DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament 31/2006 privind completarea unor reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 04/01/2007

Info utila:
 • Face parte din Ordin nr. 106/2006
 • Modificat de Regulament nr. 32/2006, articolul 241


  Sectiunea 1 - Dispozitii generale


  Art. 1
  Prezentul regulament expliciteaza prevederi ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004, in spiritul si pentru implementarea prevederilor incidente din urmatoarele directive europene:
  a) Directiva nr. 2006/49/EC privind adecvarea capitalului firmelor de investitii si a institutiilor de credit, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 177/30.06.2006;
  b) Directiva nr. 2004/109/EC privind armonizarea cerintelor de transparenta in ceea ce priveste informatiile referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, care amendeaza Directiva nr. 2001/34/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 390/31.12.2004;
  c) Directiva nr. 2004/25/EC privind ofertele publice de preluare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 142/30.04.2004;
  d) Directiva nr. 2004/72/EC privind implementarea Directivei nr. 2003/6/EC cu privire la practici de piata acceptate, definirea informatiei privilegiate referitoare la instrumentele financiare derivate pe marfuri, intocmirea listei cu persoanele care detin informatii privilegiate, notificarea tranzactiilor realizate de catre conducere si notificarea tranzactiilor suspecte, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 162/30.04.2004;
  e) Directiva nr. 39/2004 privind pietele de instrumente financiare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 145/30.04.2004;
  f) Directiva nr. 2003/71/EC privind prospectele publicate atunci cand valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzactionare, care amendeaza Directiva nr. 2001/34/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 345/31.12.2003;
  g) Directiva nr. 97/9/CEE privind schemele de compensare a investitorilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 84/26.03.1997;
  h) Directiva nr. 85/611/CEE privind dispozitiile legale, reglementare si administrative cu privire la anumite organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 375/31.12.1985, cu modificarile ulterioare.

  Art. 2
  In aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004, termenii "instrumente financiare", "stat membru gazda" si "valori mobiliare" au urmatoarea semnificatie:
  1. instrumente financiare:
  a) valori mobiliare;
  b) instrumente ale pietei monetare care sunt acele clase de instrumente care se tranzactioneaza de regula in cadrul pietei monetare, cum ar fi titlurile de stat cu maturitate mai mica de 12 luni, certificatele de depozit si efectele de comert, excluzand instrumentele de plata;
  c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
  d) in aplicarea art. 2 alin. (1), pct. 11, lit. d), e), f), g) si pct. 12 din Legea nr. 297/2004 - optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si orice alte contracte derivate in legatura cu valori mobiliare, valute, rate ale dobanzii sau rentabilitati sau alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic sau in fonduri banesti;
  e) in aplicarea art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. h) si pct. 12 din Legea nr. 297/2004 - instrumente financiare derivate pe marfuri sunt:
  1) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere);
  2) optiuni, contracte futures, swap-uri si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri si care pot fi decontate fizic, cu conditia sa fie tranzactionale pe o piata reglementata si/sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
  3) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse in categoria celor de la pct. 2 si neavand scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinand seama, printre altele, daca sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor in marja in mod regulat;
  f) in aplicarea art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 297/2004 - instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;
  g) contracte financiare pentru diferente;
  h) in aplicarea art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 297/2004 - optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si orice alte contracte derivate in legatura cu variabile climatice, navlu, aprobari pentru emisii de substante sau rate ale inflatiei sau alti indicatori economici oficiali, care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere), precum si orice alte contracte derivate in legatura cu active, drepturi, obligatii, indici si indicatori financiari, neincluse anterior in prezenta definitie, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinand seama, printre altele, daca sunt tranzactionale pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri in marja in mod regulat;
  i) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata.
  2. stat membru gazda:
  a) statul membru, altul decat statul membru de origine, in care o societate de administrare a investitiilor are o sucursala sau isi desfasoara activitatea;
  b) statui membru, altul decat statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv in valori mobiliare, in care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta.
  3. valori mobiliare - categoriile de titluri care sunt negociate sau care pot fi negociate pe piata de capital, cu exceptia instrumentelor de plata, cum ar fi:
  a) actiuni emise de societati comerciale si alte valori mobiliare echivalente ale acestora, emise de societati comerciale sau de alte entitati, precum si certificate de depozit cu privire la actiuni;
  b) obligatiuni sau alte titluri de creanta, titlurile de stat cu scadenta mai mare de 12 luni, inclusiv certificatele de depozit cu privire ia astfel de titluri;
  c) orice alte titluri, care dau dreptul de a achizitiona sau vinde respectivele valori mobiliare sau care conduc la o decontare in bani, stabilita in raport cu valori mobiliare, cu valute, cu rate ale dobanzii sau rentabilitatii, cu marfuri sau cu alti indici ori indicatori.


  Sectiunea 2 - Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, cu modificarile si completarile ulterioare


  Art. 3
  Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
  1. Art. 2 alin. (2) lit. l) se modifica si va avea urmatorul continut:
  "l) membru compensator - un intermediar definit conform art. 2 alin. 1, pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau o firma de investitii definita conform legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului care indeplineste cerintele de admitere stabilite de reglementarile casei de compensare/contrapartii centrale si care a incheiat contract de compensare-decontare cu casa de compensare/contrapartea centrala;"


  Sectiunea 3 - Regulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de investitii financiare, cu modificarile si completarile ulterioare


  Art. 4
  Regulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de investitii financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
  1. La art. 2 alin. (2), dupa lit. p), se introduce lit. p1), cu urmatorul continut:
  "p1) persoana care efectueaza operatiuni cu titlu profesional - inseamna cel putin urmatoarele: o firma de investitii, definita in conformitate cu legislatia privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, inclusiv societatile de servicii de investitii financiare sau o institutie de credit;"
  2. Dupa Sectiunea 4 a Capitolului III din Titlul III, se introduce o noua sectiune, astfel:

  "Sectiunea 5 Notificarea tranzactiilor suspecte
  Art. 1131. - (1) In aplicarea art. 250 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, orice persoana care efectueaza operatiuni cu titlu profesional, definita in conformitate cu art. 4 pct. 1 din prezentul regulament, care are sediul sau o sucursala in Romania si care dobandeste in vreun fel informatii despre anumite tranzactii asupra carora apreciaza ca exista motive rezonabile de suspiciune privind manipularea de piata sau tranzactionarea pe baza informatiilor privilegiate trebuie sa le aduca de indata la cunostinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).
  (2) In ceea ce priveste continutul, persoanele subiect al obligatiei de notificare vor transmite catre C.N.V.M. urmatoarele informatii:
  a) descrierea tranzactiei, inclusiv tipul ordinului (cum ar fi ordin limita, ordin la piata sau alte caracteristici ale ordinului), precum si tipul pietei de tranzactionare (de exemplu existenta posibilitatii de tranzactionare in bloc);
  b) motivele pentru care exista suspiciuni ca respectiva tranzactie ar constitui un abuz pe piata;
  c) modalitatile de identificare a persoanelor in contul carora s-a efectuat respectiva tranzactie, precum si ale altor persoane implicate in aceasta;
  d) calitatea in care actioneaza persoana subiect al obligatiei de notificare (pe cont propriu sau pentru o terta parte);
  e) orice alta informatie considerata semnificativa in analizarea tranzactiei suspecte.
  (3) In cazul in care informatiile mentionate la alin. (2) nu sunt disponibile la momentul efectuarii notificarii, aceasta va include cel putin motivele pentru care exista suspiciunea ca respectivele tranzactii au fost efectuate prin folosirea de informatii privilegiate sau constituie un abuz pe piata. Toate celelalte informatii trebuie transmise catre C.N.V.M. de indata ce devin disponibile.
  (4) Transmiterea catre C.N.V.M. a informatiilor in conformitate cu alin. (1) - alin. (3) se va realiza prin posta, e-mail, telefon sau fax. In cazul transmiterii lor prin telefon, C.N.V.M. va notifica ulterior respectivei persoane primirea informatiei intr-una din formele scrise mentionate mai sus.
  (5) Notificarile prevazute la alin. (1) - alin. (3) vor fi facute exclusiv catre C.N.V.M., iar persoanele care le transmit se vor asigura ca respectivele notificari nu sunt accesibile altor persoane, in special celor in contul carora au fost efectuate tranzactiile sau persoanelor aflate in legatura cu acestea, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
  (6) Indeplinirea cerintei de la alin. (5) nu implica vreo obligatie din partea persoanelor care le transmit, cu conditia ca acestea sa actioneze cu buna-credinta.
  (7) C.N.V.M. nu va dezvalui identitatea persoanelor care au realizat notificari cu privire la tranzactii considerate suspecte, daca aceasta dezvaluire ar dauna sau ar putea sa dauneze in vreun fel persoanei care a realizat notificarea.
  (8) Prevederile alin. (7) nu vor aduce atingere eventualelor cerinte de raportare sau de transfer al datelor personale impuse de alte prevederi legale.
  (9) Notificarea efectuata cu buna credinta in conditiile alin. (1) - alin. (4) nu constituie o incalcare a unor eventuale restrictii prevazute intr-un contract, intr-o prevedere legala sau administrativa, si nu implica niciun fel de obligatie pentru persoana care a realizat notificarea.
  (10) C.N.V.M. va transmite de indata informatiile primite in conformitate cu alineatele precedente catre autoritatile competente ale pietelor reglementate pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare obiect al tranzactiei suspecte."


  Sectiunea 4 - Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare


  Art. 5
  Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare se modifica dupa cum urmeaza:
  1. La art. 2 alin. (2), dupa lit. b) se introduce o noua litera cu urmatorul continut:
  "b1) aprobare a unui prospect - acordul cu privire la prospect, rezultat in urma verificarii, de catre autoritatea competenta din statul membru de origine, a caracterului complet al prospectului, precum si a consistentei si claritatii informatiilor prezentate."
  2. La art. 2 alin. (2) lit. k) si l) se modifica si vor avea urmatorul continut:
  "k) stat membru de origine:
  (i) pentru emitentii de valori mobiliare, care nu sunt mentionati la (ii), statul membru in care emitentul are sediul;
  (ii) pentru emitentii de titluri, altele decat titlurile de capital, a caror valoare nominala este de cel putin 1.000 euro si pentru orice emitent de titluri, altele decat titlurile de capital care dau dreptul de a achizitiona orice valori mobiliare sau de a primi o suma de bani, ca urmare a schimbului sau a exercitarii drepturilor conferite de acestea, cu conditia ca emitentul titlurilor, altele decat titlurile de capital, sa nu fie emitentul valorilor mobiliare suport sau o entitate apartinand grupului din care face parte emitentul valorilor mobiliare suport, statul membru in care emitentul are sediul sau unde valorile mobiliare au fost sau urmeaza sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau unde valorile mobiliare sunt oferite public, in conformitate cu alegerea emitentului, ofertantului sau persoanei care solicita admiterea, daca este cazul. Un regim similar se aplica si in cazul titlurilor, altele decat titlurile de capital care nu sunt emise in euro, cu conditia ca valoarea nominala minima sa fie apropiata de 1.000 de euro;
  (iii) pentru toti emitentii inregistrati intr-o tara terta, care nu sunt mentionati la lit. (ii), statul membru in care se intentioneaza oferirea catre public a valorilor mobiliare pentru prima data dupa 1 ianuarie 2007 sau unde s-a facut pentru prima data solicitarea de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata, in conformitate cu alegerea emitentului, ofertantului sau persoanei care solicita admiterea, daca este cazul, subiect al unei alegeri ulterioare a emitentului inregistrat intr-o tara terta, daca statul membru de origine nu a fost determinat in urma alegerii acestuia.
  l) statul membru de gazda - statul in care se realizeaza oferta catre public sau se solicita admiterea la tranzactionare, daca este diferit de statul membru de origine."
  3. La art. 12 se introduce alineatul (2) care va avea urmatorul continut:
  "(2) Prevederile legale privind ofertele publice de vanzare, precum si cele referitoare la prospectul de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata nu sunt obligatorii in cazul:
  a) titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv in valori mobiliare;
  b) titlurilor, altele decat titlurile de capital, emise de un stat membru sau de o autoritate locala sau regionala a unui stat membru, de organisme internationale din care fac parte unul sau mai multe state membre, de catre Banca Centrala Europeana sau de catre bancile centrale ale statelor membre;
  c) actiunilor emise de bancile centrale ale statelor membre;
  d) valorilor mobiliare garantate in mod neconditionat si irevocabil de catre un stat membru sau de catre autoritatile regionale sau locale ale unui stat membru;
  e) valorilor mobiliare emise de asociatii cu personalitate juridica sau de catre organisme non-profit, recunoscute de un stat membru, in vederea obtinerii de catre acestea a mijloacelor necesare atingerii obiectivelor non-profit;
  f) titlurilor, altele decat titlurile de capital emise in mod continuu sau repetat de catre institutiile de credit, daca aceste valori mobiliare:
  (i) nu sunt subordonate, convertibile sau nu pot fi schimbate;
  (ii) nu confera dreptul de a subscrie sau achizitiona alte tipuri de valori mobiliare si nu sunt in legatura cu un instrument derivat;
  (iii) sunt emise in vederea confirmarii primirii depozitelor replatibile;
  (iv) sunt garantate printr-o schema de garantare a depozitelor, in conformitate cu legislatia nationala emisa in aplicarea legislatiei comunitare referitoare la schemele de garantare a depozitelor.
  g) actiunilor nefungibile al caror scop principal este de a conferi detinatorilor dreptul de a a avea in folosinta un apartament sau o alta forma de proprietate imobiliara sau o parte din acestea, in cazul in care actiunile nu pot fi vandute fara a se renunta la acest drept;
  h) titlurilor, altele decat titlurile de capital, emise in mod continuu sau repetat de catre institutiile de credit, in conditiile in care valoarea totala a ofertei, calculata in decursul unei perioade de 12 luni, este mai mica de 50.000.000 euro, daca aceste valori mobiliare:
  (i) nu sunt subordonate, convertibile sau nu pot fi schimbate;
  (ii) nu confera dreptul de a subscrie sau de a achizitiona alte tipuri de valori mobiliare si nu sunt in legatura cu un instrument derivat."
  4. La art. 26 se introduce alineatul (2) care va avea urmatorul continut:
  "(2) In cazul in care C.N.V.M. nu se pronunta cu privire la prospect in termenele prevazute la art. 188 din Legea nr. 297/2004, nu se considera ca prospectul a fost aprobat tacit de catre C.N.V.M.".
  5. Art. 49 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:
  "(1) In cazul in care un emitent de valori mobiliare pentru care Romania nu este stat membru de origine intentioneaza efectuarea unei oferte publice de vanzare/solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania, prospectul aprobat de autoritatea competenta din statul membru de origine, precum si orice amendament adus acestuia este valabil pentru oferta publica sau admiterea la tranzactionare in Romania cu conditia ca C.N.V.M. sa fie notificat in conformitate cu prevederile alin (3). C.N.V.M. nu mai aproba si nu mai initiaza nicio procedura referitoare la aprobarea prospectului."
  6. Dupa alin. (3) al art. 49 se introduc patru noi alineate care vor avea urmatorul continut:
  "(31) In cazul emitentilor de valori mobiliare pentru care Romania este stat membru de origine, niciun prospect nu poate fi publicat inainte ca acesta sa fie aprobat de catre C.N.V.M.
  C.N.V.M. poate transfera competenta de aprobare a unui prospect catre o autoritate din alt stat membru, in baza unui acord cu respectiva autoritate. Acest transfer trebuie notificat emitentului, ofertantului sau persoanei care solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata in termen de 3 zile de la data la care C.N.V.M. ia aceasta decizie. Termenul in care, potrivit reglementarilor in vigoare, trebuie dat un raspuns cu privire la aprobarea prospectului, curge de la data notificarii.
  (32) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator pentru prospectul aprobat de C.N.V.M. in cazul in care un emitent de valori mobiliare pentru care Romania este stat membru de origine, intentioneaza efectuarea unei oferte publice de vanzare/solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata din unul sau mai multe state membre sau intr-un stat membru, altul decat Romania. In acest caz, mentiunile din cadrul acestor alineate referitoare la autoritatea competenta din statul membru de origine sunt aplicabile C.N.V.M., iar mentiunile referitoare la C.N.V.M. sunt aplicabile autoritatilor din statele membre gazda. Certificatul care atesta aprobarea prospectului, transmis de catre C.N.V.M. autoritatii competente din statul membru gazda va cuprinde, dupa caz si mentiuni privind aplicarea prevederilor art. 22 alin. (3) si art. 91 (3), precum si motivarea aplicarii lor.
  (33) In cazul in care un emitent pentru care Romania este stat membru de origine intentioneaza efectuarea unei oferte publice de vanzare/solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata numai din Romania, prospectul va fi intocmit cel putin in limba romana.
  (34) In cazul in care un emitent de valori mobiliare pentru care Romania este stat membru de origine, intentioneaza efectuarea unei oferte publice de vanzare/solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata din unul sau mai multe state membre, dar nu si in Romania, prospectul este intocmit fie intr-o limba acceptata de autoritatile competente ale respectivelor state membre, fie intr-o limba de larga circulatie in domeniul financiar international, in conformitate cu alegerea emitentului, ofertantului sau persoanei care solicita admiterea, daca este cazul. Autoritatea competenta din fiecare stat membru gazda va putea sa solicite numai ca rezumatul sa fie tradus in limba/limbile sale oficiale. In scopul aprobarii de catre C.N.V.M., prospectul va fi intocmit fie in limba romana, fie intr-o limba de larga circulatie in domeniul financiar international, in conformitate cu alegerea emitentului, ofertantului sau persoanei care solicita admiterea, daca este cazul."
  7. Alin. (4) si (5) ale art. 49 se modifica si vor avea urmatorul continut:
  "(4) In cazul in care un emitent de valori mobiliare pentru care Romania este stat membru de origine intentioneaza efectuarea unei oferte publice de vanzare/solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania si din unul sau mai multe state membre, prospectul de oferta este intocmit in limba romana si, la cerere, intr-o limba acceptata de C.N.V.M. si, de asemenea, trebuie sa fie facut disponibil, fie intr-o limba acceptata de autoritatile competente din fiecare stat membru gazda, fie intr-o limba de larga circulatie in domeniul financiar international, in conformitate cu alegerea facuta de catre emitent, ofertant sau persoana care solicita admiterea la tranzactionare, daca este cazul.
  (5) In situatia in care admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a unor valori mobiliare altele decat cele de tipul titlurilor de capital, a caror valoare nominala este de cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro este solicitata in Romania sau, dupa caz si in unul sau mai multe state membre, prospectul este intocmit fie intr-o limba acceptata de autoritatile competente ale statului membru de origine, cat si de cele ale statelor membre gazda, fie intr-o limba de circulatie internationala, folosita in domeniul financiar, in conformitate cu alegerea facuta de catre emitent, ofertant sau persoana care solicita admiterea la tranzactionare, daca este cazul. C.N.V.M. va putea solicita ca rezumatul sa fie intocmit si in limba romana."
  8. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul continut:
  "Art. 51. - (1) In situatia in care C.N.V.M. constata, in legatura cu un emitent pentru care Romania este stat membru gazda, ca acesta sau firma de investitii care intermediaza oferta publica au comis iregularitati sau ca au fost incalcate obligatiile pe care le are emitentul ca urmare a faptului ca valorile mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, va informa in acest sens autoritatea competenta din statul membru de origine al emitentului.
  (2) Daca, in urma masurilor adoptate de autoritatea competenta din statul membru de origine sau pentru ca acestea s-au dovedit a fi inadecvate, emitentul sau firma de investitii care intermediaza oferta continua sa incalce prevederile legale sau ale regulamentelor incidente, C.N.V.M. va informa in acest sens autoritatea competenta din statul membru de origine si va adopta ulterior masurile necesare in vederea protectiei investitorilor. C.N.V.M. va informa Comisia Europeana cu privire la aceste masuri, cat mai curand posibil."
  9. Dupa art. 55 se introduce un nou articol cu urmatorul continut:
  "Art. 551. - Prevederile legale privind ofertele publice de preluare, precum si cele referitoare la retragerea actionarilor dintr-o societate comerciala in conformitate cu prevederile art. 206 si art. 207 din Legea nr. 297/2004 nu se aplica:
  a) in cazul actiunilor emise de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, organizate ca societati comerciale care opereaza in conformitate cu principiul diversificarii riscurilor, si ale caror unitati pot fi rascumparate la cererea detinatorilor, direct sau indirect, din activele respectivelor organisme;
  b) in cazul valorilor mobiliare emise de bancile centrale ale statelor membre."
  10. La art. 66, dupa alin. (4) se introduce un nou alineat cu urmatorul continut:
  "(5) In calculul procentului de 33% prevazut la art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 se iau in considerare atat detinerile directe, cat si detinerile indirecte."
  11. La art. 72, dupa alin. (1), respectiv alin. (5) se introduc trei noi alineate, cu urmatorul continut:
  "(11) Autoritatea competenta sa aprobe documentul de oferta si/sau sa supravegheze oferta de preluare este cea din statul membru in care societatea subiect al preluarii este inregistrata, daca respectivele valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata in respectivul stat membru.
  (12) In cazul in care valorile mobiliare emise de societatea subiect al preluarii, cu sediul in alt stat membru, sunt admise la tranzactionare doar pe o piata reglementata/piete reglementate din Romania, C.N.V.M. este autoritatea competenta sa aprobe documentul de oferta si sa supravegheze oferta publica."
  (6) In cazul in care valorile mobiliare sunt admise la tranzactionare pe una sau mai multe piete reglementate din state membre, inclusiv din Romania, documentul aprobat de autoritatea competenta sa supravegheze oferta va fi valabil, tradus in limba romana, si in Romania, fara a fi necesara aprobarea acestuia si de catre C.N.V.M. C.N.V.M. va putea solicita includerea unor informatii suplimentare in cadrul documentului de oferta, numai in masura in care acestea sunt specifice pietei din Romania pe care valorile mobiliare sunt admise la tranzactionare si sunt legate de formalitatile ce trebuie respectate in vederea acceptarii ofertei si primirii compensatiilor in numerar sau sub alta forma la inchiderea ofertei, precum si de prevederile incidente referitoare la impozitele aplicabile compensatiilor oferite detinatorilor de valori mobiliare.
  12. La art. 74, inainte de alin. (1) se introduc doua noi alineate cu urmatorul continut:
  "(11) Procentul de 95% din capitalul social prevazut la art. 206 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 se refera la 95% din numarul total al actiunilor cu drept de vot si la 95% din drepturile de vot.
  (12) Procentul de 90% din actiunile vizate in cadrul ofertei, prevazut la art. 206 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 se refera la 90% din numarul total de actiuni cu drept de vot si la 90% din drepturile de vot in cadrul oferte."
  13. Art. 74 alin. (1) devine alin. (13) si va avea urmatorul continut:
  "(13) Dreptul prevazut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat in termen de trei luni de la data inchiderii ofertei. Actionarul care isi exercita acest drept si intermediarul transmit la C.N.V.M. spre aprobare un anunt privind initierea procedurii de retragere, ce cuprinde cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 27, insotit de urmatoarele documente:
  a) raportul de evaluare intocmit conform prevederilor legale de un evaluator independent (daca este cazul);
  b) plic inchis si sigilat continand pretul la care urmeaza a se realiza retragerea actionarilor."
  14. Art. 74 alin. (4) va avea urmatorul continut:
  "(4) Pretul oferit in cadrul unei oferte publice de preluare voluntare sau al unei oferte publice adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora in cadrul careia ofertantul a achizitionat, prin subscrierile din cadrul ofertei, actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total al actiunilor cu drept de vot vizate in oferta se considera a fi un pret echitabil. In cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, pretul oferit in cadrul ofertei se considera a fi un pret echitabil."
  15. Art. 75 alin. (1) si respectiv alin. (4) vor avea urmatorul continut:
  "(1) Dreptul prevazut la art. 207 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat in termen de trei luni de la data inchiderii ofertei. Actionarul care isi exercita dreptul transmite C.N.V.M. spre aprobare un anunt cu privire la intentia sa de vanzare ce cuprinde cel putin informatii cu privire la identitatea actionarului, numarul de actiuni detinute, pretul de vanzare, precum si modalitatea in care se poate efectua plata actiunilor ce urmeaza a fi vandute (virarea contravalorii actiunilor intr-un cont indicat de actionar, mandat postal cu confirmare de primire cu mentionarea locului unde urmeaza a fi transmisi banii."
  "(4) Pretul determinat in conformitate cu art. 74 alin. (4) se considera a fi un pret echitabil."
  16. Art. 87 alin. (2) va avea urmatorul cuprins:
  "(2) C.N.V.M. poate, la cerere sau din oficiu, sa dispuna sau sa solicite, dupa caz, operatorului de piata suspendarea de la tranzactionare a valorilor mobiliare admise la tranzactionare si a altor instrumente financiare tranzactionale pe respectiva piata reglementata, pentru o perioada de maximum 10 zile pentru fiecare suspendare, daca apreciaza ca situatia emitentului este de asa natura incat tranzactionarea ar fi in detrimentul investitorilor sau in cazul in care constata sau exista motive intemeiate pentru a suspecta ca nu sunt respectate prevederile legale si/sau apreciaza ca este imposibila mentinerea unei piete ordonate, putand fi afectate interesele investitorilor."
  17. La art. 87, dupa alin. (3) se introduce un nou alineat, dupa cum urmeaza:
  "(31) C.N.V.M. poate sa interzica tranzactionarea pe o piata reglementata daca constata ca nu sunt respectate reglementarile in vigoare sau daca exista motive intemeiate pentru a suspecta ca reglementarile in vigoare nu sunt respectate."
  18. Art. 88 alin. (2) va avea urmatorul cuprins:
  "(2) C.N.V.M. poate, la cerere sau din oficiu, sa dispuna sau sa solicite operatorului de sistem suspendarea de la tranzactionare a valorilor mobiliare si a altor instrumente financiare tranzactionale in cadrul respectivului sistem alternativ de tranzactionare, pentru o perioada de maximum 10 zile pentru fiecare suspendare, daca considera ca situatia emitentului este de asa natura incat tranzactionarea ar fi in detrimentul investitorilor sau, in cazul in care constata sau exista motive intemeiate pentru a suspecta ca nu sunt respectate prevederile legale si/sau apreciaza ca este imposibila mentinerea unei piete ordonate, putand fi afectate interesele investitorilor."
  19. Art. 105 se modifica si va avea urmatorul continut:
  "(1) Emitentii de valori mobiliare inregistrate la C.N.V.M. trebuie sa puna la dispozitia publicului si, simultan sa transmita la C.N.V.M. si operatorului pietei reglementate, rapoartele stabilite prin prezentul regulament, in format electronic, cu semnatura electronica sau, dupa caz, pe suport de hartie.
  (2) Rapoartele intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu reglementarile C.N.V.M. emise in aplicarea acesteia, de catre emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata vor fi stocate in cadrul unui Sistem oficial de stocare. Sistemul oficial de stocare trebuie sa respecte standarde minime de securitate, privind autenticitatea sursei informatiilor, privind inregistrarea datei (momentului) la care sunt transmise rapoartele, precum si privind usurinta de accesare de catre utilizatorii finali.
  (3) Emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata au obligatia sa transmita rapoartele intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu reglementarile C.N.V.M. emise in aplicarea acesteia, catre Sistemul oficial de stocare.
  (4) In cazul in care valorile mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, fara acordul emitentului, obligatiile prevazute la alin. (1) si (3), precum si la 112 alin. (2) sunt incidente persoanei care a solicitat admiterea la tranzactionare, fara acordul emitentului.
  (5) Ulterior aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, obligatiile de raportare prevazute de prezentul titlu sunt aplicabile in cazul emitentilor pentru care Romania este stat membru de origine, cu exceptia cazului prevazut la alin. (6).
  (6) In cazul in care valorile mobiliare ale unui emitent sunt admise la tranzactionare numai pe o piata reglementata din Romania pentru care aceasta este stat membru gazda, respectivul emitent va respecta obligatiile de publicare si transmitere a rapoartelor prevazute la alin. (7), inclusiv prevederile privind transmiterea rapoartelor catre Sistemul oficial de stocare prevazut la alin. (2).
  (7) In cazul emitentilor pentru care Romania este stat membru gazda, emitentul trebuie sa realizeze rapoartele prevazute la art. 1121, art. 1122, art. 1125, art. 113 lit. A-E si lit. G alin. (1) si (2), art. 116 alin. (1), art. 117 lit. B-D din prezentul regulament, precum si cele prevazute la art. 224 alin. (3) si art. 229 alin. (2) din Legea nr. 297/2004. In cazul informarii prevazute la art. 116 alin. (1), termenul in care persoana care atinge, depaseste sau scade sub respectivele praguri, trebuie sa realizeze respectiva informare, este de 4 zile lucratoare.
  (8) Prevederile prezentului capitol nu se aplica organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare.
  (9) In cazul certificatelor de depozit, termenul de emitent prevazut in cadrul prezentului capitol, se refera la emitentul valorilor mobiliare suport."
  20. La art. 107, alin. (1) va avea urmatorul continut:
  "(1) Emitentii de valori mobiliare inregistrate la C.N.V.M. trebuie sa faca publica disponibilitatea rapoartelor prevazute la art. 105 la alin. (1)."
  21. La art. 112, dupa actualul text care devine alin. (1) se introduce un nou alineat, dupa cum urmeaza:
  "(2) Emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata nu pot percepe niciun tarif pentru a face disponibile publicului rapoartele intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si reglementarile C.N.V.M., cu exceptia situatiei in care emitentul elibereaza copii ale respectivelor rapoarte, caz in care tarifele percepute investitorilor nu vor depasi costurile necesare multiplicarii."
  22. Dupa sectiunea 1 a Capitolului III, Titlul IV, se introduce o noua sectiune, dupa cum urmeaza:

  "Sectiunea 11 Dispozitii comune aplicabile emitentilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata"
  "Art. 1121. - (1) Emitentul ale carui valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata trebuie sa puna la dispozitia publicului, sa transmita C.N.V.M. si operatorului pietei reglementate, in termen de cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul anual care va cuprinde:
  a) situatiile financiare anuale auditate, elaborate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, aprobate de organul statutar competent;
  b) raportul consiliului de administratie sau al unui organ competent echivalent ce va contine informatii echivalente celor prevazute la anexa nr. 32;
  c) declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale caror nume si functii vor fi precizate explicit, din care sa reiasa ca, dupa cunostintele lor, situatia financiar-contabila anuala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse in procesul de consolidare a situatiilor financiare si ca raportul prevazut la lit. b) cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor emitentului, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate;
  d) raportul auditorului financiar, semnat de persoana sau persoanele responsabile de auditarea situatiilor financiare, precum si comentariile integrale ale acestuia.
  (2) In cazul in care emitentul trebuie sa intocmeasca conturi consolidate, situatiile financiare auditate, prevazute la alin. (1) lit. a), vor cuprinde aceste conturi consolidate intocmite in conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1606/2002, precum si conturile anuale ale societatii-mama, intocmite in conformitate cu reglementarile nationale ale statului membru in care societatea-mama este inregistrata.
  In cazul in care emitentul nu trebuie sa intocmeasca conturi consolidate, situatiile financiare auditate, prevazute la alin. (1) lit. a) vor cuprinde conturile intocmite in conformitate cu reglementarile nationale ale statului membru in care societatea este incorporata.
  (3) Raportul anual este pus la dispozitia publicului in scris, la cerere, precum si in format electronic, pe website-ul emitentului. Emitentul publica un comunicat de presa intr-un cotidian de circulatie nationala, prin care investitorii sunt informati cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte, precum si cu privire la locul de unde pot fi obtinute aceste rapoarte. Comunicatul de presa este transmis concomitent catre C.N.V.M. si catre operatorul pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare.
  (4) Emitentul are obligatia de a pastra raportul anual la dispozitia publicului cel putin cinci ani.
  (5) Prevederile prezentului articol nu sunt incidente in cazul in care emitentul este o banca centrala nationala dintr-un stat membru, respectiv un stat, un organ al administratiei publice centrale si locale, un organism international din care face parte cel putin un stat membru sau Banca Centrala Europeana.
  Art. 1122. - (1) Emitentul ale carui valori mobiliare, altele decat actiunile, sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata va transmite la C.N.V.M. si operatorului pietei reglementate rapoarte referitoare la orice modificare a dreptului detinatorilor respectivelor valori mobiliare care ar rezulta in special din modificarea termenilor imprumuturilor sau a ratei dobanzii.
  (2) Emitentul ale carui valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata va transmite la C.N.V.M. si operatorului pietei reglementate rapoarte privind contractarea unor noi imprumuturi si garantiile constituite in vederea obtinerii acestora.
  (3) Obligatia de la alin. (2) nu este aplicabila in cazul organismelor internationale publice la care este membru cel putin un stat membru al Uniunii Europene.
  (4) Aceste rapoarte se intocmesc corespunzator dupa modelul prezentat la anexa nr. 29, se transmit C.N.V.M. si operatorului pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare, fara intarziere, dar fara a se depasi 48 de ore de la producerea respectivului eveniment sau de la data la care respectiva informatie este adusa la cunostinta emitentului si sunt publicate in cel putin un cotidian de difuzare nationala.
  Art. 1123. - Prevederile art. 117, precum si ale art. 118 si 119 se aplica in mod corespunzator si in cazul altor emitenti ale caror titluri de creanta sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu respectarea prevederilor art. 120 si art. 121.
  Art. 1124. - In cazul unei adunari generale a detinatorilor de obligatiuni sau alte titluri de creanta a caror valoare nominala unitara este de 50.000 euro sau echivalentul in lei la data emisiunii a cel putin 50.000 euro, emitentul poate alege ca locul in care se tine adunarea sa fie situat in orice stat membru, cu conditia ca toate facilitatile si informatiile necesare sa fie disponibile in respectivul stat, pentru a permite respectivilor detinatori sa-si exercite drepturile.
  Art. 1125. - In situatia in care un emitent ale carui valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata intentioneaza sa-si modifice actele constitutive, acesta trebuie sa comunice C.N.V.M. si operatorului pietei reglementate proiectul de modificare, pana la data convocarii organului competent care se va pronunta asupra amendamentului. In cazul societatilor ale caror obligatiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata aceasta obligatie se aplica doar in cazul in care modificarea actelor constitutive afecteaza drepturile detinatorilor de obligatiuni."
  23. Art. 113 lit. D alin. (1) lit. a) si alin. (3), precum si lit. E va avea urmatorul continut:
  "D. Rapoarte semestriale
  a) raportarea contabila semestriala elaborata in conformitate cu reglementarile aplicabile;
  In cazul in care emitentul trebuie sa intocmeasca conturi consolidate, raportarea contabila semestriala trebuie intocmita in conformitate cu standardele internationale de contabilitate aplicabile raportarilor financiare interimare adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1606/2002.
  In cazul in care emitentul nu trebuie sa intocmeasca conturi consolidate, raportarea contabila semestriala trebuie sa cuprinda bilantul contabil si contul de profit si pierdere simplificate, precum si notele explicative anexate acestora. La intocmirea bilantului contabil si contului de profit si pierdere simplificate, emitentul trebuie sa respecte aceleasi principii, ca si in cazul intocmirii rapoartelor financiare anuale."
  "(3) Emitentul are obligatia de a pastra raportul semestrial la dispozitia publicului cel putin cinci ani."
  "E. Rapoarte anuale
  Raportul anual se va transmite si va fi facut disponibil publicului de catre societate cu respectarea prevederilor art. 1121."
  24. La art. 116 se modifica alin. (1) si, dupa alin. (1), respectiv dupa alin. (6) se introduc noi alineate, cu urmatorul continut:
  "(1) In cazul operatiunilor de achizitie sau instrainare de actiuni, precum si in cazul oricaror alte operatiuni, care fac ca drepturile de vot detinute de o persoana sa atinga, sa depaseasca sau sa scada sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, persoana respectiva are obligatia sa informeze, in maximum 3 zile lucratoare, in mod concomitent, societatea, C.N.V.M. si piata reglementata pe care sunt tranzactionate respectivele valori mobiliare. Drepturile de vot se calculeaza pe baza tuturor actiunilor cu drept de vot detinute, chiar daca exercitiul unora sau tuturor drepturilor de vot este suspendat. De asemenea, notificarea trebuie sa se realizeze prin raportare la toate actiunile de aceeasi clasa, care au drept de vot.
  (11) Termenul de 3 zile lucratoare in care trebuie sa se realizeze notificarea potrivit prevederilor alin. (1) se calculeaza incepand cu ziua imediat urmatoare datei la care actionarul sau persoana fizica ori entitatea juridica mentionata la alin. (2):
  a) ia cunostinta despre achizitie sau instrainare ori de posibilitatea exercitarii drepturilor de vot, sau, avand in vedere circumstantele, ar fi trebuit sa ia la cunostinta, indiferent care este data la care achizitia, instrainarea sau posibilitatea exercitarii drepturilor de vot devine efectiva, sau
  b) ia cunostinta de operatiunile mentionate la alin. (1), altele decat cele de achizitie sau instrainare precizate la lit. a).
  (12) Informarea prevazuta la alin. (1) si alin. (6) va fi realizata in maximum doua luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament daca atingerea, depasirea sau reducerea detinerii s-a produs anterior intrarii in vigoare a regulamentului, cu exceptia cazului in care respectiva persoana a realizat o informare similara sub incidenta prevederilor anterioare sau se afla in imposibilitatea respectarii termenului prevazut la alin. (1). Informarea prevazuta la art. 228 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 se va realiza in maximum 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament."
  "(7) Prevederile alin. (1) nu se aplica:
  a) in cazul actiunilor achizitionate cu scopul exclusiv al realizarii compensarii in cadrul ciclului obisnuit de compensare pe termen scurt sau in cazul persoanelor care efectueaza activitati de custodie si detin actiunile in aceasta calitate, cu conditia ca acestia sa exercite drepturile de vot aferente actiunilor doar in conformitate cu instructiuni transmise in scris sau prin mijloace electronice;
  b) in cazul unei achizitii sau instrainari de catre un formator de piata a unei detineri ce conduce la atingerea, depasirea sau scaderea sub pragul de 5%, atunci cand acesta actioneaza in calitatea sa de formator de piata, cu conditia ca acesta:
  (1) sa fie autorizat de catre statul membru de origine in conformitate cu prevederile aplicabile; si
  (2) sa nu intervina in managementul activitatii emitentului actiunilor in cauza si nici sa nu exercite vreo influenta asupra acestuia de a cumpara asemenea actiuni sau a sustine pretul acestora.
  (8) Prevederile alin. (1) si alin. (2) lit. e) nu se vor aplica in cazul actiunilor oferite catre sau de catre membrii Sistemului European al Bancilor Centrale (ESCB) in activitatea lor ca autoritati monetare, inclusiv actiunile oferite catre sau de catre membrii ESCB in cadrul unui angajament de garantare sau rascumparare sau a unui acord similar pentru lichiditati detinute in scopul efectuarii politicii monetare sau in cadrul sistemelor de plati. Aceasta exceptie se va aplica in cazul in care tranzactiile mentionate mai sus se realizeaza pentru perioade scurte de timp, iar drepturile de vot aferente actiunilor nu sunt exercitate.
  (9) Societatea mama a unei societati de administrare a investitiilor nu va avea obligatia consolidarii detinerilor in conformitate cu alin. (1) si alin. (2), cu detinerile administrate de catre societatea de administrare a investitiilor in conformitate cu regulile de administrare a OPCVM-urilor, cu conditia ca societatea de administrare a investitiilor sa exercite drepturile sale de vot independent de societatea mama.
  Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in cazul in care entitatea-mama sau o alta entitate controlata de catre aceasta, are detineri administrate de catre societatea de administrare a investitiilor, iar respectiva societate de administrare a investitiilor nu exercita in mod liber drepturile de vot aferente detinerilor si poate exercita respectivele drepturi doar in cazul primirii unor instructiuni directe sau indirecte din partea entitatii-mama sau unei alte entitati controlate de catre aceasta.
  (10) Entitatea mama a unei firme de investitii autorizata in conformitate cu prevederile aplicabile, nu va avea obligatia consolidarii, in conformitate cu alin. (1) si (2), a detinerilor proprii cu cele pe care firma de investitii le administreaza pentru fiecare client in parte, in acceptiunea art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu urmatoarele conditii:
  a) firma de investitii este autorizata sa efectueze operatiuni de administrare a portofoliului in conformitate cu reglementarile privind serviciile de investitii financiare;
  b) firma de investitii poate sa exercite drepturile de vot aferente actiunilor doar in conformitate cu instructiuni transmise in scris sau prin mijloace electronice sau se asigura de faptul ca serviciile de administrare a portofoliului se desfasoara independent de alte servicii, in conditii echivalente cu regulile de administrare a OPCVM-urilor, prin crearea unor mecanisme corespunzatoare;
  c) firma de investitii exercita drepturile de vot aferente actiunilor independent de entitatea-mama.
  Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in cazul in care entitatea-mama sau o alta entitate controlata de catre aceasta, are detineri administrate de catre firma de investitii, iar respectiva firma de investitii nu exercita in mod liber drepturile de vot aferente detinerilor si poate exercita respectivele drepturi doar in cazul primirii unor instructiuni directe sau indirecte din partea entitatii-mama sau unei alte entitati controlate de catre aceasta.
  (11) C.N.V.M. poate solicita emitentilor, administratorilor emitentilor, precum si persoanelor prevazute la alin. (1), (2) si (6) sa faca raportarile cerute de prezentul articol si sa le ceara informatii suplimentare. C.N.V.M. poate sa faca public faptul ca emitentul sau persoanele prevazute la alin. (1), (2) si (6) nu si-au indeplinit obligatiile de informare."
  25. Art. 117 lit. B alin. (1) lit. a) si alin. (3), precum si lit. C va avea urmatorul continut:
  "B. Rapoarte semestriale
  a) raportarea contabila semestriala elaborata in conformitate cu reglementarile aplicabile;
  In cazul in care emitentul trebuie sa intocmeasca conturi consolidate, raportarea contabila semestriala trebuie intocmita in conformitate cu standardele internationale de contabilitate aplicabile raportarilor financiare interimare adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1606/2002.
  In cazul in care emitentul nu trebuie sa intocmeasca conturi consolidate, raportarea contabila semestriala trebuie sa cuprinda bilantul contabil si contul de profit si pierdere simplificate, precum si notele explicative anexate acestora. La intocmirea bilantului contabil si contului de profit si pierdere simplificate, emitentul trebuie sa respecte aceleasi principii, ca si in cazul intocmirii rapoartelor financiare anuale."
  "(3) Emitentul are obligatia de a pastra raportul semestrial la dispozitia publicului cel putin cinci ani."
  "C. Rapoarte anuale
  Raportul anual se va transmite si va fi facut disponibil publicului de catre societate cu respectarea prevederilor art. 1121."
  26. Sectiunea 6 din cadrul Capitolului III, Titlul IV va avea urmatorul titlu:

  "Sectiunea 6 Operatiuni transfrontaliere"
  27. La art. 122, se introduce alin. (1) care va avea urmatorul continut:
  "(11) In intelesul prezentului capitol, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  i) stat membru de origine -
  1. pentru un emitent de obligatiuni sau alte titluri de creanta a caror valoare nominala unitara este mai mica de 1.000 euro sau pentru un emitent de actiuni:
  a) daca emitentul are sediul intr-un stat membru, statul membru in care emitentul are sediul; sau
  b) daca emitentul are sediul intr-un stat nemembru, statul membru de origine, determinat in conformitate cu art. 2 alin. (2) lit. (k).
  Aceasta definitie este aplicabila si in cazul obligatiunilor si a altor titluri de creanta emise in alta moneda decat euro daca valoarea nominala unitara a acestora la data emisiunii, este mai mica sau aproape echivalenta cu 1.000 euro.
  2. pentru emitentii care nu se incadreaza in categoriile prevazute la lit. a), statul membru ales de emitent dintre statul membru in care are sediul si statele membre in care emitentul are valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata. Emitentul poate alege un singur stat membru ca stat membru de origine iar alegerea lui este valabila cel putin trei ani cu exceptia cazului in care valorile mobiliare pe care le-a emis nu mai sunt admise la tranzactionare pe nicio piata reglementata din UE.
  ii) stat membru gazda - statul membru in care valorile mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, daca acesta este diferit de statul membru de origine."
  28. La art. 122, alin. (1)-(5) se modifica si vor avea continutul de mai jos, iar dupa alin. (3) se introduc patru noi alineate cu urmatorul continut:
  "(1) In cazul in care valorile mobiliare emise de un emitent pentru care Romania este stat membru de origine sunt admise la tranzactionare numai pe o piata reglementata din Romania, rapoartele prevazute de prezentul regulament sunt intocmite si aduse la cunostinta publicului in limba romana.
  (2) In cazul in care valorile mobiliare emise de un emitent pentru care Romania este stat membru de origine sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania si pe piete reglementate din unul sau mai multe state membre, rapoartele intocmite in conformitate cu prevederile prezentului capitol sunt facute publice:
  a) in limba romana; si
  b) in functie de alegerea emitentului, fie intr-o limba acceptata de autoritatile competente din statele membre gazda, fie intr-o limba de larga circulatie in domeniul financiar international.
  (3) In cazul in care valorile mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania si, dupa caz si in unul sau mai multe state membre, dar nu si pe o piata reglementata din statul membru de origine, rapoartele realizate de emitenti sunt intocmite si aduse la cunostinta publicului, in functie de alegerea emitentului, fie intr-o limba acceptata de C.N.V.M. si autoritatile competente ale statelor membre gazda, fie intr-o limba de larga circulatie in domeniul financiar international.
  (31) In cazul unui emitent pentru care Romania este stat membru de origine, ale carui valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din unul sau mai multe state membre, dar nu si pe o piata reglementata din Romania, rapoartele prevazute de prezentul regulament sunt intocmite si aduse la cunostinta publicului, in functie de alegerea emitentului, fie intr-o limba acceptata de autoritatile competente ale statelor membre gazda, fie intr-o limba de larga circulatie in domeniul financiar international. In plus, rapoartele prevazute de prezentul regulament sunt intocmite si aduse la cunostinta publicului, in functie de alegerea emitentului, fie in limba romana, fie intr-o limba de larga circulatie in domeniul financiar international.
  (32) In cazul in care valorile mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata fara acordul emitentului, obligatiile prevazute la alin. (1)-(31) nu revin emitentului, ci persoanei care a solicitat admiterea, fara acordul emitentului.
  (33) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(32), in cazul valorilor mobiliare cu o valoare nominala de cel putin 50.000 euro sau, in cazul titlurilor de creanta, care nu sunt denominate in euro, cu o valoare reprezentand echivalentul a 50.000 euro la data emisiunii, care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din unul sau mai multe state membre, rapoartele trebuie aduse la cunostinta publicului fie intr-o limba acceptata de autoritatile competente din statul membru de origine si din statele membre gazda, fie intr-o limba de larga circulatie in domeniul financiar international, in conformitate cu alegerea emitentului sau a persoanei care a solicitat admiterea, fara acordul emitentului.
  (34) In cazul unei actiuni in justitie referitoare la continutul rapoartelor, inaintata in fata unei instante dintr-un stat membru, inclusiv din Romania, responsabilitatea cu privire la plata costurilor aferente traducerii respectivelor rapoarte, in scopul derularii procedurilor judiciare, va fi stabilita in conformitate cu legislatia nationala din respectivul stat membru.
  (4) In cazul in care un emitent, pentru care Romania este stat membru gazda, are valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania, C.N.V.M., in situatia in care constata ca emitentul, detinatorii de actiuni sau alte instrumente financiare sau persoanele fizice sau juridice prevazute la art. 116 alin. (2) au comis iregularitati sau au incalcat obligatiile ce le revin, va informa in acest sens autoritatea competenta din statul membru de origine.
  (5) Daca, in urma masurilor adoptate de autoritatea competenta din statul membru de origine al emitentului sau daca acestea s-au dovedit a fi inadecvate, emitentul sau detinatorul de valori mobiliare continua sa nu-si respecte obligatiile ce-i revin, C.N.V.M., adopta masurile necesare in vederea protectiei investitorilor, dupa informarea in acest sens a autoritatii competente din statul membru de origine. C.N.V.M. va informa Comisia Europeana cu privire la aceste masuri, cat mai curand posibil."
  29. Art. 123 se modifica si va avea urmatorul continut:
  "Art. 123. - Persoana fizica sau juridica nerezidenta careia i se aplica prevederile art. 116 alin. (1) si alin. (6) isi poate indeplini obligatia de notificare catre emitent numai intr-o limba de larga circulatie in domeniul financiar international."
  30. Dupa art. 123 se introduce o noua sectiune, dupa cum urmeaza:

  "Sectiunea 7 Emitentii cu sediul intr-un stat din afara Uniunii Europene
  Art. 1231. - (1) Emitentii cu sediul intr-un stat din afara Uniunii Europene, pentru care Romania este stat membru de origine, au obligatia ca orice informatie pe care o dezvaluie in respectivul stat si care poate prezenta importanta pentru investitorii din Uniune, sa fie facuta disponibila si transmisa, cu respectarea prevederilor incidente ale Sectiunii 6, catre C.N.V.M., operatorul pietei reglementate si Sistemul oficial de stocare a rapoartelor, indiferent daca aceste informatii sunt prevazute printre obligatiile de raportare prevazute de prezentul regulament.
  (2) Entitatile cu sediul intr-un stat din afara Uniunii Europene care ar fi trebuit sa solicite autorizarea in conformitate cu art. 53 din Legea nr. 297/2004 sau, in cazul administrarii portofoliului in conformitate cu reglementarile privind serviciile principale de investitii financiare, daca aveau sediul sau, numai in cazul firmelor de investitie, sediul principal, in cadrul Uniunii, trebuie de asemenea sa fie exceptate de la obligatia de agregare a detinerilor cu detinerile entitatilor mama, in conformitate cu prevederile art. 116 alin. (9) si (10), cu conditia ca acestea sa indeplineasca conditii echivalente de independenta ca si societatile de administrare sau firmele de investitii."
  31. Incepand cu 1 ianuarie 2007 art. 152 alin. (2) va avea urmatorul continut:
  "(2) Prevederile art. 2 alin. (2) lit. i) si m), art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 4, art. 55 alin. (2) si (3), art. 89 alin. (3) lit. c) si g), art. 100 alin. (3) lit. d), art. 113 B lit. b) si ale art. 117 D alin. (1) referitoare la schimbul de valori mobiliare intra in vigoare la 1 ianuarie 2007."


  Sectiunea 5 - Regulament nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor


  Art. 6
  Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, se modifica dupa cum urmeaza:
  1. La Sectiunea 5 a Capitolului III, dupa art. 30 se introduce un nou articol, cu urmatorul continut:
  "Art. 301. - Sunt exceptate de la compensare urmatoarele categorii de investitori:
  a) investitori profesionali si institutionali, inclusiv:
 • firmele de investitii, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;
 • institutii de credit, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;
 • institutii financiare, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;
 • societati de asigurari;
 • organisme de plasament colectiv;
 • fonduri de pensii.
  Alti investitori profesionali si institutionali stabiliti prin reglementarile C.N.V.M.
  b) organizatii internationale, guverne si alte autoritati ale administratiei publice centrale;
  c) autoritari ale administratiei publice regionale si locale;
  d) administratori, inclusiv conducatori, directori sau alte persoane responsabile, persoane a caror responsabilitate este intocmirea auditului membrilor Fondului, actionarii acestora avand detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum si investitori cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup cu membrii Fondului;
  e) soti, rude si afini pana la gradul I, precum si persoane care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit. b);
  f) persoane juridice din cadrul aceluiasi grup cu membrii Fondului;
  g) investitori care s-au facut raspunzatori pentru sau au profitat de pe urma anumitor situatii in legatura cu un membru al Fondului care au condus la dificultatile financiare ale membrului sau au fost de natura sa conduca la deteriorarea situatiei financiare a acestuia;
  h) societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor contabile aplicabile."
  2. Dupa art. 52, se introduce un nou articol cu urmatorul continut:
  "Art. 53. - Prezentul regulament transpune prevederi din Directiva nr. 97/9/EC privind schemele de compensare a investitorilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 84/26.03.1997."


  Sectiunea 6 - Practici de piata acceptate


  Art. 7
  (1) In evaluarea acceptabilitatii unei practici de piata C.N.V.M. va lua in considerare cel putin urmatoarele criterii:
  a) gradul de transparenta al practicii respective raportat la respectiva piata;
  b) asigurarea interactiunii libere a fortelor pietei precum si a raportului adecvat dintre cerere si oferta;
  c) intensitatea impactului practicii respective de piata in cauza asupra lichiditatii si eficientei pietei;
  d) masura in care respectiva practica de piata tine seama de mecanismele de tranzactionare ale pietei respective si permite participantilor pe aceasta piata sa reactioneze in mod rapid si adecvat la noua situatie de piata creata;
  e) riscul pe care il presupune practica in cauza pentru integritatea pietelor afiliate in mod direct sau indirect, fie ele reglementate sau nu, si pe care se tranzactioneaza acelasi instrument financiar in cadrul Uniunii Europene;
  f) concluziile oricarei anchete privind practica de piata in cauza, realizata de autoritatea competenta sau de orice alta autoritate cu atributii in detectarea abuzului pe piata, in special in cazul in care practica in cauza incalca normele sau dispozitiile privind abuzurile pe piata sau codurile de conduita, indiferent daca este vorba de piata in cauza sau de piete direct sau indirect afiliate in cadrul Uniunii Europene;
  g) caracteristicile structurale ale pietei in cauza, in special caracterul sau reglementat sau nu, tipurile de instrumente financiare tranzactionale si tipurile de participanti, inclusiv ponderea participarii micilor investitori pe aceasta piata;
  h) impactul practicii de piata in cauza asupra principalilor parametri ai pietei si mai ales caracteristicile de piata existente inainte de punerea in aplicare a practicii in cauza, cum ar fi pretul mediu ponderat din timpul unei sesiuni de tranzactionare sau pretul de inchidere zilnic.
  Practicile de piata, in special in cazul in care sunt noi sau in formare, nu vor fi considerate inacceptabile de C.N.V.M. pentru simplul fapt ca nu au fost acceptate anterior de catre aceasta.
  (3) C.N.V.M. reexamineaza in mod regulat practicile de piata acceptate, in special pentru a tine seama de evolutiile semnificative in mediul de piata in cauza, cum ar fi modificari ale regulilor de negociere sau ale infrastructurii pietei.

  Art. 8
  (1) Inainte de a accepta sau respinge o anumita practica de piata, C.N.V.M. consulta in mod adecvat entitatile relevante, in special reprezentantii emitentilor, prestatorilor de servicii financiare si ai consumatorilor, precum si ai altor autoritati sau operatori de piata.
  (2) Procedura de consultare trebuie sa prevada consultarea altor autoritati competente, in special in cazul in care exista alte piete comparabile ca structura, volum sau tipuri de operatiuni efectuate.
  (3) C.N.V.M. publica deciziile privind acceptarea practicii de piata in cauza, precum si o descriere adecvata a acesteia si le transmite Comitetului autoritatilor europene de reglementare a valorilor mobiliare (C.E.S.R.), care le publica fara intarziere pe site-ul de internet in vederea consultarii.
  (4) Informatia publicata in conformitate cu prevederile alin. (3) precizeaza factorii care au fost luati in considerare pentru determinarea acceptabilitatii practicii in cauza, in special in cazurile in care concluziile privind acceptabilitatea difera in functie de pietele statelor membre.
  (5) In cazul in care au fost deja demarate investigatii privind aceste cazuri precise, procedura de consultare prevazuta la alineatele (1) si (2) se poate amana pana la stabilirea concluziilor anchetelor si a eventualelor sanctiuni.
  (6) Dupa aplicarea procedurii de consultare prevazute la alineatele (1) si (2), o practica de piata acceptata nu poate fi modificata decat prin utilizarea unei proceduri de consultare identice.


  Sectiunea 7 - Informatiile privilegiate referitoare la instrumentele financiare derivate pe marfuri


  Art. 9
  In aplicarea art. 244 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, se considera ca participantii la piata pe care sunt tranzactionale instrumentele financiare derivate pe marfuri, se asteapta sa primeasca informatii referitoare, direct sau indirect, la unul sau mai multe asemenea instrumente financiare derivate, care:
  a) sunt facute disponibile participantilor respectivelor piete, in mod obisnuit;
  b) trebuie facute publice in conformitate cu prevederile legale sau ale regulamentelor aferente, ale regulamentelor pietei, contractelor sau in conformitate cu practicile de pe piata relevanta a marfurilor suport sau de pe piata instrumentelor financiare derivate pe marfuri.


  Sectiunea 8 - Regulamentul nr. 11/2006 privind securitizarea creantelor


  Art. 10
  Regulamentul nr. 11/2006 privind securitizarea creantelor, se modifica dupa cum urmeaza:
  1. Art. 6.2 lit. a) va avea urmatorul continut:
  "a) prospectul de oferta publica, in trei exemplare originale, care va contine informatiile prevazute in Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor, precum si cele prevazute in Regulamentul Comisiei Europene nr. 809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/EC cu privire la informatiile ce trebuie cuprinse in cadrul prospectelor, precum si cu privire la forma, referintele la alte informatii, publicarea prospectelor si diseminarea anunturilor publicitare."


  Sectiunea 9 - Dispozitii finale


  Art. 11
  (1) La data de 1 ianuarie 2007, se abroga:
  a) urmatoarele prevederi ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare:
 • art. 19 alin. (1);
 • art. 20 alin. (1);
 • art. 22 alin. (1), alin. (4) si (5);
 • de la art. 23 alin. (1) urmatoarea mentiune
  "precum:
  a) rapoarte anuale si intermediare (semestriale, trimestriale);
  b) documente intocmite cu ocazia unor operatiuni specifice, cum ar fi de exemplu o fuziune sau o divizare;
  c) situatii financiare si rapoarte de audit;
  d) actele constitutive ale societatii;
  e) prospecte aprobate si publicate anterior;
  f) informatii facute publice conform obligatiei legale a emitentului de informare periodica si continua;
  g) notificari/comunicari catre detinatorii de valori mobiliare."
 • art. 23 alin. (3)-(6);
 • Capitolul III si Capitolul VIII din Titlul II ("Operatiuni cu valori mobiliare");
 • art. 114 alin. (2) prima teza;
 • anexele 1-11, 14 si 16, precum si orice referire la acestea.
  b) urmatoarele prevederi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 11/2006 privind securitizarea creantelor:
 • Art. 11.2
 • Anexa la regulament.
  (2) Incepand cu 1 ianuarie 2007, se vor aplica si urmatoarele regulamente:
  a) Regulamentul Comisiei Europene nr. 2273/2003/EC privind implementarea Directivei nr. 2003/6/EC cu privire la exceptiile referitoare la programele de rascumparare sau la stabilizarea instrumentelor financiare;
  b) Regulamentul Comisiei Europene nr. 809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/EC cu privire la informatiile ce trebuie cuprinse in cadrul prospectelor, precum si cu privire la forma, referintele la alte informatii, publicarea prospectelor si diseminarea anunturilor publicitare.
  (3) Regulamentul Comisiei Europene nr. 1287/2006 privind implementarea Directivei 2004/39/EC a Parlamentului European si a Consiliului, cu privire la obligatia firmelor de investitii de pastrare a inregistrarilor, raportarea tranzactiilor, transparenta pietei, admiterea instrumentelor financiare la tranzactionare si definirea termenilor in sensul acestei Directive, se va aplica incepand cu data de 1 noiembrie 2007, cu exceptia art 11 si 34 (5) si (6), care se vor aplica incepand cu data de 1 iunie 2007.


  Poate fi de interes si:
  Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, legea nr. 140/2007
  Ordonanta de urgenta nr. 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondur
  Legea privind bursele de marfuri, legea nr 357/2005
  Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, consolidata
  OUG nr. 84/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general
  OUG nr. 84/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general
  OUG nr. 85/2008, ordonanta de urgenta privind stimularea investitiilor
  Ordin nr. 236/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare
  Legea nr. 157/2008 pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  OUG nr. 191/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995
  Ordin nr. 620/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare aloc
  HG nr. 495/2009 pentru stabilirea nivelului reducerii sumei de rambursat din volumul creditului acordat in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in a
  Ordin nr. 2503/2009 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin imprumuturi a caror rambursare se asigura din alte surse decat buget
  OUG 108/2009 modificarea art. 5 din OUG 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantarii publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD. Ordonanta de urgenta nr. 108/2009
  Legea 62/2010 privind aprobarea OUG 108/2009 pentru modificarea art. 5 din OUG 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantarii publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD
  OUG 56/2010 pentru aprobarea unor masuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale. Ordonanta de urgenta 56/2010
  Legea 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele scolare internationale. Lege nr. 235/2010
  HG 1355/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004. Hotararea 1355/2010
  Legea 13/2011 privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  55 useri online

  Useri autentificati: