DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: Regulament de organizare si functionare al Consiliului interministerial al apelor, 2007Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 04/04/2007Art. 1
(1) Consiliul interministerial al apelor, denumit in continuare Consiliul, este organism consultativ, fara personalitate juridica, pe langa autoritatea publica centrala din domeniul apelor.
(2) Consiliul se afla in subordinea Consiliului interministerial pentru agricultura, dezvoltare rurala si mediu, conform pct. VIII.6 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.

Art. 2
(1) Consiliul este format din presedinte, 15 membri si 15 membri supleanti, reprezentanti cu functie de demnitate publica si/sau de conducere ai urmatoarelor institutii:
a) un reprezentant al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;
b) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe;
c) un reprezentant al Departamentului pentru Afaceri Europene;
d) un reprezentant al Ministerului Apararii;
e) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
f) un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;
g) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
h) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
i) un reprezentant al Ministerului Sanatatii Publice;
j) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;
k) un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii;
l) un reprezentant al Administratiei Nationale "Apele Romane";
m) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
n) un reprezentant al Administratiei Fondului pentru mediu;
o) un reprezentant al Garzii Nationale de Mediu.
(2) In situatiile in care membrii se afla in imposibilitatea de a participa la sedintele Consiliului, reprezentarea se face de catre membrii supleanti.
(3) In termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conducatorii institutiilor prevazute la alin. (1) vor nominaliza cate un reprezentant in Consiliu.
(4) Componenta nominala a Consiliului se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor, pe baza nominalizarilor transmise de institutiile prevazute la alin. (1), in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 3
(1) Presedintele Consiliului este conducatorul autoritatii publice centrale din domeniul apelor.
(2) In situatiile in care conducatorul autoritatii publice centrale din domeniul apelor se afla in imposibilitatea de a-si exercita functia de presedinte al Consiliului, acesta deleaga responsabilitatile si atributiile sale secretarului de stat din cadrul autoritatii publice centrale din domeniul apelor, care coordoneaza activitatea de gospodarire a apelor.

Art. 4
Consiliul coordoneaza si avizeaza politicile si strategiile din domeniul gospodaririi apelor, pentru realizarea unei abordari integrate si durabile.

Art. 5
Consiliul are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza elaborarea si urmareste implementarea programelor de realizare a infrastructurii pentru apa potabila si pentru apa uzata, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de integrare europeana;
b) stabileste prioritatile in domeniul gospodaririi apelor si face propuneri in vederea alocarii si mobilizarii resurselor financiare disponibile pentru realizarea prioritatilor stabilite;
c) avizeaza planurile de actiune pentru gospodarirea apelor, urmareste realizarea acestora, asigura colaborarea si faciliteaza schimbul de informatii intre institutii in procesul de implementare a directivelor europene din domeniul apelor;
d) urmareste asigurarea compatibilitatii si coerentei diferitelor programe si actiuni guvernamentale in materie de dezvoltare, restructurare si reforma cu obiectivele gospodaririi durabile a resurselor de apa;
e) raporteaza si tine legatura cu Comitetul directorilor din domeniul apelor al Comisiei Europene si cu Grupul de experti in gospodarirea apelor al Comisiei internationale pentru protectia fluviului Dunarea, pentru implementarea unitara a Directivei Parlamentului European si al Consiliului nr. 2000/60/CE de stabilire a cadrului comunitar de actiune in domeniul strategiei apelor la nivelul bazinului hidrografic al Dunarii;
f) avizeaza schemele directoare si le propune spre aprobare autoritatii publice centrale din domeniul apelor;
g) asigura, prin reprezentantii ministerelor si ai autoritatilor centrale competente, implementarea unitara a prevederilor schemelor directoare;
h) avizeaza programele si planurile in vederea asigurarii corelarii si integrarii elementelor de strategie din domeniul gospodaririi apelor cu/in politicile si strategiile sectoriale la nivel national si urmareste modul efectiv de aplicare a acestora;
i) urmareste stadiul implementarii Progamului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase;
j) urmareste stadiul implementarii programelor de actiune privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole;
k) face propuneri si urmareste activitatea comitetelor de bazin in legatura cu gospodarirea integrata a resurselor de apa in bazinul respectiv;
l) colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe pentru realizarea obiectivelor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;
m) analizeaza actiunile de colaborare cu statele vecine in probleme de protectie si utilizare durabila a apelor de frontiera, in vederea corelarii acestora, si face propuneri pentru imbunatatirea colaborarii;
n) coordoneaza, pentru bazinele hidrografice transfrontaliere, activitatile si masurile din schema directoare a bazinului respectiv, care intra sub incidenta prevederilor conventiilor hidrotehnice incheiate intre Romania si tarile vecine;
o) avizeaza Strategia nationala de monitorizare integrata a apelor, in conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu conventiile internationale in domeniul apelor, la care Romania este parte;
p) centralizeaza informatiile privind modul de utilizare a fondurilor comunitare din domeniul apelor si propune masuri pentru imbunatatirea gradului de absorbtie al acestora;
r) face propuneri pentru initierea unor proiecte de acte normative si de acorduri internationale in domeniul specific de activitate;
s) urmareste respectarea si aplicarea legislatiei in vigoare referitoare la informarea si consultarea publicului in problemele de gospodarire a apelor.
t) coordoneaza activitatile legate de implementarea Coridorului verde al Dunarii Inferioare.

Art. 6
(1) Consiliul isi desfasoara activitatea in sedinte de lucru ordinare si extraordinare.
(2) Anual se desfasoara cel putin doua sedinte de lucru ordinare, dar nu mai mult de 4; sedintele de lucru extraordinare se organizeaza ori de cate ori este necesar, la initiativa presedintelui Consiliului sau la solicitarea a cel putin o treime din numarul de membri, in termen de cel mult 5 zile de la primirea solicitarii.
(3) Membrii Consiliului sunt convocati individual, data, locul de desfasurare si ordinea de zi a sedintelor de lucru fiind comunicate acestora cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de sedintele de lucru ordinare si cu cel putin 3 zile inainte de sedintele de lucru extraordinare.
(4) Sedintele de lucru sunt legal constituite daca se desfasoara in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor Consiliului.
(5) Adoptarea deciziilor in cadrul sedintelor Consiliului se face cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. In caz de egalitate, votul presedintelui este hotarator.
(6) Deciziile adoptate de Consiliu se comunica Consiliului interministerial pentru agricultura, dezvoltare rurala si mediu in termen de 5 zile de la adoptare, in vederea stabilirii masurilor necesare.
(7) La lucrarile Consiliului pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor administratiei publice, ai institutiilor academice si de invatamant superior, ai organizatiilor societatii civile, care ar putea contribui la solutionarea unor probleme aflate pe ordinea de zi.
(8) Pentru solutionarea operativa a problemelor dezbatute in cadrul sedintelor Consiliului, precum si a unor lucrari cu caracter tehnic privind gospodarirea apelor, se pot infiinta grupuri de lucru ad-hoc, a caror structura, mandate si termene de realizare a obiectivelor se stabilesc de catre Consiliu. La activitatile grupului de lucru ad-hoc pot participa, ca membri, si reprezentanti ai unor institutii publice care nu fac parte din Consiliu.

Art. 7
(1) In vederea realizarii atributiilor prevazute la art. 5, autoritatile administratiei publice centrale si locale care dezvolta programe si proiecte in domeniul apelor au obligatia transmiterii informatiilor asupra stadiului implementarii acestor programe si proiecte catre Secretariatul tehnic permanent al Consiliului cel putin o data la 6 luni.
(2) Formatul de raportare a informatiilor solicitate conform prevederilor alin. (1) se elaboreaza de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se supune aprobarii Consiliului in prima sedinta de lucru organizata dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(3) Informatiile prevazute la alin. (1) se furnizeaza Consiliului, in mod direct, de catre autoritatile administratiei publice centrale si, prin intermediul directiilor de ape bazinale, de catre autoritatile administratiei publice locale.

Art. 8
(1) Pentru desfasurarea activitatii curente, Consiliul are un secretariat tehnic permanent.
(2) Secretariatul tehnic permanent al Consiliului este format din 4 membri, specialisti din cadrul autoritatii publice centrale din domeniul apelor, numiti prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(3) Membrii Consiliului au obligatia de a sprijini Secretariatul tehnic permanent in indeplinirea atributiilor sale.

Art. 9
(1) Secretariatul tehnic permanent indeplineste sarcinile si responsabilitatile stabilite de Consiliu, respectiv colectarea, analizarea si raportarea informatiilor necesare realizarii atributiilor acestuia, precum si transmiterea deciziilor Consiliului tuturor factorilor interesati.
(2) Secretariatul tehnic permanent are urmatoarele atributii principale:
a) asigura activitatea curenta si legatura permanenta intre membrii Consiliului si alti factori interesati;
b) pregateste si pune la dispozitia Consiliului documentele necesare bunei desfasurari a sedintelor;
c) participa fara drept de vot la sedintele Consiliului si intocmeste procesele-verbale ale acestora;
d) pregateste corespondenta legata de activitatea curenta a Consiliului, in conformitate cu deciziile luate de acesta si transmise de presedinte;
e) elaboreaza si supune aprobarii proiectele Programului de lucru anual;
f) furnizeaza date de interes public privind activitatea Consiliului, pentru site-ul si pentru biroul de presa ale autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 10
In functie de ordinea de zi a reuniunii, oricare dintre membrii Consiliului poate supune spre aprobare presedintelui propunerea de participare, cu rol consultativ, a unor specialisti din cadrul ministerelor care au ori nu reprezentanti in Consiliu sau a unor organizatii guvernamentale ori neguvernamentale.

Art. 11
Corespondenta interna si internationala a Consiliului se realizeaza prin registratura autoritatii publice centrale din domeniul apelor.Poate fi de interes si:
Legea 12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national
HG 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016. Hotarare nr. 51/2016
Legea 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Lege nr. 8/2016
Legea 351/2015 privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
Legea 95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 95/2015
HG 160/2015 privind infiintarea Consiliului national pentru coordonarea politicilor si actiunilor de reducere a consumului daunator de alcool in Romania. Hotarare nr. 160/2015
Hotararea 52/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar
Decizie CNA nr. 528/2014 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei
OUG 55/2014 pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala. Ordonanta de urgenta nr. 55/2014
Hotarare nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie a Societatii Romane de Radiodifuziune
Hotararea 21/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Libera circulatie a cetatenilor Uniunii Europene si a familiilor aces
Legea 33/2014 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei in domeniul criminalitatii informatice din Bucuresti si statutul juridic al acestuia, semnat la Bucuresti
Legea 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice, republicata 2014
Legea 22/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Legea nr. 22/2014
Hotarare 130/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Hotarare 13/294/2013 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabi
Agenda Juristului 2016
Editura C.H. Beck

Pret: 29.9 lei
25.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
56 useri online

Useri autentificati: