DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 250/2011 privind respectarea obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat de pavilion. Ordin nr. 250/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 254 din 11 aprilie 2011

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Avand in vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005,
in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul transporturilor si infrastructurii emite urmatorul ordin:


Capitolul I - Obiectiv


Art. 1
(1) Obiectivul prezentului ordin este:
a) respectarea efectiva si in mod sistematic de catre Romania a obligatiilor care ii revin in calitate de stat de pavilion; si
b) imbunatatirea sigurantei si prevenirea poluarii de catre navele care arboreaza pavilionul roman.
(2) Prevederile prezentului ordin nu aduc atingere actelor legislative comunitare in domeniul maritim, astfel cum sunt enumerate in art. 2 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 2.099/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranta maritima si prevenirea poluarii de catre nave (COSS) si de modificare a regulamentelor privind siguranta maritima si prevenirea poluarii de catre nave, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 324 din 29 noiembrie 2002, si nici Directivei 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999 privind Acordul de organizare a timpului de lucru al navigatorilor, incheiat intre Asociatia Proprietarilor de Nave din Comunitatea Europeana (ECSA) si Federatia Sindicatelor Lucratorilor din Transporturi din Uniunea Europeana (FST), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 167 din 2 iulie 1999.


Capitolul II - Definitii


Art. 2
In intelesul prezentului ordin, termenii utilizati se definesc dupa cum urmeaza:
a) administratie:
(i) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, autoritatea de stat in domeniul transportului maritim, denumit in continuare MTI, care isi exercita acest rol prin Directia generala infrastructura si transport naval, denumita in continuare DGITN;
(ii) Autoritatea Navala Romana, autoritatea centrala de specialitate din subordinea MTI, in domeniul sigurantei navigatiei si al securitatii navelor, careia i se deleaga competentele pentru respectarea obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat de pavilion, denumita in continuare ANR;
b) audit OMI un audit desfasurat in conformitate cu prevederile Rezolutiei A.974(24), adoptata de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale (OMI) la 1 decembrie 2005;
c) certificate certificatele statutare emise in conformitate cu conventiile OMI relevante la care Romania este parte;
d) nava o nava sau o ambarcatiune care arboreaza pavilionul roman, care intra sub incidenta conventiilor OMI relevante, la care Romania este parte si pentru care este cerut un certificat;
e) organizatie recunoscuta o organizatie recunoscuta in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009.


Capitolul III - Conditii de autorizare pentru operarea unei nave dupa acordarea dreptului de a arbora pavilionul roman


Art. 3
(1) Inainte de a permite operarea unei nave careia i-a fost acordat dreptul de a arbora pavilionul roman, ANR ia masurile pe care le considera adecvate pentru a se asigura ca nava in cauza respecta normele si reglementarile internationale aplicabile in special prin:
a) verificarea, prin toate mijloacele rezonabile, a inregistrarilor in materie de siguranta ale navei;
b) consultarea, daca este cazul, cu administratia statului de pavilion precedent pentru a stabili daca deficientele sau aspectele legate de siguranta nesolutionate, identificate de aceasta din urma, au ramas nerezolvate.
(2) In situatia in care administratia unui alt stat de pavilion solicita informatii privind o nava care arbora anterior pavilionul roman, ANR va trimite cu promptitudine informatii detaliate privind deficientele nerezolvate, precum si alte informatii relevante legate de siguranta.


Capitolul IV - Retinerea unei nave care arboreaza pavilionul roman


Art. 4
(1) In situatia in care administratia este informata ca o nava care arboreaza pavilionul roman a fost retinuta de controlul statului portului PSC, aceasta ia masurile corespunzatoare pentru ca nava respectiva sa respecte conventiile OMI relevante.
(2) In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ANR va emite proceduri operationale in aplicarea prevederilor alin. (1).


Capitolul V - Masuri de insotire


Art. 5
ANR trebuie sa pastreze si sa foloseasca cel putin urmatoarele informatii privind navele care arboreaza pavilionul roman, intr-un mod usor accesibil:
a) informatii despre nava (denumirea, numarul OMI etc.);
b) datele de efectuare a inspectiilor, inclusiv a inspectiilor suplimentare si complementare, daca au fost efectuate, precum si a auditurilor;
c) identitatea organizatiilor recunoscute implicate in certificarea si clasificarea navei;
d) identitatea autoritatii competente care a inspectat nava in conformitate cu dispozitiile privind controlul statului portului si datele inspectiilor;
e) rezultatul inspectiilor controlului statului portului (deficiente: da sau nu; retineri: da sau nu);
f) informatii privind accidentele maritime;
g) identitatea navelor care au incetat sa arboreze pavilionul roman in decursul ultimelor 12 luni.


Capitolul VI - Procedura de audit a statului de pavilion


Art. 6
(1) MTI ia masurile necesare pentru realizarea unui audit OMI cel putin o data la 7 ani.
(2) Auditul prevazut la alin. (1) se realizeaza dupa primirea unui raspuns pozitiv din partea OMI, iar rezultatele auditului pot fi publicate de catre administratie pe site-ul propriu, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale relevante privind confidentialitatea.
(3) Prevederile prevazute la alin. (1) isi vor inceta aplicabilitatea la 17 iunie 2017 sau la o data anterioara, astfel cum va fi stabilita de catre Comisia Europeana, in cazul in care va deveni obligatoriu un sistem de audit OMI al statelor membre ale Uniunii Europene.


Capitolul VII - Sistemul de gestionare a calitatii si de evaluare interna


Art. 7
(1) Pana la 17 iunie 2012, ANR dezvolta, pune in aplicare si mentine un sistem de management al calitatii pentru domeniile operationale care fac parte din activitatile relevante pentru statul de pavilion. Un astfel de sistem de management al calitatii trebuie sa fie certificat in conformitate cu standardele internationale aplicabile in materie de calitate.
(2) In situatia in care Romania figureaza pe lista neagra sau figureaza timp de 2 ani consecutivi pe lista gri, publicata in cel mai recent raport anual al Memorandumului de intelegere de la Paris privind controlul statului portului, la care Romania a aderat prin Legea nr. 113/2008 pentru aderarea Romaniei la Memorandumul de intelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare, DGITN va trimite Comisiei Europene un raport privind performantele administratiei in calitate de stat de pavilion, in termen de 4 luni de la publicarea raportului anual respectiv. Raportul va identifica si va analiza principalele motive ale neconformitatilor care au dus la retinerile si la deficientele care au determinat includerea pe lista neagra sau pe lista gri.


Capitolul VIII - Dispozitii finale


Art. 8
(1) Dupa publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, DGITN va informa Comisia Europeana asupra datei la care prezentul ordin intra in vigoare.
(2) DGITN va comunica Comisiei Europene textele principalelor dispozitii de drept intern adoptate in domeniul reglementat de Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligatiilor statelor de pavilion.

Art. 9
DGITN si ANR vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii sale.


***


Prezentul ordin transpune Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligatiilor statelor de pavilion, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Niciun link inscris in sistemul contextual
Institutii politice. Editia 2
Stefan Deaconu

Pret: 59.9 lei
51 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
60 useri online

Useri autentificati: