DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, oug nr. 115/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 729 din 26/10/2007

Pentru o mai buna gestiune a resurselor de munca, stimularea preocuparii beneficiarilor de venit de completare pentru angajare, evitarea irosirii resurselor financiare alocate protectiei somerilor si a comportamentului pasiv fata de cariera, pentru a asigura implementarea, in mod unitar si nediscriminatoriu, a unor forme de protectie sociala care sa nu duca la un comportament pasiv fata de munca al beneficiarilor, pentru eliminarea principalelor obstacole sau insuficiente cu care serviciul public de ocupare se confrunta in reinsertia pe piata muncii a beneficiarilor prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 171/2007, care pot conduce la dezechilibre pe plan economic, se impune adoptarea de masuri imediate pentru:
 • extinderea motivelor pentru care prin refuz nejustificat se procedeaza la incetarea platii venitului lunar de completare; si
 • intarirea functiilor de control ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca cu privire la motivele prezentate de beneficiarii veniturilor de completare pentru refuzarea locurilor de munca oferite si ale Inspectiei Muncii cu privire la stoparea desfasurarii activitatilor fara forme legale, pentru a asigura respectarea termenului stabilit in art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 171/2007, si tinand cont de faptul ca numarul potentialilor beneficiari este limitat si redus, aceste elemente constituind situatii extraordinare cu implicatii majore pe piata muncii, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 171/2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1 La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) In situatia in care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu indeplinesc obligatiile prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) din cauza arestarii preventive sau din cauza imbolnavirii, dovedita cu certificat medical, confirmat de comisiile de expertiza medicala, perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevazuta la art. 8 alin. (2)."
  2 Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Plata venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) si (3) inceteaza la data refuzului nejustificat de a accepta locul de munca oferit potrivit pregatirii profesionale, refuzului de a participa la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala, la serviciile de consiliere si mediere oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care persoanele sunt inregistrate, in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si la data depistarii ca presteaza activitati lucrative fara forme legale.
  (2) Se considera refuz nejustificat in sensul alin. (1) refuzul motivat de:
  a) situarea locului de munca oferit la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu (pe teritoriul Romaniei), in conditiile in care angajatorul ofera conditii de transport sau locuinta;
  b) primirea unui salariu egal sau mai mic decat venitul de completare;
  c) neparticiparea la programe de reconversie profesionala furnizate gratuit de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sub forma de servicii de initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare.
  (3) Nu se considera refuz nejustificat in sensul alin. (1) starea de sanatate necorespunzatoare pentru prestarea unei munci, justificata in baza unui certificat medical, confirmat de comisiile de expertiza medicala si prezentat de persoanele in cauza in termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia."
  3 Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a monitoriza:
  a) beneficiarii de venit de completare care au refuzat locuri de munca pe baza documentelor medicale care atesta starea de sanatate necorespunzatoare pentru prestarea unei munci, in vederea integrarii cat mai rapide in munca;
  b) ofertele zilnice de locuri de munca, in vederea incadrarii in munca, potrivit pregatirii profesionale, a beneficiarilor de venit de completare aflati in evidenta.
  (2) Inspectia Muncii are obligatia de a comunica Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, dupa efectuarea controalelor, numele si prenumele, adresa si codul numeric personal ale persoanelor depistate ca presteaza activitati fara forme legale.
  (3) Masura suspendarii, a revocarii suspendarii si a incetarii platii venitului lunar de completare, precum si a sanctionarii propriilor angajati, conform legii, care nu respecta prevederile alin. (1) se stabileste prin decizii ale directorilor executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca."
  4 La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
  "(11) Angajatorii care refuza incadrarea in munca, in conditiile legii, a persoanelor beneficiare de venit lunar de completare au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca in evidenta carora s-au aflat aceste persoane motivul refuzului."
  5 La articolul 24, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 23 alin. (1) si (11)."

  Art. II
  Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor beneficiarilor de venit de completare aflati in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca


  Poate fi de interes si:
  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata 2013
  Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, legea nr. 263/2007
  Lege privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, legea nr. 200/2006
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, OUG nr. 91/2007
  Lege nr. 97/2007, aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 91/2006 privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate
  Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 35/2007
  Ordonanta privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011, ordonanta nr. 36/2007
  Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, oug nr. 116/2007
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal, oug nr. 88/2006
  Legea nr. 120/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal
  Ordonanta de urgenta privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale, oug nr. 76/2007
  Lege privind cantinele de ajutor social, lege nr. 208/1997
  Lege privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, legea nr. 17/2000, republicata in 2007
  Norma metodologica privind asigurarile voluntare de sanatate, 2007
  Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, 2008
  Registru National al Asistentilor Sociali, 2008
  Codul deontologic al profesiei de asistent social, codul nr. 1/2008
  Ordin privind constituirea si functionarea Comisiei pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti, ordin nr. 123/2008
  Contract cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, hotarare nr. 324/2008
  Legea privind sistemul national de asistenta sociala, legea nr. 47/2006
  Ordonanta de urgenta OUG 90/2007 privind unele masuri financiar-fiscale in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si reglementari in domeniul cheltuielilor de personal
  Legea nr. 84/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari
  Acord Social Sectorial pentru Constructii 2007-2009
  Ordin nr. 368/2008 privind repartizarea biletelor de odihna
  OUG nr. 83/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
  OG nr. 68/2003, ordonanta privind serviciile sociale, consolidata
  Legea nr. 116/2002, legea privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
  Ordin nr. 4898/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala Bani de liceu
  Ordin nr. 529/2008 privind desemnarea institutiei din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate responsabile pentru evidenta persoanelor care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura speciala de inregistr
  HG nr. 1102/2008, hotarare privind aprobarea Programului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012
  OUG nr. 118/2008, Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
  HG nr. 1237/2008 privind aprobarea Programului-pilot Locuinte sociale pentru comunitatile de romi
  Lege nr. 200/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale
  Lege nr. 234/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata
  Lege nr. 55/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si ni
  Lege nr. 270/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
  OUG nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala. Ordonanta de urgenta nr. 28/2009
  Lege nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor
  Lege nr. 262/2008 pentru modificarea alin. (5) si (6) ale art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat
  Ancheta sociala in caz de divort
  OUG nr. 209/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
  HG nr. 1665/2008 privind actualizarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Lege nr. 307/2008 privind asocierea Guvernului Romaniei la Centrul European pentru Politici Sociale si Cercetare (CEPSC)
  Ordin nr. 619/2009 privind repartizarea biletelor de odihna
  Legea nr. 161/2009 pentru aprobarea OUG nr. 118/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat
  HG nr. 594/2009 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu". Hotarare nr. 594/200
  Lege nr. 209/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
  OUG nr. 85/2009 pentru modificarea OUG nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nati
  HG 939/2009 pentru modificarea anexei la HG nr. 1102/2008 privind aprobarea Programului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012. Hotararea 939/2009
  HG 997/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Populatie si Dezvoltare. Hotarare nr. 997/2009
  Ordin nr. 841/2009 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinu
  Ordin 5092/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala Bani de
  Legea 318/2009 ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabila relatiilor de munca, securitate sociala si securitate si sanatate in munca legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si
  Legea 361/2009 privind aprobarea OUG nr. 75/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege nr. 361/2009
  HG nr. 1456/2009 pentru modificarea alin. (6) al art. 2 din HG nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001. Ho
  HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. Hotarare nr. 23/2010
  OG 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale. Ordonanta nr. 5/2010
  OUG 4/2010 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pentru anul 2010. Ordonanta de urgenta nr. 4/2010 privind somajul tehnic
  Legea 49/2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale. Lege nr. 49/2010
  OUG 36/2010 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
  Ordinul 470/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale
  HG 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala
  Decizie nr. 65/2010 privind infiintarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei acestuia
  Legea 129/2010 pentru completarea art. 32^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. Lege nr. 129/2010
  Legea 153/2010 privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Legea nr. 153/2010
  Ordin 2007/2010 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010
  HG 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1 lit. c)h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. Hotararea nr. 737/2010
  Hotararea 1/2010 pentru aprobarea Normelor privind controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent social
  Ordin 1294/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 340
  Ordin 753/2010 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale cardului national de asigurari sociale de sanatate
  Ordin nr. 1382/2010 privind modificarea Ordinului nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru a
  OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 97/2010
  Legea 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Legea 276/2010
  OUG 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei Delta Dunarii. Ordonanta de Urgenta 127/2010
  Ordinul 1537/2010 pentru aprobarea procedurii de desemnare a specialistilor din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap. Ordin nr. 1507/2010
  Ordin nr. 959/2011 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2011
  HG 113/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale. Hotararea 113/2011
  OUG 36/2011 pentru modificarea si completarea OUG 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, compan
  Hotararea nr. 8/2011 privind acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor sociali
  Legea dialogului social. Lege nr. 62/2011
  Ordin nr. 1171/1787/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1849/401/2008 privind monitorizarea platii unor drepturi de natura sociala
  Legea 130/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Moldova in domeniul securitatii sociale. Lege nr. 130/2011
  OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. Ordonanta de urgenta 70/2011
  Ordin nr. 2091/2011 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea in anul 2012, de la bugetul de stat, a asociatiilor si fundatiilor, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu perso
  HG 938/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 21 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
  Ordinul 1252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
  OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala
  Ordinul ANAF 78 din 26 ianuarie 2012 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul ANAF 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a docume
  Ordin nr. 108/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta
  OUG 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice. Ordonanta de urgenta nr. 15/2012
  OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 24/2012
  HG 578/2012 privind modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012. Hotarare nr. 578/2012
  Ordinul 891/2012 pentru aprobarea formularelor 610 Decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale si 620 Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate
  HG 850/2012 pentru aprobarea graficului si modalitatii de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate. Hotararea nr. 850/2012
  HG 929/2012 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare partiala a sumei destinate finantarii actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural, prevazuta la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 29
  Legea 166/2012 privind aprobarea OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala. Lege nr. 166/2012
  Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale. Lege nr. 197/2012
  Ordin 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania s
  OUG 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta nr. 2/2013
  HG 75/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Romaniei si Ministerul Muncii si Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012
  HG 80/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Romaniei si Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei al Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie 2012
  OUG 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania. Ordonanta de urgenta 16/2013
  Legea 115/2013 privind aprobarea OUG 83/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati. Lege nr. 115/2013
  Ordin nr. 883/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2013. Ordin nr. 883/2013
  OUG 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare. Ordonanta de urgenta nr. 36/2013
  Ordin nr. 636/2013 pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor pentru pregatirea infirmierilor/infirmierelor de catre furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
  Legea 217/2013 privind aprobarea OUG 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 217/2013
  Legea 200/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate. Lege nr
  Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social. Lege nr. 248/2013
  Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Leg
  OG 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. Ordonanta 27/2013
  Legea 259/2013 pentru aprobarea OUG 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare
  OUG 93/2013 pentru modificarea art. 1 din OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 93/2013
  HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
  Legea 61/1991 republicata pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Lege nr. 61/1991 republicata 2014
  Legea 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata 2014. Lege nr. 129/1998 republicata 2014
  HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
  Ordin 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale
  Ordin 698/2014 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2014
  OUG 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ordo
  Legea 120/2014 pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat. Lege nr. 120/2014
  Legea 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - reducerea CAS. Lege nr. 123/2014, reducerea CAS
  Ordin 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii
  OUG 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. Ordonanta de urgentra 60/2014
  OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
  Ordin nr. 2207/2014 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2014
  Ordin nr. 2208/2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2014
  HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc
  HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
  OG 9/2015 pentru modificarea si completarea OUG 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala. Ordonanta 9/2015
  Legea 66/2015 privind aprobarea OG 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale. Legea 66/2015
  Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
  Legea 219/2015 privind economia sociala. Economia sociala
  Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
  Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
  Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
  Legea 1/2016 pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
  Legea 52/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 52/2016
  Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. Incubatoarele de afaceri
  OUG 4/2017 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din OUG 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, precum si pentru stabilirea de masuri in acordarea unor bene
  Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------

  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  51 useri online

  Useri autentificati: