DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 35/2009


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 14 aprilie 2009

Aprobata prin
 • Lege nr. 260/2009 pentru aprobarea OUG nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar

  Luand in considerare presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe, necesitatea sustinerii cresterii economice si reducerii inflatiei, precum si asigurarea cu prioritate a sumelor destinate finantarii proiectelor de infrastructura si cofinantarii proiectelor finantate din fonduri europene si a contributiei Romaniei la bugetul comunitar, avand in vedere opiniile si recomandarile Comisiei Europene si ale organismelor financiare internationale referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezulta ca, pentru evitarea riscurilor semnalate si, implicit, a riscului declansarii procedurii de deficit excesiv, este necesara adoptarea unei politici de restrangere a cheltuielilor bugetare si de abordare mai prudenta a deficitului bugetar.

  In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1096 din 24 noiembrie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
  1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
  Art. 1
  (1) Personalul de specialitate care are si indeplineste efectiv atributii in cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA si SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranzitie, Facilitatea Schengen, prin Fondul European pentru Garantare in Agricultura, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Fondul European pentru Pescuit, prin fondurile structurale si de coeziune, Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European si Contributia financiara elvetiana pentru coeziunea Uniunii Europene este constituit din personal contractual sau, dupa caz, functionari publici."
  ( 1^1) Pentru personalul din cadrul Autoritatii de Audit criteriile pentru majorarea salariilor cu pana la 75% se aproba prin hotarare a plenului Curtii de Conturi, la propunerea presedintelui Autoritatii de Audit. Hotararea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
  (2) Prin personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei se intelege personalul incadrat pe functii publice sau pe functii contractuale bugetare, altul decat cel incadrat pe functii comune din sectorul bugetar."
  2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Salariile de baza corespunzatoare functiilor in care este incadrat personalul prevazut la art. 1 pot fi majorate cu pana la 75% in functie de indeplinirea criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului.
  (2) Evaluarea activitatii personalului prevazut la alin. (1) se face cel putin o data pe an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de baza se poate modifica in functie de rezultatele activitatii proprii."

  Art. II
  In termen de 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, se vor stabili structurile din cadrul ministerelor si institutiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare, numarul si structura posturilor, criteriile de incadrare a personalului pe functii specifice si procentul ce urmeaza a fi acordat personalului potrivit art. 1 si 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile ulterioare, in functie de rezultatele activitatii proprii, corespunzator atributiilor din fisa postului.

  Art. III
  Alineatul (1) al articolului 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2006 privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei pentru integrarea in Uniunea Europeana, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2008, cu modificarile ulterioare, se abroga.

  Art. IV
  Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 839 din 7 decembrie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. La articolul 10, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 10
  (1) Incadrarea specialistilor in managementul de proiect se face pe functii publice sau contractuale, dupa caz, tinandu-se cont de conditiile locale concrete, atat la nivelul structurilor autoritatilor administratiei publice locale, cat si la nivelul institutiilor si serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora.
  ................................
  (3) Pentru activitatea desfasurata, specialitatii pregatiti in managementul de proiect cu finantare internationala, prevazuti la alin. (1), beneficiaza de salarii de baza corespunzatoare functiilor in care sunt incadrati, precum si de o majorare cu pana la 75% a salariilor de baza, in functie de indeplinirea criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului
  2. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
  "(3^1) Pentru a beneficia de majorarea prevazuta la alin. (3), ordonatorii de credite vor stabili prin act administrativ persoanele beneficiare.
  (3^2) Evaluarea activitatii personalului prevazut la alin. (3) se face cel putin o data pe an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de baza se poate modifica in functie de rezultatele activitatii proprii."

  Art. V
  In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarare a Guvernului se vor stabili criteriile si procentul ce urmeaza a fi acordat personalului, potrivit art. 10 alin. (3) din Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale, in functie de rezultatele activitatii proprii, corespunzator atributiilor din fisa postului.

  Art. VI
  Articolul 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile ulterioare, se abroga.

  Art. VII
  Articolul 7 din Legea nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Functionarii publici si personalul contractual, altul decat cel incadrat pe functii comune din sectorul bugetar, din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si al sucursalelor judetene ale acesteia beneficiaza de salarii de baza corespunzatoare functiilor in care sunt incadrati, la care se adauga o majorare a salariilor de baza cu pana la 75% din acestea.
  (2) Evaluarea activitatii personalului prevazut la alin. (1) se face cel putin o data pe an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de baza se poate modifica in functie de rezultatele activitatii proprii."

  Art. VIII
  In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarare a Guvernului se vor stabili criteriile si procentul ce urmeaza a fi acordat personalului, potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, in functie de rezultatele activitatii proprii, corespunzator atributiilor din fisa postului.

  Art. IX
  Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
  1. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 27
  Presedintele, vicepresedintele si membrii comisiilor pentru protectia copilului, precum si secretarul acestor comisii, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizatie de sedinta al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului judetean sau prin hotarare a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si nu poate depasi 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului de sector"
  2. La articolul 30, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Consilierii pentru afaceri europene, pe langa salariul de baza, stabilit in conditiile legii, beneficiaza si de spor de vechime si majorarile prevazute de dispozitiile legale aplicabile personalului contractual din autoritati 9i institutii publice 9i, dupa caz, prevazute in mod expres de dispozitiile legale speciale aplicabile in autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea."

  Art. X
  Indemnizatiile de conducere pentru personalul bugetar, atat contractual cat si functionari publici, prevazute in actele normative, reprezinta limite maxime pana la care conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice, avand calitatea de ordonatori de credite, pot stabili nivelurile individuale.

  Art. XI
  Alineatul (2) al articolului 37 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Pentru activitatea desfasurata, managerii publici beneficiaza de un spor de manager public de pana la 55% aplicat la salariul de baza si care nu face parte din acesta, precum si de prime, spor de vechime si alte drepturi salariale, in conditiile legii. Nivelul individual al sporului de manager public se stabileste de conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice."

  Art. XII
  abrogat, Legea nr. 260/2009

  Art. XIII
  Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 decembrie 2009, membrii Comitetului pentru Audit Public Intern vor primi o indemnizatie de sedinta egala cu 1% din nivelul echivalent salariului brut al secretarilor de stat; indemnizatia se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

  Art. XIV
  Articolul 14 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1136 din 1 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 14. - Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei care lucreaza in centrala Ministerului Afacerilor Externe si cunosc una sau mai multe limbi straine rare, altele decat cele de circulatie internationala, pe care le folosesc in exercitarea functiei diplomatice sau consulare, beneficiaza de un spor de 10% calculat asupra salariului de baza corespunzator functiei de incadrare, in conditiile prevazute prin ordin al ministrului afacerilor externe."

  Art. XV
  Alineatul (3) al articolului 18 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
  "(3) Auditorii interni au un nivel de salarizare corespunzator ierarhiei acestei functii in cadrul sistemului de salarizare a functionarilor publici; totodata, auditorii interni beneficiaza de un spor pentru complexitatea muncii de pana la 25% aplicat la salariul de baza brut lunar."

  Art. XVI
  Alineatele (1) si (2) ale articolului 17 din Hotararea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 13 noiembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei de disciplina, membrii, secretarul acesteia, precum si persoanele desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute la art. 31 au dreptul la o indemnizatie lunara de 1%, care se aplica la salariul de baza al fiecaruia si se acorda in lunile in care comisia de disciplina isi desfasoara activitatea, respectiv in lunile in care persoanele din cadrul corpului de control au efectuat cercetarea administrativa. Sporul lunar se acorda de autoritatea sau institutia publica in cadrul careia isi desfasoara activitatea persoanele mentionate, pe baza certificarii de catre presedintele comisiei a desfasurarii activitatii comisiei pe luna respectiva.
  (2) Pentru participarea la lucrarile comisiei de disciplina pentru inaltii functionari publici, membrii si persoanele care asigura secretariatul tehnic au dreptul la o indemnizatie reprezentand 1% din salariul de baza prevazut de lege pentru functia publica de secretar general din cadrul ministerelor."

  Art. XVII
  Articolul 42 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 42. - (1) Pentru participarea la lucrarile comisiei de concurs, precum si la cele ale comisiei de solutionare a contestatiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizatie reprezentand 1% din salariul de baza, stabilit conform legii.
  (2) Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor au dreptul la o indemnizatie de 1% din salariul de baza, stabilit conform legii."

  Art. XVIII
  Articolul 33 din Hotararea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 33. - Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei paritare, presedintele, membrii si secretarul comisiei paritare au dreptul la un spor lunar de 1%, care se aplica la salariul de baza al fiecaruia si se acorda doar in lunile in care comisia paritara isi desfasoara activitatea, pe baza proceselor-verbale ale sedintelor acesteia."

  Art. XIX
  Ordonatorii principali de credite au obligatia de a se incadra in limitele de cheltuieli cu personalul, asa cum sunt acestea prevazute in legea bugetara anuala.

  Art. XX
  Alineatul (5) al articolului 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(5) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, care asigura secretariatul tehnic al acesteia, beneficiaza de indemnizatie de sedinta reprezentand 1% din salariul de incadrare sau, dupa caz, din indemnizatia lunara; intr-o luna se poate acorda o singura indemnizatie, indiferent de numarul sedintelor de lucru."

  Art. XXI
  Litera d) a articolului 15 din titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv", capitolul IV "Masuri anticoruptie", din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "d) membrii Comisiei Centrale beneficiaza de indemnizatie de sedinta reprezentand 1% din salariul de incadrare sau, dupa caz, din indemnizatia lunara; intr-o luna se poate acorda o singura indemnizatie, indiferent de numarul sedintelor de lucru;".

  Art. XXII
  Articolul 42 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 42
  Presedintele, vicepresedintele si membrii comisiilor pentru protectia copilului, precum si secretarul acestor comisii, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizatie de sedinta al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului judetean sau prin hotarare a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si nu poate depasi 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului de sector."  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
  Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
  OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
  Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
  OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 27/2015
  Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
  OUG 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
  Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
  Legea 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015. Lege nr. 182/2014
  Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
  Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
  HG 1090/2014 pentru stabilirea unor zile lucratoare ca zile libere. Hotararea 1090/2014
  HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
  OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
  Amnistia fiscala pentru bugetari. Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 124/2014, amnistia fiscala pentru bugetari
  Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
  OG 13/2014 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 13/2014
  OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
  Legea 69/2014 privind aprobarea OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2014
  Legea 28/2014 pentru aprobarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
  Achizitii publice. Concesiuni. Remedii si cai de atac
  Dan Cimpoeru

  Pret: 46.66 lei
  54.9 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  66 useri online

  Useri autentificati: