DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar, ordonanta de urgenta nr. 4/2009[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 16/02/2009

Luand in considerare presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe, necesitatea sustinerii cresterii economice si reducerii inflatiei, precum si asigurarea cu prioritate a sumelor destinate finantarii proiectelor de infrastructura si a cofinantarii proiectelor finantate din fonduri europene si a contributiei Romaniei la bugetul comunitar, avand in vedere opiniile si recomandarile Comisiei Europene si ale organismelor financiare internationale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezulta ca, pentru evitarea riscurilor semnalate si implicit a riscului declansarii procedurii de deficit excesiv este necesara adoptarea unei politici de restrangere a cheltuielilor bugetare si de abordare mai prudenta a deficitului bugetar. Luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
Articolul 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11

(1) Pentru incadrarea in nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, se stabilesc limite anuale pentru finantarile rambursabile care urmeaza a fi contractate de unitatile administrativ-teritoriale si pentru tragerile ce se pot efectua din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate.
(2) La stabilirea limitelor prevazute la alin. (1) nu se includ finantarile rambursabile pentru prefinantarea si/sau cofinantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana si tragerile din aceste finantari rambursabile, contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale.
(3) Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, constituita in baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizeaza finantarile rambursabile care urmeaza a fi contractate de unitatile administrativ-teritoriale, precum si tragerile ce se pot efectua din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate, in limita carora se pot efectua plati, cu incadrarea in limitele anuale prevazute la alin. (1)."

Art. 2
Alineatele (3) si (5) ale articolului 1 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Alocatiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru finantarea institutiilor publice prevazute la alin. (1) se prevad, in suma globala, in bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare si se repartizeaza de catre acestia pe institutiile din subordine, in raport cu obligatiile sau cu programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ in bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei institutii publice.
...............................................................................................................................
(5) Bugetele de venituri si cheltuieli elaborate de institutiile publice prevazute la alin. (1) se aproba de catre ordonatorul principal de credite bugetare, dupa aprobarea legii bugetului de stat."

Art. 3
Alineatele (3) si (4) ale articolului 1 din Ordonanta Guvernului nr. 10/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a unitatilor sportive finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste unitati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobata prin Legea nr. 59/1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Alocatiile de la bugetul de stat pentru finantarea unitatilor prevazute la alin. (1) se prevad, in suma globala, in bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare si se repartizeaza de catre acestia pe unitatile din subordine, in raport cu activitatile sau cu programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ in bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei unitati.
(4) Bugetele de venituri si cheltuieli elaborate de unitatile prevazute la alin. (1) se aproba de catre ordonatorii principali de credite bugetare, dupa aprobarea legii bugetului de stat."

Art. 4
Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, care functioneaza in coordonarea primului-ministru, direct sau prin Cancelaria Primului-Ministru, si bugetul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, care functioneaza in coordonarea viceprim-ministrului, se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la data publicarii legii bugetare anuale sau a legii de rectificare bugetara.

Art. 5
Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale, necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si, respectiv, in fondul de rulment, si vor fi utilizate in anul urmator cu aceeasi destinatie pentru care aceste fonduri au fost acordate, pana la finalizarea proiectelor respective.

Art. 6
Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, pentru cheltuielile de personal care se regasesc in structura altor categorii de cheltuieli nu se aplica retinerea de 10% din prevederile aprobate ordonatorilor principali de credite.

Art. 7
Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, referitoare la cresterea alocatiilor bugetare, nu se aplica in anul 2009.

Art. 8
Prevederile art. 80 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica in anul 2009.

Art. 9
Prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2009 cota de contributie la fondul de pensii este de 2% din baza de calcul, stabilita potrivit legii.

Art. 10
Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, pentru asigurarea sumelor pentru sprijinirea producatorilor agricoli in anul 2009, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale poate efectua virari de credite bugetare in conditiile prevederilor art. 47 alin. (5) si (6) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, pe tot parcursul anului bugetar. Aceste virari se efectueaza daca nu contravin prevederilor art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, si ale legilor bugetare anuale, precum si ale celor de rectificare bugetara.

Art. 11
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 22, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22 - (1) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2009, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se va face de catre ordonatorii principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare si a precizarilor Ministerului Finantelor Publice."
2. La articolul 22, alineatul (8) se abroga.

Art. 12
(1) Cheltuielile privind despagubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislatiei privind creantele fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor Publice si de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in nume propriu sau in reprezentarea intereselor statului, pe baza hotararilor definitive ale instantelor judecatoresti, cheltuielile rezultate in urma solutionarii de catre Ministerul Finantelor Publice, pe cale amiabila, in conditiile art. 7201 din Codul de procedura civila sau ale Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, a diferendelor ivite in activitatea sa, precum si obligatiile banesti ale statului roman, nascute din aplicarea Conventiei europene a drepturilor omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor Consiliului Europei si hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acopera de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza de documente legale, din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat.
(2) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despagubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigura si fondurile necesare pentru:
a) aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) suportarea despagubirilor, a cheltuielilor judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in care Guvernul Romaniei este parte;
c) aplicarea prevederilor art. 141 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pe masura necesitatilor de finantare prevazute la alin. (2) lit. b), se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul de stat si in bugetele celor 2 ordonatori principali de credite, in scopul asigurarii creditelor bugetare in limita carora vor fi efectuate platile.
(4) In vederea asigurarii fondurilor prevazute la alin. (2) lit. c), se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si in structura bugetului Ministerului Finantelor Publice, in functie de incasarea dividendelor aferente actiunilor detinute de stat la Fondul "Proprietatea".

Art. 13
(1) Prin derogare de la prevederile alin. (2) al art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2009, in statele europene, personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar poate sa calatoreasca cu avionul astfel:
a) la business class, membrii Guvernului;
b) la clasa economica, restul personalului.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (7) al art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 518/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2009, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar care nu se incadreaza la categoria a II-a de diurna, transportul dus-intors, pe distanta dintre aeroport sau gara si locul de cazare, se face cu mijloacele de transport in comun.

Poate fi de interes si:
OUG 8/2017 privind lansarea in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 27/2015
Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
OUG 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
Legea 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015. Lege nr. 182/2014
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
OUG 88/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indi
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
HG 1090/2014 pentru stabilirea unor zile lucratoare ca zile libere. Hotararea 1090/2014
HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatil
Curierul Fiscal, Nr. 1/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.11 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
83 useri online

Useri autentificati: