DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 84/2011 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale si de plata a unor contributii la organisme internationale. Ordonanta de urgenta 84/2011Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 4 octombrie 2011

Avand in vedere angajamentele asumate de Romania prin acordurile de intelegere cu Fondul Monetar International si Uniunea Europeana din anul 2011, acte prin care Guvernul Romaniei s-a obligat sa rezolve deficientele constatate la unele intreprinderi de stat, se impune luarea unor masuri care sa conduca la restructurarea economico-financiara a acestora si la eliminarea pierderilor si eficientizarea pe termen lung a activitatii fiecarui sector de activitate. Reducerea arieratelor este o conditie sine qua non pentru realizarea reformelor intreprinderilor de stat in scopul realizarii cresterii economice.
Neluarea masurilor in regim de urgenta pune in pericol functionarea sistemului energetic national. Intrucat, incepand cu anul 2001, Institutul National de Expertize Criminalistice a aderat la Reteaua Europeana a Institutelor de Stiinte Criminalistice (ENFSI), organism infiintat in anul 1995, care stabileste si mentine relatii de lucru cu institutii similare, acrediteaza si sprijina laboratoarele de profil in implementarea bunelor practici, a standardelor de calitate si a procedurilor de lucru europene in domeniul stiintelor criminalistice, este necesar a se achita de catre Institutul National de Expertize Criminalistice cotizatia ce decurge din calitatea de membru a ENFSI.
Deoarece plata cotizatiei aferente acestui statut trebuie efectuata pana la data de 1 octombrie 2011, neadoptarea prezentului act normativ in regim de urgenta va conduce la neplata acesteia si la pierderea chiar a calitatii de membru al ENFSI, ceea ce ar putea crea disfunctionalitati in implementarea procedurilor de lucru europene in domeniul stiintelor criminalistice, cu atat mai mult cu cat in centrul preocuparilor Uniunii Europene se afla cooperarea si uniformizarea practicii de expertiza la nivel european, in vederea modernizarii si dezvoltarii acestei activitati intr-un cadru omogen, in concordanta cu standardul de calitate international.
Tinand cont de obligatiile asumate de catre Guvernul Romaniei prin semnarea Acordului dintre Comisia Economica pentru Europa a Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante la proiectul „Calea Ferata Trans-Europeana (TER)” privind fondul de cooperare si creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 124/1994, cu modificarile ulterioare,
avand in vedere necesitatea adoptarii in regim de urgenta a masurilor de punere in aplicare a prevederilor art. IV din Acordul dintre Comisia Economica pentru Europa a Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante la proiectul „Calea Ferata Trans-Europeana (TER)” privind fondul de cooperare si creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, la care Romania este parte,
avand in vedere ca achitarea contributiei de 10.000 de dolari pentru anul in curs, in conformitate cu prevederile acordului mai sus mentionat, trebuie efectuata catre Comisia Economica pentru Europa a Natiunilor Unite cat mai curand posibil,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza:
a) unele modalitati speciale de stingere a obligatiilor fiscale ale unor operatori economici, administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
b) masuri referitoare la plata cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte.


CAPITOLUL I - Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale prin darea in plata a unor bunuri


Art. 2
(1) Prin derogare de la prevederile art. 175 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea Companiei Nationale a Huilei — S.A., denumita in continuare companie, creantele fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala se sting prin trecerea in proprietatea publica sau privata a statului si in administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a unor bunuri aferente unor active definite conform art. 3 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in proprietatea companiei.
(2) Stingerea creantelor fiscale se va face la valoarea bunurilor ce intra in componenta activelor stabilita prin raportul de evaluare intocmit de catre un evaluator independent.
(3) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri aproba prin ordin al ministrului lista bunurilor aferente activelor ce urmeaza sa fie evaluate, precum si raportul de evaluare prevazut la alin. (2).
(4) Bunurile care sunt grevate de alte sarcini in afara celor instituite de organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aferente activelor prevazute la alin. (1), nu pot constitui obiectul prezentei ordonante de urgenta.
(5) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si compania incheie un proces-verbal de predare-preluare prin care se trec in proprietatea statului bunurile prevazute la alin. (1), care cuprinde si valoarea acestora. Procesul-verbal constituie titlu de proprietate al statului.

Art. 3
(1) In vederea stingerii creantelor fiscale, in termen de 15 zile de la incheierea procesului-verbal prevazut la art. 2 alin. (5), compania depune cererea de stingere a obligatiilor fiscale la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale ale acesteia.
(2) Cererea va fi insotita de lista, raportul de evaluare si procesul-verbal prevazute la art. 2 alin. (3) si (5).
(3) Organul fiscal stinge creantele fiscale cu valoarea bunurilor trecute in proprietatea statului in temeiul prezentei ordonante de urgenta, in baza procesului-verbal prevazut la art. 2 alin. (5), si notifica compania si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in acest sens.
(4) Data stingerii creantelor este data incheierii procesuluiverbal prevazut la art. 2 alin. (5).
(5) In cazul in care operatiunea de transfer al proprietatii bunurilor, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, este taxabila, cu valoarea stabilita, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adaugata, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunii de dare in plata.
(6) La data semnarii procesului-verbal prevazut la art. 2 alin. (5) inceteaza de drept masurile de indisponibilizare a bunurilor ce fac obiectul acestuia, instituite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Art. 4
(1) In cazul in care bunurile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta, trecute in proprietatea statului, au fost revendicate si restituite, potrivit legii, tertelor persoane, compania va fi obligata la plata creantelor stinse prin aceasta modalitate. Creantele fiscale renasc la data la care bunurile au fost restituite tertului.
(2) Pentru perioada cuprinsa intre data trecerii in proprietatea statului si data la care au renascut creantele fiscale prevazute la art. 3 alin. (3) nu se datoreaza dobanzi sau penalitati de intarziere, dupa caz.

Art. 5
Activele ale caror bunuri trec in proprietatea statului sunt prevazute in anexa nr. 1.

Art. 6
In termen de 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal de predare-preluare, Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, emite, in conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, o hotarare prin care se aproba lista bunurilor imobile preluate in proprietatea statului ce se inscriu in inventarul centralizat al bunurilor aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.


CAPITOLUL II - Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale prin darea in plata a unor titluri de participare


Art. 7
(1) Obligatiile fiscale ale operatorilor economici prevazuti in anexa nr. 2, administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se sting prin trecerea in proprietatea privata a statului a titlurilor de participare detinute de acestia la societati comerciale.
(2) Stingerea creantelor fiscale se va face la valoarea titlurilor de participare stabilita prin raportul de evaluare intocmit de catre un evaluator independent.

Art. 8
(1) Ministerele care exercita in numele statului calitatea de actionari la debitorii prevazuti in anexa nr. 2 aproba numarul titlurilor de participare care fac obiectul trecerii in proprietatea privata a statului si aproba raportul de evaluare prevazut la art. 7 alin. (2).
(2) Titlurile de participare care sunt grevate de alte sarcini in afara celor instituite de organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nu pot constitui obiectul prezentei ordonante de urgenta.

Art. 9
Ministerele prevazute la art. 8 alin. (1) incheie un proces-verbal de predare-preluare prin care se trec in proprietatea privata a statului titlurile de participare. Procesulverbal cuprinde numarul si valoarea acestora si constituie titlu de proprietate al statului.

Art. 10
Lista debitorilor si a societatilor la care acestia detin titluri de participare, precum si numarul maxim al titlurilor care pot face obiectul trecerii in proprietatea privata a statului sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 11
(1) In vederea stingerii creantelor fiscale, in termen de 15 zile de la incheierea procesului-verbal prevazut la art. 9, debitorul depune cererea la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale ale acestuia.
(2) Cererea va fi insotita de aprobarea ministerului de resort, raportul de evaluare prevazut la art. 7 alin. (2) si procesul-verbal prevazut la art. 9.
(3) Organul fiscal stinge creantele fiscale cu valoarea actiunilor trecute in domeniul privat al statului in temeiul prezentei ordonante de urgenta, in baza procesului-verbal prevazut la art. 9, si notifica debitorul si ministerele prevazute la art. 8 alin. (1) in acest sens.
(4) Data stingerii creantelor este data incheierii procesuluiverbal prevazut la art. 9.
(5) La data semnarii procesului-verbal inceteaza de drept masurile de indisponibilizare a titlurilor de participare ce fac obiectul acestuia, instituite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.


CAPITOLUL III - Masuri referitoare la plata cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte


Art. 12
(1) Se aproba plata contributiei anuale de participare a Institutului National de Expertize Criminalistice, in calitate de membru al Retelei Europene a Institutelor de Stiinte Criminalistice (ENFSI), in vederea functionarii Secretariatului general al ENFSI, in limita echivalentului in lei al sumei de 2.500 euro/an.
(2) Echivalentul in lei al sumei prevazute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro in vigoare la data efectuarii platii.
(3) Suma prevazuta la alin. (1) se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Justitiei.
(4) Pentru anul 2011, suma prevazuta la alin. (1) se suporta din bugetul Ministerului Justitiei pentru anul 2011.

Art. 13
Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La anexa nr. 1 „Lista organizatiilor internationale interguvernamentale la care Romania este membra”, la punctul II „Organizatiile internationale guvernamentale la care Romania a aderat in baza aprobarilor date de conducerea ministerelor si a altor institutii centrale”, dupa pozitia 54 se introduce o noua pozitie, pozitia 55, cu urmatorul cuprins:

Nr. Denumirea organizatiei Sediul     Anul    Anul    Institutia romana care     Explicatii
crt.                     infiintarii aderarii  coordoneaza relatiile cu 
                             Romaniei  organizatia internationala 
                                  respectiva 
„55. Reteaua Europeana    Haga      1995    2001    Institutul National de     Romania
   a Institutelor de                       Expertize            participa din anul  
   Stiinte Criminalistice                     Criminalistice         2001” 
   (ENFSI)                            


2. La anexa nr. 2.2 „Cotizatii la alte organisme internationale”, dupa ultimul subcapitol „Institutul National al Magistraturii” se introduce un nou subcapitol, cu urmatorul cuprins:

„Institutul National de Expertize Criminalistice

1. Reteaua Europeana a Institutelor    euro 2500”
  de Stiinte Criminalistice (ENFSI)


Art. 14
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.034/2004 pentru aprobarea contributiei anuale a Romaniei la bugetul Retelei Europene a Institutelor de Stiinte Criminalistice (ENFSI), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 622 din 8 iulie 2004.

Art. 15
Articolul 2 din Legea nr. 124/1994 pentru ratificarea Acordului dintre Comisia Economica pentru Europa a Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante la proiectul „Calea Ferata Trans-Europeana (TER)” privind fondul de cooperare si creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 351 din 19 decembrie 1994, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2
Plata contributiei anuale a Guvernului Romaniei la nivelul prevazut la art. IV din acord se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, iar echivalentul in lei al contributiei se va calcula pe baza raportului de schimb valutar leu/dolar in vigoare la data efectuarii platii.”

Art. 16. — Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.


Anexa nr. 1 - Activele ale caror bunuri fac obiectul trecerii in domeniul public al statului

Nr.  Denumirea
crt.
1.   Exploatarea Miniera Petrila
2.   Exploatarea Miniera Paroseni
3.   Exploatarea Miniera UricaniAnexa nr. 2 - Lista debitorilor si a societatilor la care acestia detin titluri de participare, precum si numarul maxim al titlurilor care pot face obiectul trecerii in proprietatea privata a statului
Nr.      Institutia publica sub autoritatea careia functioneaza debitorul 
crt.  Debitorul             Operatorul economic la care debitorul detine titluri de participare  Numarul de titluri de
                                                        participare care pot
                                                        face obiectul 
                                                        transferului


1.       Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
    Compania Nationala de Cai Ferate  Societatea Comerciala „Telecomunicatii CFR” — S.A.           6.629.629 
    „C.F.R.” — S.A.
                     Societatea Comerciala „Grup Exploatare si Intretinere
                     Palat CFR” — S.A.                           22.680.669
                     Societatea Comerciala „Electrificare CFR” — S.A.           21.593.339


2.      Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
    Societatea Comerciala de Producere Societatea Comerciala „Electrocentrale Bucuresti” — S.A.       77.892.172 
    a Energiei Electrice si Termice  Societatea Comerciala „Electrocentrale Deva” — S.A.          11.302.498
    „Termoelectrica” — S.A. Bucuresti Societatea Comerciala „Electrocentrale Paroseni” — S.A.        8.604.032


Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Lege nr 35/2020
Legea 12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national
OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri interne
OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 58/2014
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
HG 452/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guver
OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014
OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
Pachet jurisprudenta fiscala
Bragaru Mihai,Zidaru Violeta

Pret: 89.8 lei
76.33 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
80 useri online

Useri autentificati: