DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, oug nr. 20/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 177 din 07/03/2008

Util, modificari
 • Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru centralizarea rezultatelor votarii la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2008, oug nr. 36/2008
 • Legea votului uninominal, legea nr. 35/2008

  Luand in considerare termenul foarte scurt ramas pana la alegerile locale si avand in vedere necesitatea stabilirii modalitatii de exercitare a dreptului de vot si de a fi ales in autoritatile administratiei publice locale pentru cetatenii Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta in Romania, precum si a asigurarii bunei organizari si desfasurari a alegerilor locale, toate acestea vizand interesul public si constituind o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 41. - (1) Cetatenii Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta in Romania au dreptul de a alege si de a fi alesi in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, cu indeplinirea prevederilor prezentei legi.
  (2) Cetatenii Uniunii Europene au dreptul de a fi alesi numai in functia de consilier local si consilier judetean.
  (3) In sensul prezentei legi, prin cetatenii Uniunii Europene se intelege cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania."
  2. La articolul 6, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(7) Numarul de candidati de pe fiecare lista poate fi mai mare decat numarul de consilieri stabilit potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu pana la un sfert din numarul mandatelor; fractiunile se intregesc la cifra 1, indiferent de marimea acestora."
  3. La articolul 7, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Pot depune candidaturi organizatiile cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Parlament.
  (3) Pot depune candidaturi si alte organizatii ale cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale legal constituite, care prezinta la Biroul Electoral Central o lista de membri. Numarul membrilor nu poate fi mai mic de 15% din numarul total al cetatenilor care la ultimul recensamant s-au declarat ca apartinand minoritatii respective."
  4. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Data alegerilor se stabileste prin hotarare a Guvernului, cu cel putin 75 de zile inaintea votarii.
  (2) In cazul unor alegeri partiale, organizate in situatiile prevazute de Legea nr. 215/2001, republicata, precum si de Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, data desfasurarii acestora se stabileste cu cel putin 35 de zile inaintea votarii. In acest caz, termenele prevazute de prezenta lege, cu exceptia celor de 24 de ore, se reduc la jumatate. Daca din operatiunea de reducere la jumatate a termenelor rezulta fractiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac in plus; Fractiunile mai mici de 12 ore nu se iau in calcul."
  5.La articolul 13, alineatul 2 se abroga.
  6. La articolul 16, alineatele (1), (2), (6) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative selecteaza si prelucreaza datele privind cetatenii cu drept de vot cuprinse in Registrul national de evidenta a persoanelor, tipareste si pune la dispozitia primarilor listele electorale permanente, in doua exemplare. Actualizarea listelor electorale permanente se realizeaza de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale impreuna cu serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor. Termenul de punere la dispozitia primarilor a listelor electorale permanente de catre Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor este de 35 de zile de la data stabilirii zilei alegerilor.
  (2) In termen de 10 zile de la primirea listelor electorale permanente, potrivit prevederilor alin. (1), primarul este obligat sa puna la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente, precum si de pe listele electorale suplimentare.
  ...............................................................................................................................
  (6) Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative pune la dispozitia primarilor, in 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegatorii din fiecare sectie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se predau, de catre primar, in doua exemplare, pe baza de proces-verbal, presedintelui biroului electoral al fiecarei sectii de votare, cu 3 zile inainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispozitia alegatorilor pentru consultare si un exemplar este utilizat in ziua alegerilor. Al treilea exemplar al copiei se pastreaza de catre primar.
  ...............................................................................................................................
  (9) Copiile de pe listele electorale permanente se semneaza de primar, de secretarul unitatii administrativ-teritoriale, de seful serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor si de seful structurii teritoriale a Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor."
  7. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Primarul comunica biroului electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca sau municipala, dupa caz, precum si biroului electoral de circumscriptie judeteana numarul de alegatori rezultat din listele electorale permanente si complementare, in termen de 24 de ore de la constituirea acestora. Primarii sectoarelor municipiului Bucuresti comunica numarul total de alegatori atat birourilor electorale de circumscriptie de sector, cat si Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti. Birourile electorale de circumscriptie asigura publicitatea numarului total de alegatori prin afisare la sediile acestora.
  (2) Numarul definitiv de alegatori se comunica de catre primari birourilor electorale de circumscriptie cu 5 zile inaintea datei alegerilor, pe baza datelor cuprinse in copiile de pe listele electorale permanente, in copiile de pe listele electorale complementare si in lista suplimentara."
  8. Dupa articolul 22 se introduc patru noi articole, articolele 221, 222, 223 si 224, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 221. - (1) Listele electorale complementare au caracter permanent si ii cuprind pe toti cetatenii Uniunii Europene cu drept de vot care se afla in evidentele Oficiului Roman pentru Imigrari si au domiciliul sau resedinta in localitatea pentru care se intocmeste lista.
  (2) Listele electorale complementare se intocmesc si se actualizeaza de primar impreuna cu formatiunile teritoriale ale Oficiului Roman pentru Imigrari.
  (3) Listele electorale complementare se intocmesc in doua exemplare originale si se semneaza de primar, de secretarul unitatii administrativ-teritoriale si de seful formatiunii teritoriale a Oficiului Roman pentru Imigrari. Listele electorale complementare se pastreaza in registre speciale, cu file detasabile.
  (4) Primarul, impreuna cu formatiunile teritoriale ale Oficiului Roman pentru Imigrari, actualizeaza listele electorale complementare anual, pana la data de 1 martie. In anul in care au loc alegeri, actualizarea listelor se face in cel mult 45 de zile de la data stabilirii zilei votarii.
  (5) Persoanele care si-au pierdut drepturile electorale se radiaza din lista electorala complementara, in temeiul comunicarii facute primarului de catre instanta de judecata, in termen de 5 zile de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
  (6) In cazul in care nu mai indeplinesc conditiile de exercitare a dreptului de vot prevazute de prezenta lege sau daca solicita expres radierea lor din listele electorale prin cerere scrisa adresata primarului, precum si in caz de deces, cetatenii Uniunii Europene sunt radiati de catre primar din listele electorale complementare. In caz de deces, radierea cetatenilor Uniunii Europene din listele electorale complementare se face pe baza comunicarii efectuate de catre Oficiului Roman pentru Imigrari.
  Art. 222. - (1) Listele electorale complementare cuprind in mod obligatoriu urmatoarele: numele si prenumele alegatorului, data si locul nasterii, statul membru de origine, adresa la care locuieste in Romania, numarul circumscriptiei electorale.
  (2) Dispozitiile alin. (2)-(5) ale art. 16 se aplica in mod corespunzator.
  (3) Primarii, impreuna cu formatiunile teritoriale ale Oficiului Roman pentru Imigrari, realizeaza copii de pe listele electorale complementare. Copiile de pe listele electorale complementare se inainteaza de catre primar, pe baza de proces-verbal, in doua exemplare, birourilor electorale ale sectiilor de votare, cu 3 zile inainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispozitia alegatorilor pentru consultare, iar celalalt este utilizat in ziua alegerilor. Un exemplar al copiei se pastreaza de catre primar.
  (4) Copiile de pe listele electorale complementare se semneaza de primar, de secretarul unitatii administrativ-teritoriale si de seful formatiunii teritoriale a Oficiului Roman pentru Imigrari.
  (5) Copiile de pe listele electorale complementare cuprind numele si prenumele alegatorului, data si locul nasterii, statul membru de origine, adresa la care locuieste in Romania, numarul circumscriptiei electorale, numarul sectiei de votare si o rubrica destinata semnaturii alegatorului.
  (6) Orice neconcordanta intre lista electorala complementara si copia intocmita potrivit alin. (3) se solutioneaza de primar, de indata, pe baza datelor cuprinse in lista electorala complementara.
  (7) Orice modificare intervenita in lista electorala complementara, dupa trimiterea copiilor la biroul electoral al sectiei de votare, se comunica acestuia de catre primar, in termen de cel mult 24 de ore.
  Art. 223. - (1) Cetatenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau resedinta in circumscriptia electorala in care au loc alegeri si nu se afla in evidentele Oficiului Roman pentru Imigrari sunt inscrisi, la cerere, de catre primar in lista electorala complementara, pe baza unui document care le atesta identitatea si a unui document care atesta adresa la care locuiesc.
  (2) Dispozitiile art. 18 se aplica in mod corespunzator.
  (3) Prin document care atesta adresa se intelege unul dintre urmatoarele acte:
  a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ, respectiv contractul de vanzare-cumparare, contractul de inchiriere si altele;
  b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a);
  c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b);
  d) documentul eliberat de primarie, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza inscris in Registrul agricol, pentru mediul rural.
  Art. 224. - (1) In ziua votarii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare inscrie in lista electorala suplimentara cetatenii Uniunii Europene omisi din copia de pe lista electorala complementara care se prezinta la vot si fac dovada ca au domiciliul sau resedinta in raza teritoriala a sectiei de votare respective, cu oricare dintre documentele emise de Oficiul Roman pentru Imigrari sau cu unul dintre documentele prevazute la art. 223 alin. (3).
  (2) In cazul in care alegatorul, cetatean al Uniunii Europene, isi schimba adresa la care locuieste in alta circumscriptie electorala dupa inaintarea copiei de pe lista electorala complementara la biroul electoral al sectiei de votare, acesta isi exercita dreptul de vot in circumscriptia electorala pe a carei raza teritoriala locuieste, in baza oricarui document valabil de identitate insotit de certificatul de inregistrare care atesta noua adresa sau, dupa caz, de cartea de rezidenta permanenta ori de permisul de sedere permanenta care atesta adresa anterioara, insotit de o adeverinta eliberata de formatiunea teritoriala competenta a Oficiului Roman pentru Imigrari, care atesta adresa actuala. Totodata, in vederea exercitarii dreptului de vot, cetateanul Uniunii Europene poate adresa primarului o cerere, insotita de unul dintre documentele prevazute de art. 223 alin. (3); primarul comunica, de indata, biroului electoral al sectiei de votare, cererea cetateanului Uniunii Europene, pentru inscrierea acestuia in lista electorala suplimentara.
  (3) In situatiile prevazute la alin. (2), alegatorul este inscris, in ziua alegerilor, pe lista electorala suplimentara, de catre presedintele sectiei de votare in a carei raza teritoriala se afla noua adresa la care locuieste persoana respectiva."
  9. La articolul 24, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(5) Desemnarea presedintelui si a loctiitorului acestuia se face in sedinta publica de catre presedintele tribunalului, in termen de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor. Desemnarea se face, prin tragere la sorti, dintre magistratii si ceilalti juristi existenti in judet sau in municipiul Bucuresti. Lista magistratilor care participa la tragerea la sorti se intocmeste de catre presedintele tribunalului, iar cea a celorlalti juristi, de catre prefect, impreuna cu presedintele tribunalului si cate un reprezentant din partea fiecarui partid politic parlamentar. Listele trebuie sa cuprinda un numar de persoane mai mare de 10% decat cel necesar. Magistratii si ceilalti juristi din lista care nu sunt desemnati presedinti sau loctiitori ai acestora raman la dispozitia presedintelui tribunalului, pentru inlocuirea, in cazuri deosebite, a titularilor. Lista trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, domiciliul, locul de munca, telefoanele si semnaturile de luare la cunostinta ale persoanelor propuse."
  10. La articolul 25 alineatul (1), literele b) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "b) verifica daca listele electorale permanente si complementare au fost actualizate si vegheaza la intocmirea copiilor de pe listele electorale permanente si de pe listele electorale complementare, precum si la organizarea sectiilor de votare;
  ...............................................................................................................................
  f) stabilesc, pe baza numarului de alegatori inscrisi in listele electorale permanente si in listele electorale complementare, comunicat conform dispozitiilor art. 22 alin. (1), numarul de sustinatori necesar pentru depunerea candidaturilor independente;".
  11. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 27. - In termen de doua zile de la constituirea birourilor electorale de circumscriptie, prefectii aduc la cunostinta publica sediile unde acestea isi desfasoara activitatea, precum si programul de activitate al acestora."
  12. La articolul 28, alineatele (1) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt constituite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si 5 membri in cazul sectiilor de votare din comune si orase, respectiv 9 membri in cazul sectiilor de votare din municipii si din sectoarele municipiului Bucuresti.
  ...............................................................................................................................
  (8) In vederea desemnarii membrilor biroului electoral al sectiei de votare, presedintele biroului electoral de circumscriptie comunica presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2), numarul de candidati propusi de fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala. In acelasi termen, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au depus liste de candidati ori propuneri de candidati pentru functia de primar in circumscriptia respectiva sunt obligate sa comunice presedintelui biroului electoral al sectiei de votare sau, dupa caz, presedintelui biroului electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala ori de sector, prin organizatiile locale, numele si prenumele reprezentantului lor. Presedintele biroului electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector comunica, de indata, numele si prenumele reprezentantilor partidelor politice presedintelui biroului electoral al sectiei de votare. Prevederile art. 24 alin. (14) se aplica in mod corespunzator."
  13. La articolul 28, dupa alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu urmatorul cuprins:
  "(14) Daca partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au propus candidati la functia de primar care participa la al doilea tur de scrutin nu au reprezentanti in birourile electorale ale sectiilor de votare sau in biroul electoral al circumscriptiei respective, birourile se completeaza cu cate un reprezentant al acestora. Cererile se depun in scris in termen de 48 de ore de la stabilirea rezultatelor primului tur de scrutin. Prevederile alin. (8) se aplica in mod corespunzator."
  14. La articolul 29, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) primesc de la primari copiile de pe listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale complementare si listele electorale suplimentare si asigura conditiile necesare in vederea verificarii acestora de catre alegatori;".
  15. La articolul 29, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
  "h) furnizeaza, in ziua alegerilor, date privind prezenta populatiei la vot, conform unui calendar de termene stabilit de catre Biroul Electoral Central."
  16. La articolul 37 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) urmareste intocmirea copiilor de pe listele electorale permanente si a copiilor de pe listele electorale complementare;".
  17. La articolul 37 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
  "j) organizeaza si implementeaza un sistem de colectare de date si de informare periodica a opiniei publice privind prezenta populatiei la vot, in baza unui esantion reprezentativ la nivel judetean si national."
  18. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 40. - Birourile electorale lucreaza in prezenta majoritatii membrilor care le compun si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator."
  19. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 44. - Propunerile de candidati pentru consilierii locali, consilierii judeteni si pentru primari se fac pe circumscriptii electorale si se depun la birourile electorale de circumscriptie cel mai tarziu cu 40 de zile inainte de data alegerilor."
  20. La articolului 45, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Listele de candidati trebuie sa fie insotite de declaratiile de acceptare a candidaturii, semnate si datate de candidati."
  21. La articolul 48, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 48. - (1) Candidatii independenti pentru functia de consilier trebuie sa fie sustinuti de minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente si in listele electorale complementare din circumscriptia respectiva, dar nu mai putin de 50 in cazul comunelor, de 100 in cazul localitatilor urbane de rangul II si III si de 1.000 in cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului Bucuresti si localitatilor urbane de rangul I.
  (2) Pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 2% din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente si listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 200 in cazul comunelor, de 300 in cazul oraselor, de 1.000 in cazul municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti si de 5.000 in cazul municipiului Bucuresti."
  22. La articolul 49, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 49. - (1) Lista sustinatorilor trebuie sa cuprinda data alegerilor, numele si prenumele candidatului, functia pentru care candideaza, numele si prenumele sustinatorului, cetatenia, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate, semnatura acestuia, precum si numele si prenumele persoanei care a intocmit-o. In cazul cetatenilor Uniunii Europene, la rubrica «Denumirea, seria si numarul actului de identitate» se inscriu denumirea, seria si numarul documentului eliberat de Oficiul Roman pentru Imigrari. Persoana care a intocmit lista este obligata ca, impreuna cu aceasta, sa depuna o declaratie pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitatea semnaturii sustinatorilor.
  ...............................................................................................................................
  (3) Sustinatorii pot fi numai cetateni romani sau cetateni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori resedinta in circumscriptia electorala in cauza. Un sustinator poate sprijini cate un singur candidat la functia de consilier local, cate unul la functia de consilier judetean si cate unul la functia de primar."
  23. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 51. - Candidatii pot renunta la candidatura pana la data ramanerii definitive a candidaturilor. In acest scop, acestia depun la biroul electoral de circumscriptie o declaratie de renuntare, semnata si datata de cel in cauza."
  24. Dupa articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 531, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 531. - (1) Cetatenii Uniunii Europene pot candida in unitatea administrativ-teritoriala in care au domiciliul. Propunerile de candidaturi se depun in aceleasi conditii ca si pentru cetatenii romani.
  (2) In cazul in care listele de candidati cuprind cetateni ai Uniunii Europene, in dreptul acestora se inscriu urmatoarele mentiuni: numele, prenumele, statul membru de origine, locul si data nasterii, adresa la care locuiesc in Romania, ocupatia, profesia si apartenenta politica, iar in cazul aliantelor, si partidul politic care i-a propus.
  (3) In cazul candidaturii unui cetatean al Uniunii Europene, declaratia de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele, statul membru de origine, adresa din Romania, ocupatia, profesia si apartenenta politica, consimtamantul expres al acestuia de a candida pentru functia respectiva, precum si precizarea ca intruneste conditiile prevazute de lege pentru a candida. Declaratia de acceptare a candidaturii este insotita de un document care atesta adresa din Romania, potrivit art. 223 alin. (3), sau de un document emis de Oficiul Roman pentru Imigrari.
  (4) Odata cu depunerea candidaturii, pe langa documentele necesare cetatenilor romani, cetatenii Uniunii Europene prezinta un document care le atesta identitatea si o declaratie pe propria raspundere care cuprinde urmatoarele mentiuni:
  a) ca nu sunt lipsiti de dreptul de a candida in statul membru de origine, in urma unei hotarari judecatoresti penale sau civile definitive;
  b) ca nu detin functii in alt stat membru al Uniunii Europene, echivalente functiilor incompatibile in Romania cu statutul de ales local.
  (5) In termen de 24 de ore de la depunerea candidaturii, biroul electoral de circumscriptie respinge prin hotarare toate propunerile de candidaturi care nu contin in declaratia pe propria raspundere mentiunea prevazuta la alin. (4) lit. a)."
  25. La articolul 55, alineatul (7) si alineatul (8) litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(7) Buletinele de vot se tiparesc pe hartie asigurata din rezervele de stat, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
  ...............................................................................................................................
  (8) [...]
  a) in prima etapa, listele depuse de partidele politice parlamentare, aliantele politice si aliantele electorale care contin cel putin un partid politic parlamentar se inscriu in patrulaterele buletinului de vot in ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in prezenta majoritatii membrilor acestuia;".
  26. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 56. - (1) Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale isi pot stabili semne electorale, pe care le comunica Biroului Electoral Central in termen de 10 zile de la constituirea acestuia."
  27. La articolul 65, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(6) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, candidatii independenti, precum si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale au obligatia sa solicite, cel mai tarziu cu 40 de zile inainte de data alegerilor, conducerii posturilor de radiodifuziune si de televiziune publice si private sau, dupa caz, studiourilor teritoriale ale acestora acordarea timpilor de antena. Solicitarile facute dupa acest termen nu se iau in considerare."
  28. La articolul 77, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
  "(5) Campania electorala, la nivel national, pentru al doilea tur de scrutin incepe de la data comunicarii oficiale a rezultatelor din primul tur de scrutin, cu exceptia campaniei electorale efectuate prin serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune.
  (6) In termen de 24 de ore de la totalizarea voturilor la nivel national, serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune repartizeaza noi timpi de antena pentru partidele politice care au candidati in al doilea tur de scrutin, in mod proportional cu numarul de candidati, precum si pentru candidatii independenti."
  29. La articolul 78, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, impreuna cu membrii acestuia, trebuie sa fie prezent la sediul sectiei de votare, in ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, fiind obligat sa dispuna masurile necesare pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare dispune indepartarea materialelor de propaganda electorala de orice tip din si de pe cladirea sediului sectiei de votare."
  30. La articolul 82, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 82. - (1) Alegatorii voteaza numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea, potrivit delimitarii facute conform art. 15, si unde sunt inscrisi in copia de pe listele electorale permanente, in copia de pe listele electorale complementare sau in lista suplimentara intocmita de primar conform dispozitiilor art. 19 alin. (1)."
  31. La articolul 86, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Alegatorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sa cheme in cabina de votare, in scopul de a-l ajuta, un insotitor ales de el. Persoanele care candideaza in circumscriptia in a carei raza teritoriala se afla sectia de votare respectiva nu pot insoti alte persoane in cabina de votare in scopul de a le ajuta sa voteze."
  32. Articolul 87 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 87. - (1) Pentru alegatorii netransportabili din cauza de boala sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora, ca o echipa formata din cel putin doi membri ai biroului electoral sa se deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii - stampila cu mentiunea «VOTAT» si buletine de vot - la locul unde se afla alegatorul, pentru a se efectua votarea. In raza unei sectii de votare se utilizeaza o singura urna speciala. Urna speciala poate fi transportata numai de membrii biroului electoral al sectiei de votare.
  (2) In cazurile prevazute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui extras intocmit personal de presedintele biroului electoral de pe copia listei electorale permanente, copia listei electorale complementare sau a listei suplimentare existente la sectia respectiva. Lista se semneaza de presedinte si se stampileaza, iar persoanele cuprinse in aceste extrase trebuie sa fie radiate din celelalte liste existente la sectie.
  (3) In modalitatea prevazuta la alin. (1) si (2) pot vota numai persoanele care domiciliaza in raza teritoriala a sectiei de votare respective si numai daca se asigura secretul votului. Cetatenii Uniunii Europene trebuie sa indeplineasca, dupa caz, conditiile prevazute de art. 221 alin. (1), art. 223 alin. (1) sau art. 224 alin. (1) si (2)."
  33. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 89. - (1) Dupa inchiderea sectiei de votare, presedintele, in prezenta membrilor biroului electoral, declanseaza operatiunile de numarare a buletinelor de vot si de consemnare a rezultatului votarii, dupa cum urmeaza:
  a) sigileaza fanta urnei, introduce stampilele cu mentiunea «VOTAT» intr-un plic care se sigileaza prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare. Disparitia uneia sau a mai multor stampile se consemneaza in procesul-verbal ce va insoti predarea materialelor primite la biroul electoral de circumscriptie;
  b) anuleaza buletinele de vot neintrebuintate, prin inscrierea pe diagonala primei pagini a mentiunii «ANULAT» sau aplicarea unei stampile cu mentiunea «ANULAT». Numarul acestor buletine se inscrie la pct. f) al procesului-verbal prevazut la art. 90 alin. (3);
  c) stabileste numarul alegatorilor inscrisi in copia listei electorale permanente, respectiv in copia listei electorale complementare primite din partea primarului unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza isi are sediul sectia de votare. Este interzis, sub sanctiunea art. 103 lit. o), ca pe aceste liste sa existe stersaturi, modificari sau completari, altele decat cele rezultate din aplicarea art. 87 alin. (2). Rezultatul numararii se inscrie la pct. a1), respectiv a2) din modelul procesului-verbal prevazut la art. 90 alin. (3);
  d) stabileste numarul alegatorilor prezenti la urne, prin numararea semnaturilor inscrise pe listele electorale existente in sectia de votare. Rezultatele sunt consemnate in procesulverbal la pct. b1), b2), respectiv b3), b4) din modelul prevazut la art. 90 alin. (3);
  e) dupa desigilarea urnei se numara voturile gasite in urna, evidentiindu-se separat voturile valabil exprimate, respectiv voturile nule pentru consiliul local, primar, consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti;
  f) citeste cu voce tare, la deschiderea fiecarui buletin de vot, lista de candidati care a fost votata sau, dupa caz, numele si prenumele candidatului independent ori numele si prenumele candidatului pentru functia de primar care a fost votat si arata buletinul de vot celor prezenti; buletinele de vot deschise sunt selectate in functie de consiliul local, primar, consiliul judetean si, dupa caz, in functie de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti, sunt asezate in functie de partide politice, aliante politice, aliante electorale si de candidati independenti si sunt numarate si legate separat;
  g) se consemneaza rezultatul votului in tabele separate pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru primar de catre un membru al biroului electoral al sectiei de votare, desemnat de presedinte; daca la consemnarea rezultatelor sunt prezenti si candidati, acestia au dreptul sa intocmeasca si ei un tabel; la municipiul Bucuresti se intocmeste si un tabel distinct pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si unul pentru primarul general al municipiului Bucuresti;
  h) in tabelele prevazute la lit. g) se inscriu si numarul total al votantilor, numarul total al voturilor nule, listele de candidati sau, dupa caz, numele si prenumele candidatilor independenti si ale celor pentru functia de primar, precum si numarul voturilor valabil exprimate pentru fiecare; tabelele astfel intocmite sunt instrumente de lucru pentru completarea proceselor-verbale;
  i) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare, buletinele avand alt model decat cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicata stampila «VOTAT» sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere. Votul este valabil in cazul in care, desi stampila aplicata a depasit limitele patrulaterului, optiunea alegatorului este evidenta. Buletinele de vot nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.
  (2) Deschiderea urnelor se face numai in prezenta membrilor biroului si, dupa caz, a persoanelor care au dreptul sa asiste la votare. La numararea voturilor pot participa, ca delegati, reprezentantii tuturor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care au participat la alegeri si nu au reprezentanti in biroul electoral al sectiei de votare. Acreditarea delegatilor se face de catre birourile electorale de circumscriptie comunale, orasenesti, municipale sau de sector, dupa caz, la cererea scrisa a conducerilor organizatiilor judetene ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, facuta cu cel putin doua zile inaintea datei alegerilor."
  34. La articolul 90, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Procesul-verbal cuprinde:
  a) numarul total al alegatorilor prevazut in listele electorale existente in sectia de votare (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4),
  din care:
  a1) numarul total al alegatorilor potrivit copiei de pe lista electorala permanenta (pct. a1 >= pct. b1);
  a2) numarul total al alegatorilor potrivit copiei de pe lista electorala complementara (pct. a2 >= pct. b2);
  a3) numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 >= pct. b3);
  a4) numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala (pct. a4 >= pct. b4);
  b) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in listele electorale existente la sectie (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4),
  din care:
  b1) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in copia de pe lista electorala permanenta;
  b2) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in copia de pe lista electorala complementara;
  b3) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in listele electorale suplimentare;
  b4) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, in cazul carora s-a folosit urna speciala;
  c) numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. c <= pct. b - pct. d) (pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
  d) numarul voturilor nule;
  e) numarul buletinelor de vot primite (pct. e >= pct. c+pct. d+ pct. f);
  f) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
  g) numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent pentru functia de consilier sau, dupa caz, numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare candidat pentru functia de primar;
  h) expunerea pe scurt a intampinarilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie;
  i) starea sigiliilor de pe urne la incheierea votarii."
  35. La articolul 99, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Procesul-verbal cuprinde:
  a) numarul total al alegatorilor prevazuti in listele electorale din circumscriptia electorala (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4),
  din care:
  a1) numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente (pct. a1 >= pct. b1);
  a2) numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare (pct. a2 >= pct. b2);
  a3) numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 >= pct. b3);
  a4) numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala (pct. a4 >= pct. b4);
  b) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in listele electorale din circumscriptia electorala (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:
  b1) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente;
  b2) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in copiile de pe listele electorale complementare;
  b3) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in listele electorale suplimentare;
  b4) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, in cazul carora s-a folosit urna speciala;
  c) numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. c <= pct. b-pct. d), (pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
  d) numarul total al voturilor nule;
  e) numarul buletinelor de vot primite (pct. e >= pct. c+pct. d+ pct. f);
  f) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
  g) numarul total al voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent pentru functia de consilier sau, dupa caz, numarul total al voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare candidat pentru functia de primar, respectiv primar general al municipiului Bucuresti;
  h) numele si prenumele candidatilor alesi pentru consiliul local, respectiv consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care i-a propus, respectiv mentiunea de candidat independent;
  i) numele si prenumele primarului, respectiv ale primarului general al municipiului Bucuresti ales si partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care l-a propus ori mentiunea de candidat independent;
  j) expunerea pe scurt a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de biroul electoral de circumscriptie. Hotararile pronuntate de birourile electorale de circumscriptie sunt definitive."
  36. La articolul 100, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Procesul-verbal se incheie in doua exemplare, in termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale de circumscriptie, si cuprinde:
  a) numarul total al alegatorilor prevazuti in listele electorale din circumscriptiile electorale din judet (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:
  a1) numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente (pct. a1 >= pct. b1);
  a2) numarul total al alegatorilor potrivit copiei de pe lista electorala complementara (pct. a2 >= pct. b2);
  a3) numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 >= pct. b3);
  a4) numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala (pct. a4 >= pct. b4);
  b) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale din judet, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4),
  din care:
  b1) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente;
  b2) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in copiile de pe listele electorale complementare;
  b3) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in listele electorale suplimentare;
  b4) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, in cazul carora s-a folosit urna speciala;
  c) numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. c <= pct. b-pct. d), (pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
  d) numarul total al voturilor nule;
  e) numarul buletinelor de vot primite (pct. e >= pct. c+pct. d+ pct. f);
  f) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
  g) numarul total al voturilor valabil exprimate obtinute de listele de candidati la functia de consilier, grupate in functie de partide politice, aliante politice sau aliante electorale, precum si in functie de candidatii independenti, sau, dupa caz, numarul total al voturilor valabil exprimate obtinute de candidatii pentru functia de primar, grupate in functie de partide politice, aliante politice, aliante electorale si in functie de candidatii independenti;
  h) numarul total al mandatelor de consilieri, grupate in functie de partide politice, aliante politice, aliante electorale si in functie de candidatii independenti;
  i) numarul total al mandatelor pentru functia de primar, grupate in functie de partide politice, aliante politice, aliante electorale si in functie de candidatii independenti."
  37. La articolul 103, literele c)-e) si q) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "c) pastrarea registrelor cu listele electorale permanente si listele electorale complementare in conditii necorespunzatoare;
  d) neefectuarea la termen a comunicarilor prevazute de lege si neoperarea acestora in listele electorale permanente si listele electorale complementare;
  e) efectuarea de operatiuni in listele electorale permanente si listele electorale complementare de catre persoane neautorizate;
  ...............................................................................................................................
  q) continuarea propagandei electorale dupa incheierea campaniei electorale potrivit dispozitiilor art. 61, prin lansarea, afisarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip, precum si sfatuirea alegatorilor, in ziua votarii, la sediul sectiilor de votare sau in perimetrul prevazut la art. 80 alin. (1), sa voteze sau sa nu voteze anumite partide politice, aliante politice, aliante electorale ori candidati independenti;".
  38. Articolul 104 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 104. - Contraventiile prevazute la art. 103 lit. h), i), l) si t) se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei, cele prevazute la lit. c), d), e) si f), cu amenda de la 1.000 lei la 1.400 lei, cele prevazute la lit. j), k), o), p), q), r), s) si s), cu amenda de la 1.400 lei la 2.000 lei, iar cele prevazute la lit. a), b), g), m) si n), cu amenda de la 2.200 lei la 3.000 lei."
  39. La articolul 106, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Inscrierea, cu stiinta, in copia de pe lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala complementara a unor persoane care nu sunt inscrise in lista electorala permanenta sau in lista electorala complementara constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani."
  40. La articolul 120, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 120. - (1) Guvernul, presedintii consiliilor judetene si primarii trebuie sa asigure, pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale, statisticienii si personalul tehnic auxiliar necesar, pe perioada cat functioneaza acestea. Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat de Ministerul Internelor si Reformei Administrative impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta, iar statisticienii necesari, de catre Institutul National de Statistica."
  41. Articolul 124 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 124. - In sensul prezentei legi, organizatiile cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale legal constituite sunt asimilate partidelor politice. Organizatiile cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului sunt asimilate partidelor politice parlamentare."
  42. Articolul 125 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 125. - (1) Odata cu data alegerilor, Guvernul stabileste, prin hotarare, la propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si a Autoritatii Electorale Permanente, calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale si cheltuielile necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale. Hotararea privind stabilirea datei alegerilor, hotararea privind cheltuielile necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale si hotararea pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale se publica impreuna in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (2) In termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, la propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si a Autoritatii Electorale Permanente, Guvernul stabileste, prin hotarare, masurile tehnico-organizatorice necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor, modelul copiei de pe listele electorale permanente, modelul copiei de pe listele electorale complementare, modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului de pe lista electorala suplimentara si al listei sustinatorilor, precum si al stampilelor birourilor electorale de circumscriptie si ale Biroului Electoral Central, modelul stampilei de control si al stampilei cu mentiunea «VOTAT», modelul timbrului autocolant. In acelasi termen, Guvernul stabileste, prin hotarare, la propunerea Institutului National de Statistica, modelul proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votarii.
  (3) Cu cel putin 20 de zile inainte de data alegerilor, Autoritatea Electorala Permanenta stabileste, prin hotarare care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor si primarului.
  (4) Predarea si primirea formularelor, stampilelor si celorlalte materiale necesare votarii se fac pe baza de proces-verbal."
  43. Articolul 126 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 126. - (1) Prin act de identitate, pentru cetatenii romani, in sensul prezentei legi, se intelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic sau de serviciu, aflata/aflat in termenul de valabilitate, iar in cazul elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar.
  (2) Cetatenii Uniunii Europene isi pot exercita dreptul la vot pe baza oricarui document valabil care le atesta identitatea."
  44. Dupa articolul 132 se introduce un nou articol, articolul 1321, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 1321. - Autoritatea Electorala Permanenta elaboreaza materiale si programe de informare a cetatenilor Uniunii Europene asupra drepturilor lor electorale si a modalitatii de exercitare a acestora."
  45. Dupa articolul 133 se introduce urmatoarea mentiune:
  "Prevederile art. 41, 22, 221-244, art. 25 alin. (1) lit. b) si f), art. 27, art. 37 alin. (1) lit. a), art. 48 alin. (1) si (2), art. 49 alin. (1) si (3), art. 531, art. 82 alin. (1), art. 87, 89, art. 90 alin. (3), art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (2), art. 103 lit. c)-e) si q), art. 106 alin. (2), art. 126 si 1321 transpun Directiva Consiliului 94/80/CE din 19 decembrie 1994 privind stabilirea modalitatilor de exercitare a dreptului de a alege si de a fi ales la alegerile municipale pentru cetatenii Uniunii care au resedinta intr-un stat membru a carui cetatenie nu o detin, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 368 din 31 decembrie 1994, cu modificarile ulterioare."

  Art. II
  In Legea partidelor politice nr. 14/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003, dupa articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 551, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 551. - Cetatenii Uniunii Europene care nu detin cetatenia romana si au domiciliul in Romania au dreptul de a se asocia in partide politice sau de a se inscrie in partide politice in aceleasi conditii ca si cetatenii romani."

  Art. III
  Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. La articolul 29, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) Numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de numarul locuitorilor comunei, orasului sau municipiului, raportat de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile, dupa cum urmeaza:
  --------------------------------------------------------------------------------
    Numarul locuitorilor comunei sau ai orasului    Numarul consilierilor
  --------------------------------------------------------------------------------
  pana la 1.500                           9
  --------------------------------------------------------------------------------
  intre 1.501 si 3.000                       11
  --------------------------------------------------------------------------------
  intre 3.001 si 5.000                       13
  --------------------------------------------------------------------------------
  intre 5.001 si 10.000                      15
  --------------------------------------------------------------------------------
  intre 10.001 si 20.000                      17
  --------------------------------------------------------------------------------
  intre 20.001 si 50.000                      19
  --------------------------------------------------------------------------------
  intre 50.001 si 100.000                     21
  --------------------------------------------------------------------------------
  intre 100.001 si 200.000                     23
  --------------------------------------------------------------------------------
  intre 200.001 si 400.000                     27
  --------------------------------------------------------------------------------
  peste 400.000                          31
  --------------------------------------------------------------------------------
  


  (2) Consiliul General al Municipiului Bucuresti este compus din 55 de consilieri locali."
  2. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 30. - (1) Constituirea consiliilor locale se face in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor. Convocarea consilierilor declarati alesi pentru sedinta de constituire se face de catre prefect. La sedinta de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul sau, precum si primarul, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.
  (2) Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza, in aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte 3 zile, in aceleasi conditii.
  (3) In situatia in care consiliul local nu se poate reuni nici la aceasta ultima convocare, din cauza absentei, fara motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare, daca acestia nu pot fi inlocuiti de supleantii inscrisi pe listele de candidati respective, organizandu-se alegeri pentru completare, in termen de 30 de zile, in conditiile Legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
  (4) Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.
  (5) Absenta consilierilor de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut imposibila prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu sau a unor evenimente de forta majora."
  3. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 31. - (1) Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de cel mai in varsta consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
  (2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe intreaga durata a mandatului, o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri.
  (3) Comisia de validare examineaza legalitatea alegerii fiecarui consilier si propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.
  (4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului s-a facut prin frauda electorala, constatata in conditiile Legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
  (5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, in ordine alfabetica, cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot."
  4. Dupa articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 311. - (1) Hotararea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare.
  (2) Instanta de contencios administrativ se pronunta in cel mult 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila."
  5. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 58. - (1) Validarea alegerii primarului se face in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, in camera de consiliu a judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla comuna sau orasul, de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei.
  (2) Invalidarea alegerii primarului se poate proununta in cazurile prevazute la art. 31 alin. (4)."
  6. Articolul 90 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 90. - La constituirea consiliului judetean se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 30-35."

  Art. IV
  La efectuarea operatiunilor tehnice necesare centralizarii rezultatelor alegerii autoritatilor administratiei publice locale se va utiliza un sistem informatic pus la dispozitie de Autoritatea Electorala Permanenta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Sistemul va avea la baza solutia informatica aflata in proprietatea Institutului National de Statistica si folosita la alegerile locale din anul 2004. Institutul National de Statistica va opera actualizarea acestuia in conformitate cu modificarile legislative aduse de prezenta ordonanta de urgenta. Dupa actualizare, sistemul informatic se va transfera, cu titlu gratuit, de la Institutul National de Statistica la Autoritatea Electorala Permanenta, pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii alegerilor locale.  Poate fi de interes si:
  Ordin 500/2016 privind documentele care atesta resedinta in strainatate in vederea exercitarii dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016
  HG 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016. Hotarare nr. 51/2016
  Legea 288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente
  Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
  Ordin 1839/2014 privind stabilirea sectiilor de votare din strainatate pentru organizarea si desfasurarea alegerii Presedintelui Romaniei in anul 2014
  Decizie CNA nr. 528/2014 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei
  HG 706/2014 pentru stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014. Hotararea 706/2014
  OUG 55/2014 pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala. Ordonanta de urgenta nr. 55/2014
  OUG 45/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. Ordonanta de Urgenta 45/2014
  OUG 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice loca
  Hotarare 1H/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2014
  HG 102/2014 privind stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014. Hotararea 102/2014
  HG 79/2014 privind stabilirea zilei de referinta pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2014. Hotararea nr. 79/2014
  OUG 4/2014 privind operationalizarea Registrului electoral si pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor p
  Hotarare 1/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente
  OUG 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratie
  HG 888/2012 privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012. Hotararea nr. 888/2012
  Hotararea 1/2012 privind interpretarea sintagmei de jurist prevazute de art. 24 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale
  HG 144/2012 privind stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012. Hotararea 144/2012
  HG 140/2012 privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012
  Noul Cod al insolventei si reglementarile anterioare. Cod 547. Actualizat la 5.07.2014
  Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe,Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe

  Pret: 15.9 lei
  13.51 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  73 useri online

  Useri autentificati: