DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, ordonanta nr. 11/2008

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 din 01/02/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Centrele de permanenta sunt forme de organizare a activitatii medicale in sistemul sanitar, fixe sau mobile, fara personalitate juridica, care functioneaza in afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicina de familie, care sunt organizate in conditiile prevazute de lege si care asigura continuitatea asistentei medicale primare.
(2) Pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare, potrivit prezentei legi, cabinetele de medicina de familie pot angaja medici de medicina generala si asistenti medicali cu drept de libera practica.
(3) Centrele de permanenta fixe sunt unitati sanitare cu sediu stabil, fara personalitate juridica, care pot avea in dotare autospeciale pentru efectuarea consultatiilor la domiciliul pacientilor. Activitatea in cadrul centrelor de permanenta fixe se desfasoara in regim de garda, la sediul acestora, precum si in zona arondata centrului, in cazul in care centrul dispune de autospeciala pentru efectuarea consultatiilor la domiciliul pacientilor.
(4) Centrele de permanenta mobile reprezinta forme de organizare a activitatii medicale care asigura continuitatea asistentei medicale primare in regim de garda, de la nivelul serviciilor de ambulanta, cabinetelor de medicina de familie sau, dupa caz, de la domiciliul medicului, si care utilizeaza autospecialele pentru consultatii la domiciliu."
2. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Continuitatea asistentei medicale primare este asigurata de medici de familie, medici de medicina generala si asistenti medicali cu drept de libera practica, care functioneaza in regim de garda.
(2) Medicii prevazuti la alin. (1), care lucreaza in centrele de permanenta fixe, acorda serviciile medicale corespunzatoare pachetului minimal si pachetului de servicii medicale de baza prevazut in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara la nivelul centrului de permanenta. In situatia deplasarii in afara centrului de permanenta fix, inclusiv la domiciliul pacientului, si in situatia acordarii de servicii pornind de la centre de permanenta mobile, medicii nu acorda decat serviciile medicale corespunzatoare pachetului minimal prevazut in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara.
(3) Medicii care opteaza pentru desfasurarea activitatii in cadrul centrelor de permanenta informeaza autoritatile de sanatate publica, in scris, cu privire la optiunile lor."
3. La articolului 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Centrele de permanenta functioneaza cu un numar de minimum 5 posturi de medic si, dupa caz, cu 5 posturi de asistenti medicali. Criteriile de organizare a activitatii centrelor, precum si alte aspecte privind functionarea acestora se stabilesc in normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, cu consultarea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
4. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Plata activitatii desfasurate pentru asigurarea continuitatii serviciilor in asistenta medicala primara se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice, prin transferuri catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(2) Plata medicilor care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de permanenta se face in baza unui contract distinct incheiat intre medic si casa de asigurari de sanatate, in conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Plata asistentilor medicali se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare sau, dupa caz, in conformitate cu reglementarile specifice ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, pentru asistentii medicali ai centrelor de permanenta organizate in cadrul acestora."
5. La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu urmatorul cuprins:
"(2) Medicului care functioneaza in regim de camera de garda in centrele de permanenta i se asigura, dupa caz, in limita posibilitatilor, de catre serviciul judetean de ambulanta sau al municipiului Bucuresti ori de catre administratia publica locala, un vehicul special dotat, cu sau fara conducator auto, pentru deplasari la consultatiile de urgenta solicitate de pacientii din teritoriul arondat centrului de permanenta respectiv.
(3) Activitatea in afara centrului de permanenta este coordonata de dispeceratul medical al serviciului de ambulanta sau, dupa caz, de dispeceratul integrat de urgenta.
(4) Coordonatorii centrelor de permanenta organizate in cadrul retelei sanitare a Ministerului Internelor si Reformei Administrative sunt numiti conform prevederilor art. 8 alin. (3). Pentru activitatile desfasurate in afara centrului de permanenta, coordonarea va fi asigurata de conducatorii centrelor medicale de diagnostic si tratament ambulatoriu ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, respectiv ai centrelor medicale judetene si ale municipiului Bucuresti.
(5) In cazul centrelor de permanenta organizate in cadrul retelei sanitare a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, respectiv a Ministerului Transporturilor, vehiculul special dotat pentru deplasarile medicilor la consultatiile de urgenta va fi asigurat de unitatile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, respectiv de unitatile Ministerului Transporturilor din teritoriul arondat centrului de permanenta respectiv."
6. La articolul 12, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) numarul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgenta."
7. Articolul 15 se abroga.

Art. II
Sumele necesare finantarii activitatii desfasurate pentru asigurarea continuitatii serviciilor in asistenta medicala primara pentru anul 2008 se asigura din bugetul de stat aprobat Ministerului Sanatatii Publice la capitolul 66.01 "Sanatate", prin redistribuirea sumei de 20.000 mii lei in cadrul Programului de prevenire si control al bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei, titlul 51 "Transferul intre unitati ale administratiei publice" de la alineatul 51.01.25 "Programe de sanatate" la alineatul 51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate".

Art. III
Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile corespunzatoare in structura bugetului Ministerului Sanatatii Publice si a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2008.

Art. IV
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Internelor si Reformei Administrative elaboreaza si aproba prin ordin comun, cu avizul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si cu consultarea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, normele metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. V
Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Poate fi de interes si:
Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017
Legea 50/2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
Legea 9/2016 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine uma
Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Legea 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
Ordin nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglemen
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 65/2014 privind modificarea OG 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si pentru stabilirea altor masuri. Lege nr. 65/2014
Legea 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului republicata 2014. Lege nr. 104/2003 republicata 2014
Legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice, republicata 2014. Lege nr.
Legea privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Comentariu pe articole
Coord. Dan Oancea

Pret: 179 lei
152.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
44 useri online

Useri autentificati: