DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei, oug nr. 130/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 16/11/2007

Avand in vedere faptul ca Romania, in calitate de stat membru, avea obligatia de a transpune in legislatia nationala prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului nr. 2005/35/CE privind poluarea cauzata de nave si introducerea unor sanctiuni in caz de infractiuni pana la 1 aprilie 2007, in scopul garantarii ducerii la indeplinire a obligatiilor Romaniei rezultate din Tratatul de aderare si din prevederile Tratatului instituind Comunitatea Europeana privitoare la obligatia ce incumba statului roman de a comunica masurile nationale de executare catre Comisia Europeana, tinand cont de faptul ca neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a acestor obligatii vor avea ca efect declansarea de catre Comisia Europeana a procedurilor de sanctionare a Romaniei, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 21 octombrie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 47 alineatul (1), dupa punctul 2 se introduc patru noi puncte, punctele 3-6, cu urmatorul cuprins:
"3. prin Conventia Marpol 73/78 se intelege Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, la care Romania a aderat prin Legea nr. 6/1993, in versiunea sa actualizata;
4. prin deversare se intelege orice evacuare provenita de la o nava, oricare ar fi cauza acesteia, conform definitiei prevazute la art. 2 din Conventia Marpol 73/78;
5. prin nava se intelege orice constructie maritima, indiferent de pavilion, inclusiv ambarcatiunile cu aripi portante, vehiculele cu perna de aer, submersibilele, mijloacele plutitoare si platformele fixe sau plutitoare;
6. prin substante poluante se intelege substantele prevazute in anexele I (Hidrocarburi) si II (Substante lichide nocive in vrac) la Conventia Marpol 73/78."
2. Dupa articolul 48 se introduc opt noi articole, articolele 481-488, cu urmatorul cuprins:
"Art. 481. - (1) Deversarea de substante poluante de pe o nava in:
a) apele maritime interioare, acvatoriile porturilor, in care se aplica Conventia Marpol 73/78;
b) marea teritoriala;
c) zona economica exclusiva sau intr-o zona echivalenta stabilita in conformitate cu dreptul international;
d) marea libera se pedepseste cu inchisoare de la doua luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Fapta prevazuta la alin. (1), savarsita din culpa, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.
(3) Fapta prevazuta la alin. (1) care a cauzat o deteriorare semnificativa a calitatii apelor sau prejudicii semnificative vietii marine se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 7 ani.
(4) Fapta prevazuta la alin. (3), savarsita din culpa, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(5) Daca faptele prevazute la alin. (1)-(4) au cauzat si afectarea integritatii corporale sau decesul uneia sau mai multor persoane, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.
(6) Maximul special al pedepsei amenzii pentru faptele prevazute la alin. (1)-(5) savarsite de o persoana juridica in cadrul unui grup infractional organizat in sensul Legii nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate sau in conditiile prevazute de art. 323 din Codul penal, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 2.000.000 lei.
Art. 482. - In masura in care nu contravine prevederilor dreptului international, jurisdictia penala a Romaniei se aplica si pentru faptele prevazute la art. 481 savarsite de pe nave straine:
a) in zona economica exclusiva a Romaniei sau intr-o zona echivalenta stabilita in conformitate cu dreptul international;
b) in afara teritoriului Romaniei si a zonei economice exclusive, dar care au cauzat sau risca sa cauzeze poluare pe teritoriul sau ori in zona sa economica exclusiva, iar nava se afla in mod voluntar intr-un port sau terminal in larg al Romaniei;
c) in marea libera, iar nava se afla in mod voluntar intr-un port sau terminal in larg al Romaniei.
Art. 483. - (1) In aplicarea art. 230 alin. 1 din Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului marii, incheiata la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificata prin Legea nr. 110/1996, faptele prevazute la art. 481 savarsite de pe o nava straina in afara teritoriului Romaniei se pedepsesc cu amenda in cazurile in care jurisdictia penala a Romaniei se aplica conform regulilor de drept intern sau international.
(2) In aplicarea art. 230 alin. 2 din Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului marii, incheiata la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, faptele prevazute la art. 481 alin. (1), (2) si (4) savarsite de pe o nava straina in marea teritoriala a Romaniei se pedepsesc cu amenda.
Art. 484. - (1) Nu intra sub incidenta art. 481 si 483 deversarile de substante poluante care provin de la navele de razboi, de la navele de razboi auxiliare, precum si de la alte nave apartinand statului roman ori altui stat sau exploatate de acesta si utilizate in momentul deversarii exclusiv pentru un serviciu public, necomercial.
(2) Nu intra sub incidenta art. 481 si 483 deversarile de substante poluante care au fost produse in conditiile prevazute de regulile 9, 10, 11 lit. a) sau de Regula 11 lit. c) din anexa nr. I ori Regula 5 sau Regula 6 lit. a) si c) din anexa nr. II la Conventia Marpol 73/78.
(3) Nu intra sub incidenta art. 481 si 483 faptele savarsite de proprietar, de comandant sau de echipajul navei, care actioneaza sub autoritatea comandantului, daca deversarea de substante poluante a fost produsa in conditiile prevazute de Regula 11 lit. b) din anexa nr. I sau de Regula 6 lit. b) din anexa nr. II la Conventia Marpol 73/78.
Art. 485. - (1) In cazul in care Autoritatea Navala Romana constata savarsirea unei infractiuni prevazute de prezenta lege sau are cunostinta de riscul savarsirii unei asemenea infractiuni care cauzeaza ori poate cauza o poluare iminenta, trebuie sa informeze de indata celelalte state membre susceptibile de a fi expuse acestor prejudicii, precum si Comisia Europeana.
(2) In cazul in care Autoritatea Navala Romana constata savarsirea unei infractiuni prevazute de prezenta lege sau are cunostinta de riscul savarsirii unei asemenea infractiuni, care poate fi supusa jurisdictiei unui alt stat membru, trebuie sa informeze de indata respectivul stat membru cu privire la aceasta.
(3) Autoritatea Navala Romana notifica de indata statului de pavilion al navei sau oricarui alt stat in cauza masurile luate in aplicarea prevederilor prezentei legi.
Art. 486. - (1) In cazul infractiunilor care atrag competenta mai multor state membre, Romania, prin autoritatile centrale competente, va coopera cu statele membre implicate, in special in ceea ce priveste stabilirea conditiilor de urmarire penala, precum si a normelor privind asistenta judiciara reciproca.
(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza Secretariatul general al Consiliului cu privire la decizia Romaniei de a aplica jurisdictia sa penala pentru infractiunile prevazute de prezenta lege, savarsite de unul dintre resortisantii sai, in cazul in care acestea pot fi pedepsite penal la locul in care au fost savarsite sau in cazul in care locul in care au fost savarsite nu intra sub nicio jurisdictie teritoriala, precum si pentru infractiunile savarsite in beneficiul unei persoane juridice al carei sediu social este situat pe teritoriul sau.
Art. 487. - Se desemneaza Autoritatea Navala Romana ca punct de contact, in special in vederea schimbului de informatii prevazute la art. 485. Aceasta va transmite Comisiei Europene datele sale de contact.
Art. 488. - In cazul infractiunilor prevazute la art. 481, constatarea savarsirii acestora si cercetarea penala se efectueaza de catre personalul imputernicit al Autoritatii Navale Romane."
3. La articolul 49 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) aducerea ilegala in tara, in scopul deversarii, aruncarii sau scufundarii in apele maritime interioare, in marea teritoriala sau in zona economica exclusiva a Romaniei sau al degajarii in atmosfera de deasupra acestora, de pe nave sau de pe alte instalatii plutitoare sau fixe, de pe aparate de zbor ori vehicule submersibile, de substante ori deseuri nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi sau alte substante nocive, daunatoare sau periculoase pentru sanatatea oamenilor ori pentru flora si fauna marii, ori de alte reziduuri sau materiale care pot sa produca pagube tarmului romanesc ori sa creeze obstacole in calea utilizarii legitime a marii, inclusiv in scopuri turistice;".
4. Dupa articolul 60 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu urmatorul cuprins:
"Prezenta lege transpune art. 2-5, 8 si 16 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2005/35/CE privind poluarea cauzata de nave si introducerea unor sanctiuni in caz de infractiuni, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 255 din 30 septembrie 2005."

Art. II
La alineatul (2) al articolului 92 din Legea apelor nr. 107/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, literele b) si c) se abroga.


Poate fi de interes si:
Ordin nr. 1057/2007 privind armonizarea serviciilor de informatii pe caile navigabile interioare (RIS) din Romania cu cele din Comunitatea Europeana
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, legea nr. 290/2007
Ordin pentru introducerea masurilor de intarire a securitatii portuare, Ordin nr. 290/2007
OUG 70/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
HG nr. 665/2008 hotarare pentru stabilirea nominala si pe portiuni a cailor navigabile interioare ale Romaniei
Ordin 874/2009 pentru completarea Ordinul ministrului transporturilor nr. 1250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Na
Ordinul 250/2011 privind respectarea obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat de pavilion. Ordin nr. 250/2011


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
41 useri online

Useri autentificati: