DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind infiintarea Fondului national de dezvoltare, o.u.g. nr. 113/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 144 din 27/12/2006


Avand in vedere:
 • necesitatea asigurarii prompte si transparente, incepand cu anul 2007, a finantarii proiectelor de investitii in infrastructura, a necesitatilor provocate de retrocedarea/restituirea activelor imobiliare, precum si suplimentarii fondurilor necesare derularii unor programe/proiecte care beneficiaza de finantare din fonduri europene,
 • asigurarea unui mecanism de utilizare a veniturilor existente si viitoare incasate din procesul de privatizare,
 • faptul ca destinatiile prevazute a fi finantate nu beneficiaza de resurse bugetare suficiente, fiind necesara asigurarea surselor de finantare corespunzatoare incepand cu exercitiul bugetar aferent anului 2007,
 • precum si faptul ca veniturile din privatizare existente in contul curent al Trezoreriei Statului sau in contul in valuta deschis la Banca Nationala a Romaniei constituie surse de finantare lichide si utilizabile imediat, care nu au asociate alte costuri, fiind practic cele mai ieftine surse de finantare avute la dispozitie,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. 1
  (1) Se infiinteaza, in cadrul bugetului de stat, Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, aprobat anual prin legea bugetului de stat, cu urmatoarele subdiviziuni:
  a) fondul destinat finantarii proiectelor de investitii in infrastructura si a altor proiecte prioritare;
  b) fondul destinat finantarii necesitatilor provocate de retrocedarea/restituirea activelor imobiliare;
  c) fondul destinat suplimentarii fondurilor necesare derularii unor programe/proiecte care beneficiaza de finantare din fonduri europene, inclusiv pentru prefinantarea si cofinantarea acestora.
  (2) Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului se repartizeaza, la propunerea unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat si ai bugetelor locale, pe baza de hotarari ale Guvernului, in conditiile legii finantelor publice.
  (3) Bugetele ordonatorilor principali de credite se suplimenteaza cu sumele aprobate potrivit alin. (2), care vor fi evidentiate distinct si nu vor putea fi utilizate decat pentru destinatiile pentru care au fost aprobate. Angajarile, ordonantarile si platile din aceste sume se fac in conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale.
  (4) Ordonatorii principali de credite raporteaza lunar Ministerului Finantelor Publice modul de utilizare a sumelor alocate.
  (5) Ministerul Finantelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, va introduce modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetului de stat si ale bugetelor acestora.
  (6) Deficitul anual al bugetului de stat, rezultat din platile efectuate din sumele repartizate din Fondul national de dezvoltare, se acopera din urmatoarele surse:
  a) venituri din privatizare de la institutiile publice implicate in procesul de privatizare, rezultate dupa deducerea cheltuielilor prevazute in bugetele acestora;
  b) sume incasate din vanzarea actiunilor rezultate din conversia in actiuni a creantelor bugetului de stat;
  c) sume existente in contul curent general al Trezoreriei Statului si in contul in valuta al Ministerului Finantelor Publice din venituri din privatizare.
  (7) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, veniturile din dividende incasate de institutiile publice implicate in procesul de privatizare si dobanzile aferente sumelor din conturile prevazute la alin. (6) lit. a) si c) se fac venit la bugetul de stat.

  Art. 2
  (1) Sumele prevazute la art. 1 alin. (6) lit. a) si b) se vireaza Ministerului Finantelor Publice, in contul curent general al Trezoreriei Statului sau in contul de valuta, dupa caz, deschis la Banca Nationala a Romaniei.
  (2) Pe masura necesitatilor de echilibrare a contului curent general al Trezoreriei Statului din cursul anului, sumele in valuta incasate de Ministerul Finantelor Publice din sursele prevazute la art. 1 alin. (6) lit. a) si c) pot fi transformate in lei, prin cedarea la rezerva valutara a statului.
  (3) Din sursele prevazute la art. 1 alin. (6) se platesc si obligatiile rezultate din procesul de privatizare, stabilite prin acte normative speciale.

  Art. 3
  In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

  Art. 4
  Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2005.


  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


  Poate fi de interes si:
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondur
  Statut al Corpului Executorilor pentru Societatile de Microfinantare, 2007
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, oug nr. 141/2007
  Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura, oug nr. 148/2007
  Ordonanta de urgenta privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, oug nr. 120/2002, republicata in 2008
  Ordonanta privind organizarea si finantarea rezidentiatului, ordonanta nr. 12/2008
  Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, ordonanta nr. 2/2008
  Metodologie de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, 2006
  Ordonanta de urgenta privind finantarea unor proiecte de investitii care necesita o perioada mai lunga de un an pana la finalizare, oug nr. 111/2006
  Hotarare nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
  Hotarare nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
  Hotarare nr. 594/2008, Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
  OUG nr. 84/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general
  OUG nr. 84/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general
  Hotarare nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica
  OUG nr. 98/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
  Ordin nr. 236/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare
  Hotarare nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor nationali de crestere in care se realizeaza cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitara si nationala
  Legea nr. 40/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate
  HG nr. 1097/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000
  Lege nr. 179/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
  Hotarare nr. 50/2009 privind aprobarea Cadrului temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finantare si garantare in numele si in contul statului
  Ordin nr. 620/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare aloc
  Legea bugetului de Stat pe anul 2009, legea nr. 18/2009
  OUG nr. 47/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA
  OUG nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa. Ordonanta de urgenta nr. 60/2009
  Lege nr. 260/2009 pentru aprobarea OUG nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar
  HG 948/2009 privind finantarea finalizarii pregatirii si participarii Romaniei cu unitati si subunitati din Ministerul Apararii Nationale la stabilizarea Republicii Irak
  Regulament nr. 16/2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului
  OUG 108/2009 modificarea art. 5 din OUG 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantarii publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD. Ordonanta de urgenta nr. 108/2009
  HG nr. 1436/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului AVAS
  HG nr. 1618/2009 privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2010. Hotararea nr. 1618/2009
  OUG 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 9/2010
  HG 175/2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca,finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei
  Legea 62/2010 privind aprobarea OUG 108/2009 pentru modificarea art. 5 din OUG 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantarii publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD
  OUG 28/2010 pentru finantarea, in anul 2010, a Programului Renasterea satului romanesc 10 case pentru specialisti
  Decizia 86/2010 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START
  OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala. Ordonanta de urgenta 69/2010
  Legea 178/2010 legea parteneriatului public-privat. Lege nr. 178/2010
  Ordin nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, in vederea accesarii masurilor reglementate de politica agricola comuna
  Ordinul 3794/2011 privind infiintarea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, precum si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia
  OUG 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii. Taxa de clawback. Ordonanta de urgenta nr. 77/2011
  HG 98/2012 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Hotararea nr. 98/2012
  Hotararea 7/2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala
  OG 26/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistem
  HG 929/2012 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare partiala a sumei destinate finantarii actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural, prevazuta la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 29
  Legea 656/2002 republicata 2012 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
  HG 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale
  OG 3/2013 pentru reglementarea unor masuri financiare in domeniul programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor. Ordonanta nr 3/2013
  Ordin nr 326/2013 (Ordin nr. 94/2013) privind asigurarea necesarului de finantare al Autoritatii de management
  HG 109/2013 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si, respectiv, la Bucuresti la 21 decembrie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la A
  OUG 38/2013 privind finantarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Ordonanta de Urgenta nr. 38/2013
  OUG 40/2013 pentru finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino in vederea realizarii Planul national de interventie pentru prevenirea imbolnavirii in masa a populatiei generate de epidemii s
  Hotararea 35/2013 cu privire la documentul european de consultare Carte Verde privind Finantarea pe termen lung a economiei europene COM (2013) 150 final 2
  OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Ordonanta de urgenta nr. 43/2013
  HG 523/2013 pentru completarea HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programe operationale. Hotarare nr. 523/2013
  OG 22/2013 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica. Ordonanta 22/2013
  OG 21/2013 pentru reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila in domeniul fortei de munca. Ordonanta 21/2013
  OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. Ordonanta nr. 20/2013
  HG 565/2013 pentru modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 565/2013
  Ordin nr. 2355/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale in vederea acordarii de finantari nerambursabile din
  OG 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii. Ordonanta nr. 30/2013
  HG 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Hotarare nr. 682/2013
  HG 750/2013 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare incheiate din fonduri bugetare, precum si pentru modificarea si completarea Hotar
  Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
  HG 955/2013 pentru modificarea si completarea HG 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca. Hotara
  OUG 107/2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 107/2013
  Legea 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014. Lege nr. 355/2013
  Legea 6/2014 privind stabilirea unor masuri de contractare si/sau garantare de finantari rambursabile de catre municipiul Bucuresti. Lege nr. 6/2014
  HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca
  HG 5/2014 pentru modificarea si completarea HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea 5/2014
  Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
  OUG 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii in aplicare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar ner
  OUG 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre. Ordonanta de urgenta 21/2014
  Ordin 729/2014 privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2014
  OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
  HG 452/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guver
  OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014
  OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 58/2014
  OUG 61/2014 pentru modificarea si completarea OUG 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISP
  Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
  Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatil
  Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
  Legea 113/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale. Lege nr. 113/2015
  Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
  Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
  Legea 78/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
  OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
  OUG 8/2017 privind lansarea in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  83 useri online

  Useri autentificati: