DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 192/2008, ordonanta de urgenta privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 04/12/2008

Avand in vedere necesitatea realizarii in cat mai bune conditii a veniturilor bugetare, prin accelerarea incasarilor, necesitatea fluidizarii activitatilor economico-financiare a operatorilor economici, care, desi sunt viabili din punct de vedere economic, intampina dificultati in achitarea obligatiilor fiscale din lipsa de lichiditati ca urmare a crizei economice internationale, necesitatea luarii unor masuri de ordin legislativ in vederea cresterii numarului locurilor de munca, necesitatea corelarii unor prevederi legale in materia cesiunii creantelor fiscale, precum si faptul ca este posibil ca pana la finele anului 2008 sa nu fie aprobata de catre Parlament Legea bugetului asigurarilor sociale pentru anul 2009,
intrucat aceste imprejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare ce nu sufera amanare, se impune adoptarea de masuri imediate pentru relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 114, dupa alineatul (7) se introduc noua noi alineate, alineatele (8)-(16), cu urmatorul cuprins:
"(8) Pentru plata cu cel putin 10 zile inainte de termenul de plata stabilit conform art. 111 a tuturor obligatiilor fiscale datorate bugetelor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, contribuabilii beneficiaza de o bonificatie de 5% din valoarea obligatiilor datorate.
(9) Bonificatia prevazuta la alin. (8) nu se aplica in urmatoarele cazuri:
a) pentru obligatiile fiscale reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa;
b) pentru obligatiile fiscale reprezentand accize;
c) contribuabililor care au obligatii fiscale restante si pentru care nu a fost suspendata executarea actului prin care s-au stabilit obligatiile fiscale, in conditiile legii;
d) contribuabililor care nu depun declaratiile fiscale la termenele stabilite de lege.
(10) Bonificatiile prevazute la alin. (8) se calculeaza lunar de contribuabil, iar plata anticipata va fi diminuata cu valoarea bonificatiei. Veniturile astfel constituite se utilizeaza ca surse proprii de finantare.
(11) In cazul in care, ca urmare a inspectiei fiscale, se constata diferente ale obligatiilor de plata ca urmare a declararii unor sume mai mici decat cele datorate, organul de control va obliga contribuabilul la plata diferentelor, a bonificatiei de 5% acordate in conditiile alin. (8), precum si a majorarilor de intarziere aferente.
(12) In cazul in care, ulterior declararii obligatiilor de plata, contribuabilul corecteaza din proprie initiativa obligatia de plata, in sensul majorarii acesteia, este obligat la plata diferentelor, a bonificatiei de 5% acordate in conditiile alin. (8), precum si a majorarilor de intarziere aferente.
(13) Declaratiile de impozite, taxe si contributii cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa pot fi corectate de catre contribuabili pana la data depunerii situatiei financiare anuale pentru anul de raportare sau pana la data de 30 iunie a anului urmator celui de raportare, in cazul entitatilor care nu au obligatia depunerii situatiei financiare anuale.
(14) Declaratiile de venit pot fi corectate de catre contribuabili pana la data comunicarii deciziei de impunere anuala emise pentru anul de raportare.
(15) Declaratiile anuale privind impozitul pe profit si declaratiile anuale informative pot fi corectate de catre contribuabili pana la data de 30 iunie a anului urmator celui in care exista obligatia depunerii acestor declaratii, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.
(16) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8)-(15) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
2. La articolul 1751, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate cesiona creantele pe care le administreaza, astfel cum acestea sunt individualizate prin titluri executorii si confirmate prin certificate de atestare fiscala.
...............................................................................................................................
(3) Cesionarul creantei fiscale preia ca urmare a cesiunii de creanta toate drepturile cedentului, inclusiv garantiile acestuia. Contractul de cesiune de creante incheiat in aplicarea prezentului articol constituie titlu executoriu, fara a fi necesara transmiterea titlurilor de creanta si a titlurilor executorii."
3. La articolul 219 alineatul (1), dupa litera b1) se introduc doua noi litere, literele b2) si b3), cu urmatorul cuprins:
"b2) corectarea declaratiilor fiscale depuse la 3 termene de declarare din cadrul unui an fiscal sau consecutive, in sensul majorarii obligatiilor de plata datorate;
b3) declararea, din eroare, de sume de plata, reprezentand obligatii fiscale la bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai mici decat cele datorate si care astfel ar intra sub incidenta prevederilor art. 114 alin. (8) privind acordarea bonificatiei;".
4. La articolul 219 alineatul (2), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele d1) si d2), cu urmatorul cuprins:
"d1) cu amenda intre 4% si 5% din sumele reprezentand diferente declarate in plus, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. b2);
d2) cu amenda intre 4% si 5% din sumele reprezentand diferentele constatate ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. b3);".

Art. II
(1) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cotele de contributii aferente lunii decembrie 2008 prevazute la art. 16-18 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu modificarile ulterioare, se aplica pana la intrarea in vigoare a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009.
(2) Incepand cu data de 1 decembrie 2009, cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru conditii normale de munca - 27,5%;
b) pentru conditii deosebite de munca - 31%;
c) pentru conditii speciale de munca - 37%.

Art. III
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 842 se introduce un nou articol, articolul 843, cu urmatorul cuprins:
"Art. 843. - (1) Angajatorii care creeaza noi locuri de munca si care incadreaza in munca, pe locurile de munca nou-create, someri aflati in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru o perioada de cel putin 3 luni consecutive de la data inregistrarii in evidenta acestor agentii beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu de 8 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 3 ani.
(2) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (1) anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa restituie in totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana incadrata in conditiile alin. (1), plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2).
(3) Nu beneficiaza de masura de stimulare prevazuta la alin. (1) angajatorii care intr-o perioada de un an anterioara datei incadrarii in munca in conditiile alin. (1) au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoria prevazuta la respectivul alineat."
2. Articolul 851 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 851. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indeplinesc conditiile pentru acordarea masurilor de stimulare prevazute la art. 80, 843 si 85 din lege pot beneficia pentru persoanele respective, optional, numai de una dintre masurile de stimulare prevazute la art. 80, 843 sau 85.
(2) Angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca in conditiile art. 80, 843 sau art. 85 alin. (1) si (2) si care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca, din motivele prevazute la art. 83 alin. (2), anterior termenelor prevazute de lege, nu mai pot beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu."

Art. IV
Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea punctului de pensie, stabilita potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2009 este de 763,7 lei si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2009.

Art. V
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 259, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se datoreaza si se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie 2010."
2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) si i), iar pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h), incepand cu 1 ianuarie 2010;".

Art. VI
Prevederile art. I pct. 1 si cele ale art. III se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2009.
Poate fi de interes si:
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Legea 182/2016
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
Legea 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 8/2015
OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 6/2015
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
OG 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 4/2015
Ordin nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici"
Ordin 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit
OG 13/2014 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 13/2014
HG 421/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. Hotararea 421/2014
Legea 120/2014 pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat. Lege nr. 120/2014
OUG 46/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta 46/2014
Legea 69/2014 privind aprobarea OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2014
OUG 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 19/2014
Curierul Fiscal, Nr. 6/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
72 useri online

Useri autentificati: