DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 103/2008, Ordonanta de urgenta privind infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 08/09/2008

Avand in vedere:
 • obligatiile ce revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana, este necesara luarea tuturor masurilor privind facilitarea accesarii fondurilor comunitare destinate sectorului agricol;
 • necesitatea transpunerii prevederilor comunitare in scopul implementarii politicii agricole comune si, in special, a prevederilor referitoare la constituirea si recunoasterea organizatiilor interprofesionale, care au un rol important in ceea ce priveste furnizarea de servicii de consultanta si instruire pentru cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor comunitare specifice printre ai caror beneficiari sunt si organizatiile interprofesionale;
 • ca lansarea masurii 1.1.1. "Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte" si a masurii 1.4.3. "Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori" este programata in trimestrul al treilea, este necesara urgentarea crearii cadrului legislativ pentru recunoasterea organizatiilor interprofesionale beneficiare ale acestor masuri;
 • ca riscul de a pierde fonduri comunitare prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) si prin Fondul European Agricol pentru Garantarea in Agricultura (FEGA) trebuie redus, aprobarea in regim de urgenta a prezentei ordonante va crea premisele necesare continuarii procesului de reforma a sectoarelor agricultura si dezvoltare rurala prin asigurarea unui grad ridicat de absorbtie financiara.
  In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. 1
  Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru un produs sau un grup de produse agroalimentare, la nivel national sau regional, denumite in continuare OIPA, principalele obiective, activitati, drepturi si obligatii ale acestora.

  Art. 2
  In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
  a) produse agroalimentare - produse naturale, de origine vegetala sau animala, inclusiv bioproduse si produse semiprelucrate, procesate si/sau conservate, derivate din cele naturale si destinate consumului uman;
  b) filiera produsului agroalimentar - sistemul de relatii functionale care leaga producatorii, procesatorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comerciantii si/sau bursele de marfuri care tranzactioneaza acelasi produs sau grup de produse, in vederea utilizarii si/sau a consumului acestuia sau acestora;
  c) organizatii profesionale - forme asociative cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, constituite la initiativa reprezentantilor activitatilor economice din cadrul filierei pe produs agroalimentar;
  d) acord interprofesional - ansamblu de reguli elaborate in cadrul unei organizatii interprofesionale si asumate in unanimitate de organizatiile profesionale membre, in scopul armonizarii cererii si ofertei de produse, si avand ca obiectiv cresterea calitatii pe filiera de produs agroalimentar;
  e) organizatia comuna a pietelor agricole - sistem de reguli si mecanisme obligatorii la nivelul statelor membre care reglementeaza productia, comertul si procesarea produselor agricole.

  Art. 3
  (1) OIPA trebuie sa reprezinte o parte semnificativa a productiei si/sau a comercializarii si/sau a procesarii produselor agroalimentare in regiunea ori in regiunile in cauza si, in cazul in care este vorba de mai multe regiuni, acestea trebuie sa poata demonstra un nivel minim de reprezentativitate in fiecare regiune, pentru fiecare domeniu pe care il acopera.
  (2) Criteriile de reprezentare, procedura de acordare sau de retragere a recunoasterii, de control si monitorizare a OIPA, organizarea si functionarea OIPA, precum si delegarea de atributii se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

  Art. 4
  (1) OIPA este persoana juridica romana de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, fara scop lucrativ si este recunoscuta de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
  (2) OIPA se infiinteaza la initiativa tuturor organizatiilor sau a unei parti a organizatiilor profesionale de pe filiera produsului care urmaresc indeplinirea a cel putin doua dintre urmatoarele obiective:
  a) contributia la buna functionare a pietelor, prin promovarea unor produse adaptate cerintelor pietei din punct de vedere cantitativ si calitativ;
  b) asigurarea transparentei necesare in functionarea corecta a organizarii comune a pietelor agricole;
  c) realizarea contractelor standard compatibile cu reglementarile comunitare;
  d) contributia la aplicarea, in sistem descentralizat, a politicilor agricole nationale si comunitare;
  e) intarirea sigurantei alimentare, in special prin asigurarea trasabilitatii produselor, actionand in interesul utilizatorilor si al consumatorilor;
  f) imbunatatirea sistemului informational privind cererea si oferta, concentrarea si coordonarea ofertei si comercializarea produselor membrilor producatori;
  g) realizarea unei mai bune valorificari a produselor, in special prin actiuni de marketing si cercetare de piata, urmarind promovarea acestora pe piata interna si externa;
  h) participarea organizatiilor profesionale membre la elaborarea strategiilor si programelor de dezvoltare din sectorul pe care il reprezinta;
  i) realizarea de proiecte de cercetare si studii cu privire la metodele noi de productie, procesare, distributie si la evolutia pietei;
  j) dezvoltarea metodelor si a instrumentelor necesare imbunatatirii calitatii produselor pe parcursul etapelor de productie si procesare;
  k) promovarea unor practici si tehnologii de productie integrate si ecologice, care sa asigure protectia mediului inconjurator;
  l) punerea in valoare si protejarea agriculturii biologice si a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate si a indicatiilor geografice;
  m) furnizarea de servicii de consultanta si instruire destinate organizatiilor profesionale membre si apararea intereselor acestora in relatiile acestora cu organisme guvernamentale si ale administratiei de stat, precum si solutionarea pe cale amiabila a neintelegerilor dintre organizatiile profesionale membre;
  n) legatura si conlucrarea cu organismele finantatoare din tara sau din strainatate pentru contractarea de credite si implementarea unor programe care sa asigure dezvoltarea unor unitati de productie viabile si competitive.

  Art. 5
  (1) Infiintarea OIPA are la baza incheierea de acorduri interprofesionale intre organizatiile profesionale din cadrul aceleiasi filiere de produs agroalimentar, in scopul crearii unui mediu de afaceri stabil si predictibil, prin dezvoltarea unui sector agroalimentar competitiv si in concordanta cu asteptarile consumatorilor.
  (2) OIPA au ca misiune promovarea intereselor comune si complementare ale organizatiilor profesionale de pe filiera unui produs agroalimentar.
  (3) Pentru a crea un mediu de afaceri stabil si predictibil, OIPA actioneaza in sensul consolidarii capacitatii membrilor organizatiilor profesionale de a se organiza si a participa activ in procesul decizional, local si central, asigurand valorificarea produselor proprii si facilitarea accesului pe pietele locale, nationale, comunitare si internationale.
  (4) OIPA recunoscute sunt consultate in privinta definirii, orientarii si reglementarii politicilor de filiera.
  (5) OIPA contribuie, impreuna cu autoritatea administrativa competenta, la implementarea politicilor agroalimentare nationale si comunitare si poate prelua, prin delegare, atributii ale acesteia.

  Art. 6
  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale poate promova pe o durata determinata, in totalitate sau partial, acordurile interprofesionale incheiate prin contracte-standard, conventii si/sau actiuni comune in cadrul unei OIPA recunoscute, care sunt conforme interesului general, sunt compatibile cu regulile politicii agricole comune si favorizeaza:
  a) reglementarea ofertei si cererii;
  b) adaptarea si regularizarea ofertei;
  c) punerea in aplicare a mecanismelor de introducere pe piata a produselor agroalimentare si, daca este cazul, a mecanismelor de gestionare a ajutoarelor nationale si europene;
  d) cresterea calitatii produselor, scop in care acordurile pot sa prevada mai ales elaborarea si aplicarea regulilor privind calitatea si a regulilor de definire, conditionare, transport si prezentare, daca este necesar pana la stadiul de vanzare en detail a produselor. Pentru produsele cu denumire de origine controlata sau indicatie geografica, aceste acorduri pot sa prevada in special punerea in aplicare a procedurilor privind controlul calitatii;
  e) stabilirea de relatii interprofesionale in cadrul sectorului interesat, mai ales pentru stabilirea normelor tehnice si a programelor de cercetare aplicata si dezvoltare;
  f) promovarea produsului agroalimentar pe piata interna si externa;
  g) demersurile colective ale organizatiilor profesionale membre, in scopul combaterii riscurilor economice, de mediu, climatice.

  Art. 7
  (1) O OIPA ce functioneaza in una sau in mai multe regiuni, reprezentativa pentru productia si/sau comercializarea si/sau prelucrarea unui produs agroalimentar dat, poate solicita Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sa recunoasca, prin ordin, drept obligatorii unele dintre acordurile, deciziile sau practicile concertate, convenite in cadrul OIPA respective, pe o perioada limitata, pentru toti operatorii ce activeaza in regiunea sau in regiunile respective, indiferent daca acestia sunt persoane fizice ori juridice, care nu apartin OIPA respective, in masura in care aceste acorduri, decizii sau practici sunt in interesul public.
  (2) Normele pentru care poate fi solicitata extinderea obligativitatii respectarii acordurilor, deciziilor sau practicilor concertate de catre toti operatorii trebuie:
  a) sa vizeze unul dintre urmatoarele obiective:
 • raportari referitoare la productie si la piata;
 • reguli de productie mai stricte decat cele stabilite prin reglementarile comunitare sau nationale;
 • intocmirea de contracte-standard compatibile cu reglementarile comunitare;
 • reguli de comercializare;
 • reguli de protectie a mediului;
 • masuri de promovare si exploatare a potentialului produselor;
 • masuri de protectie a agriculturii organice, precum si a denumirii de origine, a etichetelor de calitate si a indicatiilor geografice;
  b) sa fi fost in vigoare timp de cel putin un an de comercializare;
  c) sa fie obligatorii pentru o perioada de timp determinata;
  d) sa nu afecteze in mod negativ alti operatori din Romania sau din restul Comunitatii Europene.

  Art. 8
  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale trebuie sa sesizeze Consiliul Concurentei cu privire la acordurile, deciziile sau practicile concertate convenite in cadrul OIPA, ori de cate ori acestea sunt considerate incompatibile cu normele Comunitatii Europene si ale Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, si care:
  a) pot duce la impartirea sub orice forma a pietelor in cadrul Comunitatii Europene;
  b) pot afecta buna functionare a organizarii pietei;
  c) pot crea distorsionari ale concurentei care nu sunt esentiale in indeplinirea obiectivelor politicii agricole comune urmarite prin masura adoptata de OIPA;
  d) pot crea discriminari sau pot elimina concurenta pentru o parte semnificativa a produselor vizate;
  e) pot conduce la fixarea preturilor, fara a aduce atingere activitatilor desfasurate de OIPA in aplicarea normelor specifice ale Comunitatii Europene.

  Art. 9
  (1) Organizatiile interprofesionale constituite in baza Legii nr. 778/2001 privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare, cu modificarile ulterioare, functioneaza in continuare, avand obligatia de a se adapta la noile reglementari in termen de 8 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (2) Organizatiile interprofesionale constituite potrivit prevederilor Legii nr. 778/2001, cu modificarile ulterioare, pot fi recunoscute ca organizatii interprofesionale pentru un produs sau pentru un grup de produse agroalimentare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

  Art. 10
  La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 778/2001 privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 14 ianuarie 2002, cu modificarile ulterioare.
  Poate fi de interes si:
  Legea 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
  Legea 150/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
  Ordin nr. 32/127/24/2014 pentru modificarea si completarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 387/251/
  OUG 58/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala si pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si compl
  Ordin nr. 207/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile d
  Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata 2013
  OUG 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din OG 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei
  Legea 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Lege nr. 247/2010
  Legea 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Lege nr. 321/2009
  Legea nr. 29/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2008 privind infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
  HG nr. 568/2002, republicata 2009, privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizarii in industria alimentara
  Ordin nr. 711/2008 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si paduri
  OUG nr. 172/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
  OG nr. 42/1995, republicata 2008, privind productia de produse alimentare destinate comercializarii
  HG nr. 1098/2008, hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 677/2001 privind infiintarea Institutului de Bioresurse Alimentare
  HG nr. 187/2000 republicata 2008, privind imitatiile de produse alimentare care prezinta riscul de a pune in pericol sanatatea sau securitatea consumatorilor
  Avocat divort
  Procedura de inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, 2007
  Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, legea 51/2006
  Hotarare privind specialitatile traditionale garantate ale produselor agricole si produselor alimentare, hotarare nr. 134/2008
  Alimentele performante
  Carole La Pan

  Pret: 27.9 lei
  23.72 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  64 useri online

  Useri autentificati: