DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 82 din 02/02/2007


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 502/2006 de abilitare a Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica in conditiile prezentei ordonante de catre Ministerul Finantelor Publice prin organele de valorificare abilitate.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare.
(3) Bunurile prevazute la alin. (2) vor fi distruse pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate sau a detinatorului, in cazul in care acestea nu pot fi identificate. Distrugerea se va efectua in prezenta si cu confirmarea prin semnatura a unei comisii de preluare si distrugere formate din reprezentanti ai detinatorului, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ai organului de valorificare, ai Ministerului Administratiei si Internelor si ai Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
(4) Distrugerea drogurilor si a precursorilor confiscati se efectueaza in conditiile prevazute in legile speciale ce reglementeaza regimul acestor substante.

Art. 2
In intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) organe de valorificare - directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si alte structuri ale Ministerului Finantelor Publice, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului aflate pe teritoriul Romaniei, precum si structurile de specialitate cu atributii in acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului, care nu se afla pe teritoriul Romaniei;
b) detinator de bunuri - persoana fizica sau juridica ce detine cu sau fara titlu bunuri de natura celor prevazute la art. 1.

Art. 3
(1) Bunurile confiscate sau neridicate, conform legii, in orice procedura judiciara trec in proprietatea privata a statului, in temeiul unei ordonante emise de procuror sau al unei hotarari judecatoresti definitive/irevocabile prin care se dispune valorificarea acestora.
(2) In cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatarii si sanctionarii contraventiilor pe baza de proces-verbal, titlul de proprietate il constituie insusi procesul-verbal de contraventie, in cazul in care acesta nu a fost contestat in termenul legal sau daca a fost contestat si contestatia a fost respinsa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.


Capitolul II - Declararea si preluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului


Art. 4
(1) Declararea bunurilor trecute in proprietatea privata a statului se face la organele de valorificare, in termen de 10 zile de la data primirii de catre detinator a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora.
(2) Bunurile devenite proprietate privata a statului se declara si se predau organelor de valorificare, dupa ce actul de preluare in proprietatea privata a statului, prevazut la art. 3, a devenit executoriu, potrivit legii.

Art. 5
(1) Detinatorii bunurilor care au trecut in proprietatea privata a statului, persoane fizice sau juridice, dupa caz, au obligatia sa inventarieze bunurile respective, luand in acelasi timp si masurile de securitate, de pastrare si de conservare corespunzatoare pana la predarea lor efectiva organelor de valorificare.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) urmatoarele categorii de bunuri:
a) medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicala, materialele de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicala, substantele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale de patrimoniu, documentele istorice, materialele de arhiva, obiectele, vesmintele si cartile de cult, timbrele filatelice, materialele lemnoase, care se predau organelor de specialitate ale statului care au competenta de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;
b) mijloacele de plata in valuta neconvertibila care se depun la Banca Nationala a Romaniei in conditiile legii;
c) armele de foc, munitiile, materiile explozive si bunurile cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, Politiei Romane, Ministerului Apararii ori, dupa caz, altor persoane juridice autorizate, prevazute de legislatia privind regimul armelor si munitiilor.
(3) Bunurile prevazute la alin. (2) se vor evalua, utiliza, valorifica, distruge sau se vor casa de catre organele specializate care le-au preluat, dispunand de acestea conform atributiilor legale ce le revin.
(4) Sumele obtinute ca urmare a valorificarii bunurilor prevazute la alin. (2) se vireaza la bugetul de stat, in termen de 5 zile lucratoare de la incasare, dupa deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale in vigoare, precum si a altor retineri prevazute prin legi speciale.
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intra sub incidenta legislatiei in vigoare privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care raman la dispozitia cultelor religioase.
(6) Precursorii de droguri se valorifica de organele de valorificare numai catre un operator cu substante clasificate, potrivit legislatiei privind regimul juridic al precursorilor de droguri.
(7) O copie a documentului care atesta valorificarea sau distrugerea precursorilor de droguri se comunica Agentiei Nationale Antidrog.


Capitolul III - Evaluarea si valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului


Art. 6
(1) Predarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului se face de catre detinatori la organele de valorificare.
(2) Bunurile vor fi predate de catre detinatori organelor de valorificare, care sunt obligate sa le preia in termen de 10 zile de la data primirii de catre detinator a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora.
(3) Dupa preluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora in termen de 21 de zile de la preluare.
(4) Comisia de evaluare este formata din 5 membri: 3 reprezentanti ai organului de valorificare, un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si un reprezentant al detinatorului bunurilor respective.
(5) Cheltuielile de deplasare si de cazare se platesc membrilor comisiei de evaluare de catre institutia care i-a desemnat.
(6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, pasarile vii si plantele, care se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri catre populatie. Valorificarea acestor bunuri se face fara efectuarea procedurilor de evaluare.
(7) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la solicitarea detinatorului, acelasi termen si aceeasi procedura de valorificare prevazute la alin. (5) se aplica si bunurilor al caror termen de garantie expira inainte de data ramanerii definitive a hotararii ce se va pronunta in litigiu, al carui obiect il constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare.
(8) In cazul in care prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva se dispune restituirea bunurilor prevazute la alin. (5) si (6), sumele obtinute din valorificarea acestora se achita persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, conform prevederilor din hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, dupa caz, ori la nivelul actualizat al preturilor in situatia in care in hotarare nu se prevede suma.
(9) Institutiile abilitate prin lege sa ateste calitatea bunurilor, pentru bunurile supuse valorificarii, sunt obligate sa emita avizul constatator in termenul solicitat de organul de valorificare, cu exceptia bunurilor perisabile, pentru care avizul constatator se va emite de indata.
(10) Produsele de natura celor supuse marcarii potrivit legii, nemarcate sau cu marcaje false supuse valorificarii, vor purta marcaje speciale, conform reglementarilor legale in materie.

Art. 7
(1) Bunurile supuse valorificarii care in perioada valorificarii au devenit necomercializabile, precum si cele care nu au putut fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere.
(2) Comisia de distrugere este formata din 5 membri: 2 reprezentanti ai organului de valorificare, un reprezentant din partea inspectoratului judetean de politie, un reprezentant al oficiului judetean pentru protectia consumatorilor sau al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si un reprezentant al agentiei judetene de protectie a mediului.
(3) Membrii comisiei de evaluare, precum si membrii comisiilor prevazute la art. 1 alin. (3) si la art. 7 alin. (2) primesc o indemnizatie fixa lunara, stabilita prin ordin al ministrului finantelor publice, care se indexeaza anual cu indicele de inflatie, cu conditia intrunirii comisiilor cel putin o data in cursul lunii, care se acopera din veniturile incasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.
(4) Membrii comisiei de distrugere constituite de catre titularul de drept pentru distrugerea bunurilor dovedite ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala primesc o indemnizatie fixa lunara care nu poate fi mai mica decat cea stabilita prin ordinul ministrului finantelor publice.
(5) Indemnizatia se asigura de catre titularul dreptului.
(6) Componenta comisiei pentru distrugerea bunurilor dovedite ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala se va stabili prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante.
(7) Cheltuielile de deplasare si de cazare se platesc membrilor comisiilor de distrugere prevazute la art. 1 alin. (3) si la art. 7 alin. (2) si (4) de catre institutia care i-a desemnat.

Art. 8
(1) Valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului se face prin bursele de marfuri, prin magazine proprii, licitatie publica, in regim de consignatie sau direct de la locul unde acestea se afla.
(2) Valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care se afla in strainatate, se face prin licitatie publica sau alte proceduri legale, potrivit legislatiei aplicabile din statul pe teritoriul caruia se afla.


Capitolul IV - Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate in proprietatea privata a statului


Art. 9
(1) Ministerul Finantelor Publice poate transmite sau, dupa caz, propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri supuse valorificarii unor persoane fizice sau juridice, astfel:
a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulante sanitare cu dotari aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora, care vor fi repartizate de comisia interministeriala, cu titlu gratuit, ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale, in limita normativelor de dotare, cu respectarea procedurilor de declarare si evaluare, precum si institutiilor de cult si Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania;
b) creselor, gradinitelor, centrelor de plasament si centrelor de primire a copilului, caminelor de batrani, cantinelor pentru saraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, bibliotecilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamitatilor naturale, la propunerea organelor de valorificare, prin ordin al ministrului sau decizie a conducatorului organului de valorificare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante;
c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada ca au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informational, educativ, stiintific si altele asemenea, la solicitarea acestora, prin ordin al ministrului finantelor publice;
d) ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale - echipamente de comunicatie, tehnica de calcul si birotica, rechizite, bunuri de folosinta indelungata, inventar gospodaresc, materiale de intretinere si reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare si evaluare, prin ordin al ministrului finantelor publice sau decizie a conducatorului organului de valorificare, dupa caz;
e) persoanelor juridice care nu indeplinesc conditia de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar initial, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului care au parcurs toate etapele de valorificare si nu au fost valorificate, prin hotarare a Guvernului;
f) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile si imobile aflate in strainatate, prin hotarare a Guvernului;
g) persoanelor juridice care administreaza case memoriale, prin hotarare a Guvernului;
h) persoanelor fizice si juridice care au calitatea de destinatar, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice - bunuri intrate in proprietatea privata a statului, care nu pot fi valorificate in conditiile prezentei ordonante;
i) persoanelor juridice - bunuri intrate in proprietatea privata a statului, care au fost achizitionate din import, in baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotarare a Guvernului;
j) ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale - bunurile imobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, ce provin din succesiuni vacante, cu exceptia celor detinute de stat in cote indivize, prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice, cu destinatia de locuinte de serviciu;
k) altor beneficiari, prin hotarare a Guvernului.
(2) Repartizarea bunurilor prevazute la alin. (1) lit. a) se va face de o comisie interministeriala care va functiona pe langa Secretariatul General al Guvernului, constituita prin decizie a primului-ministru, formata din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Cancelariei Primului-Ministru.


Capitolul V - Venituri si cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului


Art. 10
(1) Veniturile incasate din valorificarea bunurilor se varsa la bugetul de stat, dupa deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale in vigoare, precum si a altor retineri prevazute prin legi speciale in cazul organelor abilitate, in termen de 5 zile lucratoare de la incasare.
(2) Bunurile confiscate de organele autoritatii administratiei publice locale se predau organelor de valorificare, iar sumele incasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, dupa deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislatiei in vigoare si a unui comision de 20% din veniturile ramase dupa deducerea cheltuielilor cu valorificarea.
(3) Comisionul de 20% se varsa la bugetul de stat, in termen de 5 zile lucratoare de la incasare.
(4) In situatia in care nivelul veniturilor incasate din valorificarea bunurilor nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare in vederea valorificarii acestora, diferenta va fi acoperita de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz.
(5) In categoria cheltuielilor efectuate in vederea valorificarii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, in conditiile prezentei ordonante, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora si pana la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere, precum si cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care indeplinesc conditiile de comercializare.

Art. 11
(1) Bunurile necomunitare care au intrat in proprietatea privata a statului sunt supuse prevederilor art. 867 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a dispozitiilor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 privind crearea Codului vamal comunitar, cu modificarile ulterioare.
(2) Drepturile de import se aplica asupra valorii rezultate din valorificarea acestora potrivit prezentei ordonante.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile atribuite cu titlu gratuit si cele distruse.


Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 12
Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta ordonanta atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala sau, dupa caz, penala, potrivit legii.

Art. 13
(1) In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonante, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Administratiei si Internelor si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
(2) In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonante, Ministerul Afacerilor Externe va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului, care nu se afla pe teritoriul Romaniei, aprobate prin ordin al ministrului, avizat de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 14
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
a) Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005;
b) Hotararea Guvernului nr. 514/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 3 mai 2005, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 15
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Poate fi de interes si:
Procedura privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publi
Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 35/2007
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, legea nr. 280/2007
Ordonanta de urgenta pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, oug nr. 118/2007
Legea privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine, legea nr 312/2005
Legea nr. 293/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
Norma metodologica pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala. Ordinul 166/2007 de aprobare
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, legea nr. 22/2007
Ordonanta de urgenta privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, oug nr. 54/2006
Lege pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006, legea nr. 351/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006, oug nr. 7/2007
Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.481/2005 privind infiintarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., hotarare nr. 1581/2007, Actul constitutiv al Fondului Proprietatea
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 4
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 1
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 3
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 2
Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, legea nr. 15/2003, republicata in 2008
Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, oug nr. 2/2008
Program national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala [2006]
Legea 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata 2014


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementariTermeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
51 useri online

Useri autentificati: