DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 90/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice. Ordonanta de urgenta nr. 90/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 457 din 1 iulie 2009

Ca urmare a stabilirii prin Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici a termenului de 19 iulie 2009 ca data limita pentru absolvirea unei forme de invatamant superior de lunga durata in specialitatea juridica sau administratie publica de catre secretarii de comuna, sub sanctiunea eliberarii din functie,
avand in vedere necesitatea asigurarii continuitatii activitatii curente a colectivitatilor locale prin prelungirea pana la data de 31 decembrie 2010 a termenului prevazut pentru absolvirea studiilor universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitatea juridica sau administrativa,
dat fiind faptul ca, in lipsa unor masuri care sa asigure mentinerea secretarilor de comuna in functiile publice pana la momentul in care organizarea concursunlor este posibila, exista riscul ca activitatea de avizare pentru legalitate a dispozitiilor primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, de contrasemnare a hotararilor consiliului local, respectiv hotararilor consiliului judetean, precum si de exercitare a altor atributii prevazute de lege sau insarcinari sa nu poata fi indeplinite in conformitate cu atributiile conferite acestei categorii de personal, ceea ce ar putea avea ca efect direct si consecinte negative nesolutionarea problemelor curente ale colectivitatii locale si aparitia unor disfunctionalitati in activitatea primariei comunei care, conform legii, este si trebuie sa ramana o structura functional cu activitate permanenta,
luand in considerare faptul ca masura exercitarii cu caracter temporar a functiilor publice de conducere si a functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici trebuie asigurata pe intreaga perioada a blocarii posturiior din administratia publica, determinata de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, in caz contrar existand riscul ca atributiile de organizare, conducere, coordonare si control specifice acestor categorii de personal sa nu poata fi indeplinite, situatie cu consecinte negative in realizarea managementului in administratia publica si in exercitarea prerogative lor de putere publica,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art I
Articolul V din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art V
(1) Secretarii de comune care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare juridice sau administrative isi pot pastra functia publica, cu obligatia ca pana la data de 31 decembrie 2010 sa indeplineasca conditia de a avea studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitatea juridica sau administrativa, sub sanctiunea eliberarii din functia publica.
(2) Prin derogare de la prevederile art. IV alin. (5), secretarii de comune sunt obligati sa indepiineasca conditia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2012, sub sanctiunea eliberarii din functia publica.
(3) In cazul in care la concursurile organizate pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar al comunei nu se prezinta persoane care indeplinesc conditiile de studii prevazute la alin. (1) si conditia de vechime in specialitatea studiilor de minimum 2 ani, pot candida si persoane care nu indeplinesc aceste conditii, in urmatoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenta, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitate juridica sau administrativa;
b) persoane care au studii universitare de licenta, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alta specialitate;
c) persoane care au studii medii, absolvite cu diploma.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), ocuparea functiei publice de conducere de secretar al comunei se face pe perioada determinata, cu obligatia organizarii anuale a concursului pentru ocuparea acesteia."

Art II
(1) In mod exceptional, perioada pentru care secretarii de comune au fost numiti, prin concurs, pe perioada determinata, in conditiile legii, se prelungeste pana la data ocuparii acestei functii publice prin concurs organizat in conditiile legii.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), concursul de ocupare a functiilor publice de secretar al comunei se organizeaza in termen de maximum 60 de zile de la data incetarii masurii de suspendare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante.

Art. III
(1) In situatia in care functia publica de conducere de secretar al comunei este vacanta sau temporar vacanta si in cadrul autoritatii sau institutiei publice nu exista persoane care indeplinesc conditiile prevazute la art. V alin. (1) din Legea nr. 251/2006, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, si la art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, functia poate fi exercitata cu caracter temporar si de persoane care nu indeplinesc ambele sau niciuna dintre aceste conditii, cu aplicarea corespunzatoare a prevederiSor art. 92 alin. (2) lit. b), alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prevederile art. IV alin. (1) si (3) se aplica in mod corespunzator.

Art. IV
(1) In mod exceptional, prin derogare de la prevederile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada prevazuta la art. 92 alin. (2) poate fi prelungita cu maximum 6 luni intr-un an calendaristic cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care, in mod exceptional, s-a dispus exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice vacante corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.
Prevederile prezentului alineat se aplica pana la data de 30 octombrie 2009.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica pana la data de 31 decembrie 2010.

Art. V
(1) In mod exceptional, in cazul in care la concursul organizat potrivit legii pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici nu se inscriu candidati care indeplinesc conditia prevazuta la art. 16 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile uiterioare, pot candida si persoane care nu indeplinesc aceasta conditie.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), persoana declarata admisa isi poate pastra calitatea de inalt functionar public daca, in termen de maximum 2 ani de la data numirii in functia publica in urma concursului, absolva programele de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, organizate in conditiile legii, sub sanctiunea eliberarii din functie in cazul neindeplinirii acestei conditii in termenul prevazut

Art. VI
Articolul 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Incadrarea in procentul de 15% prevazut la alin. (2) nu se aplica in situatia in care ocuparea posturilor vacante nu duce la majorarea numarului total de posturi ocupate, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget, la nivetul ordonatorului principal de credite, in cazul ocuparii posturilor vacante corespunzatoare:
a) categoriei inaltilor functionari publici;
b) functiilor publice de conducere, functiilor publice de conducere cu statut special si posturilor militare de conducere;
c) functiilor prevazute la art. III alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii publice."
2. Alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Ocuparea posturilor prevazute la alin. (2) si (2^1) se va face prin concurs sau examen, in conditiile Iegii, pe raspunderea ordonatorilor principali de credite."

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 1/2017
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
OUG 14/2015 pentru completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Ordonanta de urgenta nr. 14/2015
Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
Legea 95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 95/2015
Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar
Ordin 1993C/2014 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate
Hotarare nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie a Societatii Romane de Radiodifuziune
OUG 30/2014 privind modificarea si completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala. Ordonanta de urgenta 30/2014
OUG 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice loca
OUG 4/2014 privind operationalizarea Registrului electoral si pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor p
Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013
Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata 2013
Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu
Legea 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Lege nr. 281/2013
Ordin nr. 378/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013
Legea 62/2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 62/2013
Legea 55/2013 pentru aprobarea OUG 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural. Lege nr. 55/2013
Drept bancar. Editia 3
Gheorghe Carmen Adriana,Gheorghe Carmen Adriana

Pret: 59.9 lei
50.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
92 useri online

Useri autentificati: