total de lectori minimum 2 sa fie din strainatate.
(5) Manifestarile internationale vor fi creditate cu de 1,5 ori numarul orelor de EMC efective.

Art. 8
(1) In cazul atestatelor de studii complementare, se crediteaza numai atestatul ca atare, obtinut in urma promovarii unui examen organizat de Ministerul Sanatatii Publice, denumit in continuare MSP.
(2) Comisia de EMC a CMDR detine Registrul national de EMC, in care sunt inscrise toate manifestarile creditate de fiecare din cele 42 de colegii judetene.
(3) Registrul national de EMC se pastreaza in forma scrisa si electronica in cadrul programului Medisoft la CMDR.

Art. 9
Registrul national de EMC contine:
a) acreditarea asociatiilor profesionale si societatilor stiintifice, facultatilor de medicina dentara si colegiilor judetene, ca furnizoare de ore de EMC;
b) titlul manifestarii;
c) avizul de acordare a creditelor EMC;
d) publicatiile acreditate.

Art. 10
Comisia de EMC la nivel judetean detine un registru judetean de EMC, in care sunt inscrise manifestarile ce au avut loc pe teritoriul judetului, creditele primite de la CMDR, listele cu participanti si numarul de ordine pentru eliberarea de diplome de catre organizator, precum si modelul diplomei.

Art. 11
Consiliul National si consiliile teritoriale ale CMDR pot efectua actiuni de control al programelor de EMC.

Art. 12
Comisia profesional-stiintifica, invatamant si Comisia de EMC a CMDR nu recunosc activitatile de EMC care nu respecta exigentele prezentului regulament.

Art. 13
Data de referinta pentru calculul punctajului creditelor de EMC este ziua eliberarii certificatului de membru al CMDR.

Art. 14
(1) Fiecare ora de EMC inseamna echivalentul unei ore-credit. Comisia atribuie numarul de ore-credit pentru fiecare activitate.
(2) Regulile de creditare sunt:
a) numarul maxim de ore EMC creditate pe zi va fi de 8 pentru cursuri, congrese si simpozioane;
b) doua sau mai multe sesiuni paralele la aceeasi manifestare se crediteaza o singura data.


Sectiunea II - Creditarea cursurilor


Art. 15
(1) Cursurile de EMC se vor finaliza cu eliberarea unei diplome de absolvire.
(2) Demonstratiile practice vor fi creditate cu 1,25 x durata efectiva.
(3) Participarea la cursuri si congrese internationale cu valoare recunoscuta creditate de o societate stiintifica internationala se va credita cu un numar de credite echivalent cu al unui curs/congres international organizat in Romania.
(4) Lectorii care sustin cursuri de EMC vor fi creditati cu de doua ori numarul de ore efectiv predate in cadrul unui curs.
(5) Numarul de credite pentru atestatele complementare acreditate de MSP este 75.


Sectiunea III - Creditarea manifestarilor stiintifice


Art. 16
(1) Pentru comunicatori se calculeaza in plus jumatate din numarul de credite al manifestarii pentru primul autor si o patrime pentru coautori.
(2) Pentru postere se calculeaza o patrime din numarul de credite corespunzator manifestarii.
(3) Un participant nu poate avea mai mult de doua lucrari ca prim autor.

Art. 17
(1) Toate manifestarile stiintifice cu ore de EMC vor fi publicate periodic de CMDR in Buletinul informativ de pe pagina de web www.cmdr.ro.
(2) CMDR va intocmi anual un calendar al manifestarilor creditate.


Sectiunea IV - Creditarea publicatiilor medicale


Art. 18
(1) Articolele publicate in reviste de specialitate acreditate de CMDR se vor credita astfel:
a) 20 de credite de articol pentru primul autor;
b) 10 credite pentru coautori.
(2) Creditele acordate articolelor medicale aparute in reviste straine si acreditate si cartile publicate la edituri internationale consacrate se vor inmulti cu 3.
(3) Abonamentele la reviste medicale se vor credita dupa cum urmeaza:
a) pentru revistele nationale, 0,5 credite/numar, minimum 2 credite/an/abonament;
b) pentru revistele internationale citate in Index Medicus, 5 credite/abonament anual.

Art. 19
Criteriile de includere in nomenclatorul publicatiilor acreditate de CMDR sunt:
a) revista trebuie sa aiba cel putin 4 numere pe an;
b) tirajul minim trebuie sa fie de cel putin 700 de reviste pe numar;
c) pentru specialitatile cu numar mai mic de medici la nivel national (ortodontie, chirurgie dento-alveolara si chirurgie oro-maxilo-faciala), tirajul minim trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de medici din specialitatea respectiva;
d) continutul trebuie sa cuprinda cel putin doua treimi din numarul de pagini de continut medical (exceptand paginile de publicitate): articole originale, editoriale sau recenzii, prezentari de cazuri, traduceri si politica profesionala;
e) revista trebuie sa fie editata de o universitate, societate stiintifica, asociatie profesionala, iar colectivul stiintific de redactie trebuie sa aiba in componenta cel putin doua treimi cadre didactice universitare de predare.


Sectiunea IV - Dispozitii finale


Art. 20
(1) Finalizarea anumitor forme de invatamant postuniversitar se va credita astfel:
a) obtinerea titlului de medic rezident - 50 de credite;
b) obtinerea titlului de medic specialist (inclusiv a doua specialitate) - 50 de credite;
c) obtinerea titlului de medic primar - 100 de credite;
d) obtinerea titlului de doctor in medicina - 100 de credite;
e) obtinerea titlului de masterat - 50 de credite.
(2) Aceste credite se vor acorda numai o data, cu ocazia obtinerii diplomei.

Art. 21
Toti medicii dentisti trebuie sa depuna anual la comisia profesionala judeteana copii dupa diplomele de EMC acumulate.

Art. 22
Dosarul in vederea acreditarii unei manifestari stiintifice va cuprinde (anexa nr. 2):
a) numele organizatorului, al lectorilor;
b) data, locul si durata acestei activitati, precum si dotarea tehnica in scopul prezentarii manifestarii;
c) un rezumat al activitatilor prevazute;
d) sponsori si materiale publicitare.

Art. 23
Taxele se vor plati de toti furnizorii de EMC acreditati catre CMDR:
a) creditul pentru ora de EMC - cursuri 1-2 zile - 30 lei, din care 10 lei se vireaza catre CMDR si 20 lei se vireaza catre CMDJ respectiv;
b) creditul pentru ora de EMC - congres, conferinta, simpozion - 10 lei, care se vireaza CMDR;
c) pentru reviste - 100 lei pentru fiecare numar/an, care se vireaza CMDR.


Poate fi de interes si:
Decizie privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti, decizie nr. 11/2007
Regulament de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, 2007
Decizie nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
HG nr. 970/2004, hotarare privind regimul calificarilor in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa, dobandite in afara granitelor Romaniei
Lege nr. 269/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania
OUG nr. 88/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Decizie nr. 36/2009 privind stabilirea formei, dimensiunilor si a continutului firmei cabinetelor medico-dentare
Codul deontologic al medicului dentist. Decizia nr. 15/2010


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
63 useri online

Useri autentificati: