DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 94/2012 pentru completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa si adoptarea unor masuri in vederea imbunatatirii conditiilor de derulare a programului Prima casa. Ordonanta de urgenta nr. 94/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 21 decembrie 2012

Avand in vedere ca:
 • actele normative care reglementeaza programul "Prima casa" impun obligativitatea achizitionarii unei singure locuinte in cadrul programului si nu prevad la acest moment posibilitatea exprimarii acordului Ministerului Finantelor Publice si finantatorului, proportional cu procentul de garantare, cu privire la solicitarile unor beneficiari ai programului constand in acordarea permisiunii de a schimba sau de a achizitiona o alta locuinta decat cea achizitionata initial in cadrul programului, in virtutea garantiei din partea vanzatorului pentru viciile ascunse ale locuintei ori provocarii unor daune locuintei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natura a o face improprie utilizarii potrivit destinatiei;
 • perioada mare de timp pentru care se acorda creditul, de maximum 30 de ani, in care pot interveni situatii a caror solutionare necesita acordul Ministerului finantelor Publice in calitate de titular al dreptului de ipoteca;
 • intrucat au fost formulate numeroase solicitari de catre beneficiari, in sensul exprimarii acordului Ministerului finantelor Publice, in calitate de titular al dreptului de ipoteca legala, pentru efectuarea unor lucrari de interventie asupra locuintelor achizitionate in cadrul programului (42 scrise si foarte multe telefonice), respectiv pentru inlocuirea obiectului finantarii garantate (45 de solicitari datorate incendiului din Confort City);
 • apreciind ca aceasta initiativa legislativa este justificata de stringenta crearii unui temei legal in vederea solutionarii cererilor formulate de catre beneficiari programului;
 • intrucat neadoptarea unor masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la reale dificultati in ceea ce priveste rambursarea ratelor creditelor de catre beneficiar, cu influente negative asupra derularii prudente si eficiente a garantiilor acordate de stat in cadrul programului "Prima casa";
 • tinand cont de faptul ca toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata.
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  La articolul 1 din Ordonanta de urgena a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (7^5) se introduc sapte noi alineate, alineatele (7^6)-(7^12), cu urmatorul cuprins:
  "(7^6) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (7^1) si (7^2), Ministerul Finantelor Publice si finantatorul, proportional cu procentul de garantare, isi pot exprima acordul cu privire la novarea obiectului garantiei, in cazul in care locuinta achizitionata initial in cadrul Programului este improprie cerintelor de locuit ale unei persoane sau familii datorita unor vicii ascunse ori provocarii unor daune asupra locuintei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natura a o face improprie utilizarii potrivit destinatiei, cu respectarea normelor de implementare ce vor fo aprobate prin hotarare a Guvernului si cu conditia ca valoarea noii locuinte dobandite de catre beneficiar, astfel cum a fost evaluata in conditiile legii, sa fie cel putin egala cu valoarea creditului contractat, la care se adauga valoarea avansului.
  (7^7) In cazul rezolutiunii in conditiile legii a contractului de vanzare-cumparare a locuintelor achizitionate, ca efect al garantiei contra viciilor ascunse ale bunului vandut, beneficiarul poate achizitiona o a doua locuinta in cadrul Programului, cu conditia stingerii creditului contractat initial in cadrul Programului.
  (7^8) In cazul produceri unor daune asupra locuintei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natura a o face improprie utilizarii potrivit destinatiei, beneficiarul va putea achizitiona o a doua locuinta in cadrul Programului, cu conditia stingerii creditului contractat initial in cadrul Programului. Prin locuinta improprie utilizarii in sensul Programului se inelege locuinta afectata de daune constatate si evaluate la o valoare de cel putin 50% din valoarea creditului acordat initial.
  (7^9) In situatia prevazuta la alin. (7^8), daca beneficiarul solicita continuarea contractului de credit, cu novarea obiectului garantiei, potrivit alin. (7^6), Ministerul Finantelor Publice si finantatorul, in calitate de cesionari/beneficiari ai drepturilor de despagubire provenite din polita de asigurare a locuintei devenite improprii utilizarii, isi pot exprima acordul cu privire la cesionarea sumelor provenite din plata drepturilor de despagubire de catre asigurator, in vederea achizitionarii unei noi locuinte in cadrul Programului. Valoarea noii locuinte dobandite de catre beneficiar, astfel cum a fost evaluata in conditiile legii, trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea creditului contractat, la care se adauga valoarea avansului.
  (7^10) In baza contractului de garantare novat, se radiaza ipoteca in favoarea statului si a finantatorului, privilegiul finantatorului, precum si interdictiile de instrainare si grevare cu sarcini instituite conform alin. (7) asupra imobilului achizitionat initial in cadrul Programului, iar asupra imobilului dobandit ulterior, prin efectul novatiei prevazute la alin. (7^6), se instituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, un drept de ipoteca legala de rangul I pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata garantiei. Conditia referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuei sa fie indeplinita pana la momentul formularii cererii de plata a garantiei de catre fianntator. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii de plata a garantiei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. I.F.N., in temeiul contractului de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara ipoteca legala conform dispozitiilor Codului civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman.
  (7^11) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (7^1) si (7^2), Ministerul Finantelor Publice si finantatorul, proportional cu procentul de garantare, isi pot exprima acordul cu privire la lucrarile de interventie si/sau extindere, pentru care este necesara emiterea autorizatiei de construire, privind imobilul ipotecat, incluzand spre exemplificare, dar fara a se limita la acestea, dezmembrari, extinderi, modificari structurale, modificari ale destinatiei partilor comune, precum si orice alte modificari care, desi nu necesita obtinerea unei autorizati de construire, se inscriu in cartea funciara. Beneficiarii Programului au obligatia de a efectua orice lucrare de interventie si/sau extindere in conditiile legii si de a efectua inregistrarile corespunzatoare in cartea funciara si sub conditia extinderii ipotecii asupra amelioratiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecii.
  (7^12) In cazul rambursarii anticipate a finantarii inainte de expirarea termenului de 5 ani, interdictiile de instrainare prevazute la alin. (7), (7^1) si (7^2) se radiaza in conditiile legii."

  Art. II
  In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se modifica si se completeaza in mod corespunzator prevederile Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa", cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. III
  Ordonanta de urgena a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se texelor o nou numerotare.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 47/2020 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila
  Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
  Legea 14/2018 privind aprobarea OUG 33/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare civila si actele de identitate ale cetatenilor romani. Lege nr 14/2018
  HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
  Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata. Lege nr. 70/2015
  OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. Ordonanta 10/2015, Loteria bonurilor fiscale
  HG 15/2015 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 15/2015
  Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
  OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
  Hotararea UNNPR 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania
  HG 850/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 850/2014
  HG 818/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 818/2014
  Ordin 1550/2014 privind modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national
  Decizie nr. 1/2014 privind comisionul si tariful care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor dreptu
  Ordin 447/2014 privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 264/2014
  HG 56/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea 56/2014
  HG 51/2014 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice. Hotararea nr. 51/2014 cesare sigurantei pasagerilor
  HG 5/2014 pentru modificarea si completarea HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea 5/2014
  OUG 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 111/2013
  Agenda Juristului 2018
  Editura C.H. Beck

  Pret: 29.9 lei
  22.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  55 useri online

  Useri autentificati: