DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English




Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope. Ordonanta de urgenta nr. 6/2010



Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 15 februarie 2010

Ordonanta de urgenta nr. 6/2010 - interzicerea substantelor etno-botanice

Avand in vedere pericolul pe care il prezinta pentru sanatatea publica consumul anumitor plante si substante, din cauza intoxicarilor pe care le produc si riscului de abuz,
luand in considerare numarul mare de persoane care se prezinta la spital in urma consumului unor asemenea plante si substante,
intrucat numarul magazinelor prin intermediul carora se comercializeaza aceste plante si substante creste alarmant,
tinand cont de faptul ca orice intarziere determinata de parcurgerea procedurii legislative obisnuite ar putea afecta sanatatea sau viata unui mare numar de persoane, in special tineri,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:

Art. I
Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) substante aflate sub control national — drogurile si precursorii inscrisi in tabelele-anexa nr. I—IV, care fac parte integranta din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin hotarare a Guvernului, prin inscrierea unei noi plante sau substante, prin radierea unei plante sau substante ori prin transferarea acestora dintr-un tabel in altul, la propunerea ministrului sanatatii;".

2. In tabelul nr. I, dupa substanta TMA-2 = 2,4,5- trimethoxyamphetamine se introduc urmatoarele plante si substante:
"BZP (benzilpiperazina)
CPP (clorofenilpiperazina)
CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-il) fenol
CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol
CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenol
CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol
DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5- dimetoxi-fenil) propan-2-amina
DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4- iodofenil)-propan-2-amina
Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2- (metilamino) propan-1-ona
Indanilamfetamina
JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona
4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2- metilaminopropan-1-ona
4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2- (metilamino) propan-1-ona
Oripavina
Toate speciile din genul Psilocybe
TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)
beta-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-
metilendioxifenil) propan-1-ona beta-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2- (metilamino) butan-1-ona."

3. In tabelul nr. II, dupa substanta 2C-B = 4-bromo-2,5- dimethoxyphenethylamine se introduce urmatoarea substanta:
"Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2- aminopropan."

4. In tabelul nr. III, dupa substanta ZOLPIDEM = N, N,6- trimethyl-2-p-tolylimidazol [1,2 = alfa] pyridin-3-acetamide se introduc urmatoarele plante si substante:
"Acid ibotenic
Amanita muscaria (L: Fr.) Lam.
Amanita pantherina
Amida acidului lisergic
Toate speciile din genul Argyreia
7-hidroximitragynina
Ibogaina
Ketamina
Muscimol
Mitraginina
Mitragyna speciosa Korth (Kratom)
Nitrit de amil
Nymphaea caerulea Sav.
Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.)
Hallier f.
Salvinorin A-F
Salvia divinorum Epling & Játiva
Tabernanthe iboga (L.) Nutt."

5. In tabelul nr. IV, dupa substanta Toluene se introduce urmatoarea substanta:
"Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona."

Art. II
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
"d^1) plante si substante aflate sub control national — termen desemnand plantele si substantele cu proprietati psihoactive, introduse in anexele la prezenta lege prin procedura nationala prevazuta la art. 8 alin. (3);".

2. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Plantele si substantele nesupuse controlului international care, datorita proprietatilor psihoactive, prezinta un risc pentru sanatatea publica se inscriu in sectiunea «Plante si substante aflate sub control national» din tabelele din anexa la prezenta lege, la propunerea Ministerului Sanatatii.
(4) Sectiunea «Plante si substante aflate sub control national» se actualizeaza ori de cate ori este necesar, prin hotarare a Guvernului."

3. La anexa, dupa sectiunea "Psihotrope" a tabelului I se introduce o noua sectiune, sectiunea "Plante si substante aflate sub control national", cu urmatorul cuprins:

"PLANTE SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL
1. Acid ibotenic
2. Amanita muscaria (L: Fr.) Lam
3. Amanita pantherina
4. Amida acidului lisergic
5. Toate speciile din genul Argyreia
6. BZP (benzilpiperazina)
7. DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5- dimetoxi-fenil) propan-2-amina
8. DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4- iodofenil)-propan-2-amina
9. CPP (clorofenilpiperazina)
10. CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-il) fenol
11. CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan- 2-il) fenol
12. CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan- 2-il) fenol
13. CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan- 2-il) fenol
14. Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2- (metilamino) propan-1-ona
15. Indanilamfetamina
16. JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona
17. 4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2- metilaminopropan-1-ona
18. 4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2- (metilamino) propan-1-ona
19. Muscimol
20. Nymphaea caerulea Sav.
21. Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) Hallier f.
22. Toate speciile din genul Psilocybe
23. TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)
24. beta-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4- metilendioxifenil) propan-1-ona
25. beta-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2- (metilamino) butan-1-ona."

4. La anexa, dupa sectiunea "Psihotrope" a tabelului II se introduce o noua sectiune, sectiunea "Plante si substante aflate sub control national", cu urmatorul cuprins:
"PLANTE SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL
1. Ibogaina
2. Ketamina
3. Mitragyna speciosa Korth (Kratom)
4. 7-hidroximitragynina
5. Mitraginina
6. Salvia divinorum Epling & Játiva
7. Salvinorin A-F
8. Tabernanthe iboga (L.) Nutt."

5. La anexa, dupa sectiunea "Psihotrope" a tabelului III se introduce o noua sectiune, sectiunea "Plante si substante aflate sub control national", cu urmatorul cuprins:
"PLANTE SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL
1. Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2- aminopropan
2. Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona
3. Nitrit de amil"

Art. III
(1) In decurs de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, proprietarul, posesorul ori detinatorul cu orice titlu al plantelor si substantelor prevazute la art. I si II are obligatia sa distruga, pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale, plantele si substantele pe care le detine.
(2) In perioada prevazuta la alin. (1), cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul ori exportul plantelor si substantelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sunt interzise, in conformitate cu prevederile Legii nr. 143/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.




Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 10/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in Lista interzisa
Ordin nr. 344/2010 pentru modificarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 962/2009
HG 939/2009 pentru modificarea anexei la HG nr. 1102/2008 privind aprobarea Programului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012. Hotararea 939/2009
Lege nr. 236/2009 pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
Lege nr. 266/2008 a farmaciei
HG nr. 1102/2008, hotarare privind aprobarea Programului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012
HG nr. 1101/2008, hotarare privind aprobarea Programului de interes national de prevenire a consumului de tutun, alcool si droguri - 2009-2012
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.489/2002 privind infiintarea Agentiei
Drept financiar public. Datoria publica. Finantarea investitiilor publice
Gherghina Simona,Gherghina Simona

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:



-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari




Termeni juridici, grupare tematica




Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile



Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
53 useri online

Useri autentificati: