DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 6/2013 pentru modificarea si completarea OUG 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganziare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 6/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 19 februarie 2013

Avand in vedere necesitatea implementarii masurilor initiate de Guvernul Romaniei pentru accelerarea absorbtiei fondurilor externe neramburdabile destinate Romaniei si utilizarea eficienta a acestora si respectarea angajamentelor asumate de catre Romania prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana,
tinand cont de faptul ca doar prin adoptarea in regim de urgenta a acestei ordonante de urgenta se pot inregistra rezultate pozitive asupra modului de functionare a Ministerului Fondurilor Europene si, implicit, asupra asigurarii cresterii gradului de absorbtie a instrumentelor structurale,
intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie o situatie urgenta si extraordinara a carei reglementare nu mai poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Ministerul Fondurilor Europene coordoneaza, potrivit competentelor sale, atat structurile din cadrul institutiilor care exercita atributiile autoritatilor de management si ale organismelor intermediare, cu exceptia celor din domeniul agriculturii si pisciculturii, cat si structurile din cadrul institutiilor care exercita atributiile operatorului de program, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 si ale anexei B la Memorandumul de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014."

2. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduc opt noi alineate, alineatele (3)-(10), cu urmatorul cuprins:
"(3) Ministerul Fondurilor Europene gestioneaza potrivit competentelor sale instrumentele de preaderare PHARE si ISPA.
(4) In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene este responsabil pentru coordonarea pregatirii, dezvoltarii, armonizarii si functionarii cadrului legislativ, institutional si procedural pentru gestionarea si controlul instrumentelor structurale, a instrumentelor de preaderare PHARE si ISPA, a Instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, a Mecanismului financiar al Spatiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 si 2009-2014, a Programului de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila 2004-2009 si a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014.
(5) Ministerul Fondurilor Europene exercita urmatoarele functii:

a) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul gestionarii fondurilor europene;
b) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate si in limitele stabilite prin actele normative in vigoare;
c) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale;
d) de Autoritate de management pentru Programul operational Asistenta tehnica;
e) de punct national de contact potrivit Memorandumului de intelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2003-2009;
f) de punct de national de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila 2004-2009, potrivit Memorandumului de intelegere;

g) de punct national de contact potrivit Memorandumului de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-20014 si potrivit Memorandumului de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;
h) de operator de program pentru domeniile de finantare, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de intelegere privind implementarea Mecansimului financiar norvegian 2009-2014 si ale anexei B la Memorandumul de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014;
i) de coordonator national al asistentei in raport cu Uniunea Europeana, potrivit prevederilor memorandumurilor de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, privind Programul PHARE si Facilitatea de tranzitie;
j) de punct national de contact pentru programele de infratire institutionala cu statele care beneficiaza de finantari nerambursabile din partea Uniunii Europene;
k) de autoritate administrativa de infratire instutitionala, responsabila cu managementul administrativ si financiar al proiectelor de infratire instutionala in care Romania va avea rol de donator de asistenta tehnica;
l) de Autoritate de management pentru Programul ISPA;
m) de autoritate de plata pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranzitie, Fondul frontierelor externe si Programul de cooperare elvetiano-roman;
n) de reglementare privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri europene, asistenta financiara acordata Romaniei prin instrumentele de preaderare PHARE si ISPA, Instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, fondurile structurale si de coeziune, Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 si Mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2004-2009 si 2009-2014.
(6) Ministerul Fondurilor Europene este autorizat sa emita ordine si instructiuni, potrivit competentelor sale, privind procesul de coordonare si gestionare a fondurilor structurale si de coeziune, Instrumentelor de preaderare PHARE si ISPA, Instrumentului financiar al Spatiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 si 2009-2014, a Programului de cooperare norvegian 2004-2009 si a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, in vederea implementarii corecte si eficiente a acestora.
(7) Ordinele si instructiunile, emise in comun cu ordonatorii principali de credite responsabili, sunt obligatorii pentru structurile din cadrul ministerelor si institutiilor care au ca obiect de activitate coordonarea si gestionarea fondurilor europene prevazute la alin. (6).
(8) Ministerul Fondurilor Europene poate efectua controale privind gestionarea si utilizarea fondurilor europene prevazute la alin. (6) in vederea implementarii corecte si eficiente a acestora.
(9) Ministerul Fondurilor Europene poate achizitiona servicii, in conformitate cu atributiile sale si cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice.
(10) Ministerul Fondurilor Europene poate incheia, in conformitate cu atributiile sale, protocoale de colaborare/cooperare cu entitati nationale si internationale."

Art. II
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Fondurilor Europene preia de la Ministerul Finantelor Publice Autoritatea de management Ex-ISPA si Oficiul de Plati si Contractare PHARE, structuri fara personalitate juridica, respectiv atributiile acestora, personalul si posturile aferente, precum si activitatea constand in derularea si gestionarea proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana in care Romania va avea rol de donator de asistenta tehnica.
(2) Numarul de posturi al Ministerului Fondurilor Europene se majoreaza in mod corespunzator cu numarul posturilor preluate potrivit alin. (1).
(3) Ministerul Fondurilor Europene se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din taote actele normative, contractele, conventiile, intelegerile, protocoalele, memorandumurile si acordurile in care Ministerul Finantelor Publice, prin Autoritatea de management Ex-ISPA si Oficiul de Plati si Contractare PHARE, este parte, inclusiv in litigiile aferente activitatii acestora.

Art. III
(1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile in structura bugetului de stat si in bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2013, corespunzator prevederilor art. II, la propunerea ordonatorilor principali de credite, in baza protocoalelor de predare-preluare.
(2) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze modificarile prevazute la alin. (1), sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la bugetele proprii si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice.
(3) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se face de catre ordonatorii principali de credite, pe baza instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Protocoalele de predare-preluare se incheie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si cuprind prevederile bugetare, executia bugetara pana la data preluarii, posturile si personalul preluate, patrimoniul aferent stabilit in baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.
(5) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (1), finantarea institutiilor carora li se modifica raporturile de subordonare sau coordonare potrivit prezentei ordonante de urgenta se asigura din bugetul ordonatorilor principali de credite din care se finantau pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. IV
In cuprinsul Ordonantei de urgena a Guvernului nr. 106/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are calitatea de donator de asistenta tehnica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 168/2009, cu modificarile ulterioare, sintagma "Ministerul Finantelor Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Fondurilor Europene".

Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 1/2017
HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
Ordin 23/2015 privind activitatea de psihologie in Ministerul Afacerilor Interne
Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
OG 7/2015 pentru completarea art. 35^1 din Legea politiei locale nr. 155/2010. Ordonanta 7/2015
OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatil
OUG 62/2014 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Ordonanta de urgenta 62/2014
OUG 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. Ordonanta de urgentra 60/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
OG 23/2014 pentru completarea art. 8 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Ordonanta nr. 23/2014
HG 516/2014 pentru aprobarea Acordului de cooperare in domeniul arhivistic intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania, prin Arhivele Nationale, si Serviciul de Stat de Arhiva al Republicii Moldova, semnat la Iasi la 24 ianuarie 2014. Hotarare 51
HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
OUG 9/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de urgenta nr. 9/2014
Ordin nr. 143C/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007
OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2014
Ordin 2503/2014 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor
HG 39/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Ministerul Public. Hotarare nr. 39/2014
Libertatea de exprimare si limitele ei penale
Magdalena Roibu,Magdalena Roibu

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
59 useri online

Useri autentificati: