DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la KyotoPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 13 aprilie 2010

Avand in vedere evolutia negocierilor in cadrul Conferintei Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice de la Copenhaga privind posibilitatea de reportare a surplusului de unitati ale cantitatii atribuite intre perioada de angajament a Protocolului de la Kyoto (20082012) si perioada de angajament post-Kyoto,
tinandu-se cont de contextul actual in materia comercializarii internationale de unitati ale cantitatii atribuite, care induce aprecierea scaderii semnificative a pretului per unitate a cantitatii atribuite,
luand in considerare criza economica si faptul ca venitul obtinut din comercializarea surplusului de unitati ale cantitatii Atribuite conduce la un impact pozitiv asupra deficitului bugetar si reprezinta o sursa de finantare pentru proiectele de mediu, urgente, necesare in economie, cu precadere in sectorul energetic, precum si pentru proiectele din sectorul rezidential, agricultura si transporturi, in vederea pregatirii aplicarii pachetului Legislativ energie schimbari climatice, toate cele de mai sus justifica reglementarea in regim de urgenta a unor masuri referitoare la valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite in conditii de eficienta.

Neadoptarea solutiei legislative preconizate ar avea drept consecinta negativa intarzierea valorificarii surplusului de AAU-ri, fapt ce conduce la pierderea veniturilor obtinute ca urmare a comercializarii surplusului de AAU-ri, in contextul european nefavorabil al reportarii acestuia, iar pe cale de consecinta diminuarea sumelor destinate finantarii de Investitii verzi, finantarii timpurii, precum si a campaniilor de informare si constientizare in domeniul schimbarilor climatice.

Intrucat aceste elemente anterior mentionate vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta Ordonanta de urgenta

Art. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste unele masuri pentru valorificarea eficienta a surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, in cadrul stabilit de art. 17 al acestui protocol si de deciziile subsecvente adoptate de conferinta partilor. (2) Valorificarea eficienta a surplusului de unitati ale cantitatii atribuite se face in cadrul schemelor de investitii verzi.

Art. 2
Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice UNFCCC, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificata prin Legea nr. 24/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 12 mai 1994;
b) Protocolul de la Kyoto Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, ratificat prin Legea nr. 3/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 16 februarie 2001;
c) cantitatea atribuita cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera care poate fi emisa de un stat prevazut in anexa B la Protocolul de la Kyoto, in prima perioada de angajament 20082012, fiind alcatuita din numarul total de unitati ale cantitatii atribuite;
d) unitate a cantitatii atribuite AAU 1 tona CO^2 echivalent, calculata pe baza potentialului de incalzire global;
e) rezerva perioadei de angajament rezerva de AAU-uri necesara pentru indeplinirea angajamentului de limitare a emisiilor de gaze cu efect de sera, prevazut in Protocolul de la Kyoto, pentru conformarea cu reglementarile europene in materie si pentru dezvoltarea economiei;
f) surplusul de AAU-uri disponibilul pentru comercializare, rezultat al diferentei dintre cantitatea atribuita si rezerva perioadei de angajament;
g) comercializarea internationala a emisiilor IET mecanism flexibil prevazut la art. 17 din Protocolul de la Kyoto prin care statele prevazute in anexa B la Protocolul de la Kyoto pot comercializa intre ele unitati ale cantitatii atribuite;
h) schema de investitii verzi instrument de asigurare a unor beneficii pentru mediu, care consta in valorificarea surplusului de AAU-uri, atat prin comercializarea surplusului de AAU-uri in baza IET, cat si prin utilizarea veniturilor rezultate pentru finantarea proiectelor care genereaza reduceri de emisii de gaze cu efect de sera;
i) contractul de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri intelegere incheiata de catre statul roman cu alt stat, prevazut in anexa B la Protocolul de la Kyoto, sau cu alta entitate autorizata de catre acesta ce nu are calitatea de subiect de drept international si care nu este guvernata de dreptul international public;
j) finantare timpurie angajamentul asumat de catre Romania in cadrul Consiliului European din decembrie 2009 de a aloca asistenta financiara statelor aflate in curs de dezvoltare, in vederea adaptarii la efectele schimbarilor climatice si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera, in perioada 20102012.

Art. 3
In sensul prezentei ordonante de urgenta, cantitatea atribuita are regimul juridic de bun mobil, incorporal, aflat in proprietatea privata a statului.

Art. 4
(1) Comercializarea surplusului de AAU-uri se realizeaza prin transmiterea dreptului de proprietate asupra surplusului de AAU-uri de catre Guvernul Romaniei, in calitate de reprezentant al statului roman, parte la Protocolul de la Kyoto, catre celalalt stat contractant sau catre statul care a autorizat entitatea contractanta.
(2) Guvernul Romaniei asigura indeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru utilizarea mecanismului IET, prevazute in deciziile aprobate la prima conferinta a partilor la Protocolul de la Kyoto, la Montreal in decembrie 2005.
(3) Deciziile care prevad criteriile de eligibilitate se publica prin ordin al ministrului afacerilor externe in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 5
(1) transmiterea dreptului de proprietate prevazut la art. 4 alin. (1) se face la data operarii transferului de AAU-uri, in Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de sera al statului contractant sau statului care a autorizat entitatea contractanta, sub conditia confirmarii de catre Trezoreria Statului a platii integrale a contravalorii acestora.
(2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face prin negociere directa cu toate entitatile prevazute la art. 2 lit. i).
(3) Criteriul esential avut in vedere la incheierea contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
(4) Initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 6
Principiile care stau la baza schemelor de investitii verzi sunt urmatoarele:
a) tratamentul egal si nediscriminatoriu fata de cumparatorii surplusului de AAU-uri;
b) comercializarea eficienta a surplusului de AAU-uri;
c) utilizarea eficienta a fondurilor obtinute;
d) transparenta in selectionarea proiectelor care genereaza reduceri de emisii de gaze cu efect de sera;
e) promovarea conceptului de dezvoltare durabila prin proiectele selectionate.

Art. 7
(1) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face in baza contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri.
(2) Contractul de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri este guvernat si redactat in concordanta cu prevederile legislatiei romane, indiferent de nationalitatea cumparatorului, cu exceptia situatiei in care partile dispun altfel, si se incheie cel putin in 4 exemplare, doua in limba romana si doua intr-o alta limba aleasa de parti.
(3) Fiecare parte va avea cel putin cate un exemplar in limba romana si un exemplar in limba straina in care a fost redactat contractul de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri.
(4) In caz de litigiu prevaleaza textul in limba romana al contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri, cu exceptia situatiei in care partile dispun altfel.

Art. 8
Elementele de mandat pentru negocierea si, respectiv, incheierea contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri sunt cuprinse in memorandumuri, aprobate de Guvern.

Art. 9
Sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri au ca destinatie finantarea proiectelor care genereaza reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Art. 10
(1) Sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri se fac venit la Fondul pentru mediu si sunt gestionate de catre Administratia Fondului pentru Mediu, potrivit prevederilor art. 60 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), 10% din valoarea fiecarei tranzactii pana la indeplinirea sumei angajate de Romania pentru finantarea timpurie se fac venit la bugetul de stat.
(3) Proiectele finantate de catre Administratia Fondului pentru Mediu din veniturile prevazute la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014
HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Ordin 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera
Ordin nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania
Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului republicata 2014
Legea 37/2014 pentru aprobarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Lege nr. 37/2014
Legea 139/2000 privind activitatea de meteorologie republicata 2014
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata 2014
HG 1168/2013 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri. Hotararea 1168/2013
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
Legea 384/2013 privind aprobarea OG 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Lege nr. 384/2013
Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
Drept civil. Teoria generala a obligatiilor
Veress Emod

Pret: 64.9 lei
55.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
44 useri online

Useri autentificati: