DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala. Ordonanta de urgenta nr. 28/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 186 din 25 martie 2009

Luandu-se in considerare presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe, necesitatea sustinerii cresterii economice si a reducerii inflatiei, se impune adoptarea de masuri imediate care sa asigure un climat de protectie sociala bazat pe principiul contributiei si al solidaritatii in promovarea progresului social.
Tinand cont ca actiunile prevazute in Pachetul de masuri al Guvernului Romaniei pentru stimularea cresterii economice si protejarea intereselor economice ale populatiei trebuie realizate cu celeritate, astfel incat sa fie atinse dezideratele propuse, iar masurile preconizate se adreseaza unui grup-tinta format din persoanele cele mai afectate de consecintele imediate ale crizei economice, persoane care si-au pierdut deja locul de munca sau care sunt supuse riscului de a si-l pierde,
avand in vedere urgenta si necesitatea adaptarii cadrului institutional in sistem tripartit necesar dezvoltarii unui cadru european al calificarilor deschis si flexibil, bazat pe transparenta si incredere reciproca, precum si urgenta si necesitatea asigurarii legislatiei care sa permita dezvoltarea formarii initiale si continue in functie de cerintele pietei muncii,
tinand cont de necesitatea indeplinirii angajamentului referitor la acordarea statutului de utilitate publica pentru comitetele sectoriale. prevazut a se realiza in luna martie in Pachetul de masuri al Guvernului Romaniei pentru stimularea cresterii economice si protejarea intereselor economice ale populatiei,
intrucat aceste imprejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amanare, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea unor masuri de protectie sociala.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2009, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni.
(2) Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioada de acordare se prelungeste cu 3 luni de la data pana la care a fost stabilit dreptul respectiv.

Art. 2
(1) Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului prevazuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 ­ Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 3 luni, angajatorul si salariatii sunt scutiti de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate atat de angajatori, cat si de salariatii care beneficiaza de indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.
(2) Indemnizatiile de care beneficiaza salariatii, de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, platite din fondul de salarii, pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului prevazuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, pentru o perioada de cel mult 3 luni in anul 2009, in intelesul impozitului pe venit prevazut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prin sintagma contributii de asigurari sociate se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorate atat de angajatori, cat si de salariatii care beneficiaza de indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.
(4) Pentru perioada prevazuta la alin. (1) salariatii isi pastreaza calitatea de asigurat.
(5) Pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Art. 3
Dupa articolul 4 din Legea nr. 132/1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc 13 noi articole, articolele 4^1-4^13, cu urmatorul cuprins:

"Art. 4^1 - Comitetele sectoriale sunt institutii de dialog social de utilitate publica, cu personalitate juridica, organizate in baza prezentei legi la nivelul ramurilor de activitate definite prin Contractul colectiv de munca unic la nivel national in vigoare. La nivelul unei ramuri de activitate se poate constitui un singur comitet sectorial.

Art. 4^2 - (1) Pentru infiintarea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel putin doua organizatii, una patronala si una sindicala, de tip federativ si reprezentative la nivelul aceleiasi ramuri, potrivit legii, pentru care se infiinteaza respectivul comitet.
(2) Confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national pot desemna o singura federatie nereprezentativa membra, semnatara a contractului colectiv de munca la nivel de ramura, pentru a participa la infiintarea comitetului sectorial al ramurii respective.
(3) Din componenta comitetelor sectoriale fac parte reprezentanii ai ministerelor si ai autoritatilor de reglementare. De asemenea, mai pot face parte si reprezentanti ai asociatiilor profesionale din ramura de activitate a comitetului sectorial respectiv.
(4) Pentru dobandirea personalitatii juridice potrivit prezentei legi, persoana imputernicita in acest scop de catre comitetele sectoriale va depune la Tribunalul Bucuresti urmatoarele acte:
a) cerere de inscriere a comitetului sectorial;
b) copie de pe sentinta civila de infiintare a federatiei patronale la nivel de ramura, respectiv a federatiei sindicale;
c) copie de pe sentinta civila de reprezentativitate valabila a acelorasi organizatii prevazute la lit. b) care si-au dobandit reprezentativitatea la nivelul ramurii pentru care se constituie comitetul sectorial sau dovada afilierii la o confederatie sindicala/patronala reprezentativa la nivel national, pentru situatia prevazuta la alin. (2);
d) acordul de asociere pentru constituirea comitetului sectorial, in original;
e) statutul comitetului sectorial, semnat de catre constituentii acestuia, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele: datele de identificare ale constituentilor, denumirea, sediul, acordul de asociere pentru constituire, durata de functionare, structura si atributiile organelor de conducere, administrare si control ale comitetului sectorial - modalitati de alegere si revocare, scopul si obiectivele, drepturile si obligatiile membrilor comitetului sectorial, precum si dispozitii legate de divizare, comasare sau lichidare.

Art. 4^3 -(1) Tribunalul Bucuresti, la primirea cererii de inscriere, este obligat ca in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea acesteia sa examineze si sa se asigure:
daca s-au depus actele prevazute la art. 42 alin. (4);
daca acordul de asociere pentru constituire si statutul comitetului sectorial sunt conforme prevederilor legale in vigoare;
c) sa nu existe o inregistrare in registrul special prevazut la art. 45 a unui alt comitet sectorial in aceeasi ramura de activitate.
(2) In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea comitetului sectorial nu sunt indeplinite, presedintele completului de judecata o citeaza in camera de consiliu pe persoana imputernicita, prevazuta la art. 42 alin. (4), careia ii solicita, in scris, remedierea neregulilor constatate, in termen de cel mult 7 zile.
(3) In cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (1), instanta va proceda la solutionarea cererii in termen de 10 zile, cu citarea persoanei imputernicite.
(4) Instanta pronunta o hotarare motivata de admitere sau de respingere a cererii.
(5) Hotararea tribunalului se comunica semnatarului cererii de inscriere, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.

Art. 4^4 - (1) Hotararea tribunalului este supusa numai recursului.
(2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii.
(3) Recursul se judeca cu citarea persoanei imputernicite a comitetului sectorial, in termen de 45 de zile. Instanta de recurs redacteaza decizia si restituie dosarul tribunalului in termen de 5 zile de la pronuntare.

Art. 4^5- (1) Tribunalul este obligat sa tina un registru special, in care se inscriu: denumirea si sediul comitetului sectorial, data inscrierii, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere.
(2) Inscrierea in registrul special prevazut la alin. (1) se face din oficiu, in termen de 7 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate de judecatorie.

Art. 4^6- Comitetul sectorial dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special prevazut la art. 45 a hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii.

Art. 4^7 - Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care tribunalul certifica inscrierea, impreuna cu cate un exemplar al celorlalte acte depuse, se restituie comitetului sectorial, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevazute la art. 42 alin. (4), in copii certificate de persoana imputernicita si vizate de tribunal, se va pastra in arhiva acestuia.

Art. 4^8 - (1) Comitetul sectorial este obligat sa aduca la cunostinta tribunalului unde s-a inregistrat, in termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in compunerea organului de conducere.
(2) Pentru aprobarea modificarii statutului sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile art. 42-47.
(3) Tribunalul este obligat sa mentioneze in registrul special prevazut la art. 45 modificarile din statut, precum si schimbarile din compunerea organului de conducere al organizatiei sindicale.

Art. 4^9 - Actiunea in instanta in vederea dobandirii personalitatii juridice de catre comitetele sectoriale, precum si actele ulterioare sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

Art. 4^10 - Orice alta federatie patronala sau orice alta federatie sindicala reprezentativa la nivel de ramura, infiintata conform legii, care isi exprima dorinta in acest sens, poate deveni membra de drept a comitetului sectorial deja infiintat, in masura in care face dovada reprezentativitatii valabile in ramura in care este infiintat comitetul si pentru care solicita afilierea. De acelasi drept beneficiaza si federatiile sindicale/patronale nereprezentative, cu conditia respectarii prevederilor art. 42 alin. (2).

Art. 4^11 - Principalele atributii ale comitetelor sectoriale sunt:
a) participa la elaborarea strategiilor nationale si sectoriale in domeniul formarii profesionale;
b) participa la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea si certificarea competentelor;
c) sustin promovarea sistemului de formare si evaluare pe baza de competente;
d) participa la dezvoltarea si actualizarea, sub coordonarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, a calificarilor aferente sectoarelor din care fac parte;
e) valideaza calificarile si standardele asociate calificarilor, cu exceptia celor dobandite prin invatamantul superior;
f) recomanda specialisti pe domenii ocupationale pentru realizarea analizei ocupationale, pentru definirea competentelor si calificarilor si pentru elaborarea si validarea standardelor ocupationale, pentru verificarea si validarea standardelor de pregatire profesionala, precum si pentru evaluarea si certificarea pe baza de standarde si avizeaza lucrarile efectuate de acestia;
g) incurajeaza si stimuleaza participarea organizatiilor si persoanelor la formarea profesionala continua si la invatamantul profesional si tehnic;
h) colaboreaza, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, cu ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritati administrative auto nome, cu organizatii neguvernamentale nationale si internationale, cu furnizorii de formare profesionala si cu alte institutii publice;
i) ofera partenerilor sociali consultanta in domeniul ocuparii si formarii profesionale a fortei de munca;
j) realizeaza analize ocupationale si studii cu privire la cererea de forta de munca pentru ramura reprezentata;
k) acorda aviz consultativ solicitantilor in vederea actualizarii Clasificarii ocupatiilor din Romania;
l) propun furnizorilor de formare profesionala calificarile si competentele asociate acestora, precum si corelarea calificarilor cu ocupatiile care pot fi practicate;
m) stabilesc prin statutul propriu alte activitati in interesul ramurii de activitate pe care 0 reprezinta.

Art. 4^12 - Finantarea comitelelor sectoriale se asigura:
a) de la bugetul de stat, pentru acoperirea cheltuielilor legate de functionarea secretariatului tehnic, din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin bugetul Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor ca autoritate finantatoare in urma semnarii unui contract de finantare;
numarul de posturi aferent secretariatelor tehnice ale comitetelor sectoriale este de doua persoane;
b) din venituri realizate prin prestarea serviciilor de validare a standardelor ocupationale si a calificarilor asociate, activitati finantate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pe baza de tarife stabilite de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor;
c) din venituri realizate prin prestarea serviciilor de validare a calificarilor si standardelor de pregatire profesionala, activitati finantate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pe baza de tarife stabilite de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor;
d) din venituri proprii care se pot constitui din veniturile realizate prin prestatiile efectuate tertilor;
din alte venituri realizate prin programe;
din donatii si/sau sponsorizari.

Art. 4^13 - Statutul de utilitate publica confera comitetelor sectoriale urmatoarele drepturi si obligatii:
a) dreptul de a li se atribui in folosinta gratuita bunuri proprietate publica;
b) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmesc calitatea de utilitate publica;
c) obligatia de a transmite Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale;
d) obligatia de a comunica, in extras, Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic, copii ale rapoartelor de activitate si ale situatiilor financiare anuale, insotite de dovada eliberata de Regia Autonoma «Monitorul Oficial» de solicitare a publicarii acestora si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
e) obllgatia de a inregistra in evidentele contabile ale comitetelor sectoriale, separat, bunurile achizitionate sau construite din bani publici. In cazul dizolvarii unui comitet sectorial, bunurile provenite din resurse bugetare si ramase in urma lichidarii se vor repartiza, prin hotarare a Guvernului, catre alte comitete sectoriale sau catre institutii publice cu acelasi obiect de activitate."

Art. 4
(1) Structurile care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sunt organizate ca comitete sectoriale, cu sau fara personalitate juridica, sau au in denumire sintagma "comitet sectorial" pot deveni institutii de dialog social de utilitate publica, cu personalitate juridica, organizate in baza prezentei ordonante de urgenta, daca depun in instanta, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a acestui act normativ, documentatia prevazuta la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 132/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, necesara obtinerii personalitatii juridice.
(2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) nu se pot depune cereri de infiintare a comitetelor sectoriale ca institutii de dialog social de utilitate publica, cu personalitate juridica, organizate in baza prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (1).
(3) In cazul comitetelor sectoriale organizate in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, care nu se infiinteaza, in vederea continuarii activitatii acestora, ca institutii de dialog social de utilitate publica, cu personalitate juridica, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, bunurile provenite din fonduri publice vor fi repartizate prin hotarare a Guvernului.

Art. 5
Functionarea persoanelor juridice de drept privat care au in denumire sintagma "comitet sectorial" sau alte sintagme asemanatoare, in alte conditii decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda in cuantum de 5.000 lei si dizolvarea persoanei juridice.

Art. 6
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii vor aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 307/4.275/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, cu modificarile ulterioare.

Art. 7
Legea nr. 132/1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
25 useri online

Useri autentificati: