DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor. Ordonanta de urgenta nr. 58/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 16 octombrie 2012

Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru intarirea capacitatii institutionale a Garzii Nationale de Mediu, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a activitatilor de control al regimului silvic si al vanatorii, pentru a putea face fata cerintelor ce se impun pentru solutionarea problelemor multiple privind protectia mediului in domeniul poluarii, managemenului ariilor naturale protejate si al conservarii biodiversitatii, in vederea eficientizarii actului de control si emiterii actelor de reglementare,
tinand cont de faptul ca datorita intretinerii si amplificarii fenomenului birocratic se impune gasirea unor solutii de eficientizare a activitatii Garzii Nationale de Mediu, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare prin simplificarea circuitului decizional si prin dispunerea cu celeritate a activitatii de control si de emitere a unor acte de reglementare,
luand in considerare faptul ca prin modificarea propusa se urmareste debirocratizarea institutiilor in vederea eficientizarii activitatii cu scopul protejarii cetatenilor prin apropierea deciziei de mediu de acestia, eliminand verigile intermediare atat ale actului decizional de control, cat si cele ale actului de reglementare, spre exemplificare, cetatenii dintr-un judet reduc atat timpul alocat, cat si costurile de deplasare pentru depunerea actelor necesare pentru emiterea unui act de reglementare in judetul de pe raza terotiriala unde se afla anterior sediul agentiei regionale pentru protectia mediului, mergand direct la agentia judeteana pentru protectia mediului, simplificand aat procedural, cat si decizional emiterea de acte de reglementare.

Avand in vedere faptul ca organizarea actuala a inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare nu permite interventiile operative in cazul in care animalele salbatice devin periculoase pentru populatie, fiind dese situatiile in care se apropie periculos de mult de localitati, atacand oameni si animale, se impun reorganizarea acestora sub forma comisariatelor de regim silvic si cinegetic, dupa modelul comisariatelor Garzii Nationale de Mediu, si totodata imbunatatirea cadrului normativ existent.
Avand in vedere ca in legislatia de protectie a mediului se constata o serie de neconcordante legislative atat in ceea ce priveste emiterea actelor de reglementare, cat si a actelor de control, din care unele acte normative care transpun prevederi comunitare si care au fost emise anterior in baza vechilor reglementari pot fi considerate caduce, fapt care poate genera efecte negative asupra anagajamentelor asumate de Romania fata de Comisia Europeana,
subliniind faptul ca adoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ conduce atat la reducerea cheltuielilor publice, cat si la respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si cu Fondul Monetar International, ca urmare a misiunii de evaluare, cu incadrarea in cheltuielile bugetare alocate,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Alineatul (1) al articolului 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 18 martie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Garda Nationala de Mediu functioneaza la nivel central prin Comisariatul General, institutie publica cu personalitate juridica, si are in subordine 41 de comisariate judetene, Comisariatul Municipiului Bucuresti si Comisariatul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», instituii fara personalitate juridica, cu statut de servicii publice denoncentrate."

Art. II
In subordinea Ministerului Mediului si Padurilor functioneaza comisariatele de regim silvic si cinegetic, ca institutii publice cu personalitate juridica, finantate integral de la bugetul de stat.

Art. III
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"10. autorizatie integrala de mediu – actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu informarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii; autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator;".

2. La articolul 2, punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"12. autoritate competenta pentru protectia mediului – autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, agentiile judetene pentru protectia mediului, Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», precum si Garda Nationala de Mediu si structurile subordonate acesteia;".

3. La articolul 2 punctul 13, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor, respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor – act administrativ emis de autoritatea competenta de implementare pentru protectia mediului, prin compartimentul cu atributii in domeniul respectiv, necesar in procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor si, respectiv, de autorizare a ingrasamintelor;".

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Coordonarea, reglementarea si implementarea in domeniul protectiei mediului revin autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, agentiilor judetene pentru protectia mediului, Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii»."

5. La articolul 59, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) elaboreaza politica nationala si coordoneaza actiunile la nivel national si local privind protectia atmosferei, schimbarile climatice, precum si protectia populatiei fata de nivelurile de expunere la zgomotul ambiental ce pot avea efecte negative asupra sanatatii umane, in conformitate cu politicile europene si internationale specifice;".

6. La articolul 74, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Componenta Comitetului regional este urmatoarea:
a) un reprezentant al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
b) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
c) un reprezentant al agentiilor judetene pentru protectia mediului din regiunea respectiva, desemnat de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
d) un reprezentant al Garzii Nationale de Mediu;
e) un reprezentant desemnat de autoritatea publica centrala din domeniul finantelor publice din cadrul unui judet din regiunea respectiva;
f) un reprezentant al autoritatii publice centrale din domeniul sanatatii din regiunea respectiva;
g) un reprezentant al autoritatii publice centrale din domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale;
h) un prefect din regiunea respectiva, nominalizat de autoritatea publica centrala din domeniul administratiei publice;
i) un presedinte de consiliu judetean, nominalizat de presedintii consiliilor judetene din regiunea respedctiva;
j) un reprezentant al administratiei bazinale din regiunea respectiva;
k) un reprezentant al operatorilor din regiunea respectiva, desemnat de agentia judeteana pentru protectia mediului;
l) un reprezentant al autoritatii publice centrale din domeniul transporturilor si infrastructurii;
m) un reprezentant ales de organizatiile neguvernamentale cu sediul in regiunea respectiva;
n) un primar de municipiu resedinta de judet, nominalizat de primarii celorlalte municipii resedinta de judet, din regiunea respectiva."

7. La articolul 75, litera k) se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"k) implementeaza politicile, strategiile si reglementarile de protectie a mediului prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si agentiile judetene pentru protectia mediului;".

8. La articolul 75, dupa litera z) se introduce o noua litera, litera z^1), cu urmatorul cuprins:
"z^1) plateste, in conditiile legii, contributii obligatorii sau voluntare la organizatiile constituite in baza tratatelor si conventiilor internationale la care Romania este parte, prin Ministerul Mediului si Padurilor, in limita bugetului aprobat."

9. La articolul 79, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 79
(1) in exercitarea atributiilor ce le revin, comisarii-sefi si comisarii Garzii Nationale de Mediu, precum si persoanele imputernicite din cadrul acesteia au acces, in conditiile legii, oricand si in orice incinta unde se desfasoara o activitate generatoare de impact asupra mediului."

Art. IV
(1) Orice referire din actele normative la agentiile regionale pentru protectia mediului va fi considerata a fi facuta la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, respectiv la agentia judeteana pentru protectia mediului, dupa caz, in functie de atributiile care au fost preluate de acestea.
(2) Orice referire din actele normative la comisariatele regionale ale Garzii Nationale de Mediu va fi considerata a fi facuta la Garda Nationala de Mediu.
(3) Orice referire din actele normative la inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare va fi considerata a fi facuta la comisariatele de regim silvic si cinegetic.

Art. V
(1) In termen de 30 de zile de la data intrari in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului va supune spre adoptare Guvernului hotararile de reoranizare si functionare ale Garzii Nationale de Mediu, Ageniei Nationale pentru Protectia Mediului si ale comisariatelor de regim silvic si cinegetic.
(2) Patrimoniul si personalul comisariatelor regionale ale Garzii Nationale de Mediu vor fi preluate de catre Comisariatul General in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1)
(3) Patrimoniul si personalul agentiilor regionale pentru protectia mediului vor fi preluate de catre agentiile judetene nou-infiintate in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1).
(4) Personalul preluat conform alin. (2) si (3) este incadrat pe functii echivalente celor detinute si isi pastreaza drepturile salariale, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile fiecarei categorii de personal.
(5) Pana la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului prevazute la alin. (1), plata drepturilor salariale ale personalului din cadrul institutiilor desfiintate sau reorganizate se va face de catre institutiile publice centrale in subordinea carora au functionat.

Art. VI
Ordonanta de urgena a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
OG 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere in
Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanta de urgenta 35/2014
HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
Legea 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
Ordin 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produ
Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica
OUG 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si
Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Dep
Dreptul comertului international
Dumitrescu Aida Diana

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
61 useri online

Useri autentificati: