DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 92/2008, Ordonanta de urgenta privind statutul functionarului public denumit manager public

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 30/06/2008

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro

Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele prevederi:
 • Legea nr. 135/2009


  In vederea respectarii angajamentelor Guvernului Romaniei, asumate prin strategia actualizata de accelerare a reformei administratiei publice cu privire la dezvoltarea unui corp profesionist si apolitic de functionari publici denumiti manageri publici, precum si a prevederilor Programului de guvernare pe perioada 2005-2008, referitoare la depolitizarea administratiei publice prin asigurarea unui mecanism obiectiv si a unor structuri specializate in monitorizarea carierei si a altor aspecte ce tin de gestiunea corpului managerilor publici, pentru inlaturarea unor disfunctionalitati aparute in gestionarea corpului profesionist al managerilor publici, ce atrage riscul scaderii interesului pentru accesul si ramanerea in acest corp profesionist, in vederea intaririi capacitatii administrative a administratiei publice din Romania si a procesului de reforma in general, prin dezvoltarea unui sistem coerent al managerilor publici, bazat pe merit si performanta, largirea bazei de selectie la intregul sector public care sa atraga si sa retina in sistem persoane cu abilitatile si potentialul necesare, pentru respectarea angajamentelor asumate de Romania, prin Acordul de finantare din 30 mai 2007 dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul National PHARE 2005 si prin masurile adoptate de Comitetul mixt de monitorizare (JMC) a Programelor PHARE privind asigurarea unui cadru normativ imbunatatit necesar desfasurarii proiectului PHARE RO 2005 / 017 - 553.01.03.02 "Adaptarea Schemei tinerilor profesionisti la necesitatile reformei functiei publice", in valoare de 3,5 milioane euro, si mentinerii finantarii din partea Comisiei Europene, de natura a facilita implementarea celui de-al treilea ciclu al Schemei tinerilor profesionisti, precum si a ciclurilor subsecvente, avand in vedere programarea multianuala a proiectului, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza statutul functionarilor publici numiti intr-o functie publica specifica de manager public.
  (2) Statutul managerilor publici este conferit de rolul, atributiile si responsabilitatile ce le revin ca agenti ai schimbarii in domeniul reformei administratiei publice.
  (3) In exercitarea functiei publice specifice, managerul public are rolul de a asigura sprijin pentru politicile de reforma ale Guvernului Romaniei in ceea ce priveste proiectarea si implementarea de la nivelurile strategice la cele operationale a procedurilor si activitatilor vizand accelerarea reformei administratiei publice centrale si locale.
  (4) In indeplinirea rolului prevazut la alin. (3), managerii publici au responsabilitati ce privesc coordonarea de programe, proiecte si activitati menite sa dezvolte capacitatea administrativa, sa promoveze descentralizarea competentelor si sa modernizeze administratia publica centrala si locala, cu scopul de a creste calitatea actului administrativ si a serviciilor publice furnizate cetateanului.

  Art. 2
  (1) Prin prezentul statut se stabilesc reguli specifice privind recrutarea, selectia, programele de formare, evaluarea, numirea, salarizarea si promovarea rapida a managerilor publici.
  (2) In sensul prezentului statut, prin sistemul de promovare rapida a managerilor publici se intelege:
  a) ocuparea unei functii publice specifice de manager public superioare celei detinute, ca urmare a rezultatelor evaluarii profesionale individuale;
  b) ocuparea unei functii publice generale de conducere sau, dupa caz, din categoria inaltilor functionari publici, in conditiile legii.


  Capitolul II - Conditii pentru ocuparea functiei publice specifice de manager public


  Art. 3
  (1) Pot ocupa o functie publica specifica de manager public, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, absolventii urmatoarelor programe:
  a) programul de formare specializata in administratia publica, cu durata de 2 ani, organizat pentru obtinerea statutului de manager public;
  b) programul de formare specializata in administratia publica, cu durata de un an, organizat pentru obtinerea statutului de manager public;
  c) programul Bursa speciala "Guvernul Romaniei", organizat pentru formarea managerilor din sectorul public, cu conditia ca acesta sa fie urmat de un program intensiv de formare specializata in administratia publica, in Romania, ca o completare a cursurilor prevazute la art. 32 din Hotararea Guvernului nr. 1.516/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul Romaniei" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa permita evaluarea absolventilor acestei burse in aceleasi conditii si respectand aceleasi criterii utilizate in cazul absolventilor programelor prevazute la lit. a) si b). Decizia privind echivalarea si modulele necesar a fi urmate se ia de catre Institutul National de Administratie, in calitate de organizator al programelor de formare specializata prevazute la lit. a) sib).
  (2) Prin programele de formare prevazute la alin. (1) lit. a), b) si, respectiv, prin programul intensiv prevazut la alin. (1) lit. c), organizate de catre Institutul National de Administratie, denumite in continuare programe de formare, se intelege: activitati de formare in tara si, dupa caz, in strainatate, stagii practice in tara si, dupa caz, in strainatate, inclusiv perioada vacantelor si perioada de la absolvirea programelor respective pana la numirea, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in functia publica specifica de manager public.

  Art. 4
  Promovarea programelor de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) se realizeaza de catre Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Unitatea centrala pentru reforma administratiei publice.

  Art. 5
  Numarul de locuri pentru programele de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) se stabileste de catre Unitatea centrala pentru reforma administratiei publice, pe baza propunerii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, formulate in conditiile prevazute la art. 28 alin. (1) iit. b) pct. 3.

  Art. 6
  (1) Recrutarea si selectia pentru programele de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) se realizeaza de catre Institutul National de Administratie, prin concurs national, organizat in conditiile legii si potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
  (2) In vederea participarii la programele de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b), pot fi recrutate persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) pentru programul de formare prevazut la art. 3 alin. (1) lit. a), sa fie absolventi cu diploma ai studiilor universitare de licenta, respectiv absolventi cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor superioare de lunga durata;
  b) pentru programul de formare prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b), sa fie functionari publici sau personal contractual din sectorul public, cu experienta de minimum un an in sectorul public
  c) sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 2 alin.
  (2) lit. a) din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificarile ulterioare;
  d) sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
  e) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
  f) sa aiba capacitatea deplina de exercitiu;
  g) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
  h) sa nu fi fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
  i) sa nu fi detinut calitatea de lucrator sau colaborator al securitatii, asa cum sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii;
  j) sa nu fi fost destituite dintr-d functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
  k) sa cunoasca o limba de circulatie europeana;
  l) sa nu aiba restrictii de a calatori in strainatate pentru acele tari avute in vedere de catre programul de formare la care participa.
  (3) Selectia participantilor la programele de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) se face in urma parcurgerii urmatoarelor etape, ce se detaliaza in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta:
  a) verificarea si selectia dosarelor de inscriere;
  b) proba scrisa;
  c) interviu;
  d) testare specifica destinata evaluarii abilitatilor candidatilor raportata la specificul functiei publice de manager public.

  Art. 7
  Participantii la programul intensiv prevazut la art. 3 alin. (1) lit. c) trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 6 alin.
  (2) lit. c) - I).

  Art. 8
  (1) Participantii declarati admisi la unul dintre programele de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) semneaza, inainte de inceperea programului respectiv, un angajament cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin care se obliga sa lucreze 5 ani in administratia publica. Termenul de 5 ani se calculeaza incepand cu data primei numiri in functia publica specifica de manager public, efectuata in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
  (2) Persoanele care au semnat angajamentul prevazut la alin. (1) ale caror raporturi de serviciu inceteaza potrivit dispozitiilor art. 97 lit. b), d) si e), ale art. 98 alin. (1) lit. f) si g) sau ale art. 99 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (1), sunt obligate sa restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formarea acestora, calculate proportional cu perioada ramasa pana la implinirea termenului.
  (3) Modelul angajamentului prevazut la alin. (1) se stabileste prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
  (4) Participantii la programul intensiv de formare prevazut la art. 3 alin. (1) lit. c) respecta obligatiile prevazute in contractul semnat pentru acordarea bursei speciale "Guvernul Romaniei".
  (5) Urmarirea creantelor in cazul nerespectarii clauzelor contractule prevazute la alin.
  (4) revin initiatorului programului Bursa speciala "Guvernul Romaniei".
  (6) Obligatia prevazuta la alin. (1) se considera indeplinita si in situatiile in care managerii publici isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatilor autonome, al structurilor de specialitate ale Parlamentului Romaniei, respectiv in cadrul aparatului Administratiei Prezidentiale, al inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie si al Consiliului Legislativ

  Art. 9
  (1) Participantii la programele de formare se denumesc dupa cum urmeaza:
  a) cursanti, participantii la programul prevazut la art. 3 alin. (1) lit. a);
  b) stagiari, participantii la programul prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b).
  (2) Pe intreaga perioada de formare si pana la data numirii in functia publica specifica de manager public, cursantii si stagiarii au drepturile si obligatiile stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta. Perioada de formare pana la numirea in functia publica specifica de manager public constituie vechime in munca, in functia publica si in specialitatea studiilor absolvite.
  (3) Pe intreaga perioada in care urmeaza programele de formare specializata prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b), cursantii si stagiarii primesc o bursa stabilita prin hotarare a Guvernului, asigurata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, si platita de catre Institutul National de Administratie.
  (4) La absolvirea programelor de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b), Institutul National de Administratie elibereaza fiecarui absolvent:
  a) un certificat care sa ateste absolvirea programului de formare specializata organizat pentru obtinerea statutului de manager public;
  b) o adeverinta care sa ateste perioada de desfasurare a programului de formare specializata in administratia publica.
  (5) Compartimentele de resurse umane din cadrul institutiilor sau autoritatilor publice, la care managerii publici sunt repartizati dupa absolvirea programelor de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b), in baza adeverintei prevazute la alin.
  (4) lit. b), au obligatia sa inscrie in carnetele de munca ale acestora, ca vechime in functia publica si in specialitatea studiilor, perioada de formare.
  (6) Participantii la programele de formare sunt obligati sa respecte regulamentul de ordine interioara si regulamentele de studii ale Institutului National de Administratie.

  Art. 10
  Raporturile de serviciu si contractele de munca dintre participantii la programele de formare si autoritatile si institutiile publice unde acestia si-au desfasurat activitatea ca functionari publici sau personal contractual, anterior selectiei, inceteaza, in conditiile legii, de la data inmatricularii participantilor la programele de formare respective.

  Art. 11
  (1) Pe perioada stagiilor in administratia publica din cadrul programelor de formare, participantii sunt sprijiniti si coordonati de persoane care ocupa, in conditiile legii, o functie publica de conducere, denumiti in continuare mentori, desemnati in conditiile prevazute prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
  (2) Activitatea de mentorat este considerata activitate in domeniul didactic si se desfasoara pe baza unui acord institutional, incheiat in conditiilelegii, intreInstitutul National de Administratie si autoritatea sau institutia in cadrul careia isi desfasoara activitatea mentorul. Pentru activitatea de mentorat desfasurata, mentorii au dreptul la o indemnizatie, al carei cuantum este stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
  (3) Pot fi mentori functionarii publici prevazuti la alin. (1) care indeplinesc urmatoarele conditii:
  a) nu au in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii;
  b) nu sunt rude sau afini, pana la gradul IV inclusiv, si nici sot sau sotie cu participantul la stagiu.
  (4) Mentorul are urmatoarele atributii:
  a) urmareste atingerea obiectivelor perioadei de stagiu, precum si respectarea domeniilor si tipurilor de activitati specifice;
  b) asigura conditiile necesare bunei desfasurari a activitatii participantului la programele de formare, pe durata stagiului;
  c) intocmeste un raport de evaluare la sfarsitul perioadei de stagiu.
  (5) Domeniile si tipurile de activitati specifice pe care mentorul este obligat sa le includa in programul stagiilor prevazute la alin. (1) sunt stabilite de catre Institutul National de Administratie, in colaborare cu autoritatile si institutiile publice in cadrul carora isi desfasoara activitatea.
  (6) Modelul de acord institutional prevazut la alin.
  (2) se stabileste prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

  Art. 12
  Pe perioada prevazuta la art. 11 alin. (1), participantii la programele de formare nu beneficiaza de drepturi banesti din partea autoritatilor si institutiilor publice la care isi desfasoara stagiul.

  Art. 13
  (1) Calitatea de participant la programele de formare inceteaza in urmatoarele situatii:
  a) absentarea nemotivata in mod repetat de la programele sau de la activitatile de formare;
  b) cererea scrisa a participantului de a renunta la programele de formare;
  c) abateri disciplinare;
  d) neabsolvirea programelor de formare din alte motive imputabile participantului;
  e) eliminarea de la programul de formare, in cazul intervenirii unor situatii de natura celor prevazute la art. 94 alin. (1) lit. a), e) - m) si o) si la art. 95 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 188/1999, republicata, daca nu se poate relua programul respectiv de formare, la incetarea situatiilor respective.
  (2) Participantii la programele de formare sunt obligati sa ramburseze toate cheltuielile aferente, efectuate pe perioada programului de formare si pana la data excluderii din programul de formare, in urmatoarele situatii:
  a) cele prevazute la alin. (1) lit. a) - d);
  b) cele de natura celor prevazute la art. 94 alin. (1) lit. a), e), f) si m) din Legea nr. 188/1999, republicata, daca nu se poate relua programul respectiv de formare, la incetarea situatiilor respective.
  (3) Conditiile de rambursare a cheltuielilor prevazute la alin.
  (2) se stabilesc prin angajamentul prevazut la art. 8.

  Art. 14
  (1) La absolvirea programelor de formare se iau in considerare rezultatele finale obtinute in urma calcularii mediei ponderate dintre:
  a) rezultatele evaluarii de la absolvirea programelor de formare, ramase definitive in conditiile regulamentelor de studii, cu o pondere de 70%; si
  b) rezultatele evaluarii abilitatilor manageriale, realizate de catre grupurile de experti independenti pentru evaluarea abilitatilor manageriale, cu o pondere de 30%.
  (2) Grupurile de experti independenti pentru evaluarea abilitatilor manageriale, prevazute la alin. (1) lit. b), se constituie si functioneaza conform procedurilor dezvoltate cu sprijinul asistentei tehnice cu finantare externa pentru programele de formare anterioare, aprobate si insusite de catre Institutul National de Administratie.
  (3) Rezultatele finale obtinute in urma calcularii mediei ponderate in conditiile prevazute la alin. (1) se comunica, individual, participantilor la programele de formare care le pot contesta la Institutul National de Administratie, in termen de 3 zile de la data comunicarii.
  (4) Rezultatele contestatiilor se stabilesc si se comunica celor in cauza de catre Institutul National de Administratie, in termen de 10 zile de la depunerea lor, si se aduc la cunostinta publica, data la care raman definitive.
  (5) Pe baza rezultatelor ramase definitive in conditiile alin. (4), se intocmeste clasamentul final, care se face public de catre Institutul National de Administratie si se transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
  (6) Participantii la programele de formare sunt considerati absolventi ai acestora la data aducerii la cunostinta publica a clasamentului finaL

  Art. 15
  (1) in vederea repartizarii absolventilor programelor de formare prevazute la art. 3 alin. (1), Agentia Nationala a Functionarilor Publici intocmeste, pe baza propunerilor inaintate de autoritatile si institutiile publice, planul de repartizare a managerilor publici, pe care il supune aprobarii Guvernului cu cel putin 3 luni inainte de data absolvirii programelor.
  (2) Participantii la programele de formare comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici optiunile individuale, in vederea repartizarii acestora in functiile publice specifice de manageri publici, in limita posturilor aprobate in planul de repartizare prevazut la alin. (1).
  (3) Repartizarea absolventilor programelor de formare se face, in limita numarului de posturi prevazute in planul de repartizare a managerilor publici, in functie de urmatoarele criterii, a caror aplicare se face in mod succesiv:
  a) nevoile institutionale si profilurile propuse de autoritatile si institutiile publice;
  a^1) clasamentul final;
  b) optiunile absolventilor.
  (4) Institutiile si autoritatile administratiei publice asigura posturile necesare repartizarii managerilor publici.
  (5) Agentia Nationala a Functionarilor Publici transmite autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (4), in termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta publica a clasamentului final in conditiile art. 14 alin. (5), propunerile de numire a absolventilor programelor de formare in functii publice specifice de manager public.
  (6) In vederea emiterii actului administrativ de numire in functia publica specifica de manager public, fiecare absolvent al programelor de formare are obligatia sa se prezinte la autoritatea sau institutia publica unde a fost repartizat, in termen de 5 zile de la data primirii comunicarii transmise in termenul prevazut la alin.
  (5) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
  (7) Instructiunile pentru intocmirea Planului de repartizare a managerilor publici se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.


  Capitolul III - Cariera in functia publica specifica de manager public


  Art. 16
  Numirea in functia publica specifica de manager public se face in termen de 15 zile de la data primirii propunerii de numire transmise de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice in cadrul careia urmeaza sa-si desfasoare activitatea.

  Art. 17
  (1) Functia publica specifica de manager public este structurata pe 3 grade profesionale, dupa cum urmeaza:
  a) asistent;
  b) principal;
  c) superior, ca nivel maxim.
  (2) Numirea in functia publica specifica de manager public se face incepand cu gradul profesional "asistent".

  Art. 18
  Managerul public si desfasoara activitatea in subordinea directa a unui inalt functionar public sau, dupa caz, in subordinea unui functionar public de conducere care ocupa o functie publica cel putin la nivelul functiei de director ori o functie publica specifica asimilata acesteia.

  Art. 19
  Pentru posturile de manageri publici, superiorul ierarhic prevazut la art. 18 intocmeste fisa postului, pe baza atributiilor si responsabilitatilor generale si a celor specifice minimale, prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, precum si a obiectivelor specifice ale autoritatii sau institutiei publice respective.

  Art. 20
  (1) Managerii publici sunt evaluati profesional anual.
  (2) Evaluarea profesionala individuala a managerilor publici cuprinde o componenta interna si o componenta externa, astfel:
  a) componenta interna consta in evaluarea performantelor individuale ale managerului public efectuata conform legislatiei privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, de catre superiorul ierarhic prevazut la art. 18, si care se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in termen de 5 zile de la data ramanerii definitive in urma solutionarii eventualelor contestatii conform reglementarilor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
  b) componenta externa consta in evaluarea efectuata de catre evaluatori externi, in trimestrul I al anului urmator celui pentru care se face evaluarea, in conditiile prevazute de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, si care se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in termen de 5 zile de la data ramanerii definitive in urma solutionarii eventualelor contestatii.
  (3) Contestatiile depuse cu privire la rezultatele componentei externe a evaluarii profesionale individuale se solutioneaza de catre evaluatori externi, desemnati de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

  Art. 21
  (1) Evaluatorul extern prevazut la art. 20 alin.
  (2) lit. b) este persoana selectata si pregatita in tehnici de intervievare si evaluare, in conditiile normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
  (2) Evaluatorul extern trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii specifice:
  a) sa fie absolvent al invatamantului superior de lunga durata, absolvit cu diploma de licenta sau echivalenta, in domenii sau cu specializari postuniversitare relevante, detaliate in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
  b) sa aiba vechime in specialitatea studiilor absolvite de minimum 5 ani;
  c) sa nu sa se afle in situatii de conflict de interese, prevazute de lege, cu managerii publici evaluati.
  (3) Evaluatorul extern are urmatoarele atributii principale:
  a) efectueaza evaluarea externa, in conditiile prevazute de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, si consemneaza rezultatele acesteia intr-un raport de evaluare;
  b) solutioneaza contestatiile privind evaluarea externa a managerilor publici si consemneaza rezultatele acestora, motivate corespunzator, intr-un raport.
  (4) Un evaluator extern nu poate indeplini simultan atributiile prevazute la alin.
  (3) lit. a) si b) in cadrul aceleiasi sesiuni de evaluare, cu privire la aceleasi persoane.
  (5) Remuneratia sau indemnizatia, dupa caz, a evaluatorului extern este asigurata din bugetul de stat, prin bugetul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in cuantumul prevazut de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
  (6) Obligatiile, procedurile de selectie si modul de functionare ale corpului de evaluatori externi, prevazute la art. 20 alin.
  (2) lit. b), se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

  Art. 22
  (1) in urma evaluarii profesionale individuale prevazute la art. 20 alin. (2), managerii publici pot obtine urmatoarele rezultate, detaliate in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta:
  a) reconfirmarea statutului de manager public si promovarea in grad profesional;
  b) reconfirmarea statutului de manager public si reconfirmarea in grad profesional;
  c) reconfirmarea statutului de manager public si retrogradarea in grad profesional;
  d) pierderea statutului de manager public.
  (2) Rezultatele evaluarii profesionale individuale a managerilor publici se constata, se centralizeaza si se comunica acestora in mod individual, in termen de 10 zile de la data evaluarii, de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Rezultatele pot fi contestate de catre cei evaluati la Agentia Nationala a Functionarilor Publici in termen de 3 zile de la data comunicarii lor. Rezultatele solutionarii contestatiilor se comunica individual contestatarului in termen de 15 zile de la depunerea contestatiei, data la care raman definitive.
  (3) Agentia Nationala a Functionarilor Publici comunica rezultatele evaluarii profesionale individuale ramase definitive autoritatilor sau institutiilor publice in cadrul carora isi desfasoara activitatea managerii publici evaluati. in termen de 15 zile de la data comunicarii, conducatorii acestora emit actele administrative corespunzatoare rezultatelor obtinute.
  (4) Managerii publici pot promova succesiv in gradele profesionale, anual, in urma evaluarii profesionale individuale, prevazuta la art. 20 alin. (2).
  (5) in urma promovarii in grad profesional, se stabilesc, in termenul prevazut in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, atributiile si responsabilitatile sporite ce se vor include in fisa postului managerului public respectiv, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 19.
  (6) Managerii publici aflati in situatia prevazuta la alin. (1) lit. d), care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru ocuparea unei functii publice de executie, pot solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sa ia masurile necesare in vederea redistribuirii lor pe functii publice de executie, in limita functiilor publice vacante.
  (7) Prevederile alin. (1) lit. d) se aplica si in cazul in care, in urma evaluarii profesionale individuale, managerul public aflat pe gradul profesional asistent obtine rezultate care conduc la retrogradarea in grad profesional.

  Art. 23
  (1) Managerii publici care indeplinesc conditiile prevazute de lege pot participa la concursurile organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere sau, dupa caz, pentru ocuparea functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 9 alin.
  (2) referitoare la vechimea in functia publica si in specialitatea studiilor absolvite.
  (2) Conditia de participare la concursurile organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere, prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera indeplinita prin absolvirea programelor de formare prevazute la art. 3 alin. (1).
  (3) intreaga activitate desfasurata ca manager public constituie vechime in functia publica si in specialitatea studiilor absolvite.

  Art. 24
  (1) Raportul de serviciu al managerului public inceteaza de la data numirii in functia publica de conducere sau, dupa caz, in cea de inalt functionar public.
  (2) Dupa intrarea in categoria functionarilor publici de conducere sau a inaltilor functionari publici, persoanelor care au detinut anterior functia publica specifica de manager public le sunt aplicabile dispozitiile legale referitoare la aceste categorii.
  (3) In cazul eliberarii din functia publica de conducere sau, dupa caz, din functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, in conditiile art. 99 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 188/1999, republicata, persoana in cauza are dreptul, in conditiile prezentului statut, sa fie numita intr-o functie publica specifica de manager public de acelasi grad profesional cu cel detinut anterior, in cadrul institutiei unde a indeplinit functia publica de conducere, respectiv de inalt functionar public.
  (4) in cazul in care persoanele prevazute la alin.
  (3) nu pot fi numite in functii publice specifice de manageri publici in cadrul aceleiasi institutii, acestea au dreptul, in conditiile prezentului statut, sa fie numite in functii publice specifice de manageri publici de acelasi grad profesional cu cel detinut anterior in orice alte autoritati sau institutii publice, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Art. 25
  Managerii publici al caror raport de serviciu a incetat din motive neimputabile lor pot solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici repartizarea pe o functie publica specifica de manager public de acelasi grad profesional cu cel detinut anterior incetarii raportului de serviciu.

  Art. 26
  (1) Neprezentarea din motive imputabile a absolventilor programelor de formare in termenul prevazut la art. 15 alin.
  (6) in vederea numirii atrage decaderea din dreptul de a fi numit in functia publica specifica de manager public in care a fost repartizat, constituind motiv imputabil de nerespectare a obligatiilor asumate prin angajamentul prevazut la art. 8.
  (2) Refuzul nejustificat al participarii la evaluarea externa anuala obligatorie sau neprezentarea nejustificata la aceasta in termenul pentru care a fost anuntata derularea procedurilor de evaluare constituie motiv imputabil de incetare a raporturilor de serviciu.
  (3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2), precum si in situatia incetarii raportului de serviciu in conditiile art. 97 lit. e) din Legea nr. 188/1999, republicata, obligatia persoanelor care au incheiat angajamentul prevazut la art. 8 subzista pentru perioada ramasa pana la implinirea termenului de 5 ani prevazut in acesta.


  Capitolul IV - Drepturi salariale


  Art. 27
  (1) Pentru activitatea desfasurata, persoanele numite in functii publice specifice de manager public au dreptul la un salariu stabilit in conditiile prevazute la art. 31 din Legea nr. 188/1999, republicata, care se aplica in mod corespunzator.
  (2) Managerii publici beneficiaza de prime, spor de vechime si alte drepturi salariale, in conditiile legii.


  Capitolul V - Cadrul institutional


  Art. 28
  (1) Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Internelor si Reformei Administrative exercita urmatoarele atributii principale:

  a) prin Unitatea centrala pentru reforma administratiei publice:
  1. urmareste modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a normelor de aplicare a acesteia, in ceea ce priveste promovarea programelor de formare, recrutarea si selectia participantilor la acestea;
  2. stabileste, pe baza propunerii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, numarul de participanti la programele de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b), in limita bugetului alocat;
  3. identifica, programeaza, elaboreaza si monitorizeaza implementarea programelor cu finantare externa sau interna privind dezvoltarea corpului de manageri publici si asigura gestionarea acestor programe;
  4. implementeaza, in colaborare cu Institutul National de Administratie si Agentia Nationala a Functionarilor Publici, programele prevazute la pct. 3;
  5. promoveaza programele de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b);

  b) prin Agentia Nationala a Functionarilor Publici:
  1. monitorizeaza si controleaza modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a normelor de aplicare a acesteia, in ceea ce priveste cariera managerilor publici;
  2. elaboreaza si imbunatateste, in colaborare cu Unitatea centrala pentru reforma administratiei publice si Institutul National de Administratie, politicile publice si legislatia privind statutul si functia publica specifica de manager public;
  3. identifica si centralizeaza nevoile autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala privind infiintarea posturilor de manageri publici si propune, pe baza efectuarii unei analize anuale a acestor nevoi institutionale, numarul de participanti la programele de formare, precum si profilurile acestora;
  4. elaboreaza Planul de repartizare a managerilor publici, pe baza nevoilor identificate la pct. 3, si colecteaza optiunile participantilor la programele de formare prevazute la art. 3 alin. (1);
  5. transmite catre autoritatile si institutiile publice propunerile de numire in functia publica specifica de manager public a absolventilor programelor de formare;
  6. asigura, in conditiile legii, aplicarea prevederilor referitoare la redistribuire, in conditiile art. 22 alin. (6);
  7. asigura solutionarea contestatiilor privind procedura de evaluare profesionala individuala, in conditiile art. 22 alin. (2);
  8. acorda asistenta autoritatilor si institutiilor publice la elaborarea fisei postului de manager public;
  9. constituie si gestioneaza corpul de evaluatori externi, asigurand selectarea, evidenta si perfectionarea acestora;
  10. asigura conditiile necesare desfasurarii evaluarii externe;
  11. centralizeaza si comunica autoritatilor si institutiilor publice in care isi desfasoara activitatea managerii publici evaluati rezultatele ramase definitive in urma evaluarii acestora;
  12. emite comunicarile prevazute la art. 22 alin.
  (2) si (3), in baza rezultatelor obtinute in urma evaluarii profesionale individuale;
  13. asigura repartizarea, in termenul prevazut de lege, a managerilor publici, in situatiile prevazute la art. 24 alin.
  (3) si (4);
  14. solutioneaza, in conditiile prezentului statut, solicitarile de reincadrare intr-o functie publica specifica de manager public;
  15. identifica domeniile generale de perfectionare profesionala a managerilor publici;
  16. pune la dispozitia Institutului National de Administratie, Unitatii centrale pentru reforma administratiei publice si altor structuri din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, cu responsabilitati in aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a normelor de aplicare a acesteia, datele si informatiile detinute, necesare pentru exercitarea atributiilor acestora;

  c) prin Institutul National de Administratie:
  1. realizeaza recrutarea si selectia participantilor la programele de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b), cu respectarea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (2);
  2. urmareste respectarea conditiilor prevazute la art. 7, in ceea ce priveste participantii la programele de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c);
  3. asigura organizarea, derularea si finantarea programelor de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b), evaluarea finala si stabilirea clasamentului final al absolventilor, pe care il transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
  4. aproba si urmareste aplicarea regulamentelor de studii ale programelor de formare, asigurand echivalenta metodelor, criteriilor si procedurilor de evaluare aplicate cu cele stabilite in acest sens de catre echipele de asistenta tehnica a proiectelor din domeniul reformei functiei publice, cu finantare externa;
  5. aproba inmatricularea la programele de formare a participantilor admisi in urma selectiei si comunica, daca este cazul, aceasta situatie autoritatilor si institutiilor publice unde acestia si-au desfasurat activitatea;
  6. constituie si gestioneaza corpul mentorilor prevazuti la art. 11, asigurand selectarea, evidenta si perfectionarea acestora;
  7. asigura coordonarea activitatii mentorilor;
  8. isi insuseste si asigura aplicarea procedurilor de constituire si functionare agrupurilor de experti independenti pentru evaluarea abilitatilor manageriale, prevazute la art. 14 alin. (2);
  9. asigura plata bursei prevazute la art. 9 alin. (3);
  10. asigura instruirea corespunzatoare, in conditiile legii, a persoanelor prevazute la art. 11 alin. (1), art. 14 alin.
  (2) si, respectiv, art. 20 alin.
  (2) lit. b);

  d) prin Directia generala juridica, actioneaza pentru recuperarea debitelor provenite din nerespectarea prevederilor angajamentului semnat potrivit art. 8. Aceasta atributie poate fi indeplinita si prin externalizarea serviciilor de asistenta juridica, in conditiile legii.
  (2) Unitatea centrala pentru reforma administratiei publice, Agentia Nationala a Functionarilor Publici si Institutul National de Administratie indeplinesc si alte atributii si obligatii care decurg din prevederile prezentei ordonante de urgenta sau care sunt stabilite prin normele de aplicare a acesteia.

  Art. 29
  (1) Finantarea cheltuielilor necesare derularii programelor de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) si exercitarii atributiilor si indeplinirii obligatiilor stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, bugetul Institutului National de Administratie si, respectiv, bugetul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, care se asigura in mod corespunzator, sau, daca este cazul, din surse externe.
  (2) Finantarea cheltuielilor necesare derularii programului de formare prevazut la art. 3 alin. (1) lit. c) se asigura in conditiile prevazute de legislatia aplicabila programului Bursa speciala "Guvernul Romaniei".

  Art. 30
  (1) Autoritatile si institutiile publice din administratia publica identifica nevoile privind angajarea de manageri publici si profilurile acestora si le comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
  (2) Autoritatile si institutiile publice din administratia publica infiinteaza, in conditiile legii, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, posturile corespunzatoare functiilor publice specifice de manager public, pe baza Planului de repartizare.
  (3) Posturile prevazute la alin.
  (2) se infiinteaza prin transformarea functiilor publice vacante in functii publice specifice de manager public sau prin crearea de noi posturi, in conditiile legii.
  (4) Autoritatile si institutiile publice colaboreaza, in conditiile legii, cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici in vederea asigurarii managementului functiilor publice specifice de manager public si persoanelor care ocupa aceste functii si transmit acesteia, in termen de 10 zile lucratoare, orice modificare intervenita in derularea raporturilor de serviciu ale managerilor publici.
  (5) In vederea luarii masurilor necesare recuperarii debitelor provenite din nerespectarea prevederilor angajamentului semnat potrivit art. 8 alin. (1), Agentia Nationala a Functionarilor Publici comunica de indata Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative incetarea raportului de serviciu al persoanelor care au detinut calitatea de manager public, cu precizarea perioadei in care acestea au ocupat o functie publica, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
  (6) Institutiile si autoritatile administratiei publice comunica Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative incheierea si incetarea contractelor de munca cu persoanele care au detinut anterior calitatea de manager public, in termen de 10 zile de la data incheierii, respectiv incetarii acestor contracte, in vederea calcularii perioadei prevazute la art. 8 alin. (1).

  Art. 31
  Nerespectarea obligatiilor si termenelor stabilite conform prezentei ordonante de urgenta de catre autoritatile si institutiile publice, in a caror sarcina cade indeplinirea acestora, atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.


  Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 32
  (1) Pe durata derularii proiectelor cu finantare partiala sau integrala din alte surse decat bugetul de stat, pentru programele de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b), prin exceptie de la prevederile art. 4, respectiv de la prevederile art. 6 alin. (1) si art. 28 alin. (1) lit. c) pct. 1, promovarea si derularea acestor programe si, respectiv, recrutarea si selectia, prin concurs national se fac in conditiile stabilite prin contractele de finantare a acestor proiecte.
  (2) Pe durata prevazuta la alin. (1), prin exceptie de la prevederile art. 14 alin. (2), art. 21 alin.
  (3) si (6), art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 9 si 10 si lit. c) pct. 6 si 7, Unitatea centrala pentru reforma administratiei publice, Agentia Nationala a Functionarilor Publici si Institutul National de Administratie, dupa caz, monitorizeaza modul de aplicare a procedurilor stabilite prin contractele de finantare a proiectelor prevazute la alin. (1), care privesc:
  a) evaluarea participantilor la programele de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) si a managerilor publici;
  b) constituirea, functionarea si gestionarea grupurilor de experti independenti de evaluare a abilitatilor manageriale, a grupurilor si a corpului de evaluatori externi si a corpului de mentori.
  (3) Pe durata prevazuta la alin. (1), prin exceptie de la prevederile art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 7, 9,10,15 si ale art. 29, finantarea cheltuielilor respective se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si, respectiv, prin bugetul Institutului National de Administratie, daca nu este asigurata din alte surse de finantare.

  Art. 33
  Pe durata studiilor sau stagiilor din strainatate, atunci cand mijloacele de subzistenta sunt asigurate prin proiectele cu finantare din alte surse, se suspenda plata bursei prevazute la art. 9 alin. (3).

  Art. 34
  in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se aproba, prin hotarare a Guvernului, ia propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, normele de aplicare a acesteia.

  Art. 35
  Angajamentele prevazute la art. 8 alin. (1), incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta de catre participantii la programele de formare, isi mentin valabilitatea in conditiile in care au fost incheiate.

  Art. 36
  (1) Managerii publici incadrati in gradele profesionale prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 452/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se incadreaza in gradele profesionale prevazute la art. 17 alin. (1), dupa cum urmeaza:
  a) din gradul profesional asistent in gradul profesional asistent;
  b) din gradele profesionale special sau principal in gradul profesional principal;
  c) din gradele profesionale superior sau general in gradul profesional superior.
  (2) incadrarea conform alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de managerul public ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
  (3) Fisa postului managerului public care a fost incadrat conform alin. (1) se modifica in mod corespunzator.
  (4) Autoritatile si institutiile publice in care sunt incadrate persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia finalizarii procedurilor corespunzatoare aplicarii alin.
  (2) si (3).

  Art. 37
  (1) Pana la data intrarii in vigoare a legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici, prevazuta la art. 31 alin.
  (3) din Legea nr. 188/1999, republicata, stabilirea drepturilor salariale si de natura salariala ale managerilor publici numiti in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 452/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale managerilor publici numiti in temeiul prezentei ordonante de urgenta se face dupa cum urmeaza:
  a) pentru functia publica specifica de manager public grad profesional asistent, salariul de baza este cu 25% mai mare decat salariul de baza prevazut in anexa nr. 2 lit. B "Salarii de baza pentru functii publice de executie" din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare, pentru functia publica de consilier superior, treapta 1 de salarizare;
  b) pentru functia publica specifica de manager public grad profesional principal, salariul de baza este cu 40% mai mare decat salariul de baza prevazut in anexa nr. 2 lit. B "Salarii de baza pentru functii publice de executie" din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare, pentru functia publica de consilier superior, treapta 1 de salarizare;
  c) pentru functia publica specifica de manager public grad profesional superior, salariul de baza este cu 55% mai mare decat salariul de baza prevazut in anexa nr. 2 lit. B "Salarii de baza pentru functii publice de executie" din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare, pentru functia publica de consilier superior, treapta 1 de salarizare.
  (2) Pentru activitatea desfasurata, managerii publici beneficiaza de un spor de manager public de 55% aplicat la salariul de baza si care nu face parte din acesta, precum si de prime, spor de vechime si alte drepturi salariale, in conditiile legii.
  (3) Drepturile de natura salariala care nu au caracter permanent si au fost acordate persoanelor prevazute la alin. (1) anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se acorda in continuare pana la finalizarea perioadei pentru care au fost initial prevazute.
  (4) Managerii publici numiti in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 452/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care la data intrarii in vigoare beneficiaza de un salariu mai mare decat cel stabilit potrivit prevederilor alin. (1)(3), isi mentin salariul avut.

  Art. 38
  (1) Comisia pentru managerii publici, infiintata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 452/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si numita prin Decizia primului-ministru nr. 461/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru managerii publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si secretariatul tehnic al Comisiei continua sa functioneze exclusiv in vederea asigurarii:
  a) finalizarii procedurilor de evaluare demarate anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si emiterii deciziilor corespunzatoare evaluarilor managerilor publici pana la data de 15 august 2008;
  b) continuarii litigiilor aflate pe rol la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pana la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararilor judecatoresti pronuntate in cadrul acestora.
  (2) Autoritatile si institutiile publice, precum si celelalte organizatii care au reprezentanti in cadrul Comisiei pentru managerii publici au obligatia de a asigura prezenta acestora la lucrarile Comisiei.
  (3) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) atrage raspunderea administrativa, civila sau penala a membrilor comisiei, individuala ori solidara si indivizibila, dupa caz.
  (4) in cazul nerespectarii de catre Comisia pentru managerii publici a termenului prevazut la alin. (1) lit. a), devin aplicabile dispozitiile prevazute la art. 39 alin. (1)(3).

  Art. 39
  (1) Managerii publici ale caror performante profesionale individuale au fost evaluate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si care au obtinut calificativele necesare promovarii, daca nu au fost promovati din motive neimputabile lor, promoveaza in treapta, respectiv grad profesional corespunzator evaluarii aferente fiecarui an de activitate.
  (2) Managerii publici ale caror performante profesionale individuale au fost evaluate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si care nu au obtinut calificativele necesare promovarii sunt reconfirmati in treapta, respectiv in gradul profesional.
  (3) Managerii publici ale caror performante profesionale individuale au fost evaluate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si care au obtinut calificative necorespunzatoare sunt retrogradati in gradul profesional, prin trecerea pe un grad profesional inferior celui detinut la data evaluarii.
  (4) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice unde isi desfasoara activitatea managerii publici evaluati in conditiile art. 38 alin. (1) lit. a), respectiv ale alin. (1)
  (3) emit in termen de 10 zile de la data promovarii actul administrativ de promovare, reconfirmare sau retrogradare, dupa caz.

  Art. 40
  Documentele rezultate din activitatea Comisiei pentru managerii publici, infiintata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 452/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din activitatea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, potrivit aceluiasi act normativ se predau institutiilor publice responsabile potrivit prezentei ordonante de urgenta, pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

  Art. 41
  (1) in vederea realizarii atributiilor prevazute prin prezenta ordonanta de urgenta, se suplimenteaza cu 10 numarul de posturi prevazut in anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificarile ulterioare, prin redistribuire, in cadrul numarului maxim de posturi aprobat Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
  (2) Finantarea posturilor prevazute la alin. (1) se face incepand cu data de 1 ianuarie 2009.
  (3) in vederea pregatirii implementarii atributiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate solicita Ministerului Internelor si Reformei Administrative asigurarea resurselor umane necesare, in conditiile legii.

  Art. 42
  (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 36 si 37, care intra in vigoare la data de 31 august 2008.
  (2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicata.
  (3) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 590 din 1 iulie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 452/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 11 alin. (1) si (2), art. 14 alin.
  (2) si (4), art. 19 si a anexei la aceasta, care se abroga la data de 31 august 2008, si a art. 3 alin. (1), (4)(7), care se abroga la data indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b).
  (4) Pana la data intrarii in vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta se aplica in mod corespunzator prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 783/2005, cu modificarile ulterioare, in masura in care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonante de urgenta.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
  Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
  Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
  Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
  Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
  HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
  HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
  OG 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii. Ordonanta nr. 30/2013
  OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Ordonanta de urgenta 82/2013
  Ordin nr. 33/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit. Ordin nr. 528/2013
  OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013
  Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012
  Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
  HG 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici
  Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
  Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
  Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
  Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010
  Drept procesual civil. Partea generala
  Claudia Rosu

  Pret: 64.9 lei
  55.16 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  85 useri online

  Useri autentificati: