DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 9/2009 privind conditiile in care se suporta de catre unitate sumele necesare asigurarii asistentei juridice a politistului pentru fapte savarsite de acesta in exercitarea, potrivit legii, a atributiitor de serviciuPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 / 12 martie 2009

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Avand in vedere prevederile art. 28 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Suportarea de catre unitate a sumelor necesare asigurarii asistentei juridice a politistului pentru fapte savarsite de acesta in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu se realizeaza in conditiile prezentului ordin, in limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie, conform prevederilor legale.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) sunt acordate pentru politistii impotriva carora sunt efectuate acte premergatoare sau care au calitatea de invinuit, inculpat ori de parat, pentru fapte savarsite in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, in vederea acoperirii cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat.

Art. 2
In sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) fapte savarsite in exercitarea atributiiior de serviciu faptele savarsite in exercitarea atributiilor prevazute de fisa postului sau de actele normative in vigoare;
b) unitate unitatea la care politistul era incadrat la data savarsirii faptei.

Art. 3
(1) Politistii indreptatiti sa beneficieze de sumele prevazute la art. 1 solicita, prin cerere scrisa, sefului unitatii acordarea acestor sume.
(2) In situatia in care politistul este arestat preventiv, cererea poate fi depusa de unul dintre membrii familiei politistului sau de reprezentantul sau legal.
(3) Cererea scrisa se inregistreaza la secretariatul unitatii si este insotita de documentele care fac dovada ca impotriva politistului sunt efectuate acte premergatoare sau ca acesta are calitatea de invinuit, inculpat ori de parat, pentru fapte savarsite in exercitarea atributiiior de serviciu.

Art. 4
(1) In cadrul fiecarei unitati se constituie, prin dispozitie a sefului unitatii, o comisie formata din adjunctul sefului unitatii, in calitate de presedinte, seful nemijlocit al politistului si cate un lucrator din cadrul structurilor financiare, juridice si de resurse umane, in calitate de membri, precum si un secretar desemnat din cadrul unitatii, care are rolul de a stabili, pe baza analizei fisei postului, a dispozitiilor legale, a documentelor prevazute la art. 3 alin. (3), precum si a datelor detinute cu privire la imprejurarile comiterii faptei, daca la data savarsirii faptei politistui se afla in exercitarea atributiilor de serviciu. Pentru lamurirea cauzei, comisia poate audia si politistul respectiv.
(2) Pentru directiile generale/directiile fara structuri de resurse umane, respectiv de financiar din aparatul central (propriu) al Ministerului Administratei si Internelor si unitatile subordonate acestora, comisia prevazuta la alin. (1) este formata din adjunctul sefului unitatii, in calitate de presedinte, seful nemijlocit al politistului, din cate un lucrator din cadrul Directiei generale financiare, Directiel generale management resurse umane si consilierul juridic al unitatii, in calitate de membru, sau un lucrator din cadrul Directiei generale juridice, in cazul in care unitatea nu are incadrata functia de consider juridic, precum si un secretar desemnat din cadrul directiei generale/directiei.
(3) In cazul secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncti, sefilor/adjunctilor directiilor generale/directiilor din aparatul central (propriu) al Ministerului Administratiei si internelor si din unitatile subordonate acestora, precum si in cazul sefilor institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv al adjunctilor acestora, componenta comisiei se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Directiei generale financiare, Directiei generale management resurse umane si Directiei generale juridice, cererea fiind adresata ministrului administratiei si internelor.
(4) Daca politistul nu mai are raporturi de serviciu cu unitatea Sa care era incadrat la data savarsirii faptei, comisia se constituie la nivelul acestei unitati, in conditiile alin. (1) (3).
(5) In termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, comisia prevazuta la alin. (1)(3) prezinta sefului unitatii rezultatul verificarilor si propunerile, consemnate intr-un proces-verbal, pentru a hotari, dupa caz:
a) aprobarea cererii de acordare a sumelor de bani necesare asigurarii asistentei juridice;
b) respingerea solicitarii privind acordarea sumelor necesare asigurarii asistentei juridice si comunicarea in scris a motivelor care au stat la baza respingerii.
(6) Pentru asigurarea asistentei juridice, unitatea incheie anual contract/conventie cu un avocat sau cu mai multi avocati, dupa caz, selectat conform principiilor achizitiei publice de servicii, dupa criteriul "pretul cel mai scazut", urmand ca seful unitatii sa comunice politistului datele de contact ale avocatului sau, dupa caz, ale avocatilor selectati. In cazul in care politistul este de acord sa fie asistat de avocatul/avocatii selectat/selectati de unitate, il informeaza in acest sens pe seful unitatii.
(7) Pentru unitatile prevazute la alin. (2), precum si in cazul secretarilor de stat, secretarului general si secretarilor generali adjuncti, procedure de selectie a serviciilor pentru asigurarea asistentei juridice este organizata de Directia generala management logistic si administrativ, cu sprijinul Directiei generale financiare si Directiei generale juridice, contractul urmand sa fie incheiat la nivelul Ministerului Administratiei si internelor, prin Directia generala financiara.
(8) In situatia prevazuta la alin. (5) lit. a) seful unitatii emite, cu avizul prealabil al structurii financiare, o dispozitie zilnica privind acordarea sumelor de bani necesare asigurarii asistentei juridice, care se platesc avocatului in baza contractului/conventiei incheiat/incheiate conform alin. (6) si (7), pe baza de documente justificative legal intocmite de acesta, si care vor purta confirmarea politistului cu privire la realitatea prestarii serviciului,
(9) Termenul maxim pentru emiterea dispozitiei zilnice de acordare a sumelor necesare asigurarii asistentei juridice sau, dupa caz, pentru comunicarea in scris a raspunsului referitor la respingerea cererii este de 20 de zile lucratoare de la data aprobarii cererii in conditiile alin. (5) in situatii deosebite, la propunerea comisiei, seful unitatii poate aproba prelungirea termenului de solutionare a cererii, o singura data, cu maximum 5 zile lucratoare.
(10) In vederea garantarii dreptului la aparare, politistul caruia i s-a aprobat cererea in conditiile prezentului ordin poate sa incheie contract de asistenta juridica si cu un alt avocat decat cel selectat de catre unitate, situatie in care structura financiara a unitatii asigura plata sumelor de bani catre politist, pe baza documentelor justificative legal intocmite de avocat, din care sa reiasa plata onorariului acestuia de catre politist. In acest caz, platile se vor face in limita cuantumului stabilit in contractul incheiat conform alin. (6) sau (7).

Art. 5
(1) La momentul emiterii dispozitiei prevazute la art. 4 alin. (8), politistul completeaza un angajament, al carui model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, prin care se obliga sa restituie sumele suportate de unitate pentru asigurarea asistentei juridice, in cazul in care printr-o hotarare judecatoreasca definitiva s-a stabilit vinovatia sa ori ca fapta nu a fost savarsita in exercitarea atributiilor de serviciu, in termen de 3 luni de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.
(2) In situatia in care politistul are calitatea de parat, prin angajamentul prevazut la alin. (1) acesta se obliga sa restituie sumele suportate de unitate pentru asigurarea asistentei juridice in termen de 3 luni de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.
(3) In cazul nerespectarii angajamentului, sumele platite vor fi recuperate de unitate de la politist, potrivit dreptului comun.

Art. 6
Eventualele contestatii privind stabilirea si plata sumelor necesare asigurarii asistentei juridice se solutioneaza in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7
Sumele restituite de catre politisti in conditiile prezentului ordin se utilizeaza conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Unitatea .....................
Data ..........................

ANGAJAMENT
(model)

Subsemnatul,..................................................... prin prezentul angajament ma oblig sa restitui suma de ......................
(gradul, numele si prenumele) suportata de unitate pentru asigurarea asistentei juridice in cauza privind ...................... in cazul in care prin hotarare judecatoreasca definitiva mi s-a stabilit vinovatia ori ca fapta nu a fost savarsita in exercitarea atributiilor de serviciu, in termen de 3 luni de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, in cauzele penale, respectiv in termen de 3 luni de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti in cauzele civile.

(numele si prenumele)
Semnatura....

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 42/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca, aprobate prin Ord
Legea 81/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, precum si pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Legea 183/2014 privind aprobarea OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
Ordin 170/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane in Ministerul Afacerilor Interne
Ordin 35/2014 privind masurile de sprijin acordate politistilor incadrati intr-un grad de invaliditate si familiilor acestora, precum si familiilor politistilor decedati
OUG 103/2006 privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti internationale, republicata. Ordonanta de urgenta nr. 103/2006 republicata 2014
Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
Legea 314/2013 pentru modificarea si completarea OUG 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, precum si a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea OUG 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera R
OUG 66/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Ordonanta de urgenta nr. 66/2013
HG 130/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor. Hotararea 130/2013
Ordin 257/2012 pentru modificarea si completarea Ghidului carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor
Legea 87/2012 privind aprobarea OUG 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Lege nr. 87/2012
Legea 234/2011 privind aprobarea OUG 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011. Lege nr. 234/2011
OUG 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Ordonanta de urgenta 107/2011
Ordin 256/2011 privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului Ministerului Administratiei si Internelor
Legea 133/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Lege nr. 133/2011
OUG 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011
OUG 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Ordonanta de urgenta 1/2011
Ordin nr. 112/2010 pentru completarea Ordinului nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale po
Instructiuni nr. 191/2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut spe
Dreptul securitatii sociale
Moarcas Costea Claudia-Ana,Moarcas Costea Claudia-Ana

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
32 useri online

Useri autentificati: