DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr.50/2006 privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene. Ordonanta de urgenta nr. 50/2006


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 30 iunie 2006

Aprobata prin
 • Legea nr. 77/2009

  Avand in vedere imposibilitatea finalizarii procedurilor de achizitionare a echipamentelor audio-video pana la data de 1 iulie 2006, data la care era prevazuta inceperea procesului de inregistrare a sedintelor de judecata potrivit art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile ulterioare, ceea ce este de natura a produce grave difunctionalitati legate de neindeplinirea masurilor procedurale prevazute de lege si care ar putea fi invocata in cadrul proceselor aflate pe rolul instantelor de judecata,
  pentru a inlatura dificultatile ivite in practica la instantele cu schema redusa de personal, in cadrul carora nu pot fi constituite colegii de conducere in componenta stabilita de Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, si care au repercusiuni asupra bunei functionari a instantelor si parchetelor,
  pentru reglementarea de urgenta a situatiei in care judecatori sau procurori urmeaza a fi detasati in cadrul unor institutii ale Uniunii Europene ori organizatii internationale, ca urmare a obligatiilor internationale asumate de Romania sau care vor decurge din statutul de membru al Uniunii Europene, situatie care nu este acoperita in mod expres de cadrul legislativ in vigoare,
  luand in considerare necesitatea reglementarii urgente a unor solutii de natura sa asigure clarificarea si unificarea interpretarii anumitor dispozitii ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 304/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, care sa ajute la o cat mai eficienta functionare a instantelor judecatoresti si a parchetelor, conditie esentiala pentru procesul de integrare europeana, afirmata in mod repetat cu ocazia misiunilor de monitorizare ale Comisiei Europene si care va continua sa se mentina in atentia acesteia, in lipsa luarii de masuri legislative urgente, dublate subsecvent de masurile de aplicare corespunzatoare a legii,
  avand in vedere deficientele si lacunele Legii nr. 301/2004 - Codul penal, cu modificarile ulterioare, constatate cu ocazia evaluarii si analizei, in cadrul comisiei constituite in cadrul Ministerului Justitiei, a aspectelor semnalate de instantele judecatoresti si parchete, precum si controversele privind interpretarea dispozitiilor acesteia, a rezultat concluzia ca in forma actuala Codul penal adoptat in anul 2004 nu poate intra in vigoare, fiind necesara reanalizarea anumitor solutii propuse prin noul Cod penal si regandirea anumitor institutii pentru a oferi solutii viabile, moderne, dar mai cu seama eficiente, in acord cu legislatiile penale occidentale si cu tendintele politicii penale europene.

  Luand in considerare faptul ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal s-a amanat intrarea in vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal pana la data de 1 septembrie 2006, iar pana la aceasta data nu sunt posibile promovarea si intrarea in vigoare a unui proiect de lege care sa remedieze deficientele constatate,
  intrucat intrarea in vigoare a Legii nr. 294/2004, cu modificarile ulterioare, este conditionata de intrarea in vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal, cu modificarile ulterioare, fiind elaborata pe baza dispozitiilor sale, este necesara si prorogarea intrarii in vigoare a Legii nr. 294/2004, cu modificarile ulterioare.
  In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. Alineatul (1) al articolului 58 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 58. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii dispune detasarea judecatorilor si procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instante sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Ministerul Justitiei sau la unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati publice, in orice functii, inclusiv cele de demnitate publica numite, la solicitarea acestor institutii, precum si la institutii ale Uniunii Europene sau organizatii internationale."
  2. Dupa articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 651, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 651. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 29 alin. (8) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare, recursul impotriva hotararilor de suspendare din functie a judecatorului sau procurorului nu este suspensiv de executare.
  (2) In cazul in care, impotriva hotararii de eliberare din functie a judecatorului sau procurorului se exercita calea de atac a recursului, acesta va fi suspendat din functie pana la solutionarea irevocabila a cauzei de catre instanta competenta.
  (3) Dispozitiile art. 63 alin. (2) si ale art. 64 alin. (3) se aplica in mod corespunzator."
  3. Alineatul (3) al articolului 74 se abroga.
  4. Alineatul (5) al articolului 79 se abroga.

  Art. II
  Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. Dupa alineatul (2) al articolului 46 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Atributiile date prin lege sau prin regulament in competenta presedintilor sau a vicepresedintilor de instante nu pot fi delegate colegiilor de conducere."
  2. Dupa alineatul (2) al articolului 49 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
  "(21) In cazul in care la judecatorii si tribunale specializate numarul judecatorilor este mai mic de 3, atributiile colegiului de conducere se exercita de presedinte."
  3. Alineatele (3) si (4) ale articolului 64 vor avea urmatorul cuprins:
  "(3) Solutiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de catre conducatorul parchetului, cand sunt apreciate ca fiind nelegale. Solutiile adoptate de conducatorii parchetelor pot fi infirmate, motivat, de conducatorul parchetului ierarhic superior.
  (4) Lucrarile repartizate unui procuror pot fi trecute altui procuror in urmatoarele situatii:
  a) suspendarea sau incetarea calitatii de procuror, potrivit legii;
  b) in absenta sa, daca exista cauze obiective care justifica urgenta si care impiedica rechemarea sa;
  c) lasarea cauzei in nelucrare in mod nejustificat mai mult de 30 de zile."
  4. Dupa alineatul (4) al articolului 64 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
  "(5) Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, in cadrul procedurii de verificare a conduitei judecatorilor si procurorilor, masura dispusa, potrivit alin. (4), de conducatorul parchetului."
  5. Dupa alineatul (4) al articolului 92 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
  "(5) Dispozitiile art. 46 alin. (3) se aplica in mod corespunzator."

  Art. III
  Data prevazuta la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, de la care se aplica dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la inregistrarea sedintelor de judecata, se amana pana la 1 ianuarie 2008.

  Art. IV
  Dispozitiile art. I pct. 4 intra in vigoare la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei.

  Art. V
  Alineatul (2) al articolului 29 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.219 din 18 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

  Art. VI
  Termenul prevazut la art. 512 din Legea nr. 301/2004 - Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.575 din 29 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, si la art. 97 alin. (1) din Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.591 din 1 iulie 2004, cu modificarile ulterioare, se proroga la data de 1 septembrie 2008.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor, Repertoriul Legislativ

  Poate fi de interes si:
  Legea 58/2016 privind aprobarea OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative
  HG 53/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Supe
  Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  Legea 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 138/2014
  Hotarare CSM 1049/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  Hotararea CSM 866/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Cons
  Hotararea CSM 545/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
  Hotarare CSM 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului S
  Hotararea CSM 231/2014 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
  Ordin nr. 143C/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007
  Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
  Hotarare CSM nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
  OUG 116/2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei functionari a i
  Legea 296/2013 pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Lege nr. 296/2013
  Hotarare CSM nr. 1080/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, nr. 387/2005
  Hotararea 878/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
  Hotarare nr. 769/2013 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/201
  Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 2
  Buletinul Casatiei nr. 11/2014
  Editura C.H. Beck

  Pret: 29.9 lei
  25.41 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  61 useri online

  Useri autentificati: