DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 109/2007, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din RomaniaPublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 18/10/2007

Aprobata si modificata prin Legea nr. 117/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania

Avand in vedere urgenta si necesitatea adaptarii legislatiei nationale din domeniul recunoasterii calificarilor profesionale la acquis-ul comunitar, respectiv Directiva 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale, care prevede ca data de transpunere 20 octombrie 2007, se impune adoptarea prezentei ordonante de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificarile ulterioare. In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.
La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Prevederile prezentei legi nu se aplica in cazul profesiilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moasa, medic veterinar si arhitect, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (4) si (5), precum si a activitatilor prevazute in anexa nr. 1."
2.
Dupa alineatul (3) al articolului 1 se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Regimul general de recunoastere prevazut de dispozitiile prezentei legi se aplica profesiilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moasa, medic veterinar si arhitect, in situatiile in care solicitantul nu intruneste, dintr-un motiv specific si exceptional, conditiile pentru aplicarea procedurii de recunoastere automata, dupa cum urmeaza:
a) pentru medicii care au o formare de baza, medicii specialisti, asistentii medicali generalisti, medicii dentisti, medicii dentisti specialisti, medicii veterinari, moasele, farmacistii si arhitectii, in cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile de practica profesionala efectiva si legala prevazute de lege, pentru a beneficia de drepturi castigate;
b) pentru arhitecti, in cazul in care solicitantul este titularul unei calificari care nu este prevazuta in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 267/2006;
c) pentru medicii, asistentii medicali generalisti, medicii dentisti, medicii veterinari, moasele, farmacistii si arhitectii titulari ai unui titlu de calificare specializata, dobandit ulterior formarii profesionale care conduce la obtinerea unui titlu de calificare recunoscut automat; sistemul general de recunoastere a calificarilor profesionale se aplica fara a se aduce atingere prevederilor privind drepturile castigate si exclusiv in scopul recunoasterii specializarii in cauza;
d) pentru asistentii medicali generalisti si asistentii medicali specializati, titulari ai unui titlu de calificare specializata, dobandit ulterior formarii profesionale ce conduce la obtinerea unui titlu de calificare recunoscut automat, atunci cand solicitantul doreste sa fie recunoscut in Romania, unde activitatile profesionale in cauza sunt exercitate de asistenti medicali specializati fara formare profesionala de asistent medical generalist;
e) pentru asistentii medicali specializati fara formare profesionala de asistent medical generalist, in cazul in care solicitantul doreste sa fie recunoscut in Romania, unde activitatile profesionale in cauza sunt exercitate de asistenti medicali generalisti, de asistenti medicali specializati fara formare profesionala de asistent medical generalist sau de asistenti medicali specializati, titulari ai unui titlu de calificare specializata, dobandit ulterior unei formari profesionale ce conduce la obtinerea titlurilor de calificare de asistent medical generalist recunoscute automat.
(5) Prevederile prezentei legi se aplica cetatenilor prevazuti la alin. (1) si in situatia in care sunt titulari ai unui titlu de calificare obtinut pe teritoriul unui stat tert, daca titularul sau are o experienta profesionala in profesia in cauza de 3 ani pe teritoriul statului membru unde a obtinut recunoasterea calificarilor profesionale si doreste sa exercite in Romania o profesie reglementata."
3.
La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Autoritatile competente corespunzatoare fiecarei profesii reglementate sunt prevazute in anexa nr. 3. Autoritatea competenta reprezinta orice autoritate sau instanta autorizata in mod special de un stat membru sa elibereze ori sa primeasca titluri de calificare sau alte documente ori informatii, precum si sa primeasca cereri si sa ia decizii in legatura cu profesiile reglementate din aria lor de competenta."
4.
Dupa articolul 5 se introduc doua noi articole, articolele 51 si 52, cu urmatorul cuprins:
"Art. 51. - (1) Calificari profesionale reprezinta calificarile atestate prin:
a) un titlu de calificare;
b) un atestat de competenta care certifica o formare profesionala care nu face obiectul unui certificat sau al unei diplome prevazute la art. 8, 14 si 15 ori al unui examen special fara formare prealabila sau al exercitarii cu norma intreaga a profesiei intr-un stat membru pe o perioada de 3 ani consecutivi sau pe o perioada echivalenta cu norma redusa in decursul ultimilor 10 ani;
c) experienta profesionala.
(2) Prin titlu de calificare se intelege orice diploma, certificat si alt titlu oficial de calificare eliberate de o autoritate a unui stat membru desemnata in temeiul actelor cu putere de lege si al actelor administrative ale respectivului stat membru si care certifica formarea profesionala obtinuta cu preponderenta in Uniunea Europeana.
(3) Este asimilat unui titlu de calificare orice titlu de formare eliberat de autoritatile unui alt stat decat statele membre, daca titularul sau poseda o experienta de 3 ani in profesia respectiva, dobandita pe teritoriul unui stat membru, care i-a recunoscut titlul de calificare, si certificata de acesta.
Art. 52. - (1) Platformele comune reprezinta un ansamblu de criterii de calificari profesionale capabile sa compenseze diferentele semnificative constatate intre cerintele de formare ale diferitelor state membre pentru o anumita profesie. Aceste diferente semnificative se identifica prin compararea duratelor si continutului formarilor in cel putin doua treimi dintre statele membre, incluzand toate statele membre care reglementeaza respectiva profesie. Diferentele de continut al formarii pot decurge din diferente semnificative in ceea ce priveste exercitarea activitatilor profesionale.
(2) Platformele comune definite la alin. (1) pot fi prezentate Comisiei Europene de catre statele membre sau de catre asociatii ori organizatii profesionale reprezentative la nivel national si european.
(3) Alin. (1) si (2) nu aduc atingere competentei autoritatilor romane de a stabili calificarile profesionale necesare pentru exercitarea profesiilor pe teritoriul lor, precum si continutul si organizarea sistemelor de educatie si formare profesionala.
(4) In cazul in care considera criteriile stabilite intr-o masura adoptata in conformitate cu alin. (2) ca neputand oferi garantiile adecvate in ceea ce priveste calificarile profesionale, Romania informeaza in acest sens Comisia Europeana care, dupa caz, prezinta un proiect de masuri conform procedurii stabilite la nivel comunitar."
5.
Articolul 10 se abroga.
6.
La articolul 11 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) daca durata formarii profesionale a solicitantului este mai scurta cu cel putin un an decat cea ceruta in Romania."
7.
Dupa alineatul (1) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Domeniile teoretice si practice substantial diferite reprezinta domeniile a caror cunoastere este esentiala pentru exercitarea profesiei si in cazul carora formarea dobandita de catre solicitant prezinta diferente importante in ceea ce priveste durata si continutul in raport cu formarea ceruta in Romania."
8.
La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Daca autoritatea romana competenta are in vedere sa ceara solicitantului sa efectueze un stagiu de adaptare sau sa treaca o proba de aptitudini, trebuie mai intai sa verifice, cu respectarea principiului proportionalitatii, daca cunostintele dobandite de catre solicitant pe parcursul experientei sale profesionale intr-un stat membru ori intr-un stat tert acopera, total sau partial, diferenta substantiala mentionata la alin. (1)."
9.
La articolul 11, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Atunci cand, pentru o anumita profesie, autoritatile romane competente considera ca este necesar sa se deroge de la posibilitatea acordata solicitantului de a alege intre stagiul de adaptare si proba de aptitudini in temeiul alin. (1), coordonatorul national informeaza in prealabil celelalte state membre si Comisia Europeana cu privire la aceasta, furnizand o justificare adecvata pentru derogare.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea romana competenta decide daca solicitantul va urma un stagiu de adaptare sau va trece o proba de aptitudini in urmatoarele cazuri:
a) pentru situatiile prevazute la art. 1 alin. (4) lit. a) si b);
b) pentru medicii si medicii dentisti aflati in situatia prevazuta la art. 1 alin. (4) lit. c);
c) pentru asistentii medicali specializati prevazuti la art. 1 alin. (4) lit. e), in cazul in care solicitantul doreste sa obtina recunoasterea calificarilor in Romania, unde activitatile profesionale in cauza sunt exercitate de asistenti medicali generalisti sau de asistenti specializati, titulari ai unui titlu de calificare specializata, care au urmat o formare conducand la posesia titlurilor de calificare recunoscute automat;
d) pentru persoanele aflate in situatia prevazuta la art. 1 alin. (5)."
10.
Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu urmatorul cuprins:
"Art. 111. - Prevederile art. 11 alin. (1) nu se aplica in cazul adoptarii unei platforme comune definite conform art. 52."
11.
Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - Atestatul de competenta reprezinta orice document care:
a) certifica formarea profesionala, care nu face parte dintre cele prevazute la art. 8, 14 si 15; sau
b) este acordat de o autoritate competenta dintr-un stat membru in baza unei aprecieri a calitatilor personale, aptitudinilor sau cunostintelor titularului, considerate esentiale pentru exercitarea unei profesii, fara a solicita dovada unei pregatiri ori formari profesionale prealabile; sau
c) atesta exercitarea cu norma intreaga a profesiei timp de 3 ani consecutivi sau intr-o perioada de timp echivalenta, cu norma redusa, timp de 10 ani consecutivi; sau
d) certifica o formare generala dobandita la nivelul invatamantului primar sau secundar, care sa ateste ca titularul acestei formari poseda cunostinte generale."
12.
La articolul 17, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In sensul alin. (1), profesia pe care solicitantul doreste sa o exercite in Romania este aceeasi cu cea pentru care este calificat in statul membru de origine, in cazul in care activitatile respective sunt comparabile."
13.
Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu urmatorul cuprins:
"Art. 241. - (1) Se considera calificare care atesta o formare prevazuta la art. 8, 14, 15 si 16, inclusiv in ceea ce priveste nivelul in cauza, orice titlu de calificare sau ansamblu de titluri de calificare care a fost eliberat de o autoritate competenta a unui stat membru, care atesta absolvirea unei formari in cadrul Uniunii Europene, recunoscuta de respectivul stat membru ca avand nivel echivalent si care confera titularului aceleasi drepturi de acces la o profesie sau de exercitare a acesteia ori care pregateste pentru exercitarea respectivei profesii.
(2) Este asimilata titlului de calificare, in aceleasi conditii ca cele prevazute la alin. (1), orice calificare profesionala care, fara a indeplini cerintele prevazute de actele cu putere de lege sau de actele administrative ale statului membru de origine pentru accesul la o profesie ori pentru exercitarea unei profesii, confera titularului sau drepturi castigate in temeiul respectivelor dispozitii. In special, in cazul in care statul membru de origine ridica nivelul de formare necesar pentru a avea acces la o profesie sau pentru a o exercita, iar o persoana care a urmat o formare anterioara, care nu indeplineste cerintele noii calificari, beneficiaza de drepturile castigate in temeiul actelor cu putere de lege si al actelor administrative, formarea anterioara este considerata de autoritatile competente romane corespunzatoare nivelului noii formari din statul membru de origine."
14.
Dupa articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu urmatorul cuprins:
"Art. 301. - (1) Persoanele care beneficiaza de recunoasterea calificarilor profesionale trebuie sa aiba cunostintele de limba romana in masura in care sunt necesare exercitarii profesiei respective. Evaluarea cunostintelor lingvistice nu face parte din procedura de recunoastere.
(2) Verificarea cunostintelor lingvistice trebuie sa respecte principiul proportionalitatii si sa ia in considerare situatia individuala a solicitantului. In acest scop, se accepta orice certificat lingvistic si orice alt mijloc de proba concludent."
15.
La articolul 33 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) dreptul de a utiliza titlul profesional acordat in Romania care corespunde acestei profesii, precum si abrevierea acestuia in limba romana;".
16.
La articolul 34, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru a accede la o profesie reglementata sau pentru a o exercita in Romania, solicitantul trebuie sa depuna o cerere in acest sens la autoritatea romana competenta, care confirma primirea dosarului solicitantului in termen de o luna de la data primirii sale si il informeaza, dupa caz, cu privire la lipsa oricarui document. Lista actelor necesare care pot fi solicitate in vederea obtinerii autorizatiei de exercitare a unei profesii reglementate este prevazuta in anexa nr. 7.
(3) Procedura de examinare a cererii de catre autoritatea romana competenta trebuie finalizata intr-un termen cat mai scurt printr-o decizie motivata. Termenul nu poate fi mai mare de 3 luni de la data prezentarii dosarului complet de catre persoana interesata, putand fi prelungit cu o luna in cazul aplicarii regimului general de recunoastere a titlurilor de calificare si al recunoasterii experientei profesionale."
17.
Dupa capitolul IV "Dispozitii si proceduri comune" se introduce un nou capitol, capitolul IV1, intitulat "Reguli speciale aplicabile in cazul prestarii de servicii", cuprinzand articolele 351-356, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL IV1
Reguli speciale aplicabile in cazul prestarii de servicii

Art. 351. - (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor speciale ale dreptului comunitar si art. 352 si 353, autoritatile romane nu pot restrange, din motive legate de calificarile profesionale, libertatea de a presta servicii pe teritoriul Romaniei:
a) in cazul in care prestatorul este stabilit in mod legal intr-un stat membru in scopul exercitarii acelei profesii (denumit in continuare stat membru de stabilire); si
b) in cazul deplasarii prestatorului, daca a exercitat aceasta profesie in statul membru de stabilire pe o perioada de cel putin 2 ani in decursul ultimilor 10 ani anteriori prestarii, atunci cand profesia nu este reglementata in statul respectiv. Conditia de exercitare a profesiei pe o perioada de cel putin 2 ani nu se aplica in cazul in care fie profesia, fie formarea profesionala care da dreptul la exercitarea profesiei este reglementata.
(2) Dispozitiile prezentului capitol se aplica exclusiv in cazul in care prestatorul se deplaseaza in Romania in scopul exercitarii, in mod temporar si ocazional, a profesiei mentionate la alin. (1). Caracterul temporar si ocazional al prestarii de servicii se evalueaza de la caz la caz, in special in functie de durata prestarii, de frecventa, periodicitatea si continuitatea sa.
(3) In cazul deplasarii prestatorului in Romania, acesta trebuie sa respecte normele de conduita cu caracter profesional, legislativ sau administrativ care sunt direct legate de calificarile profesionale, precum definitia profesiei, utilizarea titlurilor si abaterile profesionale grave care au o legatura directa si specifica cu protectia si siguranta consumatorilor, precum si dispozitiile disciplinare aplicabile in Romania profesionistilor care exercita aceeasi profesie.
Art. 352. - Autoritatile romane excepteaza prestatorii de servicii stabiliti intr-un alt stat membru de cerintele impuse profesionistilor stabiliti pe teritoriul sau in ceea ce priveste:
a) autorizarea de catre o organizatie profesionala sau un organism profesional, inregistrarea sau afilierea la acestea. Autoritatile romane pot solicita fie inregistrarea temporara automata, fie afilierea pro forma la o astfel de organizatie sau organism profesional, cu conditia ca aceasta sa nu intarzie sau sa complice in vreun fel prestarea serviciilor si sa nu atraga cheltuieli suplimentare pentru prestatorul de servicii. O copie a declaratiei si, dupa caz, a reinnoirii mentionate la art. 353 alin. (1), insotite, pentru profesiile care au implicatii in materie de sanatate sau de siguranta publica prevazute la art. 354 sau care beneficiaza de recunoastere automata, de o copie a documentelor prevazute la art. 353 alin. (3), sunt trimise de catre autoritatea competenta organizatiei sau organismului profesional competent si aceasta constituie o inregistrare temporara automata sau o afiliere pro forma in acest scop;
b) inregistrarea la un organism de securitate sociala de drept public, in scopul stabilirii, cu un asigurator, a conturilor aferente activitatilor exercitate in beneficiul persoanelor asigurate. Cu toate acestea, prestatorul de servicii informeaza organismul mentionat la lit. b), in prealabil sau, in cazuri de urgenta, ulterior, cu privire la serviciile pe care le-a prestat.
Art. 353. - (1) Autoritatile competente romane solicita ca, atunci cand prestatorul se deplaseaza pentru prima data dintr-un stat membru in Romania pentru a furniza servicii, sa fie informate in acest sens, in prealabil, printr-o declaratie scrisa care sa cuprinda informatiile privind acoperirea asigurarii sau alte mijloace de protectie personala ori colectiva privind raspunderea profesionala. Declaratia se reinnoieste o data pe an in cazul in care prestatorul intentioneaza sa furnizeze servicii, temporar sau ocazional, in Romania, in decursul anului respectiv. Prestatorul poate prezenta aceasta declaratie prin orice mijloace.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), prin legi speciale cu privire la profesii reglementate se poate renunta la conditia depunerii declaratiei.
(3) Pentru prima prestare de servicii sau in cazul unei schimbari materiale privind situatia stabilita in documente, autoritatile competente romane solicita ca declaratia sa fie insotita de urmatoarele documente:
a) o dovada a cetateniei prestatorului;
b) o atestare care sa certifice ca titularul este stabilit legal intr-un stat membru in scopul exercitarii activitatilor in cauza si ca nu ii este interzisa exercitarea acestora, nici macar temporar, la momentul eliberarii atestarii;
c) o dovada a calificarilor profesionale;
d) in cazul prevazut la art. 351 alin. (1) lit. b), dovada, prin orice mijloace, ca prestatorul a exercitat activitatile in cauza pe o perioada de cel putin 2 ani in decursul ultimilor 10 ani;
e) in ceea ce priveste profesiile din domeniul securitatii, dovada inexistentei unor condamnari penale, in cazul in care autoritatile competente solicita aceasta si cetatenilor romani.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), prin legi speciale cu privire la profesii reglementate se poate renunta in tot sau in parte la solicitarea acestor documente.
(5) Prestarea serviciilor se realizeaza cu titlul profesional din statul membru de stabilire, atunci cand exista un astfel de titlu in respectivul stat membru pentru activitatea profesionala in cauza. Acest titlu se indica in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statului membru de stabilire, de o maniera in care sa se evite orice confuzie cu titlul profesional din Romania. In cazul in care nu exista un astfel de titlu profesional in statul membru de stabilire, prestatorul indica titlul de calificare in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale respectivului stat membru. Prin exceptie, in cazul profesiilor pentru care se aplica recunoasterea automata, prestarea serviciilor se realizeaza cu titlul profesional din Romania.
Art. 354. - (1) In cazul profesiilor reglementate, cu implicatii in materie de sanatate sau de siguranta publica, care nu beneficiaza de recunoastere automata, autoritatile competente romane vor realiza o verificare a calificarilor profesionale ale prestatorului de servicii, inainte de prima prestare de servicii. O astfel de verificare prealabila este posibila numai in cazul in care obiectivul sau este sa evite daune grave pentru sanatatea sau siguranta beneficiarului serviciului, ca urmare a lipsei calificarii profesionale a prestatorului, si cu conditia sa nu depaseasca ceea ce este necesar in acest scop. Lista profesiilor pentru care se aplica aceasta prevedere este prevazuta de anexa nr. 8.
(2) In termen de cel mult o luna de la data primirii declaratiei si a documentelor insotitoare, autoritatea competenta informeaza prestatorul fie cu privire la decizia de a nu proceda la verificarea calificarilor acestuia, fie cu privire la rezultatul verificarii. In cazul intampinarii unor dificultati care ar putea conduce la o intarziere, autoritatea competenta informeaza prestatorul, in termen de o luna de la primirea declaratiei si documentelor, cu privire la motivele intarzierii, precum si la timpul necesar pentru a ajunge la o decizie, care trebuie luata in termen de doua luni de la data primirii documentatiei complete.
(3) In cazul unei diferente semnificative intre calificarile profesionale ale prestatorului si formarea ceruta in Romania, in masura in care aceasta diferenta este de natura sa aduca atingere sanatatii sau sigurantei publice, autoritatile competente romane dau prestatorului posibilitatea de a demonstra ca a dobandit cunostintele si competentele lipsa, in special printr-o proba de aptitudini. In orice caz, prestarea serviciilor trebuie sa fie posibila in termen de o luna de la data deciziei adoptate in concordanta cu alin. (2).
(4) In lipsa unei reactii din partea autoritatii competente in termenele stabilite la alineatele anterioare, serviciile pot fi prestate.
(5) In cazul in care calificarile au fost verificate in temeiul prezentului articol, serviciile sunt prestate cu titlul profesional din Romania.
Art. 355. - In cazul in care prestarea se realizeaza cu titlul profesional din statul membru de stabilire sau cu titlul de calificare al prestatorului de servicii, autoritatile competente romane pot solicita prestatorului sa furnizeze destinatarului serviciilor urmatoarele informatii:
a) in cazul in care prestatorul este inregistrat intr-un registru comercial sau intr-un alt registru public similar, registrul in care este inregistrat si numarul de inregistrare ori alte mijloace echivalente de identificare prevazute in respectivul registru;
b) in cazul in care activitatea face obiectul unui regim de autorizare in statul membru de stabilire, coordonatele autoritatii competente de supraveghere;
c) orice organizatie profesionala sau orice organism similar la care este inregistrat prestatorul;
d) titlul profesional sau, atunci cand un astfel de titlu nu exista, titlul de calificare a prestatorului si statul membru in care a fost obtinut;
e) in cazul in care prestatorul este platitor de TVA, codul de inregistrare atribuit conform art. 153 sau, dupa caz, art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ori codul de inregistrare similar, atribuit de autoritatile competente dintr-un alt stat membru;
f) informatii privind acoperirea asigurarilor sau alte mijloace de protectie personala ori colectiva privind responsabilitatea profesionala.
Art. 356. - (1) Autoritatile competente romane pot solicita autoritatilor competente din statul membru de stabilire, pentru fiecare prestare de servicii, orice informatii relevante privind legalitatea stabilirii si buna conduita a prestatorului, precum si absenta unor sanctiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional. Atunci cand Romania este stat membru de origine, autoritatile competente romane comunica autoritatilor competente ale statului membru gazda informatiile solicitate cu privire la legalitatea stabilirii si buna conduita a prestatorului, precum si absenta unor sanctiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional, in conformitate cu art. 37 alin. (4).
(2) In cazul in care prestatorul este membru intr-o organizatie profesionala si in conditiile respectarii depline a dispozitiilor cu privire la protectia datelor personale, autoritatile competente din Romania pot solicita cardul profesional.
(3) Destinatarul unui serviciu poate formula o plangere impotriva prestatorului de servicii, in conditiile legii romane.
(4) Autoritatile competente asigura schimbul tuturor informatiilor necesare pentru ca plangerea unui destinatar al unui serviciu formulata impotriva unui prestator de servicii sa fie tratata in mod corect. Destinatarul este informat cu privire la rezultatul plangerii."
18.
Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37. - (1) Autoritatile romane competente prevazute in anexa nr. 3 vor lua masurile necesare pentru aplicarea prezentei legi, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia, informand in acest sens Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, desemnat coordonator national.
(2) Autoritatile romane prevazute in anexa nr. 3 fac parte din Sistemul informatic pentru piata interna (IMI) si duc la indeplinire obligatiile prevazute in acest sens. Sistemul informatic pentru piata interna reprezinta mecanismul de cooperare administrativa creat, la nivel european, in domeniul pietei interne, aplicabil in cadrul procedurii de recunoastere a calificarilor profesionale.
(3) Autoritatile competente din Romania si din statele membre fac schimb de informatii privind sanctiunile disciplinare sau penale care au fost aplicate ori privind alte fapte specifice grave care pot avea consecinte asupra exercitarii activitatilor specifice, cu respectarea legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal si cu respectarea obligatiei de confidentialitate.
(4) Autoritatile competente romane, atunci cand Romania este stat membru de origine, examineaza veridicitatea faptelor si decid cu privire la natura si amploarea investigatiilor pe care trebuie sa le realizeze si comunica statului membru gazda concluziile rezultate din informatiile transmise.
(5) Autoritatile competente din Romania si din celelalte state membre, organismele si alte persoane juridice asigura confidentialitatea informatiilor transmise".
19.
Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu urmatorul cuprins:
"Art. 371. - (1) Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor este punct de contact pentru furnizarea de informatii privind recunoasterea calificarilor profesionale si pentru sprijinirea cetatenilor in realizarea drepturilor conferite de legislatia romana in domeniu.
(2) Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor colaboreaza cu celelalte puncte de contact si autoritati competente din statele membre."
20.
Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38. - Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezenta lege."
21.
Anexele nr. 1-6 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta ordonanta de urgenta.
22.
Dupa anexa nr. 6 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 7 si 8, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 7 si 8 la prezenta ordonanta de urgenta.

Art. II
Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
*
Prezenta ordonanta de urgenta transpune dispozitiile art. 1-15 si ale art. 50-59 din Directiva Consiliului 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale conform sistemului general european de recunoastere, in conditiile exercitarii libertatii de stabilire si a libertatii de prestare a serviciilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 255 din 30 septembrie 2005.


ANEXA Nr. 1 - LISTA activitatilor care nu intra sub incidenta prezentei legi


1. activitatile persoanelor independente care lucreaza in industria producatoare si cea prelucratoare (industrie si industria mestesugareasca);
2. activitatile persoanelor independente care lucreaza in industria alimentara si cea a bauturilor;
3. activitatile in domeniul comertului cu ridicata;
4. activitatile intermediarilor din comert, industrie si industria mestesugareasca;
5. activitatile persoanelor independente care lucreaza in domeniul comertului cu amanuntul;
6. activitatile persoanelor independente care lucreaza in domeniul comertului cu ridicata al carbunelui si activitati ale intermediarilor din domeniul comertului cu carbune;
7. activitatile persoanelor independente si ale intermediarilor care lucreaza in domeniul comertului si al distributiei de produse toxice; activitatile, comertul si distributia de produse toxice, activitatile care implica utilizarea profesionala a acestor produse, inclusiv activitatile intermediarilor;
8. activitatile persoanelor independente care lucreaza in sectorul de servicii personale: restaurante, cafenele, taverne si alte locuri unde se serveste mancare si unde se consuma bauturi, hoteluri, case de locuit, campinguri si alte spatii de cazare;
9. activitatile de agent de asigurari si de broker de asigurari;
10. activitatile persoanelor independente care lucreaza in domeniul anumitor servicii auxiliare domeniilor transporturilor si agentiilor de turism;
11. servicii de coafura;
12. activitatile itinerante.


ANEXA Nr. 2 - LISTA profesiilor reglementate in Romania


A. Profesiile reglementate care necesita cel putin 3 ani de studii superioare (diploma a unei universitati sau a unui colegiu universitar):
a) auditor financiar;
b) avocat;
c) consilier in proprietate industriala;
d) expert contabil;
e) contabil autorizat;
f) consultant fiscal;
g) cadru didactic (in invatamantul superior si preuniversitar);
h) profesii in domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale si rutiere: comandant, ofiter punte secund, ofiter punte, sef mecanic, ofiter mecanic secund, ofiter mecanic, sef electrician maritim, ofiter electrician maritim, pilot de mare larga, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protectia navigatiei aeriene si telecomunicatiei (PNA-TC), inginer de receptie si control aeronave, inginer de receptie si mijloace PNA-TC, profesor de legislatie rutiera, inspector ITP, lector pentru pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
i) profesii in domeniul constructiilor: verificator de proiect atestat, expert tehnic atestat, responsabil tehnic cu executia, auditor energetic pentru cladiri;
j) urbanist;
k) practician in insolventa;
l) restaurator;
m) traducator/interpret autorizat;
n) psiholog;
o) biochimist, biolog si chimist in sistemul sanitar;
p) asistent medical;
q) tehnician dentar;
r) inspector protectia muncii;
s) asistent social;
s) asistent veterinar;
t) consilier juridic;
t) consilier de probatiune;
u) expert tehnic judiciar;
v) expert criminalist;
w) mediator;
x) arhivist.


B. Profesiile reglementate pentru care durata de studii este inferioara duratei de 3 ani de studii superioare:
a) profesii in domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale, rutiere si feroviare: controlor trafic aerian dirijare, controlor trafic aerian informare, personal tehnic aeronautic, navigator aerian, mecanic navigant, operator radio navigant, insotitor de bord, pilot avion, pilot elicopter, dispecer operatiuni de zbor, responsabil radiocomunicatii, pilot planor, pilot balon liber, meteorolog aeronautic tehnician, personal aeronautic pentru protectia navigatiei aeriene si telecomunicatii aeronautice PNA-TC, capitan maritim portuar, ofiter punte maritim portuar, sef mecanic maritim portuar, ofiter mecanic maritim portuar, ofiter electrician maritim portuar, ofiter punte maritim aspirant, ofiter mecanic maritim aspirant, ofiter electrician maritim aspirant, timonier, motorist, marinar, sef de echipaj maritim, conducator de salupa maritima, electrician de bord maritim, fitter, pompagiu, marinar, capitan fluvial categoria A, capitan fluvial categoria B, timonier fluvial, sef mecanic fluvial, mecanic, conducator de salupa fluviala, sef de echipaj fluvial, marinar, marinar stagiar, mecanic stagiar, electrician de bord, persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier, consilier de siguranta pentru transportul rutier al marfurilor periculoase, conducator de autovehicule care transporta marfuri periculoase, conducator auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, conducator auto care efectueaza transport rutier public de persoane, conducator auto care efectueaza transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite, conducator auto care efectueaza transport rutier in regim de taxi, instructor de conducere auto, mecanic locomotiva, dispecer de trafic;
b) ghid de turism;
c) detectiv particular; agent de paza, control acces, ordine si interventie; agent de protectie, insotire si gardare persoane fizice si valori; tehnician pentru sistemele de detectie, supraveghere video si de monitorizare, control acces si comunicatii; operator dispecer sisteme de monitorizare si pentru aparatura de control; conducator societate de paza si protectie; conducator societate de instalare sisteme de alarma; instructor in poligonul de tir; pirotehnist pentru focuri de artificii;
d) salvator montan;
e) tehnician veterinar;
f) asistent personal profesionist, asistent personal, asistent maternal;
g) asistent medical;
h) arhivar.


ANEXA Nr. 3 - LISTA autoritatilor competente corespunzatoare fiecarei profesii reglementate in Romania


A. Profesiile reglementate care necesita cel putin 3 ani de studii superioare (diploma a unei universitati sau a unui colegiu universitar):
a) Camera Auditorilor Financiari din Romania - auditor financiar;
b) Uniunea Nationala a Barourilor din Romania - avocat;
c) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci - consilier in proprietate industriala;
d) Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati - expert contabil;
e) Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati - contabil autorizat;
f) Ministerul Economiei si Finantelor - consultant fiscal;
g) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - cadru didactic (invatamant preuniversitar si superior);
h) Ministerul Transporturilor si autoritatile din domeniul de referinta - profesii in domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale si rutiere;
i) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor - verificator de proiect atestat, expert tehnic atestat si responsabil tehnic cu executia, auditor energetic pentru cladiri;
j) Registrul Urbanistilor din Romania - urbanist;
k) Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania - practician in insolventa;
l) Oficiul National al Monumentelor Istorice - restaurator;
m) Ministerul Justitiei - traducator/interpret autorizat;
n) Colegiul Psihologilor din Romania - psiholog;
o) Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul Sanitar din Romania - biochimist, biolog si chimist in sistemul sanitar;
p) Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania - asistent medical;
q) Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania - tehnician dentar;
r) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - inspector protectia muncii;
s) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - asistent social;
s) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - asistent veterinar;
t) Ministerul Justitiei - consilier juridic;
t) Ministerul Justitiei - consilier de probatiune;
u) Ministerul Justitiei - expert tehnic judiciar;
v) Ministerul Justitiei - expert criminalist;
w) Consiliul de mediere - mediator;
x) Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Arhivele Nationale - arhivist.

B. Profesiile reglementate pentru care durata de studii este inferioara duratei de 3 ani de studii superioare:
a) Ministerul Transporturilor si autoritatile din domeniul de referinta - profesii in domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale, rutiere si feroviare;
b) Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale - ghid de turism;
c) Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul General al Politiei Romane - detectiv particular; agent de paza, control acces, ordine si interventie; agent de protectie, insotire si gardare persoane fizice si valori; conducator societate de paza si protectie; conducator societate de instalare sisteme de alarma, tehnician pentru sistemele de detectie, supraveghere video si de monitorizare, control acces si comunicatii; operator dispecer sisteme de monitorizare si pentru aparatura de control; instructor in poligonul de tir; pirotehnist pentru focuri de artificii;
d) Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania - salvator montan;
e) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - tehnician veterinar;
f) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - asistent personal profesionist, asistent personal, asistent maternal;
g) Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania - asistent medical;
h) Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Arhivele Nationale - arhivar.


ANEXA Nr. 4 - LISTA profesiilor reglementate in Romania care necesita cunoasterea dreptului roman


a) auditor financiar;
b) consultant fiscal;
c) avocat;
d) expert contabil si contabil autorizat;
e) consilier juridic.


ANEXA Nr. 5 - LISTA ciclurilor de formare profesionala care au structura speciala in sensul art. 14 alin. (1) lit. b) din lege1. Domeniul paramedical si sociopedagogic

In Germania:
A. formare pentru:
a) asistent(a) de pediatrie (Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger);
b) fizioterapeut [Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)];
c) ergotherapeute/therapeute du travail (Beschaftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut), (ergoterapeut, terapeut ocupational);
d) logoped (Logopadet/Logopadin);
e) ortoptist [Orthoptist(in)];
f) educator autorizat [Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)];
g) educator terapeut autorizat [Staatlich anerkannte(r) Heilpadagoge(-in)];
h) asistent medical de laborator [medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent(in)];
i) asistent medical in domeniul radiologiei [medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)];
j) asistent medical pentru diagnosticare functionala [medizinisch-technische(r) Assistent(in) fur Funktions-diagnostik];
k) asistent tehnician veterinar [Veterinarmedizinisch-technische(r) Assistent(in)];
l) dietetician [Diatassistent(in)];
m) tehnician farmacist (Pharmazieingenieur), formare anterioara datei de 31 martie 1994 in fosta Republica Democrata Germana sau in teritoriile noilor landuri;
n) asistent psihiatru [psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger];
o) logoterapeut [Sprachtherapeut(in)].

In Italia:
A. formare pentru:
a) tehnician dentar (odontotecnico);
b) optician (ottico).

In Luxemburg:
A. formare pentru:
a) asistent tehnic medical in domeniul radiologiei [assistant(e) technique medical(e) en radiologie];
b) asistent medical de laborator [assistant(e) technique medical(e) de laboratoire];
c) asistent(a) de psihiatrie (infirmier/iere psychiatrique);
d) asistent tehnic medical in domeniul chirurgiei (assistant(e) technique medical(e) en chirurgie];
e) asistent de puericultura (infirmier/iere puericulteur/trice);
f) asistent de anestezie (infirmier/iere anesthesiste);
g) maseur/maseuza calificata [masseur/euse dipl(o) me(e)];
h) educator/educatoare (educateur/trice).

In Olanda:
formare pentru:
A. asistent veterinar (dierenartassistent) care reprezinta cicluri de educatie si formare avand o durata totala de cel putin 13 ani, ce cuprind:
a) fie cel putin 3 ani de formare profesionala intr-o scoala specializata, care se incheie cu un examen, completata eventual de un ciclu de specializare de un an sau 2, care se incheie cu un examen;
b) fie cel putin 2 ani si jumatate de formare profesionala intr-o scoala specializata, care se incheie cu un examen si completati cu o experienta profesionala de cel putin 6 luni sau de un stagiu profesional de cel putin 6 luni intr-o institutie autorizata;
c) fie cel putin 2 ani de formare profesionala intr-o scoala specializata, care se incheie cu un examen si completati cu o experienta profesionala de cel putin un an sau de un stagiu profesional de cel putin un an intr-o institutie autorizata;
d) fie, in cazul asistentului veterinar (dierenartassistent) din Olanda, 3 ani de formare profesionala intr-o scoala de specialitate (programul MBO) sau alternativ 3 ani de formare profesionala, in conformitate cu sistemul dual de ucenicie (LLW), ambele finalizate cu un examen.

In Austria:
a) formarea de baza specifica in domeniul pediatric (spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege);
b) formarea de baza specifica asistentilor in domeniul psihiatric (spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits-und Krankenpflege);
c) optician specializat in lentile de contact (Kontaktlinsenoptiker);
d) pedichiurist (Fusspfleger);
e) audioprotezist (Horgerateakustiker);
f) drogist (Drogist),
care reprezinta un ciclu de studii sau de formare cu o durata totala de cel putin 14 ani, din care o formare de cel putin 5 ani in cadrul unei formari structurale subdivizate, pe de o parte, intr-o ucenicie de cel putin 3 ani, cuprinzand o formare partial dobandita la locul de munca si partial efectuata intr-o institutie de invatamant profesional si, pe de alta parte, o perioada de stagiu si de formare finalizata printr-un examen profesional care confera dreptul de exercitare a profesiei si de a forma ucenici;
g) maseur (Masseur),
care reprezinta un ciclu de studii si de formare cu o durata totala de cel putin 14 ani, din care o formare de cel putin 5 ani in cadrul unei formari structurale, cuprinzand si o ucenicie de 2 ani, o perioada de stagiu si de formare de 2 ani si o formare de un an, finalizata printr-un examen profesional care ii confera dreptul de exercitare a profesiei si de formare de ucenici;
h) educator in institutii prescolare [Kindergartner(in)];
i) educator (Erzieher),
care reprezinta un ciclu de studii si de formare cu o durata totala de cel putin 13 ani, din care o formare profesionala de 5 ani intr-o scoala specializata, finalizata printr-un examen.

In Republica Ceha:
A. formare pentru:
a) asistent de ingrijiri de sanatate (zdravotnicky asistent), care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 13 ani, dintre care cel putin 8 ani de formare initiala si 4 ani de formare profesionala intr-o institutie de invatamant secundar medical, finalizata cu un examen, respectiv "maturitni zkouska";
b) asistent nutritionist (nutricni asistent), care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 13 ani, dintre care cel putin 8 ani de formare initiala si 4 ani de formare profesionala intr-o institutie de invatamant secundar medical, finalizata cu un examen, respectiv "maturitni zkouska".

In Cipru:
A. formare pentru:
a) tehnician dentar, care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 14 ani, dintre care cel putin 6 ani de formare initiala, 6 ani de invatamant secundar si 2 ani de invatamant postliceal profesional, urmata de un an de experienta profesionala;
b) optician, care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 14 ani, dintre care cel putin 6 ani de formare initiala, 6 ani de invatamant secundar si 2 ani de invatamant postliceal, urmata de un an de experienta profesionala.

In Letonia:
A. formare pentru:
a) asistent dentar (zobarstniecibas masa), care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 13 ani, dintre care cel putin 10 ani de invatamant general si 2 ani de formare profesionala intr-o institutie de invatamant medical, urmata de 3 ani de experienta profesionala finalizati cu un examen de obtinere a unui certificat de specializare;
b) asistent de laborator de analize biomedicale (biomedicinas laborants), care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 12 ani, dintre care cel putin 10 ani de invatamant general si 2 ani de formare profesionala intr-o institutie de invatamant medical, urmata de 2 ani de experienta profesionala finalizati cu un examen de obtinere a unui certificat de specializare;
c) tehnician dentar (zobu tehnikis), care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 12 ani, dintre care cel putin 10 ani de invatamant general si 2 ani de formare profesionala intr-o institutie de invatamant medical, urmata de 2 ani de experienta profesionala finalizati cu un examen de obtinere a unui certificat de specializare;
d) asistent fiziokinoterapeut (fizioterapeita asistents), care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 13 ani, dintre care cel putin 10 ani de invatamant general si 3 ani de formare profesionala intr-o institutie de invatamant medical, urmata de 2 ani de experienta profesionala finalizati cu un examen de obtinere a unui certificat de specializare.

In Slovacia:
A. formare pentru:
a) profesor de dans in scolile de invatamant artistic (ucitel' v tanecnom odbore na zakladnych umeleckych skolach), care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 14 ani si jumatate, dintre care 8 ani de formare initiala, 4 ani de studii intr-o institutie de invatamant secundar specializat si o formare de 5 semestre in pedagogia dansului;
b) educator in institutiile de invatamant specializat si in centrele de acordare de servicii sociale (vychovavatel' v specialnych vychovnych zariadeniach a v zariadeniach socialnych sluzieb), care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 14 ani, dintre care 8 pana la 9 ani de formare initiala, 4 ani de studiu intr-o institutie de invatamant secundar specializat in pedagogie sau intr-o alta institutie de invatamant secundar si 2 ani de studii complementare de pedagogie fara frecventa.


2. Domeniul mesterilor artizani (Mester/Meister/Maitre) care se refera la cicluri de educatie si formare privind activitati care nu sunt incluse in lista activitatilor mentionate in anexa nr. 1

In Danemarca:
A. formare pentru:
a) optician (optometrist);
Acest ciclu are o durata totala de 14 ani, inclusiv 5 ani de formare profesionala, dintre care 2 ani si jumatate pentru formare teoretica oferita de institutia de formare profesionala si 2 ani si jumatate pentru formare practica efectuata la locul de munca, care se incheie cu un examen privind domeniul respectiv si care confera dreptul de a folosi titlul de "Mester";
b) ortopedist, tehnician ortoped (ortopaedimekaniker);
Acest ciclu are o durata totala de 12,5 ani, inclusiv 3 ani si jumatate de formare profesionala, dintre care 6 luni pentru formare teoretica oferita de institutia de formare profesionala si 3 ani pentru formare practica efectuata la locul de munca, care se incheie cu un examen privind domeniul respectiv si care confera dreptul de a folosi titlul de "Mester";
c) cizmar ortoped (ortopaediskomager);
Acest ciclu are o durata totala de 13,5 ani, inclusiv 4 ani si jumatate de formare profesionala, dintre care 2 ani pentru formare teoretica oferita de institutia de formare profesionala si 2 ani si jumatate pentru formare practica efectuata la locul de munca, care se incheie cu un examen privind domeniul respectiv si care confera dreptul de a folosi titlul de "Mester".

In Germania:
A. formare pentru:
a) optician (Augenoptiker);
b) tehnician dentar (Zahntechniker);
c) asistent bandagist (Bandagist);
d) audioprotezist (Hoergeraete-Akustiker);
e) tehnician ortopedist (Orthopaediemechaniker);
f) cizmar ortopedist (Orthopaedieschuhmacher).

In Luxemburg:
A. formare pentru:
a) optician (opticien);
b) tehnician dentar (mecanicien dentaire);
c) audioprotezist (audioprothesiste);
d) tehnician ortopedist/bandagist (mecanicien orthopediste/bandagiste);
e) cizmar ortopedist (orthopediste-cordonnier).
Aceste cicluri au o durata totala de 14 ani, inclusiv cel putin 5 ani de formare efectuati intr-un cadru organizat, partial la locul de munca si partial in cadrul institutiei de formare profesionala, care se incheie cu un examen ce trebuie trecut pentru a putea exercita cu titlu independent sau ca salariat cu un nivel comparabil de responsabilitati o activitate considerata de natura artizanala.

In Austria:
A. formare pentru:
a) bandagist (Bandagist);
b) corsetier (Miederwarenerzeuger);
c) optician (Optiker);
d) cizmar ortopedist (Orthopadieschuhmacher);
e) tehnician ortopedist (Orthopadietechniker);
f) tehnician dentar (Zahntechniker);
g) gradinar (Gartner),
care reprezinta un ciclu de studii si de formare cu o durata totala de cel putin 14 ani, dintre care o formare de cel putin 5 ani intr-un cadru de formare structurala, pe de o parte, intr-o ucenicie de cel putin 3 ani, cuprinzand o formare partial dobandita la locul de munca si partial efectuata intr-o institutie de invatamant profesional si, pe de alta parte, intr-o perioada de stagiu si de formare finalizata cu un examen de aptitudini in profesia respectiva, care sa-i confere dreptul de exercitare a profesiei, de formare de ucenici si de a utiliza titlul de "Meister".
B. formarile de mesteri artizani in domeniul agriculturii si al silviculturii, precum:
a) maistru in agricultura (Meister in der Landwirtschaft);
b) maistru in activitatea gospodariilor rurale (Meister in der landlichen Hauswirtschaft);
c) maistru in horticultura (Meister im Gartenbau);
d) maistru in cultura legumicola (Meister im Feldgemusebau);
e) maistru in cultura fructelor si procesarea fructelor (Meister im Obstbau und in der Obstverwertung);
f) maistru in viticultura si tehnici viticole (Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft);
g) maistru in industria lactatelor si branzeturilor (Meister in der Molkerei-und Kesewirtschaft);
h) maistru in economia cabalinelor (Meister in der Pferdewirtschaft);
i) maistru in economia piscicola (Meister in der Fischereiwirtschaft);
j) maistru in economia avicola (Meister in der Geflugelwirtschaft);
k) maistru in apicultura (Meister in der Bienenwirtschaft);
l) maistru in industria forestiera (Meister in der Forstwirtschaft);
m) maistru in arboricultura forestiera (Meister in der Forstgarten-und Forstpflegewirtschaft);
n) maistru in stocarea produselor agricole (Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung),
care reprezinta un ciclu de studii si de formare cu o durata totala de cel putin 15 ani, dintre care o formare de cel putin 6 ani in cadrul unei formari structurale divizate, pe de o parte, intr-o ucenicie de cel putin 3 ani, cuprinzand o formare partial dobandita la locul de munca si partial efectuata intr-o institutie de invatamant profesional si, pe de alta parte, o perioada de stagiu finalizata cu un examen de aptitudini in profesia respectiva si care confera dreptul de a forma ucenici si de a utiliza titlul de "Meister".

In Norvegia:
A. formare pentru:
a) profesor in invatamantul profesional si tehnic (yrkesfaglaerer), care reprezinta o formare cu durata cuprinsa intre 18 si 20 de ani, care include de la 9 la 10 ani de formare in invatamantul primar si in ciclul inferior al invatamantului secundar, cel putin de la 3 la 4 ani de formare de ucenic - sau, alternativ, 2 ani de invatamant profesional liceal si 2 ani de formare de ucenic - finalizata cu obtinerea certificatului profesional sau de muncitor calificat,
(i) experienta profesionala ca mestesugar de cel putin 4 ani;
(ii) studii teoretice ulterioare in domeniul artizanatului de cel putin un an; si
(iii) un an de studii in cadrul unui program de studii teoretice si practice.

In Polonia:
A. formare pentru:
a) profesor in domeniul formarii profesionale practice (Nauczyciel praktycznej nauki zawodu), care reprezinta o formare cu o durata de:
(i) 8 ani de formare initiala si 5 ani de formare profesionala in invatamantul secundar sau de formare echivalenta in invatamantul secundar intr-un domeniu adecvat, urmata de formarea in pedagogie cu o durata totala de cel putin 150 de ore, de formarea in domeniul protectiei si igienei muncii si de 2 ani de experienta profesionala in disciplina pe care o va preda; sau
(ii) 8 ani de formare initiala si 5 ani de formare profesionala in invatamantul secundar si o diploma obtinuta la terminarea unui ciclu de formare intr-o institutie de invatamant postliceal pedagogic tehnic; sau
(iii) 8 ani de formare initiala, 2 pana la 3 ani de formare profesionala initiala in invatamantul secundar si cel putin 3 ani de experienta profesionala, finalizata cu o diploma de maistru in profesia respectiva, urmata de formarea in pedagogie cu o durata totala de cel putin 150 de ore.

In Slovacia:
A. formare pentru:
a) maistru in invatamantul profesional (majster odbornej vychovy), care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 12 ani, dintre care 8 ani de formare initiala, 4 ani de formare profesionala (ciclu complet de formare profesionala in invatamantul secundar si/sau ucenicie intr-un ciclu similar de formare profesionala sau de ucenicie); experienta profesionala cu o durata totala de cel putin 3 ani de in domeniul de formare ori ucenicie si studii complementare in pedagogie la facultatea de pedagogie sau la o universitate tehnica ori ciclu complet de invatamant secundar si ucenicie intr-un ciclu similar de formare profesionala sau ucenicie; experienta profesionala cu o durata totala de cel putin 3 ani in domeniul de formare ori ucenicie si studii complementare in pedagogie la facultatea de pedagogie sau, pana la 1 septembrie 2005, formare specializata in domeniul pedagogiei realizata in centre metodologice de formare a maistrilor in invatamantul profesional in scolile specializate, fara studii pedagogice complementare.


3. Domeniul maritim
a) Transportul maritim
In Islanda:
A. formare pentru:
a) capitan de marina (skipstjori);
b) secund (styrimaour);
c) ofiter de punte (undirstyrimaour);
d) inginer mecanic maritim, I grad (velstjori 1. stigs).

In Norvegia:
A. formare pentru:
a) capitan maritim/ofiter de cart, clasa 1 (skipsforer);
b) secund/ofiter de cart, clasa 2 (overstyrmann);
c) capitan de marina de comert intern /ofiter de cart, clasa 3 (kystskipper);
d) secund/ ofiter de punte/ofiter de cart, clasa 4 (styrmann);
e) mecanic sef/ofiter mecanic clasa 1 (maskinsjef);
f) mecanic secund/ofiter mecanic clasa 2 (1. maskinist);
g) mecanic/ofiter mecanic clasa 3 (enemaskinist);
h) ofiter mecanic de punte/ofiter mecanic clasa 4 (maskinoffiser);
care reprezinta o formare:
(i) in Islanda, de 9 sau 10 ani in invatamantul primar, urmata de 2 ani de serviciu pe mare si completata cu 3 ani de formare profesionala specializata (5 ani pentru ofiter mecanic maritim);
(ii) in Norvegia, 9 ani in invatamantul primar, urmata de un curs de formare de baza si serviciu pe mare de 3 ani (2 ani si jumatate pentru ofiter mecanic) si completata cu:
- un an de formare profesionala specializata pentru ofiter de punte;
- 2 ani de formare profesionala specializata pentru celelalte profesii
si, ulterior, de serviciu pe mare si care este recunoscuta de STCW (Conventia internationala privind normele de formare a personalului maritim, de eliberare a brevetelor si de realizare a serviciului de paza, 1978).

In Norvegia:
A. formare pentru:
a) electrician la bordul navelor ("elektroautomasjonstekniker/skipselektriker"),
care reprezinta o formare de 9 ani de invatamant primar, urmat de 3 ani de cursuri de formare de baza si completat cu un an de experienta practica si de serviciu pe mare si de un an de formare profesionala specializata.
In Republica Ceha
A. formare pentru:
a) matelot de punte (Palubni asistent);
b) ofiter de cart pe pasarela (Namorni porucik);
c) secund (Prvni palubni dustojnik);
d) capitan (Kapitan);
e) mecanic (Strojni asistent);
f) ofiter mecanic de cart (Strojni dustojnik);
g) mecanic secund (Druhy strojni dustojnik);
h) mecanic-sef (Prvni strojni dustojnik);
i) electrician (Elektrotechnik);
j) electrician-sef (Elektrodustojnik).

In Danemarca:
A. formare pentru:
a) capitan de marina comerciala (skibsforer);
b) secund (overstyrmand);
c) timonier, ofiter de cart (enestyrmand, vagthavende styrmand);
d) ofiter de cart (vagthavende styrmand);
e) mecanic de nava (maskinchef);
f) prim-ofiter mecanic (1.maskinmester);
g) prim-ofiter mecanic/mecanic-sef de cart (1.maskinmester/vagthavende maskinmester).

In Germania:
A. formare pentru:
a) capitan de vas de mare tonaj de coasta (Kapitan AM);
b) capitan de vas de coasta (Kapitan AK);
c) ofiter de cart de punte de mare tonaj de coasta (Nautischer Schiffsoffizier AMW);
d) ofiter de cart de punte pe vas de coasta (Nautischer Schiffsoffizier AKW);
e) ofiter mecanic, gradul C - masinist-sef (Schiffsbetriebstechniker CT-Leiter von Maschinenanlagen);
f) sef mecanic, gradul C - masinist-sef (Schiffsmaschinist CMa-Leiter von Maschinenanlagen);
g) ofiter mecanic de cart, gradul C (Schiffsbetriebstechniker CTW);
h) sef mecanic de cart, gradul C-ofiter tehnician unic responsabil (Schiffsmaschinist CMaW-Technischer Alleinoffizier).

In Italia:
A. formare pentru:
a) ofiter de punte (ufficiale di coperta);
b) ofiter mecanic (ufficiale di macchina).

In Letonia:
A. formare pentru:
a) inginer electrician la bordul navelor (Kugu elektromehanikis);
b) operator pentru aparate frigorifice (Kuga saldesanas iekartu masinists).

In Olanda:
A. formare pentru:
a) sef de cart - pe vas de coasta (cu formare suplimentara) [stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)];
b) supraveghetor de motor (cu diploma) (diploma motordrijver);
c) functionar destinat serviciului de ajutor trafic maritim VTS (VTS functionarist);
care reprezinta o formare:

- in Republica Ceha:
A. pentru matelot de punte (Palubni asistent):
persoana in varsta de cel putin 20 de ani;
a) absolvirea unei institutii de formare sau a unei scoli maritime - sectia Navigatie, cele doua cicluri trebuie sa fie finalizate printr-un examen, respectiv "maturitni zkouska", si efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durata de minimum 6 luni, efectuat la bordul navei in timpul studiilor; sau
b) efectuarea unui stagiu pe mare aprobat in calitate de matelot cu o durata de minimum 2 ani, ca membru in echipa de cart pe pasarela cu misiunea de a acorda sprijin la bordul navei, si o formare aprobata conforma cu normele de competenta mentionate la sectiunea A-II/1 din codul STCW (Conventia internationala privind normele de formare a personalului maritim, de eliberare a brevetelor si de realizare a serviciului de paza, 1978) efectuata de catre o institutie de formare sau o scoala maritima dintr-un stat parte la Conventie, si absolvirea unui examen in fata unei comisii recunoscute de CTM (Comitetul privind transporturile maritime al Republicii Cehe);
B. pentru ofiter de cart pe pasarela (Namorni porucik):
1. efectuarea unui stagiu pe mare aprobat in calitate de matelot de punte la bordul navelor cu o capacitate egala sau mai mare de 500, cu o durata de minimum 6 luni pentru titularii de diplome acordate de institutiile de formare ori de scolile maritime sau de un an pentru titularii de diplome obtinute in urma unui ciclu de formare aprobat, dintre care cel putin 6 luni sunt efectuate in calitate de matelot facand parte din echipa de cart pe pasarela;
2. tinerea registrului de formare la bordul navei pentru cadeti, completat in mod adecvat si aprobat;
C. pentru secund (Prvni palubni dustojnik): obtinerea unui brevet de ofiter de cart pe pasarela pentru navele cu o capacitate egala sau mai mare de 500 si efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durata de minimum 12 luni in aceasta functie;
D. pentru capitan (Kapitan): detinerea unui brevet de capitan pentru navele cu o capacitate cuprinsa intre 500 si 3.000; detinerea unui brevet de secund pentru navele cu o capacitate egala sau mai mare de 3.000, efectuarea unui stagiu aprobat pe mare cu o durata de minimum 6 luni, in calitate de secund pe navele cu o capacitate egala sau mai mare de 500, si efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durata de minimum 6 luni in calitate de secund, pe navele cu o capacitate egala sau mai mare de 3.000;
E. pentru mecanic (Strojni asistent):
1. persoana in varsta de cel putin 20 de ani;
2. absolvirea unei institutii de formare sau a unei scoli maritime - sectia Geniu maritim si efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durata de minimum 6 luni la bordul navei, in timpul studiilor;
F. pentru ofiter mecanic de cart (Strojni dustojnik): efectuarea unui stagiu pe mare aprobat in calitate de mecanic cu o durata de minimum 6 luni pentru titularul unei diplome eliberate de o institutie de formare sau de o scoala maritima;
G. pentru mecanic secund (Druhy strojni dustojnik): efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durata de minimum 12 luni in calitate de al 3-lea ofiter mecanic la bordul navelor al caror aparat principal de propulsie are o putere egala sau mai mare de 750 kW;
H. pentru mecanic sef (Prvni strojni dustojnik): detinerea unui brevet de mecanic secund pentru navele al caror aparat principal de propulsie are o putere egala sau mai mare de 3.000 kW si efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durata de minimum 6 luni efectuat in aceasta functie;
I. pentru electrician (Elektrotechnik):
1. persoana in varsta de cel putin 18 ani;
2. absolvirea unei institutii de formare maritima sau a unei alte institutii a facultatii de electrotehnica ori a unei scoli tehnice cu specific electrotehnic; toate ciclurile de formare trebuie sa se finalizeze cu un examen, respectiv "maturitni zkouska", si experienta practica aprobata cu o durata de minimum 12 luni in domeniul electrotehnicii.
J. pentru electrician sef (Elektrodustojnik):
1. absolvirea unei institutii de formare sau a unei scoli maritime, a unei facultati de electrotehnica maritima ori a unei alte institutii de formare sau a unei institutii de invatamant secundar in domeniul electrotehnicii; toate ciclurile de formare trebuie sa se finalizeze cu un examen "maturitni zkouska", sau cu un examen de stat;
2. efectuarea unui stagiu pe mare aprobat in calitate de electrician, cu o durata de minimum 12 luni pentru titularii de diplome eliberate de institutiile de formare sau de scolile maritime sau de 24 de luni pentru titularii de diplome eliberate de o institutie de invatamant secundar;

- in Danemarca, de 9 ani de scoala primara urmati de un ciclu fundamental de formare de baza si/sau experienta pe mare intre 17 si 36 de luni, la care se adauga:
a) pentru ofiterii de cart, un an de formare profesionala specializata;
b) pentru restul, 3 ani de formare profesionala specializata;
- in Germania, cu o durata totala cuprinsa intre 14 si 18 ani, inclusiv un ciclu de 3 ani de formare profesionala fundamentala si un an de experienta pe mare, urmat de unul sau 2 ani de formare profesionala specializata completata, dupa caz, de 2 ani de practica in navigatie;
- in Italia, cu o durata totala de 13 ani, dintre care cel putin 5 ani sunt de formare profesionala, care se finalizeaza cu un examen si sunt completati, dupa caz, de un stagiu profesional;
- in Letonia:
a) pentru inginer electrician la bordul navelor (Kugu elektromehanikis):
1. persoana in varsta de cel putin 18 ani;
2. trebuie sa aiba o formare cu o durata totala de cel putin 12 ani si 6 luni, dintre care cel putin 9 ani de formare initiala si cel putin 3 ani de formare profesionala. In plus, se cere efectuarea unui stagiu pe mare de cel putin 6 luni in calitate de electrician pe nava sau de asistent al inginerului electrician de la bordul navelor avand o putere mai mare de 750 kW. Formarea profesionala este finalizata cu un examen special organizat de autoritatea competenta, in conformitate cu programa de formare aprobata de Ministerul Transporturilor;
b) pentru operator pentru aparate frigorifice (Kuga saldesanas iekartu masinists):
1. persoana in varsta de cel putin 18 ani;
2. trebuie sa aiba o formare cu o durata totala de cel putin 13 ani, cuprinzand cel putin 9 ani de formare initiala si cel putin 3 ani de formare profesionala. In plus, se cere efectuarea unui stagiu pe mare de cel putin 12 luni in calitate de asistent al inginerului specializat in domeniul frigorific. Formarea profesionala este finalizata cu un examen special organizat de autoritatea competenta, in conformitate cu programa de formare aprobata de Ministerul Transporturilor;
- in Olanda:
a) pentru sef de cart (pe vas de coasta) (cu formare suplimentara) (stuurman kleine handelsvaart "met aanvulling") si supraveghetor de motor (cu diploma) (diploma motordrijver), presupunand o pregatire de 14 ani, dintre care cel putin 2 ani la o scoala specializata de formare profesionala, si completata cu un stagiu de 12 luni;
b) pentru functionar destinat serviciului de ajutor trafic maritim VTS (VTS functionarist), cu o durata totala de cel putin 15 ani, incluzand cel putin 3 ani de formare profesionala superioara (HBO) sau formare profesionala secundara (MBO) si completata de cicluri de specializare la nivel national ori regional, fiecare incluzand cel putin 12 saptamani de pregatire teoretica, si este finalizat cu un examen si sunt recunoscute de Conventia internationala STCW (Conventia internationala din 1978 privind normele de formare a marinarilor, de eliberare a brevetelor si de supraveghere).
b) Pescuitul pe mare

In Islanda:
A. formare pentru:
a) capitan de marina ("skipstjori");
b) secund ("styrimaour");
c) ofiter de punte ("undirstyrimaour")
care reprezinta o formare de 9 sau 10 ani in invatamantul primar, urmata de 2 ani de serviciu pe mare, completata cu 2 ani de formare profesionala specializata, finalizata cu un examen si recunoscuta in conformitate cu Conventia Torremolinos (Conventia internationala din 1977 privind siguranta vaselor de pescuit).

In Germania:
A. formare pentru:
a) capitan, pescuit in adancime (Kapitan BG/Fischerei);
b) capitan, pescuit de coasta (Kapitan BLK/Fischerei);
c) ofiter de cart de punte pe vas armat, pescuit in adancime (Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei);
d) ofiter de cart de punte pe vas armat, pescuit de coasta (Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei).

In Olanda:
A. formare pentru:
a) sef de cart de punte mecanic V (stuurman werktuigkundige V);
b) mecanic IV, vas de pescuit (werktuigkundige IV visvaart);
c) sef de cart IV, vas de pescuit (stuurman IV visvaart);
d) sef de cart de punte mecanic VI (stuurman werktuigkundige VI);
e) care reprezinta o formare:
- in Germania, cu o durata totala cuprinsa intre 14 si 18 ani, dintre care un ciclu de 3 ani de formare profesionala fundamentala si un an de experienta pe mare, urmat de unul sau 2 ani de formare profesionala specializata completati, dupa caz, de 2 ani de practica in navigatie;
- in Olanda, care cuprinde un ciclu variind ca durata intre 13 si 15 ani, dintre care cel putin 2 ani sunt efectuati intr-o scoala de formare profesionala specializata, completati cu o perioada de practica profesionala de 12 luni, si este recunoscuta de Conventia Torremolinos (Conventia internationala din 1977 privind securitatea navelor de pescuit).
c) Personal pentru instalatiile mobile de foraj

In Norvegia:
A. formare pentru:
a) administrator de platforma (plattformsjef);
b) administrator pentru asigurarea stabilitatii (stabilitetssjef);
c) operator in camera de control (kontrollromoperator);
d) sef al sectiei tehnice (teknisk sjef);
e) asistent al sefului sectiei tehnice (teknisk assistent);
care reprezinta o formare de 9 ani in invatamantul primar, urmata de 2 ani de cursuri de formare de baza si completat cu cel putin un an de cursuri pe mare, nu departe de tarm, si de:
(i) un an de formare profesionala specializata pentru operator in camera de control;
(ii) 2 ani si jumatate de formare profesionala specializata pentru celelalte profesii.


4. Domeniul tehnic
In Liechtenstein:
A. formare pentru:
a) expert fiduciar (Treuhander)
Durata, nivel si conditii
Formarea se bazeaza pe 9 ani de invatamant obligatoriu si - daca nu se obtine bacalaureatul - de 3 ani de ucenicie in domeniul comercial cu o formare practica intr-o intreprindere, in timp ce cunostintele teoretice necesare si educatia de baza se obtin intr-o scoala profesionala, ambele finalizate cu un examen national (Certificatul national de competente pentru angajat comercial).
Dupa cei 3 ani de experienta practica intr-o intreprindere, combinati cu formarea teoretica cu o durata de 4 ani, care trebuie parcurse simultan, poate fi obtinuta diploma nationala cu dobandirea titlului mentionat mai sus.
In general, durata intregii formari este cuprinsa intre 16 si 19 ani.
Reglementare:
Aceasta profesie este reglementata de legislatia nationala. Candidatii sunt liberi sa aleaga modalitatile prin care se pot pregati singuri pentru examenul final (scoli profesionale, scoli private, invatamant la distanta).
b) expert in audit (Wirtschaftsprufer)
Durata, nivel si conditii
Formarea se bazeaza pe 9 ani de invatamant obligatoriu si 3 ani de ucenicie in domeniul comercial cu o formare practica intr-o intreprindere, in timp ce cunostintele teoretice necesare si educatia de baza se obtin intr-o scoala profesionala.
Dupa inca 3 ani de experienta practica intr-o intreprindere si dupa 5 ani de educatie teoretica, care pot fi parcurse simultan in cadrul invatamantului la distanta, poate fi obtinuta diploma nationala cu dobandirea titlului mentionat mai sus.
Durata intregii formari este cuprinsa intre 17 si 18 ani. Candidatii care au obtinut experienta profesionala in afara tarii trebuie sa dovedeasca experienta profesionala ulterioara dobandita in Liechtenstein.
Reglementare:
Profesia este reglementata de legislatia nationala.

In Italia:
A. formare pentru:
a) geometru (geometra);
b) tehnician agricol (perito agrario), care reprezinta cicluri secundare de studii tehnice avand o durata totala de cel putin 13 ani, dintre care 8 ani de invatamant obligatoriu, urmati de 5 ani de studii intr-o unitate de invatamant secundar, dintre care 3 ani de studii invatamant profesional, care se incheie cu un examen de bacalaureat tehnic, si sunt completate:
- in cazul geometrilor:
(i) de un stagiu de cel putin 2 ani intr-un birou profesional; sau
(ii) de 5 ani de experienta profesionala;
(iii) in cazul tehnicienilor agricoli, de efectuarea unui stagiu practic de cel putin 2 ani, urmata de examenul de stat.

In Olanda:
A. formare pentru:
a) executor judecatoresc (gerechtsdeurwaarder);
b) tehnician ortoprotezist (tandprotheticus),
care reprezinta un ciclu de educatie si formare profesionala:
(i) in cazul executorului judecatoresc (gerechtsdeurwaarder), cu o durata totala de cel putin 19 ani, dintre care 8 ani de invatamant obligatoriu, urmati de 8 ani de studii intr-o unitate de invatamant secundar, dintre care 4 ani de studii tehnice finalizate printr-un examen de stat si completati cu 3 ani de formare teoretica si practica in domeniu;
(ii) pentru tehnician ortoprotezist (tandprotheticus), cu o durata totala de cel putin 15 ani de formare profesionala la cursuri de zi si 3 ani de pregatire cu frecventa redusa, dintre care 8 ani de invatamant primar, 4 ani de invatamant secundar general si 3 ani de formare profesionala, incluzand o pregatire teoretica si practica in specialitatea de tehnician dentar, completati cu o formare de 3 ani la frecventa redusa pentru pregatirea in specialitatea de tehnician ortoprotezist, finalizat cu un examen.

In Austria:
A. formare pentru:
a) padurar (Forster);
b) consultant tehnic (Technisches Buro);
c) intermediar de forta de munca (Uberlassung von Arbeitskraften-Arbeitsleihe);
d) agent de plasare a fortei de munca (Arbeitsvermittlung);
e) consilier de investitii (Vermogensberater);
f) detectiv particular (Berufsdetektiv);
g) agent de securitate (Bewachungsgewerbe);
h) agent imobiliar (Immobilienmakler);
i) administrator de imobil (Immobilienverwalter);
j) promotor constructor, promotor imobiliar (Bautrager, Bauorganisator, Baubetreuer);
k) birou recuperari creante (Inkassoinstitut),
care reprezinta un ciclu de studii si de formare cu o durata totala de cel putin 15 ani, dintre care 8 ani de invatamant obligatoriu urmati de cel putin 5 ani de studii liceale tehnice ori comerciale, finalizati printr-un examen tehnic sau comercial, completati de cel putin 2 ani de invatamant si de formare la locul de munca, finalizati printr-un examen de aptitudini in profesia respectiva;
l) consilier in asigurari (Berater in Versicherungsan-gelegenheiten),
care reprezinta un ciclu de studii si de formare cu o durata totala de 15 ani, din care o formare de 6 ani in cadrul unei formari structurale subdivizate intr-o ucenicie de 3 ani si o perioada de stagiu si de formare de 3 ani, finalizata printr-un examen;
m) antreprenor proiectant (Planender Baumeister);
n) maistru tamplar proiectant (Planender Zimmermeister),
care reprezinta un ciclu de studii si de formare cu durata totala de cel putin 18 ani, dintre care o formare profesionala de cel putin 9 ani, impartita in 4 ani de studii tehnice secundare si 5 ani de practica si de formare profesionala, finalizata cu un examen de aptitudini in profesia respectiva, care confera dreptul de a exercita profesia, de a forma ucenici, in masura in care aceasta formare da dreptul de a intocmi planuri, de a efectua calcule tehnice si de a superviza activitatile de constructii (le privilege de Marie-Therese);
o) contabil comercial (Gewerblicher Buchhalter), in conformitate cu Legea din 1994 privind comertul, artizanatul si industria (Gewerbeordnung 1994);
p) contabil independent (Selbstandiger Buchhalter), in conformitate cu Legea din 1999 privind profesiile din domeniul contabilitatii publice (Bundesgesetz uber die Wirtschaftstreuhandberufe 1999).

In Republica Ceha:
A. formare pentru:
a) tehnician autorizat, constructor autorizat (autorizovany technik, autorizovany stavitel), care reprezinta o formare cu o durata de cel putin 9 ani, dintre care 4 ani de formare tehnica intr-o institutie de invatamant secundar, finalizata cu examenul "maturitni zkouska", si 5 ani de experienta profesionala finalizata cu un test de calificare profesionala pentru a exercita activitati profesionale din domeniul constructiilor [conform Legii nr. 50/1976 Sb. (Legea constructiei) si Legii nr. 360/1992];
b) conductor de vehicul feroviar (fyzicka osoba ridici drazni vozidlo), care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 12 ani, dintre care cel putin 8 ani de formare initiala si cel putin 4 ani de formare profesionala intr-o institutie de invatamant secundar, finalizata cu examenul "maturitni zkouska", urmat de examenul de stat privind propulsia vehiculelor;
c) tehnician specializat in revizia sinelor (drazni revizni technik), care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 12 ani, dintre care cel putin 8 ani de formare initiala si cel putin 4 ani de formare profesionala intr-o institutie de invatamant secundar in domeniul mecanicii sau al electronicii, finalizata cu examenul "maturitni zkouska";
d) instructor de scoala auto (ucitel autoskoly): persoana in varsta de cel putin 24 de ani; reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 12 ani, dintre care cel putin 8 ani de formare initiala si cel putin 4 ani de formare profesionala intr-o institutie de invatamant secundar in domeniul mecanicii sau al circulatiei, finalizata cu examenul "maturitni zkouska";
e) tehnician de stat insarcinat cu revizia tehnica a automobilului (kontrolni technik STK): persoana in varsta de cel putin 21 de ani; reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 12 ani, dintre care cel putin 8 ani de formare initiala si cel putin 4 ani de formare profesionala intr-o institutie de invatamant secundar, finalizata cu examenul "maturitni zkouska" si urmata de cel putin 2 ani de practica tehnica. Persoana in cauza trebuie sa detina permis de conducere, cazierul judiciar sa nu contina mentiuni privind savarsirea de fapte penale, persoana sa fi urmat o formare speciala de tehnician de stat care sa dureze cel putin 120 de ore si sa absolve examenul final;
f) mecanic insarcinat cu controlul noxelor emise de vehicul (Mechanik mereni emisi), care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 12 ani, dintre care cel putin 8 ani de formare initiala si cel putin 4 ani de formare profesionala intr-o institutie de invatamant secundar, finalizata cu examenul "maturitni zkouska"; in plus, candidatul trebuie sa urmeze cel putin 3 ani de practica tehnica si o formare speciala de mecanic insarcinat cu controlul emisiilor vehiculului, cu o durata de 8 ore, si sa absolve examenul final;
g) capitan de prima clasa (Kapitan I. tridy), care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 15 ani, dintre care 8 ani de formare initiala si 3 ani de formare profesionala, finalizata cu examenul "maturitni zkouska" si urmata de un examen de obtinere a unui certificat de aptitudine; formarea profesionala trebuie sa fie urmata de 4 ani de experienta profesionala, finalizati cu un examen;
h) restaurator de monumente reprezentand opere artizanale (restaurator pamatek, ktere jsou dily umeleckych remesel), care reprezinta o formare cu o durata totala de 12 ani, daca a fost urmat ciclul complet de formare tehnica din invatamantul secundar, in domeniul restaurarii; sau studii cu o durata de la 10 la 12 ani in ciclul de formare intr-un domeniu plus 5 ani de experienta profesionala, daca se urmeaza ciclul complet de formare tehnica din invatamantul secundar, finalizat cu examenul "maturitni zkouska", sau 8 ani de experienta profesionala, daca se urmeaza ciclul de formare tehnica din invatamantul secundar, finalizat cu examenul final;
i) restaurator de opere de arta care nu sunt monumente si care se afla conservate in colectiile muzeelor si galeriilor, precum si de obiecte cu valoare culturala (restaurator del vytvarnych umeni, ktera nejsou pamatkami a jsou ulozena ve sbirkacr muzei a galerii, a ostatnich predmetukulturni hodnoty), care reprezinta o formare cu o durata totala de 12 ani, plus 5 ani de experienta profesionala, daca se urmeaza ciclul complet de formare tehnica din invatamantul secundar, in domeniul restaurarii, finalizat cu examenul "maturitni zkouska";
j) responsabil cu gestionarea deseurilor (odpadovy hospodar), care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 12 ani, dintre care cel putin 8 ani de formare initiala si cel putin 4 ani de formare profesionala intr-o institutie de invatamant secundar, finalizata cu examenul "maturitni zkouska", si minimum 5 ani de experienta in domeniul gestionarii deseurilor dobandita in cursul ultimilor 10 ani;
k) tehnician sef de mine (technicky vedouci odstrelu), care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 12 ani, dintre care cel putin 8 ani de formare initiala si cel putin 4 ani de formare profesionala intr-o institutie de invatamant secundar, finalizata cu examenul "maturitni zkouska" si urmata de:
(i) 2 ani in calitate de artificier in subteran (pentru activitatile din subteran) si un an in calitate de artificier la suprafata (pentru activitatile la suprafata), incluzand 6 luni ca ajutor de artificier;
(ii) un ciclu de 100 de ore de formare teoretica si practica, urmata de un examen sustinut in fata autoritatii locale competente din domeniul minelor;
(iii) experienta profesionala de 6 luni sau mai mult in domeniul organizarii si executarii exploziei miniere de mare importanta;
(iv) un ciclu de 32 de ore de formare teoretica si practica urmate de un examen sustinut in fata autoritatii cehe competente in domeniul minelor.

In Letonia:
A. formare pentru:
a) ajutor conductor de locomotiva (vilces lidzekla vaditaja (masinista) paligs):
(i) persoana in varsta de cel putin 18 ani;
(ii) care reprezinta o formare cu o durata totala de cel putin 12 ani, dintre care cel putin 8 ani de formare initiala si cel putin 4 ani de formare profesionala. Formarea profesionala se finalizeaza cu un examen special organizat de angajator. Este necesara obtinerea unui certificat de aptitudini cu o durata de 5 ani, eliberat de autoritatea competenta.

In Polonia:
A. formare pentru:
a) tehnician de administrare a reviziei tehnice de baza a automobilului incadrat intr-un service de control tehnic (diagnosta przeprowadzajacy badania techniczne w stacji kontroli pojazdow o podstawowym zakresie badan), care reprezinta o formare initiala cu o durata de 8 ani si o formare tehnica cu o durata de 5 ani intr-o institutie de invatamant secundar, in domeniul automobilelor, si 3 ani de practica intr-un service de control tehnic sau intr-un garaj, incluzand o formare initiala in domeniul controlului tehnic al automobilului (51 de ore) si absolvirea unui examen de calificare;
b) tehnician de administrare a reviziei tehnice a automobilului incadrat intr-un service regional de control tehnic (diagnosta przeprowadzajacy badania techniczne pojazdu w okregowej stacji kontroli pojazdow), care reprezinta o formare initiala cu o durata de 8 ani si o formare tehnica cu o durata de 5 ani intr-o institutie de invatamant secundar, in domeniul automobilelor, si 4 ani de practica intr-un service de control tehnic sau intr-un garaj, incluzand o formare initiala in domeniul controlului tehnic al automobilului (51 de ore) si absolvirea unui examen de calificare;
c) tehnician de administrare a reviziei tehnice a automobilului (diagnosta wykonujacy badania techniczne pojazdow w stacji kontroli pojazdow), care reprezinta o formare initiala cu o durata de 8 ani si o formare tehnica cu o durata de 5 ani intr-o institutie de invatamant secundar, in domeniul automobilelor si 4 ani de practica atestata intr-un service de control tehnic sau intr-un garaj ori o formare initiala cu o durata de 8 ani si o formare tehnica cu o durata de 5 ani intr-o institutie de invatamant secundar, intr-un alt domeniu decat cel al automobilelor, si 8 ani de practica atestata intr-un service de control tehnic sau intr-un garaj, incluzand 113 ore de formare completa, cuprinzand o formare initiala si o formare specializata, cu sustinerea de examene pentru fiecare nivel.
Durata in ore si continutul cursurilor particulare din cadrul formarii complete de tehnician sunt precizate in mod distinct in Regulamentul Ministerului pentru Infrastructura din 28 noiembrie 2002, privind cerintele detaliate referitoare la tehnicieni;
d) acar (dyzurny ruchu), care reprezinta o formare initiala cu o durata de 8 ani si o formare profesionala cu o durata de 4 ani intr-o institutie de invatamant secundar cu specializare in domeniul transportului feroviar, precum si un ciclu de formare de 45 de zile necesar exercitarii profesiei de acar si absolvirea examenului de calificare sau care reprezinta o formare initiala cu o durata de 8 ani si o formare profesionala cu o durata de 5 ani intr-o institutie de invatamant secundar cu specializare in domeniul transportului feroviar, precum si un ciclu de formare de 63 de zile necesar exercitarii profesiei de acar si absolvirea examenului de calificare.


5. Cicluri din Regatul Unit acreditate ca "National Vocational Qualifications" sau "Scottish Vocational Qualifications"
Formare pentru:
a) inginer electrician de mina (Mine electrical engineer);
b) inginer mecanic de mina (Mine mechanical engineer);
c) terapeut dentar (Dental therapist);
d) asistent de stomatologie (Dental hygienist);
e) optician (Dispensing optician);
f) sef de mina adjunct (Mine deputy);
g) practician lichidator (Insolvency practitioner);
h) conveier autorizat (Licensed conveyancer);
i) secund - vase comerciale si de pasageri - nelimitat (Firstmate - Freight/Passenger ships - unrestricted);
j) locotenent - vase comerciale si de pasageri - nelimitat (Second mate - Freight/Passenger ships - unrestricted);
k) locotenent secund - vase comerciale si de pasageri nelimitat (Third mate - Freight/Passenger ships - unrestricted);
l) ofiter de cart de punte - vase comerciale si de pasageri nelimitat (Deck officer - Freight/Passenger ships - unrestricted);
m) ofiter mecanic clasa 2-vase comerciale si de pasagerizona comerciala nelimitata (Engineer officer - Freight/Passenger ships - unlimited trading area);
n) tehnician calificat in domeniul gestionarii deseurilor (Certified technically competent person in waste management);
o) infirmier(iere) veterinaire agree(e) (listed veterinary nurse), (asistent veterinar autorizat),
care conduce la obtinerea de calificari acreditate ca "National Vocational Qualifications" (NVQ) sau acreditate in Scotia ca "Scottish Vocational Qualifications", la nivelurile 3 si 4 ale "National Framework of Vocational Qualifications" din Regatul Unit. Aceste niveluri sunt definite dupa cum urmeaza:
- nivelul 3: aptitudinea de a executa un spectru larg de sarcini variate in diverse situatii, din care cea mai mare parte sunt sarcini complexe si care nu implica rutina. Se cere suficient de multa raspundere si autonomie, iar functiile exercitate la acest nivel presupun adesea supravegherea sau incadrarea altor persoane;
- nivelul 4: aptitudinea de a executa un spectru larg de sarcini complexe, tehnice sau specializate in diverse situatii si care implica un grad important de raspundere personala si autonomie. Functiile exercitate la acest nivel presupun adesea raspunderea pentru munca efectuata de alte persoane si repartizarea resurselor.


ANEXA Nr. 6 - LISTA ciclurilor de formare cu o structura speciala in sensul art. 18 lit. c) din lege


In Regatul Unit:
Cicluri reglementate care conduc la obtinerea calificarilor acreditate ca "National Vocational Qualifications" (NVQ) sau acreditate in Scotia ca "Scottish Vocational Qualifications", la nivelurile 3 si 4 ale "National Framework of Vocational Qualifications" din Regatul Unit.
Aceste niveluri sunt definite dupa cum urmeaza:
- nivelul 3: aptitudinea de a executa un spectru larg de sarcini variate in diverse situatii, din care cea mai mare parte sunt sarcini complexe si care nu implica rutina. Se cere suficient de multa raspundere si autonomie, iar functiile exercitate la acest nivel presupun adesea supravegherea sau incadrarea altor persoane;
- nivelul 4: aptitudinea de a executa un spectru larg de sarcini complexe, tehnice sau specializate in diverse situatii si care implica un grad important de raspundere personala si autonomie. Functiile exercitate la acest nivel presupun adesea raspundere pentru munca efectuata de alte persoane si repartizarea resurselor.
In Germania:
Urmatoarele tipuri de formari reglementate:
 • cursuri reglementate de pregatire pentru exercitarea profesiilor de asistent tehnician [technische(r) Assistent(in)], asistent comercial [kaufmannische(r) Assistent(in)], profesii sociale (soziale Berufe) si profesia de instructor autorizat pentru tehnica respiratiei, pronuntiei si directiei [staatlich geprufte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)], cu o durata totala de minimum 13 ani, care necesita absolvirea ciclului de invatamant liceal (mittlerer BildungsabschluB) si care includ:
  - fie minimum 3 ani de formare profesionala la o scoala de specialitate (Fachschule), finalizati cu un examen, eventual completati cu un ciclu de specializare de unu sau 2 ani, finalizat cu un examen;
  - fie cel putin 2 ani si jumatate la o scoala de specialitate (Fachschule), finalizati cu un examen si completati cu o practica profesionala de cel putin 6 luni sau un stagiu profesional de cel putin 6 luni intr-o institutie autorizata;
  - fie cel putin 2 ani la o scoala de specialitate (Fachschule), finalizati cu un examen si completati cu o practica profesionala de cel putin un an sau un stagiu profesional de cel putin un an intr-o institutie autorizata;
 • cursuri reglementate pentru profesiile de tehnician [Techniker(in)], economist de intreprindere [Betriebswirt(in)], designer [Gestalter(in)] si asistent familial licentiati de stat [Familienpfleger(in)], cu o durata totala de minimum 16 ani, o conditie prealabila fiind absolvirea ciclului de invatamant obligatoriu sau o formare echivalenta (cu o durata minima de 9 ani), precum si absolvirea unui ciclu de formare la o scoala profesionala (Berufsschule) de minimum 3 ani si care sa includa, dupa incheierea a cel putin 2 ani de practica profesionala, o formare la cursuri de zi de cel putin 2 ani sau o formare la fara frecventa cu o durata echivalenta;
 • formari reglementate si formare continua reglementata, cu o durata totala de minimum 15 ani, care presupun, in general, absolvirea ciclului de invatamant obligatoriu (cu o durata de minimum 9 ani) si o pregatire profesionala absolvita (de regula de 3 ani) si care include, in general, cel putin 2 ani de practica profesionala (3 ani in majoritatea cazurilor), precum si un examen in cadrul formarii continue pentru pregatirea caruia sunt luate, in general, masuri de formare suplimentare, fie in paralel cu practica profesionala (cel putin 1.000 de ore) sau la cursuri de zi (cel putin un an).
  In Olanda:
  Urmatoarele formari reglementate:
  - formari reglementate cu o durata de cel putin 15 ani, care presupun absolvirea a 8 ani de invatamant primar urmati de 4 ani de invatamant liceal general (MAVO) sau de invatamant liceal profesional pregatitor (VBO) ori de invatamant liceal general de un nivel superior, la care se adauga 3 sau 4 ani de formare intr-o institutie de invatamant liceal profesional (MBO), finalizata cu un examen;
  - formari reglementate cu o durata totala de cel putin 16 ani, care presupun absolvirea a 8 ani de invatamant primar urmati de 4 ani de invatamant de un nivel cel putin egal celui profesional pregatitor (VBO) sau de invatamant liceal general de un nivel superior, la care se adauga cel putin 4 ani de formare profesionala in ucenicie, incluzand o pregatire teoretica intr-o institutie de cel putin o zi pe saptamana si, pentru restul saptamanii, o formare practica intr-un centru de formare practica sau intreprindere, finalizata cu un examen de absolvire de nivel 2 sau 3.
  In Austria:
  - formarile efectuate in institutii de invatamant profesional superior (Berufsbildente hoehere Schulen) si institutii de invatamant superior in domeniul agriculturii si silviculturii (Hohere land-und forstwirtschaftliche Lehranstalten), incluse fiind si cele de un tip particular (einschlieAčlich des Sonderformen), ale caror structura si nivel sunt determinate de dispozitii juridice, de reglementare si administrative. Aceste formari au o durata de cel putin 13 ani si includ o formare profesionala de 5 ani, finalizate printr-un examen de absolvire a carui reusita reprezinta dovada unei competente profesionale;
  - formari efectuate in scolile de mesteri artizani (Meisterschulen), cursuri de mesteri artizani (Meisterklassen), scolile destinate formarii mesterilor artizani in sectorul industrial (Werkmeisterschulen) sau scolile destinate formarii artizanilor in domeniul constructiilor (Bauhandwekerschulen), ale caror structura si nivel sunt determinate de dispozitii juridice, de reglementare si administrative. Aceste formari au o durata totala de cel putin 13 ani, incluzand 9 ani de scolarizare obligatorie, urmati fie de cel putin 3 ani de formare profesionala intr-o scoala specializata, fie de cel putin 3 ani de formare in alternanta intr-o intreprindere si intr-o institutie de invatamant profesional (Berufsschule), finalizati in cele doua cazuri printr-un examen si completate cu absolvirea unei formari de cel putin un an intr-o scoala de mesteri artizani (Meisterschule), un curs de mesteri artizani (Meisterklasse), o scoala destinata formarii de maistri artizani in sectorul industrial (Werkmeisterschule) sau o scoala destinata formarii artizanilor in domeniul constructiilor (Bauhandwerkerschule).
  In cea mai mare parte a cazurilor durata totala a formarii este de cel putin 15 ani, incluzand perioade de experienta profesionala care fie preceda ciclurile de formare din cadrul institutiilor (cu frecventa), fie sunt insotite de o formare la fara frecventa (de cel putin 960 de ore).


  ANEXA Nr. 7 - LISTA actelor prevazute de art. 34 alin. (2) din lege


  a) Dovada nationalitatii persoanei in cauza
  b) Copie de pe atestatele de competenta profesionala sau de pe titlul de calificare care asigura accesul la profesia in cauza si, dupa caz, atestarea experientei profesionale a persoanei in cauza.
  Autoritatile competente romane pot invita solicitantul sa furnizeze informatii privind formarea sa, astfel incat sa poata stabili o eventuala diferenta substantiala fata de formarea nationala necesara, definita potrivit art. 11 alin. (11) din prezenta lege. In cazul in care solicitantul nu este in masura sa furnizeze respectivele informatii, autoritatea competenta romana se adreseaza punctului de contact, autoritatii competente sau oricarui alt organism competent al statului membru de origine.
  c) In cazul recunoasterii experientei profesionale, o atestare privind natura si durata activitatii, eliberata de autoritatea sau organismul competent al statului membru de origine ori al statului membru de provenienta.
  d) Autoritatea competenta romana, care conditioneaza accesul la o profesie reglementata de prezentarea unor dovezi privind caracterul onorabil, moral sau absenta unei situatii de faliment ori care suspenda sau interzice exercitarea unei profesii in caz de eroare profesionala grava ori de infractiune penala, accepta ca dovada suficienta pentru cetatenii statelor membre care doresc sa exercite respectiva profesie pe teritoriul Romaniei prezentarea unor documente eliberate de autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta, din care rezulta ca respectivele cerinte sunt indeplinite. Atunci cand Romania este stat de origine sau de provenienta, autoritatile competente romane elibereaza aceste documente in termen de doua luni.
  Atunci cand nu sunt eliberate de autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta, documentele mentionate la primul paragraf se inlocuiesc cu o declaratie sub juramant - sau, in statele membre in care nu exista un astfel de juramant, de o declaratie solemna - facuta de persoana in cauza in fata unei autoritati judiciare ori administrative competente sau, dupa caz, in fata unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienta, care elibereaza un certificat ce atesta respectivul juramant ori respectiva declaratie solemna.
  e) Atunci cand autoritatile romane solicita cetatenilor romani, pentru a avea acces la o profesie reglementata, un document privind sanatatea fizica sau psihica a solicitantului, accepta ca dovada suficienta pentru cetatenii statelor membre care doresc sa exercite respectiva profesie pe teritoriul Romaniei prezentarea documentului solicitat in statul membru de origine. Atunci cand statul membru de origine nu solicita un astfel de document, autoritatile romane accepta un certificat eliberat de o autoritate competenta a respectivului stat. Atunci cand Romania este stat de origine sau de provenienta, autoritatile competente romane elibereaza aceste documente in termen de doua luni.
  f) Atunci cand autoritatile romane solicita cetatenilor romani, pentru a avea acces la profesia reglementata:
  - o dovada a situatiei financiare a solicitantului;
  - dovada ca solicitantul este asigurat impotriva riscurilor pecuniare care decurg din raspunderea profesionala in conformitate cu dispozitiile legale si de reglementare in vigoare in statul membru gazda in ceea ce priveste termenii si extinderea acestei garantii,
  accepta ca dovada suficienta pentru cetatenii statelor membre care doresc sa exercite respectiva profesie pe teritoriul Romaniei un certificat in acest sens, eliberat de bancile si intreprinderile de asigurare dintr-un alt stat membru.
  Documentele prevazute la lit. d), e) si f) au o valabilitate de 3 luni de la data emiterii lor.


  ANEXA Nr. 8 - LISTA profesiilor carora li se aplica prevederile art. 354 din lege


  A. Profesii care necesita cel putin 3 ani de studii superioare (diploma eliberata de o universitate sau de un colegiu universitar):
  a) asistent social;
  b) biolog;
  c) biochimist;
  d) chimist;
  e) psiholog;
  f) asistent medical;
  g) tehnician dentar.

  B. Profesia pentru care durata de studii este inferioara duratei de 3 ani:
  - asistent medical.  Poate fi de interes si:
  Ordin 400/2016 privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
  Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
  Legea 291/2015 privind aprobarea OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
  Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
  OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
  Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
  OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate. Ordonanta de urgenta nr. 64/2014
  Ordin 890/2014 privind aprobarea Codului etic pentru Corpul diplomatic si consular al Romaniei
  HG 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor. Hotararea nr. 918/2013
  OUG 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 96/2013
  Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
  Legea 108/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind recunoasterea academica a diplomelor si perioadelor de studii din invatamantul superior. Lege nr. 108/2013
  Legea 69/2012 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Canada privind localurile diplomatice, semnat la Bucuresti la 11 martie 2011
  Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
  Legea nr. 9/20111 pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 9/2011
  HG 1085/2010 pentru modificarea Regulamentului consular, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 760/1999. Hotararea nr. 1085/2010
  Legea 222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 222/2010
  Ordinul 1410/2010 pentru revizuirea cuantumului unor taxe din anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
  Legea 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
  Lege 354/2009 privind aprobarea OUG nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991. Legea nr. 354/2009
  Dictionar de Drepturile Omului
  Dana Cristina Bunea,Cornel Gabriel Caian,Irina Cambrea,Dragos-Alin Calin,Roxana Maria Calin,Victor Horia Dimitrie Constantinescu,Ionut Militaru,Madalina Ioana Morariu,Geanina Munteanu,Irina Alexandra Neagu,Ileana-Gabriela Popa,Razvan Horatiu Radu,Vasiescu Mihaela,Dana Cristina Bunea,Cornel Gabriel Caian,Irina Cambrea,Dragos-Alin Calin,Roxana Maria

  Pret: 149 lei
  126.65 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  46 useri online

  Useri autentificati: