DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 78/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidatePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 29 iunie 2009

Avand in vedere infiintarea, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuate si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, a Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, institute publica autonoma, cu personalitate juridica, cu scopul de a asigura supravegherea in interes public a auditorilor, astfel fiind transpuse prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 9 iunie 2006,
luand in considerare ca, potrivit art. 53 alin. (3) din actul normativ sus-mentionat, Consiliul pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar era prevazut sa functioneze pana la data de 31 decembrie 2008 pe langa Ministerul Finantelor Publice, iar incepand cu data de 1 ianuarie 2009, pe langa Cancelaria Primului-Ministru,
tinand cont, pe de o parte, de faptul ca de la infiintare nu au fost angajate niciun fel de cheltuieli pentru organizarea si functionarea Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, iar pe de alta parte, de faptul ca activitatea acestui organism presupune cunostinte si experienta in domeniul auditului,
fiind cunoscut faptul ca functionarea Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar reprezinta o cerinta esentiala a Comisiei Europene,
luand in considerare riscul de a fi afectata credibilitatea implementarii masurilor nationale care sa raspunda cerintelor europene in domeniul auditului statutar, risc creat prin blocajul institutional existent in prezent,
tinand cont de consecintele negative care ar putea interveni, in sensul penalizarii Romaniei de catre Comisia Europeana, aspectele reprezinta premisele unei situatii extraordinare, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 53, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Consiliul functioneaza pe langa Ministerul Finantelor Publice."

2. La articolul 68, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Presedintele Consiliului superior reprezinta Consiliul in raporturile cu tertii. Prin dispozitie scrisa a presedintelui Consiliului superior, unele atributii pot fi delegate directorului executiv coordonator, cu precizarea limitelor si conditiilor delegarii"

3. La articolui 75, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Personalul Consiliului este format din functionari publici si personal contractual."

4. La articolul 77, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Subventiile de la bugetul de stat se asigura prin bugetul Ministerului Finantelor Publice."

5. La articolul 77, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pentru anul 2009, finantarea Consiliului se asigura exclusiv din contributiile institutiilor reprezentate in Consiliu, iar procentele prevazute la art. 78 alin. (2) se aplica la totalul cheltuielilor prevazute in bugetul aferent anului 2009."

6. La articolul 78, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)(2^3), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Plata contributiilor prevazute la alin. (2) este obligatorie si se efectueaza semestrial, dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli in baza instiintarii de plata comunicata de Consiliul superior. Instiintarea de plata se transmite odata cu bugetul aprobat si va cuprinde termenele de plata si contul in care urmeaza a se efectua aceasta.
(2^2) Prin regulamentul intern de organizare si functionare se stabileste procedura de instiintare si plata a contributiilor.
(2^3) Instiintarea de plata cohstituie titlu executoriu, iar in caz de neplata la termen, Consiliul este indreptatit sa solicite efectuarea executarii silite potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila."

7. La articolul 78, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pana la data desemnarii directorului executiv coordonator, presedintele Consiliului superior indeplineste functia de ordonator de credite."

8. La articolul 79, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Personalul Consiliului beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite potrivit legii pentru personalul din aparatul de lucru al Guvernului."

9. Articolul 83 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 83
Ministerul Finantelor Publice va detasa, in conditiile legii, personal care va desfasura operatiuni legate de infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului."

Art. II
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
Hotarare 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
Decizie nr. 45/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activita
Legea 149/2013 privind aprobarea OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organiz
Decizie nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar
Hotarare nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala
OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililo
Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
Hotararea 278/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii
Legea 672/2002, legea privind auditul public intern, republicata 2011
Hotararea nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea
Hotararea 179/2010 pentru completarea Hotararii nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
Ordin 1931/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare
Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente
Ordin nr. 3291/2009 pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003
Hotarare nr. 9/180/2009 pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile
Hotarare nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autoritatii de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
Fiscalitatea aplicata si elemente de management fiscal
Vintila Nicoleta,Filipescu Maria-Oana,Lazar Paula

Pret: 64.9 lei
55.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
43 useri online

Useri autentificati: