DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali din 2007Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 17/10/2007
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Camera Consultantilor Fiscali, avand sigla "CCF", este organizatie profesionala de utilitate publica, persoana juridica fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, si functioneaza in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2007, denumita in continuare ordonanta.

Art. 2
Camera Consultantilor Fiscali, denumita in continuare Camera, asigura accesul la profesia de consultant fiscal, organizeaza, coordoneaza, autorizeaza activitatea de consultanta fiscala in Romania si apara interesele legitime ale membrilor sai.


Capitolul II - Membrii Camerei


Art. 3
Pot avea calitatea de membru al Camerei:
a) persoanele fizice care s-au inregistrat in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala si carora li s-a eliberat carnetul profesional;
b) societatile comerciale care s-au inregistrat in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala si care au obtinut autorizatia de functionare;
c) orice persoana provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care este autorizata sa isi desfasoare activitatea profesionala de consultant fiscal intr-un stat membru, in conditiile ordonantei si ale prezentului regulament.

Art. 4
(1) Membrii Camerei pot fi activi sau inactivi.
(2) Membrii activi sunt persoanele fizice care au calitatea de consultant fiscal ca urmare a promovarii unui examen si sunt inregistrati la Camera, precum si persoanele juridice care desfasoara activitatea de consultanta fiscala si sunt autorizate de Camera.
(3) Consultantii fiscali care desfasoara orice activitate incompatibila conform prezentului regulament si legilor speciale, fiind considerati membri inactivi, sunt obligati sa solicite in scris trecerea in aceasta categorie, iar revenirea la statutul de membru activ se face la cerere.
(4) Persoanele juridice care au suspendata activitatea la registrul comertului sunt membri inactivi. Reluarea activitatii declarata la registrul comertului va fi comunicata si Camerei, in vederea trecerii in categoria membrilor activi.

Art. 5
(1) Persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, pentru a deveni membri ai Camerei, vor solicita, in termen de 60 de zile de la data comunicarii rezultatului examenului, inregistrarea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:
a) cererea-tip de inscriere, prevazuta in anexa nr. 1;
b) actul de identitate, in copie (numai daca au intervenit modificari fata de datele initiale din dosarul de inscriere la examen);
c) documentul de plata a taxei de inscriere in evidenta Camerei, in copie;
d) doua fotografii de 2/3 cm.
(2) Dosarul se inregistreaza la Directia de servicii pentru membri, care verifica indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (1), precum si promovabilitatea, pe baza listelor cu candidatii admisi transmise de Directia de invatamant, efectueaza inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala si elibereaza carnetul profesional, prevazut in anexa nr. 5, si parafa.
(3) Parafa de membru al Camerei va avea urmatoarele inscrisuri: - "Consultant fiscal"; - numele si prenumele, numarul si anul inregistrarii in Registrul de evidenta al Camerei.
(4) Pierderea, furtul sau distrugerea carnetului ori parafei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
(5) In caz de respingere a cererii se comunica persoanei o decizie motivata care poate fi atacata la instanta judecatoreasca potrivit dreptului comun.

Art. 6
(1) Persoana provenita dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care doreste sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania, este obligata sa obtina autorizarea Camerei pe baza unei evaluari.
(2) In cazul in care in urma evaluarii persoana provenita dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European obtine calitatea de consultant fiscal in Romania, pentru a deveni membru al Camerei, va solicita, in termen de 60 de zile de la data comunicarii rezultatului, inregistrarea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:
a) cererea-tip de inscriere, prevazuta in anexa nr. 2;
b) actul de identitate, in copie;
c) documentul de plata a taxei de inscriere in evidenta Camerei, in copie;
d) actul prin care se atesta calitatea de consultant fiscal in statul membru de origine;
e) declaratie notariala pe propria raspundere ca nu a suferit condamnari penale;
f) doua fotografii de 2/3 cm.
(3) In caz de respingere a cererii se comunica persoanei o decizie motivata care poate fi atacata la instanta judecatoreasca potrivit dreptului comun.

Art. 7
(1) Societatile comerciale de consultanta fiscala infiintate conform ordonantei, la solicitarea autorizatiei de functionare, vor depune un dosar cu urmatoarele documente:
a) cererea-tip de inscriere, prevazuta in anexa nr. 3, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice;
b) certificatul de inmatriculare la registrul comertului, in copie;
c) actul constitutiv, in copie;
d) certificatul constatator eliberat de registrul comertului, care sa contina date referitoare la numele, prenumele si domiciliul asociatilor/actionarilor, directorilor si administratorilor/membrilor consiliilor de administratie, precum si obiectul de activitate;
e) certificatul de cazier fiscal;
f) documentul de plata a taxei de autorizare, in copie.
(2) Dosarul se inregistreaza la Directia de servicii pentru membri, care verifica indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (1) si face propuneri de aprobare sau respingere motivata, dupa caz, Biroului permanent. Pentru cazurile aprobate se efectueaza inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala si se elibereaza autorizatia, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
(3) In situatia in care cererea nu este aprobata, Directia de servicii pentru membri comunica in scris decizia motivata a Biroului permanent.
(4) In caz de respingere a cererii se comunica persoanei o decizie motivata care poate fi atacata la instanta judecatoreasca potrivit dreptului comun.


Capitolul III - Drepturile si obligatiile membrilor Camerei


Art. 8
(1) Membrii Camerei au, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa exercite activitatile specifice profesiei in conformitate cu prevederile ordonantei si ale prezentului regulament;
b) dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere ale Camerei;
c) dreptul de vot in Conferinta nationala;
d) dreptul de a solicita sprijin in litigiile privind etica si practica profesionala nascute intre consultantii fiscali si terte parti;
e) dreptul de a contesta sanctiunile primite.
(2) Membrii Camerei au, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa participe activ la realizarea scopului si obiectivelor Camerei;
b) sa participe la cursurile de pregatire profesionala;
c) sa declare cu exactitate veniturile realizate si sa respecte termenele de depunere a declaratiilor;
d) sa achite la termen cotizatiile si taxele profesionale aferente;
e) sa respecte hotararile Conferintei nationale si ale Consiliului superior;
f) sa nu devina membri ai unei alte asociatii profesionale din Romania ale carei scop si obiect sunt identice cu cele ale Camerei;
g) sa nu aduca atingere reputatiei si intereselor corpului profesional al consultantilor fiscali si sa ia pozitie fata de orice atingere adusa reputatiei si intereselor corpului profesional al consultantilor fiscali;
h) sa pastreze secretul profesional care vizeaza toate informatiile si datele de orice tip, in orice forma si pe orice suport, puse la dispozitie de client, documentatia intocmita de consultant, sa le gestioneze si sa le arhiveze corespunzator la sediul profesional.

Art. 9
(1) Membrii sunt obligati sa comunice Camerei, in scris, in termen de pana la 30 de zile, producerea unor evenimente in activitatea acestora, mentionand toate informatiile corespunzatoare, dupa cum urmeaza:
a) aplicarea unor sanctiuni pe linie profesionala de catre o autoritate sau un alt organism profesional al carui membru este persoana in cauza;
b) orice condamnare penala definitiva pronuntata de instanta competenta;
c) existenta unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile prin care i se interzice consultantului fiscal exercitarea functiei de administrator al unei societati comerciale sau, in general, exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societati comerciale;
d) orice alte informatii pentru evaluarea reputatiei profesionale si etice a consultantului fiscal;
e) daca se afla in procedura de insolventa sau lichidare;
f) existenta unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile prin care i se interzice reprezentantului legal al societatii comerciale de consultanta fiscala exercitarea functiei de administrator sau exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societati;
g) orice alte date care se refera la calitatea de membru al Camerei (schimbari de nume, denumire, adresa, sediu social, modificari in structura actionariatului).
(2) Odata cu comunicarea inaintata Camerei vor fi depuse si actele prin care se dovedesc situatiile prevazute la alin. (1), in copie.

Art. 10
(1) Orice membru care a renuntat la calitatea de membru al Camerei poate solicita redobandirea acesteia, respectand conditiile prevazute de ordonanta si de prezentul regulament, cu plata cotizatiei corespunzatoare perioadei in care nu a avut calitatea de membru si a taxei de inscriere.
(2) In cazul in care a trecut o perioada mai mare de 5 ani de la data renuntarii la calitatea de membru al Camerei, persoana in cauza va sustine examen pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal in conditiile legii.
(3) Persoanele carora le-a fost retrasa calitatea de membru al Camerei pot redobandi aceasta calitate, o singura data, pe baza unui examen pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal in conditiile legii, dupa o perioada de 3 ani de la data retragerii calitatii.

Art. 11
In fata organelor de conducere ale Camerei, problemele, interesele si propunerile societatilor comerciale de consultanta fiscala pot fi sustinute de administratorii acestor societati sau de alte persoane imputernicite de societate, care au calitatea de membri ai Camerei si care au drepturile prevazute de ordonanta si de prezentul regulament.


Capitolul IV - Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala


Art. 12
(1) Membrii Camerei vor fi inscrisi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala ca membri activi sau inactivi, structurat in plan administrativ-teritorial. Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, fiind actualizat anual cu modificarile intervenite. De asemenea va fi publicat si pe site-ul Camerei, fiind actualizat ori de cate ori este nevoie.
(2) In Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala, inregistrarea membrilor se va face in ordine alfabetica, cu mentionarea urmatoarelor date: 1. pentru persoanele fizice:
a) numele si prenumele;
b) numarul carnetului profesional;
c) localitatea de domiciliu;
d) alte date de identificare a persoanei; 2. pentru societatile comerciale de consultanta fiscala:
a) denumirea si sediul social;
b) numele si prenumele, numarul carnetului profesional si localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectueaza consultanta fiscala in numele societatii comerciale de consultanta fiscala;
c) numele si prenumele asociatilor/actionarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;
d) alte date de identificare.
(3) Membrii Camerei sunt obligati sa anunte orice modificare a datelor inscrise in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala, in termen de 30 de zile.
(4) Consultantii fiscali vor depune o declaratie pe propria raspundere pentru a fi inregistrati la sectiunea "persoane inactive" din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala.
(5) Inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala, prevazuta la alin. (1), confera dreptul exercitarii profesiei pe intregul teritoriu al Romaniei.
(6) Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala este format din doua capitole:
a) capitolul I - Consultantii fiscali persoane fizice, activi si inactivi;
b) capitolul II - Societatile comerciale de consultanta fiscala, active si inactive.
(7) Modelul Registrului consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala este prevazut in anexa nr. 6.
(8) Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala se conduce informatizat.
(9) Arhivarea dosarelor consultantilor fiscali si ale societatilor comerciale de consultanta fiscala se face de catre Directia de servicii pentru membri, iar gestiunea acestora se conduce informatizat.


Capitolul V - Atributiile Camerei


Art. 13
(1) In baza prevederilor art. 11 din ordonanta, Camera are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza activitatea de consultanta fiscala;
b) organizeaza examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal;
c) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare;
d) elaboreaza norme si proceduri privind activitatea de consultanta fiscala;
e) elaboreaza norme privind auditul de calitate pentru expertizele fiscale;
f) elaboreaza norme pentru control, in vederea constatarii contraventiilor si aplicarii sanctiunilor;
g) elaboreaza si aproba normele privind pregatirea si perfectionarea consultantilor fiscali;
h) elaboreaza programul de pregatire si perfectionare continua a membrilor Camerei si asigura materialele pentru pregatirea profesionala si informarea periodica a acestora;
i) elaboreaza si aproba Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;
j) autorizeaza exercitarea activitatii de consultanta fiscala;
k) reprezinta profesia de consultant fiscal din Romania in cadrul institutiilor si organizatiilor profesionale internationale; l) tine Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala; m) apara interesele profesionale ale tuturor membrilor Camerei; n) ofera sprijin si asistenta membrilor Camerei in problemele profesionale; o) controleaza calitatea activitatii de consultanta fiscala; p) mediaza intre membrii Camerei, la cerere, in caz de diferende; q) stabileste masuri disciplinare; r) editeaza publicatii de specialitate; s) elaboreaza propuneri privind actualizarea legislatiei, precum si a normelor de consultanta fiscala, in concordanta cu reglementarile organizatiilor profesionale internationale; t) colaboreaza cu institutii si asociatii profesionale de profil din tara si din strainatate; u) exercita alte atributii prevazute de ordonanta sau de prezentul regulament.
(2) Camera poate infiinta unitati teritoriale fara personalitate juridica in tara si reprezentante in strainatate.

Art. 14
(1) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta nationala, Consiliul superior al Camerei si Biroul permanent, denumite in continuare Conferinta, Consiliul superior si Biroul permanent.
(2) Consiliul superior este ales de Conferinta.
(3) Consiliul superior alege dintre membrii sai Biroul permanent, respectiv persoanele care indeplinesc functiile de conducere in cadrul acestuia.

Art. 15
(1) Conferinta este formata din toti consultantii fiscali inscrisi in evidenta Camerei, cu drept de vot.
(2) Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultantii fiscali care si-au indeplinit obligatiile fata de Camera, la termenele stabilite prin hotararile acesteia.
(3) Nu au drept de vot membrii Camerei suspendati ca urmare a aplicarii unor masuri disciplinare.
(4) Conferinta este ordinara sau extraordinara.

Art. 16
Conferinta ordinara se intruneste anual, la convocarea Consiliului superior, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar precedent.

Art. 17
Conferinta ordinara are urmatoarele atributii principale:
a) dezbaterea si aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului superior;
b) dezbaterea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale ale Camerei;
c) dezbaterea si aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari privind gestiunea financiara;
d) aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat;
e) stabilirea nivelului cotizatiilor profesionale anuale datorate de membrii Camerei;
f) aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;
g) alegerea si eliberarea/revocarea membrilor Consiliului superior;
h) alegerea si eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari;
i) alegerea si eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de apel;
j) exercitarea altor atributii prevazute de lege sau de prezentul regulament.

Art. 18
(1) Pentru validitatea deliberarilor Conferintei ordinare este necesara prezenta majoritatii simple a membrilor cu drept de vot, iar hotararile trebuie sa fie adoptate cu votul majoritatii simple a celor prezenti.
(2) In cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), Conferinta intrunita la a doua convocare poate sa hotarasca asupra problemelor de pe ordinea de zi, indiferent de numarul membrilor prezenti, cu votul majoritatii simple a acestora.

Art. 19
(1) Conferinta extraordinara poate fi convocata la cererea Biroului permanent sau la cererea a cel putin doua treimi din numarul membrilor Consiliului superior ori la cererea unei cincimi din numarul membrilor Camerei cu drept de vot, care adreseaza cererea secretarului general, specificand problemele propuse a fi dezbatute in cadrul Conferintei extraordinare.
(2) Conferinta extraordinara va fi convocata si pentru completarea locurilor de membri in cadrul organelor alese, ramase vacante ca urmare a retragerii, demisiilor, excluderii sau decesului a mai mult de o treime din numarul locurilor prevazute in prezentul regulament.
(3) Conferinta extraordinara poate adopta hotarari cu privire la problemele dezbatute conform ordinii de zi pentru care a fost convocata.

Art. 20
(1) Pentru validitatea deliberarilor Conferintei extraordinare este necesara prezenta majoritatii simple a membrilor cu drept de vot ai Camerei, iar hotararile se iau cu votul majoritatii simple a celor prezenti.
(2) In cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), Conferinta intrunita la a doua convocare poate sa hotarasca asupra problemelor de pe ordinea de zi, indiferent de numarul membrilor prezenti, cu votul majoritatii simple a acestora.

Art. 21
(1) Convocarea conferintelor se face cu 30 de zile inainte de data intrunirii. Anuntul privind convocarea se publica in doua cotidiene de circulatie nationala si pe site-ul Camerei si cuprinde locul, data si ora de desfasurare, precum si ordinea de zi. In acelasi anunt se stabilesc locul, data si ora pentru o a doua convocare a Conferintei, in caz de neintrunire a cvorumului statutar.
(2) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei are dreptul la un singur vot.
(3) Membrii Camerei cu drept de vot pot fi reprezentati in Conferinta de alti membri, in baza unei procuri speciale, autentificata de un notar public. Procurile se depun in original la Secretariatul general, inainte de inceperea lucrarilor Conferintei, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal de sedinta. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii alesi si cei care si-au depus candidaturile nu pot reprezenta alti membri.
(4) Lucrarile Conferintei sunt conduse de presedintele Consiliului superior sau de inlocuitorul de drept al acestuia. Presedintele propune un secretariat format din 3 membri, pe care il supune la vot plenului Conferintei. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale pentru desfasurarea Conferintei, se trece la dezbaterea subiectelor inscrise pe ordinea de zi.
(5) Hotararile Conferintei se adopta prin vot deschis.
(6) Alegerea membrilor Consiliului superior, ai Comisiei de auditori statutari si ai Comisiei de apel se face prin vot secret.
(7) Prin procesul-verbal semnat de presedintele si de membrii secretariatului lucrarilor Conferintei se consemneaza indeplinirea formalitatilor referitoare la convocare, data si locul de desfasurare a Conferintei, numarul membrilor prezenti, numarul de voturi valabil exprimate, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea celor care au luat cuvantul, afirmatiile acestora in cadrul sedintei.

Art. 22
(1) Organele de conducere alese ale Camerei sunt: Consiliul superior si Biroul permanent.
(2) Consiliul superior alege dintre membrii sai Biroul permanent, respectiv persoanele care indeplinesc functiile de conducere in cadrul acestuia.

Art. 23
Organizarea si functionarea Camerei sunt asigurate de organele alese, care au functie reprezentativa, de conducere, decizie si control. Aplicarea hotararilor organelor alese ale Camerei se realizeaza de aparatul executiv al acesteia.

Art. 24
Membrii organelor alese care in perioada mandatului devin membri alesi in alte organizatii profesionale sunt obligati sa solicite renuntarea la functie in termen de 5 zile de la data la care au fost alesi.

Art. 25
(1) Membrii Consiliului superior sunt alesi in cadrul Conferintei ordinare pentru o perioada de 5 ani, conform procedurilor prevazute in prezentul regulament, avand posibilitatea de a indeplini cel mult doua mandate. Consiliul superior are in componenta sa 15 membri.
(2) Orice membru cu drept de vot al Camerei poate fi ales in Consiliul superior.
(3) Candidaturile se depun la Secretariatul general cu cel putin 10 zile inainte de data alegerii, pe baza unei cereri, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sa aiba capacitate deplina de exercitiu la data depunerii candidaturii sale;
b) sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani de Camera;
c) sa nu detina o functie eligibila intr-un alt organism profesional.
(4) Consiliul superior are dreptul sa solicite declaratii candidatilor privind respectarea conditiilor de eligibilitate mentionate mai sus. Consiliul superior poate respinge candidatura persoanei care refuza sa faca asemenea declaratii sau care face o declaratie falsa ori incompleta. In cazul in care un candidat a fost ales membru al Consiliului superior, iar declaratiile sale au fost incorecte, Consiliul superior declara alegerea sa ca fiind nula, ceea ce nu afecteaza validitatea alegerii celorlalti candidati, iar locul ramas vacant se ocupa potrivit prevederilor art. 26.

Art. 26
(1) Candidaturile care indeplinesc conditiile legale vor fi anuntate in Conferinta de catre presedinte, pentru fiecare dintre candidati facandu-se o scurta prezentare a activitatii desfasurate anterior.
(2) Votarea se efectueaza pe baza unui buletin de vot, in forma aprobata de Consiliul superior.
(3) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei poate vota dintre candidatii propusi un numar care sa nu depaseasca numarul locurilor eligibile, prin incercuirea numerelor de ordine corespunzatoare numelor candidatilor alesi. In caz contrar, votul se considera nul.
(4) La propunerea presedintelui Consiliului superior, Conferinta alege comisia de votare, care are urmatoarele atributii principale:
a) primirea si distribuirea buletinelor de vot;
b) numararea voturilor exprimate si constatarea voturilor nule;
c) stabilirea candidatilor care au fost alesi;
d) elaborarea unui raport scris catre Conferinta cu privire la rezultatul alegerilor;
e) predarea buletinelor de vot Secretariatului general al Camerei, in vederea sigilarii si pastrarii acestora pe o perioada egala cu cea a mandatului Consiliului superior;
f) alte atributii stabilite de Conferinta.
(5) Sunt declarati alesi candidatii care au intrunit numarul cel mai mare de voturi. In caz de egalitate la ultima pozitie valida, candidatii aflati in aceasta situatie sunt supusi din nou votului Conferintei, urmand a fi declarat ales candidatul care a intrunit numarul cel mai mare de voturi.

Art. 27
(1) La prima sedinta de dupa alegeri membrii Consiliului superior aleg din randul lor, prin vot secret, un presedinte, un prim-vicepresedinte si 5 vicepresedinti, ale caror mandate se incheie, ca si in cazul celorlalti membri ai Consiliului superior, la data urmatoarelor alegeri desfasurate in cadrul Conferintei, daca intre timp nu le inceteaza calitatea de membru al Consiliului superior.
(2) Orice loc vacant de membru al Consiliului superior va fi ocupat de urmatorul candidat in ordinea descrescatoare a numarului de voturi intrunit la Conferinta, conform raportului comisiei de votare, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute la art. 25 alin. (3).
(3) Orice loc vacant de presedinte, prim-vicepresedinte sau de vicepresedinte trebuie ocupat in conditiile prevazute la alin. (1).
(4) Orice membru al Consiliului superior poate comunica in scris, cu 30 de zile inainte, Secretariatului general intentia sa cu privire la retragerea din Consiliul superior, iar de la data demisiei locul sau devine vacant.
(5) Consiliul superior nu poate functiona in conditiile in care s-a vacantat si nu au fost completate, conform alin. (2), o treime din numarul locurilor prevazute in prezentul regulament. Pentru completarea locurilor vacante se convoaca Conferinta extraordinara in vederea alegerilor.

Art. 28
Calitatea de membru al Consiliului superior inceteaza in urmatoarele situatii:
a) pierderea calitatii de membru al Camerei;
b) pierderea capacitatii de exercitiu;
c) interzicerea exercitarii, in conditiile legii, a unor drepturi incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului superior;
d) demisia din aceasta calitate.

Art. 29
Consiliul superior se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau cel putin a unei treimi din numarul membrilor sai. Convocarea sedintelor se face prin Secretariatul general.

Art. 30
(1) Sedintele Consiliului superior pot avea loc in prezenta majoritatii simple a membrilor sai.
(2) In absenta presedintelui sau a prim-vicepresedintelui, sedintele sunt conduse de un vicepresedinte, desemnat de presedinte sau de Biroul permanent.

Art. 31
(1) Hotararile Consiliului superior sunt adoptate cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti.
(2) Fiecare membru al Consiliului superior are dreptul la un singur vot, iar in cazul egalitatii voturilor, votul presedintelui de sedinta determina rezultatul final.
(3) Secretariatul general pastreaza procesele-verbale ale tuturor sedintelor intr-un registru special intocmit in acest scop. Procesele-verbale trebuie semnate de toti membrii prezenti la sedinta.

Art. 32
(1) Consiliul superior coordoneaza, conduce si controleaza activitatea Camerei, avand urmatoarele atributii:
a) asigura ducerea la indeplinire a hotararilor Conferintei;
b) asigura conditiile pentru administrarea si gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii;
c) stabileste strategia si adopta proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;
d) prezinta spre aprobare Conferintei raportul de activitate pe perioada anterioara, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si situatiile financiare ale Camerei;
e) aproba organigrama si politicile privind resursele umane ale Camerei;
f) aproba anual indemnizatiile membrilor Comisiei de auditori statutari si ai Comisiei de apel;
g) aproba si modifica Regulamentul de organizare si functionare al Camerei, Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale si normele de pregatire si perfectionare a consultantilor fiscali;
h) aproba normele privind conditiile si termenele de plata a cotizatiilor membrilor Camerei;
i) emite hotarari in cazurile de abateri disciplinare sesizate de Directia de conduita si disciplina profesionala;
j) aproba norme profesionale privind desfasurarea activitatii prevazute la art. 3 din ordonanta;
k) aproba regulamentul de organizare a examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal si componenta comisiei de examinare in conditiile art. 4 din ordonanta; l) stabileste componenta Comisiei de evaluare, precum si continutul si modul de desfasurare a examenului pentru consultantii fiscali din statele membre care vor desfasura activitate in Romania; m) stabileste cuantumul taxei de inscriere in evidenta Camerei si al taxei in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a societatilor comerciale de consultanta fiscala; n) aproba normele privind controlul in vederea constatarii contraventiilor si aplicarii sanctiunilor potrivit prevederilor ordonantei; o) numeste persoanele imputernicite sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile potrivit prevederilor ordonantei; p) valideaza candidaturile membrilor depuse pentru organele alese ale Camerei; q) stabileste criteriile de acreditare a entitatilor ce urmeaza a organiza cursuri de pregatire profesionala a membrilor Camerei; r) inainteaza Ministerului Economiei si Finantelor propuneri de acte normative pentru completarea si modificarea legislatiei fiscale; s) stabileste atributiile vicepresedintilor in ceea ce priveste coordonarea activitatii directiilor de specialitate ale Camerei; t) stabileste nivelul si conditiile de acordare a indemnizatiilor cuvenite membrilor Consiliului superior, pentru activitatile efectiv prestate catre Camera si pentru indemnizatia/diurna de deplasare, in limitele aprobate de Conferinta nationala in bugetul de venituri si cheltuieli; u) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament si de hotararile Conferintei; v) aproba angajarea de credite pentru activitati de investitii.
(2) In exercitarea atributiilor sale Consiliul superior emite hotarari.
(3) Primul Consiliu superior se compune din 15 membri, din care 8 membri alesi de prima Conferinta ordinara si 7 membri ai Comitetului provizoriu care au dobandit calitatea de consultant fiscal, numiti prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

Art. 33
(1) Presedintele ales de Consiliul superior devine de drept si presedintele Camerei, precum si al Biroului permanent si are urmatoarele atributii principale:
a) reprezinta Camera in raporturile cu terte persoane fizice si juridice, cu autoritatile publice, precum si cu organizatiile nationale profesionale din alte tari si organismele internationale ale profesiei de consultant fiscal, aparand prestigiul si independenta profesionala a membrilor Camerei;
b) semneaza acorduri/conventii privind exercitarea profesiei de consultant fiscal in strainatate si pe teritoriul Romaniei cu organizatii similare din alte tari;
c) convoaca si conduce lucrarile Conferintei, Consiliului superior si Biroului permanent;
d) semneaza hotararile emise de Consiliul superior si deciziile adoptate de Biroul permanent;
e) prezinta anual spre adoptare Consiliului superior proiectul de buget pentru exercitiul viitor;
f) aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor prevazute in buget;
g) prezinta situatiile financiare anuale si executia bugetului de venituri si cheltuieli spre adoptare Consiliului superior si spre aprobare Conferintei;
h) numeste si revoca in baza aprobarii Biroului permanent secretarul general si personalul din cadrul aparatului executiv al Camerei prevazut in organigrama;
i) indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta, Consiliul superior si Biroul permanent.
(2) In lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt duse la indeplinire de catre prim-vicepresedinte sau de catre un vicepresedinte desemnat.
(3) Presedintele poate sa delege un vicepresedinte sau un membru al Consiliului superior pentru o actiune sau o activitate determinata.
(4) In exercitarea atributiilor sale presedintele Consiliului superior emite ordine.

Art. 34
(1) Biroul permanent este format din presedinte, prim-vicepresedinte si 5 vicepresedinti.
(2) Biroul permanent se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar si ia decizii cu votul majoritatii simple a membrilor sai. Deciziile emise de Biroul permanent intre sedintele Consiliului superior se prezinta acestuia pentru validare.

Art. 35
(1) Biroul permanent exercita urmatoarele atributii principale:
a) avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual, pe care il inainteaza spre adoptare Consiliului superior, nu mai tarziu de data de 15 decembrie a fiecarui an anterior anului la care se refera bugetul respectiv;
b) supravegheaza lunar executia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;
c) examineaza si propune spre aprobare Consiliului superior programul de activitate al Camerei;
d) aproba programele de activitate ale directiilor executive;
e) aproba deplasarile in strainatate;
f) aproba numirea, sanctionarea si revocarea secretarului general, sefilor directiilor Camerei si a altor persoane cu functii de conducere din aparatul executiv al Camerei;
g) aproba salarizarea pentru fiecare functie prevazuta in organigrama;
h) aproba eliberarea autorizatiilor de functionare ale societatilor comerciale de consultanta fiscala;
i) indeplineste si alte atributii stabilite de Conferinta si de Consiliul superior.
(2) Activitatea directiilor de specialitate ale Camerei este coordonata de catre vicepresedinti.
(3) In exercitarea atributiilor sale Biroul permanent adopta decizii.

Art. 36
Comisia de auditori statutari este alcatuita din 3 persoane alese dintre membrii Camerei, care pentru activitatea depusa primesc indemnizatii. Membrii comisiei participa la sedintele Consiliului superior fara drept de vot.

Art. 37
Comisia de auditori statutari a Camerei are urmatoarele atributii:
a) efectueaza auditul situatiilor financiare ale Camerei;
b) intocmeste raportul anual de audit, precum si alte rapoarte solicitate de Consiliul superior si le prezinta Conferintei spre dezbatere si aprobare.

Art. 38
Mandatul Comisiei de auditori statutari este de 5 ani si poate fi reinnoit o singura data.

Art. 39
Urmatoarele categorii de persoane nu pot indeplini mandatul de auditor statutar al Camerei:
a) membrii Consiliului superior;
b) personalul executiv al Camerei;
c) asociatii, angajatii, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea ai persoanelor prevazute la lit. a).

Art. 40
(1) Comisia de apel este compusa din 5 membri: 3 consultanti fiscali, membri ai Camerei, alesi de Conferinta, care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei, un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor si un reprezentant al Ministerului Justitiei. Membrii Comisiei de apel aleg dintre ei un presedinte, care este consultant fiscal.
(2) Pentru activitatea depusa membrii Comisiei de apel primesc o indemnizatie pe fiecare sedinta.
(3) Mandatul Comisiei de apel este de 5 ani si poate fi reinnoit o singura data.


Capitolul VI - Aparatul executiv


Art. 41
(1) Aparatul executiv al Camerei este format din:
a) secretarul general;
b) Secretariatul general;
c) Directia de invatamant;
d) Directia de servicii pentru membri;
e) Directia de monitorizare, control si competenta profesionala;
f) Directia de conduita si disciplina profesionala;
g) Directia de servicii generale;
h) Directia de relatii nationale si internationale.
(2) Secretarul general coordoneaza activitatea Secretariatului general, a Directiei de servicii pentru membri si a Directiei de servicii generale.
(3) Structura Secretariatului general si a directiilor se stabileste prin organigrama Camerei.

Art. 42
(1) Secretarul general al Camerei este propus de Biroul permanent si numit de presedintele Consiliului superior.
(2) Secretarul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) prezinta Biroului permanent proiectul programului de activitate al Camerei;
b) propune spre aprobare presedintelui Biroului permanent angajarea personalului executiv, potrivit organigramei Camerei;
c) asigura punerea in aplicare a deciziilor Biroului permanent cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;
d) propune Biroului permanent ordinea de zi a sedintelor acestuia si ale Consiliului superior, asigurand elaborarea si prezentarea documentelor care fac obiectul sedintelor respective;
e) executa alte atributii stabilite de Consiliul superior si de Biroul permanent.

Art. 43
Secretariatul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) asigura serviciile de secretariat pentru lucrarile Conferintei, Consiliului superior si Biroului permanent;
b) conduce Registrul de procese-verbale de sedinta si urmareste realizarea sarcinilor stabilite;
c) asigura serviciile juridice pentru activitatile proprii ale Camerei;
d) asigura serviciile de registratura, relatii publice si protocol;
e) intocmeste raportul de activitate pe perioada anterioara si elaboreaza proiectul programului de activitate al Camerei;
f) asigura transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararilor Conferintei nationale si ale Consiliului superior;
g) executa alte atributii stabilite de Consiliul superior si de Biroul permanent.

Art. 44
Directia de invatamant are, in principal, urmatoarele atributii:
a) stabileste tematica, bibliografia si subiectele pentru examenele de atribuire a calitatii de consultant fiscal;
b) stabileste cerintele de pregatire profesionala si organizarea acestei activitati;
c) elaboreaza normele privind pregatirea profesionala a consultantilor fiscali si programul anual de perfectionare continua a membrilor;
d) intocmeste evidenta si documentatia privind pregatirea profesionala a consultantilor fiscali;
e) asigura asistenta profesionala pentru membrii Camerei;
f) asigura materialele pentru pregatirea profesionala si informarea periodica a consultantilor fiscali;
g) propune oportunitati de colaborare cu entitatile care indeplinesc conditiile de organizare a cursurilor de pregatire profesionala;
h) executa alte atributii stabilite de Consiliul superior si de Biroul permanent.

Art. 45
Directia de servicii pentru membri are, in principal, urmatoarele atributii:
a) organizeaza examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal;
b) primeste si verifica dosarele de inscriere ale candidatilor;
c) conduce Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala si toate evidentele operative privind consultantii fiscali, in sistem informatizat;
d) elibereaza carnetele profesionale, parafele si autorizatiile de functionare;
e) primeste declaratiile cu veniturile realizate si acorda viza anuala pe carnetele profesionale si autorizatiile de functionare;
f) asigura publicarea anuala in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Registrului consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala si procedeaza la actualizarea site-ului Camerei;
g) organizeaza activitatea de informare a membrilor cu privire la hotararile Consiliului superior si ale Biroului permanent;
h) gestioneaza dosarele profesionale ale consultantilor fiscali si ale societatilor comerciale de consultanta fiscala;
i) executa alte atributii stabilite de Consiliul superior si de Biroul permanent.

Art. 46
(1) Directia de monitorizare, control si competenta profesionala are, in principal, urmatoarele atributii:
a) asigura controlul calitatii activitatii profesionale a consultantilor fiscali;
b) asigura controlul realitatii veniturilor din activitatea de consultanta fiscala declarate Camerei;
c) urmareste respectarea normelor de conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;
d) urmareste aplicarea normelor si procedurilor privind activitatea de consultanta fiscala;
e) verifica daca sunt indeplinite cerintele ordonantei si ale prezentului regulament privind folosirea sintagmei "fiscal";
f) identifica persoanele care nu au obtinut calitatea de consultant fiscal si care exercita aceasta profesie;
g) executa alte atributii stabilite de Consiliul superior si de Biroul permanent.
(2) In cazul unor constatari privind incalcarea Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale, precum si a actelor cu caracter intern, Directia de monitorizare, control si competenta profesionala sesizeaza Directia de conduita si disciplina profesionala.

Art. 47
(1) Directia de conduita si disciplina profesionala analizeaza cazurile de abatere disciplinara.
(2) Directia de conduita si disciplina profesionala executa si alte atributii stabilite de Biroul permanent.

Art. 48
Directia de servicii generale are, in principal, urmatoarele atributii:
a) coordoneaza si asigura serviciile: resurse umane, tehnologia informatiei, administrativ si de gestionare a patrimoniului Camerei;
b) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei, pe care il prezinta spre dezbatere si avizare Biroului permanent;
c) conduce si organizeaza activitati financiar-contabile si asigura executia bugetara, in sistem informatizat;
d) urmareste incasarea cotizatiilor, taxelor si a altor venituri ale Camerei;
e) executa alte atributii stabilite de Consiliul superior si de Biroul permanent.

Art. 49
Directia de relatii nationale si internationale are, in principal, urmatoarele atributii:
a) efectueaza documentari referitoare la activitatea de consultanta fiscala si la organizatiile profesionale din alte tari si prezinta informari Consiliului superior si Biroului permanent;
b) asigura realizarea masurilor necesare in vederea aderarii Camerei la organismele profesionale internationale de profil, initierea si incheierea acordurilor/conventiilor cu organizatii similare din alte tari privind exercitarea profesiei de consultant fiscal in strainatate si pe teritoriul Romaniei;
c) asigura colaborarea si cooperarea cu institutiile din alte tari care activeaza in domeniul consultantei fiscale;
d) asigura participarea reprezentantilor Camerei la diverse manifestari nationale si internationale pe teme profesionale;
e) elaboreaza propuneri privind actualizarea legislatiei, precum si a normelor de consultanta fiscala;
f) asigura colaborarea si cooperarea cu alte organisme profesionale din tara;
g) executa alte atributii stabilite de Consiliul superior si de Biroul permanent.


Capitolul VII - Veniturile si cheltuielile Camerei


Art. 50
(1) Camera, in calitate de persoana juridica fara scop lucrativ, isi constituie veniturile din activitatile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-si cheltuielile in intregime din aceste venituri.
(2) Contabilitatea patrimoniului si a activitatilor desfasurate de Camera se conduce potrivit legii.
(3) Inregistrarea veniturilor in contabilitate se face pe baza documentelor legale care atesta crearea dreptului de incasare sau in momentul incasarii efective a acestora.
(4) Inregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative care atesta crearea obligatiei de plata sau in momentul platii efective a acestora.

Art. 51
(1) Veniturile Camerei se constituie din urmatoarele surse:
a) taxa de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal;
b) taxa de autorizare a societatilor comerciale de consultanta fiscala;
c) taxa de inscriere in evidenta Camerei;
d) cotizatiile profesionale ale membrilor Camerei, respectiv cotizatiile fixe anuale;
e) cotizatiile anuale calculate asupra veniturilor realizate de membrii Camerei care isi exercita profesia individual sau de societatile comerciale de consultanta fiscala autorizate de Camera;
f) incasarile din vanzarea publicatiilor proprii;
g) donatii si sponsorizari;
h) venituri din aplicarea de sanctiuni;
i) alte venituri din activitatea Camerei.
(2) Taxa de inscriere in evidenta Camerei este datorata si se achita anticipat depunerii cererii de inscriere.

Art. 52
Consultantii fiscali, membri activi si inactivi, sunt obligati sa plateasca cotizatiile si taxele datorate catre Camera, dupa caz, in conditiile prevazute prin hotararile Consiliului superior.


Capitolul VIII - Abateri si sanctiuni


Art. 53
(1) Fapta savarsita de un membru al Camerei prin care se incalca dispozitiile ordonantei, ale prezentului regulament, ale Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale, hotararile, normele sau alte acte emise de Camera constituie abatere disciplinara.
(2) Abaterile disciplinare savarsite de membrii sunt urmatoarele:
a) incalcarea dispozitiilor ordonantei sau ale prezentului regulament;
b) nerespectarea prevederilor Codului privind conduita etica si profesionala a consultantilor fiscali;
c) exercitarea profesiei in perioada de suspendare;
d) nerespectarea normelor de lucru si desfasurarea unei activitati profesionale in conditii necorespunzatoare, cu prejudicierea reputatiei profesionale;
e) nerespectarea normelor privind pastrarea secretului profesional;
f) neplata cotizatiilor si a celorlalte obligatii banesti pe o perioada de un an;
g) nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor banesti;
h) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale Camerei documentele privind activitatea profesionala in cadrul activitatilor de audit de calitate;
i) declaratii neconforme cu realitatea, in relatiile cu Camera;
j) absente nejustificate de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala;
k) prestarea de servicii de consultanta fiscala fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu au fost inscrise toate elementele cu privire la identitatea partilor; l) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1).

Art. 54
(1) Faptele prevazute la art. 53 se sanctioneaza cu:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) suspendarea calitatii de membru al Camerei pe o perioada de la 3 luni pana la un an;
d) excluderea din Camera.
(2) La stabilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare se va tine seama de gravitatea incalcarii si de urmarile acesteia, precum si de calitatile profesionale si morale ale celui in cauza. In cazul repetarii unei abateri disciplinare, se va aplica sanctiunea imediat urmatoare ca grad de severitate.
(3) Abaterile disciplinare se constata de Directia de conduita si disciplina profesionala, iar sanctiunile disciplinare se aproba de Consiliul superior si de Comisia de apel, potrivit competentelor.
(4) In cazul aplicarii sanctiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei de consultant fiscal, cel in cauza este obligat sa depuna sub luare de semnatura carnetul profesional si parafa, in termen de 5 zile de la data aplicarii sanctiunii. In situatia refuzului, se procedeaza la radierea din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala. Aceeasi obligatie ii revine si in cazul aplicarii masurii de excludere si de interzicere a exercitarii profesiei de consultant fiscal.
(5) La expirarea termenului de suspendare se restituie consultantului fiscal carnetul profesional si parafa.
(6) Hotararile de sanctionare se publica pe site-ul Camerei.
(7) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de 6 luni de la constatare, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii abaterii disciplinare.
(8) Raspunderea disciplinara a consultantului fiscal nu exclude raspunderea civila, penala, contraventionala sau patrimoniala a acestuia.

Art. 55
Carnetul profesional, respectiv autorizatia de functionare se retrage in urmatoarele situatii: 1. in cazul persoanelor fizice:
a) cand atribuirea calitatii de consultant fiscal a fost obtinuta ca urmare a savarsirii unei infractiunii;
b) cand consultantul fiscal incalca grav prevederile Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;
c) cand consultantul fiscal incalca grav prevederile Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali;
d) in caz de intarziere la plata cotizatiei mai mult de 3 luni fata de termenul stabilit prin hotararea Consiliului superior, cu exceptia cazurilor de forta majora; 2. in cazul persoanelor juridice, in situatia in care:
a) societatea comerciala s-a dizolvat;
b) dupa data de inregistrare la Camera se constata ca nu mai indeplineste conditiile legale de functionare potrivit ordonantei si prezentului regulament;
c) in caz de intarziere la plata cotizatiei mai mult de 3 luni fata de termenul stabilit prin hotararea Consiliului superior, cu exceptia cazurilor de forta majora.

Art. 56
(1) Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de consultant fiscal intervine in urmatoarele situatii:
a) in cazul declararii ca inactiv;
b) la cerere;
c) in caz de incompatibilitate;
d) in cazul executarii unei pedepse privative de libertate pentru savarsirea unei fapte care nu ii interzice dreptul de gestiune si de administrare a unei societati comerciale;
e) ca urmare a interdictiei de a profesa pe o anumita perioada, dispusa prin hotarare judecatoreasca sau ca urmare a unei sanctiuni disciplinare aplicate de Camera.
(2) Exercitarea profesiei de consultant fiscal inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la cerere;
b) prin deces;
c) in cazul excluderii din profesie, ca sanctiune disciplinara aplicata de Camera;
d) in cazul condamnarii definitive pentru o fapta prevazuta de legea penala, daca aceasta il face nedemn de a fi consultant fiscal;
e) in cazul retragerii carnetului profesional, respectiv a autorizatiei de functionare.

Art. 57
Toate sesizarile referitoare la problemele, faptele sau circumstantele care sunt de natura sa atraga raspunderea disciplinara a unui membru se inainteaza Secretariatului general, care transmite documentatia Directiei de conduita si disciplina profesionala.

Art. 58
(1) Directia de conduita si disciplina profesionala efectueaza cercetari asupra documentatiei primite, putand sa solicite informatiile pe care le considera necesare, inclusiv registre, dosare sau evidente, consultantul fiscal fiind obligat sa le prezinte.
(2) Directia de conduita si disciplina profesionala se pronunta asupra unei sanctiuni disciplinare, stabilind termene pentru furnizarea de catre persoana in cauza a informatiilor necesare, oferindu-i posibilitatea sa isi exprime punctul de vedere inainte de a lua decizia cu privire la sesizarea Consiliului superior.

Art. 59
(1) In situatia in care Directia de conduita si disciplina profesionala considera ca nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru atragerea raspunderii disciplinare, persoana reclamata si reclamantul primesc notificari corespunzatoare.
(2) In situatia in care Directia de conduita si disciplina profesionala considera ca sunt indeplinite conditiile necesare pentru atragerea raspunderii disciplinare, intocmeste proiectul de ordin si sesizeaza Consiliul superior in vederea aprobarii sanctiunii propuse.
(3) In cazul in care Directia de conduita si disciplina profesionala hotaraste sa sesizeze Consiliul superior, trimite acestuia un raport cuprinzand faptele reclamate la adresa consultantului fiscal, probele administrate, precum si orice alte informatii pe care s-a bazat in sustinerea propunerii de sanctionare disciplinara.

Art. 60
In vederea solutionarii sesizarilor primite, Consiliul superior respecta procedurile referitoare la comunicare, audiere, deliberare si comunicare a hotararii.

Art. 61
Consiliul superior comunica in scris persoanei reclamate, in termen de 30 de zile de la primirea sesizarii, urmatoarele:
a) continutul reclamatiei primite, locul si data la care va avea loc audierea persoanei respective;
b) elementele care stau la baza reclamatiei;
c) o descriere a procedurilor Consiliului superior privind solutionarea reclamatiei, in forma aprobata de acesta;
d) solicitarea adresata persoanei reclamate de a confirma, in termen de 15 zile de la primirea comunicarii, acceptarea totala sau partiala a faptelor puse in sarcina acesteia, intentia de a participa la audiere si de a fi reprezentata sau asistata de avocat ori de un alt specialist. Pentru faptele neacceptate, persoana reclamata poate prezenta probe in apararea sa.

Art. 62
(1) Audierea se stabileste de Consiliul superior in termen de pana la 30 de zile de la data primirii sesizarii. In acest scop persoanele sunt citate la Camera.
(2) Persoana reclamata poate solicita, fie cu ocazia audierii, fie anterior acesteia, prin cerere scrisa adresata Consiliului superior, amanarea audierii pentru o data ulterioara, in vederea formularii apararii, in caz de boala sau in alte imprejurari temeinic motivate.
(3) In cazul absentei nemotivate a persoanei reclamate sau a reprezentantului acesteia, audierea nu mai are loc si se trece la procedura urmatoare.

Art. 63
(1) Dupa procedura audierii sau in caz de absenta nemotivata, Consiliul superior se retrage pentru deliberare.
(2) Consiliul superior delibereaza in raport cu fiecare fapta a persoanei reclamate si emite o hotarare impotriva acesteia, cuprinzand una dintre sanctiunile prevazute la art. 54 alin. (1).
(3) In cazul in care Consiliul superior constata ca faptele reclamate au fost neintemeiate, emite o hotarare de respingere.
(4) Consiliul superior anunta hotararea sa in sedinta si informeaza partile implicate despre dreptul de a ataca hotararea in fata Comisiei de apel. Hotararea se comunica in scris partilor implicate, in termen de 5 zile de la adoptare.
(5) Hotararea Consiliului superior devine executorie de la data implinirii termenului de apel, cu exceptia cazului in care, inainte de implinirea termenului, partile ataca hotararea Consiliului superior la Comisia de apel.
(6) Sedintele Consiliului superior sunt publice. Nu sunt publice sedintele in care ar fi adusa atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei si tertilor, precum si in cazurile in care ar fi afectat principiul confidentialitatii, acestea urmand a fi hotarate de Consiliul superior, precum si la solicitarea partilor.

Art. 64
Hotararile Consiliului superior pot fi atacate, in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii scrise, atat de catre persoana reclamata, cat si de reclamant. Cererea de apel trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie formulata in scris si sa fie adresata Comisiei de apel prin Secretariatul general;
b) sa prezinte motivele atacarii hotararii Consiliului superior.

Art. 65
(1) Comisia de apel notifica ambelor parti data si locul judecarii apelului. La judecare, apelantul are dreptul sa fie reprezentat sau asistat.
(2) Apelul poate fi judecat in lipsa partilor daca oricare dintre parti solicita aceasta, cu respectarea cerintelor privind trimiterea comunicarii scrise.
(3) Comisia de apel poate amana judecarea apelului pentru o data ulterioara, in vederea formularii apararii, in caz de boala sau in alte imprejurari temeinic motivate.
(4) Procedura de judecare a apelului este similara cu cea din faza audierii in fata Consiliului superior.

Art. 66
(1) La incheierea judecarii apelului, Comisia de apel poate hotari confirmarea, modificarea sau anularea hotararii Consiliului superior.
(2) Comisia de apel anunta hotararea sa in sedinta publica. Hotararea Comisiei de apel se va comunica in scris partilor in termen de 15 zile de la pronuntare.
(3) Sedintele Comisiei de apel sunt publice. Nu sunt publice sedintele in care ar fi adusa atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei si tertilor, precum si in cazurile in care ar fi afectat principiul confidentialitatii, acestea urmand a fi hotarate de Consiliul superior, precum si la solicitarea oricareia dintre parti.
(4) Hotararile Comisiei de apel privind suspendarea sau excluderea unui membru sunt publicate pe site-ul Camerei.
(5) Hotararile Comisiei de apel sunt de natura disciplinara si pot fi atacate, in conditiile legii, la instanta competenta.


Capitolul IX - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 67
In termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului regulament, membrii Camerei care s-au declarat inactivi si nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 alin. (3) sunt obligati sa solicite in scris trecerea la statutul de membru activ.

Art. 68
Camera coopereaza si colaboreaza cu Ministerul Economiei si Finantelor in urmatoarele domenii:
a) cresterea calitatii activitatii de consultanta fiscala in vederea eficientizarii acesteia;
b) constatarea cazurilor de utilizare ilegala a titlului de consultant fiscal sau a denumirii societatii comerciale de consultanta fiscala;
c) pregatirea si perfectionarea membrilor Camerei in activitatea de consultanta fiscala;
d) promovarea de proiecte de acte normative pe linia imbunatatirii legislatiei fiscale si a activitatii de consultanta fiscala si aplicarea in mod unitar a legislatiei fiscale.

Art. 69
Hotararile Conferintei si ale Consiliului superior se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul Camerei.

Art. 70
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul regulament.


ANEXA Nr. 1 la regulament - CERERE DE INSCRIERE a persoanelor care au obtinut calitatea de consultant fiscal in evidenta Camerei Consultantilor Fiscali


Subsemnatul/Subsemnata ......................., CNP ........................, legitimat/legitimata cu BI/CI/pasaport seria .... nr. .............., emis/emisa la data de .................... de ............................................, domiciliat/domiciliata in localitatea ........................................., str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ..............................., avand calitatea de consultant fiscal, ca urmare a promovarii examenului la Camera Consultantilor Fiscali, sesiunea ............................., va rog a dispune admiterea mea ca membru activ/inactiv al Camerei Consultantilor Fiscali si inscrierea in evidentele acesteia in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
In sustinerea cererii mele depun alaturat urmatoarele:
- BI/CI/pasaport seria ...... nr. ....................., emis/emisa la data de ............... de ......................., in copie;
- documentul de plata a taxei de inscriere in evidenta Camerei Consultantilor Fiscali, in copie;
- doua fotografii de 2/3 cm.
Declar pe propria raspundere ca locul de desfasurare a activitatii este in localitatea .............................., str. ............................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ................., si ma oblig sa declar in termen de 30 de zile orice modificare intervenita in datele mentionate mai sus.
Totodata, ma angajez sa respect dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali si ale normelor interne si sa nu uzez de titlul profesional de consultant fiscal sau de alta titulatura care ar putea sugera vreo asociere cu Camera Consultantilor Fiscali, in caz de retragere a calitatii de membru al acesteia.

Data .....................
Semnatura ..........................


ANEXA Nr. 2 la regulament


CERERE DE INSCRIERE
a persoanelor provenite dintr-un stat membru al Uniunii
Europene sau al Spatiului Economic European care doresc
sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania

Subsemnatul/Subsemnata ............................, CNP ..................., legitimat/legitimata cu CI/pasaport seria .... nr. ................., emisa/emis la data de ...................... de .........................................., domiciliat/domiciliata in localitatea ........................................., str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ...................., avand calitatea de consultant fiscal, ca urmare a promovarii examenului-interviu la Camera Consultantilor Fiscali, sesiunea ..........., va rog a dispune admiterea mea ca membru activ al Camerei Consultantilor Fiscali si inscrierea in evidentele acesteia in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
In sustinerea cererii mele depun alaturat urmatoarele:
- actul de identitate, in copie;
- documentul de plata a taxei de inscriere in evidenta Camerei Consultantilor Fiscali, in copie;
- actul prin care se atesta calitatea de consultant fiscal in statul membru de origine, tradus si legalizat;
- declaratie notariala pe propria raspundere ca nu am suferit condamnari penale;
- doua fotografii de 2/3 cm.
Declar pe propria raspundere ca locul de desfasurare a activitatii este in localitatea ................................, str. ............................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ................., si ma oblig sa declar in termen de 30 de zile orice modificare intervenita in datele mentionate mai sus.
Totodata, ma angajez sa respect dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali si ale normelor interne si sa nu uzez de titlul profesional de consultant fiscal sau de alta titulatura care ar putea sugera vreo asociere cu Camera Consultantilor Fiscali, in caz de retragere a calitatii de membru al acesteia.

Data .....................
Semnatura ..........................


ANEXA Nr. 3 la regulament


CERERE DE INSCRIERE
in evidenta Camerei Consultantilor Fiscali si eliberarea
autorizatiei de functionare a societatilor comerciale
de consultanta fiscala

Societatea Comerciala ........................................., cu sediul in localitatea ................................, str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., judetul/sectorul ......................., CUI ........................, prin reprezentant ..............................., (numele si prenumele) avand functia de ............................, legitimat cu BI/CI/pasaport seria ......... nr. ......................, emis/emisa la data de ................................ de .........................., va rugam sa dispuneti eliberarea autorizatiei de functionare conform art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si inscrierea in evidentele Camerei Consultantilor Fiscali, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din ordonanta.
In sustinerea cererii noastre depunem alaturat urmatoarele:
- certificatul de inmatriculare la registrul comertului, in copie;
- actul constitutiv autentificat, in copie;
- Certificatul constatator emis de registrul comertului nr. ................. din data de ........................., din care sa rezulte numele, prenumele si domiciliul asociatilor/actionarilor si administratorilor;
- Certificatul de cazier fiscal nr. ................. din data .............;
- Delegatia reprezentantului legal nr. .......... din data .................;
- documentul de plata a taxei de inscriere nr. ........... din data ........, in copie, cu prezentarea actului in original.
Asociatii/actionarii, administratorii care au calitatea de consultant fiscal sunt urmatorii (numele, prenumele, domiciliul, numarul si data carnetului profesional vizat la zi):
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Consultantii fiscali care efectueaza consultanta fiscala in numele societatii sunt urmatorii (numele, prenumele, domiciliul, numarul si data carnetului profesional vizat la zi):
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Data ..............

Semnatura autorizata si stampila ...............


ANEXA Nr. 4 la regulament


ROMANIA
CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
AUTORIZATIE
seria ...... nr. ..........

In baza art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si in baza Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se confera calitatea de membru al Camerei Consultantilor Fiscali Societatii Comerciale .................................................., inregistrata la oficiul registrului comertului cu nr. J..../......./......., cod unic de inregistrare ................................., cu sediul in localitatea ..................., str. ................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., judetul/sectorul ............................ .
Societatea comerciala mai sus mentionata indeplineste conditiile prevazute de lege pentru desfasurarea activitatii de consultanta fiscala.
Confirmarea a avut loc in sedinta Biroului permanent al Camerei Consultantilor Fiscali din data de ..................... .
Presedinte,
..............................

Data eliberarii .......................


ANEXA Nr. 5 la regulament

 CARNET PROFESIONAL*) 
+-----------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------+
¦             ROMANIA             ¦ ¦              ROMANIA              ¦
¦                              ¦ ¦                               ¦
¦        CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI        ¦ ¦        CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI        ¦
¦                              ¦ ¦                               ¦
¦                              ¦ ¦          Nr. ................... din ............ ¦
¦                              ¦ ¦+----------+    Numele ................................. ¦
¦        CARNET DE CONSULTANT FISCAL        ¦ ¦¦     ¦    Prenumele .............................. ¦
¦                              ¦ ¦¦  2/3  ¦    Domiciliul ............................. ¦
¦                              ¦ ¦¦     ¦    Str. ................................... ¦
¦                              ¦ ¦+----------+    Localitatea ............................ ¦
¦                              ¦ ¦          Sectorul (judetul) ..................... ¦
¦                              ¦ ¦                               ¦
¦                              ¦ ¦Semnatura titularului ................            ¦
¦                              ¦ ¦Data eliberarii ..............                ¦
¦                              ¦ ¦                               ¦
¦                              ¦ ¦  In conformitate cu art. 3 din Ordonanta Guvernului    ¦
¦                              ¦ ¦nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de¦
¦                              ¦ ¦consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea    ¦
¦                              ¦ ¦nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se ¦
¦                              ¦ ¦confera titularului dreptul de a profesa activitatea de   ¦
¦                              ¦ ¦consultanta fiscala.                     ¦
¦                              ¦ ¦ Prezentul carnet este valabil numai cu viza anului in curs.¦
¦                              ¦ ¦                               ¦
¦                              ¦ ¦   Presedinte,         Secretar general,     ¦
¦                              ¦ ¦.......................   .............................. ¦
+-----------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------+
             +----------------------------------------------------------------------+
             ¦    2006     ¦     2007     ¦     2008     ¦
             ¦     LS      ¦     LS      ¦     LS      ¦
             +----------------------+-----------------------+-----------------------¦
             ¦    2009     ¦     2010     ¦     2011     ¦
             ¦     LS      ¦     LS      ¦     LS      ¦
             +----------------------+-----------------------+-----------------------¦
             ¦    2012     ¦     2013     ¦     2014     ¦
             ¦     LS      ¦     LS      ¦     LS      ¦
             +----------------------------------------------------------------------+ 


*) Se confectioneaza cu coperti din carton panzat, de culoare mov lucios cardinal, iar inscriptionarea la exterior va fi efectuata cu culoare aurie. La interior exista file topografiate pe care se fac mentiuni si se aplica vize anuale.


ANEXA Nr. 6 la regulament - REGISTRUL consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscalaCapitolul 1 - Consultanti fiscali persoane fizice

  Subcapitolul A - Activi 
  Subcapitolul B - Inactivi 
  Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea: 
  P - Perioada suspendarii 
  S - Sanctiuni disciplinare 
  D - Data incetarii 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦Nr./anul carnetului¦Numele, initiala tatalui,¦Localitatea ¦Numar de telefon/fax,¦  Alte date  ¦  ¦  ¦  ¦
¦crt.¦  profesional  ¦    prenumele    ¦de domiciliu¦ adresa de e-mail  ¦de identificare¦ P ¦ S ¦ D ¦
¦  ¦          ¦  si anul nasterii   ¦      ¦           ¦ a persoanei ¦  ¦  ¦  ¦
+----+-------------------+-------------------------+------------+---------------------+---------------+----+----+----¦
¦ 0 ¦     1     ¦      2      ¦   3   ¦     4     ¦    5    ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+----+-------------------+-------------------------+------------+---------------------+---------------+----+----+----¦
¦ 1. ¦          ¦             ¦      ¦           ¦        ¦  ¦  ¦  ¦
+----+-------------------+-------------------------+------------+---------------------+---------------+----+----+----¦
¦ 2. ¦          ¦             ¦      ¦           ¦        ¦  ¦  ¦  ¦
+----+-------------------+-------------------------+------------+---------------------+---------------+----+----+----¦
¦ 3. ¦          ¦             ¦      ¦           ¦        ¦  ¦  ¦  ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Capitolul 2 - Societati comerciale de consultanta fiscala

  Subcapitolul A - Active 
  Subcapitolul B - Inactive 
  Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea: 
  N - Nr./data carnetului profesional 
  L - Localitatea de domiciliu 
  A - Alte date de identificare 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦           ¦      ¦ Adresa de sediu (localitatea, ¦   Numele si prenumele   ¦  ¦  ¦  ¦
¦Nr. ¦           ¦ Denumirea ¦str., nr., bl., sc., etaj, ap.,¦ asociatilor1/actionarilor2/ ¦  ¦  ¦  ¦
¦crt.¦Nr./data autorizatiei¦ societatii ¦     judet/sector)     ¦ administratorilor3/altor  ¦ N ¦ L ¦ A ¦
¦  ¦           ¦ comerciale ¦   Numar telefon/fax,    ¦ persoane4 care efectueaza ¦  ¦  ¦  ¦
¦  ¦           ¦      ¦    adresa de e-mail    ¦   consultanta fiscala   ¦  ¦  ¦  ¦
¦  ¦           ¦      ¦                ¦  in numele societatii*)  ¦  ¦  ¦  ¦
+----+---------------------+------------+-------------------------------+-----------------------------+----+----+----¦
¦ 0 ¦     1     ¦   2   ¦        3        ¦       4       ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----+---------------------+------------+-------------------------------+-----------------------------+----+----+----¦
¦ 1. ¦           ¦      ¦                ¦               ¦  ¦  ¦  ¦
+----+---------------------+------------+-------------------------------+-----------------------------+----+----+----¦
¦ 2. ¦           ¦      ¦                ¦               ¦  ¦  ¦  ¦
+----+---------------------+------------+-------------------------------+-----------------------------+----+----+----¦
¦ 3. ¦           ¦      ¦                ¦               ¦  ¦  ¦  ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 


*) La numele persoanelor care efectueaza consultanta fiscala in numele societatii se va completa indicele corespunzator pentru asociati, actionari, administratori si salariati.


Poate fi de interes si:
Ordonanta de urgenta nr. 106/2007, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Hotarare privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Hotarare nr. 495/2007
Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea decembrie 2007
Ordin nr. 1995/2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale
Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea decembrie 2007, hotarare nr. 6/2007
Ordonanta de urgenta privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale, oug nr. 76/2007
Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, legea nr. 91/2007
Procedura de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans, 2007
Ordin privind legitimatiile de inspectie fiscala, ordin nr. 709/2007
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, legea nr. 352/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, oug nr. 155/2007
Regulament de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, 2006
Hotarare pentru aprobarea Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, hotarare nr. 7/2007
Ordin privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ordin nr. 71/2008
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare, ordin nr. 152/2008
Regulament pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine, 2008 si hotarare de aprobare nr. 9/2008
OG nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare. Ordonanta 3/2009
Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea martie 2008, hotarare nr. 11/2008
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, oug nr. 19/2008
Codul de Procedura Fiscala, republicat 2007


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
52 useri online

Useri autentificati: