DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 66/2008 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 479 din 27/06/2008

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Avand in vedere Referatul de aprobare prezentat de Departamentul preturi si tarife in domeniul energiei electrice, in temeiul prevederilor art. 9 alin. (2), (8) si (9), ale art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si d), ale art. 74 lit. c) si d), ale art. 76 si ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 410/2007, ale Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 14/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultima optiune a energiei electrice si ale Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2005 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii captivi de energie electrica - Revizia 2, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Se aproba tarifele reglementate pentru energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor casnici, cuprinse in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) In calculul valorii facturii se utilizeaza tarifele in forma publicata in anexa nr. 1 (cu patru zecimale). Rotunjirea la unitatea monetara minima (banul) se realizeaza la valoarea facturii, inainte de aplicarea TVA.

Art. 2
Tarifele aprobate conform art. 1 se aplica:
a) consumatorilor casnici care nu si-au exercitat dreptul de a alege furnizorul de energie electrica pe piata concurentiala de energie electrica;
b) consumatorilor casnici care au actionat pe piata concurentiala si opteaza pentru revenirea pe piata reglementata;
c) consumatorilor casnici noi care opteaza pentru furnizorul implicit.

Art. 3
Incadrarea in transele de putere la tariful CTP de tip monom pentru consumatorii casnici, prevazut in anexa nr. 1, se face la puterea maxima contractata.

Art. 4
Tarifele nu includ accizele la consumatorii finali stabilite conform legii si taxa pe valoarea adaugata. Aceste taxe vor fi evidentiate distinct in factura si vor fi incluse in suma totala de plata.

Art. 5
Consumatorii casnici pot sa opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate corespunzatoare categoriei din care fac parte.

Art. 6
Schimbarea tipului de tarif este permisa in urmatoarele cazuri:
a) dupa 12 luni calendaristice de la ultima schimbare, cu exceptia consumatorilor casnici care opteaza sa treaca la tarif social sau trebuie sa treaca de la tarif social la un alt tarif, in conditiile reglementarilor in vigoare;
b) la aparitia unor noi tipuri de tarife, chiar daca de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;
c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului.

Art. 7
Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 8
(1) Tariful social se acorda numai pentru consumul realizat de consumatorii casnici care solicita aplicarea acestui tarif pentru locul de consum unde consumatorul domiciliaza si care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie stabilit prin hotarare a Guvernului.
(2) In cazul aplicarii tarifului social, consumul din perioada de facturare se aloca succesiv pe 3 transe.
(3) Cantitatea corespunzatoare primei transe se calculeaza considerand 2 kWh/zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare, cantitatea corespunzatoare celei de-a doua transe se calculeaza considerand 1 kWh/zi (suplimentar fata de prima transa) pentru fiecare zi a perioadei de facturare, iar cantitatea corespunzatoare celei de-a treia transe nu este limitata.

Art. 9
La tariful CI de tip monom, prevazut in anexa nr. 1, cu consum inclus aplicabil consumatorilor casnici, abonamentul se calculeaza corespunzator numarului de zile din perioada de facturare. Abonamentul cuprinde contravaloarea componentei de rezervare si echivalentul unei cantitati zilnice de 1 kWh de energie electrica. Cantitatea de energie electrica cuprinsa in abonament si neconsumata in perioada de facturare nu se reporteaza.

Art. 10
La tarifele de tip monom si monom diferentiat cu rezervare, aplicabile consumatorilor casnici, valoarea componentei rezervarii se calculeaza corespunzator numarului de zile din perioada de facturare.

Art. 11
Consumul de energie electrica al consumatorilor asimilati consumatorilor casnici se factureaza la tariful CD de tip monom sau la un tarif cu rezervare, conform optiunii consumatorului de energie electrica.

Art. 12
Obligatiile de plata ale consumatorilor pentru serviciul prestat de furnizorul de ultima optiune (FUO) se calculeaza pe baza de tarife/preturi calculate astfel:
1. tariful aplicat de FUO consumatorilor casnici este egal cu tariful CR;
2. tariful aplicat de FUO consumatorilor asimilati consumatorilor casnici este egal cu tariful CD.

Art. 13
Furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar Departamentul preturi si tarife in domeniul energiei electrice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei va urmari aplicarea acestuia.

Art. 14
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 71/2007 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 28 decembrie 2007.

Art. 15
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 iulie 2008.ANEXA Nr. 1 - TARIFE PENTRU CONSUMATORII CASNICI Valabile de la 1 iulie 2008


  Pentru contoare cu plata postconsum 
  
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦         ¦               ¦ Tarif - ¦Tarif CR - de tip ¦ Tarif CR2 - de tip monom cu ¦Tarif CR3 - de tip monom cu rezervare, ¦
¦         ¦ Tarif CS - de tip social1) ¦CD de tip¦monom cu rezervare ¦ rezervare, diferentiat pe ¦  diferentiat pe trei zone orare   ¦
¦         ¦               ¦ monom ¦          ¦    doua zone orare    ¦                    ¦
+------------------+------------------------------+---------+-------------------+-----------------------------+---------------------------------------¦
¦         ¦ Transa ¦ Transa ¦ Transa  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ Pret  ¦ Pret  ¦     ¦ Pret  ¦ Pret  ¦ Pret  ¦
¦         ¦2 kWh/zi ¦ 2-3  ¦  peste  ¦ Pret  ¦ Pret  ¦ Pret  ¦ Pret  ¦ energie ¦ energie ¦ Pret  ¦ energie ¦ energie ¦ energie ¦
¦Nivel de tensiune ¦(lei/kWh ¦ kWh/zi ¦ 3 kWh/zi ¦ energie ¦rezervare¦ energie ¦rezervare¦ in zona ¦ in zona ¦rezervare¦ in zona ¦ in zona ¦ in zona ¦
¦         ¦  si  ¦(lei/kWh¦ (lei/kWh ¦(lei/kWh)¦(lei/zi) ¦(lei/kWh)¦(lei/zi) ¦ de zi ¦  de  ¦(lei/zi) ¦ de varf ¦ normala ¦ de gol ¦
¦         ¦ abonat) ¦  si  ¦  si   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦(lei/kWh)¦noapte2) ¦     ¦(lei/kWh)¦(lei/kWh)¦(lei/kWh)¦
¦         ¦     ¦abonat) ¦ abonat) ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦(lei/kWh)¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+------------------+---------+--------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
¦    1     ¦  2  ¦  3  ¦   4   ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦  14  ¦
+------------------+---------+--------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
¦Joasa tensiune  ¦ 0,1736 ¦ 0,4167 ¦ 0,8217  ¦ 0,4167 ¦ 0,1503 ¦ 0,3125 ¦ 0,1503 ¦ 0,4978 ¦ 0,1619 ¦ 0,1503 ¦ 0,7061 ¦ 0,3935 ¦ 0,1852 ¦
¦(0 - 1 kV     ¦     ¦    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦inclusiv)     ¦     ¦    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+------------------+------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
¦Medie tensiune  ¦       -        ¦ 0,3242 ¦ 0,1503 ¦ 0,2430 ¦ 0,1503 ¦ 0,3935 ¦ 0,1273 ¦ 0,1503 ¦ 0,5556 ¦ 0,3125 ¦ 0,1389 ¦
¦(1 - 110 kV    ¦               ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦exclusiv)     ¦               ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  
+---------------------------------------------+ +------------------------------------------------------------------+
¦ Tarif CI - de tip monom cu consum inclus  ¦ ¦           Tarif CTP - de tip monom           ¦
+---------------------------------------------¦ +------------------------------------------------------------------¦
¦ Nivel de tensiune ¦Abonament4)¦Pret energie¦ ¦ Nivel de tensiune ¦Transa de putere¦Pret rezervare¦Pret energie¦
¦          ¦ (lei/zi) ¦ (lei/kWh) ¦ ¦           ¦   maxima   ¦  (lei/zi)  ¦ (lei/kWh) ¦
+--------------------+-----------+------------¦ ¦           ¦contractata (kW)¦       ¦      ¦
¦     1     ¦   2   ¦   3   ¦ +---------------------+----------------+--------------+------------¦
+--------------------+-----------+------------¦ ¦     1     ¦    2    ¦   3    ¦   4   ¦
¦Joasa tensiune   ¦ 0,4317  ¦  0,3125  ¦ +---------------------+----------------+--------------+------------¦
¦(0 - 1kV inclusiv) ¦      ¦      ¦ ¦           ¦ pana la 3 kW ¦  0,1503  ¦  0,2546  ¦
+--------------------+-----------+------------¦ ¦           ¦  inclusiv  ¦       ¦      ¦
¦Medie tensiune   ¦ 0,3692  ¦  0,2430  ¦ ¦Joasa tensiune    +----------------+--------------+------------¦
¦(1 - 110kV exclusiv)¦      ¦      ¦ ¦(0 - 1kV inclusiv)  ¦   3-6 kW   ¦  0,3242  ¦  0,2546  ¦
+---------------------------------------------+ ¦           +----------------+--------------+------------¦
                        ¦           ¦ peste 6 kW3) ¦  0,4861  ¦  0,2546  ¦
                        +------------------------------------------------------------------+
 
  Pentru contoare cu preplata 
  
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦               ¦ Tarif CP - de tip ¦   Tarif CP2 - de tip monom   ¦   Tarif CP3 - de tip monom diferentiat   ¦
¦               ¦    monom    ¦  diferentiat pe doua zone orare  ¦        pe trei zone orare        ¦
+------------------------------+--------------------+------------------------------------+------------------------------------------------¦
¦               ¦  Pret  ¦ Pret  ¦ Pret  ¦Pret energie ¦Pret energie¦ Pret  ¦Pret energie¦Pret energie¦Pret energie¦
¦   Nivel de tensiune    ¦rezervare ¦ energie ¦rezervare¦in zona de zi¦ in zona de ¦rezervare¦ in zona de ¦ in zona  ¦ in zona  ¦
¦               ¦ (lei/zi) ¦(lei/kWh)¦(lei/zi) ¦ (lei/kWh) ¦  noapte  ¦(lei/zi) ¦  varf  ¦ normala  ¦  de gol  ¦
¦               ¦     ¦     ¦     ¦       ¦(lei/kWh)2) ¦     ¦ (lei/kWh) ¦ (lei/kWh) ¦ (lei/kWh) ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------¦
¦       1        ¦  2   ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦   6   ¦  7  ¦   8   ¦   9   ¦   10   ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------¦
¦Joasa tensiune        ¦ 0,1429 ¦ 0,2968 ¦ 0,1429 ¦  0,4728  ¦  0,1540  ¦ 0,1429 ¦  0,6708  ¦  0,3739  ¦  0,1759  ¦
¦(0-1 kV inclusiv)       ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------¦
¦Medie tensiune        ¦ 0,1429 ¦ 0,2309 ¦ 0,1429 ¦  0,3739  ¦  0,1209  ¦ 0,1429 ¦  0,5277  ¦  0,2968  ¦  0,1320  ¦
¦(1 - 110 kV exclusiv)     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+NOTA:
Tarifele nu contin acciza si taxa pe valoare adaugata.
1) Incepand cu data de 1 noiembrie 2005, tariful social se aplica numai consumatorilor casnici cu un venit lunar net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie.
2) Pretul se aplica si pentru perioada de vineri de la ora 22,00 pana luni la ora 7,00.
3) Pentru tariful cu putere maxima contractata peste 6 kW nu sunt necesare echipamente suplimentare.
4) Abonamentul cuprinde costurile de rezervare si un consum zilnic de 1 kWh.


ANEXA Nr. 2


ZONE ORARE PENTRU TARIFELE CR3 SI CP3 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Sezon  ¦   Zona de varf   ¦          Zona de gol          ¦Zona normala¦
+----------+-----------------------+--------------------------------------------------+------------¦
¦  Vara  ¦    8,00-9,00    ¦          00,00-08,00          ¦ 9,00-21,00 ¦
¦     ¦            ¦          21,00-00,00          ¦      ¦
¦     ¦            ¦si de vineri de la ora 21,00 pana luni la ora 8,00¦      ¦
+----------+-----------------------+--------------------------------------------------+------------¦
¦ Iarna  ¦8,00-10,00 19,00-22,00¦          00,00-8,00          ¦10,00-19,00 ¦
¦     ¦            ¦          22,00-00,00          ¦      ¦
¦     ¦            ¦si de vineri de la ora 22,00 pana luni la ora 8,00¦      ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  Sezonul de vara: 1 aprilie - 30 septembrie 
  Sezonul de iarna: 1 octombrie - 31 martie 


  ZONE ORARE PENTRU TARIFELE CR2 SI CP2 
  
+------------------------------------------------------------------------------+
¦    Zona de zi    ¦          Zona de noapte          ¦
+-------------------------+----------------------------------------------------¦
¦    7,00-22,00    ¦           22,00-7,00           ¦
¦             ¦ si de vineri de la ora 22,00 pana luni la ora 7,00 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
 
Poate fi de interes si:
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
OG 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere in
Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanta de urgenta 35/2014
HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
Legea 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
Ordin 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produ
Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica
OUG 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si
Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Dep
Dreptul comertului international
Dumitrescu Aida Diana

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
59 useri online

Useri autentificati: