DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala. Ordonanta de urgenta nr. 13/2017
ABROGATAABROGATA prin OUG 14/2017 din 5 februarie 2017

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 1 februarie 2017

Avand in vedere faptul ca, de la ultimele interventii legislative exprese asupra textelor noului Cod penal si ale noului de Cod de procedura penala pentru punerea acestora in acord cu unele decizii ale Curtii Constitutionale si pana in prezent au mai fost pronuntate de catre instanta de contencios administrativ unele decizii care impun reglementare expresa pentru a asigura o aplicare unitara si coerenta a textelor de lege, de exemplu: Decizia nr. 586/2016, potrivit careia "dispozitiile art. 25 alin. (5) din Codul de procedura penala, cu referire la dispozitiile art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedura penala, sunt neconstitutionale in ceea ce priveste lasarea ca nesolutionata a actiunii civile de catre instanta penala, in cazul incetarii procesului penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale", respectiv Decizia nr. 614/2016, potrivit careia "dispozitiile art. 215^1 alin. (2) din Codul de procedura penala sunt constitutionale in masura in care prelungirea masurii preventive a controlului judiciar se face cu aplicarea prevederilor art. 212 alin. (1) si alin. (3) din Codul de procedura penala",
observand, totodata, ca exista unele decizii ale Curtii Constitutionale pronuntate asupra unor texte din Codul penal, care nu si-au gasit pana in prezent conformitatea legislativa potrivit celor statuate de instanta de contencios constitutional, in special Decizia nr. 603/2015 prin care s-a constat ca "sintagma 'raporturi comerciale' din cuprinsul dispozitiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal este neconstitutionala", iar "sintagma 'ori in cadrul oricarei persoane juridice' din cuprinsul dispozitiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu raportare la art. 301 din Codul penal, este neconstitutionala", respectiv Decizia nr. 732/2014 potrivit careia "sintagma 'la momentul prelevarii mostrelor biologice' din cuprinsul dispozitiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal este neconstitutionala",
avand in vedere, totodata, deciziile Curtii Constitutionale referitoare la sintagma "indeplineste in mod defectuos", si anume Decizia nr. 405/2016 prin care instanta de contencios constitutional a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constat ca dispozitiile art. 246 din Codul penal din 1969 si ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constitutionale in masura in care prin sintagma "indeplineste in mod defectuos" din cuprinsul acestora se intelege "indeplineste prin incalcarea legii",
avand in vedere faptul ca se impune, in contextul consolidarii garantiilor procesuale si procedurale, si punerea in acord a Codului de procedura penala cu prevederile Directivei 2016/343/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale,
apreciind ca toate acestea constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu mai poate fi amanata, in sensul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, din cauza efectelor negative ce ar putea fi generate de o interpretare neunitara, consideram ca o eventuala legiferare pe alta cale decat delegarea legislativa, chiar in procedura de urgenta, nu ar fi de natura sa inlature de indata aceste consecinte negative,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (3) al articolului 269 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Favorizarea savarsita de un membru al familiei sau afin pana la gradul II nu se pedepseste."

2. Dupa alineatul (3) al articolului 269 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative."

3. Articolul 297 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Abuzul in serviciu Art. 297
(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, cu stiinta, indeplineste un act prin incalcarea unor dispozitii exprese dintr-o lege, o ordonanta sau o ordonanta de urgenta a Guvernului sau nu indeplineste un act prevazut de dispozitiile exprese dintr-o lege, o ordonanta sau o ordonanta de urgenta a Guvernului si prin aceasta cauzeaza o paguba materiala mai mare de 200.000 lei ori o vatamare grava, certa si efectiva a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevazute si garantate de legile in vigoare, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Fapta functionarului public care, in exercitarea serviciului, ingradeste exercitarea unui drept al unei persoane ori creeaza pentru aceasta o situatie de inferioritate pe temei de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, orientare sexuala, apartenenta politica, avere, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative."

4. Articolul 298 se abroga.

5. Alineatul (1) al articolului 301 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-au obtinut, direct sau indirect, foloase patrimoniale, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica."

6. Alineatul (1) al articolului 308 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Dispozitiile art. 289-292, 295, 297, 299, 300 si 304 privitoare la functionarii publici se aplica in mod corespunzator si faptelor savarsite de catre sau in legatura cu persoanele care exercita, permanent ori temporar, cu sau fara o remuneratie, o insarcinare de orice natura in serviciul unei persoane fizice dintre cele prevazute la art. 175 alin. (2) ori in cadrul oricarei persoane juridice."

7. Alineatul (1) al articolului 336 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 336
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana care are o imbibatie alcoolica de peste ,80 g/l alcool pur in sange se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda."

8. Dupa articolul 336 se introduce un nou articol, articolul 336^1, cu urmatorul cuprins:
" Consumul de alcool sau de alte substante ulterior producerii unui accident de circulatie Art. 336^1
(1) Fapta conducatorului unui vehicul sau a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, ori a examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pana la recoltarea probelor biologice, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor stupefiante, dupa producerea accidentului de circulatie si pana la sosirea politiei la fata locului, daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat, in cazul in care acestea sunt impuse de starea de sanatate sau de vatamarea corporala a conducatorului auto."

Art. II
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 5 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (5) al articolului 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) In caz de achitare a inculpatului sau de incetare a procesului penal, in baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza intai, lit. e), f) - cu exceptia prescriptiei, i) si j), in caz de incetare a procesului penal ca urmare a retragerii plangerii prealabile, precum si in cazul prevazut de art. 486 alin. (2), instanta lasa nesolutionata actiunea civila."

2. Alineatul (2) al articolului 215^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cursul urmaririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de catre procuror, prin ordonanta, daca se mentin temeiurile care au determinat luarea masurii sau au aparut temeiuri noi care sa justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputand sa depaseasca 60 de zile. Prevederile art. 212 alin. (1) si (3) se aplica in mod corespunzator."

3. Dupa alineatul (2) al articolului 290 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Denuntul se depune la organul de urmarire penala competent in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei prevazute de legea penala."

4. Dupa alineatul (1) al articolului 557 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Odata cu inmanarea mandatului de executare, persoanei condamnate i se aduce la cunostinta, sub semnatura, in scris, dreptul prevazut de art. 466 alin. (1), iar in cazul in care persoana nu poate ori refuza sa semneze, se va incheia un proces-verbal".

Art. III
(1) Judecatorul delegat cu executarile penale va sesiza instanta competenta pentru a se stabili incidenta art. 4 sau a art. 6 din Codul penal pentru cauzele judecate definitiv. Judecata se va face de urgenta, la intrarea in vigoare a art. I, pentru cauzele in care s-au aplicat pedepse sau masuri privative de libertate.
(2) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I, care intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege.
(4) Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege.

****

Prezenta ordonanta de urgenta transpune art. 8 alin. (4) din Directiva 2016/343/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale.