DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din 20/07/2007

Aprobat prin Decizia nr. 5/2007 a COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA


Capitolul I


Art. 1
(1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania se organizeaza si functioneaza in baza titlului XIII din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ca persoana juridica de drept public, avand ca principal obiect de activitate apararea, controlul si supravegherea exercitarii profesiunii de medic dentist, ca profesie liberala de practica publica autorizata, aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei.
(2) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este autonom in raport cu orice autoritate publica sau persoana juridica de drept privat si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.
(3) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania are autonomie institutionala in domeniul sau de competenta, normativ si jurisdictional.

Art. 2
(1) Sediul Central al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este in municipiul Bucuresti.
(2) Emblema cu sigla Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul statut.

Art. 3
Ca autoritate publica in domeniu, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania participa la elaborarea programelor de sanatate si a actelor normative care reglementeaza domeniul medicinii dentare si realizeaza atributiile conferite de lege.

Art. 4
Ca organizatie profesionala, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului dentist in exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre medicii dentisti a obligatiilor ce le revin fata de pacient si de sanatatea publica.

Art. 5
Colegiul Medicilor Dentisti din Romania reprezinta interesele profesiei de medic dentist si actioneaza prin toate mijloacele conferite de lege, pentru dezvoltarea acesteia si pentru ridicarea prestigiului ei in cadrul vietii sociale.

Art. 6
(1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, prin organismele sale, este reprezentant al corpului medicilor dentisti din Romania in relatiile cu autoritatile si institutiile statului.
(2) La nivel teritorial, atributiile corpului profesional sunt exercitate de consiliile colegiilor judetene si cel al municipiului Bucuresti, in conformitate cu legea si prezentul regulament.

Art. 7
Colegiul Medicilor Dentisti din Romania isi exercita atributiile de autoritate publica si profesionala, conferite de lege si de prezentul regulament, in urmatoarele domenii principale de activitate:
a) imagine, relatii interne si internationale;
b) etica si deontologie medicala;
c) educatie medicala continua;
d) legislatie si asigurari de sanatate;
e) studii si strategii de dezvoltare;
f) avizari, acreditari;
g) profesional-stiintific si invatamant;
h) probleme socioeconomice, financiar-contabile si administrativ;
i) secretariat.

Art. 8
(1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este organizat si functioneaza pe criterii teritoriale la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, conform legii.
(2) Colegiile judetene au personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu, precum si autonomie functionala organizatorica si financiara, in conditiile legii si ale prezentului regulament.

Art. 9
Alegerea organelor reprezentative si de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se va face direct, de jos in sus, cu respectarea principiilor democratice si al egalitatii tuturor membrilor, indiferent de specialitate sau grad profesional, conform unui regulament electoral aprobat de Consiliul national.


Capitolul II - Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania


Sectiunea 1 - Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania


Art. 10
Colegiul Medicilor Dentisti din Romania cuprinde toti medicii cu drept de libera practica pe teritoriul Romaniei.

Art. 11
(1) In vederea exercitarii profesiei de medic dentist, medicii dentisti cetateni romani si medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in Romania au obligatia sa se inscrie in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, in conformitate cu prevederile legale. Inscrierea se va face in baza documentelor prevazute de legislatia in vigoare.
(2) Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, care se elibereaza la inscrierea in corpul profesional.
(3) Inscrierea in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si eliberarea certificatului de membru se pot face numai pentru medicii care indeplinesc conditiile prevazute de lege.
(4) Depunerea juramantului se va mentiona in certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(5) Devin, la cerere, membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul dintre aceste state si care presteaza temporar servicii medico-dentare in Romania, cu respectarea prevederilor alin. (3).
(6) Persoanele prevazute la alin. (5) vor fi inregistrate temporar ca membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si vor primi o adeverinta pe o durata maxima de 3 luni, potrivit deciziei Consiliului national. Certificatul va avea un model unic pe tara si va fi emis si semnat de presedintele si secretarul general al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(7) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt inscrisi in Registrul unic al medicilor dentisti, care se intocmeste la nivel national si la nivel teritorial. Registrul central este public.
(8) La data intrarii in vigoare a Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, au de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania toti medicii dentisti inscrisi pana la aceasta data in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si care au datele de inregistrare valabile si corecte. Acestia vor primi automat certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, in format unic pe tara, emis de Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
(9) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania confera titularului dreptul de a exercita, in conditiile legii, profesia de medic dentist pe teritoriul Romaniei.

Art. 12
(1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania care din motive obiective intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de medic dentist pot solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata.
(2) Pe durata suspendarii la cerere a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din lege si din prezentul regulament.
(3) Medicii dentisti care au intrerupt exercitarea profesiei de medic pentru o perioada consecutiva mai mare de 5 ani pierd de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si dreptul de a exercita profesia de medic dentist.
(4) In vederea redobandirii calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si a dreptului de libera practica medicii dentisti prevazuti la alin. (3) sunt obligati sa urmeze un program de pregatire profesionala sub forma unui stagiu practic cu durata de 6 luni.
(5) In cazul intreruperii exercitarii profesiei de medic pe o perioada mai mare de 10 ani, durata stagiilor va fi de doua ori mai mare.
(6) La finalizarea programului de pregatire profesionala medicul va sustine un examen privind reatestarea profesionala si redobandirea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Inscrierea la examen se va face in baza dovezii privind efectuarea stagiului de pregatire profesionala si realizarea in anul respectiv a unui numar de credite de educatie medicala continua stabilit de Consiliul national
(7) Stagiile practice de pregatire profesionala se vor desfasura in cabinetele medicilor dentisti care au o vechime neintrerupta in profesie mai mare de 8 ani sau gradul de medic primar sau specialist in specialitatea respectiva.
(8) La finalul perioadei de pregatire medicul cursant va primi de la medicul coordonator o atestare privind parcurgerea perioadei de pregatire profesionala si propunerea de reacordare a dreptului de libera practica.
(9) Examenul se va sustine in fata unei comisii formate din medicii cu un grad profesional cel putin egal cu cel al medicului ce doreste reatestarea profesionala si redobandirea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Comisia se aproba de consiliul colegiului respectiv, la propunerea biroului executiv judetean. Examenul se va desfasura sub forma de testare orala si practica. Calificativele acordate de catre comisia de examen vor fi "admis" sau "respins".
(10) Medicul coordonator va beneficia de acordarea unui numar de 40 de credite de EMC pentru fiecare persoana indrumata. Un coordonator poate pregati cel mult 2 medici pe an.
(11) Nu se considera intrerupere a exercitarii profesiei perioada in care medicul urmeaza forme de invatamant medical de specialitate ori perfectionare profesionala sau cercetare in domeniu.

Sectiunea 2 - Drepturile si obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania


Art. 13
Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania au urmatoarele drepturi:
a) dreptul sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau nationale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
b) dreptul sa se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si sa primeasca informatiile solicitate;
c) dreptul sa participe la orice actiune a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si sa fie informati in timp util despre aceasta;
d) dreptul sa foloseasca, impreuna cu membrii sai de familie, toate dotarile sociale, profesionale, culturale si sportive ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si ale colegiilor teritoriale;
e) dreptul sa poarte insemnele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
f) dreptul de a contesta sanctiunile primite;
g) dreptul de a solicita ajutoare materiale pentru situatii deosebite, atat personal, cat si prin membrii lor de familie;
h) dreptul de a-si exprima in mod liber opiniile in toate structurile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
i) dreptul de a participa in mod personal la toate dezbaterile referitoare la activitatea proprie.

Art. 14
Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt urmatoarele:
a) sa cunoasca normele de deontologie profesionala si pe cele care reglementeaza exercitarea profesiei sau organizarea si functionarea corpului profesional;
b) sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate de organele de conducere, in calitatea lor de membri sau de reprezentanti ai corpului profesional;
c) sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere, la activitatile profesionale ori de pregatire profesionala initiate ori organizate de catre organele de conducere nationale sau locale;
d) sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati in scris cu semnatura de luare la cunostinta;
e) sa execute cu buna-credinta sarcinile care decurg din hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
f) sa se abtina de la deliberarile organelor de conducere in care sunt alesi, in cazul in care, in indeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu;
g) sa pastreze secretul profesional;
h) sa pastreze in cadrul profesiei confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si voturilor exprimate in organele de conducere;
i) sa respecte normele, principiile si indatoririle deontologiei medicinii dentare;
j) sa aiba un comportament demn in exercitarea profesiei ori a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
k) sa achite in termenul stabilit cotizatia datorata in calitate de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
l) sa rezolve litigiile cu alti membri, in primul rand prin mediere de catre comisiile organizate in acest scop in cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
m) sa execute cu buna-credinta atributiile ce le revin in calitate de reprezentant sau membru in organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, in colegiile judetene sau in Colegiul municipiului Bucuresti.

Art. 15
Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania ce decurg din calitatea lor speciala de medici dentisti sunt:
a) sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de deontologie ale profesiei de medic dentist;
b) sa nu aduca prejudicii reputatiei profesiei sau a altor membri, respectand statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
c) sa acorde, pe timpul programului de lucru, cu promptitudine, ingrijirile medico-dentare de urgenta, ca o indatorire fundamentala profesionala si civica;
d) sa actioneze pe toata durata exercitarii profesiei in vederea cresterii gradului de pregatire profesionala;
e) sa aplice parafa, cuprinzand numele, prenumele, gradul, specialitatea si codul, pe toate actele medicale pe care le semneaza;
f) sa respecte drepturile pacientilor.

Art. 16
(1) In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si a asigurarii unui nivel ridicat al cunostintelor medico-dentare, medicii dentisti sunt obligati sa efectueze un numar minim de credite, pe care il stabileste Consiliul national.
(2) Medicilor dentisti care nu realizeaza pe parcursul a 5 ani numarul minim de credite de educatie medico-dentara stabilite de Consiliul national li se suspenda dreptul de libera practica pana la realizarea numarului de credite respectiv.

Art. 17
Incalcarea obligatiilor de mai sus constituie abatere de la disciplina si deontologia profesionala si a celei de corp profesional.


Capitolul III - Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 18
(1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.
(2) Intre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si colegiile judetene exista raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara in conditiile legii si ale prezentului regulament.

Art. 19
Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este reprezentat la nivelul colegiilor judetene, respectiv cel al municipiului Bucuresti, de catre organismele de conducere judetene, respectiv ale municipiului Bucuresti.

Sectiunea 2 - Organele de conducere


Art. 20
Organele de conducere, la nivel national, ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt:
a) Adunarea generala nationala;
b) Consiliul national;
c) Biroul executiv national.

Adunarea generala nationala

Art. 21
(1) Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este alcatuita din reprezentanti alesi de adunarea generala din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, prin vot direct si secret.
(2) Norma de reprezentare in Adunarea generala nationala este de:
a) 2 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 50 de membri inscrisi;
b) 4 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 120 de membri inscrisi;
c) 6 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 200 de membri inscrisi;
d) 8 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 300 de membri inscrisi;
e) 10 reprezentanti pentru colegiile teritoriale cu peste 300 de membri inscrisi;
f) 15 reprezentanti pentru colegiile teritoriale cu peste 500 de membri inscrisi;
g) 20 de reprezentanti pentru colegiile teritoriale cu peste 701 de membri inscrisi;
h) un reprezentant la 100 de membri inscrisi pentru Colegiul Medicilor Dentisti al Municipiului Bucuresti.
(3) Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se intruneste anual in primul trimestru al anului sau in mod extraordinar, ori de cate ori este nevoie.

Art. 22
(1) Adunarea generala nationala adopta Codul deontologic al medicului dentist si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul reprezentantilor alesi. In caz de absenta motivata, delegatul poate fi inlocuit de supleant, care are drept de vot.
(2) Toate deciziile Adunarii generale nationale se adopta cu majoritate simpla, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul reprezentantilor alesi. In caz de absenta a delegatului titular ales, acesta este inlocuit cu membrul supleant ales, avand drept de vot. Daca la prima sedinta cvorumul nu este intrunit, se va convoca o a doua sedinta la un interval de cel putin doua saptamani, cand deciziile se pot lua indiferent de numarul de participanti.

Art. 23
Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania are urmatoarele atributii:
a) adopta Codul deontologic al medicului dentist si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, precum si modificarile lor ulterioare;
b) alege membrii Biroului executiv national pentru un mandat de 4 ani;
c) dezbate raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv national si de comisiile de lucru ale Consiliului national privind activitatea desfasurata intre sesiunile Adunarii generale nationale, conform legii si prezentului regulament;
d) revoca din functie membrii alesi, pentru abateri de la prevederile legii si, respectiv, ale Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, care aduc prejudicii activitatii organismului profesional;
e) alege comisia centrala de cenzori;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli anual central al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
g) dezbate si voteaza raportul Comisiei centrale de cenzori;
h) stabileste obiectivele generale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pe termen scurt, mediu si lung.

Art. 24
Lucrarile Adunarii generale nationale sunt conduse de membrii Biroului executiv national, cu exceptia Adunarii generale nationale de alegeri, care va fi condusa in conformitate cu dispozitiile Regulamentului electoral realizat si votat de Consiliul national.

Art. 25
(1) Adunarea generala nationala poate fi convocata de catre:
a) presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
b) 3 dintre membrii Biroului executiv national;
c) 1/3 din membrii Consiliului national.
(2) Poate fi convocata in acelasi mod, in situatii exceptionale, Adunarea generala nationala extraordinara.

Art. 26
(1) Adunarea generala nationala ordinara se intruneste anual in trimestrul intai al anului in curs, in zile de sambata, si ori de cate ori este nevoie.
(2) Lucrarile si deciziile Adunarii generale nationale vor fi consemnate intr-un proces-verbal ce va fi realizat si va fi distribuit tuturor participantilor, in termen de o luna de la data desfasurarii lucrarilor.
(3) Convocarea membrilor Adunarii generale nationale se va face in scris, cu scrisoare recomandata, prin fax trimis la colegiile teritoriale ori prin posta electronica, cu 30 de zile inaintea datei organizarii sedintei.
(4) Termenul pentru convocarea Adunarii generale nationale extraordinare este de minimum 10 zile.

Consiliul national

Art. 27
(1) Intre sesiunile Adunarii generale nationale, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este condus de Consiliul national.
(2) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este alcatuit din membrii Biroului executiv national, un reprezentant al fiecarui judet, 3 reprezentanti ai municipiului Bucuresti, un reprezentant numit de Ministerul Sanatatii Publice ca autoritate de stat si cate un reprezentant al medicilor dentisti din fiecare minister si institutie centrala cu retea sanitara proprie.

Art. 28
(1) Reprezentantii colegiilor judetene in Consiliul national primesc, cu aprobarea Consiliului national, o indemnizatie de sedinta, suportata din fondurile colegiilor judetene ai caror reprezentanti sunt. Membrii Biroului executiv national ce fac parte din Consiliul national si cenzorii alesi in Adunarea generala nationala primesc aceasta indemnizatie din partea Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Cheltuielile cu deplasarea, cazarea si masa reprezentantilor in Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, respectiv ale membrilor comisiilor Consiliului national, vor fi suportate de catre colegiile ai caror reprezentanti sunt. Cheltuielile de deplasare, cazare si masa ale membrilor Biroului executiv national si cenzorilor alesi in Adunarea generala nationala sunt suportate de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

Art. 29
(1) Consiliul national se intruneste in sedinte ordinare o data la doua luni, cu exceptia lunilor iulie, august, sau in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie.
(2) Sedintele ordinare sunt convocate de catre presedintele Biroului executiv national sau de 3 dintre membrii Biroului executiv national. Toate sedintele au loc in zile de sambata.
(3) Lucrarile si deciziile Consiliului national vor fi consemnate intr-un proces-verbal ce va fi distribuit tuturor participantilor, in termen de o luna de la data desfasurarii lucrarilor.

Art. 30
Convocarea membrilor Consiliului national se va face, dupa caz, prin:
a) scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
b) fax la sediul colegiului local al carui membru este respectivul reprezentant;
c) posta electronica.

Art. 31
(1) Convocarea printr-una din modalitatile prevazute la art. 30 se va face cu cel putin 14 zile inaintea datei intrunirii consiliului si va fi insotita de ordinea de zi si de toate materialele, proiectele de decizii, actele normative etc. ce urmeaza a fi analizate, dezbatute si votate. Exceptie de la timpul de convocare fac sedintele consiliilor extraordinare, care vor putea fi convocate in termen de minimum 5 zile.
(2) Materialele ce vor fi supuse dezbaterilor pot fi trimise si prin intermediul faxului sau al postei electronice.

Art. 32
(1) Sedintele extraordinare ale Consiliului national pot fi convocate de catre:
a) presedintele Biroului executiv national;
b) 3 dintre membrii Biroului executiv national;
c) oricare alt membru al Consiliului national, la cererea a cel putin o treime din membrii Consiliului national.
(2) Procedura de convocare a sedintelor extraordinare este cea prevazuta la art. 30 si 31.

Art. 33
Consiliul national lucreaza in prezenta a doua treimi din numarul membrilor cu drept de vot si decide cu o majoritate simpla din numarul total de membri.

Art. 34
(1) Deciziile Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt obligatorii pentru colegiile locale si pentru toti medicii dentisti care practica medicina dentara in Romania.
(2) Nerespectarea deciziilor Consiliului national care reglementeaza organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania constituie abatere de la disciplina de corp profesional si se sanctioneaza conform dispozitiilor prezentului regulament.

Art. 35
Atributiile Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt urmatoarele:
a) elaboreaza Codul deontologic al medicului dentist, precum si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, in termen de 6 luni de la constituirea Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
b) fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare medic dentist consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, stabilind partea din aceasta cotizatie care trebuie virata catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
c) stabileste indemnizatia pentru membrii Biroului executiv national si ai birourilor executive ale consiliilor colegiilor judetene, respectiv al Colegiului Medicilor Dentisti din Municipiul Bucuresti si stabileste indemnizatiile de sedinta pentru membrii Consiliului national si cenzorilor alesi in Adunarea generala nationala;
d) gestioneaza bunurile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si poate sa initieze si sa subventioneze actiuni interesand profesiunea de medic dentist, actiuni de intrajutorare;
e) controleaza si coordoneaza activitatea consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si controleaza gestiunea acestora;
f) solutioneaza, in termen de 30 de zile de la inregistrare, contestatiile formulate impotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in conformitate cu regulamentele proprii;
g) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice la elaborarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
h) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic dentist pe teritoriul Romaniei;
i) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice la elaborarea tematicilor si a metodologiilor concursurilor si examenelor pentru medicii dentisti;
j) stabileste sistemul de credite de educatie medico-dentara continua pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor dentisti;
k) stabileste conditiile privind desfasurarea de catre cabinetele si unitatile medico-dentare a publicitatii si aproba continutul materialului publicitar;
l) coordoneaza prin comisiile de lucru activitatea consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;
m) adopta motiuni in care prezinta pozitia Colegiului Medicilor Dentisti din Romania fata de probleme ce intereseaza sau au legatura cu activitatea medicinii dentare, cu rolul sau statutul medicului dentist, precum si in orice alte probleme de interes general;
n) aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
o) aplica, prin Comisia superioara de disciplina, sanctiunile disciplinare prevazute de lege;
p) aproba comisiile de lucru si de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
q) stabileste numarul comisiilor de specialitate, competentele acestora si un regulament comun de functionare;
r) avizeaza toate programele de sanatate si toate actele normative avand legatura cu medicina dentara elaborate de Ministerul Sanatatii Publice;
s) propune Ministerului Sanatatii Publice durata exercitarii temporare a profesiei de medic dentist;
t) indeplineste orice alte atributii pe care legea speciala sau legile generale le stabilesc in sarcina Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
u) alege Comisia superioara de disciplina.

Art. 36
(1) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania participa prin comisiile de lucru, in colaborare cu Ministerul Sanatatii Publice, la elaborarea tuturor programelor de sanatate si a actelor normative cu efect asupra medicinii dentare.
(2) La negocierea anuala a contractului-cadru, pentru specialitatea medicina dentara, Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania reprezinta, prin comisia competenta, medicii dentisti aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari sociale de sanatate.

Art. 37
In cadrul Consiliului national, pentru realizarea atributiilor legale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, functioneaza minimum urmatoarele comisii:
a) Comisia pentru imagine, relatii interne si internationale, de etica si deontologie medicala si educatie medicala continua;
b) Comisia pentru legislatie si asigurari de sanatate;
c) Comisia profesional-stiintifica si invatamant;
d) Comisia pentru studii si strategii de dezvoltare, avizari, acreditari;
e) Comisia pentru probleme socioeconomice, financiar-contabila si administrativ;
f) Comisia pentru secretariat;
g) comisiile reprezentand specialitatile medicinii dentare.

Art. 38
(1) In functie de necesitatile concrete, Consiliul national poate aproba infiintarea si a altor comisii de lucru. Aceste comisii pot avea activitate permanenta sau temporara. La nivel local se adopta o organizare specifica.
(2) Fiecare comisie va fi condusa de un presedinte de comisie, membru in biroul executiv. Aceste comisii vor fi formate din membri ai Consiliului national sau alti membri propusi si votati de Consiliul national. Comisiile pot desemna in cazuri speciale, prin vot majoritar, experti temporari pentru un domeniu.
(3) La nivel local comisiile sunt alese de Consiliul local, la propunerea biroului executiv local.

Art. 39
Materialele supuse spre aprobare Consiliului national vor fi realizate si fundamentate de catre comisia competenta.

Art. 40
(1) Corespunzator acestor comisii de lucru ale Consiliului national, in cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se vor infiinta departamente.
(2) Departamentele vor fi coordonate de catre membrii Biroului executiv national si, in functie de schema de personal aprobata de catre Consiliul national, vor fi asigurate cu personal tehnic de specialitate sau administrativ.

Biroul executiv national

Art. 41
(1) Biroul executiv national este format dintr-un presedinte, trei vicepresedinti, un secretar general si un trezorier, alesi in mod individual de catre Adunarea generala nationala dintre membrii acesteia.
(2) Membrii Biroului executiv national fac parte integranta din Consiliul national, conduc in mod curent lucrarile acestuia si activitatea permanenta a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

Art. 42
(1) Biroul executiv national lucreaza legal in prezenta a 4 din membrii sai si ia decizii valabile cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.
(2) Biroul executiv national se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau a cel putin 3 dintre membrii sai.

Art. 43
Atributiile Biroului executiv national:
a) asigura activitatea permanenta a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si conduce sedintele Adunarii generale nationale;
b) aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului;
c) intocmeste rapoartele anuale de activitate ale departamentelor, pe care le supune votului Adunarii generale nationale;
d) accepta donatiile, legatele si sponsorizarile facute Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
e) executa hotararile Adunarii generale nationale si ale Consiliului national;
f) elaboreaza si supune spre aprobare Consiliului national proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli;
g) elaboreaza si propune pentru discutii, votare si aprobare toate proiectele in plenul Adunarii generale nationale si Consiliului national;
h) membrii Biroului executiv national coordoneaza si raspund de activitatea in judete a comisiilor pe care le conduc;
i) membrii Biroului executiv national constituie prezidiul Consiliului national si Adunarii generale nationale;
j) indeplineste orice alte sarcini stabilite de catre Adunarea generala nationala si Consiliul national.

Art. 44
(1) Membrii Biroului executiv national coordoneaza activitatea judetelor prin activitatea comisiilor de lucru ai caror presedinti sunt.
(2) Presedintele coordoneaza Comisia pentru imagine, relatii interne si internationale, de etica si deontologie medicala si educatie medicala continua. Aceasta comisie este formata din 3 departamente:
1. Departamentul de imagine, relatii interne si internationale;
2. Departamentul de educatie medicala continua;
3. Departamentul de etica si deontologie medicala.
(3) Vicepresedintii coordoneaza urmatoarele comisii:
- Comisia pentru legislatie si asigurari de sanatate;
- Comisia profesional-stiintifica si invatamant;
- Comisia pentru studii si strategii de dezvoltare, avizari, acreditari.
Comisia pentru legislatie si asigurari de sanatate este formata din:
1. Departamentul de legislatie;
2. Departamentul asigurari de sanatate.
Comisia profesional-stiintifica si invatamant este formata din doua departamente:
1. Departamentul profesional-stiintific;
2. Departamentul invatamant postuniversitar.
Comisia pentru studii si strategii de dezvoltare, avizari, acreditari este formata din doua departamente:
1. Departamentul studii si strategii de dezvoltare;
2. Departamentul avizari-acreditari.
(4) Secretarul general coordoneaza Comisia pentru secretariat, care pregateste si asigura desfasurarea in bune conditii a sedintelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(5) Trezorierul coordoneaza Comisia pentru probleme socio-economice, financiar-contabila si administrativ, formata din doua departamente:
1. Departamentul socioeconomic;
2. Departamentul financiar-contabil si administrativ.

Art. 45
(1) Presedintele Biroului executiv national este presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) In realizarea atributiilor ce ii revin presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania emite decizii.

Art. 46
Deciziile emise de catre presedinte in aplicarea hotararilor Adunarii generale nationale, ale Consiliului national si/sau ale Biroului executiv sunt obligatorii pentru toti membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

Art. 47
Atributiile Presedintelui sunt urmatoarele:
a) reprezinta Colegiul Medicilor Dentisti din Romania in relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate;
b) incheie contracte si conventii in numele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, aprobate in prealabil de Biroul executiv national;
c) propune Consiliului national si Biroului executiv national modalitatile de aplicare si urmarire a executarii contractelor;
d) convoaca si conduce sedintele Adunarii generale nationale, ale Consiliului national si ale Biroului executiv national;
e) duce la indeplinire hotararile Adunarii generale nationale, Consiliului national si Biroului executiv national date in sarcina sa;
f) urmareste realizarea bugetului de venituri si cheltuieli;
g) conduce, controleaza si indruma activitatea vicepresedintilor, secretarului general, trezorierului si personalului angajat;
h) indeplineste orice alte atributii date in sarcina sa de Adunarea generala nationala, de Consiliul national ori de Biroul executiv national.

Art. 48
(1) Presedintele pastreaza si foloseste stampila Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si are drept de semnatura in banca.
(2) Presedintele poate mandata in scris pe oricare dintre membrii Biroului executiv national pentru a realiza competentele care ii revin sau numai o parte dintre acestea.

Sectiunea 3 - Comisiile de lucru ale Consiliului national


Art. 49
Comisiile de lucru ale Consiliului national sunt competente in probleme integrative si de strategie si indeplinesc atributiile stabilite de prezentul regulament.

Art. 50
Departamentul de imagine, relatii interne si internationale are urmatoarele obiective:
a) asigura realizarea legaturilor dintre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si structuri guvernamentale, neguvernamentale, judetene, nationale si internationale;
b) relatia cu publicul si mass-media se asigura prin intermediul unui purtator de cuvant sau al presedintelui acestei comisii, la nivel central sau local.

Art. 51
Departamentul de educatie medicala continua elaboreaza programul national de educatie medicala continua, realizand grila de creditare a manifestarilor profesional-stiintifice si stabilind perioada unui ciclu de educatie medicala continua, precum si totalul de credite necesare fiecarui medic dentist pentru reavizarea periodica a certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

Art. 52
(1) Departamentul de etica si deontologie medicala de la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti primeste si analizeaza sesizarile despre practica ilegala a profesiei de medic dentist pe teritoriul Romaniei.
(2) Dreptul de a sustine actiunea in justitie revine presedintelui consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 53
(1) Comisia pentru legislatie si asigurari de sanatate este formata din doua departamente:
a) Departamentul de legislatie;
b) Departamentul de asigurari de sanatate.
(2) Comisia pentru legislatie si asigurari de sanatate sustine obiectivele legislative, sociale si juridice ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, readaptandu-le in permanenta la conditiile existente pe plan national si european.
(3) Comisia supravegheaza modul de aplicare a legilor in judete si in municipiul Bucuresti. In momentul aparitiei de proiecte de legi sau acte normative importante, comisia isi desfasoara activitatea in plenul tuturor celor doua departamente.

Art. 54
Departamentul de legislatie are urmatoarele atributii:
a) asigura asistenta juridica curenta a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, alta decat aceea legata de exercitarea profesiei de medic dentist;
b) asigura fundamentarea juridica a hotararilor luate in cadrul Biroului executiv, Consiliului national si Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
c) sintetizeaza si analizeaza proiectele de modificare a legilor profesiei;
d) intervine in judete si in municipiul Bucuresti pentru aplicarea deciziilor si a legilor in vigoare;
e) analizeaza si propune modificarea corespunzatoare a legislatiei medicale referitoare la profesia de medic dentist;
f) colaboreaza direct cu presedintele si directorul executiv al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
g) reprezinta si sustine impreuna cu presedintele colegiului, in fata organelor de stat, hotararile organelor de conducere.

Art. 55
Departamentul asigurari de sanatate are urmatoarele atributii:
a) apara demnitatea, drepturile si interesele civile, sociale, materiale si culturale ale tuturor membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
b) sustine si introduce un sistem de asigurari pentru practica medicala dentara pentru medicii dentisti din Romania;
c) studiaza structura si nivelul veniturilor corpului medical pentru a defini statutul economic si actioneaza pentru introducerea unor sisteme de asigurari medicale publice si private care sa armonizeze interesele corpului medical cu cele ale societatii;
d) reprezinta Colegiul Medicilor Dentisti din Romania la negocierile centrale, incheierea si executarea contractelor colective sau individuale de munca cu cei ce cumpara servicii dentare;
e) negociaza cu casele de asigurari de sanatate si Ministerul Sanatatii Publice contractul-cadru si normele de aplicare a acestuia;
f) negociaza cu societatile de asigurare primele de raspundere civila profesionala ale medicilor dentisti.

Art. 56
La nivel local, departamentele similare vor functiona similar cu cele centrale, raportate la nivel local.

Art. 57
(1) Comisia profesional-stiintifica si invatamant urmareste si controleaza in activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor dentisti din Romania prin programe de educatie continua, actualizare permanenta a cunostintelor profesionale pentru ridicare si mentinerea standardelor de calitate ale actului medical.
(2) Comisia profesional-stiintifica si invatamant isi desfasoara activitatea pe urmatoarele directii:
a) examene si concursuri;
b) invatamant medical postuniversitar;
c) initiaza si definitiveaza ghidurile de practica independenta a profesiei de medic.
(3) Comisia profesional-stiintifica si invatamant organizeaza si coordoneaza functionarea specialitatilor medico-dentare la standarde corespunzatoare.
(4) Comisia studiaza raporturile de competenta intre diferitele specialitati medico-dentare si asigura suportul informational necesar pregatirii profesionale.

Art. 58
In realizarea competentelor sale Comisia profesional-stiintifica si invatamant indeplineste si urmatoarele activitati:
a) promoveaza ridicarea continua a nivelului profesional, facilitand participarea medicilor dentisti la programe de perfectionare profesionala din tara sau strainatate;
b) sprijina procurarea de material documentar de specialitate, precum si organizarea de manifestari profesionale si stiintifice.

Art. 59
(1) Comisia profesional-stiintifica si invatamant are ca obiect de activitate colaborarea cu Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru stabilirea si organizarea specializarilor din medicina dentara, a supraspecializarilor, a atestatelor si a cursurilor de perfectionare postuniversitara.
(2) Un obiectiv fundamental al comisiei consta in stabilirea, aplicarea si verificarea respectarii cifrei de scolarizare in stomatologie (numerus claussus), prin corelarea numarului anual de absolventi cu necesitatile populatiei.

Art. 60
(1) Reprezentarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania in organizarea concursurilor si a examenelor pe teritoriul Romaniei, prin intocmirea metodologiei de concurs si a tematicii, la nivel local si central, este de competenta Comisiei profesional-stiintifice si invatamant. In cadrul acestei activitati aceasta va colabora cu Ministerul Sanatatii Publice, Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu facultatile de medicina dentara.
(2) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania se implica in aplicarea corecta a regulamentelor de concurs si examene.

Art. 61
Departamentul studii si strategii de dezvoltare exercita urmatoarele atributii principale:
a) colaboreaza si colecteaza datele statistice de la celelalte comisii, precum si de la consiliile judetene si al municipiului Bucuresti, in vederea stabilirii unor strategii si a unor programe de dezvoltare;
b) analizeaza, in functie de nevoile Romaniei, situatia statistica a personalului medico-dentar si a serviciilor de sanatate buco-dentara;
c) propune obiective strategice, programe si proiecte de dezvoltare si restructurare;
d) planifica realizarea programelor;
e) monitorizeaza si realizeaza proiecte;
f) elaboreaza informari si sinteze pentru Biroul executiv national si Consiliul national.
g) realizeaza, pe baza documentatiei primite, Buletinul informativ national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

Art. 62
Departamentul studii si strategii de dezvoltare realizeaza sinteze in legatura cu aplicarea sistemului normativ avand legatura cu profesia si propune Consiliului national si Biroului executiv national adoptarea masurilor strategice efective pentru modificarea si adoptarea actelor normative in beneficiul corpului medical dentar din Romania.

Art. 63
Comisia pentru studii si strategii de dezvoltare, avizari, acreditari are ca obiectiv impunerea unor standarde si criterii de asigurare a calitatii actului medico-dentar pe teritoriul Romaniei. In acest sens, Comisia pentru studii si strategii de dezvoltare, avizari, acreditari indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura impreuna cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si al Ministerului Sanatatii verificarea, validarea si echivalarea calificarii membrilor sai;
b) participa la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare si echivalare a diplomelor, specialitatilor, competentelor si gradelor profesionale;
c) supravegheaza, la cerere, desfasurarea licitatiilor si a altor modalitati de privatizare a unitatilor medico-dentare publice.

Art. 64
Prin Departamentul avizari-acreditari de la nivelul colegiilor teritoriale se realizeaza urmatoarele atributii:
a) eliberarea avizelor de infiintare si functionare a cabinetelor medico-dentare;
b) tinerea evidentei medicilor dentisti cu drept de libera practica, a cabinetelor si unitatilor medico-dentare din unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
c) analizarea si publicarea competentelor unitatilor medicodentare private sau de stat din teritoriu, in functie de specialitatea, supraspecializarile si competentele medicului dentist titular;
d) controlarea si avizarea conditiile tehnice si de dotare ale cabinetelor si unitatilor medico-dentare;

Art. 65
Comisia pentru probleme socioeconomice, financiar-contabila si administrativ are urmatoarele atributii:
a) gestioneaza patrimoniul si pastreaza evidenta financiarcontabila;
b) centralizeaza cotizatiile si celelalte venituri ale Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
c) asigura activitatea administrativa;
d) fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
e) fundamenteaza si propune Biroului executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania necesarul de personal de executie;
f) controleaza bilanturile anuale ale colegiilor teritoriale.

Art. 66
Departamentul socio-economic are urmatoarele atributii:
a) acorda ajutoare membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sau membrilor familiilor acestora, cu acordul Consiliului national;
b) propune grila de indemnizatii si indemnizatiile de sedinta pentru membrii birourilor, Consiliului national si pentru cenzori;
c) prin intermediul comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti participa la elaborarea si avizarea regulamentelor de ordine interioara, organizeaza si incurajeaza activitatile culturale artistice si sportiv turistice ale membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si familiilor lor, dezvolta si gospodareste baza proprie de sport si contribuie la protejarea membrilor colegiului prin acordarea, in limita bugetului aprobat, de ajutoare materiale membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si familiilor lor.

Sectiunea 4 - Personalul


Art. 67
In limita numarului de posturi aprobat de catre Consiliul national si a schemei de organizare si functionare, Biroul executiv national, in functie de necesitatile concrete si de nota de fundamentare a Comisiei pentru probleme socio-economice, financiar-contabila si administrativ, poate angaja personal de specialitate, tehnic si administrativ.

Art. 68
Pentru lucrari de specialitate care nu presupun o activitate continua sau pentru consultatii de specialitate in anumite domenii, Biroul executiv national poate contracta servicii platite pe lucrare, tema sau proiect cu specialisti in domeniu.

Art. 69
(1) Contractul de munca al persoanei care exercita o functie de conducere in biroul executiv al consiliului judetean, respectiv al Consiliului Bucuresti si in Consiliul national se suspenda, la cererea persoanei in cauza, pe perioada pe care exercita functia respectiva, cu mentinerea functiei respective.
(2) Persoana aflata in situatia prevazuta la alin. (1) beneficiaza de vechime in munca pe durata exercitarii functiei respective.
(3) Remunerarea persoanelor care exercita functii de conducere in Biroul executiv national sau local e stabilita prin vot cu majoritate simpla de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.


Capitolul IV - Organele de conducere la nivel local


Art. 70
(1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este organizat si reprezentat la nivel national si judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti prin colegiile teritoriale.
(2) Colegiile teritoriale au personalitate juridica, patrimoniu si buget proprii, precum si autonomie functionala, organizatorica si financiara, in conditiile legii. Sediul colegiului teritorial este in resedinta de judet, respectiv municipiul Bucuresti.

Art. 71
Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, sunt adunarea generala, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si biroul consiliului.

Art. 72
(1) Adunarea generala a colegiilor teritoriale este alcatuita din medicii dentisti inscrisi in colegiul teritorial respectiv.
(2) Adunarea generala a colegiilor teritoriale are urmatoarele atributii:
a) aproba planul de activitate al consiliului;
b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
c) alege membrii consiliului;
d) alege membrii comisiei de cenzori a colegiului teritorial sau, dupa caz, aproba cenzorul extern propus de colegiul teritorial;
e) alege reprezentantii colegiului teritorial in Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(3) Adunarea generala a colegiului teritorial se intruneste anual, in primul trimestru al anului, sau, in mod extraordinar, ori de cate ori este nevoie.

Art. 73
(1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti este format din:
a) 7 membri pentru un numar de pana la 100 medici dentisti inscrisi;
b) 11 membri pentru 101-300 de medici dentisti inscrisi;
c) 15 membri pentru 301-500 de medici dentisti inscrisi;
d) 29 de membri pentru 501-1.000 de medici dentisti inscrisi;
e) 49 de membri pentru colegiile cu peste 1.000 de medici dentisti inscrisi.
(2) Proportional cu numarul de membri ai consiliului se vor alege 3-9 membri supleanti.

Art. 74
(1) Consiliul colegiului teritorial judetean va alege dintre membrii sai un birou executiv format din presedinte, 2 vicepresedinti, un secretar si un trezorier, alesi pentru un mandat de 4 ani.
(2) Membrii organelor de conducere de la nivel teritorial se aleg prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani.

Art. 75
Alegerea organelor de conducere de la nivel judetean sau national se face conform titlului XIII din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Regulamentului electoral aprobat de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

Art. 76
(1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti se intruneste la convocarea presedintelui, in sedinte ordinare, la interval de doua luni. In mod exceptional, la solicitarea a 2/3 din numarul membrilor sai, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti poate fi convocat in sedinte extraordinare. Intre sedinte, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti este condus de biroul executiv, care asigura activitatea permanenta a acestuia.
(2) Deciziile consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti se adopta in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai, cu votul favorabil a jumatate plus unu din numarul celor prezenti.

Art. 77
(1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti si biroul executiv al acestora exercita atributiile date in competenta lor prin prezentul regulament.
(2) In vederea exercitarii atributiilor, consiliul judetean, respectiv consiliul municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea in comisii alese de consiliul local respectiv, pe domenii de activitate sau pe specialitati ale medicinii dentare, in conformitate cu prezentul regulament.

Art. 78
Atributiile si functionarea locala se vor desfasura in baza legii si a prezentului regulament.


Capitolul V - Venituri si cheltuieli


Art. 79
(1) Veniturile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se constituie din:
a) taxa de inscriere;
b) cotizatiile lunare ale membrilor;
c) donatii si sponsorizari de la persoane fizice si juridice;
d) legate;
e) drepturi editoriale;
f) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
g) fonduri rezultate din manifestarile culturale si stiintifice;
h) alte surse.
(2) Taxele pentru serviciile prestate membrilor colegiului vor fi stabilite de catre Consiliul national, respectiv consiliul judetean sau cel al municipiului Bucuresti.

Art. 80
Taxa de inscriere in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este de 10% din salariul minim pe economie.

Art. 81
(1) Cotizatiile datorate si neplatite la termen de catre membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania determina plata unor penalitati echivalente cu cele datorate de contribuabili pentru restantele catre bugetul de stat.
(2) Aceeasi penalitate se aplica si colegiilor teritoriale care nu vireaza trimestrial catre organele nationale partea de cotizatie stabilita de catre Consiliul national.

Art. 82
(1) Neplata cotizatiei datorate Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pe o perioada de 6 luni si dupa atentionarea scrisa din partea consiliului local se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de libera practica pana la plata cotizatiei datorate si a penalitatilor aferente.
(2) Sanctiunea se aplica de catre comisia de disciplina, la sesizarea comisiei financiar-contabile a colegiului teritorial.

Art. 83
Pentru eliberarea avizului de infiintarea a cabinetului medico-dentar individual sau a formelor asociative ori pentru avizarea functionarii unitatilor medico-dentare cu personalitate juridica, Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania stabileste taxa unica pe tara ce se va incasa de catre colegiile teritoriale. Taxa pentru eliberarea certificatului de membru se stabileste si se incaseaza de catre Consiliul national si consiliile locale in procentul stabilit de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

Art. 84
(1) Partea din cotizatie care trebuie varsata de colegiile judetene, respectiv de cel al municipiului Bucuresti catre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este de 20% din cotizatiile datorate lunar de membrii inscrisi in evidenta colegiului respectiv.
(2) Partea din cotizatie aferenta functionarii Colegiului national se vireaza pana cel tarziu la sfarsitul lunii urmatoare aceleia pentru care a fost perceputa cotizatia.

Art. 85
(1) Partea de cotizatie datorata de colegiile judetene, respectiv cel al municipiului Bucuresti catre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania nefiind venit al colegiile teritoriale se vireaza catre acesta inaintea oricaror alte plati.
(2) Obligatia urmaririi si efectuarii varsarii cotei aferente Colegiului Medicilor Dentisti din Romania revine presedintelui consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti.

Art. 86
Fondurile banesti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administratie (salarizare, plata personal, procurare mijloace fixe sau de inventar etc.), finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor, intrajutorarea medicilor dentisti cu venituri mici si a familiilor lor, alte cheltuieli aprobate de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, iar la nivel local, de catre consiliile judetene, respectiv cel al municipiului Bucuresti.

Art. 87
(1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, la nivel central si local, va avea cont bancar.
(2) Dreptul de semnatura in banca apartine presedintelui Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Acesta poate imputernici si o alta persoana cu dreptul de semnatura in banca.
(3) Dispozitiile alineatului precedent se aplica si colegiilor judetene, respectiv celui al municipiului Bucuresti.

Art. 88
(1) Presedintii consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti vor trimite pana la sfarsitul lunii martie a anului in curs copii de pe proiectul de buget pentru anul respectiv, aprobat de catre consiliul judetean, respectiv cel al municipiului Bucuresti, si copii de pe bilantul si contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli ale anului anterior.
(2) Copiile vor fi certificate, pentru conformitate cu originalul, de catre presedintele consiliului judetean, respectiv cel al municipiului Bucuresti.

Art. 89
Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania care pierd calitatea de membru nu au niciun drept sa revendice vreo parte din patrimoniul sau veniturile colegiului si nici pe acela de a ridica pretentii asupra taxelor de inscriere, cotizatiilor sau altor eventuale contributii banesti sau materiale realizate catre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania pana la data incetarii calitatii de membru.


Capitolul VI - Sanctiuni si proceduri disciplinare


Sectiunea 1 - Abaterile disciplinare


Art. 90
Constituie abatere disciplinara fapta savarsita cu vinovatie prin care se incalca juramantul depus, legile profesiei, Codul deontologic al medicului dentist, titlul XIII din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prevederile prezentului regulament.

Art. 91
Raspunderea disciplinara a medicului nu exclude raspunderea civila, penala, administrativa sau materiala a acestuia.

Art. 92
(1) Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) interdictia de a exercita profesia ori anumite activitati medico-dentare pe o perioada de la o luna la 6 luni;
e) retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) La sanctiunile prevazute la alin. (1) se poate prevedea, dupa caz, obligarea celui sanctionat la efectuarea unor cursuri de perfectionare sau de educatie medico-dentara ori a altor forme de pregatire profesionala.

Art. 93
Retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania opereaza de drept pe durata stabilita prin hotarare definitiva de instantele judecatoresti cu privire la interzicerea exercitarii profesiei.

Art. 94
(1) Actiunea disciplinara poate fi pornita in termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii faptei sau de la data cunoasterii consecintelor prejudiciabile.
(2) Sanctiunile prevazute la art. 92 alin. (1) lit. a) - c) se radiaza in termen de 6 luni de la data executarii lor, iar cea prevazuta la art. 92 alin. (1) lit. d), in termen de un an de la data expirarii perioadei de interdictie.
(3) In cazul aplicarii sanctiunii prevazute la art. 92 alin. (1) lit. e), medicul dentist poate face o noua cerere de redobandire a calitatii de membru al colegiului dupa un an de la data aplicarii sanctiunii de catre comisiile de disciplina. Redobandirea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se face in conditiile prezentului regulament si Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In situatia in care prin decizia comisiei de disciplina au fost dispuse si masurile prevazute la art. 92 alin. (2), radierea sanctiunii se va face numai dupa prezentarea dovezii ducerii la indeplinire a masurii dispuse de comisia de disciplina.

Art. 95
Repetarea unei abateri disciplinare pana la radierea sanctiunii aplicate constituie o circumstanta agravanta, care va fi avuta in vedere la aplicarea noii sanctiuni.

Art. 96
(1) Decizia pronuntata se comunica medicului dentist sanctionat si Biroului executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Deciziile privind aplicarea sanctiunilor care se soldeaza cu suspendarea sau interzicerea exercitarii profesiei se comunica si Ministerului Sanatatii Publice si, respectiv, angajatorului.
(3) Persoana fizica/juridica care a facut sesizarea va fi informata cu privire la solutionarea cauzei de catre comisia de disciplina.

Art. 97
Consiliile locale si Consiliul national, pentru sanctiunile aplicate de catre acestea, sunt obligate sa tina evidenta sanctiunilor aplicate fiecarui membru si sa comunice situatia disciplinara la cererea organismelor profesiei.

Art. 98
(1) La nivelul fiecarui colegiu judetean se va organiza si va functiona o comisie de disciplina alcatuita din 5 pana la 7 membri, propusi de biroul executiv local si votati de consiliul judetean.
(2) La nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se va organiza si va functiona Comisia superioara de disciplina, alcatuita din 7 membri propusi de Biroul executiv national si votati de Consiliul national.
(3) Membrii Comisiei superioare de disciplina trebuie sa aiba o vechime de peste 7 ani in profesie.
(4) Mandatul comisiilor de disciplina este de 4 ani.

Art. 99
Unul dintre membrii comisiilor superioare de disciplina este desemnat de autoritatile de sanatate publica, la nivel teritorial, si de catre Ministerul Sanatatii Publice, la nivelul Comisiei superioare de disciplina.

Art. 100
Calitatea de membru al comisiilor de disciplina inceteaza prin deces, demisie, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania ori prin numirea unui alt reprezentant, in cazul membrilor desemnati de catre Ministerul Sanatatii Publice sau de autoritatile de sanatate publica.

Art. 101
(1) Decizia de sanctionare pronuntata de comisia de disciplina de la nivelul colegiului teritorial poate fi contestata de medicul dentist sanctionat in termen de 15 zile de la comunicare.
(2) Impotriva deciziei Comisiei superioare de disciplina, in termen de 15 zile de la comunicare, medicul dentist sanctionat poate formula o actiune in anulare la sectia de contencios administrativ a tribunalului in raza caruia isi desfasoara activitatea.

Art. 102
Unitatile sanitare sau cele de medicina legala au obligatia de a pune la dispozitie comisiilor de disciplina sau persoanelor desemnate cu investigarea abaterilor disciplinare documentele medicale solicitate, precum si orice alte date si informatii necesare solutionarii cauzei.

Art. 103
Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinara se face in temeiul cadrului legal, al prezentului regulament, al Codului de deontologie medico-dentara, asigurandu-se o inalta moralitate profesionala in randurile corpului medical.

Art. 104
Excluderea unui membru din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania implica pierderea dreptului de exercitare a profesiei de medic dentist. Ca urmare a acestei masuri, membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania vor inceta orice relatii profesionale cu persoana in cauza, masura urmand a fi facuta publica.

Sectiunea 2 - Reguli procedurale


Art. 105
(1) Plangerea, sesizarea impotriva unui medic dentist se adreseaza colegiului local al carui membru este medicul dentist. Aceasta va fi inregistrata numai daca contine elemente de identificare (nume, prenume, loc de munca) ale medicului dentist impotriva caruia se face reclamatia, precum si numele, prenumele, adresa si semnatura in original ale petentului.
(2) Plangerea se va depune personal sau poate fi trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Nu se vor inregistra plangerile trimise prin fax, e-mail.

Art. 106
(1) Plangerea va fi inaintata biroului consiliului local, care dupa o prima analiza va hotari:
a) respingerea plangerii ca vadit nefondata;
b) declansarea procedurii disciplinare.
(2) Plangerea impreuna cu decizia biroului consiliului local de incepere a anchetei disciplinare se inainteaza comisiei de disciplina.

Art. 107
Biroul consiliului se poate sesiza si dispune inceperea anchetei disciplinare si din oficiu, autosesizandu-se.

Art. 108
(1) Anchetarea abaterii disciplinare se face cu impartialitate.
(2) Cercetarile se efectueaza dupa incunostintarea medicului dentist cu privire la obiectul anchetei disciplinare, prin luarea la cunostinta de continutul plangerii ori al sesizarii si dupa convocarea in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, a medicului dentist cercetat, trimisa la sediul profesional al acestuia ori la domiciliu.
(3) Medicul dentist cercetat va da explicatii scrise. Refuzul de a da curs convocarii in fata comisiei nu impiedica desfasurarea anchetei.
(4) Cu cel putin 7 zile inaintea datei fixate pentru convocare, medicul poate stabili de comun acord cu comisia o alta data pentru convocarea sa.

Art. 109
(1) Ancheta disciplinara va fi efectuata direct de catre comisia de disciplina sau prin intermediul unui referent imputernicit dintre membrii comisiei sau de un alt medic dentist in specialitatea medicului in cauza.
(2) Fata de natura cauzei, comisia de disciplina poate consulta o comisie de specialitate formata din 3 personalitati in domeniu propuse de catre Comisia profesional-stiintifica si invatamant si acceptate de cel acuzat.
(3) Persoana care a facut sesizarea va fi audiata si examinata in cauza respectiva.
(4) Refuzul petentului de a se prezenta la audierea stabilita de comisie duce la suspendarea cauzei. Suspendarea cauzei disciplinare va fi comunicata si petentului.

Art. 110
(1) In cursul cercetarilor comisia sau referentul numit va lua declaratii persoanei care a facut plangerea, precum si oricaror alte persoane ale caror declaratii pot elucida cazul, va face verificari de inscrisuri si copii ale documentelor ce au legatura cu cauza si va culege informatiile necesare.
(2) In realizarea atributiilor sale referentul poate lua declaratii scrise.

Art. 111
Referentul, daca a fost numit, va realiza toate masurile stabilite de catre comisie in procesul-verbal din sedinta, dupa care va intocmi un referat scris cuprinzand cele constatate, insotit, daca e cazul, de documente justificative, si il va depune la comisie.

Art. 112
Dupa ascultarea medicului impotriva caruia s-a pornit actiunea disciplinara, eventual a martorilor si a persoanei care a facut plangerea, comisia de disciplina stabileste printr-o decizie una dintre urmatoarele solutii:
a) stinge actiunea disciplinara daca fapta nu constituie abatere disciplinara;
b) aplica una dintre sanctiunile prevazute de lege.

Art. 113
Decizia adoptata in solutionarea cauzei va trebui sa cuprinda:
a) numarul deciziei si data pronuntarii;
b) componenta completului de judecata;
c) descrierea pe scurt a faptei;
d) prezentarea masurilor de cercetare a faptei (declaratiile partilor, martorii care au fost audiati, inscrisurile, documentele cercetate si retinute in solutionarea cauzei etc.);
e) solutia pronuntata;
f) temeiul legal al adoptarii ei;
g) termenul de contestare si instanta competenta;
h) semnatura presedintelui comisiei si stampila colegiului local;

Art. 114
(1) Contestatia se depune la comisia de disciplina, care, in termen de 3 zile, este obligata ca, impreuna cu dosarul cauzei, sa o trimita Comisiei superioare de disciplina.
(2) Contestatia este suspensiva de executare.
(3) Sunt nule contestatiile depuse direct la Comisia superioara de disciplina.


Capitolul VII - Solutionarea litigiilor dintre membri


Art. 115
(1) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt obligati ca atunci cand se gasesc intr-o situatie conflictuala, litigioasa, legata de exercitarea profesiei, cu alt membru al colegiului, inainte de a apela la instantele de judecata, la mass-media sau la interventia altor autoritati, sa apeleze la medierea comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial.
(2) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) constituie abatere disciplinara.

Art. 116
Comisia va convoca partile in litigiu si, pe baza probelor administrate de catre parti, va incerca solutionarea amiabila a litigiului.

Art. 117
La terminarea procedurilor de impacare a partilor, comisia va incheia un proces-verbal in care va consemna situatia de fapt, pozitiile partilor, probele administrate si rezultatul final. Procesul-verbal va fi semnat de catre membrii comisiei si de catre parti.


Capitolul VIII - Alegerea membrilor consiliilor locale, a membrilor comisiei de cenzori locale sau centrale, a reprezentantilor in Adunarea generala nationala, precum si a membrilor birourilor executive national sau locale


Sectiunea 1 - Alegerea reprezentantilor


Art. 118
Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pot fi alesi in structurile locale si/sau nationale pentru maximum doua mandate, care pot fi si consecutive.

Art. 119
Un mandat are durata de 4 ani.

Art. 120
Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar, atat de la nivel teritorial, cat si central, sunt incompatibile cu situatiile prevazute de titlul XIII din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu calitatea de angajat al Casei Nationale de Asigurari Sociale de Sanatate ori al caselor de asigurari sociale de sanatate judetene.

Art. 121
(1) Membrii in toate functiile de conducere se aleg prin vot secret si liber exprimat de catre membrii adunarilor generale teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, respectiv ai Adunarii generale nationale.
(2) Reprezentantii judetelor, respectiv cei ai municipiului Bucuresti in Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se aleg de catre biroul executiv al colegiului teritorial respectiv.

Art. 122
Dreptul de vot, precum si dreptul de a fi ales in organele de conducere il au numai medicii dentisti membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania care au platita la zi cotizatia, in conditiile legii.

Art. 123
(1) Dreptul de a alege si de a fi ales se poate exercita numai in cadrul colegiului al carui membru este medicul respectiv.
(2) Dovada calitatii de membru al colegiului local se va face, acolo unde alegatorul nu se gaseste pe lista alegatorilor, cu ultima chitanta a platii cotizatiei.

Art. 124
In vederea organizarii si desfasurarii alegerilor se vor organiza comisii electorale locale de catre fiecare colegiu teritorial, respectiv o comisie electorala centrala organizata de catre Biroul executiv al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si aprobata de Consiliul national.

Art. 125
Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania in legislatura pentru care se organizeaza alegerile. Inaintea alegerii in aceasta functie ei se vor angaja in scris sa nu candideze la o functie electiva in legislatura pentru care se organizeaza respectivele alegeri.

Art. 126
(1) Alegerile se vor desfasura in baza unui regulament electoral realizat si aprobat de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Regulamentul electoral se va distribui in teritoriu cu doua luni inainte de data alegerilor.

Sectiunea 2 - Incetarea calitatii de reprezentant sau membru in organele de conducere


Art. 127
(1) Incetarea calitatii de membru al organelor de conducere sau reprezentant in organele de conducere intervine in urmatoarele situatii:
a) demisie personala;
b) incompatibilitate aparuta ulterior alegerii;
c) deces;
d) pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
e) revocare;
f) imposibilitatea exercitarii calitatii.
(2) Locul ramas vacant din cadrul Adunarii generale nationale ori consiliului local va fi ocupat de catre primul membru supleant.
(3) In cazul Biroului executiv si al biroului consiliului se organizeaza noi alegeri pentru locul vacant.

Art. 128
(1) Revocarea din functie sau din calitatea de reprezentant in organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, atat la nivel national, cat si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se face cu majoritate simpla a forului care l-a ales pe cel in cauza.
(2) Revocarea se poate face in cazul incalcarilor grave ale legii, ale prezentului regulament sau ale Codului de deontologie a medicului dentist.

Art. 129
(1) Membrii Consiliului national sau ai consiliilor colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, care lipsesc nemotivat la 3 sedinte intr-un an sunt revocati de drept.
(2) Constatarea revocarii se face prin decizie a presedintelui Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.


Capitolul IX - Dispozitii finale si tranzitorii


Art. 130
Medicii pensionari au dreptul sa lucreze in continuare, cu avizul colegiilor medicilor dentisti judetene, conform titlului XIII din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 131
Completarea sau modificarea prezentului regulament se va face de catre Adunarea generala nationala, la propunerea Consiliului national.

Art. 132
Consiliile colegiilor teritoriale vor aduce la cunostinta tuturor membrilor prezentul regulament.

Art. 133
Prezentul regulament va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Poate fi de interes si:
Codul deontologic al medicului dentist. Decizia nr. 15/2010
Decizie nr. 36/2009 privind stabilirea formei, dimensiunilor si a continutului firmei cabinetelor medico-dentare
OUG nr. 88/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Lege nr. 269/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania
HG nr. 970/2004, hotarare privind regimul calificarilor in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa, dobandite in afara granitelor Romaniei
Decizie privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti, decizie nr. 11/2007
Regulament de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, 2007
Decizie nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
Raporturile juridice dintre profesionistii-comercianti
Angheni Smaranda

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
52 useri online

Useri autentificati: