DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 97/2009 pentru reglementarea unor masuri pentru organizarea examenului national de bacalaureat in anul scolar 2009—2010. Examenul national de bacalaureat

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro

Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele prevederi:
 • Legea nr. 384/2009

  Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 618 din 14 septembrie 2009

  Avand in vedere necesitatea de a oferi absolventilor invatamantuiui liceal posibilitatea de a li se evalua si certifica competentele lingvistice de comunicare in limba materna si intr-o limba de circulatie internationala, precum si competentele digitale, generale si specifice, formate pe durata invatamantului liceal, necesare pentru integrarea acestora in societatea cunoasterii, pentru a asigura tuturor si fiecaruia implinirea si dezvoltarea personala, incluziunea sociala si cetatenia activa si ocuparea unui loc de munca,
  tinand cont de necesitatea standardizarii evaluarilor nationale, pentru a asigura obiectivitatea, credibilitatea evaluarilor si pentru a asigura relevanta acestora in raport cu progresul scolar al elevilor, precum si pentru a raporta rezultatele invatarii la standardele europene,
  pentru eliminarea situatiilor exceptionale in care cadrele didactice din invatamantul superior se afla in imposibilitatea de a-si indeplini functia de presedinte al unei comisii de bacalaureat, in care au fost numite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii,
  intrucat toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. 1
  Examenul national de bacalaureat consta in sustinerea urmatoarelor probe:

  A. proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana;
  B. proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;
  C. proba de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal.
  Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta corespunzator Cadrului european comun de referinta pentru limbi. Elevii care promoveaza pe parcursul invatamantului preuniversitar examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii;
  D. proba de evaluare a competentelor digitale.
  Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta, in raport cu standardele europene recunoscute in domeniu. Elevii care promoveaza pe parcursul invatamantului preuniversitar examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii;
  E. probe scrise de evaluare a competentelor formate pe durata invatamantului liceal, dupa cum urmeaza:
  a) proba scrisa la limba si literatura romana — proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile;
  b) proba scrisa la limba si literatura materna — proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;
  c) o proba scrisa, diferentiata in functie de filiera, profil si specializare, dupa cum urmeaza:
 • matematica — pentru profilul real din filiera teoretica, pentru filiera tehnologica sau, dupa caz, pentru filiera vocationala;
 • istorie — pentru profilul umanist din filiera teoretica sau, dupa caz, pentru filiera vocationala;
  d) o proba scrisa la care elevul poate opta, in conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse in urmatoarele doua grupe de discipline:
 • fizica, chimie, biologie sau informatica;
 • geografie, filozofie, logica si argumentare, economie, psihologie si, dupa caz, sociologie;
  (2) Examenul national de bacalaureat se considera promovat de catre absolventii invatamantului secundar superior liceal care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) au sustinut probele prevazute la alin. (1) lit. A—D;
  b) au sustinut toate probele scrise prevazute la alin. (1) lit. E si au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre acestea;
  c) media aritmetica, calculata cu doua zecimale exacte, a notelor obtinute la probele scrise precizate la alin. (1) lit. E este cel putin 6.
  (3) Media obtinuta la examenul national de bacalaureat este media aritmetica, calculata cu doua zecimale exacte, a notelor obtinute la probele scrise prevazute la alin. (1) lit. E.
  (4) In urma promovarii examenului national de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat.
  (5) Absolventilor clasei a XII-a sau a XIII-a care au sustinut evaluarile prevazute la alin. (1) lit. A—D li se elibereaza certificate care atesta nivelul de competenta lingvistica, respectiv nivelul de competenta digitala. Eliberarea acestor certificate nu este conditionata de promovarea probelor scrise prevazute la alin. (1) lit. E.
  (6) In cazul nepromovarii examenului national de bacalaureat, pot fi recunoscute in sesiunile urmatoare, la cerere, rezultatele evaluarilor sustinute conform alin. (1) lit. A—D, respectiv rezultatele probelor scrise prevazute la alin. (1) lit. E care au fost promovate cu cel putin nota 5.
  (7) In decursul unui an scolar se organizeaza doua sesiuni ale examenului national de bacalaureat.
  (8) Candidatii proveniti din invatamantul preuniversitar de stat pot sustine examenul national de bacalaureat si examenul de certificare a competentelor profesionale fara taxa de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la aceste examene sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
  (9) Evaluarile prevazute la alin. (1) lit. A—D se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant, pe parcursul clasei terminale de liceu, in fata unei comisii prezidate de directorul unitatii de invatamant si numite prin decizie a inspectorului scolar general.
  (10) Probele scrise din examenul national de bacalaureat, prevazute la alin. (1) lit. E, se sustin dupa incheierea anului scolar, in fata unei comisii stabilite de inspectoratul scolar.
  (11) Comisia prevazuta la alin. (10) este condusa de un presedinte, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii dintre cadrele didactice universitare de predare, avand titlul stiintific de doctor. În situatii bine justificate, poate fi numit in functia de presedinte si un cadru didactic din invatamantul liceal, avand gradul didactic I si performante profesionale deosebite, titular in alta unitate de invatamant decat cea din care provin elevii care sustin probele scrise ale examenului national de bacalaureat.
  (12) Comisia prevazuta la alin. (10) este alcatuita din profesori de la alte unitati de invatamant decat cele din care provin elevii care sustin probele scrise ale examenului national de bacalaureat.
  (13) Numarul comisiilor prevazute la alin. (10) si numarul unitatilor de invatamant in care se desfasoara probele scrise din examenul national de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, la propunerea inspectoratelor scolare.
  (14) Rezultatele examenului national de bacalaureat sunt publice.

  Art. 1^1
  (1) Absolventii din promotiile anterioare datei intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta care nu au sustinut sau nu au promovat examenul national de bacalaureat si/sau examenele de certificare a calificarii profesionale pot sustine aceste examene conform unei metodologii speciale elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
  (2) Examenele prevazute la alin. (1) se sustin in sesiuni speciale organizate in anul scolar 2009—2010.

  Art. 2
  Pentru anul scolar 2009-2010, lista cuprinzand probele de examen, continutul programelor de examen si modul de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat se dau publicitatii in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Ordin 4542/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea invatamantului tertiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatament superior acreditate, in anul scolar 2014-2015
  Ordin 3289/2014 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat ? 2014 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite ce se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale
  OG 13/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013. Ordonanta nr. 13/2013
  OUG 73/2010 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995. Ordonanta de urgenta 73/2010
  Lege nr. 384/2009 privind aprobarea OUG nr. 97/2009 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995. Legea 384/2009
  Ordin nr. 3671/2009 privind aprobarea Calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2009 pentru elevii de clasa a XII a participanti la loturile olimpice
  Metodologie de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2008
  Teoria generala a dreptului. Editia 5
  Popa Nicolae

  Pret: 54.9 lei
  46.67 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  58 useri online

  Useri autentificati: