DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 08/01/2009

Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Avand in vedere:
 • art. 53 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 44 din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici, in temeiul art. 21 alin. (2) si al art. 22 alin. (1) lit. b) si d) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 5 lit. d) si art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificarile ulterioare,

  presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

  Art. 1
  Se aproba formatul standard de transmitere a datelor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici, denumit in continuare format standard, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a raporta anual catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentia, datele si informatiile privind perfectionarea profesionala a functionarilor publici, in forma si continutul stabilite prin formatul standard.
  (2) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice raspund de corectitudinea datelor si informatiilor completate in formatul standard.
  (3) Autoritatile si institutiile publice indeplinesc obligatiile prevazute de prezentul ordin prin persoana sau persoanele desemnata/desemnate in conditiile art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici.

  Art. 3
  (1) Ordonatorii tertiari de credite completeaza formatul standard cu datele si informatiile privind perfectionarea profesionala a functionarilor publici din aparatul propriu.
  (2) Ordonatorii secundari de credite centralizeaza datele si informatiile transmise de catre ordonatorii tertiari de credite din subordine, cu datele si informatiile privind perfectionarea profesionala a functionarilor publici din aparatul propriu, intr-un singur document.
  (3) Ordonatorii principali de credite centralizeaza datele si informatiile transmise de catre ordonatorii secundari si tertiari de credite, cu datele si informatiile privind perfectionarea profesionala a functionarilor publici din aparatul propriu, intr-un singur document.

  Art. 4
  (1) Ordonatorii principali de credite din administratia publica locala transmit Agentiei datele si informatiile in format electronic pana la data de 1 martie a fiecarui an.
  (2) Ordonatorii principali de credite din administratia publica centrala transmit Agentiei datele si informatiile in format electronic pana la data de 31 martie a fiecarui an.

  Art. 5
  (1) Ordonatorii principali de credite din administratia publica transmit datele si informatiile in format electronic, intr-un singur document atasat, la adresa de e-mail mentionata la alin. (3), numai in format Word, cu caractere Times New Roman, corp 12, cu diacritice, fara sublinieri sau prescurtari.
  (2) Subiectul e-mailului prin care se transmite Agentiei formatul standard completat este format din "acronimul autoritatii sau institutiei publice" raportare "anul".
  (3) Transmiterea formatelor standard completate se face prin comunicare electronica, la adresa de e-mail perfectionare@anfp.gov.ro, centralizat conform art. 3.

  Art. 6
  Agentia centralizeaza datele si informatiile transmise in conditiile prevazute la art. 5, pe baza carora elaboreaza raportul anual privind formarea profesionala a functionarilor publici.

  Art. 7
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA - FORMAT STANDARD de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici

   
  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦                      ¦ Art. 14 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru ¦
  ¦ I. Domenii de perfectionare profesionala ¦aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici ¦
  ¦                      +--------------------------------------------------------------------------¦
  ¦                      ¦       Functii publice       ¦  Nr. functionari publici1  ¦
  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
  ¦                      I.1. identificate in rapoartele de evaluare2               ¦
  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
  ¦                      ¦inaltii functionari publici        ¦               ¦
  ¦                      +-------------------------------------------+------------------------------¦
  ¦                      ¦de conducere                ¦               ¦
  ¦        Domeniul 13        +-------------------------------------------+------------------------------¦
  ¦                      ¦de executie                ¦               ¦
  ¦                      +-------------------------------------------+------------------------------¦
  ¦                      ¦specifice                 ¦               ¦
  +-------------------------------------------+-------------------------------------------+------------------------------¦
  ¦                      ¦inaltii functionari publici        ¦               ¦
  ¦                      +-------------------------------------------+------------------------------¦
  ¦                      ¦de conducere                ¦               ¦
  ¦        Domeniul n4        +-------------------------------------------+------------------------------¦
  ¦                      ¦de executie                ¦               ¦
  ¦                      +-------------------------------------------+------------------------------¦
  ¦                      ¦specifice                 ¦               ¦
  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
  ¦                I.2. prioritare conform art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008        ¦
  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
  ¦                      ¦inaltii functionari publici        ¦               ¦
  ¦                      +-------------------------------------------+------------------------------¦
  ¦                      ¦de conducere                ¦               ¦
  ¦        Domeniul 1         +-------------------------------------------+------------------------------¦
  ¦                      ¦de executie                ¦               ¦
  ¦                      +-------------------------------------------+------------------------------¦
  ¦                      ¦specifice                 ¦               ¦
  +-------------------------------------------+-------------------------------------------+------------------------------¦
  ¦                      ¦inaltii functionari publici        ¦               ¦
  ¦                      +-------------------------------------------+------------------------------¦
  ¦                      ¦de conducere                ¦               ¦
  ¦        Domeniul n         +-------------------------------------------+------------------------------¦
  ¦                      ¦de executie                ¦               ¦
  ¦                      +-------------------------------------------+------------------------------¦
  ¦                      ¦specifice                 ¦               ¦
  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
  ¦II. Informatii privind avizul comisiei paritare5    ¦                               ¦
  +-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------¦
  ¦III. Informatii privind includerea de masuri privind  ¦                               ¦
  ¦perfectionarea profesionala a functionarilor publici in¦                               ¦
  ¦acordul colectiv6                   ¦                               ¦
  +-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------¦
  ¦IV. Fonduri alocate                  ¦IV.1. De la bugetul autoritatii sau institutiei publice:   ¦
  ¦                            +--------------------------------------------------------------¦
  ¦                            ¦IV.2. Alte surse:                       ¦
  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
  ¦V. Persoana(e) desemnata(e) pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 15 alin. (2) din Hotararea       ¦
  ¦Guvernului nr. 1.066/2008                                               ¦
  ¦Institutia7:                                                     ¦
  ¦Nume, prenume si functia:                                               ¦
  ¦Telefon:                                                       ¦
  ¦Adresa de e-mail:                                                   ¦
  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
  ¦VI. Gradul de corelare dintre planificarea aprobata, masurile efectiv implementate si rezultatele efectiv       ¦
  ¦obtinute conform art. 21 alin. (1) lit. d) din Hotararea Guvernului nr. 1.066/20088                  ¦
  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
  ¦VII. Propunerile de imbunatatire a sistemului de formare profesionala a functionarilor publici la nivelul autoritatii ¦
  ¦sau institutiei publice conform art. 21 alin. (1) lit. f) din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008, daca este cazul9  ¦
  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  


  1 Se va detalia numarul de functionari publici care au urmat programe de formare profesionala, raportat la domeniile identificate si la categoria din care fac parte.
  2 Se vor detalia domeniile identificate pentru formarea profesionala in functie de programele de instruire recomandate a fi urmate, de obiectivele stabilite prin planurile strategice pentru fiecare autoritate sau institutie publica ori prin strategii de dezvoltare durabila.
  3 Se va specifica denumirea exacta a domeniului, tematicii sau cursurilor identificate conform art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008.
  4 Se vor introduce linii noi raportat la numarul de domenii identificate.
  5 Se va mentiona tipul avizului dat de comisia paritara conform art. 13 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective.
  6 Se va mentiona "Nu este cazul" daca nu exista acord colectiv sau daca acesta nu contine masuri privind perfectionarea profesionala a functionarilor publici, iar in cazul in care exista prevederi, se va (vor) detalia clauza/clauzele respectiva(e).
  7 Se va (vor) mentiona persoana(ele) desemnata(e) pentru fiecare institutie sau autoritate publica.
  8 Se vor prezenta sintetic informatiile referitoare la actualizarea semestriala, la rezultatele implementarii masurilor in primul semestru al anului si la rezultatul final al implementarii masurilor la sfarsitul perioadei raportate.
  9 Se vor prezenta sintetic informatiile, cu accent asupra problemelor intampinate, efectele masurilor privind perfectionarea profesionala si propuneri de imbunatatire.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Poate fi de interes si:
  OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
  Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
  Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
  Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
  Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
  HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
  HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
  OG 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii. Ordonanta nr. 30/2013
  OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Ordonanta de urgenta 82/2013
  Ordin nr. 33/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit. Ordin nr. 528/2013
  OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013
  Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012
  Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
  HG 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici
  Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
  Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
  Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
  Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010
  Contabilitatea institutiilor publice. Editia a II- a
  Manea Marinela-Daniela

  Pret: 39.9 lei
  33.92 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  90 useri online

  Useri autentificati: