DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, oug nr. 24/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 12/04/2007

Avand in vedere Hotararea Parlamentului nr. 19/2007 privind modificarea structurii si componentei Guvernului, in vederea stabilirii masurilor care sa permita desfasurarea, in cel mai scurt timp, in noul cadru organizatoric, a activitatii aparatului de lucru al Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiilor publice si structurilor din cadrul administratiei publice centrale, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
Se infiinteaza Ministerul Economiei si Finantelor prin reorganizarea Ministerului Finantelor Publice si prin preluarea activitatii in domeniul economiei de la Ministerul Economiei si Comertului, care isi inceteaza activitatea.

Art. 2
Se infiinteaza Ministerul Internelor si Reformei Administrative prin reorganizarea Ministerului Administratiei si Internelor, care isi inceteaza activitatea.

Art. 3
Se infiinteaza Ministerul Transporturilor prin reorganizarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care isi inceteaza activitatea.

Art. 4
(1) Se infiinteaza Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului prin reorganizarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, care isi inceteaza activitatea.
(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului isi realizeaza atributiile in domeniul tineretului prin Autoritatea Nationala pentru Tineret, care functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea ministerului.

Art. 5
(1) Se infiinteaza Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse prin reorganizarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care isi inceteaza activitatea.
(2) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse isi realizeaza atributiile in domeniul egalitatii de sanse prin Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES), care functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea ministerului.

Art. 6
(1) Se infiinteaza Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale prin reorganizarea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si a Autoritatii Nationale pentru Turism, care isi inceteaza activitatea, prin preluarea activitatii in domeniul comertului de la Ministerul Economiei si Comertului, prin preluarea activitatii privind mediul de afaceri din cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniile mediului de afaceri si intreprinderilor mici si mijlocii, precum si prin preluarea activitatii in domeniul turismului de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care isi inceteaza activitatea.
(2) Ministrul pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale este ajutat de unul sau mai multi secretari de stat.

Art. 7
Se infiinteaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin reorganizarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, care isi inceteaza activitatea.

Art. 8
(1) Se infiinteaza Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor prin reorganizarea Ministerului Integrarii Europene si prin preluarea activitatii in domeniul lucrarilor publice, amenajarii teritoriului, in domeniul constructiilor si in domeniul locuintelor de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care isi inceteaza activitatea.
(2) Institutul European din Romania, institutie publica sub autoritatea Guvernului, cu personalitate juridica, trece din coordonarea fostului Minister al Integrarii Europene in coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene. Finantarea Institutului European din Romania se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Departamentului pentru Afaceri Europene.

Art. 9
Se infiinteaza Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile prin reorganizarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, care isi inceteaza activitatea.

Art. 10
(1) Aparatul de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementarii programelor cu finantare internationala si urmarirea aplicarii acquis-ului comunitar, aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniul economic si aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniile mediului de afaceri si intreprinderilor mici si mijlocii isi inceteaza activitatea.
(2) In cadrul Cancelariei Primului-Ministru se infiinteaza Departamentul de Control al Guvernului prin preluarea atributiilor si personalului Autoritatii de Control a Guvernului, stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 411/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, structura care se desfiinteaza.
(3) Departamentul pentru Lupta Antifrauda - DLAF, Departamentul de implementare programe si ajustare structurala si Unitatea de management a proiectului pentru implementarea si monitorizarea programului convenit cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare - UMP-PAL, infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 856/2003 pentru infiintarea Unitatii de management a proiectului privind reforma administratiei publice, trec din structura aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementarii programelor cu finantare internationala si urmarirea aplicarii acquis-ului comunitar in structura Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 11
Personalul institutiilor publice infiintate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta se preia de la institutiile ale caror structuri sau activitati sunt preluate, respectiv de la institutiile care se reorganizeaza, care se comaseaza sau care isi inceteaza activitatea, si isi mentine nivelul salarizarii prevazut prin actele normative in vigoare.

Art. 12
(1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea masurilor privind infiintarea, reorganizarea, organizarea si functionarea lor, dupa caz, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale care preiau institutii si autoritati publice in subordine sau in coordonare vor prelua si atributiile specifice ministerelor si autoritatilor administratiei publice in subordinea ori in coordonarea carora s-au aflat entitatile preluate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Unitatile care functioneaza in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea institutiilor reorganizate, comasate ori ale caror structuri sau activitati au fost preluate potrivit prezentei ordonante de urgenta trec, in mod corespunzator, in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea institutiilor nou-infiintate.
(4) Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si institutiile publice nou-infiintate sau care preiau activitati de la alte institutii publice ori structuri vor prelua toate drepturile si obligatiile institutiei reorganizate sau, dupa caz, comasate, ale structurii ori activitatii din domeniile preluate, inclusiv bunurile mobile si imobile aflate in administrarea sau, dupa caz, in proprietatea acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata, si ale Hotararii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii si continutului protocolului de predare-primire intocmit de membrii Guvernului si de conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice la expirarea mandatului.

Art. 13
(1) Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa introduca modificarile in structura bugetului de stat si in bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile si pentru activitati finantate integral din venituri proprii, pe anul 2007, corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.
(2) Protocoalele de predare-preluare se incheie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si cuprind prevederile bugetare, executia bugetara pana la data preluarii, structurile de personal preluate, precum si celelalte drepturi si obligatii prevazute la art. 12.
(3) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (1) in bugetul de stat si in bugetele ordonatorilor principali de credite, finantarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti inainte de modificarea structurii si componentei Guvernului potrivit Hotararii Parlamentului nr. 19/2007 privind modificarea structurii si componentei Guvernului si, respectiv, de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Deschiderea creditelor bugetare se efectueaza din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti inainte de modificarea structurii si componentei Guvernului potrivit Hotararii Parlamentului nr. 19/2007 si, respectiv, de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si se aproba de ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice infiintate sau rezultate in urma reorganizarii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(5) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se va face de catre ordonatorii principali de credite, pe baza precizarilor aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 14
Ordonatorilor de credite bugetare ai autoritatilor si institutiilor publice din subordinea Guvernului finantate prin bugetul altor institutii sau autoritati publice din subordinea Guvernului le revin toate obligatiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare.

Art. 15
In cuprinsul actelor normative in vigoare urmatoarele denumiri se inlocuiesc, in mod corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:
a) "Ministerul Finantelor Publice" cu "Ministerul Economiei si Finantelor";
b) "Ministerul Economiei si Comertului" cu:
- "Ministerul Economiei si Finantelor", in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniul economiei;
- "Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale", in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniul comertului;
c) "Ministerul Administratiei si Internelor" cu "Ministerul Internelor si Reformei Administrative";
d) "Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului" cu:
- "Ministerul Transporturilor", in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniul transporturilor;
- "Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale", in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniul turismului;
- "Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor", in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniul lucrarilor publice, amenajarii teritoriului, in domeniul constructiilor si in domeniul locuintelor;
e) "Ministerul Educatiei si Cercetarii" cu "Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului";
f) "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" cu "Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse";
g) "Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale" cu "Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale";
h) "Ministerul Integrarii Europene" cu "Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor";
i) "Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor" cu "Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile";
j) "Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie" si "Autoritatea Nationala pentru Turism" cu "Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale";
k) "ministru delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului" cu "secretar general al Guvernului".

Art. 16
Actele normative in care sunt prevazute ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile publice, care se desfiinteaza, se reorganizeaza ori isi schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, dupa caz, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se modifica in mod corespunzator.

Art. 17
Prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2006 privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei pentru integrarea in Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Art. 18
(1) Secretariatul General al Guvernului functioneaza in subordinea primului-ministru si este condus de un secretar general, inalt functionar public, numit, in conditiile legii, prin hotarare a Guvernului.
(2) Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu exceptia Cancelariei Primului-Ministru.
(3) In cadrul Secretariatului General al Guvernului isi desfasoara activitatea unul sau mai multi secretari de stat.

Art. 19
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, orice dispozitii contrare se abroga.


Poate fi de interes si:
Regulament de organizare si functionare al Consiliului interministerial al apelor, 2007
Lege privind responsabilitatea ministeriala, legea 115/1999 republicata in 2007
Metodologie din 13/12/2006 privind sistemul de planificare strategica pe termen mediu al institutiilor administratiei publice de la nivel central, 2006
Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, oug nr. 20/2008
Legea privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, legea nr. 67/2004, republicata 2007
Hotarare privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2008, hotarare nr. 264/2008
Lege privind prefectul si institutia prefectului, legea nr. 340/2004, republicata in 2008
Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru centralizarea rezultatelor votarii la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2008, oug nr. 36/2008
Legea privind sistemul national de asistenta sociala, legea nr. 47/2006
Lege pentru modificarea alin. (1 1) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, lege nr. 72/2008
Administratiile finantelor publice, adrese utile
Ordin nr. 484/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de politici publice
Hotarare nr. 588/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala pentru anul 2008
Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata 2013
OUG nr. 92/2008, Ordonanta de urgenta privind statutul functionarului public denumit manager public
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicat 2007
Legea nr. 140/2008 pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 150/1978 privind administratia muncii: rol, functii si organizare, adoptata la Geneva la 7 iunie 1978, in cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferintei generale
Ordin nr. 2003/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor
Hotarare nr. 901/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 437/1995 privind infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera
HG nr. 1097/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
89 useri online

Useri autentificati: