DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul nr. 208/2012 pentru aprobarea unor proceduri aplicabile operatorilor economici in domeniul produselor accizabilePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 5 martie 2012

 • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 • ADMINISTRATIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

  Avand in vedere prevederile art. 206 16, 206 20 si 206 54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile pct. 72 alin. (4), pct. 82 alin. (19) si (39) si pct. 108 alin. (23) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 57/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
  presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba procedura de revocare/anulare a autorizatiei de utilizator final detinute de operatorii economici care achizitioneaza produse energetice de natura celor prevazute la art. 206 16 alin (2) in vederea utilizarii in unul dintre scopurile prevazute la art. 206 20 alin. (1) pct. 2 lit a), b) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazuta in anexa nr. 1.

  Art. 2
  Se aproba procedura de suspendare a autorizatiei detinute de antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau expeditorul inregistrat, atunci cand se constata ca nu s-au respectat obligatiile legale privind plata accizei ori inregistreaza orice alte obligatii fiscale restante cu mai mult de 30 de zile fata de termenul legal de plata, prevazuta in anexa nr. 2.

  Art. 3
  Se aproba procedura prin care se executa garantia constituita de catre operatorul economic detinator al autorizatiei de utilizator final care achizitioneaza produse energetice de natura celor prevazute la art. 206 16 alin. (2) in vederea utilizarii in unul dintre scopurile prevazute la art. 206 20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si procedura prin care se executa garantia constituita de catre antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau expeditorul inregistrat, atunci cand se constata ca nu s-au respectat obligatiile legale privind plata accizei ori inregistreaza orice alte obligatii fiscale cu mai mult de 30 de zile fata de termenul legal de plata, prevazuta in anexa nr. 3.

  Art. 4
  Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si a municipiului Bucuresti si Directgia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

  Art. 5
  Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 6
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA Nr. 1 - PROCEDURA DE REVOCARE/ANULARE a autorizatiei de utilizator final detinute de operatorii economici care achizitioneaza produse energetice de natura celor prevazute la art. 206 16 alin. (2) in vederea utilizarii in unul dintre scopurile prevazute la art. 206 20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  1. Decizia de revocare/anulare a autorizatiei de utilizator final se emite de catre directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori de Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, in 3 exemplare, astfel: un exemplar se transmite operatorului economic, un exemplar organului fiscal competent in administrarea operatorului economic, iar al treilea exemplar este pastrat in evidenta emitentului.

  2. Situatiile in care se emite decizia de revocare/anulare sunt cele prevazute la pct. 82 alin. (23) si (25), pct. 113.11 alin. (2) si (4) din titlul VII "Accize si alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, constatate in baza unui act de control.

  3. Decizia prin care autoritatea vamala competenta mentionata la pct. 1 dispune revocarea/anularea autorizatiei de utilizator final va fi comunicata operatorului economic detinator al autorizatiei potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica corespunzator.

  4. Impotriva deciziei de revocare/anulare a autorizatiei de utilizator final, operatorul economic care considera ca a fost lezat in drepturile sale poate formula contestatie, potrivit legii.

  5. Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda efectele juridice ale deciziei de revocare/anulare a autorizatiei de utilizator final pe perioada solutionarii contestatiei.


  ANEXA nr. 2 - PROCEDURA DE SUSPENDARE a autorizatiei detinute de antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau expeditorul inregistrat, atunci cand se constata ca nu s-au respectat obligatiile legale privind plata accizei ori inregistreaza orice alte obligatii fiscale restante cu mai mult de 30 de zile fata de termenul legal de plata  1. In aplicarea unitara a prevederilor art. 206 67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a pct. 119 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, organele fiscale competente in administrarea operatorilor economici transmit operativ directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directiei de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, situatia neplatii accizelor la termenele prevazute de lege.

  2. Directiile judetgene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, vor intocmi decizia de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat sau expeditor inregistrat, care va fi comunicata operatorului economic si organului fiscal competent in administrarea operatorului economic.

  3. Directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti si Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor vor transmite operativ directiei de specialitate care asigura secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Finantelor Publice deciziile de suspendare emise, pentru actualizarea bazelor de date, cu inregistrarea corespunzatoare a mentiunii "nevalid".

  4. In aplicarea unitara a prevederilor 206 54 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a pct. 108 alin. (23) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, organele fiscale competente in administrarea operatorilor economici transmit operativ directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directiei de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, situatia obligatiilor fiscale restante cu mai mult de 30 de zile inregistrate de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau expeditorii inregistrati, pentru care au fost luate masurile de extindere a sumelor constituite drept garantie pentru autorizatiile detinute de operatorii economici mentionati mai sus.

  5. Directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, vor intocmi decizia de suspendare a autorizatiei de antrepoziar autorizat, destinatar inregistrat sau expeditor inregistrat, care va fi comunicata operatorului economic si organului fiscal competent in administrarea operatorului economic.

  6. Directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti si Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor vor transmite operativ directiei de specialitate care asigura secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Finantelor Publice deciziile de suspendare emise, pentru actualizarea bazelor de date, cu inregistgrarea corespunzatoare a mentiunii "nevalid".


  ANEXA Nr. 3 - PROCEDURA prin care se executa garantia constituita de catre operatorul economic detinator al autorizatiei de utilizator final care achizitioneaza produse energetice de natura celor prevazute la art. 206 16 alin. (2) in vederea utilizarii in unul dintre scopurile prevazute la art. 206 20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si procedura prin care se executa garantia constituita de catre antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau expeditorul inregistrat, atunci cand se constata ca nu s-au respectat obligatiile legale privind plata accizei ori inregistreaza orice alte obligatii fiscale restante cu mai mult de 30 de zile fata de termenul legal de plata  1. Garantiile constituite de operatorii economici detinatori ai autorizatiilor de utilizator final care achizitioneaza produse energetice de natura celor prevazute la art. 206 16 alin. (2) in vederea utilizarii in unul dintre scopurile prevazute la art. 206 20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de operatorii economici detinatori ai autorizatiilor de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat sau expeditor inregistrat se constituie in favoarea organului fiscal competent in administrarea operatorului economic. O copie a dovezii privind constituirea garantiei se transmite directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directiei de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz.

  2. Garantia se executa de catre organele fiscale competente in administrarea operatorului economic, in limita debitelor existente, atunci cand se constata ca nu s-au respectat obligatiile legale privind plata accizei sau inregistreaza orice alte obligatii fiscale restante cu mai mult de 30 de zile fata de termenul legal de plata. Despre aceasta masura va fi instiintat atat operatorul economic, cat si directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz.

  3. La solicitarea operatorului economic de deblocare totala sau partiala a garantiei, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, vor comunica operativ organului fiscal competent in administrarea operatorului economic acordul fata de solicitarea in cauza. Organul fiscal competent in administrarea operatorului economic avizeaza/nu avizeaza solicitarea operatorului economic si va proceda in consecinta, urmand a comunica operativ directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directiei de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz.

  4. Restituirea garantiei are loc in situatia renuntarii la autorizatiile detinute de operatorii economici sau a expirarii perioadelor de valabilitate ale acestora, in masura in care nu inregistreaza obligatii fiscale scadente. La solicitarea operatorului economic, directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, va comunica organului fiscal competent in administrarea operatorului economic renuntarea/expirarea valabilitatii autorizatiei, cu propunerea de restituire a garantiei constituite.

  5. Organul fiscal competent in administrarea operatorului economic va restitui sumele aferente garantiei dupa efectuarea compensarii, dupa caz, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica corespunzator.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Ordin 166/2015 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete
  Legea 69/2014 privind aprobarea OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2014
  OUG 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 14/2014
  OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2014
  Ordin nr. 3136/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modulului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau r
  OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 28/2013
  HG 613/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004. Hotarare nr. 613/2013
  Ordin 231/2013 privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free
  HG 50/2013 pentru aprobarea accizei specifice in echivalent euro pe 1.000 de tigarete. Hotarare 50/2013
  OUG 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 87/2012
  OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
  Ordin nr. 1087/2012 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI
  OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 125/2011
  Ordin 1907/2010 privind nivelul accizei minime pentru tigarete
  OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 54/2010
  HG 1626/2009 privind structura accizei totale exprimate in echivalent euro pentru 1.000 tigarete. Hotararea nr. 1626/2009
  Lege 343/2009 privind aprobarea OUG 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  Ordin nr. 2524/2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete. Acciza tigari
  HG 960/2009 privind structura accizei totale exprimata in echivalent euro pentru 1000 de tigarete
  Ordin nr. 1499/2009 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia
  Tratat de fiscalitate practica. Optimizare fiscala
  Adrian Benta, Mihaela Benta, Dragos Patroi

  Pret: 79.9 lei
  68 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  87 useri online

  Useri autentificati: