DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, ordonanta nr. 65/1994, republicata in 2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 08/01/2008
Capitolul I - Calitatea de expert contabil si contabil autorizat


Art. 1
Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta.

Art. 2
(1) Expertul contabil este persoana care a dobāndit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale, de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile.
(2) Asupra constatarilor, concluziilor, opiniilor si recomandarilor sale, expertul contabil intocmeste raport.
(3) Contabilul autorizat este persoana care a dobāndit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare.

Art. 3
(1) Accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.
(2) In termen de 6 luni de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romāniei, prin hotarāre a Guvernului va fi aprobat Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat. Regulamentul va fi elaborat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia si avizat de Ministerul Finantelor si de Ministerul Educatiei Nationale*).
___________
*) In prezent, atributiile Ministerului Finantelor si Ministerului Educatiei Nationale sunt preluate de Ministerul Economiei si Finantelor si, respectiv, de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

Art. 4
(1) Se poate prezenta la examenul de admitere prevazut la art. 3 pentru profesia de expert contabil persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are capacitate de exercitiu deplina;
b) are studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.
(2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii si conferentiarii universitari, doctorii in economie si doctorii docenti, cu specialitatea finante sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si c) si sustinerea unui interviu privind normele de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.

Art. 5
Se poate prezenta la examenul de admitere prevazut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are capacitate de exercitiu deplina;
b) are studii medii cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
c) nu a suferit nicio condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.


Capitolul II - Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat


SECTIUNEA 1 - Expertul contabil


Art. 6
Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari:
a) tine sau supravegheaza contabilitatea si intocmeste sau verifica si semneaza situatiile financiare;
b) acorda asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii;
c) efectueaza analize economico-financiare si evaluari patrimoniale;
d) efectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege;
e) executa alte lucrari cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativa si informatica;
f) indeplineste, potrivit dispozitiilor legale, atributiile prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale;
g) acorda asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale;
h) efectueaza pentru persoane fizice si juridice servicii profesionale care presupun cunostinte de contabilitate.

Art. 7
Persoanele fizice si juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitatile de audit financiar si consultanta fiscala, cu respectarea reglementarilor specifice acestor activitati.

Art. 8
Expertii contabili pot sa-si exercite profesia individual ori se pot constitui in societati comerciale potrivit legii.

Art. 9
Societatile comerciale de expertiza contabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;
b) majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partilor sociale;
c) consiliul de administratie al societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili;
d) actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala.

Sectiunea 2 - Contabilul autorizat


Art. 10
Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari:
a) tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare prevazute in contract;
b) pregateste lucrarile in vederea elaborarii situatiilor financiare.

Art. 11
Contabilii autorizati pot sa-si exercite profesia individual ori in societati comerciale.

Sectiunea 3 - Dispozitii comune privind expertii contabili si contabilii autorizati


Art. 12
(1) Expertilor contabili si contabililor autorizati le este interzis sa efectueze lucrari pentru operatorii economici sau pentru institutiile la care sunt salariati si pentru cei cu care angajatorii lor sunt in raporturi contractuale ori se afla in concurenta. De asemenea, le este interzis sa efectueze lucrari pentru operatorii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pāna la gradul al patrulea inclusiv sau soti ai administratorilor.
(2) Expertii contabili si contabilii autorizati nu pot efectua pentru terti lucrarile prevazute la art. 6 si 10, in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.
(3) Activitatea de cenzor poate fi desfasurata, potrivit legii, de catre expertii contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si experienta in activitatea financiar-contabila de cel putin 5 ani, precum si de catre societatile comerciale membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia.

Art. 13
Expertii contabili si contabilii autorizati garanteaza raspunderea civila privind activitatea desfasurata, prin subscrierea unei polite de asigurare sau prin varsarea unei contributii la fondul de garantii.

Art. 14
Relatiile expertilor contabili, contabililor autorizati si societatilor comerciale de profil cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti.

Art. 15
Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu in cursul procesului penal, conform art. 116, 124 si 125 din Codul de procedura penala, in cauzele privind infractiuni prevazute in Codul penal sau in legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justitiei, Ministerului Public sau Ministerului Internelor si Reformei Administrative, dupa caz, urmānd ca sumele sa fie recuperate de la persoanele vinovate la pronuntarea hotarārii judecatoresti definitive.

Sectiunea 4 - Raspunderile expertilor contabili si ale contabililor autorizati


Art. 16
(1) Expertii contabili si contabilii autorizati raspund, in exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil si penal, dupa caz, potrivit legii.
(2) Limitele raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati se stabilesc prin contractele de prestari de servicii incheiate in conditiile legii, in functie de uzantele interne si internationale ale profesiei contabile.

Art. 17
(1) Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili si contabililor autorizati, in raport cu gravitatea abaterilor savārsite, sunt urmatoarele:
a) mustrare;
b) avertisment scris;
c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de timp de la 3 luni la un an;
d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.
(2) Abaterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.


Capitolul III - Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati


SECTIUNEA 1 - Organizarea si atributiile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati


Art. 18
Se infiinteaza Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, persoana juridica de utilitate publica si autonoma, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, in conditiile stabilite de prezenta ordonanta, avānd sediul in municipiul Bucuresti.

Art. 19
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati isi constituie filiale, fara personalitate juridica, in resedintele de judet si in municipiul Bucuresti.

Art. 20
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati are urmatoarele atributii:
a) organizeaza examenul de admitere, efectuarea stagiului si sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, in conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, in vederea accesului la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini se elaboreaza de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia si se avizeaza de Ministerul Economiei si Finantelor, urmarindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene in domeniu;
b) organizeaza evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului;
c) asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati;
d) elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita etica a expertilor contabili si a contabililor autorizati, ghidurile profesionale in domeniul financiar-contabil;
e) asigura pentru expertii contabili buna desfasurare a activitatii de evaluare pe baza Standardelor Internationale de Evaluare;
f) sprijina formarea si dezvoltarea profesionala prin programe de formare si dezvoltare profesionala adecvate;
g) apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai in raporturile cu autoritatile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate;
h) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate;
i) editeaza publicatii de specialitate;
j) alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

Sectiunea 2 - Sectiunile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati


Art. 21
(1) Activitatile prevazute la art. 6 si, respectiv, la art. 10 pot fi desfasurate numai de persoanele avānd calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, inscrise in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia si dovedita cu legitimatia de membru, vizata anual. Tabloul Corpului se publica anual in Monitorul Oficial al Romāniei. In tablou sunt inscrisi toti membrii, persoane fizice, experti contabili, separat de contabilii autorizati, precum si persoanele juridice de profil, grupate in functie de criteriul teritorial.
(2) Organizarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia se face pe doua sectiuni:
- sectiunea expertilor contabili;
- sectiunea contabililor autorizati.
(3) Evidenta persoanelor care au promovat examenul de admitere si se afla in perioada de stagiu se organizeaza potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia.
(4) Membrii care nu exercita profesia vor fi inscrisi in capitole distincte, in cadrul sectiunilor prevazute la alin. (2).
(5) Organizarea si functionarea sectiunilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia.

Art. 22
(1) Inscrierea in Tabloul Corpului a expertilor contabili si a contabililor autorizati se face, la cerere, de catre filialele judetene si a municipiului Bucuresti, daca cei in cauza fac dovada ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 lit. a) si c), respectiv art. 5 lit. a) si c).
(2) Contestatia impotriva respingerii cererii de inscriere in Tabloul Corpului se depune in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii si se solutioneaza de conducerea sectiunii expertilor contabili sau a contabililor autorizati, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii. Hotarārile sectiunilor pot fi atacate la Consiliul superior al Corpului, in termen de 15 zile de la primirea acestora, si se solutioneaza in termen de 15 zile de la data depunerii contestatiei. Deciziile Consiliului superior al Corpului sunt definitive.
(3) Dupa inscrierea in tablou, expertii contabili si contabilii autorizati depun juramānt scris.
(4) Juramāntul are urmatoarea formulare:
"Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil (contabil autorizat)".

Art. 23
(1) Membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati au obligatia sa plateasca cotizatiile profesionale. Neplata acestora pe o perioada de un an atrage radierea din Tabloul Corpului.
(2) De asemenea, sunt radiati din evidenta expertii contabili si contabilii autorizati care au suferit o condamnare de natura celor prevazute la art. 4 lit. c) sau la art. 5 lit. c), ori au savārsit abateri grave de alta natura, prevazute in regulament, precum si cei care nu depun in contul bugetului statului, in termenul si la nivelul prevazut de lege, impozitul asupra onorariilor incasate de la persoane fizice.

Art. 24
Societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia, au obligatia sa comunice filialelor acestuia toate modificarile intervenite in componenta asociatilor sau actionarilor lor.

Art. 25
Publicitatea in legatura cu exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat se efectueaza sau se autorizeaza de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, in interesul profesiei membrilor sai.

Art. 26
Persoanele fizice sau juridice straine, care nu au domiciliul sau, dupa caz, sediul in Romānia, pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonante, daca in tarile lor au aceasta specializare, in conditiile stabilite prin conventii bilaterale incheiate in acest scop de Romānia cu alte state si daca au sustinut examenul vizānd cunoasterea legislatiei nationale in domeniul organizarii si functionarii societatilor comerciale, precum si a celei fiscale si contabile.

Sectiunea 3 - Organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati


Art. 27
(1) Organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati sunt: Conferinta nationala, Consiliul superior al Corpului si Biroul permanent al Consiliului superior.
(2) La filiale, organele de conducere sunt: adunarea generala, consiliul filialei si biroul permanent al acestuia.

Art. 28
Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor sale se controleaza de catre cenzori alesi de Conferinta nationala si, respectiv, de adunarile generale.

Art. 29
(1) Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati se stabilesc prin Regulamentul aprobat de Conferinta nationala, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Justitiei.
(2) Orice modificare si/sau completare a regulamentului se face numai in limita reglementarilor legale si in conformitate cu prevederile alin. (1).

Art. 30
(1) Conferinta nationala a expertilor contabili si contabililor autorizati se constituie din membrii Consiliului superior al Corpului, membrii consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia, ai comisiilor de disciplina si din reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor de pe lānga Consiliul superior al Corpului si consiliile filialelor, precum si din cāte un reprezentant la 100 de membri din fiecare filiala desemnat de adunarea generala.
(2) Conferinta nationala este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor prevazuti la alin. (1), iar hotarārile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(3) Prima conferinta va fi formata din presedintii filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si delegatii expertilor contabili si contabililor autorizati, in conditiile alin. (1).
(4) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar, este convocata din nou Conferinta nationala. Aceasta este legal constituita cu participarea a cel putin 30% din numarul membrilor si reprezentantilor prevazuti la alin. (1).

Art. 31
Conferinta nationala are urmatoarele atributii:
a) stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia, modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Economiei si Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul etic al profesionistilor contabili, care vor fi transmise de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia spre publicare in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I;
c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege si revoca membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ai comisiei de cenzori a acestuia;
f) examineaza activitatea desfasurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 17, la propunerea comisiei superioare de disciplina. Contestarea sanctiunilor hotarāte de Conferinta nationala poate fi facuta la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale. Hotarārile Curtii de Apel sunt definitive;
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;
i) alege si revoca presedintele si 2 membri ai comisiei superioare de disciplina;
j) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta.

Art. 32
(1) Presedintele Consiliului superior este ales de Conferinta nationala dintre membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati. Persoana respectiva poate sa cumuleze aceasta functie numai daca desfasoara activitate in domeniul cercetarii sau in invatamāntul universitar de profil, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.
(2) Presedintele Consiliului superior, membrii titulari si membrii supleanti sunt alesi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Pentru asigurarea continuitatii, mandatele a jumatate din membrii alesi inceteaza dupa 2 ani. Membrii carora le inceteaza mandatul sunt nominalizati prin vot secret. Celorlalti membri, dupa 4 ani, le inceteaza mandatul si nu mai sunt inscrisi in listele de candidati. Presedintele si membrii carora le inceteaza mandatul pot fi realesi dupa cel putin o perioada egala cu cea a mandatului indeplinit.
(3) Presedintele Consiliului superior poate fi ales pentru o perioada de cel mult doua mandate.
(4) Prevederile alin. (1), (2) si (3) referitoare la alegeri sunt aplicabile si filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.
(5) Presedintele Consiliului superior si presedintii filialelor judetene nu pot avea atributii referitoare la conducerea executiva a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia.
(6) Presedintele Consiliului superior reprezinta Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati in fata autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate.

Art. 33
(1) Pe lānga Consiliul superior functioneaza Comisia superioara de disciplina, compusa din 7 membri titulari si 7 supleanti, astfel:
a) presedintele si 2 membri experti contabili alesi de Conferinta nationala pentru un mandat de 4 ani dintre expertii inscrisi in evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita;
b) 2 membri desemnati de ministrul economiei si finantelor;
c) 2 membri desemnati de ministrul justitiei.
(2) In aceleasi conditii se desemneaza supleantii.
(3) Comisia superioara de disciplina aplica sanctiunile disciplinare prevazute la art. 17 si solutioneaza contestatiile la hotarārile disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor.
(4) Contestatiile impotriva hotarārilor aplicate de Comisia superioara de disciplina se depun la Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati care decide.

Art. 34
(1) Adunarea generala a filialelor este formata din membrii experti contabili si contabili autorizati, cu domiciliul stabilit in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti, dupa caz.
(2) Adunarea generala a filialei este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor prevazuti la alin. (1), iar hotarārile sunt valabile daca sunt adoptate cu majoritatea celor prezenti.
(3) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar, se convoaca din nou adunarea generala, in termen de cel mult 30 de zile, care este legal constituita cu participarea a cel putin 30% din numarul membrilor prevazuti la alin. (1).

Art. 35
Adunarea generala a filialei are urmatoarele atributii:
a) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al filialei si executia acestuia;
b) asigura buna exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe plan local;
c) alege si revoca membrii consiliului filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si cenzorii;
d) propune, dintre membrii sai, candidati pentru Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;
e) examineaza activitatea desfasurata de consiliul filialei si de comisia de disciplina care functioneaza pe lānga acesta si hotaraste;
f) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege si de regulament sau hotarāte de Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.

Art. 36
(1) Pe lānga consiliul filialei functioneaza o comisie de disciplina, compusa din 5 membri titulari si 5 supleanti: presedintele si 4 membri alesi de adunarea generala pentru un mandat de 4 ani dintre membrii experti contabili care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.
(2) In aceleasi conditii se desemneaza supleantii.
(3) Comisia de disciplina a filialei aplica sanctiunile prevazute la art. 17 lit. a), b) si c).

Art. 37
(1) Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si filialele sale isi acopera cheltuielile din venituri, care se constituie din:
- taxa de inscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat;
- taxa de inscriere in evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;
- cotizatiile membrilor stabilite pe transe de venituri;
- incasari din vānzarea publicatiilor proprii;
- donatii;
- alte venituri din activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor sale, stabilite prin regulament.
(2) Taxele de inscriere in evidenta si cotizatiile pe transe de venit se stabilesc anual de Conferinta Nationala a Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.


Capitolul IV - Supravegherea publica


Art. 38
Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia se desfasoara sub supravegherea autoritatii de stat, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 39
Persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor sa efectueze supravegherea publica a activitatii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia au urmatoarele indatoriri:
a) participa la Conferinta nationala si la sedintele Consiliului superior, fara drept de vot;
b) sesizeaza ministrul economiei si finantelor ori de cāte ori hotarārile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia contravin reglementarilor legale. Ministerul Economiei si Finantelor poate ataca hotarārile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia la instanta de contencios administrativ, in conditiile legii. Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura prealabila nu este obligatorie.

Art. 40
Pentru a-si putea exercita atributia prevazuta la art. 39 lit. b), Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia va pune la dispozitia persoanelor desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor o copie de pe hotarārile si deciziile luate, precum si toate materialele care au fost supuse aprobarii in Consiliul superior, Biroul permanent si Conferinta nationala, precum si, la cererea acestora, toate documentele care au stat la baza adoptarii deciziilor si hotarārilor, in termen de 7 zile de la adoptarea acestora.

Art. 41
Persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor sa supravegheze activitatea publica a consiliului filialei au urmatoarele atributii:
a) participa la lucrarile adunarii generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent si ale comisiei de disciplina, fara drept de vot;
b) sesizeaza Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere in evidenta acestuia de catre consiliile filialelor, pe care le considera nelegale;
c) sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotarārile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale;
d) sesizeaza persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor sa efectueze supravegherea publica a activitatii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia asupra hotarārilor consiliului filialei, care contravin reglementarilor legale, precum si cu privire la cazurile prevazute la lit. b) si c).

Art. 42
(1) Pentru exercitarea indatoririlor si atributiilor prevazute la art. 39 si 41, materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor cu cel putin 7 zile inainte.
(2) In cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective catre persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor, acestea pot solicita fie amānarea dezbaterilor, fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele ori Ministerul Economiei si Finantelor poate exercita caile de atac, in conditiile legii.

Art. 43
(1) Exercitarea oricarei atributii specifice calitatii de expert contabil si de contabil autorizat de catre persoane neautorizate sau care se afla intr-o situatie de incompatibilitate constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale.
(2) Persoanele care exercita atributii specifice calitatii de expert contabil si de contabil autorizat fara viza anuala se sanctioneaza disciplinar potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.

Art. 44
Hotarārile si deciziile de interes general, adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent si Conferinta nationala, se publica in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la adoptare.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 45
Persoanele care au calitatea de expert contabil in conditiile Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabila si expertiza tehnica isi pastreaza aceasta calitate daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 lit. a) si c).

Art. 46
Organizarea adunarilor generale de constituire a filialelor, precum si a primei conferinte nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati se va asigura de Ministerul Economiei si Finantelor, in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romāniei.

Art. 47
(1) Atributiile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti*) privind activitatea de expertiza judiciara contabila si tehnica, referitoare la evidenta si recomandarea expertilor, urmarirea incasarii onorariilor si plata acestora, potrivit legii, trec la tribunalele judetene si al municipiului Bucuresti.
(2) Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor preda tribunalelor judetene si al municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la infiintarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, evidentele expertilor contabili si expertilor tehnici, arhiva expertizei tehnice, precum si lucrarile curente privind expertiza contabila si expertiza tehnica judiciara, in vederea asigurarii desfasurarii activitatii de expertiza judiciara conform reglementarilor legale.
(3) Pentru realizarea atributiilor prevazute la alin. (1) si (2), se suplimenteaza statele de functii ale tribunalelor cu cāte un post de inspector de specialitate sau de referent, iar cel al Tribunalului Municipiului Bucuresti**) cu 3 asemenea posturi.
___________
*) In prezent, in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor functioneaza, conform Hotarārii Guvernului nr. 386/2007, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.
**) Conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, denumirea "Tribunalul Municipiului Bucuresti" a fost inlocuita cu denumirea "Tribunalul Bucuresti".

Art. 48
(1) Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor vira in contul filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia soldul privind cota de 10% retinuta din onorariile incasate pentru expertize contabile.
(2) Soldul provenit din cota de 10% asupra onorariilor pentru expertiza tehnica se va vira in contul Ministerului Justitiei - Biroul central pentru expertize tehnice, deschis la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C

S.A.

Art. 49
(1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante prevederile referitoare la organizarea expertizei contabile din Decretul nr. 79/1971 privind expertiza contabila si expertiza tehnica se abroga. Prevederile din Decretul nr. 79/1971 care privesc expertiza tehnica ramān in vigoare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicata.


Poate fi de interes si:
Ordonanta de urgenta nr. 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
Legea nr 83/1991 republicata in 2005, legea contabilitatii
Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea decembrie 2007
Lege nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea decembrie 2007, hotarare nr. 6/2007
Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, oug 196/2005
Ordonanta de urgenta privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale, oug nr. 76/2007
Reglementare contabila conforma cu directivele europene, aplicabila institutiilor de credit
Hotarare privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, hotarare nr. 109 din 29/01/2008
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, hotarare nr. 227/2008
Lege nr. 86/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
Ordin nr. 529/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin O
Hotarare nr. 90/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Ordin nr. 1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici
Ordin nr. 2219/2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991
Regulament de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania din 23/10/1995, republicat 2008
Ordin nr. 7/2008 privind modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit
Hotarare nr. 61/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Roma
HG nr. 1648/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 227/2008
Legea nr. 163/2009 privind aprobarea OUG nr. 39/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
58 useri online

Useri autentificati: