DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 52/2011 pentru modificarea OUG 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta 52/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 411 din 10 iunie 2011

Avand in vedere:
 • necesitatea implementarii masurilor cuprinse in Planul de masuri prioritare pentru consolidarea capacitatii de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune, aprobat prin memorandum de Guvernul Romaniei in 27 aprilie 2011, in caz contrar existand riscul dezangajarii unor fonduri comunitare substantiale;
 • necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru prevenirea corectiilor financiare care ar putea fi aplicate Romaniei de catre Comisia Europeana cu ocazia verificarilor efectuate asupra modului de atribuire a contractelor de achizitie publica finantate din fonduri comunitare nerambursabile;
 • necesitatea verificarii tuturor procedurilor de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, initiate de autoritatile contractante pentru achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse in contractele initiale, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea acestora, solicitare expresa a Comisiei Europene;
 • recomandarile Comisiei Europene privind intarirea rolului controlului ex-ante al procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica,
  tinand seama de faptul ca in prezent procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica finantate din fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, sunt selectate pentru verificare numai daca valorile estimate sunt egale sau mai mari decat pragurile prevazute la art. 124 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
  se impune, de urgenta, formalizarea modificarilor necesare in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea extinderii posibilitatii verificarii ex-ante a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica indiferent de valoarea estimata a acestora si a verificarii ex-ante a tuturor negocierilor fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru incheierea de acte aditionale la contractele de achizitie publica existente.
  Avand in vedere toate aceste precizari, caracterul preventiv al functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, exercitata de catre Ministerul Finantelor Publice, care contribuie la accelerarea absorbtiei fondurilor structurale si de coeziune, prioritate de grad zero a Romaniei, precum si perioada lunga pe care o presupune o procedura parlamentara, se impune adoptarea unei ordonante de urgenta pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
  "Art.1
  (1) Se desemneaza Ministerul Finantelor Publice ca organ de specialitate al administratiei publice centrale responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
  (2) Verificarea priveste etapele procesului de achizitie publica, dupa publicarea anuntului/invitatiei de participare si pana la semnarea contractului. In situatiile exceptionale reglementate de lege, in care este permisa incheierea contractului fara publicarea prealabila a anuntului de participare, verificarea priveste etapele procesului de achizitie incepand cu transmiterea invitatiei de participare la negociere si pana la semnarea contractului."

  2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 2
  (1) Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central si teritorial, efectueaza verificarea procesului de atribuire a contractelor, in mod selectiv, pe baza unor criterii de selectie. Metodologia de selectie va fi stabilita prin normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta.
  (2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central si teritorial, efectueaza verificarea procesului de atribuire a contractelor la toate procedurile de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru care a fost instiintat de catre autoritatea contractanta in baza art. 5 alin. (2)."

  3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 3
  Obiectivul functiei de verificare prevazute la art. 1 alin. (1) este asigurarea conformitatii cu legislatia din domeniul achizitiilor publice a procedurilor si a documentelor intocmite in timpul derularii acestora in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii."

  4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 4
  (1) In indeplinirea functiei de verificare, Ministerul Finantelor Publice urmareste derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, pentru prevenirea si corectarea neconformitatilor in raport cu legislatia din domeniu.
  (2) Activitatea Ministerului Finantelor Publice prevazuta la alin. (1) este exercitata la nivel central printr-o structura de specialitate, fara personalitate juridica, respectiv Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice, denumita in continuare UCVAP, si la nivel teritorial prin structuri specializate, coordonate direct de UCVAP, de la nivelul directiilor generale ale finantelor publice, denumite compartimente de verificare a achizitiilor publice «CVAP». Functionarii publici din cadrul acestor structuri au calitatea de observatori.
  (3) In indeplinirea functiei de verificare, Ministerul Finantelor Publice, la nivel central/directiile generale ale finantelor publice, la nivel teritorial, are/au urmatoarele atributii:
  a) emite/emit decizia de verificare pentru fiecare procedura de atribuire, inaintea desfasurarii activitatii de observare, si o comunica autoritatii contractante, in scris, in maximum doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului/invitatiei de participare sau, in cazul negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in prima zi lucratoare de la data inregistrarii instiintarii la UCVAP;
  b) exprima opinia privind derularea procedurii de atribuire in conformitate cu legislatia din domeniu, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea Raportului procedurii de atribuire, in conditiile art. 4^1 lit. d);
  c) elaboreaza un raport de activitate pentru fiecare procedura de atribuire verificata, in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea activitatii de verificare.
  (4) Observatorii au obligatia de a preciza, in cuprinsul documentelor intocmite de catre autoritatea contractanta in cadrul procesului de evaluare, observatiile asupra derularii procedurii de atribuire privitoare la respectarea prevederilor legale din domeniu.
  (5) Raportul de activitate prevazut la alin. (3) lit. c) cuprinde opiniile prevazute la alin. (3) lit. b). Rapoartele de activitate se transmit Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice in termen de maximum 3 zile de la data intocmirii acestora.
  (6) Pe parcursul derularii activitatii de verificare, observatorii au dreptul sa consulte Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, prin intermediul UCVAP. Punctul de vedere emis de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice reprezinta interpretarea oficiala a legislatiei din domeniul achizitiilor publice si va fi pus in aplicare de catre observatori.
  (7) In exercitarea atributiilor sale, UCVAP colaboreaza cu Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, operatorul sistemului electronic de achizitii publice, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatile de management, cu alte structuri de control si institutii publice. In acest scop, UCVAP incheie protocoale cu autoritatile si cu institutiile implicate."

  5. Articolul 4^1 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 4^1
  Autoritatea contractanta initiatoare a procedurii de atribuire, selectata pentru verificare, are obligatia de a indeplini urmatoarele:
  a) de a pune la dispozitie documentatia de atribuire/documentatia descriptiva, in situatia in care aceasta nu este disponibila in sistemul electronic de achizitii publice, in termen de o zi lucratoare de la inregistrarea deciziei de verificare la autoritatea contractanta;
  b) de a pune la dispozitie copii ale documentelor intocmite in timpul derularii procedurii de atribuire, in termen de o zi lucratoare de la intocmirea acestora;
  c) de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor si asupra oricaror modificari aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare, in termen de o zi lucratoare de la intocmirea/modificarea acestuia;
  d) de a pune la dispozitie Raportul procedurii de atribuire, inainte de a fi aprobat de catre conducatorul autoritatii contractante, in vederea asigurarii scopului preventiv al functiei de verificare, in termen de o zi lucratoare de la intocmirea acestuia;
  e) de a pune la dispozitie Raportul procedurii de atribuire aprobat de catre conducatorul autoritatii contractante si punctul de vedere al autoritatii contractante cu privire la aspectele de neconformitate consemnate de catre observatorii desemnati care nu au fost remediate, in termen de o zi lucratoare de la aprobare."

  6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5
  (1) Pentru procedura de atribuire care nu impune publicarea unui/unei anunt/invitatii de participare in sistemul electronic de achizitii publice, autoritatea contractanta are obligatia de a instiinta Ministerul Finantelor Publice asupra procedurii ce urmeaza a fi derulata, odata cu transmiterea invitatiilor de participare catre operatorii economici.
  (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, prevazuta la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite UCVAP invitatia de participare si nota justificativa din care sa reiasa indeplinirea conditiilor specifice aferente acestei proceduri, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data-limita stabilita pentru inceperea negocierilor.
  (3) In vederea indeplinirii atributiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, UCVAP desemneaza observatori care participa si verifica etapele procedurii de atribuire selectate in conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor."

  7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 7
  In cazul proiectelor finantate din fonduri comunitare nerambursabile, rapoartele de activitate se transmit autoritatilor de management competente."

  8. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 10
  (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
  a) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 4^1, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei;
  b) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) si (2), cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei;
  c) netrimiterea in termen de 3 zile lucratoare a documentelor si informatiilor solicitate de observatorii desemnati, cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei.
  (2) Constatarea si aplicarea sanctiunilor sunt de competenta observatorilor desemnati pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor.
  (3) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal."

  Art. II
  Prevederile art. I pct. 8 intra in vigoare in termen de 10 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.

  Art. III
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 70/2013 pentru modificarea si completarea OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Ro
  OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 77/2012
  OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene
  HG nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contracte
  Dreptul comertului international
  Dumitrescu Aida Diana

  Pret: 49.9 lei
  42.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  73 useri online

  Useri autentificati: