DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 67/2008, ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 414 din 03/06/2008

Avand in vedere obligatiile ce revin Romaniei, ca stat membru al Uniunii Europene, de respectare a prevederilor legislatiei comunitare in vigoare, este necesara luarea cat mai rapid a masurilor ce se impun pentru raportarea de informatii privind piata produselor agricole si alimentare catre Directia Generala pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Tinand seama de prevederile regulamentelor europene, si anume: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 562/2005 din 5 aprilie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.255/1999 privind schimburile de informatii dintre statele membre si Comisie in sectorul laptelui si produselor lactate, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.319/2006 din 5 septembrie 2006 privind schimbul de anumite informatii referitoare la carnea de porc intre statele membre si Comisie, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.128/2006 din 24 iulie 2006 privind etapa de comercializare la care se refera pretul mediu pentru carcasele de porc, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 315/ 2002 din 20 februarie 2002 privind evidenta preturilor la carcasele de ovine proaspete sau refrigerate pe pietele reprezentative ale Comunitatii, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 22/2008 din 11 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de ovine, Regulamentul (CE) nr. 874/96 din 14 mai 1996 privind importurile de animale de reproductie de rasa pura din speciile ovina si caprina provenite din tarile terte, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 546/2003 din 27 martie 2003 privind anumite comunicari de date referitoare la aplicarea regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 2.771/75, (CEE) nr. 2.777/75 si (CEE) nr. 2.783/75 in sectorul oualor si pasarilor de curte, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.183/2006 din 24 iulie 2006 privind grila comunitara de clasificare a carcaselor de bovine adulte, Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 563/82 din 10 martie 1982 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.208/81 de stabilire a preturilor de piata pentru bovinele adulte pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 295/96 din 16 februarie 1996 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.892/87 privind inregistrarea preturilor de pe piata pentru bovinele adulte, pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 877/2004 din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.200/96 in ceea ce priveste comunicarea preturilor constatate pe piete pentru anumite fructe si legume proaspete, Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.131/93 din 28 iulie 1993 de stabilire a procedurii si a conditiilor pentru vanzarea cerealelor pastrate de catre organismele de interventie, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.465/2006 din 3 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.131/1993 de stabilire a procedurii si a conditiilor pentru vanzarea cerealelor pastrate de catre organismele de interventie, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 100/2007 din 1 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 877/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.200/96 din 28 octombrie 1996 privind organizarea comuna a pietei in sectorul fructelor si legumelor, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.282/2001 din 28 iunie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.493/1999 in ceea ce priveste strangerea de informatii pentru identificarea produselor vinicole si pentru monitorizarea pietei vitivinicole si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.623/2000, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), avand in vedere ca neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor de raportare poate avea drept consecinta negativa declansarea de catre Comisia Europeana a procedurilor de sanctionare a Romaniei, prezentul act normativ reglementeaza masurile necesare organizarii si functionarii in conditii optime a Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si asigura obligativitatea transmiterii informatiilor legate de preturi si de stocuri de catre operatorii economici la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in vederea raportarii de informatii privind piata produselor agricole si alimentare catre Directia Generala pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene, situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata. In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
Se aproba infiintarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare, denumit in continuare SIPPAA, in scopul colectarii, prelucrarii, interpretarii si raportarii de date si informatii privind piata produselor agricole si alimentare.

Art. 2
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale reprezinta autoritatea publica centrala responsabila cu organizarea, implementarea si functionarea SIPPAA.
(2) In vederea stabilirii metodelor si tehnicilor de colectare, procesare si diseminare a datelor statistice care fac obiectul SIPPAA, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se consulta cu Institutul National de Statistica, in calitatea sa de coordonator al statisticii oficiale din Romania.
(3) Metodologiile de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice din cadrul anchetelor statistice ce fac obiectul SIPPAA sunt transmise Institutului National de Statistica, in vederea avizarii acestora, si se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 3
Implementarea si functionarea SIPPAA se realizeaza prin urmatoarele masuri:
a) masuri de strategie, prin care se stabilesc produsele sau grupele de produse care se includ in studiile de piata, pietele reprezentative si categoriile de operatori economici, organizatiile profesionale, patronale, organizatiile interprofesionale care furnizeaza informatiile, categoriile de preturi care se inregistreaza;
b) masuri de reglementare si administrative, prin care se asigura metodologia de colectare a datelor, sistemul de raportare, transfer si procesare a datelor, resursele umane necesare, cerintele privind instruirea personalului care asigura colectarea datelor, cerintele tehnice informationale, costurile informationale.

Art. 4
(1) Colectarea si verificarea informatiilor primare privind piata produselor agricole si alimentare se realizeaza de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, direct sau prin intermediul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz.
(2) Centralizarea, procesarea, analizarea si diseminarea informatiilor privind piata produselor agricole si alimentare se realizeaza de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 5
(1) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, unitati de raportare sunt operatorii economici, Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, organizatiile profesionale, patronale si interprofesionale si alte autoritati, dupa caz.
(2) Unitatile de raportare au obligatia de a raporta datele si informatiile care fac obiectul SIPPAA, la termenele si in forma solicitata, catre personalul administratiei publice prevazute la art. 4 alin. (1).

Art. 6
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura confidentialitatea datelor si informatiilor individuale, prin adoptarea de masuri administrative, organizatorice si tehnice de protejare, prevenire a accesului, difuzarii, instrainarii si distrugerii neautorizate a acestora.

Art. 7
(1) Declararea de catre unitatile de raportare de date si informatii neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a prezenta persoanelor imputernicite din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale documentele si evidentele necesare in vederea verificarii realitatii datelor si informatiilor de piata, nedeclararea la termenele stabilite si in forma solicitata a datelor si informatiilor care fac obiectul SIPPAA, precum si divulgarea de date confidentiale referitoare la operatorii economici furnizori de informatii de piata constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentanti imputerniciti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, care au obligatia de a verifica modul de respectare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si au dreptul sa verifice la sediul unitatilor de raportare realitatea datelor comunicate.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura transmiterea informatiilor de piata agricola si alimentara catre serviciile corespondente ale Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene, in conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare in vigoare.

Art. 9
Fondurile necesare pentru organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare se asigura anual din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 10
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.Poate fi de interes si:
Legea 87/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
Legea 269/2015 privind aprobarea OUG 4/2015 pentru modificarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare
Legea 168/2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
Legea 179/2014 pentru modificarea si completarea OG 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice
Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol. Lege nr. 145/2014
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
OUG 53/2014 pentru modificarea OG 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola. Ordonanta de Urgenta nr. 53/2014
Legea 122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Legea 122/2014
Legea 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Lege nr. 108/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
Legea 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante. Lege nr. 266/2002 republicata 2014
HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
Ordin nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania
Legea 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publi
Contractul de fideiusiune
Veress Emod

Pret: 54.9 lei
46.7 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
70 useri online

Useri autentificati: