DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004, oug nr. 21/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 173 din 06/03/2008 Avand in vedere:
 • obligatiile ce revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana;
 • prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 privind finantarea politicii agricole comune, ale Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005;
 • existenta unor dispozitii redundante, respectiv ale art. 9, ale art. 12-14 si ale art. 15 alin. (2) si (3) din Legea muntelui nr. 347/2004, care afecteaza implementarea masurilor 211 "Sprijin pentru Zona montana defavorizata" si 214 "Plati de agro-mediu" din Programul national de dezvoltare rurala 2007-2013, de la data aprobarii acestuia;
 • lansarea Programului national de dezvoltare rurala 2007-2013 in primul trimestru al anului 2008;
 • ca situatia extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, este reprezentata de posibilitatea pierderii alocarii financiare comunitare acordate din FEADR pentru masurile 211 "Sprijin pentru Zona montana defavorizata" si 214 "Plati de agromediu" din Programul national de dezvoltare rurala 2007-2013,
  se impune modificarea in regim de urgenta a cadrului legal prin masuri apreciate ca reprezentand o situatie extraordinara.
  In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Legea muntelui nr. 347/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:
  1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Zona montana a Romaniei constituie un teritoriu de interes national special economic, social si de mediu.
  (2) Prezenta lege reglementeaza modalitatile de dezvoltare si protectie a zonei montane prin punerea in valoare a resurselor, pentru stabilizarea populatiei, cresterea puterii economice la nivel local si national, in conditiile pastrarii echilibrului ecologic si protectiei mediului natural.
  (3) Zona montana, prin limitarea considerabila a posibilitatilor de utilizare a terenului agricol, din cauza conditiilor de altitudine sau de altitudine si panta, este considerata defavorizata.
  (4) Zona montana este delimitata potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 355/2007 privind aprobarea criteriilor de incadrare, delimitarii si listei unitatilor administrativ-teritoriale din zona montana defavorizata, pana la intrarea in vigoare a Deciziei Comisiei Europene prin care se aproba Programul national pentru dezvoltare rurala 2007-2013."
  2. La articolul 2, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Obiectivele dezvoltarii durabile a zonei montane se realizeaza prin Agentia Nationala a Zonei Montane, structura specializata a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, si prin structurile specializate din cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene.
  (3) Structurile prevazute la alin. (2) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si cu organizatiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate dezvoltarea durabila a zonei montane."
  3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Politica montana are ca scop valorificarea durabila a resurselor muntelui si contribuie prin mentinerea utilizarii agricole a terenurilor la conservarea spatiului rural, precum si la salvgardarea si promovarea metodelor de exploatare durabila prin masuri de conservare a peisajului si a biodiversitatii si de dezvoltare a activitatilor economice specifice acestei zone.
  (2) In concordanta cu orientarile strategice comunitare pentru politica de dezvoltare rurala si in conformitate cu principiile stabilite prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, obiectivele specifice ale acestei politici vizeaza:
  a) valorificarea optima a resurselor agricole, piscicole, forestiere, energetice, industriale, artizanale, turistice si culturale specifice, existente pe teritoriul unei localitati sau pe un anumit areal ce se constituie ca o entitate naturala in zona montana;
  b) diversificarea activitatilor economice si de productie din zona montana, fara deteriorarea echilibrului ecologic sau degradarea mediului natural;
  c) integrarea activitatilor lucrative la nivel de producator sau prin asocierea producatorilor pentru aplicarea unei politici montane competitive;
  d) recunoasterea existentei obiective a conditiilor naturale speciale si a dreptului comunitatilor din zona montana la o dezvoltare specifica;
  e) dezvoltarea si ridicarea calitatii vietii din zona montana;
  f) asigurarea unui management performant la nivelul cerintelor Uniunii Europene si al conventiilor la care Romania este parte, a retelei ecologice a ariilor naturale protejate prin protectia si conservarea ariilor naturale protejate, a florei si faunei salbatice si utilizarea durabila a resurselor naturale disponibile in limitele potentialului biologic natural de regenerare a acestora.
  (3) Politica montana va fi corelata cu documentatiile de planificare teritoriala relevante: liniile directoare ale conceptului, prevederile sectiunilor Planului de amenajare a teritoriului national si Planului de amenajare a teritoriului zonal regional."
  4. La articolul 4, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin structurile sale specializate in dezvoltarea durabila a zonei montane, asigura:
  a) aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul dezvoltarii si protectiei populatiei si mediului montan din Romania;
  b) colaborarea cu ministerele, cu alte organe ale administratiei publice centrale si cu autoritatile administratiei publice locale in vederea implementarii planurilor de actiune specifice in parteneriate teritoriale;
  c) initierea si elaborarea de proiecte de acte normative privind zona montana, precum si de proiecte si programe de dezvoltare agricola, rurala si integrate pentru zona montana;
  d) monitorizarea implementarii programelor si proiectelor de dezvoltare durabila in zona montana, inclusiv sprijinirea infiintarii si bunei functionari a organizatiilor profesionale ale agricultorilor de munte, a cooperativelor de producatori si a altor forme de asociere;
  e) reprezentarea intereselor din zona montana in raport cu alte institutii si organisme nationale, precum si ale Romaniei in raporturile internationale;
  f) coordonarea tehnica, metodologica si monitorizarea activitatilor agricole si neagricole din zona montana."
  5. La articolul 4, alineatul (4) se abroga.
  6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Reprezentarea intereselor producatorilor agricoli din zona montana si exercitarea de servicii si activitati proprii de aprovizionare, colectare, prelucrare si valorificare a materiilor prime se vor asigura prin organizarea unor forme de asociere proprii, cu sprijinul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
  (2) Autoritatile administratiei publice locale din localitatile in care isi au sediul asociatiile producatorilor agricoli din zona montana pun la dipsozitia acestora, in conditiile legii, diverse active disponibile pentru sediile acestora, in scopul desfasurarii activitatii, inclusiv pentru organizarea unor depozite sau a altor activitati de productie, comert ori activitati cu caracter social."
  7. La articolul 6, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Invatamantul agromontan se poate realiza si in cadrul sistemului de formare profesionala continua, prin organizarea de scoli de arte si meserii cu profil de agricultura montana si turism montan, a caror baza materiala va include ferme didactice, conform legii, organizate ca exploatatii agroturistice montane de referinta. Proiectele de investitii pentru fermele agroturistice didactice si dotarile aferente vor fi avizate de Ministerul Agriculturii si Devoltarii Rurale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, printr-o procedura aprobata prin ordin comun."
  8. Articolul 9 se abroga.
  9. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 10. - La intocmirea proiectelor si planurilor de management al ariilor naturale si construite protejate din zona montana vor fi luate in considerare documentatiile de planificare teritoriala relevante si vor fi implicati experti atestati in domeniul planificarii urbane si teritoriale."
  10. Articolele 11-14 se abroga.
  11. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 15. - Atribuirea in folosinta a pasunilor din zona montana, aflate in administrarea consiliilor locale, se face prin contract pentru cel putin 6 ani consecutivi, cu drept de prelungire, aceluiasi grup de agricultori sau acelorasi persoane fizice."
  12. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 18. - Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate potrivit legii, care desfasoara activitati de turism in structuri de primire de tipul pensiunilor si fermelor agroturistice, beneficiaza de acordarea de catre consiliile locale a unor suprafete din terenurile disponibile, in conditiile legii, in vederea construirii, dezvoltarii si exploatarii pensiunilor si gospodariilor agroturistice."
  13. Articolul 19 se arboga.

  Art. II
  La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga urmatoarele acte normative:
  a) Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 328/321/2004 pentru aprobarea delimitarii municipiilor, oraselor si comunelor din zona montana, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 19 august 2004, cu modificarile ulterioare;
  b) Hotararea Guvernului nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 10 septembrie 2002.

  Art. III
  Legea muntelui nr. 347/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.  Poate fi de interes si:
  Legea 133/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. Legea 133/2015
  Legea 19/2014 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populara Romana/Republica Socialista Romania/Romania si Republica Populara Fed
  HG 373/2013 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul din Muntenegru privind cooperarea in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2013. Hotarare 373/2013
  Codul Silvic al Romaniei, 2008
  Conventie cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, 2006
  Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, ordin nr. 218/2008
  Contractul de concesiune
  C#259t#259lina Georgeta Dinu

  Pret: 49.9 lei
  42.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  90 useri online

  Useri autentificati: