DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, hotarare nr. 83/2005[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 132 din 11/02/2005

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1.
(1) Ministerul Justitiei este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care asigura elaborarea, coordonarea si aplicarea strategiei si a programului de guvernare in vederea bunei functionari a justitiei ca serviciu public si vegheaza la stricta aplicare a legii, in conformitate cu principiile democratice ale statului de drept.
(2) Ministerul Justitiei are sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2.
Relatiile Ministerului Justitiei cu Consiliul Superior al Magistraturii, instantele judecatoresti si Ministerul Public sunt stabilite prin lege.


Capitolul II - Functiile si principalele atributii ale Ministerului Justitiei


Art. 3.
Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Ministerul Justitiei indeplineste urmatoarele functii:
a) elaboreaza strategia prin care se asigura fundamentarea si elaborarea programului de guvernare in domeniul justitiei;
b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura realizarea cadrului normativ si institutional necesar pentru organizarea si functionarea intregului sistem al justitiei, pe baza strictei aplicari a dispozitiilor prevazute de Constitutie si de celelalte acte normative;
c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
d) de autoritate centrala romana in domeniul cooperarii si asistentei judiciare internationale, potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte;
e) de autoritate de stat, prin care se asigura controlul asupra aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale privind organizarea si functionarea institutiilor si unitatilor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in subordinea sa;
f) de administrare, prin care se asigura administrarea patrimoniului sau potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4.
In exercitarea functiilor prevazute la art. 3 si pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Ministerul Justitiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

I. in domeniul elaborarii de strategii si programe si al prevenirii si combaterii criminalitatii si coruptiei:
1. stabileste masurile ce urmeaza a fi cuprinse in programul de guvernare si in programul legislativ al Guvernului in domeniul justitiei;
2. elaboreaza, coordoneaza si monitorizeaza implementarea strategiilor, programelor si planurilor de prevenire a criminalitatii si coruptiei; analizeaza si evalueaza rezultatele, efectele si impactul produs de strategiile, programele si planurile de prevenire a criminalitatii si coruptiei;
3. initiaza si dezvolta programe cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale, cu atributii in domeniul studierii si prevenirii criminalitatii si coruptiei;
4. elaboreaza strategii si programe in concordanta cu documentele Organizatiei Natiunilor Unite, ale Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa si ale Consiliului Europei, cu normele dreptului comunitar, precum si cu procedurile jurisdictiilor internationale acceptate;
5. negociaza, implementeaza si monitorizeaza programele internationale de asistenta tehnica si financiara pentru sistemul justitiei, prevenirea criminalitatii si coruptiei;

II. in domeniul elaborarii, avizarii proiectelor de acte normative si sintetizarii practicii instantelor judecatoresti:
1. elaboreaza proiectele de acte normative care au legatura cu domeniul de activitate al Ministerului Justitiei; participa la sustinerea proiectelor de legi in cadrul comisiilor parlamentare si in plenul celor doua Camere;
2. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri si alte acte normative complexe ce intereseaza domeniul justitiei, fiind autorizat, in exclusivitate, sa editeze si sa publice editiile oficiale ale acestora;
3. participa, in conditiile legii, la elaborarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale;
4. analizeaza concordanta actelor normative cu acquisul comunitar, in special sub aspectul garantarii accesului liber la justitie si al respectarii drepturilor omului si a libertatilor fundamentale;
5. analizeaza si avizeaza din punct de vedere al legalitatii proiectele de acte normative elaborate de celelalte ministere si de organele de specialitate ale administratiei publice centrale, care se supun spre adoptare Guvernului, cu exceptia proiectelor de hotarari ale Guvernului cu caracter individual prevazute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 50/2005;
6. examineaza si face propuneri referitoare la adaptarea legislatiei pentru asigurarea compatibilitatii cu obligatiile asumate prin conventii internationale la care Romania este parte; contribuie la activitatea de armonizare a legislatiei in procesul de integrare europeana si euroatlantica;
7. efectueaza studii, analize si documentari privind necesitatea initierii, completarii sau modificarii unor acte normative din domeniul justitiei; organizeaza si coordoneaza activitatea de sistematizare, simplificare si perfectionare a legislatiei din domeniul sau de activitate;
8. organizeaza si efectueaza lucrarile de statistica judiciara si cele privind evolutia fenomenului judiciar; face propuneri, in conditiile legii, de promovare a unor recursuri in interesul legii si intocmeste, in acest sens, studii de practica judiciara;
9. realizeaza sinteze privind practica judiciara pe ramuri de drept si pe institutii ale dreptului, in vederea informarii specialistilor, dar si a opiniei publice cu privire la modul de interpretare si de aplicare a dispozitiilor legale de larg interes;
10. editeaza buletine informative, culegeri de acte normative si de practica judiciara, precum si alte materiale din domeniul sau de activitate;

III. in domeniul dreptului international si al cooperarii judiciare internationale:
1. indeplineste atributiile ce ii revin in calitate de autoritate centrala romana in domeniul cooperarii judiciare internationale, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte;
2. elaboreaza studii privind dezvoltarea cadrului juridic bilateral si multilateral in domeniul justitiei;
3. indeplineste formalitatile prevazute de legislatia in vigoare in vederea aprobarii, negocierii si semnarii tratatelor bilaterale in domeniul cooperarii judiciare internationale si in alte materii interesand domeniul justitiei;
4. elaboreaza proiectele actelor normative prevazute de legislatia in vigoare in vederea ratificarii/aderarii/aprobarii tratatelor bilaterale si multilaterale in domeniul cooperarii judiciare internationale si in alte materii interesand domeniul justitiei, incheiate la nivel de stat, guvernamental sau departamental;
5. participa la reuniunile internationale in domeniul sau de competenta;
6. urmareste respectarea obligatiilor asumate de Romania prin conventiile adoptate sub egida Organizatiei Natiunilor Unite, Consiliului Europei, Conferintei Internationale de Drept International Privat si altor organizatii internationale, precum si a intelegerilor bilaterale interesand domeniul justitiei, la care Romania este parte;
7. examineaza modul in care se respecta drepturile si libertatile fundamentale ale omului in administrarea justitiei si in care sunt duse la indeplinire obligatiile asumate de Romania prin instrumentele juridice internationale in aceasta materie si face, cand este cazul, propuneri de imbunatatire a legislatiei;
8. realizeaza studii privind jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene;

IV. in domeniul integrarii europene si euroatlantice:
1. asigura coordonarea unitara a procesului de stabilire a obiectivelor ce intra in competenta sa, specifice aderarii la Uniunea Europeana, urmareste realizarea acestora, intocmind documentele programatice in relatia cu structurile Uniunii Europene;
2. asigura relatia cu structura juridica a NATO, participand la negocierea documentelor cu caracter normativ ce se elaboreaza sub egida Aliantei NordAtlantice;
3. asigura pregatirea exercitarii competentei de reprezentare a statului roman in fata Curtii Europene de Justitie de la Luxemburg;

V. in domeniul protectiei victimelor si reintegrarii sociale a infractorilor:
1. coordoneaza, in conditiile legii, activitatea serviciilor de protectie a victimelor infractiunilor si reintegrare sociala a infractorilor si exercita controlul asupra acestor activitati;
2. exercita atributiile care ii revin in ceea ce priveste selectia, recrutarea si pregatirea profesionala a personalului serviciilor de protectie a victimelor infractiunilor si reintegrare sociala a infractorilor, precum si cariera acestuia;
3. elaboreaza metodologii necesare punerii in aplicare a legislatiei in vigoare, formuleaza standarde si modele de bune practici in domeniu;

VI. in domeniul supravegherii executarii pedepselor:
1. conduce, indruma si verifica activitatea privind executarea pedepselor privative de libertate aplicate condamnatilor si a unor masuri educative aplicate minorilor si asigura conditiile pentru respectarea drepturilor si indatoririlor prevazute de lege pentru aceste categorii de persoane;
2. verifica modul de punere in executare a hotararilor judecatoresti prin care s-au luat masuri de siguranta cu caracter medical;
3. intocmeste lucrari pregatitoare si face propuneri in legatura cu cererile de gratiere si de comutare a pedepselor;
4. efectueaza lucrarile necesare pentru informarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in vederea solutionarii cererilor de stramutare a cauzelor, in conditiile stabilite de lege;

VII. in domeniul asigurarii si perfectionarii personalului din aparatul propriu si din unitatile subordonate:
1. exercita atributiile care ii revin potrivit legii privind numirea personalului propriu, a asistentilor judiciari, a personalului Institutului National de Criminologie, al Institutului National de Expertize Criminalistice, al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate acestuia, al Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie si a celuilalt personal din sistemul justitiei;
2. organizeaza, coordoneaza si indruma, in conditiile legii, activitatea de selectare, formare, pregatire si perfectionare profesionala a personalului din aparatul propriu si din unitatile subordonate;
3. intocmeste, potrivit legii, lucrarile necesare pentru acordarea gradelor militare, inaintarea in grad, trecerea in rezerva si mentinerea in functie a personalului militar din sistemul justitiei;
4. propune, in conditiile legii, acordarea de decoratii civile si militare;
5. indeplineste atributiile prevazute de lege in legatura cu functionarii publici cu statut special din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

VIII. in domeniul organizarii, coordonarii si controlului, potrivit legii, al unor profesii liberale si activitati conexe:
1. indeplineste atributiile care ii sunt stabilite prin lege cu privire la notarii publici, executorii judecatoresti, executorii bancari si executorii organizatiilor cooperatiste de credit;
2. autorizeaza operatorii si agentii Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare si indeplineste atributiile stabilite prin lege, in calitate de autoritate de supraveghere a Arhivei;
3. autorizeaza interpretii si traducatorii folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, instantele judecatoresti, organele de urmarire penala, birourile notarilor publici si de avocati;
4. coordoneaza, in conditiile legii, activitatea de autorizare si evidenta a expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizei criminalistice;
5. coordoneaza, indruma si controleaza din punct de vedere administrativ si metodologic activitatea de expertiza tehnica judiciara; organizeaza examenele pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar si testeaza specialistii, in conditiile legii; asigura perfectionarea pregatirii profesionale a expertilor tehnici judiciari si a specialistilor;
6. coordoneaza, indruma si controleaza activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
7. gestioneaza Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial si indeplineste atributiile privind verificarea disponibilitatii de denumire, in conditiile legii;

IX. in domeniul informatizarii:
1. elaboreaza Strategia de informatizare a sistemului judiciar si ia masuri pentru actualizarea periodica si implementarea acesteia;
2. implementeaza programele guvernamentale de informatizare in unitatile sistemului judiciar;
3. coordoneaza, indruma si verifica din punct de vedere tehnic, metodologic si profesional activitatea informatica a instantelor si unitatilor subordonate;
4. evalueaza activitatea profesionala a conducerii compartimentelor informatice din institutiile subordonate, precum si a personalului informatic din instante, in conditiile legii;
5. organizeaza colective de lucru in domeniul informatic la instante si unitatile subordonate, stabileste scopul si sarcinile acestora, verifica si controleaza modul de indeplinire al obiectivelor;
6. asigura introducerea metodelor moderne in materie de documentare, in concordanta cu cerintele actuale ale tehnicii in domeniul informational;
7. emite norme tehnice obligatorii pentru instantele judecatoresti si institutiile subordonate ministerului;

X. in domeniul gestionarii patrimoniului:
1. asigura buna organizare si administrare a justitiei ca serviciu public;
2. asigura conditiile materiale necesare in vederea desfasurarii activitatii instantelor judecatoresti, a aparatului propriu si a unitatilor subordonate ministerului;
3. fundamenteaza si elaboreaza proiectul bugetului de stat pentru activitatea proprie, a institutiilor aflate sub autoritatea sa si a unitatilor subordonate; repartizeaza alocatiile bugetare ordonatorilor secundari de credite si controleaza modul de folosire a acestora;
4. coordoneaza si indruma activitatea economica, de investitii si administrativa a instantelor judecatoresti, a aparatului propriu si a unitatilor subordonate ministerului;
5. organizeaza si asigura, in conditiile legii, exercitarea activitatilor de audit public intern;
6. asigura tiparirea si difuzarea timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale;

XI. alte atributii:
1. asigura secretariatul comisiei pentru analiza cererilor privind acordarea cetateniei romane si a celor privind renuntarea la cetatenia romana;
2. ia masuri si asigura conditiile necesare acordarii asistentei medicale, potrivit legii, magistratilor si personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu din sistemul justitiei; coordoneaza si controleaza activitatea de asistenta medicala la locurile de detinere;
3. asigura conditiile de odihna, tratament si de recuperare a starii de sanatate a magistratilor, a familiilor acestora si a personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu din sistemul justitiei; asigura gestionarea bazei materiale aflate in administrare, formata din case de odihna, de tratament, cluburi, unitati hoteliere si alte dotari destinate acestui scop; executa lucrari de intretinere si reparatii;
4. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu privire la Regia Autonoma "Multiproduct", aflata in coordonarea sa;
5. indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotarari ale Guvernului, precum si insarcinarile incredintate de primul-ministru.

Art. 5.
In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Justitiei colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, Uniunea Nationala a Notarilor Publici, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, precum si cu alte autoritati publice, cu asociatiile magistratilor si alte asociatii profesionale sau organizatii neguvernamentale.


Capitolul III - Conducerea Ministerului Justitiei


Art. 6.
(1) Conducerea Ministerului Justitiei se exercita de catre ministrul justitiei.
(2) Ministrul justitiei indeplineste, in domeniul de activitate al Ministerului Justitiei, atributiile generale prevazute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si atributiile specifice prevazute in Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, cu modificarile ulterioare, si in Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) Ministrul justitiei conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu alte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu alte autoritati, institutii publice si organizatii centrale si locale, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate.
(4) In exercitarea atributiilor sale ministrul justitiei emite ordine si instructiuni.

Art. 7.
Ministrul justitiei este ordonator principal de credite. Presedintii curtilor de apel sunt ordonatori secundari de credite, iar presedintii tribunalelor sunt ordonatori tertiari de credite.

Art. 8.
(1) In activitatea de conducere a ministerului ministrul justitiei este ajutat de 3 secretari de stat, numiti, potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Functia de ministru si functia de secretar de stat sunt functii de demnitate publica, potrivit legii.
(2) Secretarii de stat coordoneaza activitatile stabilite potrivit structurii organizatorice a Ministerului Justitiei. Atributiile si responsabilitatile acestora se stabilesc prin ordin de catre ministrul justitiei.

Art. 9.
(1) Ministerul Justitiei are un secretar general si un secretar general adjunct, numiti in conditiile legii.
(2) Secretarul general coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigura legatura operativa dintre ministru si conducatorii tuturor compartimentelor din minister si unitatile subordonate. De asemenea, indeplineste si celelalte atributii prevazute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Secretarul general poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministrul justitiei.
(4) Responsabilitatile secretarului general adjunct se stabilesc de ministrul justitiei, la propunerea secretarului general. Secretarul general adjunct este inlocuitorul de drept al secretarului general.

Art. 10.
(1) Ministrul justitiei poate delega, in conditiile legii, unele dintre atributiile sale secretarilor de stat ori secretarului general sau secretarului general adjunct.
(2) Pentru lucrarile din activitatea curenta ce nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii ministerului, delegarea altor atributii din competenta ministrului justitiei poate fi dispusa prin ordin al acestuia, pe categorii de lucrari.

Art. 11.
(1) Pe langa ministrul justitiei functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
(2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Presedintele Colegiului ministerului este ministrul justitiei.
(4) Colegiul ministerului se intruneste, la cererea ministrului justitiei, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.
(5) In lipsa ministrului justitiei, atributiile presedintelui Colegiului ministerului se exercita de unul dintre secretarii de stat, desemnat de ministrul justitiei.


Capitolul IV - Structura organizatorica a Ministerului Justitiei


Art. 12.
(1) Pentru realizarea atributiilor ce ii revin, Ministerul Justitiei dispune de un aparat propriu organizat pe compartimente de activitate.
(2) Structura organizatorica a Ministerului Justitiei este prevazuta in anexa nr. 1.
(3) In cadrul directiilor prevazute in anexa nr. 1, prin ordin al ministrului justitiei se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare si se poate stabili numarul posturilor de conducere ale acestora, in conditiile legii.

Art. 13.
(1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justitiei este de 324, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
(2) Personalul aferent fiecarui compartiment din structura organizatorica se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 14.
(1) Atributiile si responsabilitatile compartimentelor din structura organizatorica a Ministerului Justitiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Atributiile si raspunderile functiilor din structura Ministerului Justitiei se stabilesc prin fisele posturilor, anexe la regulamentul de organizare si functionare.

Art. 15.
Institutiile publice din sistemul justitiei, finantate de la bugetul de stat, sunt prevazute in anexa nr. 2. Acestea se infiinteaza si se organizeaza potrivit legii.


Capitolul V - Unitatile subordonate si cele aflate in coordonarea Ministerului Justitiei


Art. 16.
Unitatile aflate in subordinea sau in coordonarea Ministerului Justitiei sunt prevazute in anexa nr. 3.

Art. 17.
(1) Institutul National de Expertize Criminalistice, institutie publica cu personalitate juridica, functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 368/1998.
(2) Structura organizatorica a Institutului National de Expertize Criminalistice si a laboratoarelor interjudetene se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a institutului, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Conditiile si modul in care se efectueaza expertiza criminalistica, precum si competenta teritoriala a laboratoarelor interjudetene se stabilesc prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 18.
(1) Administratia Nationala a Penitenciarelor, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, constituita in temeiul Legii nr. 293/2004, functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei.
(2) Organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt stabilite prin hotarare a Guvernului.
(3) Repartizarea posturilor prevazute pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor si pentru unitatile sale subordonate pe categorii, grade profesionale si coeficienti de ierarhizare se face prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 19
(1) Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei, ca unitate cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii prin sistemul asigurarilor sociale de sanatate, alte venituri proprii si din bugetul de stat, in conditiile legii.
(2) Pentru acordarea asistentei medicale ambulatorii si stabilirea diagnosticului, a recomandarilor terapeutice si tratamentului ambulatoriu functioneaza Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii prin sistemul asigurarilor sociale de sanatate, alte venituri proprii si din bugetul de stat, in conditiile legii.

Art. 20.
(1) Directia Generala de Protectie si Anticoruptie, structura specializata, cu personalitate juridica, functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 637/2004.
(2) Structura organizatorica a Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie este stabilita prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia, aprobat prin ordin al ministrului justitiei, cu avizul prealabil al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

Art. 21.
(1) In scopul asigurarii pe baze stiintifice a prevenirii si controlului criminalitatii functioneaza, in subordinea Ministerului Justitiei, Institutul National de Criminologie, organ de specialitate cu personalitate juridica, finantat de la bugetul de stat, cu sediul in municipiul Bucuresti.
(2) Directorul si directorul adjunct ai Institutului National de Criminologie sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Functiile de director si director adjunct al Institutului National de Criminologie pot fi ocupate de magistrati sau de personal asimilat magistratilor, detasat prin ordin al ministrului justitiei.
(4) Pe perioada detasarii persoanele prevazute la alin. (3) isi pastreaza calitatea de magistrat sau de asimilat al acestuia.
(5) Organizarea si functionarea Institutului National de Criminologie se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.
(6) Personalul de specialitate al Institutului National de Criminologie este format din consilieri juridici si specialisti in domeniul sociologiei, psihologiei, informaticii, statisticii, precum si din specialisti din alte domenii.

Art. 22.
(1) Serviciile de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor functioneaza pe langa fiecare tribunal si sunt coordonate de catre directia de specialitate din Ministerul Justitiei, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 129/2002, cu modificarile ulterioare, si al Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor.
(2) Serviciile de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor sunt finantate din bugetul Ministerului Justitiei, prin ordonatorii tertiari de credite.

Art. 23.
(1) Oficiul National al Registrului Comertului functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei, in temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Structura organizatorica si modul de functionare ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, precum si numarul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 24.
(1) In subordinea Ministerului Justitiei functioneaza Centrul de Pregatire a Magistratilor, a Grefierilor si a Celuilalt Personal din Sistemul Justitiei - Sovata, unitate cu personalitate juridica. Baza materiala a acestuia se utilizeaza si pentru realizarea obiectivului prevazut la art. 4 pct. XI.3. Finantarea centrului se face din venituri proprii, constituite din incasarea contravalorii serviciilor prestate.
(2) Organizarea si functionarea centrului, precum si constituirea surselor de finantare si modul de utilizare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si Complexului "Flamingo" din Eforie-Sud, aflat in subordinea Ministerului Justitiei.

Art. 25.
Ministerul Justitiei coordoneaza activitatea Regiei Autonome "Multiproduct".


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 26.
Ministerul Justitiei are in dotare un parc auto propriu, precum si un parc auto pentru activitatile specifice, stabilit potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 27.
Anexele nr. 1-3*) fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 28.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare. *)

*) Pentru anexele privind:
 • 1. Structura organizatorica a Ministerului Justitiei
 • 2. Institutiile publice din sistemul justitiei, finantate de la bugetul de stat
 • 3. Unitatile subordonate Ministerului Justitiei
  intrati [aici]  Poate fi de interes si:
  Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
  Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
  Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
  Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
  OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
  HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
  Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
  HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
  Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
  HG 56/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea 56/2014
  Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
  Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
  Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
  Hotararea CSM nr. 89/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate
  HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
  Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
  Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
  Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
  HG 791/2013 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie
  Curierul Judiciar, Nr. 2/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 41.9 lei
  35.62 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari

  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  51 useri online

  Useri autentificati: