DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 71/2008, ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 10/06/2008

Avand in vedere ca participarea personalului Armatei Romaniei la misiuni in teatrele de operatii se desfasoara in conditii de risc ridicat, iar evenimentele sunt soldate cu pierderi nedorite, dar inerente, de vieti si/sau vatamari grave fizice si psihice in randul militarilor, din necesitatea sustinerii de urgenta a celor afectati in mod direct de pierderile de vieti omenesti, a celor care si-au pierdut total sau partial capacitatea fizica si psihica in teatrele de operatii, in misiuni in afara teritoriului statului roman, si pentru acoperirea vidului legislativ in ceea ce priveste acordarea unor drepturi personalului armatei, urmasilor acestuia, invalizilor si membrilor de familie ai acestora, pentru recunoasterea imediata a meritelor celor angrenati in aceste misiuni, prin acordarea unor drepturi care reprezinta un act de apreciere a eforturilor depuse, a curajului de a infrunta riscuri majore, a spiritului de sacrificiu de care au dat si dau in continuare dovada cei trimisi sa indeplineasca angajamentele asumate de statul roman, avand in vedere ca deja exista victime in randul personalului armatei participant la actiuni militare desfasurate in afara teritoriului national, fiind necesar ca si acestea sa beneficieze, de urgenta, de normele prezentului act normativ, tinand cont ca aceste elemente constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, nefiind suficienta utilizarea procedurii parlamentare de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ORDONANTA DE URGENTA
pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la
actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si
urmasilor celui decedat"
2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modalitatile de recunoastere a meritelor personalului armatei participant la actiuni militare, prin acordarea unor distinctii si crearea posibilitatii mentinerii in structurile Ministerului Apararii a celor care au devenit invalizi, precum si prin acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat."
3. La articolul 2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) actiuni militare - misiunile prevazute la art. 2 lit. a)-f) din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman, cele pentru contracararea si limitarea efectelor actiunilor teroriste, cele de politie aeriana si de interventie cu nave, precum si alte misiuni cu potential ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apararii, desfasurate pe teritoriul statului national."
4. La articolul 2, dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
"e) urmasii personalului armatei decedat - sotia sau sotul supravietuitor, precum si copiii personalului armatei prevazut la lit. a);
f) salariul mediu brut - salariul utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat."
5. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Titlurile onorifice de «Militar Veteran» si de «Veteran» se acorda, prin hotarare a Guvernului, si personalului care, pe timpul misiunii, s-a remarcat savarsind acte exemplare de curaj si devotament, indiferent de durata participarii, la propunerea comandantilor/sefilor unitatilor din care au facut parte, pe baza evenimentelor consemnate in jurnalul actiunilor de lupta/ordinul de zi pe unitate."
6. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Mentinerea, incadrarea sau reincadrarea in functii militare ori civile se face prin ordin al ministrului apararii, pe baza propunerii comandantului unitatii/detasamentului, inaintata ierarhic, a concluziilor comisiilor speciale stabilite prin ordin al sefului Statului Major General, care vor cerceta conditiile in care s-au produs evenimentele, si a avizului comisiilor de expertiza medico-militara referitor la rezultatul evaluarii aptitudinilor fizice si psihice. Comisiile de expertiza medico-militara trebuie sa constate ca cei in cauza au in continuare capacitatea de a exercita atributiile functiilor speciale prevazute la alin. (1), desi si-au pierdut capacitatea de lupta."
7. La articolul 7, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Personalul armatei mentinut, incadrat sau reincadrat in cadrul Ministerului Apararii, potrivit prevederilor alin. (1) si (2) si ale art. 8, nu poate beneficia de pensie de invaliditate."
8. Dupa capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III1, cuprinzand articolele 81-87, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL III1
Unele drepturi ale personalului armatei participant la actiuni
militare si ale urmasilor celor decedati

Art. 81. - (1) Personalul armatei ranit ca urmare a actiunilor militare si cel invalid, potrivit prevederilor art. 2 lit. c) si d), beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) tratament in strainatate, in cazul in care afectiunile nu pot fi tratate in tara, cu suportarea cheltuielilor reprezentand costul tratamentului si a cheltuielilor aferente din bugetul Ministerului Apararii. Metodologia privind trimiterea la tratament in strainatate si decontarea cheltuielilor se stabileste prin ordin al ministrului apararii;
b) tratament de recuperare gratuit in institutii medicale de profil;
c) asistenta pentru reconversie profesionala si reintegrare in munca pentru invalizii de gradul III;
d) proteze, orteze si alte dispozitive medicale gratuite;
e) dreptul de a primi si purta uniforma militara, dupa trecerea in rezerva sau in retragere;
f) scutirea de la plata abonamentului radio-tv;
g) scutirea de la plata abonamentului postului telefonic;
h) 12 calatorii interne dus-intors gratuite pe calea ferata sau 12 calatorii interne gratuite dus-intors pe caile fluviale, la alegere, intr-un an calendaristic;
i) gratuitate pe mijloacele de transport in comun de suprafata si subteran, dupa caz.
(2) Membrii familiei si/sau alte persoane care viziteaza personalul prevazut la alin. (1) pot utiliza gratuit spatiile de cazare din caminele militare, pe perioada cat acesta este spitalizat pentru tratament, daca vizitatorii nu au domiciliul stabil in garnizoana in care se afla institutia medicala. Aprobarea nominala pentru cazarea acestor persoane se acorda de catre ministrul apararii.
(3) Militarilor veterani si veteranilor care nu sunt invalizi li se acorda, in plus fata de drepturile prevazute la art. 3, 4 si 6, urmatoarele:
a) drepturile prevazute la alin. (1) lit. f)-i) celor care, pe timpul misiunii, s-au remarcat savarsind acte exemplare de curaj si devotament;
b) drepturile prevazute la alin. (1) lit. f), g) si i) celor care au fost decorati pentru merite pe timpul misiunii;
c) drepturile prevazute la alin. (1) lit. f) si g) celor care au participat, cel putin 2 ani neintrerupt sau cumulativ, la actiuni militare si au obtinut in aceasta perioada calificative de cel putin «foarte bun» in aprecierea de serviciu, respectiv punctaj maxim in evaluarea anuala.
Art. 82. - (1) Personalul armatei prevazut la art. 2 lit. c) si d) beneficiaza si de acordarea unei indemnizatii lunare de invaliditate, astfel:
a) pentru marii mutilati, 2,5 solde de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent, sau, dupa caz, 2,5 salarii medii brute;
b) pentru gradul I de invaliditate, 2 solde de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent, sau, dupa caz, 2 salarii medii brute;
c) pentru gradul II de invaliditate, 1,5 solde de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent, sau, dupa caz, 1,5 salarii medii brute;
d) pentru gradul III de invaliditate, o solda de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent, sau, dupa caz, un salariu mediu brut.
(2) Indemnizatiile de invaliditate acordate cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari, precum si personalului civil, in conditiile alin. (1), reprezinta forme de sprijin cu destinatie speciala.
(3) Personalului civil i se acorda despagubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse in timpul si din cauza serviciului militar, in conditiile stabilite de lege pentru soldatii si gradatii voluntari.
(4) Cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, precum si personalul civil invalid pot cumula indemnizatia de invaliditate cu pensia sau solda/salariul obtinut, in cazul in care isi desfasoara activitatea ca angajati, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activitati in scop lucrativ.
(5) Conditiile de acordare a drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc prin norme metodologice aprobate de ministrul apararii.
Art. 83. - (1) Personalul armatei ranit in cadrul actiunilor militare beneficiaza, pe langa celelalte drepturi stabilite conform legii, de o indemnizatie lunara in cuantum de 2 solde de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent sau, dupa caz, de 2 salarii medii brute.
(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda de la data producerii afectiunilor fizice dobandite ca urmare a actiunilor de lupta, accidentelor, catastrofelor si altor asemenea evenimente intervenite din cauza participarii la actiuni militare, pana la data stabilirii situatiei medico-militare.
Art. 84. - Indemnizatia prevazuta la art. 82 si 83 se stabileste dupa cum urmeaza:
a) pentru cadrele militare, in raport cu solda de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent, iar in situatia in care suma este inferioara salariului mediu brut, se ia in calcul acesta din urma;
b) pentru soldatii si gradatii voluntari si personalul civil, in raport cu salariul mediu brut.
Art. 85. - (1) Urmasii personalului armatei decedat, participant la actiuni militare, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) ajutoarele si despagubirile in cuantumurile prevazute de legislatia in vigoare;
b) o indemnizatie lunara egala cu solda lunara bruta/salariul de baza brut pe care cel decedat l-a avut la data decesului, care se actualizeaza potrivit legii, pentru urmasii, indiferent de numarul acestora, ai soldatilor si gradatilor voluntari, precum si ai personalului civil, care nu realizeaza venituri din salarii sau din activitati independente;
c) inchirierea si cumpararea, cu prioritate, de locuinte din fondul de locuinte sociale al administratiei publice;
d) folosirea centrelor de refacere a capacitatii de munca, sanatoriilor, caminelor de garnizoana, cluburilor militare si altor facilitati recreative si sportive, in conditiile stabilite pentru personalul armatei;
e) asigurarea, in mod gratuit, a locurilor de inhumare in cimitirele militare si civile;
f) asistenta medicala gratuita in institutiile medicale militare sau publice si asigurarea de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in conditiile stabilite pentru personalul armatei;
g) asistenta psihologica, asigurata gratuit, de catre structurile Ministerului Apararii;
h) transferarea sau inscrierea la/in institutiile militare de invatamant a copiilor soldatilor si gradatilor voluntari, precum si ai personalului civil, in aceleasi conditii prevazute pentru copiii cadrelor militare decedate;
i) acordarea de catre Ministerul Apararii a burselor de studii pentru copiii persoanelor decedate, pe durata studiilor in institutii civile de invatamant, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii;
j) incadrarea sotului supravietuitor in randul personalului militar, in conditiile legii.
(2) In situatia in care nu exista urmasi, daca cel decedat era singurul sustinator al parintilor sai, acestia vor beneficia de jumatate din indemnizatia stabilita potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).
Art. 86. - Personalul armatei prevazut la art. 2 lit. a), care la examenul medical efectuat la inapoierea din misiune sau ulterior este diagnosticat cu boli pentru care se stabileste legatura de cauzalitate cu participarea la actiuni militare, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 81 alin. (1) lit. a) si b) si la art. 85 alin. (1) lit. f) si g).
Art. 87. - (1) Personalul armatei prevazut la art. 82 alin. (1) lit. a), participant la actiuni militare, mai beneficiaza si de improprietarirea cu un lot de 5 ha teren agricol, in localitatea de domiciliu, sau un loc de casa de 500 m2 in municipiul, orasul sau comuna in care domiciliaza.
(2) Personalul armatei participant la actiuni militare care, din cauza deficitului de teren in localitatile unde domiciliaza sau in alte localitati, nu a putut fi improprietarit va fi despagubit cu o suma ce reprezinta contravaloarea terenului la care era indreptatit conform legii.
(3) Cuantumul despagubirilor se suporta din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apararii, se stabileste prin hotarare a Guvernului si se actualizeaza anual."
9. Dupa articolul 11 se introduc doua noi articole, articolele 12 si 13, cu urmatorul cuprins:
"Art. 12. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare, fara ca drepturile si facilitatile prevazute prin prezenta ordonanta de urgenta sa se cumuleze cu cele identice, prevazute de aceasta lege.
Art. 13. - Cheltuielile generate de punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se suporta din bugetul Ministerului Apararii."

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


Poate fi de interes si:
HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
Legea 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi
Legea 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari
Ordinul M.97/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad
Legea 203/2015 privind planificarea apararii. Planificarea apararii
Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
Legea 140/2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Ordin 42/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca, aprobate prin Ord
Legea 80/2015 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 ? 31 decembrie 1961
Ordin M7/2015 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2014
Legea 183/2014 privind aprobarea OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
Legea 150/2014 privind modificarea si completarea OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat. Lege nr. 150/2014
Ordin nr. M105/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei
Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitaatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zile
OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014
Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta 37/2014
Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
Drept international public
Trocan Magdalena-Laura

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
49 useri online

Useri autentificati: