DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 81/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 471 din 26/06/2008

Avand in vedere ca in anul 2008, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) teza 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobata cu modificari prin Legea nr. 272/2003, cu modificarile ulterioare, teza astfel cum a fost modificata prin art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, s-a stabilit o noua echivalare, din punct de vedere al salarizarii functiei de consilier pentru afaceri europene, respectiv cu functia de secretar III din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, rezultand un salariu de baza de 3.232 lei, in considerarea faptului ca prin aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) teza a 2-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 272/2003, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 4/2004 privind repartizarea numarului de consilieri de integrare pe ministere si pentru aprobarea criteriilor de majorare a salariilor de baza ale consilierilor de integrare, cu modificarile ulterioare, cu privire la majorarea cu pana la 50% a salariilor de baza ale consilierilor pentru afaceri europene, continua sa se inregistreze in unele cazuri depasirea salariului de baza al functiei publice de secretar general, de 4.010 lei, contrar dispozitiilor art. 3 alin. (4) din acelasi act normativ, dispozitii bazate pe principiul stabilirii unui raport diferential echitabil intre regimurile de salarizare ale celor doua categorii distincte de functii, totodata, luand in considerare necesitatea evitarii eventualelor litigii generate de aplicarea neunitara a dispozitiilor legale referitoare la salarizarea consilierilor pentru afaceri europene pentru anul 2008, pana la data intrarii in vigoare a noului sistem de salarizare preconizat pentru aceasta categorie de personal, care ar conduce si la suportarea unor insemnate costuri cu titlu de cheltuieli de judecata, intrucat aceste elemente constituie situatii extraordinare si vizeaza interesul public, este necesar sa fie adoptate masuri imediate, utilizandu-se procedura de legiferare prin ordonanta de urgenta, in vederea reformarii sistemului de salarizare aplicabil consilierilor pentru afaceri europene, astfel incat, in considerarea naturii, importantei, complexitatii atributiilor si responsabilitatilor specifice, sa se asigure o diferentiere rezonabila intre nivelul drepturilor salariale lunare cuvenite, atat fata de nivelul drepturilor salariale lunare prevazute de lege pentru functia de secretar general, cat si fata de alte categorii de personal contractual din ministere si din celelalte autoritati publice si, respectiv, pentru precizarea dispozitiilor legale in domeniul salarizarii consilierilor pentru afaceri europene aplicabile pentru anul 2008, pana la data intrarii in vigoare a reglementarilor preconizate.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art.
Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
1. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30. - (1) Limita minima si limita maxima a salariilor de baza ale consilierilor pentru afaceri europene sunt prevazute in anexa nr. Ib, cap. III «Functii specifice unor ministere», pct. 6.
(2) Stabilirea salariilor de baza individuale ale consilierilor pentru afaceri europene intre limitele prevazute la alin. (1) se face potrivit art. 3 alin. (3) si art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobata cu modificari prin Legea nr. 272/2003, cu modificarile ulterioare.
(3) Consilierii pentru afaceri europene beneficiaza de sporurile, de majorarile si de alte elemente salariale prevazute de dispozitiile legale aplicabile personalului contractual din autoritati si institutii publice si, dupa caz, prevazute in mod expres de dispozitiile legale speciale aplicabile in autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea."
2. Dupa articolul 30 se introduc doua noi articole, articolele 301 si 302, cu urmatorul cuprins:
"Art. 301. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 11 alin. (1), ordonatorii de credite din cadrul autoritatilor si institutiilor publice in care isi desfasoara activitatea consilierii pentru afaceri europene pot acorda premii lunare in limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor de consilieri pentru afaceri europene prevazute in statul de functii, cu incadrarea in fondurile aprobate anual prin buget cu aceasta destinatie. Premiile se pot acorda in cursul anului consilierilor pentru afaceri europene care au realizat sau care au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 11 alin. (2), ordonatorii principali de credite din cadrul autoritatilor si institutiilor publice in care isi desfasoara activitatea consilierii pentru afaceri europene pot acorda premii in limita de pana la 5% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor de consilieri pentru afaceri europene prevazute in statul de functii, din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fara a depasi valoarea economiilor realizate. Premiile se pot acorda in cursul anului consilierilor pentru afaceri europene care au realizat sau care au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase.
(3) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite din cadrul autoritatilor si institutiilor publice in care isi desfasoara activitatea consilierii pentru afaceri europene, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate.
Art. 302. - (1) La plecarea in concediul de odihna, consilierii pentru afaceri europene au dreptul, pe langa indemnizatia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza brut din luna anterioara plecarii in concediu.
(2) In cazul in care concediul de odihna se efectueaza fractionat, potrivit legii, prima prevazuta la alin. (1) se acorda odata cu indemnizatia de concediu cuvenita pentru fractiunea cea mai mare.
(3) Consilierii pentru afaceri europene care in cursul anului nu au putut efectua concediul de odihna beneficiaza de prima prevazuta la alin. (1) in luna decembrie.
(4) Pentru consilierii pentru afaceri europene care nu au lucrat tot timpul anului in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, prima de concediu se acorda proportional cu perioada in care au lucrat in cadrul acestora, luandu-se in calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate anterioara plecarii in concediu."
3. La anexa nr. Ib capitolul III "Functii specifice unor ministere", dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu urmatorul cuprins:
''6. Consilieri pentru afaceri europene din autoritati si institutii publice
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                 ¦Nivel ¦Salariul de baza iunie-decembrie¦
¦crt.¦       Functia       ¦studii+--------------------------------¦
¦  ¦                 ¦   ¦   minim   ¦   maxim   ¦
+----+---------------------------------+------+---------------+----------------¦
¦ 1. ¦Consilier pentru afaceri europene¦ S  ¦   2.154   ¦   3.232''  ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobata cu modificari prin Legea nr. 272/2003, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
''(2) Salariul de baza si celelalte drepturi salariale ale consilierilor pentru afaceri europene sunt cele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale.
(3) Stabilirea salariilor de baza individuale ale consilierilor pentru afaceri europene intre limitele prevazute la art. 30 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 se face prin ordin al conducatorului autoritatii sau al institutiei publice in care acestia isi desfasoara activitatea, pe baza criteriilor si a cotelor procentuale de majorare a salariului de baza prevazut la limita minima, dupa cum urmeaza:
a) Criteriile si cotele procentuale de majorare pentru consilierii pentru afaceri europene
+------------------------------------------------------------------------------+
¦          Denumirea criteriilor          ¦Cota de majorare¦
¦                               ¦   (%)    ¦
+-------------------------------------------------------------+----------------¦
¦1. Adecvarea la cerintele postului              ¦   1-30   ¦
+-------------------------------------------------------------+----------------¦
¦2. Experienta in specialitate minimum 2 ani         ¦    10    ¦
+-------------------------------------------------------------+----------------¦
¦3. Specializari postuniversitare in domeniul afacerilor   ¦    10    ¦
¦  europene sau in domeniul specific de activitate al    ¦        ¦
¦  institutiei de incadrare                 ¦        ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ 


b) Corespondenta intre punctajele realizate la evaluarea performantelor profesionale individuale anuale si cota procentuala corespunzatoare aferenta criteriului 1 «Adecvarea la cerintele postului» de la lit. a)
+------------------------------------------------------------------------------+
¦      Punctaj realizat      ¦    Cota procentuala aplicata    ¦
+--------------------------------------+---------------------------------------¦
¦       intre 1 si 2       ¦          0%         ¦
+--------------------------------------+---------------------------------------¦
¦      intre 2,01 si 3      ¦         15%         ¦
+--------------------------------------+---------------------------------------¦
¦     intre 3,01 si 3,50     ¦         25%         ¦
+--------------------------------------+---------------------------------------¦
¦      intre 3,51 si 5      ¦         30%''        ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ 


2. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmatorul cuprins:
"Art. 31. - Cota procentuala aferenta criteriului 1 «Adecvarea la cerintele postului» de la art. 3 alin. (3) lit. a) se stabileste de catre conducatorul autoritatii sau al institutiei publice in care acestia isi desfasoara activitatea, pe baza rezultatelor obtinute in urma evaluarii performantelor profesionale individuale, potrivit Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 749/1998, cu completarile ulterioare. Pentru consilierii pentru afaceri europene debutanti cota se stabileste pe baza evaluarii facute de catre comisia de examinare, in functie de rezultatele obtinute la concursul pentru ocuparea postului, potrivit reglementarilor legale in vigoare."

Art. III
(1) Salariul de baza al consilierilor pentru afaceri europene aflati in functie la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta este de 3.232 lei, asa cum a fost stabilit potrivit art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale.
(2) Prevederile art. 3 alin. (3) si ale art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobata cu modificari prin Legea nr. 272/2003, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator consilierilor pentru afaceri europene prevazuti la alin. (1) incepand cu 1 octombrie 2010.

Art. IV
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Hotararea Guvernului nr. 4/2004 privind repartizarea numaruluiPoate fi de interes si:
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 27/2015
Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
OUG 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015. Lege nr. 182/2014
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
HG 1090/2014 pentru stabilirea unor zile lucratoare ca zile libere. Hotararea 1090/2014
HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Amnistia fiscala pentru bugetari. Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 124/2014, amnistia fiscala pentru bugetari
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
OG 13/2014 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 13/2014
OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
Legea 69/2014 privind aprobarea OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2014
Legea 28/2014 pentru aprobarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
Tratat de fiscalitate practica. Optimizare fiscala
Adrian Benta, Mihaela Benta, Dragos Patroi

Pret: 79.9 lei
68 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
45 useri online

Useri autentificati: