DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 5436/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii si a anexelor la actele de studii emise de institutiile de invatamant superior din RomaniaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 702 din 5 octombrie 2011

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

In conformitate cu prevederile art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, in baza Hotararii Guvernului nr. 49/1999 privind infiintarea Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor si a Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 4.022/2008 privind organizarea si functionarea Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor*), in temeiul:
 • art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare;
 • Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

  Art. 1
  Se aproba Normele metodologice pentru vizarea actelor de studii si a anexelor la actele de studii emise de institutiile de invatamant superior din Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Directia generala invatamant superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 3
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 4
  Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA - Norme Metodologice pentru vizarea actelor de studii si a anexelor la actele de studii emise de institutiile de invatamant superior din Romania


  Art. 1
  Competenta vizarii actelor de studii si a anexelor la actele de studii emise de institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din Romania revine Directiei pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

  Art. 2
  In sensul prezentelor norme metodologice, prin vizare se intelege procedura prin care se verifica si se certifica autenticitatea si legalitatea actului de studii si a inscrisurilor de pe acest act.

  Art. 3
  (1) In vederea vizarii actelor de studii universitare si postuniversitare, solicitantii se prezinta la registratura Directiei pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
  (2) Viza se aplica de catre Directia pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor pe actele de studii emise de catre institutiile de invatamant superior acreditate din Romania, precum si pe anexele acestor acte de studii.
  (3) La cerere, viza se aplica si pe foile matricole sau suplimentele la diplome, precum si pe programele analitice eliberate de catre institutiile de invatamant superior autorizate sa functioneze provizoriu.

  Art. 4
  Transmiterea dosarului pentru vizarea actelor de studii emise de institutiile de invatamant superior din Romania se poate face si prin intermediul institutiilor prefectului, pe baza Protocolului de colaborare nr. 136.702 din 18 iunie 2007 incheiat intre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Ministerul Administratiei si Internelor.

  Art. 5
  Lista actelor de studii pe care se aplica viza se intocmeste si se actualizeaza periodic de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin Directia pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor, in functie de cerintele ambasadelor statelor care solicita apostilarea sau supralegalizarea, si se publica pe pagina web proprie, www.cnred.edu.ro

  Art. 6
  Directia pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor realizeaza urmatoarele activitati in procesul de vizare:
  a) primirea documentelor mentionate in prezentele norme metodologice pentru eliberarea vizei;
  b) verificarea incadrarii in lista actelor de studii pe care se aplica viza, conform art. 5;
  c) verificarea existentei autorizatiei provizorii de functionare sau a acreditarii institutiei de invatamant superior la momentul inscrierii in anul I de studii pentru domeniul, programul de studii/specializarea si forma de invatamant inscrise in actul de studii ce se doreste a fi vizat;
  d) verificarea existentei acreditarii facultatii la propunerea careia institutia de invatamant superior organizeaza examenul de absolvire, licenta, master sau doctorat. Facultatea trebuie sa fie acreditata in anul promovarii examenului de absolvire, licenta, master sau doctorat;
  e) verificarea completarii actelor de studii conform hotararilor Guvernului si a regulamentelor si metodologiilor aprobate prin ordinele ministrului in vigoare la data completarii;
  f) verificarea identitatii sigiliului oficial al institutiei emitente si, dupa caz, a aplicarii stampilei cu stema;
  g) aplicarea pe actul de studii, in original, a stampilei dreptunghiulare care contine datele de identificare ale vizei;
  h) aplicarea pe actul de studii, in original, a stampilei Directiei pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor cu stema;
  i) completarea vizei cu numarul de inregistrare obtinut de la registratura ministerului pe cererea de vizare.

  Art. 7
  Urmatoarele categorii de persoane pot solicita aplicarea vizei pe actele de studii:
  a) titularul actului de studii;
  b) o ruda de gradul I a titularului actului de studii, pe baza documentelor care atesta relatia de rudenie de gradul I cu titularul actului de studii;
  c) alta persoana fizica, care prezinta procura notariala speciala sau imputernicire avocatiala;
  d) o persoana juridica care a incheiat cu titularul actului de studii un contract avand ca obiect realizarea in numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezinta delegatie in acest sens;
  e) institutiile de invatamant superior din Romania care au obtinut acreditarea, pentru absolventii cetateni straini, prin reprezentant care prezinta delegatie in acest sens.

  Art. 8
  In cazul in care procura notariala speciala a fost intocmita pe teritoriul altui stat, este necesar ca aceasta sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  a) sa fie tradusa in limba romana si legalizata;
  b) sa fie apostilata sau supralegalizata de autoritatile competente ale statului pe al carui teritoriu a fost intocmita.

  Art. 9
  In vederea aplicarii vizei, titularul are obligatia de a prezenta actul de identitate si de a depune la Directia pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor urmatoarele documente:
  a) o cerere, indiferent de numarul actelor de studii apartinand aceluiasi titular pentru care se solicita eliberarea vizei. Modelul cererii de vizare este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice;
  b) actul de studii sau anexa la actul de studii pentru care se solicita eliberarea vizei, in original si copie xerox;
  c) actul de identitate al titularului, in copie xerox. Daca este cazul, vor fi prezentate si actele care dovedesc schimbarea numelui, in copie xerox;
  d) adeverinta de autenticitate a actului de studii, eliberata de institutia de invatamant superior emitenta a actului de studii, in original, cu exceptia dosarelor depuse la solicitarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, pentru absolventii cetateni straini;
  e) dovada achitarii taxelor. Solicitantii care se prezinta pentru aplicarea vizei la sediul Directiei pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor vor achita taxele la casieria proprie.
  Pentru cei care trimit actele spre vizare prin intermediul institutiilor prefectului, dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea unei copii xerox a ordinului de plata sau a viramentului bancar, in contul Directiei pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor, RO27 TREZ 7005 003X XX00 0069, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

  Art. 10
  In cazul in care solicitantul nu este titularul actului de studii sau al anexei la actul de studii pentru care se solicita aplicarea vizei, acesta trebuie sa prezinte, dupa caz, si urmatoarele:
  a) actul de identitate, copie xerox;
  b) documente care atesta relatia de rudenie de gradul I cu titularul actului de studii, in copie xerox, daca aceasta nu rezulta din actele prezentate;
  c) procura notariala speciala, imputernicirea avocatiala sau delegatia din partea persoanei juridice in original;
  d) dovada achitarii taxelor. Solicitantii care se prezinta pentru aplicarea vizei la sediul Directiei pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor vor achita taxele la casieria proprie.
  Pentru cei care trimit actele spre vizare prin intermediul institutiilor prefectului, dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea unei copii xerox a ordinului de plata sau a viramentului bancar, in contul Directiei pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor, RO27 TREZ 7005 003X XX00 0069, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

  Art. 11
  In cazul in care se solicita aplicarea vizei pentru acte de studii sau anexe la actul de studii apartinand mai multor titulari, solicitantul trebuie sa completeze cate o cerere pentru fiecare titular de act de studii sau anexa la actul de studii.

  Art. 12
  Taxele aferente aplicarii vizei sunt prevazute in Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.161/2002**), respectiv 5 lei pentru cererea de vizare si 20 de lei pentru fiecare act de studii sau anexa la actul de studii care se vizeaza.
  ---------
  **) Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.161/2002 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 13
  (1) Viza Directiei pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor se completeaza cu numarul si data cererii, scrise cu cifre arabe. Dupa completarea vizei, aceasta se semneaza de catre personalul Directiei pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor care are drept de semnatura.
  (2) Numele si specimenele de semnatura ale persoanelor desemnate de conducerea Directiei pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor sa semneze viza sunt comunicate Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Afacerilor Externe si Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.

  Art. 14
  Actele de studii sau anexele la actele de studii in original care au aplicata viza Directiei pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor se elibereaza in termen de maximum 3 zile de la data inregistrarii cererii la registratura Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

  Art. 15
  In cazul actelor de studii pentru care exista dubii in legatura cu existenta acreditarii sau autorizarii provizorii de functionare a institutiilor de invatamant superior emitente ori pentru acele acte de studii pentru care personalul Directiei pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor considera ca nu sunt completate in conformitate cu normele legale in vigoare, se vor solicita, in scris, puncte de vedere de la directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Termenul de aplicare a vizei de catre Directia pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor se va prelungi astfel cu durata necesara directiilor de specialitate pentru a emite un punct de vedere.

  Art. 16
  Personalul desemnat sa desfasoare activitatea de vizare asigura informarea persoanelor interesate cu privire la procedura vizarii actelor de studii si a anexelor la actele de studii emise de institutiile de invatamant superior din Romania si a eliberarii acestora de catre Directia pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor.

  Art. 17
  Directorul Directiei pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor dispune masuri cu privire la:
  a) organizarea activitatii de aplicare a vizei Directiei pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor si asigurarea conditiilor necesare, atat din punct de vedere al dotarii corespunzatoare, cat si al securizarii spatiului in care se desfasoara aceasta activitate;
  b) garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.


  ANEXA la normele metodologice - Cerere de vizare


  model
  Directia generala invatamant superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor
  Directia pentru echivalarea si recunoasterea diplomelor

  Domnule Ministru,
  Subsemnatul(a) .....................................................................................................,
  domiciliat(a) in (localitatea) ........................................., avand nationalitatea .............................,
  va rog sa binevoiti a aproba vizarea urmatoarelor acte de studii:
  Diploma de .................................... seria ............. nr. ..................................., profilul/
  domeniul ........................................................................................................, eliberata de
  Universitatea ....................................
  Diploma de .................................... seria ............. nr. ..................................., profilul/
  domeniul ........................................................................................................, eliberata de
  Universitatea ....................................
  Diploma de ............................................... seria ............. nr. .....................................
  Adeverinta nr. ..................................................... emisa de ........................................
  Foaia matricola/Supliment la diploma, anexa la diploma de .........................................
  Foaia matricola/Supliment la diploma, anexa la diploma de ........................................
  Foaia matricola/Supliment la diploma, anexa la diploma de ........................................
  Programa analitica nr. ..............................., anexa la diploma de.................................
  Programa analitica nr. ..............................., anexa la diploma de....................................
  Programa analitica nr. ..............................., anexa la diploma de...................................
  Certificat de pregatire didactica seria ...................... nr. .................................................
  Rezultate la examenul de licenta seria ................... nr. .................................................
  Certificat an pregatitor seria ....................... nr. .............................................................
  Declar pe propria raspundere ca documentele au fost solicitate de autoritatile competente din tara:
  ....................................................
  Chitanta nr. ..........................

  Am primit ........................................... acte vizate Semnatura ............
  Semnatura ................................................................
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 296/2015 pentru completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
  Regulament nr. 25/2014 privind avizarea, supravegherea, controlul si sanctionarea activitatii burselor de marfuri
  Hotarare 585/2014 privind aprobarea componentei Comisiei de examinare a documentatiei, a Procedurii de avizare si a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati cooperative cu prevederil
  Legea 376/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul migratiei si azilului. Lege nr. 376/2013
  OG 25/2013 pentru modificarea si completarea OG 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora. Ordonanta 25/2013
  HG 530/2013 pentru acordarea unor facilitati pe termen scurt, cu privire la obtinerea vizelor de scurta sedere, pe teritoriul Romaniei, pentru anumite categorii de straini. Hotarare nr. 530/2013
  Ordin nr. 418/2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai caror cetateni este necesara indeplinirea procedurii invitatiei la acordarea vizelor de scur
  OUG 25/2013 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. Ordonanta de urgenta nr. 25/2013
  Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI Renta viagera agricola din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei
  Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie
  OUG 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta 73/2011, trecerea Casei de Sanatate la Ministerul Sanatatii
  Legea 271/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului national de informatii privind vizele si participarea Romaniei la Sistemul de informatii privind vizele. Lege nr. 271/2010
  Conditii de calatorie, fara viza pentru cetatenii romani
  Ordin nr. 2013/2008 privind Lista statelor pentru ai caror cetateni este necesara indeplinirea procedurii invitatiei la acordarea vizelor de scurta sedere pentru a intra pe teritoriul Romaniei
  Regulament privind procedurile de pregatire si desfasurare a avizarii lucrarilor publice de interes national si a locuintelor
  Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, legea 56/2007
  Acord din 20/10/2006 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind calatoriile reciproce ale cetatenilor
  OUG nr. 194/2002, ordonanta de urgenta privind regimul strainilor in Romania, republicata in 2008
  Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Editia 5
  Turcu Ion

  Pret: 169 lei
  143.65 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  103 useri online

  Useri autentificati: