DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 75/2008, Ordonanta de urgenta privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitieiAprobata cu modificari:
 • Legea nr. 76/2009

  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 462 din 20/06/2008  Tinand cont de faptul ca justitia trebuie sa reprezinte un factor esential de echilibru si stabilitate sociala intr-un stat de drept si ca in realizarea deplina a acestui rol se impune o unificare a practicii judiciare si o asigurare a stabilitatii raporturilor juridice, inclusiv in domeniul stabilirii drepturilor salariale ale personalului din sistemul justitiei, avand in vedere necesitatea asigurarii unui cadru unitar privind administrarea fondurilor in domeniul justitiei, pornind de la imperativul identificarii de noi resurse financiare in vederea imbunatatirii capacitatii administrative a instantelor si parchetelor, luand in considerare dificultatile intampinate pana in prezent in ceea ce priveste executarea hotararilor judecatoresti avand ca obiect drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sistemul justitiei, avand in vedere consecintele negative pe care le presupune pentru bugetul de stat intarzierea identificarii unor solutii eficiente pentru punerea in executare a hotararilor judecatoresti avand ca obiect solutionarea cererilor privind acordarea unor drepturi salariale formulate de personalul din sistemul justitiei, tinand cont de faptul ca intarzierea adoptarii unor masuri legislative conduce la crearea unor diferentieri cu privire la modalitatea de stabilire si la cuantumul drepturilor salariale acordate in temeiul hotararilor judecatoresti pronuntate in domeniul stabilirii drepturilor salariale ale personalului din sistemul justitiei, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  (1) Cererile avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale, formulate de personalul salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si potrivit Ordonantei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2007, cu modificarile ulterioare, sunt solutionate, in prima instanta, de Curtile de apel.
  (2) Recursul impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de Curtile de apel se judeca de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

  Art. II
  (1) Dispozitiile art. I se aplica si proceselor in curs de judecata, avand ca obiect solutionarea cererilor privind acordarea unor drepturi salariale formulate de personalul din sistemul justitiei, incepute sub legea anterioara.
  (2) Cauzele prevazute la alin. (1) aflate in curs de judecata in fond la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi trimise de indata spre solutionare Curtilor de apel, prin incheiere care nu este supusa niciunei cai de atac.
  (3) Recursurile impotriva hotararilor pronuntate cu privire la cererile prevazute la alin. (1) aflate pe rolul Curtilor de apel la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se trimit de indata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin incheiere care nu este supusa nici unei cai de atac.

  Art. III
  (1) Plata sumelor prevazute in titlurile executorii emise pana la intrarea in vigoare a prezentei Ordonante de urgenta, avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sistemul justitiei, se va realiza, esalonat, in termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a prezentei Ordonante de urgenta, modalitatea de esalonare fiind stabilita prin ordin comun al ministrului justitiei, ministrului economiei si finantelor, presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
  (2) Ordinul prevazut la alin. (1) se emite in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei Ordonante de urgenta si va fi comunicat executorilor judecatoresti, precum si trezoreriei ori institutiei bancare unde debitorii au deschise conturi.

  Art. IV
  Ordonatorii principali, secundari si tertiari de credite din sistemul justitiei au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, dispozitiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, referitoare la raspunderea pentru angajarea si utilizarea creditelor bugetare in alte scopuri decat cele aprobate, fiind aplicabile in mod corespunzator.

  Art. V
  In Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, dupa alineatul (2) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Sesizarile avand ca obiect masurile legislative adoptate in contextul stabilirii politicii de salarizare a personalului din sistemul bugetar nu intra in competenta de solutionare a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii."

  Art. VI
  Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 26.- (1) Sumele provenind din taxele judiciare de timbru, precum si din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetele de venituri si cheltuieli ale Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, astfel:
  a) o cota de 70% va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, din care 50% va fi folosita pentru finantarea sistemului de ajutor public judiciar si a sistemului de asistenta juridica, iar 20% va avea ca destinatie cheltuieli de investitii si cheltuieli curente;
  b) o cota de 10% va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Superior al Magistraturii si va fi folosita pentru asigurarea pregatirii profesionale a judecatorilor, procurorilor, personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si a personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii si, respectiv, Scoala Nationala de Grefieri, precum si pentru cheltuieli de investitii si cheltuieli curente;
  c) o cota de 10% va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si o cota de 10% va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, avand ca destinatie cheltuieli de investitii si cheltuieli curente.
  (2) Disponibilitatile de la finele anului se vor reporta in anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie."

  2. La articolul 28, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevazute de prezenta lege se actualizeaza, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Economiei si Finantelor."

  Art. VII
  Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile rezultate din aplicarea dispozitiilor art. VI in volumul si structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetelor Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pe anul 2008.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
  Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
  Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
  Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
  OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
  HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
  Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
  HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
  Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
  HG 56/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea 56/2014
  Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
  Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
  Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
  Hotararea CSM nr. 89/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate
  HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
  Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
  Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
  Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
  HG 791/2013 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie
  Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 1. Grile. Penal si Procesual penal
  Cristi Danilet

  Pret: 49.9 lei
  42.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  76 useri online

  Useri autentificati: