DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 274/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacentePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 7 iunie 2012I.1. Avand in vedere faptul ca, in prezent, exista un numar mare de posturi vacante de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, situatie care impiedica functionarea in conditii de normalitate a instantei supreme,
tinand seama de faptul ca prin Legea nr. 300/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara s-au stabilit noi conditii de promovare in functia de judecator la instanta suprema si a fost introdus concursul ca metoda de promovare in aceasta functie,
avand in vedere ca prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 187/2012 s-a aprobat organizarea in perioada 19 martie 21 septembrie 2012 a concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si calendarul estimativ de desfasurare a concursului,
intrucat in cursul procedurii de organizare a concursului pentru promovarea in functia de judecator la instanta suprema Consiliul Superior al Magistraturii nu a putut identifica un numar suficient de persoane care sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 52^1 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatie care face imposibila constituirea comisiilor concursului amintit, pe cale de consecinta, continuarea desfasurarii acestuia,
tinand seama ca aceste aspecte impiedica ocuparea posturilor vacante de judecator de la nivelul instantei supreme, fiind de natura a afecta grav functionarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie si functionalitatea justitiei ca serviciu public, inclusiv celeritatea solutionarii cauzelor,
luand in considerare necesitatea functionarii, la intreaga capacitate, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie data fiind necesitatea respectarii duratei rezonabile a procedurilor judiciare si asigurarii celeritatii actului de justitie,
tinand seama de necesitatea indeplinirii urgente a obligatiilor asumate in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare (instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 14 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare a progresului realizat de Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, publigata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 14 decembrie 2006),
tinand seama totodata de necesitatea ocuparii posturilor vacante din cadrul Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in vederea urgentarii judecarii cauzelor de mare coruptie aflate pe rolul acestei instante, astfel cum recomanda si Comisia Europeana in raportul din iulie 2011: "adoptarea unor masuri menite sa imbunatateasca practica judiciara si gestionarea cazurilor, precum si accelerarea procedurilor in cazurile importante de coruptie la nivel inalt, pentru a se evita implinirea termenului de prescriptie in toate cazurile",

avand in vedere ca raportul interimar din februarie 2012 al Comisiei Europene preciza: "Noile legi privind reformarea modului de numire a magistratilor in cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si privind raspunderea disciplinara a magistratilor au stabilit cadre menite sa asigure o mai mare claritate si rigoare",

2. intrucat, conform art. 14 alin. (2) si art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la concursul pentru admiterea la Institutul National al Magistraturii, precum si la concursul de admitere in magistratura se poate inscrie persoana care se bucura de o buna reputatie si este apta, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei,
deoarece, dat fiind numarul mare de persoane care se inscriu in fiecare an la aceste concursuri, verificarea conditiei bunei reputatii si a aptitudinii din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei se face, in mod obiectiv, doar ulterior sustinerii probelor de concurs, pentru candidatii admisi la aceste probe, in sens contrar acestea generand costuri mari si nejustificate, verificari de natura absolut formala, precum si intarzieri nepermise in desfasurarea concursurilor amintite,

tinand seama ca potrivit jurisprudentei instantelor de judecata, mentinuta de instanta suprema, aptitudinea din pucnt de vedere psihologic pentru exercitarea functiei este reglementata drept conditie de inscriere la concurs, ce trebuie verificata la primirea dosarului de inscriere, aceeasi solutie urmand a primi si conditia bunei reputatii a candidatilor inscrisi la aceste concursuri,
deoarece prevederile legale trebuie sa permita stabilirea aptitudinii din punct de vedere psihologic de catre o singura comisie si pe baza acelorasi criterii,
intrucat sunt necesare masuri de natura a permite in mod eficient efectuarea acestor verificari numai pentru candidatii inscrisi la concurs ce au fost admisi in urma sustinerii probelor de concurs, resursele umane si financiare limitate neputand permite verificarea tuturor candidatilor de catre comisia de admitere la concurs, respectiv de catre comisia medicala,
avand in vedere ca urmatorul concurs de admitere la Institutul National al Magistraturii este prevazut sa inceapa la data de 26 august 2012, iar acesta trebuie anuntat cu minimum 60 de zile inainte, in ceea ce priveste concursul de admitere in magistratura, potrivit art. 33 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republciata, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta organizandu-se anual sau ori de cate ori este necesar,
atat concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, cat si cele de admitere in magistratura constituie proceduri care urmeaza sa se desfasoare dupa asigurarea cadrului legal corespunzator.

II. Tinand cont de imposibilitatea finalizarii procedurilor de achizitionare a echipamentelor audiovideo necesare punerii in aplicare a prevederilor art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la inregistrare prin mijloace audiovideo a sedintelor de judecata,
tinand seama de gravele consecinte de ordin procedural care ar putea aparea in activitatea de judecata din cauza inexistentei suportului tehnic necesar si care ar putea fi invocata in cadrul proceselor aflate pe rolul instantelor de judecata,
intrucat aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Poate fi admisa la Institutul National al Magistraturii persoana care indeplineste cumultiv urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana, domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;
b) este licentiata in drept;
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal si se bucura de o buna reputatie;
d) cunoaste limba romana;
e) este apta, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei. Comisia medicala se numeste prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sanatatii. Taxele examenului medical se suporta din bugetul Institutului National al Magistraturii".

2. La articolul 15, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) Verificarea indeplinirii conditiei bunei reputatii si a conditiei de a fi apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei se realizeaza dupa afisarea rezultatelor definitive ale concursului."

3. La articolul 33, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Dispozitiile art. 15 alin. (8) se aplica in mod corespunzator."

4. La articolul 52^1 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cate un cadru didactic universitar de la o facultate de drept din cadrul unei universitati de cercetare avansata si educatie, astfel cum aceasta este clasificata potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, propus de Institutul National al Magistraturii;".

Art. II
Termenul prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, de la care se aplica dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la inregistrarea sedintelor de judecata, se proroga pana la data de 1 iulie 2013.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
HG 56/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea 56/2014
Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
Hotararea CSM nr. 89/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate
HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
HG 791/2013 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie
Curierul Fiscal, Nr. 4/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
61 useri online

Useri autentificati: